КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
НАГОРОДИ ТА ВИЗНАННЯ

Визнання

За часи існування КНУТД мав різну назву, статус, структуру. Перша назва університету була Київський шкіряний інститут. Створений він 1 жовтня 1930 року з чисельністю студентів 485 осіб, з 20 травня 1944 року Київський технологічний інститут легкої промисловості, з 1993 року Державна академія легкої промисловості, з 1999 рокуКиївський державний університет технологій та дизайну, а 7 серпня 2001року враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності та за вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки Указом Президента України університету було надано статус національного. З того часу і дотепер носить назву Київський національний університет технологій та дизайну.

В 2015 році Київському національному університету технологій та дизайну виповнилось 85 років з дня заснування. За цей час університет став одним із провідних навчальних закладів України. Завдяки зусиллям багатьох поколінь педагогів підготовлено тисячі молодих спеціалістів, які гідно представляють свою alma-mater в економіці України, індустрії моди та дизайну, мають вагомі здобутки в розбудові української держави. Невід’ємною складовою діяльності Університету є інтеграція в європейський освітній та науковий простір, здійснення підготовки фахівців для багатьох країн світу. Високий професіоналізм і самовіддана праця колективу сприяють зміцненню освітнього потенціалу держави та забезпечують реформування вищої школи в умовах глобальних викликів. Зважаючи на досягнення Президент України Петро Порошенко привітав колектив Київського національного університет технологій та дизайну з 85-річним ювілеєм.

 

ВЕЛИКА ХАРТІЯ УНІВЕРСИТЕТІВ

Київський національний університет технологій та дизайну, 18 вересня 2018 року, зробив важливий крок на шляху до інтеграції в елітне європейське освітнє середовище. В цей день у рамках заходів з відзначення 800-ї річниці з заснування Університету Саламанки (Іспанія) відбулась 30-та Асамблея співтовариства Великої хартії університетів.

Наш університет представляв ректор Іван Михайлович Грищенко. Підписавши документ про приєднання до Великої хартії університетів, ректор розпочав нову сторінку в історії Київського національного університету технологій та дизайну.

Велика хартія університетів (Magna Charta Universitatum) була підписана в 1988 році в рамках заходів, присвячених 900-річчю Болонського університету. Сутність консолідації європейських закладів освіти полягає в підкресленні найважливіших цінностей університетських традицій та формуванні тісних зв’язків між ними.

Підписання Великої хартії університетів має велике значення для нашої Альма-матер. Адже таким чином, спільнота Київського національного університету технологій та дизайну підтверджує свою підтримку головним цінностям, принципам і способам, якими керується освітній заклад у здійсненні своєї академічної діяльності. Перед колективом нашого університету відкриваються нові можливості в академічній мобільності, доступі до міжнародних наукових конференцій, бібліотек, досліджень; взаємному обміні важливою інформацією.

Вітаємо співробітників та студентів з цією визначною подією, яка є результатом спільної наполегливої праці всього колективу університету!

 

«Вибір України» – Національна незалежна бізнес нагорода, мета якої є визначення кращих товарів та послуг у різних класифікаціях видів економічної діяльності та подальша їх популяризація на українському ринку.

За офіційними даними державних органів статистики України, у результаті дослідження методом ICCA - 50 (Congress and Conventional Association at 50) серед підприємств, які працюють в Україні, згідно з показниками фінансово-господарської діяльності Київський національний університет технологій та дизайну за вагомий внесок у розвиток України було нагороджено статус-званням «Вибір України 2016 року».

Нагорода «Вибір України 2016» це результат копіткої роботи і заслужений авторитет в очах клієнтів, партнерів і конкурентів. Також це підтвердження, що підприємство чесно платить податки і відрахування в соціальні фонди, піклується про своїх співробітників, створює робочі місця, впроваджує нові технології і формує новий тип економіки, який ґрунтується не на природних ресурсах, а на професіоналізмі.

Також за досягнуті успіхи та вагомий особистий внесок у розвиток і процвітання компанії, організаторський талант, високий бездоганний професіоналізм і безумовну відданість інтересам компанії та колективу ректор університету, д.е.н., професор, академік Іван Михайлович Грищенко був нагороджений національним сертифікатом «Золоті руки».

 

Лауреати державних премій

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №675/2014

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2013 року

На підставі подання Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

1. Присудити державні премії України в галузі науки і техніки 2013 року:
за роботу "Поліфункціональні шкіряні та хутрові матеріали":

ГРИЩЕНКУ Івану Михайловичу - докторові економічних наук,
ректорові Київського національного університету технологій та дизайну

ГАРКАВЕНКО Світлані Степанівні - докторові технічних наук,
завідувачеві кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

КАСЬЯНУ Едуарду Євгеновичу - докторові технічних наук,
завідувачеві кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

ДАНИЛКОВИЧУ Анатолію Григоровичу - докторові технічних наук,
професорові Київського національного університету технологій та дизайну

КОНОВАЛУ Віктору Павловичу - докторові технічних наук,
професорові Київського національного університету технологій та дизайну

МОКРОУСОВІЙ Олені Романівні -докторові технічних наук,
професорові Київського національного університету технологій та дизайну

ПЛАВАН Вікторії Петрівні - докторові технічних наук,
професорові Київського національного університету технологій та дизайну

СКИБІ Миколі Єгоровичу - докторові технічних наук,
ректорові Хмельницького національного університету

ЖИГОЦЬКОМУ Олександру Григоровичу - кандидатові хімічних наук,
старшому науковому співробітникові інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича ПАН України

ЛІЩУКУ Віктору Івановичу - докторові технічних наук,
генеральному директорові публічного акціонерного товариства "Чинбар.

2. Установити розмір Державної премії України в галузі науки і техніки на 2013 рік двісті п'ятдесят тисяч гривень кожна.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

23 серпня 2014 року

ГРИЩЕНКО Іван Михайлович
д.е.н., ректор КНУТД

ГАРКАВЕНКО Світлана Степанівна
д.т.н., професор

КАСЬЯН Едуард Євгенович
д.т.н., професор

ДАНИЛКОВИЧ Анатолій Григорович
д.т.н., професор

КОНОВАЛ Віктор Павлович
д.т.н., професор

МОКРОУСОВА Олена Романівна
д.т.н., професор

ПЛАВАН Вікторія Петрівна
д.т.н., професор

ЛІЩУК Віктор Іванович
д.т.н., професор

 

Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік

«Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями»:

БЕРЕЗНЕНКО Сергій Миколайович – доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри технології та конструювання швейних виробів

КОЛОСНІЧЕНКО Марина Вікторівна - доктор технічних наук, професор,
декан факультету дизайну

СЛІЗКОВ Андрій Миколайович – доктор технічних наук, професор,
директор Науково-дослідного інституту метрології, стандартизації та сертифікації

СУПРУН Наталія Петрівна – доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри матеріалознавства та технології переробки текстильних волокон

ІГНАТЬЄВА Ірина Анатоліївна – доктор економічних наук, професор,
проректор з науково-педагогічної роботи

КОСТРИЦЬКИЙ Валерій Всеволодович - доктор технічних наук, професор

ВЛАСЕНКО Вікторія Іванівна - кандидат технічних наук, доцент

БЕРЕЗНЕНКО Сергій Миколайович
д.т.н., професор

КОЛОСНІЧЕНКО Марина Вікторівна
д.т.н., професор

СЛІЗКОВ Андрій Миколайович
д.т.н., професор

СУПРУН Наталія Петрівна
д.т.н., професор

ІГНАТЬЄВА Ірина Анатоліївна
д.е.н., професор

КОСТРИЦЬКИЙ Валерій Всеволодович
д.т.н., професор

ВЛАСЕНКО Вікторія Іванівна
к.т.н., доцент

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1191/2007

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2007 року

На підставі подання Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

1. Присудити державні премії України в галузі науки і техніки 2007 року:

- за цикл робіт «Наукові основи, розроблення та впровадження конкурентоздатних ресурсозберігаючих технологій волокнистих матеріалів та виробів»:

БЕРЕЗНЕНКУ Миколі Петровичу – докторові технічних наук,
професорові Київського національного університету технологій та дизайну

ГЛУБІШУ Петру Андрійовичу – докторові технічних наук,
професорові Київського національного університету технологій та дизайну

ІРКЛЕЮ Валерію Михайловичу – докторові технічних наук,
професорові Київського національного університету технологій та дизайну

РОМАНКЕВИЧУ Олегу Володимировичу – докторові хімічних наук,
професорові Київського національного університету технологій та дизайну

ЦЕБРЕНКО Марії Василівні – докторові хімічних наук,
професорові Київського національного університету технологій та дизайну

ОМЕЛЬЧЕНКУ Василю Дмитровичу – кандидатові технічних наук,
професорові Київського національного університету технологій та дизайну

КЛЕЙНЕРУ Юрію Яковичу – кандидатові технічних наук,
доцентові Київського національного університету технологій та дизайну

РЕЗАНОВІЙ Наталії Михайлівні – кандидатові технічних наук,
старшому науковому співробітникові Київського національного університету технологій та дизайну

КЕРНЕРУ Сергію Мойсевичу – кандидатові технічних наук,
генеральному директорові закритого акціонерного товариства «Возко»

ТУРЧАНЕНКУ Юрію Тимофійовичу – пенсіонерові

2. Установити на 2007 рік розмір Державної премії України в галузі техніки сто двадцять п’ять тисяч гривень кожна.

Президент України Віктор Ющенко

10 грудня 2007 року

БЕРЕЗНЕНКО Микола Петрович
д.т.н., професор КНУТД

ГЛУБІШ Петро Андрійович
д.т.н., професор КНУТД

РОМАНКЕВИЧ Олег Володимирович
д.т.н., професор КНУТД

ЦЕБРЕНКО Марія Василівна
д.х.н., професор КНУТД

ОМЕЛЬЧЕНКО Василь Дмитрович
к.т.н., професор КНУТД

КЛЕЙНЕР Юрій Якович
к.т.н., доцент КНУТД

РЕЗАНОВА Наталія Михайлівна
к.т.н., с.н.с. КНУТД