КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Реалізовуючи стратегічні завдання розвитку Київського національного університету технологій та дизайну, ми усвідомлюємо, що для української освіти і науки продукування смислів та цінностей, на основі яких закладається становлення громадянина є базовою місією. Тому одна із провідних цілей освітнього процесу КНУТД – формування громадян-патріотів України з високим рівнем національної свідомості, відповідальності, підготовлених до життя, здатних створювати громадянське суспільство, в основу якого закладені та послідовно втілюються цінності демократії, повага до прав людини.

Національно-патріотичне виховання в Київському національному університеті технологій та дизайну – це комплексна системна й цілеспрямована діяльність з формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної ідентичності, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як вільної, правової, демократичної, соціальної держави.

Поряд із ідеєю виховання поваги до української культури і традицій, у тому числі на прикладах героїчної боротьби українського народу за незалежність протягом різних історичних періодів, уроків самовизначення і творення власної держави, ідеалів свободи, соборності та державності, концептуальне значення має об'єднання різних народів, національних та релігійних груп, які проживають на території України, довкола ідеї української державності., українського громадянства, що виступають загальним надбанням, забезпечують їхній всебічний соціальний та культурний розвиток. Ми заперечуємо будь-які форми дискримінації, підтримуючи мови і культури, спрямовані на формування у всіх учасників освітнього процесу прагнення до взаєморозуміння, підтримки, толерантності, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

Університет визначає пріоритети національно-патріотичного виховання через систему таких завдань:

  • утвердження у свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
  • виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
  • підвищення престижу військової служби, а також формування поваги і вдячності у ставленні до солдата як до захисника Вітчизни, героя;
  • усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;
  • сприяння набуттю молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватися законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;
  • формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
  • утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;
  • культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;
  • формування мовленнєвої культури;
  • спонукання кожної особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.

У переважній більшості нормативних документів, що регулюють діяльність сфер освіти, культури йдеться про необхідність активізації уваги до національно-патріотичного виховання, зокрема Законах України «Про освіту», «Про культуру», Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2020–2025 рр. та ін.

Сьогодні національно-патріотичне виховання є питанням сфери національної безпеки з огляду на повномасштабну агресію РФ. Необхідність відстоювати власну територіальну цілісність стало поштовхом до зростання ролі власної причетності і відповідальності за долю України. Серед основних складників національно-патріотичного виховання в «Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року» (МОН України, 2022 р.), визначено громадянсько-патріотичне, духовно-моральне, військово-патріотичне та екологічне виховання.

Програма національно-патріотичного виховання в КНУТД реалізовується через різнопланові заходи виховної роботи спрямованні на формування національно-культурної ідентичності студентства, становлення громадян-патріотів України, які усвідомлюють свою приналежність до українського народу, причетність до розбудови країни, її ролі у світовому співтоваристві, а також те, що вони є носіями української культури, мови, бережуть історичну пам’ять, цінують культуру, традиції, готові боронити, розбудовувати Україну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, державу.

Невід'ємної частиною університету як простору знань, що прямо впливає на формування національно-патріотичного світогляду, демократичних цінностей у молоді та сприяє інформаційному, культурному прогресу є науково-технічна бібліотека. Патріотично-виховна робота зі здобувачами вищої освіти є важливим складником планової діяльності бібліотеки та здійснюється шляхом реалізації інформаційних, просвітницьких, науково-дослідних і консультаційних функцій та заходів.

Метою діяльності бібліотеки у цьому напрямі є утвердження і розвиток у здобувачів вищої освіти моральних, культурних та духовних цінностей українського суспільства; формування національно-культурної ідентичності; підвищення соціальної відповідальності, соціальної активності, патріотичної громадянської позиції; формування етичної поведінки, здорового способу життя, критичного мислення; підвищення обізнаності з основних аспектів протидії дезінформації та пропаганди; сприяння творчому розвитку особистості, реалізації здібностей та талантів.

 

Реалізація основних завдань національно-патріотичного виховання здійснюється шляхом: організації просвітницьких заходів, виставок, презентацій, популяризації інформаційних матеріалів щодо пам’ятних дат української історії; науково-практичних заходів, зустрічей, спрямованих на патріотичне, трудове, мовне, етичне, екологічне, енергоощадне, фізичне виховання; формування академічної культури та доброчесності; проведення тематичних літературних вечорів, творчих та інтелектуальних конкурсів.

На постійні основі студентство та науково-педагогічні працівники університету задіяні у волонтерській діяльності. Сплеск та активізацію волонтерського руху в університеті спричинила повномасштабна військова агресія росії проти України у лютому 2022 року. Колектив університету здійснює підтримку волонтерських проєктів, адміністрація сприяє громадській та самоорганізованій активності студентів КНУТД. Система кураторства, що функціонує в університеті спонукає до активізації практики волонтерської роботи здобувачів вищої освіти.

Запрошуємо всіх охочих долучитися до наших заходів, адже наша країна – це Україна,

її захист та розвиток – наша мета!

 

Заходи організаційної роботи з плану КНУТД на 2022-2023 н.р. у межах національно-патріотичного виховання здобувачів вищої освіти КНУТД