КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

АБІТУРІЄНТУ

 

Київський національний університет технологій та дизайну має IV рівень акредитації, згідно ліцензії серії АЕ № 270712 від 2 липня 2013 року, виданої Міністерством освіти і науки України. В 2006/2007 навчальному році в КНУТД підготовка фахівців здійснювалася за 28 спеціальностями, 21 спеціалізацією з 14 напрямів підготовки. Ліцензований обсяг підготовки фахівців денної форми навчання становив 2170 осіб. Кількість студентів, що навчалася в університеті в 2006/2007 навчальному році становила 15292 особи, в т. ч. в базовому ВНЗ — 13475 осіб.

 

Обрати професію
Приймальна комісія
Правила прийому до КНУТД
Напрями підготовки (спеціальності)
Вартість навчання
Програми вступних випробувань
Обсяг державного замовлення на 2013 р. для здобуття ОКР «Бакалавр»
Обсяги державного замовлення на 2013 р. для здобуття ОКР «Магістр» та «Спеціаліст»
Вища освіта іноземним громадянам