КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Навчально-наукові лабораторії

п/п №

Назва

Назва кафедри

Напрям наукової діяльності

Науковий керівник

Контактні данні

Факультет індустрії моди

1. 

Навчально-наукова лабораторія експертизи якості та оцінювання відповідності швейних виробів та матеріалів для їх виготовлення.

кафедра технології та конструювання швейних виробів

- дослідження показників фізичних властивостей різних матеріалів та пакетів матеріалів (визначення: коефіцієнту драпірування, повітропроникність, кута незминання, жорсткості, пружності, гігроскопічності та ін.);

– дослідження показників механічних властивостей різних матеріалів та пакетів матеріалів (розривні характеристики, кута незминання, жорсткості, пружності та ін.).

к.т.н., доц. Арабулі А.Т.

кімн. 1-0268,

тел. 256-21-71,

[email protected]

2. 

Навчально-наукова лабораторія синтетичних волокон, матеріалів і нових технологічних процесів.

кафедра технології та конструювання швейних виробів

– дослідження та розробка інноваційних текстильних матеріалів технічного і побутового призначення.

д.т.н., проф. Березненко С.М.

3. 

Навчально-наукова лабораторія «Проектування та розробка взуття в Delcam Crispin».

кафедра конструювання та технології виробів із шкіри

- розробка сучасних конструкцій взуття, спеціальних, профілактичних та галантерейних виробів з використанням комп’ютерних автоматизованих систем;;

- розробка адаптованих методик проектування в 3D просторі на базі сучасних програмних комплексів Delcam  ;

- розробка ортопедичного (профілактичного) взуття з урахуванням індивідуальних антропометричних даних в програмному комплексі DelcamOrtoTic;

- дослідження антропометричних даних різних вікових груп та розробка колодок в середовищі LastMaker;

- розробка методик проектування та корегування деталей низу взуття в програмному комплексі SoleEngineer.

д.т.н., доц. Гараніна Ольга Олександрівна

кімн. 4-0318

тел. 256-21-72,

[email protected]

4.

Навчально-наукова лабораторія швейних технологій в індустрії моди

кафедра конструювання та технології виробів із шкіри

– використання математичного апарату для освоєння теоретичних основ і практичного застосування методів проектування та оцінки рівня якості виробів індустрії моди;

– удосконалення організації проектного та творчого процесу, розвиток творчого мислення та пошук нових креативних проектних рішень в індустрії моди.

д.т.н, , доц. Гараніна Ольга Олександрівна

кімн. 1-0102,

тел. 256-21-72,

[email protected]

5.

Навчально-наукова лабораторія конструкторсько-технологічної підготовки виробництва виробів із шкіри

кафедра конструювання та технології виробів із шкіри

- вивчення та дослідження міцності ниткових швів;

- способи та методи обробки країв деталей виробів із шкіри;

- дослідження різних способів з'єднання деталей шкіргалантерейних виробів;

- удосконалення технологічних процесів складання заготовок верху взуття.

д.т.н, , доц. Гараніна Ольга Олександрівна

кімн. 1-0103,

тел. 256-21-72,

[email protected]

6.

Навчально-наукова 3D лабораторія антропометричних досліджень

кафедра конструювання та технології виробів із шкіри

- дослідження антропометричних і біомеханічних стоп з метою розробки конструкцій взуття, протезів, устілок спеціального призначення;

- антропометричні дослідження стоп з метою удосконалення конструкцій взуття для різних вікових груп;

- формування авторських колекцій взуття та аксесуарів;

- дослідження особливостей проектування взуттєвих колодок з урахуванням індивідуальних параметрів стоп;

- розробка дизайну та конструкції моделей взуття за допомогою сучасних САПР.

д.т.н, , доц. Гараніна Ольга Олександрівна

кімн. 1-0115,

тел. 256-21-72,

[email protected]

7.

Навчально-наукова лабораторія проектування взуття та галантерейних виробів

кафедра конструювання та технології виробів із шкіри

- підготовка матеріалів, вузлів, готових виробів і пакетів для дослідження показників фізико-механічних властивостей виробів зі шкіри (міцність ниткових з’єднань, міцність кріплення деталей низу з верхом заготовки, жорсткість підноска і задника, гнучкість і т.д.)

д.т.н, , доц. Гараніна Ольга Олександрівна

кімн. 2-0106,

кімн. 2-0201

тел. 256-21-72,

[email protected]

8.

Навчально-наукова лабораторія «Експертизи текстильних матеріалів та виробів».

кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів

- дослідження властивостей волокон, ниток, текстильних полотен та пакетів матеріалів різного сировинного складу та призначення;

- дослідження показників якості, які характеризують властивості текстильних матеріалів;

- дослідження властивостей технічних тканин, удосконалення технологічних процесів отримання та опорядження текстильних матеріалів;

- дослідження та встановлення вимог до показників ергономічності, гігієнічності, надійності, безпеки у споживанні, довговічності, зносостійкості та стійкості пофарбування до впливу різних факторів експлуатації матеріалів різного походження, сировинного складу та призначення;

- дослідження впливу з’єднання окремих текстильних продуктів з різними властивостями в одну структуру з можливістю використання переваг кожного з компонентів і здатністю варіювати властивості отриманих композиційних матеріалів в досить широких межах.

д.т.н., доц. Редько Я.В.

кімн. 1-0260,

тел. 256-21-48,

[email protected]

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій

9. 

Навчально-наукова лабораторія «Механотроніка»

кафедра прикладної механіки та машин 

– розробка і впровадження інноваційних проектів військового і соціального призначення;

– підготовка магістрів-дослідників і науково-педагогічних кадрів наукової школи «Вдосконалення методів проектування машин легкої промисловості»;

– підтримка у належному технічному стані приладів та обладнання для виконання лабораторних робіт по дисциплінам спеціальностей кафедри МЛП, для виконання НДР і НДРС; проведення метрологічної атестації та повірки контрольно-вимірювальної апаратури кафедри;

– забезпечення комерціалізації результатів наукових досліджень та впровадження їх у виробництво, в тому числі шляхом реалізації платних послуг шляхом реалізації продукції, виготовленої на вишивальному обладнанні «Центру сучасних технологій кафедри МЛП»;

– впровадження і використання у навчальному процесі результатів науково-дослідної та інноваційної діяльності.

к.т.н., доцент Манойленко О.П.

кімн. 1-0119

тел. 256-29-94

[email protected]

Факультет дизайну

10. 

Навчально-наукова лабораторія-майстерня дизайну середовища.

кафедра дизайну інтер’єру і меблів

- удосконалення технологій комп’ютерного формоутворення інтер’єрного простору і ландшафту, методології впровадження новітніх інформаційних технологій при викладанні професійно-орієнтованих дисциплін;

- методологічні основи та перспективи розвитку сучасного дизайну архітектурного середовища;

- прийоми та засоби формування предметно-просторового середовища житлових і громадських будівель та особливості дизайну їх інтер’єрів з урахуванням сучасних соціально-економічних умов та новітніх технологій;

- формування дизайну зовнішнього та внутрішнього середовища цивільних будівель і споруд в умовах їх  реконструкції та адаптації;

- методологічні засади гнучкого та універсального використання приміщень в дизайні внутрішнього середовища;

- сучасні підходи та  ергономічні умови щодо формування внутрішнього середовища цивільних будівель для дітей та маломобільних груп населення;

- особливості дизайну виставкових просторів;

- дослідження архітектурного середовища як  просторово-об'ємного мистецтва, призначеного створювати матеріальне облаштування умов життєдіяльності людини;

- композиційно-просторова сутність середовища, як система смислів;

- часовий вимір архітектури як історико-філософській контекст життя людини у  просторі-середовищі;

- розмаїття об'ємно-просторових рішень та організації, «архітектура» людського образу/ іміджу як система конкретно-представницьких змістів.

к.мист., Косенко Д.Ю.

кімн. 1-0395,

кімн. 1-0397

тел. 256-21-59,

[email protected]

11. 

Навчально-наукова лабораторія «Формоутворення костюма та декоративної пластики».

кафедра художнього моделювання костюма

– культурологія та естетика дизайну в проектуванні костюма у контексті полікультурної інтеграції.

– дослідження тектонічної структури та художньо-композиційних характеристик костюма в розробці перспективних колекцій одягу.

– культурологія та естетика дизайну у контексті художнього моделювання костюма за національними традиціями. 

– проблеми сучасної методології викладання фахових дисциплін спеціальності «Дизайн».

– проблеми сучасної методології викладання фахових дисциплін спеціальностей : художнє моделювання костюма, трикотажних виробів, взуття та виробів зі шкіри, стилю, дизайну стилю та зачісок.

д.т.н., проф. Пашкевич К.Л.

кімн. 1-0348,

тел. 256-21-77,

[email protected]

12. 

Навчально-наукова лабораторія «Дизайн-проектування одягу з різних матеріалів з використанням сучасних інформаційних технологій »

кафедра ергономіки і дизайну

- дослідження принципів системного підходу до проектування тектонічних форм одягу із застосуванням сучасних інформаційних технологій;

- розробка теоретичних та методологічних основ урахування фізико-механічних властивостей тканин при розробці складних об’ємно-просторових форм одягу з метою використання результатів при тривимірному проектуванні одягу в САПР;

- створення методів і засобів сучасного проектування об’єктів дизайну, що визначають їх естетичні, соціально-культурні, ергономічні, функціонально-експлуатаційні та екологічні характеристики в сучасному інформаційному просторі.

д.т.н., проф. Пашкевич К.Л.

кімн. 1-0285,

кімн. 1-0289

тел. 256-21-84,

[email protected]

 

13. 

Навчально-наукова лабораторія з проблем створення засобів індивідуального захисту.

кафедра ергономіки і дизайну

- дослідження взаємозв’язків теплового стану людини з конструктивно-технологічними параметрами виготовлення засобів індивідуального захисту в умовах високотемпературного середовища;

- створення сучасного спеціального, виробничого, форменого, спортивного одягу з прогнозованими характеристиками на всіх етапах підготовки виробництва, формування раціональної структури їх асортименту для заданої сукупності виробництв.

д.т.н., проф. Колосніченко М.В.

кімн. 1-0259,

тел. 256-21-84,

[email protected]

 

14. 

Навчально-наукова лабораторія «Графічний дизайн»

кафедра рисунка та живопису

– дослідження нетрадиційного використання різних графічних та живописних технік з метою впровадження набутого досвіду майбутніх дизайнерів в галузі «Графічного дизайну»

проф. Гула Є.П.

кімн. 1-195,

кімн. 1-436,

тел. 256-29-80

[email protected]

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій

15. 

Навчально-наукова лабораторія «Новітні матеріали і процеси в електрохімічній енергетиці».

кафедра електрохімічної енергетики та хімії

– матеріали для електрохімічної енергетики;

– дослідження нових матеріалів для хімічних джерел струму;

– дослідження нових матеріалів для захисту від електромагнітного випромінювання.

д.х.н., проф. Барсуков В.З.

кімн. 1-0141 

кімн. 1-0304,

кімн. 1-0310,

кімн. 1-0316,

тел. 256-29-16,

[email protected]

16. 

Навчально-наукова лабораторія перспективних волокнистих матеріалів.

кафедра прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

- фізико-хімічні закономірності одержання і модифікації мікроволокон зі спеціальними властивостями.

- створення нових композиційних матеріалів, що вміщують природні полімери, та дослідження їх властивостей.

- мікроскопічні і реологічні дослідження полімерних композиційних матеріалів різного складу.

д.т.н., доц. Будаш Ю.О.

кімн. 1-0145,

кімн. 1-0147,

кімн. 1-0151,

кімн. 6-0106,

тел. 256-29-46,

[email protected]

17. 

Навчально-наукова лабораторія перспективних полімерних матеріалів.

кафедра прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

- технології одержання та застосування полімерних сумішей та композиційних матеріалів;

- вторинна переробка полімерів;

- модифікація властивостей полімерних матеріалів та композитів;

- полімерні матеріали на основі відновлюваних джерел сировини, біодеградабельні полімерні матеріали;

- технології адитивного формування.

д.т.н., проф. Савченко Б.М.

кімн. 1-0030,

кімн. 1-0031,

кімн. 1-0032,

093-759-83-71

[email protected]

18. 

Навчально-наукова лабораторія переробки відходів легкої та хімічної промисловості.

кафедра прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

– розробка технологій повторного використання і утилізації колагенмістких відходів легкої промисловості;

– розробка технологій повторного використання і утилізації відходів хімічної промисловості; вторинна переробка полімерів;

– регулювання властивостей отриманих полімерних матеріалів та композитів;

– дослідження властивостей нових композитів на основі відходів волокнистих матеріалів;

– розробка рекомендацій щодо повторного використання відходів легкої і хімічної промисловості в інших галузях - у сільському господарстві, харчовій і фармацевтичній промисловості.

д.т.н., проф. Плаван В.П.

кімн. 1-0256,

кімн. 1-0258,

кімн. 1-0149,

тел. 256-84-75,

[email protected]

19.

Навчально-наукова лабораторія «Молекулярної фармакології, хемогеноміки та біогеронтології»

кафедра промислової фармації

– моделювання наноструктурних екологічних систем деконтамінації субстратів-екотоксикантів з визначенням in silico ендо- та екзотоксичності за результатами QSAR аналізу токсичного впливу на модельні організми, а також потенційної біоакумуляції основних хімічних речовин, які присутні як інтермедіати чи кінцеві продукти протягом реалізації основних хімічних взаємодій;

– дослідження плейотропних ефектів активних фармацевтичних інгредієнтів з метою створення лікарських засобів для лікування вікассоційованих та нейродегенеративних захворювань;

– розробка сучасних підходів до створення, стандартизації, сертифікації та впровадження у виробництво технологій отримання АФІ та лікарських засобів;

– розробка наукових основ вдосконалення виробництва лікарських засобів з урахуванням особливостей різних вікових та соціальних груп споживачів.

д.х.н. доц. Бессарабов В.І.

кімн. 1-0219,

тел. 256-21-38,

[email protected]

20.

Навчально-наукова лабораторія «Перспективні біоматеріали та технології»

кафедра біотехнології, шкіри та хутра

– розробка інноваційних технологій переробки природної сировини

– застосування нанотехнологій у виробництві нових речовин і матеріалів

– дослідження антимікробних та антифунгальних властивостей нових речовин (проведення комплексних досліджень властивостей нових матеріалів та розробку інноваційних біобезпечних технологій, а також способи раціональної переробки природної сировини для отримання біоматеріалів із необхідними властивостями, розробка новітніх нанобіокомпозитних дезінфектантів та антибактеріальних/ антифунгальних засобів)

к.б.н. Юнгін О.С.

кімн. 1-0208,

кімн. 1-0210,

кімн. 1-0203,

тел. 256-21-65,

[email protected]

21.

Навчально-наукова лабораторія «Експертиза шкіри та хутра»

кафедра біотехнології, шкіри та хутра

 - фізико-хімічні основи модифікації біополімерів у виробництві шкіри та хутра;

– розробка технологій утилізації білок- та жировмісних шкіряних відходів для отримання біополімерів та композитів з прогнозованими властивостями;

– розробка маловідходних екологічно орієнтованих технологій відмочувально-зольних процесів; органічно-мінерального та безхромового дублення у виробництві шкіряно-хутрових матеріалів широкого асортименту;

– розробка технологій формування покриття на шкірах полімерними композиціями;

– формування споживчих властивостей шкіряних і хутрових матеріалів для споживчих товарів;

– встановлення ефективних режимів обробки хутрової сировини під впливом електрохімічно-активованої технічної води;

– пластифікація шкіряного напівфабрикату при підвищених температурах в процесі біологічно каталітичної модифікації колагену дерми у технологіях формування еластичних матеріалів;

– імітаційне модулювання та оптимізація фізико-хімічних процесів у біотехнологіях формування композиційних матеріалів;

– експертиза шкіри та хутра.

д.т.н., проф. Андреєва О.А.

кімн. 1-0201,

кімн. 1-0202,

кімн. 1-0113,

тел. 256-21-65,

[email protected]

Навчально-науковий інститут інженерії та інформаційних технологій

22.

Навчально-наукова лабораторія програмно-технічних засобів керування енергоспоживанням

кафедра комп’ютерної інженерії та електромеханіки

– створення програмно-технічних засобів та систем керування енергоспоживанням на основі моніторингу та формування баз даних у режимі реального часу, вирішення оптимізаційних задач підвищення енергоефективності заходів з енергозбереження.

д.т.н., проф. Шведчикова І.О.

кімн. 1-0137,

тел. 256-29-65,

[email protected]

23.

Навчально-наукова лабораторія електротехнічних перетворювачів та електромеханічних систем

кафедра комп’ютерної інженерії та електромеханіки

- створення та дослідження електротехнічних перетворювачів електричної енергії та електромеханічних систем для енергетики та промисловості;

- створення багатофункціональних перетворювальних агрегатів для комбінованих систем електроживлення з поновлювальними джерелами електроенергії;

- удосконалення напівпровідникових перетворювачів електричної енергії для енергетики та електромеханічних систем.

д.т.н., проф. Шавьолкін О.О.

кімн. 1-0125,

кімн. 1-0137,

тел. 256-29-65,

[email protected]

24. 

Навчально-наукова лабораторія «Технології переробки полімерів»

кафедра комп’ютерної інженерії та електромеханіки

- розробка та впровадження пілотних інформаційних, інвестиційних проектів у сфері переробки полімерних матеріалів;

- забезпечення інформаційно-консультативної підтримки з питань переробки полімерних матеріалів та новітніх енергоефективних технологій;

- міжнародна співпраця в галузі переробки полімерних матеріалів та обмін досвідом між регіонами України;

- демонстрація діючих зразків енергоефективного обладнання для переробки полімерних матеріалів.

д.т.н., проф. Злотенко Б.М.

кімн. 1-0111,

тел. 256-21-15,

[email protected]

25.

Навчально-наукова лабораторія «Ресурсозбереження та раціонального природокористування».

кафедра комп’ютерної інженерії та електромеханіки

– визначення структурних характеристик адсорбента (об’єм пор, які сорбують пари; питома поверхня; ступінь неоднорідності поверхні; розподіл об’єму пор по їх розмірах)

– проведення досліджень по визначенню формостійкості матеріалів, призначених для виробів широкого вжитку

– визначення теплопровідності капілярно-пористих колоїдних матеріалів

– проведення досліджень тепломасообмінних властивостей матеріалів при тисках атмосферному та нижче, а також при високих температурах.

д.т.н., проф. Панасюк І.В.

кімн. 5-0109,

кімн. 5-0108,

тел. 280-14-76,

[email protected]

26.

Навчально-наукова лабораторія «Центр енергоефективності»

кафедра комп’ютерної інженерії та електромеханіки

- розробка і впровадження пілотних інформаційних, інвестиційних проектів у галузі енергозбереження та енергоефективності;

- забезпечення інформаційно-консультативної підтримки з питань енергоефективності, найкращих енергозберігаючих практик та новітніх енергоефективних технологій;

-міжнародна співпраця в галузі енергоефективності і екології та обмін досвідом між регіонами України;

- поширення знань щодо оптимальних можливостей зменшення витрат на енергозабезпечення серед органів державної і місцевої влади, комунальних і державних підприємств, бюджетних установ, які відповідають за виконання заходів міської програми енергозбереження та активного населення;

- демонстрація діючих зразків енергоефективного обладнання.

д.т.н., проф. Панасюк І.В.

кімн. 5-0201,

кімн. 5-0203,

тел. 256-84-07,

[email protected]

Навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання

27. 

Навчально-наукова лабораторія гетерогенних  структур з наночастинками.

кафедра прикладної фізики та вищої математики

- розробка технології та дослідження впливу модифікованого фулерену на провідність, фоточутливість та діелектричні властивості сегнетоелектричних рідких кристалів;

- розробка технології та дослідження впливу вуглецевих нанотрубок на провідність нематичних рідких кристалів;

- розробка технології та дослідження впливу лапоніту на утворення комплексів та діелектричні властивості нематичних рідких кристалів з домішками вуглецевих нанотрубок;

- дослідження особливостей впливу суперіонних наночастинок на діелектричні властивості різного видів рідких кристалів;

- дослідження особливостей селективного відбивання розчинів холестеричних рідких кристалів при різних температурних діапазонах.

д.ф.-мат.н., проф. Ковальчук О.В.

кімн. 4-0907,

тел. 256-29-92,

[email protected]

Міжкафедральні навчально-наукові лабораторії

28.

Центр колективного користування науковим обладнанням «Технології адитивного виробництва» (3D-друк)

кафедра прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

– розробка матеріалів, технологій і обладнання для 3D друку;

– розрахунок технологічного часу виготовлення виробу;

розробка технологічної документації для виготовлення виробів і продуктів 3D – технологій;

– розробка 3D моделей різного призначення для виготовлення на станках з ЧПУ, або іншому відповідному обладнанні

д.т.н., проф. Савченко Б.М.

кімн. 1-0242

кімн. 1-0254

093-759-83-71

[email protected]