КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Публічна інформація

Київський національний університет технології та дизайну надає публічну інформацію керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації" та Указом Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

Надання публічної інформації КНТУД здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

Інформація

Документ

Основні документи

Статут

Statute of KNUTD

Колективний договір

Правила внутрішнього розпорядку КНУТД

Стратегія розвитку КНУТД в умовах воєнного стану та повоєнної відбудови України на 2024-2028 рр.

Стратегія сталого розвитку КНУТД до 2030 р.

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Політика у сфері якості

Кодекс академічної доброчесності КНУТД

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Київському національному університеті технологій та дизайну

Програма «Гендерної рівності» на 2024 – 2028 рр.

Опис логотипу Київського національного університету технологій та дизайну

План роботи університету на 2021/2022 н.р.

План роботи університету на 2022/2023 н.р.

План роботи Університету на 2023/2024 н.р.

Цільові показники діяльності закладу вищої освіти

Ліцензований обсяг і контингент здобувачів вищої освіти

Положення про колегіальні органи

Положення про Вчену раду

Положення про Наглядову Раду

Склад наглядової ради

Структура КНУТД

Положення про ректорат КНУТД

Положення про Раду ветеранів КНУТД

Положення про науково-методичну раду

Положення про науково-технічну раду

Положення про врегулювання конфліктів

Організація освітнього процесу

Положення про академічну мобільність

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про планування та облік робочого часу НПП

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії та додатку до диплома європейського зразка у КНУТД

Положення про порядок надання навчальній літературі грифу КНУТД

Положення про порядок призначення і виплати стипендій

Інформаційний пакет ЄКТС

Програма забезпечення якості підготовки фахівців у КНУТД на 2024-2028 рр.

Зразок диплома бакалавра

Зразок диплома магістра

Зразок диплома спеціаліста

Зразок диплома доктора філософії

Зразок додатка до диплома європейського зразка

Положення

Положення про звання "Почесний доктор Київського національного університету технологій та дизайну"

Положення про електронну бібліотеку КНУТД

Положення про навчально-методичний центр управління підготовкою фахівців

Положення про навчально-науковий інститут права та сучасних технологій

Положення про наукове товариство студентів та аспірантів

Положення про студентські наукові гуртки КНУТД

Положення про науково-технічну бібліотеку КНУТД

Типове положення про кафедру

Типове положення про навчальну лабораторію факультету/інституту/кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

Типове положення про факультет

Положення про всеукраїнський конкурс "Зіркова пісня"

Сертифікати про акредитацію

Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей

Перелік сертифікатів про акредитацію освітніх програм 

Архів сертифікатів про акредитацію

Правила прийому

Правила прийому

Екзаменаційна комісія

Положення про атестацію студентів та екзаменаційну комісію у КНУТД

Склад керівних органів університету

Керівництво університету

Склад ректорату КНУТД

Склад Вченої ради КНУТД

Рішення Вченої ради КНУТД

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

Наукова та інноваційна діяльність

Програма "НАУКА" на 2024-2028 рр.

Програма "Підтримки заходів з енергозбереження та енергоефективності КНУТД" на 2024-2028 рр.

Перелік вакантних посад

Вакантні посади:

Вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників

Оголошення конкусу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників 

Кошторис та зміни до нього

Кошторис 2201040 на 2021 рік

Кошторис 2201160 на 2021 рік

Кошторис 2201420 на 2021 рік

Кошторис 2201190 на 2021 рік

Кошторис 2201190 на 2021 рік (Коледж мистецтв та дизайну КНУТД)

Кошторис 2201040 на 2022 рік

Кошторис 2201160 на 2022 рік

Кошторис 2201190 на 2022 рік коледж

Кошторис 2201190 на 2022 рік університет

Кошторис 2201390 на 2022 рік

Кошторис 2201420 на 2022 рік

Кошторис 2201040 на 2023 рік

Кошторис 2201160 на 2023 рік

Кошторис 2201190 на 2023 рік коледж

Кошторис 2201190 на 2023 рік університет

Кошторис 2201390 на 2023 рік

Кошторис 2201420 на 2023 рік

Кошторис 2201040 на 2024 рік

Кошторис 2201160 на 2024 рік

Кошторис 2201420 на 2024 рік

Кошторис 2201190 на 2024 рік коледж

Кошторис 2201190 на 2024 рік університет

Річні звіти

Звіт ректора за 2021 рік

Звіт ректора за 2022 рік

Звіт ректора за 2023 рік

Фінансовий звіт КНУТД 2021 р.

Фінансовий звіт КНУТД за 2022 рік

Фінансова та бюджетна звітність за 2023 рік

Фінансова та бюджетна звітність за 1 квартал 2024 року

Звіт 2-3нк на початок 2021-2022 н.р. (денна форма навчання)

Звіт 2-3нк на початок 2021-2022 н.р. (заочна форма навчання) 

Звіт 2-3НК_2022-2023 н.р._денна форма

Звіт 2-3НК_2022-2023 н.р._заочна форма

Звіт 2-3НК_2023-2024 н.р._денна форма

Звіт 2-3НК_2023-2024 н.р._заочна форма

Звіт про стан фізичного виховання та спорту за 2021

Звіт про стан фізичного виховання та спорту за 2022

Публічні закупівлі (Інформація про проведення конкурсних торгів)

Нормативні документи КНУТД

Публічні закупівлі

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, відповідно постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

Штатний розпис

Штатний розпис на 2021 рік

Штатний розпис Коледжу КНУТД

Штатний розпис КНУТД 01.01.2022р

Штатний розпис КНУТД НДЧ 01.01.2022р

Зміни до штатного розпису КНУТД НДЧ 01.01.2022р

Зміни до штатного розпису КНУТД НДЧ 01.08.2022р

Штатний розпис КНУТД на 2023р

Штатний розпис КНУТД на 2024р.

Результати щорічного оцінювання

Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників

Результати оцінювання НПП за 2021-2022 н.р.

Результати оцінювання НПП за 2022-2023 н.р.

Рейтинг успішності студентів

Рейтинг ККІ 2 семестр 2022-2023

Рейтинг ФМКТ 2 семестр 2022-2023

Рейтинг ФХБТ 2 семестр 2022-2023

Рейтинг ІПСТ 2 семестр 2022-2023

Рейтинг ММ 2 семестр 2022-2023

Рейтинг ФУБД 2 семестр 2022-2023

Рейтинг ФД 2 семестр 2022-2023

Рейтинг ННІІІТ 2 семестр 2022-2023

Рейтинг ФХБТ вступ 2023-2024

Рейтинг ФММ вступ 2023-2024

Рейтинг ФУБД вступ 2023-2024

Рейтинг ФД вступ 2023-2024

Рейтинг ФККІ вступ 2023-2024

Рейтинг ФМКТ вступ 2023-2024

Рейтинг ІПСТ вступ 2023-2024

Рейтинг ІІІТ вступ 2023-2024

Рейтинг ФМКТ 1 семестр 2023-2024

Рейтинг ФХБТ 1 семестр 2023-2024

Рейтинг ІПСТ 1 семестр 2023-2024

Рейтинг ФУБД 1 семестр 2023-2024

Рейтинг ФД 1 семестр 2023-2024

Рейтинг ККІ 1 семестр 2023-2024

Рейтинг ФММ 1 семестр 2023-2024

Рейтинг ІІІТ 1 семестр 2023-2024

Документи фахового коледжу мистецтв та дизайну КНУТД

Веб-сайт фахового коледжу мистецтв та дизайну КНУТД

Документи Львівського фахового коледжу індустрії моди КНУТД

Веб-сайт Львівського фахового коледжу індустрії моди КНУТД

Документи Чернігівського фахового коледжу інженерії та дизайну КНУТД

Веб-сайт Чернігівського фахового коледжу інженерії та дизайну КНУТД

Професійна атестація осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем

Положення про професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем та атестаційну комісію Київського національного університету технологій та дизайну

Платні послуги

Платне навчання

Гуртожитки КНУТД

КНУТД пропонує співробітництво партнерам з організації та проведення культурно-освітніх та спортивних заходів

Платні послуги науково-технічної бібліотеки

Інформація щодо договорів оренди

Інструкції про заходи пожежної безпеки

Інструкція при проведенні будівельно-монтажних робіт

Інструкція для архівів

Інструкція для гаражів

Інструкція для гуртожитків

Інструкція для комп’ютерних класів

Інструкція для працівників охорони

Інструкція для приміщень електрощитових

Інструкція для приміщень майстерень

Інструкція для складських приміщень

Інструкція для службових приміщень

Інструкція для хімічних лабораторій

Інструкція загальна


Поштова адреса університету для подання інформаційного запиту:

м. Київ 01011,
вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2,
відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);

телефон: (044) 256-29-28;

факс: (044) 280-05-12;

електронна пошта: [email protected]