КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Науково-технічна бібліотека КНУТД

ЖМЕНЬКО Ольга Володимирівна

директор НТБ КНУТД

Адреса: 01011 Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1, к. 1-0275

Телефон для довідок:  +38044-256-29-02

e-mail

Сайт бібліотеки: http://biblio.co.ua/

Форум: http://forum.biblio.co.ua/

Електронний каталог: http://biblio.knutd.edu.ua/catalog

Інституційний репозитарій: http://er.knutd.edu.ua/

Бібліотека КНУТД була заснована в 1930 році, як бібліотека Київського інституту шкіряної промисловості. Назва бібліотеки змінювалася відповідно до назви вищого навчального закладу. Початок фондам книгозбірні було покладено передачею 500 примірників книг з бібліотеки Київського політехнічного інституту. Науково-технічна бібліотека є одним із основних структурних підрозділів університету. Бібліотека бере активну участь у підвищенні якості освітнього та науково-дослідного процесів та побудові єдиного інформаційного середовища університету   на базі новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. В електронному каталозі відображено активний фонд бібліотеки. 

Співробітники бібліотеки

Структура бібліотеки

Структуру бібліотеки складають 8 відділів:

 • Відділ комплектування документів - забезпечує науково обґрунтоване і оперативне поповнення фонду бібліотеки. Організує і контролює розподіл видань по відділах бібліотеки, забезпечує збереження фонду (приміщ. 1-0271, тел. 256-84-03)
 • Відділ наукової обробки документів і організації каталогів - здійснює наукову обробку видань, що надійшли до бібліотеки. Розкриває фонди та інформаційні ресурси шляхом організації і ведення системи каталогів (приміщ. 1-0276А, тел. 256-29-48)
 • Науково-методичний відділ – веде науково-методичну (аналітичну, організаційну, консультативну) роботу по вдосконаленню основних напрямків діяльності бібліотеки (приміщ. 1-0389А, тел. 256-29-08)
 • Відділ обслуговування навчальною літературою – обслуговує користувачів університету навчальними, методичними, гуманітарними виданнями, стандартами (приміщ. 1-0389, тел. 256-29-06; приміщ. 1-0276, тел. 256-84-80; приміщ. 1-0392, тел. 22-28)
 • Відділ обслуговування науковою літературою – забезпечує користувачів науково-технічними виданнями, гуманітарними, іноземними та періодичними виданнями, дисертаціями, виконує запити по МБА (приміщ. 1-0419, тел. 256-84-35; приміщ. 1- 0276Б, тел. 256-84-80; приміщ. 1-0179, тел. 256-21-09)
 • Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення – впроваджує нові інформаційні технології, організує технічне та програмне супроводження автоматизованої інформаційної системи бібліотеки (приміщ. 1-0167, тел. 256-84-73)
 • Інформаційно-бібліографічний відділ – забезпечує оперативне довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування читачів відповідно до напрямів навчальної, наукової та виховної роботи університету (приміщ. 1-0426, тел. 256-29-50)
 • Відділ зберігання фондів – забезпечує формування, організацію, збереження та використання фонду (приміщ. 1-0175, тел. 256-21-09)

Науково-інформаційна діяльність бібліотеки

Науково-інформаційна діяльність бібліотеки пов'язана з науковою проблематикою досліджень кафедр, провідних вчених Університету.

Оперативно здійснюється інформаційний супровід наукової роботи у режимах вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ) та диференційованого забезпечення керівництва (ДЗК). Складаються інформаційні списки статей за темами та напрямами наукових робіт кафедр. Щорічно видаються науково-допоміжні бібліографічні покажчики.

На допомогу науковій роботі університету бібліотека проводить Дні аспіранта, Дні кафедр з застосуванням мультимедійного обладнання, де обговорюється практичне використання інституційного репозитарію, самоархівування наукових робіт, робота з модулем «Книгозабезпеченість», електронна доставка документів.

Впроваджено інституційний репозитарій КНУТД (erKNUTD). Репозитарій створений за допомогою програмного забезпечення відкритого доступу DSpace. Відомості про матеріали, які були розміщені в інституційному репозитарію, потрапляють до Google Академія.

Здійснюється моніторинг наукометричних показників у базі даних «Scopus». Бібліотека надає допомогу науковцям у створенні єдиного ідентифікатору для всіх баз даних наукової інформації – Orcid.

В інформаційно-бібліографічному відділі відкрито залу для науковців з постійно діючою виставкою «Наука і наукометрія».

Підвищення інформаційної культури користувача

Бібліотека проводить семінари для кураторів студентських груп у супроводі презентаційного матеріалу. Для студентів денної та заочної форми навчання, учнів коледжів університету фахівці бібліотеки проводять заняття з інформаційної культури. 

Виховна та культурно-просвітницька робота

Бібліотека успішно використовує інтерактивні форми роботи зі студентами:  зустрічі, тренінги, квести, щомісячні засідання клубу "Літературне перехрестя". Організує віртуальні виставки на сайті бібліотеки, традиційні книжково-ілюстративні виставки до знаменних та пам’ятних дат. Щоквартально видається ілюстрована серія "Інформаційні листки з історії культури та мистецтва", яка містить основні відомості про видатних особистостей та історичні події в Україні та світі. Екскурсії, організовані для студентів першого курсу та всіх охочих, знайомлять з діяльністю та інформаційними ресурсами бібліотеки.

Напрями розвитку НТБ КНУТД

Пріоритетними напрямами розвитку НТБ КНУТД є :

 • забезпечення відповідності складу й обсягу фонду інформаційним потребам користувачів;
 • розвиток онлайнового бібліотечного сервісу;
 • модифікація технологічних процесів;
 • створення єдиної електронної бібліотеки КНУТД;
 • впровадження автоматизованого обслуговування користувачів;
 • комплектування фонду навчальної літератури відповідно до нормативів книгозабезпеченості і реальних потреб навчального процесу;
 • підвищення рівня інформаційної грамотності користувачів з урахуванням     сучасних вимог і нових інформаційних технологій;
 • культурно-просвітницька та патріотично-виховна робота зі студентами;
 • підвищення професійної компетентності працівників НТБ КНУТД;
 • зміна інтер’єру та іміджу бібліотеки.