КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Доступ до публічної інформації

Київський національний університет технології та дизайну надає публічну інформацію керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації" та Указом Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

Надання публічної інформації КНТУД здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

Інформація

Документ

Основні документи

Статут

Колективний договір

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Стратегія розвитку КНУТД на 2014-2017 р.

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Антикорупційна програма

Політика у сфері якості

Кодекс академічної доброчесності КНУТД

Положення про колегіальні органи

Положення про Вчену раду

Положення про Наглядову Раду

Склад наглядової ради

Наказ про затвердження структури університету

Положення про ректорат КНУТД

Положення про Раду ветеранів КНУТД

Положення Студентського парламенту КНУТД

Організація освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про порядок призначення і виплати стипендій

Типове положення про факультет

Положення про факультет хімічних та біофармацевтичних технологій

Положення про факультет дизайну

Типове положення про деканат

Типове положення про кафедру

Положення про науково-технічну бібліотеку КНУТД

Положення про електронну бібліотеку КНУТД

Положення про навчально-методичний центр управління підготовкою фахівців

Положення про центр доуніверситетської та індивідуальної освіти

Положення про навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання

Центр дистанційної освіти Навчально-наукового інституту сучасних технологій навчання

Положення про наукове товариство студентів та аспірантів

Нормативно-правовий інструментарій системи забезпечення якості освітньої діяльності в Київському національному університеті технологій та дизайну. Збірник положень. ТОМ 1

Нормативно-правовий інструментарій системи забезпечення якості освітньої діяльності в Київському національному університеті технологій та дизайну. Збірник положень. ТОМ 2

Інформаційний пакет ЄКТС

Сертифікати про акредитацію

Перелік сертифікатів про акредитацію напрямів підготовки ступеня бакалавра КНУТД

Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей ступеня магістр КНУТД

Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста КНУТД

Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей ступеня бакалавра КНУТД за Переліком-2015

Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей ступеня магістра КНУТД за Переліком-2015

Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста КНУТД  за Переліком-2015

Перелік сертифікатів про акредитацію освітніх програм ступеня бакалавра КНУТД

Перелік сертифікатів про акредитацію освітніх програм ступеня магістра КНУТД

Правила прийому

Правила прийому

Екзаменаційна комісія

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в КНУТД

Склад керівних органів університету

Керівництво університету

Склад ректорату КНУТД

Склад Вченої ради КНУТД

Рішення Вченої ради КНУТД

Ухвала від 30.03.2016_Звіт про роботу кафедри обліку і аудиту

Ухвала від 30.03.2016_Звіт про роботу Чернігівського коледжу КНУТД

Ухвала від 25.05.2016_ Підготовка університету до осінньо-весіннього періоду 2016-2017 н.р.

Ухвала від 22.06.2016 Про результати роботи кафедр та коледжів за 2015-2016н.р.

Ухвала Вченої ради від 28.09.2016 Результати пиймальної комісії у 2016 році

Ухвала Вченої ради від 19.10.2016 Організація освітньої діяльності в КНУТД

Ухвала Вченої ради від 30.11.2016 Про затверджень Правил прийому до КНУТД

Ухвала Вченої ради від 21.12.2016 Міжнародна співпраця КНУТД

Ухвала Вченої ради від 25.01.2017 Про підсумки наукової та інноваційної діяльності у 2016 році

Ухвала Вченої ради від 25.01.17 Про затвердження зразків дипломів

Ухвала Вченої ради від 22.02.2017 Аналіз забезпечення якості освітньої діяльності в КНУТД

Ухвала Вченої ради від 22.03.2017 Визначення системи та затвердження процедури вн.забезпеч.якості вищої освіти

Ухвала Вченої радивід 19.04.2017 Про діяльність кафедри ДІМ (2012-2016р.р.)

Ухвала Вченої ради від 24.05.17 Про спецради університету

Ухвала Вченої ради від 29.06.2017 Результати роботи навчальних підрозділів

Ухвала Вченої ради від 27.09.2017 Формування контингенту за результатами встуної компанії 2017р.

Ухвала Вченої ради від 20.12.2017 Про роль коледжів

Ухвала Вченої Ради від 24.01.2018 Підсумки наукової та інноваційної діяльності у 2017р

Ухвала Вченої ради від 07.02.2018 Розподіл функціональних обов'язків між ректором та проекторами (наказ №20 від 07.02.18р.)

Ухвала Вченої ради від 07.03.2018 Аналіз забезпечення якості освітньої діяльності в КНУТД за результатами першого семестрового контролю 2017-2018 н.р.

Ухвала Вченої ради від 25.04.2018 Про діяльність кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки за 2013-2018р.р.

Ухвала Вченої ради від 30.05.2018 Про діяльність кафедри художнього моделювання костюма за 2013-2017р.р

Ухвала Вченої ради від 26.06.2018 Про аналіз результатів роботи науково-педагогічних працівників університету у 2017-2018р.р.

Рішення ВР від 30.08.2018_Про результати Вступної компанії 2018р

Рішення Вченої ради від 24.10.2018_Про нові Ліцензійні умови

Рішення Вченої ради від 28.11.2018_Про міжнародне співробітництво КНУТД

Рішення ВР від 19.12.2018 Про готовність до вступної компанії 2019р.

Рішення ВР від 23.01.2019 Про підсумки наукової та науково-технічної діяльності університету у 2018 році

Рішення ВР від 27.02.2019 Аналіз забезпечення якості освітньої дяльності за 2018-2019н.р.

Рішення ВР від 27.03.2019 Співпрація з бізнесом факультетів у-ту у 2019 році

 

Рішення Вченої ради про Стратегію розвитку КНУТД

Рішення Вченої ради про забезпечення якості вищої освіти

Рішення Вченої ради Про затвердження порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу освіту (DIPLOMA SUPPLEMENT) у Київському національному університеті технологій та дизайну

Зразок диплома магістра з відзнакою

Зразок диплома магістра

Зразок диплома спеціаліста з відзнакою

Зразок диплома спеціаліста

Зразок диплома бакалавра з відзнакою

Зразок диплома бакалавра

Зразок зворотньої сторони диплома

ПОЛОЖЕННЯ про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу освіту (DIPLOMA SUPPLEMENT) у Київському національному університеті технологій та дизайну

Наукова та інноваційна діяльність

Програма "НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ" на 2013-2017 рр.

НТП ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ КНУТД 2012-2017

Перелік вакантних посад

Вакантні посади

Вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників

Кошторис та зміни до нього

Кошторис на 2017 рік:

Кошторис 2201040 КНУТД на 2018 рік

Кошторис 2201160 КНУТД на 2018 рік

Штатний розпис по КПКВ 2201160 (Коледж) на 2018 р.

Річні звіти

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КРИТЕРІЇВ НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО

Звіт ректора за 2017 рік

Звіт ректора за 2018 рік

Фінансовий звіт КНУТД 2015

Фінансовий звіт КНУТД 2016

Фінансовий звіт КНУТД 2017

Фінансовий звіт КНУТД 2018 р.

Доповідь ректора на зборах трудового колективу 30.08.2017 р. з нагоди початку нового навчального року

Заявка - пропозиція щодо розміщення у 2019 році тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг КНТУД на
депозитних рахунках в установах банків державного сектору економіки

Штатний розпис

Штатний розпис на 01.01.2016р. (КПКВ 2201160)

Зведений штатний розпис КПКВ 2201160 на 01.01.2017 р.

Штатний розпис КПКВ 2201160 на 01.01.2017р.

Зведений штатний розпис КНУТД на 2018 рік

Розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг

Перелік ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (Громадяни України)

Результати щорічного оцінювання

Положення про рейтингове оцінювання НПП університету

Результати оцінювання НПП за 2017-2018 н.р.

Перелік штатних науково-педагогічних працівників, які працюють за основним місцем роботи не менше 6 місяців і мають не менше 5 наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus, або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій

Рейтинг успішності студентів

Факультет індустрії моди (ІМ)

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій (МКТ) 

Навчально-науковий інститут інженерії та інформаційних технологій (ННІІІТ)

Факультет дизайну (Д)

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій (ХБТ)

Факультет економіки та бізнесу (ФЕБ)

Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (РІІТ)

Факультет підприємництва та права (ПП)

Підсумки акредитаційної експертизи

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Запобігання проявам корупції

Антикорупційна програма Київського національного університету технологій та дизайну

Типове положення щодо запобігання проявам корупції, що підлягає включенню до господарських договорів, які укладаються з Київським національним університетом технологій та дизайну

Порядок ведення реєстру внесків на благодійну діяльність Київського національного університету технологій та дизайну

Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Київському національному університеті технологій та дизайну

Порядок проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів Київського національного університету технологій та дизайну

Порядок розгляду повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень

Типова форма повідомлення про факти пропозиції подарунка або отримання подарунка в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність

Типова форма повідомлення про факти порушення Антикорупційної програми Київського національного університету технологій та дизайну, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Інформація про проведення конкурсних торгів

Державні закупівлі

Документи коледжу мистецтв та дизайну КНУТД

Веб-сайт коледжу мистецтв та дизайну КНУТД 

Документи Львівського коледжу індустрії моди КНУТД

Веб-сайт Львівського коледжу індустрії моди КНУТД 

Документи Чернігівського промислово-економічного коледжу КНУТД

Веб-сайт Чернігівського промислово-економічного коледжу КНУТД

Атестація осіб, які претендують на зайняття посади державної служби щодо вільного володіння державною мовою

Загальна інформація

Заява (Додаток 1)

Заява (Додаток 2)

Зразок завдання

Професійна атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем

Положення про професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем та атестаційну комісію Київського національного університету технологій та дизайну


Поштова адреса університету для подання інформаційного запиту:

м. Київ 01011,
вул. Немировича-Данченка, 2,
відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);

телефон: (044) 256-29-28;

факс: (044) 280-05-12;

електронна пошта: knutd@knutd.edu.ua