КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Науково-технічна бібліотека КНУТД

БУКОРОС Тетяна Олександрівна

директор НТБ КНУТД, доцент, кандидат політичних наук

Адреса: 01011 Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1, к. 1-0275

Телефон для довідок:  +38044-256-29-02

e-mail

Сайт бібліотеки: http://lib.knutd.edu.ua/

Електронний каталог: http://biblio.knutd.edu.ua/catalog

Інституційний репозитарій: http://er.knutd.edu.ua/

Бібліотека КНУТД була заснована в 1930 році, як бібліотека Київського інституту шкіряної промисловості. Назва бібліотеки змінювалася відповідно до назви вищого навчального закладу. Початок фондам книгозбірні було покладено передачею 500 примірників книг з бібліотеки Київського політехнічного інституту. Науково-технічна бібліотека є одним із основних структурних підрозділів університету. Бібліотека бере активну участь у підвищенні якості освітнього та науково-дослідного процесів та побудові єдиного інформаційного середовища університету   на базі новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. В електронному каталозі відображено активний фонд бібліотеки. 

Співробітники бібліотеки

Структура бібліотеки

Структуру бібліотеки складають 6 відділів:

 • Відділ комплектування та обліку документів  і організації каталогів - забезпечує науково обґрунтоване поповнення фонду відповідно до навчальних планів університету. Виконує наукове і технічне опрацювання та систематизацію нових надходжень. Розкриває інформаційні ресурси шляхом організації і ведення електронного каталогу та повнотекстових баз даних (приміщ. 1-0271, 1-0276А тел. 256-84-03, 256-29-48)
 • Відділ обслуговування навчальною літературою – обслуговує користувачів університету та віддалених користувачів навчальними, методичними, гуманітарними виданнями, стандартами, іноземними та періодичними виданнями, дисертаціями (приміщ. 1-0389, тел. 256-29-06; приміщ. 1-0392, тел. 22-28; приміщ. 1-0276, тел. 24-80)
 • Відділ обслуговування науковою літературою – забезпечує користувачів університету та віддалених користувачів науково-технічними та гуманітарними виданнями, виконує запити по МБА, здійснює електронну доставку документів (приміщ. 1-0419, тел. 256-84-35; приміщ. 1-0179, тел. 256-21-09)
 • Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення – застосовує сучасні інноваційні підходи, здійснює моніторинг динаміки інформаційного середовища в системі Google Scolar, наукометричних базах даних «Scopus» та «Web of Science», виконує наповнення та підтримку інституційного репозитарію, реєструє міжнародний цифровий ідентифікатор DOI на платформі Open Journal Systems (приміщ. 1-0167, тел. 256-84-73)
 • Інформаційно-бібліографічний відділ – забезпечує оперативне довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів, інформаційно-аналітичне обслуговування науковців університету, надає послугу визначення індексів УДК (приміщ. 1-0426, тел. 256-29-50)
 • Відділ зберігання фондів – забезпечує формування, організацію, збереження та використання фонду, пропаганду та розкриття фонду Колекції видань з легкої промисловості та суміжних галузей (XVIII-XX ст.) (приміщ. 1-0276Б, тел. 24-80)

Науково-інформаційна діяльність бібліотеки

Науково-інформаційна діяльність бібліотеки пов'язана з забезпеченням інформаційних, дослідницьких потреб студентів, науковців, викладачів, співробітників університету.

Оперативно здійснюється інформаційний супровід наукової роботи у режимах вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ) та диференційованого забезпечення керівництва (ДЗК). Складаються інформаційні списки статей за темами та напрямами наукових робіт кафедр.

На допомогу науковій роботі університету бібліотека проводить Дні аспіранта, Дні кафедр з застосуванням мультимедійного обладнання.

Функціонує інституційний репозитарій КНУТД (erKNUTD).

Здійснюється сприяння формуванню бренду вченого (в т.ч. допомога у створенні (упорядкуванні) профілів науковців у системі ідентифікації авторів: профіль Google Scholar, профіль Scopus, ORCID, Researcher ID.

Підвищення інформаційної культури користувача

Бібліотека проводить семінари для кураторів студентських груп у супроводі презентаційного матеріалу. Для студентів денної та заочної форми навчання, учнів коледжів університету фахівці бібліотеки проводять заняття з інформаційної культури, також у дистанційній формі. 

Виховна та культурно-просвітницька робота

Бібліотека успішно використовує інтерактивні форми роботи зі студентами: зустрічі, тренінги, квести. Організує віртуальні виставки на сайті бібліотеки, традиційні книжково-ілюстративні виставки до знаменних та пам’ятних дат. Видається ілюстрована серія "Інформаційні листки з історії культури та мистецтва", яка містить основні відомості про видатних особистостей та історичні події в Україні та світі. Екскурсії, організовані для студентів першого курсу та всіх охочих, знайомлять з діяльністю та інформаційними ресурсами бібліотеки.

Напрями розвитку НТБ КНУТД

Пріоритетними напрямами розвитку НТБ КНУТД є :

 • створення єдиної електронної бібліотеки КНУТД;
 • інформаційне забезпечення освітнього та наукового процесів через організацію віддаленого доступу;
 • розвиток сервісів дистанційного обслуговування;
 • підвищення рівня інформаційної грамотності користувачів з урахуванням сучасних вимог і нових інформаційних технологій;
 • сприяння науковій діяльності та підвищення рейтингу Університету через цитованість праць його науковців;
 • сприяння підвищенню web-присутності Університету та його дослідників;
 • культурно-просвітницька та патріотично-виховна робота зі студентами;
 • використання комунікаційних каналів бібліотеки для налагодження стійких інформаційних зв’язків та побудови діалогу зі своїми користувачами.