КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО КНУТД В 2019 р.

 

Правила прийому 2019 

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (Громадяни України)

Додаток 2. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 3. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

Додаток 4. Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття ступеня магістра за спорідненою спеціальністю

Додаток 5.1. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) бюджетні конкурсні пропозиції.

Додаток 5.2. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) небюджетні конкурсні пропозиції.

Додаток 6. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 7. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2019 році

Додаток 8. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 200

Додаток 9. Перелік досягнень з наукової та організаційної робіт, за які нараховуються додаткові бали при вступі на здобуття ступеня «Магістр»

Додаток 10. Таблиця переведення середнього бала диплома ступеня «Бакалавр» (ОКР «Спеціаліст»), обрахованого за 5-бальною шкалою, в шкалу 60-100 балів

Додаток 11. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2019 році

Додаток 12. Правила прийому до аспірантури Київського національного університету технологій та дизайну в 2019 році

Додаток 13. Правила прийому до докторантури Київського національного університету технологій та дизайну в 2019 році