КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Доступ до публічної інформації

Київський національний університет технології та дизайну надає публічну інформацію керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації" та Указом Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

Надання публічної інформації КНТУД здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

Інформація

Документ

Основні документи

Статут

Statute of KNUTD

Колективний договір

Правила внутрішнього розпорядку Київського національного університету технологій та дизайну

Стратегія розвитку КНУТД на 2021-2023 рр.

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Політика у сфері якості

Кодекс академічної доброчесності КНУТД

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Київському національному університеті технологій та дизайну

Опис логотипу Київського національного університету технологій та дизайну

Плану роботи університету на 2021/2022 н.р.

Плану роботи університету на 2022/2023 н.р.

Цільові показники діяльності закладу вищої освіти

Ліцензійний обсяг

Положення про колегіальні органи

Положення про Вчену раду

Положення про Наглядову Раду

Склад наглядової ради

Структура КНУТД

Положення про ректорат КНУТД

Положення про Раду ветеранів КНУТД

Положення про науково-методичну раду

Положення про врегулювання конфліктів

Організація освітнього процесу

Положення про академічну мобільність

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про планування та облік робочого часу НПП

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії та додатку до диплома європейського зразка у КНУТД

Положення про порядок надання навчальній літературі грифу КНУТД

Положення про порядок призначення і виплати стипендій

Інформаційний пакет ЄКТС

Програма забезпечення якості підготовки фахівців у КНУТД на 2019-2023 рр.

Зразок диплома бакалавра

Зразок диплома магістра

Зразок диплома спеціаліста

Зразок диплома доктора філософії

Зразок додатка до диплома європейського зразка

Положення про присвоєння почесних звань

Положення про звання "Почесний доктор Київського національного університету технологій та дизайну"

Структурні підрозділи

Міжнародний інститут аспірантури і докторантури

Положення про всеукраїнський конкурс "Зіркова пісня"

Положення про електронну бібліотеку КНУТД

Положення про навчально-методичний центр управління підготовкою фахівців

Положення про навчально-науковий інститут права та сучасних технологій

Положення про наукове товариство студентів та аспірантів

Положення про науково-технічну бібліотеку КНУТД

Положення про центр доуніверситетської та індивідуальної освіти

Типове положення про деканат

Типове положення про кафедру

Типове положення про навчальну лабораторію факультету/інституту/кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Типове положення про факультет

Сертифікати про акредитацію

Перелік сертифікатів про акредитацію напрямів підготовки ступеня бакалавра КНУТД

Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей ступеня магістр КНУТД

Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста КНУТД

Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей ступеня бакалавра КНУТД за Переліком-2015

Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей ступеня магістра КНУТД за Переліком-2015

Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста КНУТД  за Переліком-2015

Перелік сертифікатів про акредитацію освітніх програм ступеня бакалавра КНУТД

Перелік сертифікатів про акредитацію освітніх програм ступеня магістра КНУТД

Перелік сертифікатів про акредитацію освітніх програм ступеня доктора філософії КНУТД

Правила прийому

Правила прийому

Екзаменаційна комісія

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в КНУТД

Склад керівних органів університету

Керівництво університету

Склад ректорату КНУТД

Склад Вченої ради КНУТД

Рішення Вченої ради КНУТД

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

Наукова та інноваційна діяльність

Програма "НАУКА" на 2021-2023 рр.

Програма "Підтримки заходів з енергозбереження та енергоефективності КНУТД" на 2019-2023 роки

Перелік вакантних посад

Вакантні посади:

Вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників

Конкурс на заміщення вакантних посад (липень 2022, спеціальність 022 Дизайн)

Кошторис та зміни до нього

Кошторис 2201160 на 2020 рік

План використання кошторису 2201160 на 2020 рік

Кошторис 2201420 на 2020 рік

План використання кошторису 2201420 на 2020 рік

План використання кошторису 2201420 на 2020 рік (Коледж мистецтв та дизайну КНУТД)

Кошторис 2201040 на 2020 рік

План використання кошторису 2201040 на 2020 рік

Кошторис 2201040 на 2021 рік

Кошторис 2201160 на 2021 рік

Кошторис 2201420 на 2021 рік

Кошторис 2201190 на 2021 рік

Кошторис 2201190 на 2021 рік (Коледж мистецтв та дизайну КНУТД)

Кошторис 2201040 на 2022 рік

Кошторис 2201160 на 2022 рік

Кошторис 2201190 на 2022 рік коледж

Кошторис 2201190 на 2022 рік університет

Кошторис 2201390 на 2022 рік

Кошторис 2201420 на 2022 рік

Річні звіти

Звіт ректора за 2020 рік

Звіт ректора за 2021 рік

Звіт ректора за 2022 рік

Фінансовий звіт КНУТД 2020 р.

Фінансовий звіт КНУТД 2021 р.

Фінансовий звіт КНУТД за 2022 рік

Фінансова та бюджетна звітність КНУТД за 1 квартал 2022 року

Фінансова та бюджетна звітність КНУТД за 1 півріччя 2022 року

Звіт 2-3нк на початок 2019-2020 н.р. (денна форма навчання)

Звіт 2-3нк на початок 2019-2020 н.р. (заочна форма навчання)

Звіт 2-3нк на початок 2020-2021 н.р. (денна форма навчання)

Звіт 2-3нк на початок 2020-2021 н.р. (заочна форма навчання)

Звіт 2-3нк на початок 2021-2022 н.р. (денна форма навчання)

Звіт 2-3нк на початок 2021-2022 н.р. (заочна форма навчання) 

Звіт 2-3НК_2022-2023 н.р._денна форма

Звіт 2-3НК_2022-2023 н.р._заочна форма

Звіт про стан фізичного виховання та спорту за 2021

Звіт про стан фізичного виховання та спорту за 2022

Публічні закупівлі (Інформація про проведення конкурсних торгів)

Нормативні документи КНУТД

Публічні закупівлі

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, відповідно постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

Штатний розпис

Штатний розпис з 01.01.2020

Штатний розпис на 2021 рік

Штатний розпис Коледжу КНУТД

Штатний розпис КНУТД 01.01.2022р

Штатний розпис КНУТД НДЧ 01.01.2022р

Зміни до штатного розпису КНУТД НДЧ 01.01.2022р

Зміни до штатного розпису КНУТД НДЧ 01.08.2022р

Результати щорічного оцінювання

Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників 

Рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників Київського національного університету технологій та дизайну

Результати оцінювання НПП за 2019-2020 н.р.

Результати оцінювання НПП за 2020-2021 н.р.

Результати оцінювання НПП за 2021-2022 н.р.

Рейтинг успішності студентів

Факультет індустрії моди (ФІМ) літо_2022

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій (ФМКТ) літо_2022

Навчально-науковий інститут інженерії та інформаційних технологій (ННІІІТ) літо_2022

Факультет дизайну (ФД) літо_2022

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій (ФХБТ) літо_2022

Факультет управління та бізнес-дизайну (ФУБД) літо_2022

Навчально-науковий інститут комп’ютерних технологій та дизайну (ННІКТД) літо_2022

Навчально-науковий інститут права та сучасних технологій (ННІПСТ) літо_2022

Факультет культурних і креативних індустрій (ФККІ) літо_2022

Факультет індустрії моди (ФІМ) 1 курс

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій (ФМКТ) 1 курс

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій (ФХБТ) 1 курс

Факультет управління та бізнес-дизайну (ФУБД) 1 курс

Факультет культурних і креативних індустрій (ФККІ) 1 курс

Навчально-науковий інститут права та сучасних технологій (ННІПСТ) 1 курс

Рейтинг ККІ_1 семестр_2022-2023

Рейтинг ННІІІТ бакалавр вступ 22

Рейтинг ННІІІТ магістри вступ 22

Рейтинг студентів ФМКТ 1 семестр 2022-2023

Рейтинг успішності студентів ФХБТ_перший семестр 2022-2023

Рейтинг ІПСТ_1 семестр_ 2022-2023

Рейтинг ММ 1_1 семестр 2022_2023

Рейтинг_ФУБД_1 семестр_2022-2023

ФД_рейтинг_зима_2022_23

Рейтинг ННІІІТ зима 2022_2023

Відомості про самооцінювання

ОП Професійна освіта (Дизайн виробів легкої промисловості), магістр

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми 35365 Біотехнологія високомолекулярних сполук

ОП Мехатроніка та робототехніка, магістр

ОП Підприємництво та комерційна діяльність

ОП 17620 Публічне управління та адміністрування, бакалавр

ОП 17605 Підприємництво в готельно - ресторанному бізнесі, бакалавр

Підсумки акредитаційної експертизи

2020 рік

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (з 2021 р.)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти (з 2021 р.)

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти (з 2021 р.)

Документи фахового коледжу мистецтв та дизайну КНУТД

Веб-сайт фахового коледжу мистецтв та дизайну КНУТД

Документи Львівського фахового коледжу індустрії моди КНУТД

Веб-сайт Львівського фахового коледжу індустрії моди КНУТД

Документи Чернігівського фахового коледжу інженерії та дизайну КНУТД

Веб-сайт Чернігівського фахового коледжу інженерії та дизайну КНУТД

Професійна атестація осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем

Положення про професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем та атестаційну комісію Київського національного університету технологій та дизайну

Платні послуги

Платне навчання

Гуртожитки КНУТД

Надання у користування фізичним, юридичним особам тимчасово-вільних площ та/або окремих приміщень університету

Платні послуги науково-технічної бібліотеки

Інструкції про заходи пожежної безпеки

Інструкція при проведенні будівельно-монтажних робіт

Інструкція для архівів

Інструкція для гаражів

Інструкція для гуртожитків

Інструкція для комп’ютерних класів

Інструкція для працівників охорони

Інструкція для приміщень електрощитових

Інструкція для приміщень майстерень

Інструкція для складських приміщень

Інструкція для службових приміщень

Інструкція для хімічних лабораторій

Інструкція загальна


Поштова адреса університету для подання інформаційного запиту:

м. Київ 01011,
вул. Немировича-Данченка, 2,
відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);

телефон: (044) 256-29-28;

факс: (044) 280-05-12;

електронна пошта: [email protected]