КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN
Навчально-наукова лабораторія «Центр енергоефективності»

Науковий керівникдоктор технічних наук, професор ПАНАСЮК Ігор Васильович

адреса: м. Київ, пров. Є. Гуцала, 4-а, корпуc 5, поверх 2, аудиторії 5-201, 5-203

e-mail: 

Положення про навчально-наукову лабораторію

 

НАПРЯМ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Енергоменеджмент та енергоефективність.

ДІЯЛЬНІСТЬ
 1. Впровадження вимог Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»;
 2. Підвищення обізнаності населення з  питань енергоефективності та енергозбереження;
 3. Формування енергосвідомості як культури енергоспоживання та ощадливого використання ресурсів;
 4. Підтримка проектів з енергоефективності та енергозбереження;
 5. Удосконалення освітнього процесу підготовки енергоменеджерів за програмами підготовки бакалаврів та магістрів у реальних умовах набуття практичних компетенцій;
 6. Досягнення кращих результатів енергоощадності шляхом  застосування обладнання та технологій передових вітчизняних та закорддонних компаній;
 7. Спільне виконання науково-дослідних робіт прикладного характеру у сфері енергоефективності в інтересах підприємств-замовників;
 8. Спільний з проектним офісом університету пошук партнерів та налагодження сталих стосунків з міжнародними донорськими та грантовими організаціями і компаніями з метою залучення фінансування для впровадження інноваційних технологій у сфері енергоефективності та участі у міжнародних конкурсах;
 9. Розроблення навчального матеріалу, його адаптація до потреб замовника;
 10. Відбір викладачів-тренерів з подальшим підвищенням рівня їх професійної компетентності;
 11. Розроблення методології, змісту та навчальних матеріалів для підготовки тренерів;
 12. Створення належного освітнього середовища для тренерів-початківців;
 13. Проведення тренінгів, семінарів;
 14. Удосконалення підготовки енергоаудиторів з метою їх сертифікації акредитованими комісіями, згідно вимог 27 та 31 Директив ЄС;
 15. Встановлення партнерських зв'язків з вітчизняними та закордонними організаціями енергетичного профілю.
ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ
 • Інвертор для сонячних батарей “Must” Solar Inverter PV1800;
 • Припливно-витяжна вентиляційна система Prana-150;
 • Припливно-витяжна вентиляційна система Vents ВУТ 300;
 • Конденсаційний котел Vaillant ecoTEC plus;
 • Котел електричний Protherm;
 • Насос MAGNA3 компанії Grundfos;
 • Автоматична насосна установка SCALA2 компанії Grundfos;
 • Розподілювач витрати тепла Brunata Futura Heat+;
 • Довгохвильовий інфрачервоний обігрівач Енергопро ЕСД-П;
 • Середньохвильовий інфрачервоний обігрівач Енергопро ЕСД-В;
 • Велогенератор від фірми GIZ;
 • Лабораторний стенд «Застосування арматури термостатичного та гідравлічного регулювання в енергоефективних системах опалення» фірми  Herz;
 • Лабораторний стенд для вивчення та порівняння типів ламп штучного освітлення;
 • Стенд «Обладнання центрального опалення з розподільчим колектором» фірми KAN-therm;
 • Стенд технології пластикових гнучких ізольованих систем AUSTROISOL;
 • Стенд технології утеплення фасаду Baumit;
 • Стенд технології утеплення фасаду Ceresit;
 • Стенд технології утеплення фасаду HOST ROCK;
 • Стенд технології утеплення фасаду ECOCOLT;
 • Стенд віконних рам Veka;
 • Енергозберігаючі скло пакети Glaströsc;
 • Макет індивідуального теплового пункту з використанням контроллеру Sempal;
 • Набір обладнання для енергоаудиту:
  • Цифровий гігротермометр-психрометр;
  • Інфрачервоний термометр (пірометр);
  • Лазерний далекомір;
  • Цифровий люксметр;
  • Газоаналізатора вуглекислого газу.
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ
 • Впровадження по замовленню організацій АСКОЕ (автоматизована система комерційного обліку енергоресурсів);
 • Розробка проектів термомодернізації будівель по замовленню організацій;
 • Розробка проектів з впровадження енергоефективного обладнання та технологій, їх реалізація за замовленням підприємств та фізичних осіб;
 • Проведення енергетичних аудитів  підприємств та  будівель;
 • Проведення енергетичної сертифікації будівель;
 • Підготовка обладнання лабораторії та створення умов для роботи Комісії з професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних систем;
 • Організація та проведення спеціальних курсів, семінарів, Online семінарів, тренінгів, стажування, підвищення професійної компетентності в іншій формі, що не потребує отримання відповідної ліцензії у сфері енергоефективності;
 • Організація проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів у сфері енергоефективності;
 • Організація та проведення наукових заходів (з'їздів, семінарів, конференцій тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з підготовки кадрів і не належить до діяльності, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів у сфері енергоефективності;
 • Надання у короткострокове (на строк до одного тижня) користування фізичним, юридичним особам площ та/або окремих приміщень ЦУЕ, що тимчасово не використовуються в освітній, навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності для проведення освітніх, наукових, урочистих, культурних та інших заходів (крім заходів, що проводяться з релігійною метою, або заходів політичних партій), а також іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання у разі, коли це не погіршує умов навчання або соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють в університеті;
 • Надання в тимчасове користування площі центру для розміщення обладнання та технологій від фірм–виробників з метою ознайомлення студентів та працівників університету із їх технічними та експлуатаційними характеристиками;
 • Організація проведення випробувань електричного обладнання та електропроводки, повірка приладів обліку води та енергоресурсів, інших технічних приладів, обладнання та систем у встановленому законодавством порядку; проведення робіт з контролю якості води, аналізу стічних вод та опадів;
 • Організація проведення робіт з діагностики, стандартизації і сертифікації технологічних процесів, обладнання та матеріалів, метрологічного забезпечення, технічного захисту інформації;
 • Розробка та підготовка інформаційних матеріалів, стендів, бюлетенів, брошур та іншого по замовленню організацій;
 • Організація відвідування спеціалізованих міжнародних та вітчизняних виставок, семінарів, конференцій.
ФОТО ЛАБОРАТОРІЇ