КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

І етап – денна, заочна та дистанційна форми здобуття освіти

 13  червня –

15 липня

строки прийому заяв та документів для участі у  творчому конкурсі  та вступних іспитах на місця державного та регіонального замовлення

1 липня – 31 жовтня

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня – 18 липня 

проведення творчих  конкурсів (для вступників на місця державного та регіонального замовлень) в декілька потоків

29 липня – 

08 серпня 

прийом заяв від вступників для участі у конкурсному відборі, які вступають за результатами індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів

29 липня – 23 серпня

прийом заяв від вступників, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту, а також творчих конкурсів, які були складені з 01 по 18 липня

09 серпня – 16 серпня

проведення індивідуальних усних співбесід

09 серпня – 16 серпня

строки проведення  додаткових сесій творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

17 серпня до 1200

оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди

20 серпня до 1000 

закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами індивідуальної усної співбесіди

22 серпня до 1500 

зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами індивідуальної усної співбесіди за державним замовленням 

не пізніше 

29 серпня 

формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) та за небюджетними конкурсними пропозиціями

02 вересня 

до 1800 

 

виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

не раніше 1800 

02  вересня

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

05 вересня 

зарахування вступників на навчання за державним замовленням 

до 19 вересня 

переведення на вакантні місця державного замовлення, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 

30 вересня

зарахування вступників, які вступають на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

ІІ етап – денна, заочна та дистанційна форми здобуття освіти

3 жовтня – 

21 жовтня

прийом заяв від вступників, які вступають за результатами творчих конкурсів

3 жовтня – 

31 жовтня

закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного теста, а також творчих конкурсів, які були складені з 01 по 18 липня

24 жовтня – 

31 жовтня

проведення    додаткових сесій творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

1 листопада

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

не пізніше

14 листопада

виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

15 листопада

зарахування вступників, які вступають на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

ІІІ етап – денна, заочна та дистанційна форми здобуття освіти

7 листопада –

28 листопада

строки прийом заяв від вступників, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту (зовнішнього незалежного оцінювання), а також творчих конкурсів, які були складені з 01 по 18 липня

25 листопада

закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами також творчих конкурсів

26-28 листопада

проведення додаткових сесій творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

29 листопада

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

не пізніше

30 листопада

зарахування вступників, які вступають на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавр

І етап – денна, заочна та дистанційна форми здобуття освіти

1 липня – 31 жовтня

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

29 липня – 

08 серпня 

прийом заяв від вступників для участі у конкурсному відборі, які вступають за результатами індивідуальної усної співбесіди

29 липня – 

23 серпня 

прийом заяв від вступників для участі у конкурсному відборі, які вступають за результатами творчих конкурсів та / або ЗНО (НМТ)

09 серпня – 16 серпня

проведення індивідуальних усних співбесід

16 серпня – 26 серпня

строки проведення  творчих конкурсів 

17 серпня до 1200

оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди

20 серпня до 1000 

закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами індивідуальної усної співбесіди

22 серпня до 1500 

зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами індивідуальної усної співбесіди за державним замовленням 

02 вересня 

 

формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) та за небюджетними конкурсними пропозиціями

07 вересня 

до 1800 

 

виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

не раніше 1800 

07  вересня

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

09 вересня 

зарахування вступників на навчання за державним замовленням 

не пізніше 

21 вересня 

переведення на вакантні місця державного замовлення, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 

30 вересня

зарахування вступників, які вступають на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

ІІ етап – денна, заочна та дистанційна форми здобуття освіти

3 жовтня – 

21 жовтня

прийом заяв від вступників для участі у конкурсному відборі, які вступають за результатами творчих конкурсів та / або ЗНО (НМТ)

24 жовтня – 

31 жовтня

проведення    додаткових сесій творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

1 листопада

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

не пізніше 14 листопада

виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 15 листопада

зарахування вступників, які вступають на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

ІІІ етап – денна, заочна та дистанційна форми здобуття освіти

7 листопада –

25 листопада

строки прийом заяв від вступників, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту (зовнішнього незалежного оцінювання), а також творчих конкурсів

26-28 листопада

проведення додаткових сесій творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

29 листопада

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

не пізніше

30 листопада

зарахування вступників, які вступають на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

для здобуття освітнього ступеня магістр

І етап – денна, заочна та дистанційна форми здобуття освіти

27 червня – 18 липня (до 1800)

реєстрація вступників для складання магістерського комплексного тесту для вступників за спеціальністю 081 «Право» 

реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної компетентності для вступників за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» та  07 «Управління та адміністрування»

10 серпня – 

17 серпня

основна сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту проводиться за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти

01 серпня –

31 жовтня

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

16 серпня – 

23 серпня

прийом заяв та документів від вступників, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту

16 серпня –

15 вересня 

(до 1800)

прийом заяв та документів від вступників, які вступають на основі результатів магістерського тесту навчальної компетентності, магістерського комплексного тесту або тільки фахового іспиту в закладі освіти

25 серпня –

31 серпня

індивідуальні усні співбесіди в закладах вищої освіти замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту

25 серпня – 

17 вересня

проведення фахових вступних випробувань

не пізніше ніж 

20 вересня

надання рекомендацій для зарахування  за державним замовленням

до 1800 години 24 вересня

виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації до зарахування за державним замовленням 

25 вересня

зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше 

10 жовтня

переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 

30 листопада

зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

ІІ етап – денна, заочна та дистанційна форми здобуття освіти

07 вересня – 

10 вересня

додаткова сесія магістерського тесту навчальної компетентності та магістерського комплексного тесту 

26 вересня до 21 жовтня

прийом заяв та документів від вступників, які вступають на основі результатів магістерського тесту навчальної компетентності, магістерського комплексного тесту або тільки фахового іспиту в закладі освіти

25 жовтня

надання рекомендацій для зарахування  за кошти фізичних та/або юридичних осіб

27 жовтня

виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 

30 листопада

зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

ІІІ етап – денна, заочна та дистанційна форми здобуття освіти

7 листопада –

25 листопада

строки прийом заяв від вступників, які вступають на основі результатів магістерського тесту навчальної компетентності, магістерського комплексного тесту або тільки фахового іспиту в закладі освіти

7 листопада –

28 листопада

строки прийому заяв та документів для зарахування на небюджетні конкурсні пропозиції на підставі мотиваційних листів

26-28 листопада

проведення додаткових сесій фахових іспитів

не пізніше

29 листопада

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

не пізніше

30 листопада

зарахування вступників, які вступають на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Контакти

Відповідальний секретар: Заріцька Надія Миколаївна

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 2 поверх, ауд. 206

Контактні телефони:

 +38044-280-55-45

 +38073-232-43-43

 +38096-232-43-43

 +38050-232-43-43

Контактний телефон заступника відповідального секретаря приймальної комісії за організацію прийому іноземців та осіб без громадянства (англійська, італійська, французька, іспанська): Лебедєв Марко Клаудійович +38095-683-40-37

e-mail: [email protected]

img