КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Навчально-наукові лабораторії

Навчально-наукова лабораторія експертизи якості та оцінювання відповідності швейних виробів та матеріалів для їх виготовлення

кафедра моди та стилю

Науковий керівник: к.т.н., доц.

Арабулі Арсеній Торелевич

адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2,

кімн. 1-0274, тел. 256-21-71

e-mail:

Напрям наукової діяльності:

– дослідження показників фізичних властивостей різних матеріалів та пакетів матеріалів (визначення: коефіцієнту драпірування, повітропроникність, кута незминання, жорсткості, пружності, гігроскопічності та ін.);

– дослідження показників механічних властивостей різних матеріалів та пакетів матеріалів (розривні характеристики, кута незминання, жорсткості, пружності та ін.).

Навчально-наукова лабораторія «Проектування та розробка взуття в Delcam Crispin»

кафедра технології моди

Науковий керівник: д.т.н., доц.

Гараніна Ольга Олександрівна

адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2,

кімн. 4-0308, тел. 256-21-72

e-mail:

Напрям наукової діяльності:

розробка сучасних конструкцій взуття, спеціальних, профілактичних та галантерейних виробів з використанням комп’ютерних автоматизованих систем;

розробка адаптованих методик проектування в 3D просторі на базі сучасних програмних комплексів Delcam;

розробка ортопедичного (профілактичного) взуття з урахуванням індиві­дуальних антропометричних даних в програмному комплексі DelcamOrtoTic;

дослідження антропометричних даних різних вікових груп та розробка колодок в середовищі LastMaker;

– розробка методик проектування та корегування деталей низу взуття в програмному комплексі SoleEngineer.

Навчально-наукова лабораторія швейних технологій в індустрії моди

кафедра технології моди

Науковий керівник: д.т.н, доц.

Гараніна Ольга Олександрівна

адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2,

кімн. 1-0114, тел. 256-21-72

e-mail:

Напрям наукової діяльності:

 використання математичного апарату для освоєння теоретичних основ і практичного застосування методів проектування та оцінки рівня якості виробів індустрії моди;

 удосконалення організації проектного та творчого процесу, розвиток творчого мислення та пошук нових креативних проектних рішень в індустрії моди.

Навчально-наукова лабораторія конструкторсько-технологічної підготовки виробництва виробів із шкіри

кафедра технології моди

Науковий керівник: д.т.н, доц.

Гараніна Ольга Олександрівна

адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2,

кімн. 1-0110, тел. 256-21-72

e-mail:

Напрям наукової діяльності:

 вивчення та дослідження міцності ниткових швів;

– способи та методи обробки країв деталей виробів із шкіри;

– дослідження різних способів з'єднання деталей шкіргалантерейних виробів;

– удосконалення технологічних процесів складання заготовок верху взуття.

Навчально-наукова 3D лабораторія антропометричних досліджень

кафедра технології моди

Науковий керівник: д.т.н, доц.

Гараніна Ольга Олександрівна

адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2,

кімн. 1-0111, тел. 256-21-72

e-mail:

Напрям наукової діяльності:

– дослідження антропометричних і біомеханічних стоп з метою розробки конструкцій взуття, протезів, устілок спеціального призначення;

– антропометричні дослідження стоп з метою удосконалення конструкцій взуття для різних вікових груп;

– формування авторських колекцій взуття та аксесуарів;

– дослідження особливостей проектування взуттєвих колодок з урахуванням індивідуальних параметрів стоп;

– розробка дизайну та конструкції моделей взуття за допомогою сучасних САПР.

Навчально-наукова лабораторія проектування взуття та галантерейних виробів

кафедра технології моди

Науковий керівник: д.т.н, доц.

Гараніна Ольга Олександрівна

адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2,

кімн. 2-0106, кімн. 2-0201, тел. 256-21-72

e-mail:

Напрям наукової діяльності:

– підготовка матеріалів, вузлів, готових виробів і пакетів для дослідження показників фізико-механічних властивостей виробів зі шкіри (міцність ниткових з’єднань, міцність кріплення деталей низу з верхом заготовки, жорсткість підноска і задника, гнучкість і т.д.)

Навчально-наукова лабораторія «Експертизи текстильних матеріалів та виробів»

кафедра технології моди

Науковий керівник: д.т.н., доц.

Редько Яна Володимирівна

адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2,

кімн. 1-0264, тел. 256-21-48, e-mail:

Напрям наукової діяльності:

– дослідження властивостей волокон, ниток, текстильних полотен та пакетів матеріалів різного сировинного складу та призначення;

– дослідження показників якості, які характеризують властивості текстильних матеріалів;

– дослідження властивостей технічних тканин, удосконалення технологіч­них процесів отримання та опорядження текстильних матеріалів;

 дослідження та встановлення вимог до показників ергономічності, гігієнічності, надійності, безпеки у споживанні, довговічності, зносостійкості та стійкості пофарбування до впливу різних факторів експлуатації матеріалів різного походження, сировинного складу та призначення;

– дослідження впливу з’єднання окремих текстильних продуктів з різними властивостями в одну структуру з можливістю використання переваг кожного з компонентів і здатністю варіювати властивості отриманих композиційних матеріалів в досить широких межах.

Навчально-наукова лабораторія «Мехатроніка»

кафедра механічної інженерії

Науковий керівник: к.т.н., доц.

Манойленко Олександр Петрович

адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2,

кімн. 1-0129, тел. 256-29-94

e-mail:

Напрям наукової діяльності:

 розробка і впровадження інноваційних проектів військового і соціального призначення;

 підготовка магістрів-дослідників і науково-педагогічних кадрів наукової школи «Вдосконалення методів проектування машин легкої промисловості»;

 підтримка у належному технічному стані приладів та обладнання для виконання лабораторних робіт по дисциплінам спеціальностей кафедри МЛП, для виконання НДР і НДРС; проведення метрологічної атестації та повірки контрольно-вимірювальної апаратури кафедри;

 забезпечення комерціалізації результатів наукових досліджень та впровадження їх у виробництво, в тому числі шляхом реалізації платних послуг шляхом реалізації продукції, виготовленої на вишивальному обладнанні «Центру сучасних технологій кафедри МЛП»;

 впровадження і використання у навчальному процесі результатів науково-дослідної та інноваційної діяльності.

Навчально-наукова лабораторія-майстерня дизайну середовища

Кафедра дизайну інтер’єру і меблів

Науковий керівник: к. мист. Данило Юрійович Косенко

адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, кімн. 1‑0399(7),

тел. 256-21-59,

e-mail:

Напрями наукової діяльності:

 удосконалення технологій комп’ютерного формоутворення інтер’єрного простору і ландшафту, методології впровадження новітніх інформаційних технологій у викладанні професійно орієнтованих дисциплін;

 методологічні основи та перспективи розвитку сучасного дизайну архітектурного середовища;

 прийоми та засоби формування предметно-просторового середовища житлових і громадських будівель та особливості дизайну їх інтер’єрів з урахуванням сучасних соціально-економічних умов та новітніх технологій;

 формування дизайну зовнішнього та внутрішнього середовища цивільних будівель і споруд в умовах їх  реконструкції та адаптації;

 методологічні засади гнучкого та універсального використання приміщень у дизайні внутрішнього середовища;

 сучасні підходи та ергономічні умови щодо формування внутрішнього середовища цивільних будівель для дітей та маломобільних груп населення;

 особливості дизайну виставкових просторів;

 дослідження архітектурного середовища як просторово-об'ємного мистецтва, призначеного створювати матеріальне облаштування умов життєдіяльності людини;

 композиційно-просторова сутність середовища, як система смислів;

 часовий вимір архітектури як історико-філософській контекст життя людини у просторі-середовищі;

– розмаїття об’ємно-просторових рішень та організації, «архітектура» людського образу/іміджу як система конкретно-представницьких змістів.

Навчально-наукова лабораторія «Формоутворення костюма»

кафедра мистецтва та дизайну костюма

Науковий керівник: д.т.н., проф.

Пашкевич Калина Лівіанівна

адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2,

кімн. 1-0350, тел. 256-21-77

e-mail:

Напрям наукової діяльності:

– дослідження тектонічної структури та художньо-композиційних характеристик костюма в розробці перспективних колекцій одягу;

– розробка колекцій одягу та аксесуарів на основі різних творчих джерел: історичного, національного костюму, біонічних форм, предметів декоративно-прикладного мистецтва тощо;

– розробка перспективних моделей одягу та аксесуарів різного асортименту і призначення з урахуванням властивостей матеріалів (тканин, інноваційних матеріалів, трикотажу, натуральної та штучної шкіри, хутра тощо), принципів sustainable fashion та з використанням smart-технологій;

– розробка колекцій одягу на основі аналізу та прогнозування сучасних тенденцій моди;

– створення моделей одягу та конструкцій деталей одягу з використанням сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних програм 2D- та 3D-проєктування.

Навчально-наукова лабораторія «Дизайн-проектування одягу з різних матеріалів з використанням сучасних інформаційних технологій»

кафедра моди та стилю

Науковий керівник:  д.пед.н., проф.

Єжова Ольга Володимирівна

адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2,

кімн. 1-0293, тел. 256-21-84

e-mail:

Напрям наукової діяльності:

– дослідження принципів системного підходу до проектування текто­нічних форм одягу із застосуванням сучасних інформаційних технологій;

– розробка теоретичних та методологічних основ урахування фізико-механічних властивостей тканин при розробці складних об’ємно-просторових форм одягу з метою використання результатів при тривимірному проектуванні одягу в САПР;

 створення методів і засобів сучасного проектування об’єктів дизайну, що визначають їх естетичні, соціально-культурні, ергономічні, функціонально-експлуатаційні та екологічні характеристики в сучасному інформаційному просторі.

Навчально-наукова лабораторія з проблем створення засобів індивідуального захисту

кафедра моди та стилю

Науковий керівник: д.т.н., проф.

Колосніченко Марина Вікторівна

адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2,

кімн. 1-0267, тел. 256-21-84,

e-mail:

Напрям наукової діяльності:

– дослідження взаємозв’язків теплового стану людини з конструктивно-технологічними параметрами виготовлення засобів індивідуального захисту в умовах високотемпературного середовища;

– створення сучасного спеціального, виробничого, форменого, спортивного одягу з прогнозованими характеристиками на всіх етапах підготовки виробництва, формування раціональної структури їх асортименту для заданої сукупності виробництв.

Навчально-наукова лабораторія «Графічний дизайн»

кафедра графічного дизайну

Наукові керівники: проф. Євген Петрович Гула; канд. мист. Олександр Володимирович Кротевич

адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2,

кімн. 1-0194, тел. 256-29-80

e-mail:

Напрям наукової діяльності:

– розробка об’єктів графічного дизайну різного призначення та стильового рішення з використанням сучасних технік та технологій;

– розробка віртуальних та реальних макетів дизайн-об’єктів рекламної та поліграфічної продукції.

Навчально-наукова лабораторія «Новітні матеріали і процеси в електрохімічній енергетиці»

кафедра електрохімічної енергетики та хімії

Науковий керівник: д.тех.н.

Хоменко Володимир Григорович

адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2,

кімн. 1-0314, кімн. 1-0320, тел. 256-29-16

e-mail:

Напрям наукової діяльності:

– матеріали для електрохімічної енергетики;

– дослідження нових матеріалів для хімічних джерел струму;

– дослідження нових матеріалів для захисту від електромагнітного випромінювання.

Навчально-наукова лабораторія перспективних волокнистих матеріалів

кафедра прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

Науковий керівник: д.т.н., доц.

Будаш Юрій Олександрович

адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2,

кімн. 1-0145, кімн. 1-0147, кімн. 1-0151, кімн. 6-0106,

тел. 256-29-46, e-mail:

Напрям наукової діяльності:

– фізико-хімічні закономірності одержання і модифікації мікроволокон зі спеціальними властивостями.

 створення нових композиційних матеріалів, що вміщують природні полімери, та дослідження їх властивостей.

 мікроскопічні і реологічні дослідження полімерних композиційних матеріалів різного складу.

Навчально-наукова лабораторія перспективних полімерних матеріалів

кафедра прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

Науковий керівник: д.т.н., проф.

Савченко Богдан Михайлович

адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2,

кімн. 1-0030, кімн. 1-0031, кімн. 1-0032

тел. 093-759-83-71, e-mail:

Напрям наукової діяльності:

– технології одержання та застосування полімерних сумішей та композиційних матеріалів;

– вторинна переробка полімерів;

– модифікація властивостей полімерних матеріалів та композитів;

 полімерні матеріали на основі відновлюваних джерел сировини, біодеградабельні полімерні матеріали;

– технології адитивного формування.

Навчально-наукова лабораторія переробки відходів легкої та хімічної промисловості

кафедра прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

Науковий керівник: д.т.н., проф.

Плаван Вікторія Петрівна

адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2,

кімн. 1-0260, кімн. 1-0262, кімн. 1-0149

тел. 256-84-75, e-mail:

Напрям наукової діяльності:

 розробка технологій повторного використання і утилізації колагенмістких відходів легкої промисловості;

 розробка технологій повторного використання і утилізації відходів хімічної промисловості; вторинна переробка полімерів;

 регулювання властивостей отриманих полімерних матеріалів та композитів;

 дослідження властивостей нових композитів на основі відходів волокнистих матеріалів;

 розробка рекомендацій щодо повторного використання відходів легкої і хімічної промисловості в інших галузях – у сільському господарстві, харчовій і фармацевтичній промисловості.

Навчально-наукова лабораторія «Молекулярної фармакології, хемогеноміки та біогеронтології»

 

кафедра промислової фармації

Науковий керівник: д.х.н., доц.

Бессарабов Володимир Іванович

адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2,

кімн. 1-0223, тел. 256-21-38

e-mail:

Напрям наукової діяльності:

 моделювання наноструктурних екологічних систем деконтамінації субстратів-екотоксикантів з визначенням in silico ендо- та екзотоксичності за результатами QSAR аналізу токсичного впливу на модельні організми, а також потенційної біоакумуляції основних хімічних речовин, які присутні як інтер­медіати чи кінцеві продукти протягом реалізації основних хімічних взаємодій;

 дослідження плейотропних ефектів активних фармацевтичних інгредієнтів з метою створення лікарських засобів для лікування вікассоційованих та нейродегенеративних захворювань;

 розробка сучасних підходів до створення, стандартизації, сертифікації та впровадження у виробництво технологій отримання АФІ та лікарських засобів;

 розробка наукових основ вдосконалення виробництва лікарських засобів з урахуванням особливостей різних вікових та соціальних груп споживачів.

Навчально-наукова лабораторія «Перспективні біоматеріали та технології»

кафедра біотехнології, шкіри та хутра

Науковий керівник: к.б.н., доцент

Юнгін Ольга Сергіївна

адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2,

кімн. 1-0210, кімн. 1-0212

тел. 256-21-65, e-mail:

Напрям наукової діяльності:

– розробка інноваційних технологій переробки природної сировини

– застосування нанотехнологій у виробництві нових речовин і матеріалів

– дослідження антимікробних та антифунгальних властивостей нових речовин (проведення комплексних досліджень властивостей нових матеріалів та розробка інноваційних біобезпечних технологій, а також способи раціональної переробки природної сировини для отримання біоматеріалів із необхідними властивостями, розробка новітніх нанобіокомпозитних дезінфектантів та антибактеріаль­них/антифунгальних засобів)

– дослідження та використання ендофітних мікроорганізмів для розробки агробіотехнологій

– дослідження антарктичних екосистем для пошуку нових молекул та агентів для розробки біотехнологій

– синтез та використання наночастинок для агробіотехнологій

– дослідження та використання наночастинок як антимікробного агенту

– дослідження та використання мікробних угруповань для розробки полімерних продуктів з біомедичною метою

– дослідження структури та компонентів мікробних біоплівок для розробки біотехнологій та перспективних антимікробних агентів

– розроблення технологій отримання мікробних біополімерів та наночасток металів

– біотестування навколишнього середовища за участі біосенсорів

– застосування люмінесцентних бактерій для екологічного моніторингу  

Навчально-наукова лабораторія «Експертиза шкіри та хутра»

кафедра біотехнології, шкіри та хутра

Науковий керівник: д.т.н., проф.

Андреєва Ольга Адіславівна

адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2,

кімн. 1-0109

тел. 256-21-65, e-mail:

Напрям наукової діяльності:

– фізико-хімічні основи модифікації біополімерів у виробництві шкіри та хутра;

 розробка технологій утилізації білок- та жировмісних шкіряних відходів для отримання біополімерів та композитів з прогнозованими властивостями;

 розробка маловідходних екологічно орієнтованих технологій відмочувально-зольних процесів; органічно-мінерального та безхромового дублення у виробництві шкіряно-хутрових матеріалів широкого асортименту;

 розробка технологій формування покриття на шкірах полімерними композиціями;

 формування споживчих властивостей шкіряних і хутрових матеріалів для споживчих товарів;

 встановлення ефективних режимів обробки хутрової сировини під впливом електрохімічно-активованої технічної води;

 пластифікація шкіряного напівфабрикату при підвищених температурах в процесі біологічно каталітичної модифікації колагену дерми у технологіях формування еластичних матеріалів;

 імітаційне модулювання та оптимізація фізико-хімічних процесів у біотехнологіях формування композиційних матеріалів;

 експертиза шкіри та хутра.

Навчально-наукова лабораторія програмно-технічних засобів керування енергоспоживанням

кафедра комп’ютерної інженерії та електромеханіки

Науковий керівник: д.т.н., проф.

Шведчикова Ірина Олексіївна

адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2,

кімн. 1-0137, тел. 256-29-65

e-mail:

Напрям наукової діяльності:

 створення програмно-технічних засобів та систем керування енергоспоживанням на основі моніторингу та формування баз даних у режимі реального часу, вирішення оптимізаційних задач підвищення енергоефективності заходів з енергозбереження.

Навчально-наукова лабораторія електротехнічних перетворювачів та електромеханічних систем

кафедра комп’ютерної інженерії та електромеханіки

Науковий керівник: д.т.н., проф.

Шавьолкін Олександр Олексійович

адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2,

кімн. 1-0125, кімн. 1-0137, тел. 256-29-65,

e-mail:

Напрям наукової діяльності:

– створення та дослідження електротехнічних перетворювачів електричної енергії та електромеханічних систем для енергетики та промисловості;

– створення багатофункціональних перетворювальних агрегатів для комбінованих систем електроживлення з поновлювальними джерелами електроенергії;

– удосконалення напівпровідникових перетворювачів електричної енергії для енергетики та електромеханічних систем.

Навчально-наукова лабораторія «Технології переробки полімерів»

кафедра комп’ютерної інженерії та електромеханіки

Науковий керівник: д.т.н., проф.

Злотенко Борис Миколайович

адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2,

кімн. 1-0103, тел. 256-21-15

e-mail:

Напрям наукової діяльності:

 розробка та впровадження пілотних інформаційних, інвестиційних проектів у сфері переробки полімерних матеріалів;

- забезпечення інформаційно-консультативної підтримки з питань переробки полімерних матеріалів та новітніх енергоефективних технологій;

- міжнародна співпраця в галузі переробки полімерних матеріалів та обмін досвідом між регіонами України;

- демонстрація діючих зразків енергоефективного обладнання для переробки полімерних матеріалів.

Навчально-наукова лабораторія «Ресурсозбере­ження та раціонального природокористування»

кафедра комп’ютерної інженерії та електромеханіки

Науковий керівник: д.т.н., проф.

Панасюк Ігор Васильович

адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2,

кімн. 5-0109, кімн. 5-0108, тел. 280-14-76

e-mail:

Напрям наукової діяльності:

 визначення структурних характеристик адсорбента (об’єм пор, які сорбують пари; питома поверхня; ступінь неоднорідності поверхні; розподіл об’єму пор по їх розмірах);

 проведення досліджень по визначенню формостійкості матеріалів, призначених для виробів широкого вжитку;

 визначення теплопровідності капілярно-пористих колоїдних матеріалів;

 проведення досліджень тепломасообмінних властивостей матеріалів при тисках атмосферному та нижче, а також при високих температурах.

Навчально-наукова лабораторія «Центр енергоефективності»

кафедра комп’ютерної інженерії та електромеханіки

Науковий керівник: д.т.н., проф.

Панасюк Ігор Васильович

адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2,

кімн. 5-0201, кімн. 5-0203, тел. 256-84-07

e-mail:

Напрям наукової діяльності:

– розробка і впровадження пілотних інформаційних, інвестиційних проектів у галузі енергозбереження та енергоефективності;

 забезпечення інформаційно-консультативної підтримки з питань енергоефективності, найкращих енергозберігаючих практик та новітніх енергоефективних технологій;

 міжнародна співпраця в галузі енергоефективності і екології та обмін досвідом між регіонами України;

 поширення знань щодо оптимальних можливостей зменшення витрат на енергозабезпечення серед органів державної і місцевої влади, комунальних і державних підприємств, бюджетних установ, які відповідають за виконання заходів міської програми енергозбереження та активного населення;

– демонстрація діючих зразків енергоефективного обладнання.

Навчально-наукова лабораторія гетерогенних структур з наночастинками

кафедра прикладної фізики та вищої математики

Науковий керівник: д.ф.-мат.н., проф.

Ковальчук Олександр Васильович

адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2,

кімн. 4-0907, тел. 256-29-92

e-mail:

Напрям наукової діяльності:

 розробка технології та дослідження впливу модифікованого фулерену на провідність, фоточутливість та діелектричні властивості сегнетоелектричних рідких кристалів;

 розробка технології та дослідження впливу вуглецевих нанотрубок на провідність нематичних рідких кристалів;

– розробка технології та дослідження впливу лапоніту на утворення комплексів та діелектричні властивості нематичних рідких кристалів з домішками вуглецевих нанотрубок;

– дослідження особливостей впливу суперіонних наночастинок на діелектричні властивості різного видів рідких кристалів;

– дослідження особливостей селективного відбивання розчинів холестеричних рідких кристалів при різних температурних діапазонах.

Центр колективного користування науковим обладнанням «Технології адитивного виробництва» (3D-друк)

Науковий керівник: д.т.н., проф.

Савченко Богдан Михайлович

адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2,

кімн. 1-0242, кімн. 1-0254, тел. 093-759-83-71

e-mail:

Напрям наукової діяльності:

– розробка матеріалів, технологій і обладнання для 3D друку;

– розрахунок технологічного часу виготовлення виробу;

розробка технологічної документації для виготовлення виробів і продуктів 3D – технологій;

– розробка 3D моделей різного призначення для виготовлення на станках з ЧПУ, або іншому відповідному обладнанні.

Навчально-наукова лабораторія сталого розвитку

кафедра підприємництва та бізнесу

Науковий керівник: д.е.н., проф.

Гнатенко Ірина Анатоліївна

адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, кімн. 4-1403, 

e-mail:  

Напрям наукової діяльності:

Навчально-наукова лабораторія сталого розвитку працює за науковими напрямами, що передбачають:

– дослідження проблем інноваційної-інвестиційної діяльності в Україні та на вітчизняних підприємствах;

– дослідження проблем інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні;

– проведення наукових досліджень щодо сталого розвитку підприємництва у контексті глобальних цілей сталого розвитку;

– стимулювання стартап-ініціатив та їх фінансового забезпечення;

– забезпечення виконання програми робіт за бюджетними науковими темами, міжнародними програмами та проєктами;

– організація конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів;

– надання науково-консультаційних, дорадчих та інших послуг, проведення досліджень на замовлення;

– пошук інвесторів для реалізації проєктів здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників кафедри.

Аналітично-дослідна випробувальна лабораторія «Текстиль-ТЕСТ»

(АДВЛ «Текстиль-ТЕСТ»)

Науковий керівник:

Шатило Тетяна Володимирівна

адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2

(місце розташування

пров. Євгена Гуцала, 4-А)

тел. 280-30-43, 288-82-65

e-mail:

Напрям наукової діяльності:

-    наукові проблеми матеріалознавства: дослідження довговічності та надійності текстильних матеріалів різного призначення при дії ультрафіолетового опромінення у штучних та природних умовах; дослідження структурних і фізико-механічних властивостей трикотажних полотен та виробів для спортивного одягу; дослідження нового асортименту панчішно-шкарпеткових виробів різного призначення, у т.ч. для силових структур України;

-    біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук: дослідження структурних і фізико-механічних властивостей виробів медичного призначення–імплантів–хірургічних сіток, бинтів, памперсів;

-    технологія будівництва, дизайн, архітектура: розроблення методів випробувань армуючих матеріалів, що використовуються при облаштуванні асфальтобетонних шарів дорожнього «одягу», геотекстильних матеріалів, тощо.