КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Київський національний університет технологій та дизайну

ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМЦІВ

КАРПЕНКО Ангеліна Олександрівна

Директорка центру підготовки іноземців

Адреса: 01011, м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0314

Контактні телефони: 38044-256-21-64, +38044-280-41-42

E-mail: [email protected]

 

 

Центр створений з метою: організації роботи по формуванню та утриманню контингенту іноземних громадян – студентів Університету; підтримки зв’язків з випускниками Університету – громадянами іноземних держав; взаємодії з посольствами (консульствами) іноземних держав з питань перебування та навчання іноземних громадян; впровадження нових форм співробітництва з міжнародними організаціями різних видів та форм власності; з закордонними закладами вищої освіти (державними та приватними); сприяння усім структурним підрозділам Університету в налагодженні та розвитку міжнародних освітніх програм, програм академічної мобільності тощо.

Основним завданням функціонування Центру підготовки іноземців КНУТД є підготовка іноземців до вступу в Університет для отримання доуніверситетської освіти та для здобуття вищої освіти за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти.