КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Навчально-наукові лабораторії

п/п №

Назва

Назва кафедри

Напрям наукової діяльності

Науковий керівник

Контактні данні

Факультет індустрії моди

1. 

Навчально-наукова лабораторія комплексної оцінки в’язкопружних властивостей матеріалів, процесів ВТО, клейових методів з’єднання. 

кафедра технології та конструювання швейних виробів

— комплексні дослідження наномодифікованих волокнистих матеріалів і оцінка їх впливу на медико-біологічні і енерго-інформаційні властивості функціонування системи «людина-одяг-навколишнє середовище»;

— дослідження процесів поверхневої модифікації волокнистих матеріалів із натуральної сировини з довготривалими біоцидними властивостями.

д.т.н., проф. Березненко С.М.

кімн. 1-0158,

тел. 256-84-04,

ktkshv@knutd.com.ua

2. 

Навчально-наукова лабораторія експертизи якості та оцінювання відповідності швейних виробів та матеріалів для їх виготовлення.

кафедра технології та конструювання швейних виробів

– дослідження показників властивостей різних матеріалів та пакетів матеріалів (визначення: коефіцієнту драпірування, повітропроникність, кута незминання, жорсткості, пружності, гігроскопічності та ін.)

к.т.н., доц. Арабулі А.Т.

кімн. 1-0268,

тел. 256-21-71,

ktkshv@knutd.com.ua

3. 

Навчально-наукова лабораторія дослідження теплозахисних властивостей одягу.

кафедра технології та конструювання швейних виробів

– створення виробів індивідуального захисту людини від впливу навколишнього середовища

к.т.н., доц.. Мойсеєнко С.І.

кімн. 1-0266,

тел. 256-21-71,

ktkshv@knutd.com.ua

4. 

Навчально-наукова лабораторія дослідження ниткових з’єднань та процесів ВТО.

кафедра технології та конструювання швейних виробів

– дослідження клейових прокладкових матеріалів і пакетів на їх основі;

– визначення раціональних параметрів волого - теплової обробки;

– встановлення раціональних параметрів утворення ниткових з’єднань.

к.т.н., доц. Садретдінова Н.В.

кімн. 1-0169а,

тел. 256-84-02,

ktkshv@knutd.com.ua

5. 

Навчально-наукова лабораторія синтетичних волокон, матеріалів і нових технологічних процесів.

кафедра технології та конструювання швейних виробів

– дослідження та розробка інноваційних текстильних матеріалів технічного і побутового призначення.

к.т.н., доц. Власенко В.І.

кімн. 1-0132,

тел. 256-21-06,

vlasenko@ekma.com.ua

6. 

Навчально-наукова лабораторія «Проектування та розробка взуття в Delcam Crispin».

кафедра конструювання та технології виробів із шкіри

–розробка сучасних конструкцій взуття, спеціальних, профілактичних та галантерейних виробів з використанням комп’ютерних автоматизованих систем;

– розробка адаптованих методик проектування в 3D просторі на базі сучасних програмних комплексів Delcam;

– розробка ортопедичного (профілактичного) взуття з урахуванням індивідуальних антропометричних даних в програмному комплексі DelcamOrtoTic;

– дослідження антропометричних даних різних вікових груп та розробка колодок в середовищі LastMaker;

– розробка методик проектування та корегування деталей низу взуття в програмному комплексі SoleEngineer.

д.т.н., проф. Гаркавенко С.С.

кімн. 2-0412,

тел. 256-21-72,

ktkvsh@knutd.com.ua

7.

Навчально-наукова лабораторія швейних технологій в індустрії моди

кафедра конструювання та технології виробів із шкіри

– використання математичного апарату для освоєння теоретичних основ і практичного застосування методів проектування та оцінки рівня якості виробів індустрії моди;

– удосконалення організації проектного та творчого процесу, розвиток творчого мислення та пошук нових креативних проектних рішень в індустрії моди.

д.т.н., проф. Гаркавенко С.С.

кімн. 1-0102,

тел. 256-21-72,

ktkvsh@knutd.com.ua

8.

Навчально-наукова лабораторія конструкторсько-технологічної підготовки виробництва виробів із шкіри

кафедра конструювання та технології виробів із шкіри

– вивчення та дослідження міцності ниткових швів;

– способи та методи обробки країв деталей виробів із шкіри;

– дослідження різних способів з'єднання деталей шкіргалантерейних виробів;

– удосконалення технологічних процесів складання заготовок верху взуття.

д.т.н., проф. Гаркавенко С.С.

кімн. 1-0103,

тел. 256-21-72,

ktkvsh@knutd.com.ua

9.

Навчально-наукова 3D лабораторія антропометричних досліджень

кафедра конструювання та технології виробів із шкіри

– дослідження антропометричних і біомеханічних стоп з метою розробки конструкцій взуття, протезів, устілок спеціального призначення;

– антропометричні дослідження стоп з метою удосконалення конструкцій взуття для різних вікових груп;

– формування авторських колекцій взуття та аксесуарів;

– дослідження особливостей проектування взуттєвих колодок з урахуванням індивідуальних параметрів стоп;

– розробка дизайну та конструкції моделей взуття за допомогою сучасних САПР.

д.т.н., проф. Гаркавенко С.С.

кімн. 1-0115,

тел. 256-21-72,

ktkvsh@knutd.com.ua

10.

Навчально-наукова лабораторія проектування взуття та галантерейних виробів

кафедра конструювання та технології виробів із шкіри

– підготовка матеріалів, вузлів, готових виробів і пакетів для дослідження показників фізико-механічних властивостей виробів зі шкіри (міцність ниткових з’єднань, міцність кріплення деталей низу з верхом заготовки, жорсткість підноска і задника, гнучкість і т.д.)

д.т.н., проф. Гаркавенко С.С.

кімн. 2-0106,

кімн. 2-0201

тел. 256-21-72,

ktkvsh@knutd.com.ua

11.

Навчально-наукова лабораторія «Експертизи текстильних матеріалів та виробів».

кафедра матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів

– дослідження властивостей різних волокон, матеріалів та пакетів матеріалів;

– дослідження показників якості, які характеризують властивості текстильних матеріалів;

– дослідження властивостей технічних тканин, технологічні процеси отримання текстильних матеріалів;

– дослідження властивостей надійності матеріалів та вимог до них, які характеризують їх довговічність, зносостійкість та стійкість фарбування до різних впливів і визначають строк їх експлуатації;

– дослідження впливу з’єднання окремих текстильних продуктів з різними властивостями в одну структуру з можливістю використання переваг кожного з компонентів і здатністю варіювати властивості отриманих композиційних матеріалів в досить широких межах.

д.т.н., проф. Супрун Н.П.

кімн. 1-0260,

тел. 256-21-48,

kmtptv@knutd.com.ua

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій

12. 

Навчально-наукова лабораторія з вимірювань показників якості пряжі та бавовняного волокна.

кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки

– проведення вимірювань показників якості пряжі та бавовняного волокна з метою визначення їх відповідності до діючих стандартів;

– отримання основ для розробки нових підходів та критеріїв до оцінки якості сировини та матеріалів.

д.т.н., проф. Зенкін А.С.

кімн. 3-0102,

тел. 256-84-43,

kmcc@knutd.com.ua

13. 

Навчально-наукова лабораторія ультразвукових приладів технологічного контролю.

кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки

– дослідження методів технологічного контролю у різних галузях промисловості;

– розробка теоретичних основ технологічного контролю з застосуванням ультразвукових методів;

– створення методів та засобів сучасного технологічного контролю, які можуть бути застосовані у складі автоматизованих систем керування технологічними процесами.

д.т.н., проф. Здоренко В.Г.

кімн. 1-0159,

тел. 256-21-89,

kaks@knutd.com.ua

14. 

Навчально-наукова лабораторія «Механотроніка та CAD/CAM-технології коп’ютерно-інтегрованого обладнання».

кафедра прикладної механіки та машин 

– розробка і впровадження інноваційних проектів військового і соціального призначення;

– підготовка магістрів-дослідників і науково-педагогічних кадрів наукової школи «Вдосконалення методів проектування машин легкої промисловості»;

– підтримка у належному технічному стані приладів та обладнання для виконання лабораторних робіт по дисциплінам спеціальностей кафедри МЛП, для виконання НДР і НДРС; проведення метрологічної атестації та повірки контрольно-вимірювальної апаратури кафедри;

– забезпечення комерціалізації результатів наукових досліджень та впровадження їх у виробництво, в тому числі шляхом реалізації платних послуг шляхом реалізації продукції, виготовленої на вишивальному обладнанні «Центру сучасних технологій кафедри МЛП»;

– впровадження і використання у навчальному процесі результатів науково-дослідної та інноваційної діяльності.

д.т.н., проф. Орловський Б.В.

кімн. 1-0163,

кімн. 1-0171,

тел. 256-21-85,

kmlp@knutd.com.ua

15. 

Навчально-наукова лабораторія «САМ-технологій».

кафедра прикладної механіки та машин

– визначення оптимальних параметрів режиму різання при обробці різних матеріалів на токарно-гвинторізних верстатах;

– визначення оптимальних параметрів режиму різання при обробці різних матеріалів на фрезерних верстатах;

– визначення оптимальних параметрів режиму різання при обробці різних матеріалів на фрезерних верстатах з 4-5 осями;

– розробка технологічного процесу виготовлення деталі на верстатах з ЧПК за допомогою САМ - технологій;

– розробка технологічної документації 3D моделей деталей на замовлення;

– розробка оснасток для виготовлення деталей;

– виготовлення деталей;

– виготовлення колодок, фурнітури, окремих деталей перспективних моделей взуття;

– проектування та розробка індивідуальних манекенів для конкретної особи, враховуючи її особливості - стать, вагу, зріст тощо.

д.т.н., проф. Місяць В.П.

кімн. 1-0154а,

тел. 256-21-50,

kim@knutd.com.ua

Факультет дизайну

16. 

Навчально-наукова лабораторія з проблем фотодизайну та сучасної фотографії.

кафедра дизайну

– дослідження принципів системного підходу до фотодизайну та впровадження результатів на практиці для виконання наукових та творчих робіт;

– розробка теоретичних та методологічних матеріалів для забезпечення навчального процесу та наукової роботи, а саме: навчально-методичні посібники, підручники та методичні рекомендації;

– створення методів і засобів сучасного проектування об’єктів дизайну, що визначають їх естетичні, соціально-культурні, ергономічні, функціонально-експлуатаційні та екологічні характеристики в сучасному інформаційному просторі;

– створення фотографічних та медіа-проектів для подальшого експонування, друку та іншого використання;

– організація та проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, лекторіїв та виставок, пов’язаних з головною проблематикою досліджень ННЛ.

к. мист-ва, доц. Мироненко В.О.

кімн. 5-106,

тел. 254-50-36,

kd@knutd.com.ua

17. 

Навчально-наукова лабораторія-майстерня дизайну середовища.

кафедра дизайну інтер’єру і меблів

– аналіз можливостей використання сучасних систем двовимірної і тривимірної комп’ютерної графіки в учбовому процесі і в проектній діяльності за напрямом спеціалізації (комп’ютерних програм ArchiCad, AutoCAD, 3DS Мах та програмного модуля системи 3DS Мах - візуалізатора V-Ray);

– аналіз світових тенденцій організації інтер’єру приміщень різної типології;

– врахування в дизайні інтер’єру психології сприйняття, особливо в організації освітньо-виховного середовища;

– впровадження енергозберігаючих технологій в сучасний дизайн;

– визначення стану та змін, що відбуваються у структурі сучасного українського дизайну, основних тенденцій процесу оптимізації часово-просторової структури життєзабезпечення людини та формування відповідних професійних орієнтацій;

– удосконалення методів і засобів сучасного проектування об’єктів дизайну, що забезпечують їх естетичні, соціально-культурні, ергономічні, функціонально-експлуатаційні та екологічні характеристики в сучасному інформаційному просторі.

к.т.н., проф. Сафронова О.О.

кімн. 1-0395,

тел. 256-21-59,

kdim@knutd.com.ua

18. 

Навчально-наукова лабораторія «Формоутворення костюма та декоративної пластики».

кафедра художнього моделювання костюма

– дослідження конструктивно-функціональної проблематики екології та систем життєзабезпечення людини;

– дослідження культурології та естетики дизайну у контексті художнього моде­лювання костюма за національними традиціями;

– вивчення проблем сучасної методології викладання фахових дисциплін спеціальності «Дизайн»;

– вивчення проблем сучасної методології викладання фахових дисциплін спеціальностей: художнє моделювання костюма, трикотажних виробів, взуття та виробів зі шкіри, стилю, дизайну стилю та зачісок;

– проведення реконструкції історичного костюма;

– дослідження наукових аспектів дизайнерської діяльності в індустрії моди;

– дослідження декоративної пластики в костюмі.

к.т.н., проф. Ніколаєва Т.В.

кімн. 1-0348,

тел. 256-21-77,

khmk@knutd.com.ua

19. 

Навчально-наукова лабораторія з проблем дизайн-проектування одягу із застосуванням комп’ютерних технологій.

кафедра ергономіки і проектування одягу

– дослідження принципів системного підходу до проектування тектонічних форм одягу із застосуванням сучасних інформаційних технологій;

– розробка теоретичних та методологічних основ урахування фізико-механічних властивостей тканин при розробці складних об’ємно-просторових форм одягу з метою використання результатів при тривимірному проектуванні одягу в САПР;

– створення методів і засобів сучасного проектування об’єктів дизайну, що визначають їх естетичні, соціально-культурні, ергономічні, функціонально-експлуатаційні та екологічні характеристики в сучасному інформаційному просторі.

к.т.н., доц. Пашкевич К.Л.

кімн. 1-0285,

кімн. 1-0289

тел. 256-21-84,

kepo@knutd.com.ua

 

20. 

Навчально-наукова лабораторія з проблем створення засобів індивідуального захисту.

кафедра ергономіки і проектування одягу

– дослідження взаємозв’язків теплового стану людини з конструктивно-технологічними параметрами виготовлення засобів індивідуального захисту в умовах високотемпературного середовища;

– створення сучасного спеціального, виробничого, форменого, спортивного одягу з прогнозованими характеристиками на всіх етапах підготовки виробництва, формування раціональної структури їх асортименту для заданої сукупності виробництв.

д.т.н., проф. Колосніченко М.В.

кімн. 1-0259,

тел. 256-21-84,

kepo@knutd.com.ua

 

21. 

Навчально-наукова лабораторія ергономічних та антропометричних досліджень.

кафедра ергономіки і проектування одягу

– дослідження антропометричних характеристик тіла людини для цілей проектування одягу та манекенів: статистичний аналіз масових обмірів населення, встановлення складу антропометричної інформації для проектування співрозмірного одягу та манекенів;

– розробка класифікацій типових фігур, класифікацій типів будови тіла за окремими антропометричними ознаками;

– проведення ергономічних досліджень та впровадження результатів в процес проектування одягу.

кімн. 1-0283

тел. 256-21-29,

kepo@knutd.com.ua

 

22. 

Навчально-наукова лабораторія «Графічний дизайн»

кафедра рисунка та живопису

– дослідження нетрадиційного використання різних графічних та живописних технік з метою впровадження набутого досвіду майбутніх дизайнерів в галузі «Графічного дизайну»

кімн. 1-195,

кімн. 1-436,

тел. 256-29-80

krg@knutd.com.ua

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій

23. 

Навчально-наукова лабораторія «Новітні матеріали і процеси в електрохімічній енергетиці».

кафедра електрохімічної енергетики та хімії

– матеріали для електрохімічної енергетики;

– розробка нових технологічних процесів раціонального використання ресурсів, безвідходні та маловідходні технології, рекуперація й утилізація відходів та комплексна переробка сировини.

д.х.н., проф. Барсуков В.З.

кімн. 1-0141 А, Б,

кімн. 1-0304,

кімн. 1-0310,

кімн. 1-0316,

тел. 256-29-16,

keeh@knutd.com.ua

24. 

Навчально-наукова лабораторія перспективних волокнистих матеріалів.

кафедра прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

– одержання мікроволокон зі спеціальними властивостями;

– створення нових композиційних матеріалів на основі природних полімерів;

– мікроскопічні і реологічні дослідження полімерних композиційних матеріалів.

д.т.н., проф. Плаван В.П.

кімн. 1-0145,

кімн. 1-0147,

кімн. 1-0151,

кімн. 1-0247, кімн. 6-0106,

256-29-46,

ktpthv@knutd.com.ua

25. 

Навчально-наукова лабораторія перспективних полімерних матеріалів.

кафедра прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

– розробка новітніх технологій отримання полімерних композиційних матеріалів з покращеними властивостями.

д.т.н., доц. Савченко Б.М.

кімн. 1-0030,

кімн. 1-0031,

кімн. 1-0032,

093-759-83-71

ktpthv@knutd.com.ua

26. 

Навчально-наукова лабораторія переробки відходів легкої та хімічної промисловості.

кафедра прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

– розробка технологій переробки відходів легкої та хімічної промисловості.

д.т.н., проф. Плаван В.П.

кімн. 1-0256,

кімн. 1-0258,

кімн. 1-0149,

тел. 256-84-75,

ktpthv@knutd.com.ua

27.

Навчально-наукова лабораторія «Молекулярної фармакології, хемогеноміки та біогеронтології»

кафедра промислової фармації

– моделювання наноструктурних екологічних систем деконтамінації субстратів-екотоксикантів з визначенням in silico ендо- та екзотоксичності за результатами QSAR аналізу токсикологічного впливу на модельні організми, а також потенційної біоакумуляції основних хімічних речовин, які присутні як інтермедіати чи кінцеві продукти, протягом реалізації основних хімічних взаємодій;

– дослідження плейотропних ефектів активних фармацевтичних інгредієнтів з метою створення лікарських засобів для лікування вікассоційованих та нейродегенеративних захворювань;

– розробка сучасних підходів до створення, стандартизації, сертифікації та впровадження у виробництво активних фармацевтичних інгредієнтів та лікарських засобів;

– розробка наукових основ вдосконалення виробництва лікарських засобів з урахуванням особливостей різних вікових та соціальних груп споживачів.

к.х.н. Бессарабов В.І.

кімн. 1-0219,

тел. 256-21-38,

drvib500@gmail.com

Навчально-науковий інститут інженерії та інформаційних технологій

28. 

Навчально-наукова лабораторія програмно-технічних засобів керування енергоспоживанням.

кафедра енергоменеджменту та прикладної електроніки

– створення програмно-технічних засобів та систем керування енергоспоживанням на основі моніторингу та формування баз даних у режимі реального часу, вирішення оптимізаційних задач підвищення енергоефективності заходів з енергозбереження.

кімн. 1-0137,

тел. 256-29-65,

kee@knutd.com.ua

29. 

Навчально-наукова лабораторія електротехнічних перетворювачів та електромеханічних систем.

кафедра енергоменеджменту та прикладної електроніки

– розробка та дослідження перетворювачів електричної енергії, їх окремих вузлів, а також пристроїв керування ними;

– розробка та дослідження електромеханічних систем та їх складових частин;

– розробка та дослідження пристроїв обробки інформації та керування електротехнічним обладнанням.

д.т.н., проф. Шавьолкін О.О.

кімн. 1-0125,

кімн. 1-0137,

тел. 256-29-65,

kee@knutd.com.ua

30. 

Навчально-наукова лабораторія «Технології переробки полімерів».

кафедра комп’ютерної інженерії та електромеханіки

– розробка технологій виробництва комбінованих металополімерних виробів, суцільно формованого взуття, деталей побутової техніки та інших виробів на основі синтетичних полімерних матеріалів;

– проведення науково-дослідної роботи в галузі створення технологій та обладнання переробки полімерних відходів, включаючи використані пакувальні матеріали а також полімерну тару.

д.т.н., проф. Злотенко Б.М.

кімн. 1-0111,

тел. 256-21-15,

kems@knutd.com.ua

31.

Навчально-наукова лабораторія «Ресурсозбереження та раціонального природокористування».

кафедра теплоенергетики, ресурсоощадності та техногенної безпеки

– проведення досліджень комплексу властивостей нових матеріалів та розробку інноваційних ресурсозберігаючих технологій та устаткування;

– розробка технологій утилізації та видалення побутових і промислових відходів, технологій раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об’єктів.

д.т.н., проф. Панасюк І.В.

кімн. 5-0109,

кімн. 5-0111,

тел. 280-14-76,

ktb@knutd.com.ua

32.

Навчально-наукова лабораторія «Центр енергоефективності»

– розробка і впровадження пілотних інформаційних, інвестиційних проектів у галузі енергозбереження та енергоефективності;

– забезпечення інформаційно-консультативної підтримки з питань енергоефективності, найкращих енергозберігаючих практик та новітніх енергоефективних технологій;

– міжнародна співпраця в галузі енергоефективності і екології та обмін досвідом між регіонами України;

– поширення знань щодо оптимальних можливостей зменшення витрат на енергозабезпечення серед органів державної і місцевої влади, комунальних і державних підприємств, бюджетних установ, які відповідають за виконання заходів міської програми енергозбереження та активного населення;

– демонстрація діючих зразків енергоефективного обладнання.

Козленко А.М.

кімн. 5-0201,

кімн. 5-0204,

тел. 256-84-07,

Навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання

33. 

Навчально-наукова лабораторія властивостей матеріалів легкої промисловості.

кафедра фізики

– розробка фізичних методів модифікації поверхні матеріалів легкої промисловості для подальшого нанесення необхідних для розширення їх функціональних властивостей матеріалів (фарбників, наночастинок, наночастинок диспергованих в полімерній матриці, орієнтованих магніточутливих матеріалів);

– розробка технології та дослідження мікро- та нанометрових розмірів крапель нематика в полімерній матриці з різного типу наночастинками;

– розробка технології та дослідження орієнтованих наночастинок у водних розчинах лізозиму;

– розробка технології та дослідження полімерних волокон з введеним холестеричним рідким кристалом.

д.ф.-мат.н., проф. Ковальчук О.В.

кімн. 4-0907,

тел. 256-29-92,

kfiziki@knutd.com.ua

34. 

Навчально-наукова лабораторія гетерогенних  структур з наночастинками.

кафедра фізики

– розробка технології та дослідження впливу модифікованого фулерену на провідність, фоточутливість та діелектричні властивості сегнетоелектричних рідких кристалів;

– розробка технології та дослідження впливу вуглецевих нанотрубок на провідність нематичних рідких кристалів;

– розробка технології та дослідження впливу лапоніту на утворення комплексів та діелектричні властивості нематичних рідких кристалів з домішками вуглецевих нанотрубок;

– розробка технології та дослідження впливу впливу СсІБ наночастинок на електропровідність та діелектричні властивості композитів октаноату кадмію.

д.ф.-мат.н., проф. Ковальчук О.В.

кімн. 4-0907,

тел. 256-29-92,

kfiziki@knutd.com.ua