КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) –
державний заклад вищої освіти України
(Kyiv National University of Technologies and Design)

Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) ‒ це багатопрофільний навчально-науково-інноваційний комплекс із широко розвиненою інфраструктурою і сучасною матеріально-технічною базою, який здійснює багаторівневу підготовку кваліфікованих фахівців різних спеціальностей. Університет  є флагманом у сфері підготовки фахівців для галузей легкої та хімічної промисловості, індустрії моди, бізнесу, художньо-технічного моделювання та дизайну промислових виробів, мистецтва, економіки та побутового сервісу, юриспруденції та ін. Це один із найстаріших в Україні закладів вищої освіти технологічного профілю. Університет має низку унікальних наукових шкіл, які провадять науково-інноваційну діяльність і визнані як в Україні, так і за її межами.

Київський національний університет технологій та дизайну засновано 17 квітня 1930 року наказом Вищої ради народного господарства №1240 як Інститут шкіряної промисловості. Зазначену дату можна вважати точкою відліку історії університету в межах формального підходу, адже дослідження витоків підготовки спеціалістів свідчать, що фактично її слід було б віднести до початку 19 ст., коли розпочалась професійна підготовка ремісників, які виробляли товари із шкіри, хутра, текстилю кустарним і кооперативним способами. Таким чином, ця тема ще чекає на більш ґрунтовні дослідження.

З 1944 року заклад вищої освіти має назву Київський технологічний інститут легкої промисловості (КТІЛП); а з 1993 року – Державна академія легкої промисловості України (ДАЛПУ); з 1999 року – Київський державний університет технологій та дизайну (КДУТД); з 2001 року – Київський національний університет технологій та дизайну.

За роки роботи було підготовлено десятки тисяч фахівців для економіки України, а також для країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки.

Зі стін університету вийшло багато видатних особистостей: діячів уряду та державних органів влади різних рівнів, вчених, відомих дизайнерів, успішних керівників та бізнесменів, фахівців різних сфер життєдіяльності.

Нині Київський національний університет технологій та дизайну акредитований за IV рівнем (термін дії сертифіката до 01.07.2023р.).

Юридичною підставою для надання освітніх послуг, пов’язаних зі здобуттям вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра, доктора філософії (у т.ч. для іноземних громадян) КНУТД є ліцензія Міністерства освіти і науки України у формі електронних відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти https://knutd.edu.ua/files/dostupdopi/knutd-license.pdf та сертифікат про акредитацію ЗВО серія РД-IV №1124433 від 05 червня 2013 року.

Університет здійснює  діяльність  відповідно  до  законодавства України та Статуту університету.

 

Національне та міжнародне визнання

Університет має високе професійне та освітнє визнання, демонструючи свою конкурентоспроможність через позиції  у національних та міжнародних рейтингах.

Найвищим досягненням 2020 р. є входження до одного з найбільш впливових міжнародних рейтингів університетів QS World University Rankings: EECA – регіонального рейтингу університетів Східної Європи та Центральної Азії. Рейтинг QS оцінює освітню та наукову діяльність університетів на основі результатів опитувань більше 140 тисяч експертів академіків та роботодавців та ряду показників наукової, міжнародної та освітньої діяльності. З понад 3,3 тисяч університетів регіону до рейтингу 2021 року включено 400 найкращих, серед яких 25 українських ЗВО.

Американський журнал CEOWORLD Magazine, який є провідним у світі бізнесу і технологій, оприлюднив результати щорічного Рейтингу Кращих дизайнерських шкіл світу у 2021 році. Заклади освіти були ранжовані відповідно до трьох чинників: знання і практичний досвід, вплив і значення. Під час збору інформації було проведено опитування понад 40 000 студентів, 50 000 фахівців галузі та 30 000 рекрутерів та аналітиків журналу CEOWORLD.

Київський національний університет технологій та дизайну в Рейтингу-2021 посів 60 місце серед кращих світових шкіл моди та дизайну. Для університетської спільноти – це честь бути єдиними представниками від України та Східної Європи на цьому освітянському ринку. КНУТД з кожним роком підвищує свою значущість та позиції як на національному, так і на світовому рівні.

У 2016 році КНУТД займав 88 місце, і вже через п’ять років наша позиція піднялася на 28 сходинок. Це досягнення є результатом підвищення якості освіти в університеті, ефективної роботи науково-педагогічного колективу, підвищення наукового потенціалу вчених та дизайнерів, високих досягнень студентів, випускників та зусиль ректорату і Вченої ради.

Також втретє цей журнал включив КНУТД до світового рейтингу ТОП-100 найкращих наукових шкіл та університетів, які забезпечують випуск висококваліфікованих спеціалістів у сфері медицини та фармації. В рейтингу 2021 року наш університет посів 65 місце, покращивши на чотири позиції попереднє досягнення.

Ці досягнення є результатом підвищення якості освіти в університеті, ефективної роботи науково-педагогічного колективу, підвищення наукового потенціалу вчених, високих досягнень студентів, випускників та зусиль ректорату і Вченої ради.

7 грудня 2020 року,  за результатами оцінювання, Київський національний університет технологій та дизайну  вперше був внесений до світового рейтингу GreenMetric World University Rankings.  Це дозволило університету одержати право членства в глобальній мережі закладів вищої освіти, які впроваджують парадигму сталого розвитку в життя, ключовим  змістом якої є взаємодія та інтеграція економічних, соціальних і екологічних вимірів.

Також за спеціалізованим предметним рейтингом цього журналу КНУТД посідає 71 місце в світі серед кращих медичних та фармацевтичних шкіл світу.

За рейтингом «WEBOMETRICS» від Cybermetrics Lab (Іспанія)  оприлюдненим у січні 2021 р. університет посідає 29 місце серед закладів вищої освіти України. Цією ж компанією складається Transparent Ranking – рейтиг університетів за кількістю посилань найкращих профілів науковців за базою Google Scholar. У січні 2021 р. КНУТД посів 16 місце серед ЗВО України.

Університет є одним із перших українських закладів вищої освіти, який пройшов незалежні зовнішні аудити, проведені національним сертифікаційним центром «СТАНДАРТ» та міжнародним сертифікаційним центром «QMSCERT» (Італія), за результатами яких отримав сертифікати відповідності системи менеджменту якості освітньої діяльності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015, чим підтвердив, що в Університеті: працює висококваліфікований колектив наукових, науково-педагогічних та адміністративних працівників; процеси, пов'язані з наданням освітніх послуг, виконуються на високому професійному рівні; розроблено нормативно-правовий інструментарій системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності; положення й інструкції задокументовані і доведенні до відома персоналу, який їх виконує; використовуються ефективні засоби контролю системи менеджменту якості.

За даними наукометричної бази «SCOPUS» 2020 року за кількістю цитувань світовою науковою спільнотою публікацій науковців університету та індексом Гірша КНУТД займає 34-у позицію з показником h=21.

КНУТД має високі позиції за результатами консолідованого рейтингу вітчизняних університетів «Osvita.ua» та входить в десятку кращих університетів України за рейтингом «ТОП-200 Україна» по групі технічних університетів.

Важливим визнанням у міжнародному співробітництві Київського національного університету технологій та дизайну є членство в освітніх та професійних європейських та світових організаціях, серед яких:

 • Велика Хартія Університетів (Magna Charta Universitatum) (з 2018 р.) – 891 заклад вищої освіти з 90 країн світу;
 • Міжнародна асоціація університетів IAU (International Association of Universities) з 2021 р. об’єднує 640 університетів зі 120 країн;
 • Європейська Асоціація Університетів (EUA) (з 2005 р.) – 861 член з 46 країн – це європейські університети, задіяні в навчанні та наукових дослідженнях, національних асоціаціях ректорів та інших організаціях, що діють у вищій освіті та науці;
 • Асоціація університетів текстильного профілю (AUTEX) (з 2005 р.) – 32 члени з 24 країн – це університети із закріпленою міжнародною репутацією щодо надання вищої освіти та проведення наукових досліджень в галузі текстилю;
 • Міжнародна Асоціація університетів та коледжів мистецтва, дизайну та медіа (CULUMUS) (з 2021 р.) – 340 членів з 61 країни;
 • Міжнародна фармацевтична федерація (FIP- International Pharmaceutical Federation) (з 2021 р.), яка об’єднує 146 національних організацій;
 • Міжнародна федерація технологів трикотажного виробництва (IFKT)  (з 2009 р.) – 286 індивідуальних членів та організацій з 22 країн – це заклади освіти та промислові організації, які працюють в галузі трикотажного виробництва;
 • Європейська мережа підтримки підприємств «EEN – Enterprise Europe Network» (з 2011 р.) – 600 організацій, які входять у 250 консорціумів з 40 країн, у тому числі 27 країн Європейського Союзу (9 членів від України);
 • Німецько-українське товариство економіки та науки, яке очолює почесний консул України в Німеччині Ганс-Юрген Досс, який 21 рік був депутатом Бундестагу. Мета товариства – налагодження і зміцнення зв'язків науковців та промисловців, а також між підприємствами і організаціями двох країн. Здійснюється це шляхом пошуку партнерства з бізнес-асоціаціями, урядовими й неурядовими установами науки й промисловості, проведенням нарад в обох країнах. Особлива увага приділена налагодженню контактів між підприємцями малого і середнього бізнесу, а також заохоченню здобувачів вищої освіти, політиків і науковців. 
 • Всесвітня  мережа  сприяння дослідженням та освіті в сфері наукового розвитку складних цифрових систем. Центр складних цифрових систем (The Complex Systems Digital Campus: CS-DC) – це міжнародна мережа науково-дослідних та/або освітніх закладів, метою якої є вирішення наукових проблем досліджень складних систем шляхом обміну усіма необхідними дослідницькими та освітніми ресурсами.

 

Освітня діяльність

В університеті щороку понад 9 тисяч студентів навчаються за різними формами та освітніми рівнями за спеціальностями 16 галузей знань, у тому числі близько 900 іноземних студентів із 23 країн світу. Детальніша інформація наведена в таблицях 1-8.

Таблиця 1

Загальна характеристика

Київського національного університету технологій та дизайну

№ з/п

Показники діяльності

Кількісні параметри

1.

Ліцензований обсяг університету, осіб в рік

9031

 

у т.ч. за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями), осіб:

 

-   фаховий молодший бакалавр

1565

 

-   молодший спеціаліст

1565

 

-   бакалавр

3690

 

-   магістр

2040

 

-   доктор філософії

171

2.

Кількість здобувачів вищої освіти разом, осіб:

9013

 

у т.ч. за формами навчання, осіб:

 

 

-  денна

6510

 

-  заочна

2503

3.

Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців:

 

-  фаховий молодший бакалавр

12

 

-  молодший спеціаліст

12

 

-  бакалавр

27

 

-  магістр

21

 

-  доктор філософії

14

 

-  доктор наук

10

4.

Кількість кафедр,

31

 

з них випускових

29

5.

Кількість факультетів

6

6.

Кількість інститутів

4

7.

Кількість центрів та навчальних комплексів

10

8.

Кількість наукових спеціальностей, за якими здійснюється підготовка:

 

докторів філософії

14

 

докторів наук

10

9.

Кількість спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій

6

 

Організацію навчальної, методичної, організаційноїта наукової роботи студентів в університеті забезпечують:

3 коледжі:

–      Фаховий коледж мистецтв та дизайну КНУТД (м. Київ);

–      Львівський фаховий коледж індустрії моди;

–      Чернігівський фаховий коледж інженерії та дизайну.

6 факультетів:

–      індустрії моди;

–      мехатроніки та комп'ютерних технологій;

–      хімічних та біофармацевтичних технологій;

–      економіки та бізнесу;

–      дизайну;

–      ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (м.Черкаси).

4 інститути:

–      Інститут права та сучасних технологій навчання;

–      Інститут інженерії та інформаційних технологій;

–      Інститут інтернаціоналізації вищої освіти і науки;

–      Науково-дослідний інститут економіки.

10 центрів і навчальних комплексів:

–      Навчально-методичний центр управління підготовкою фахівців;

–      Центр доуніверситетської та індивідуальної освіти;

–      Навчально-науковий комплекс військової підготовки;

–      Центр сучасних технологій навчання;

–      Українсько-Польський навчальний центр;

–      Українсько-Азербайджанський культурно-освітній центр;

–      Центр праці та кар'єри;

–      Центр фізичного виховання та здоров'я;

–      Центр культури та мистецтв;

–      Центр енергоефективності.

Університет здійснює підготовку фахівців за:

16 галузями знань (табл.2),

12 спеціальностями освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (табл. 3)

12 спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (табл. 4)

27 спеціальностями освітнього ступеня бакалавра (табл. 5),

21 спеціальністю освітнього ступеня магістра (табл. 6),

14 спеціальностями освітньо-наукового ступеня доктора філософії (табл. 7),

10 спеціальностями наукового ступеня доктора наук (табл. 8).

Таблиця 2

Перелік галузей знань підготовки фахівців

 

№ з/п

Шифр та найменування галузі знань

1          

01

Освіта/Педагогіка

2          

02

Культура і мистецтво

3          

05

Соціальні та поведінкові науки

4          

07

Управління та адміністрування

5          

08

Право

6          

10

Природничі науки

7          

12

Інформаційні технології

8          

13

Механічна інженерія

9          

14

Електрична інженерія

10        

15

Автоматизація та приладобудування

11        

16

Хімічна та біоінженерія

12        

17

Електроніка та телекомунікації

13        

18

Виробництво та технології

14        

22

Охорона здоров’я

15        

24

Сфера обслуговування

16        

28

Публічне управління та адміністрування

 

Таблиця 3

Перелік спеціальностей підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня
фахового молодшого бакалавра

 

з/п

Шифр та найменування спеціальності

1

021

Аудіовізуальне мистецтво і виробництво

2

022

Дизайн

3

051

Економіка

4

071

Облік і оподаткування

5

072

Фінанси, банківська справа і страхування

6

076

Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

7

133

Галузеве машинобудування

8

141

Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка

9

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

10

161

Хімічні технології та інженерія

11

182

Технології легкої промисловості

12

242

ТуризмТаблиця 4

Перелік спеціальностей підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста*

 

з/п

Шифр та найменування спеціальності

1

021

Аудіовізуальне мистецтво і виробництво

2

022

Дизайн

3

051

Економіка

4

071

Облік і оподаткування

5

072

Фінанси, банківська справа і страхування

6

076

Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

7

133

Галузеве машинобудування

8

141

Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка

9

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

10

161

Хімічні технології та інженерія

11

182

Технології легкої промисловості

12

242

Туризм

 

* Останній набір на спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» відбувся в 2019 р

 

 

Таблиця 5

Перелік спеціальностей підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавра

 

з/п                    

Шифр та найменування спеціальності

1

015

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Професійна освіта (Дизайн)

2       

017

Фізична культура і спорт

3       

022

Дизайн

4       

051

Економіка

5    

071

Облік і оподаткування

6     

072

Фінанси, банківська справа та страхування

7      

073

Менеджмент

8      

075

Маркетинг

9       

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

10    

105

Прикладна фізика та наноматеріали

11 

081

Право

12     

122

Комп’ютерні науки

13     

123

Комп’ютерна інженерія

14     

131

Прикладна механіка

15     

133

Галузеве машинобудування

16     

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

17     

144

Теплоенергетика

18     

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

19     

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

20     

161

Хімічні технології та інженерія

21     

162

Біотехнології та біоінженерія

22     

171

Електроніка

23     

182

Технології легкої промисловості

24     

226

Фармація, промислова фармація

25     

241

Готельно-ресторанна справа

26     

242

Туризм

27 

281

Публічне управління та адміністрування

 

 

Таблиця 6

Перелік спеціальностей підготовки фахівців освітнього ступеня магістра

 

№ з/п

Шифр та найменування спеціальності

1          

015

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Професійна освіта (Дизайн)

2          

022

Дизайн

3          

051

Економіка

4          

071

Облік і оподаткування

5          

072

Фінанси, банківська справа та страхування

6          

073

Менеджмент

7          

075

Маркетинг

8          

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

9          

081

Право

10        

122

Комп’ютерні науки

11        

123

Комп’ютерна інженерія

12        

131

Прикладна механіка

13        

133

Галузеве машинобудування

14        

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

15        

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

16        

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

17        

161

Хімічні технології та інженерія

18        

162

Біотехнології та біоінженерія

19        

171

Електроніка

20        

182

Технології легкої промисловості

21        

226

Фармація, промислова фармація

 

Таблиця 7

Перелік спеціальностей підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня
доктора філософії

 

№ з/п

Шифр та найменування спеціальностей

1

022

Дизайн

2

051

Економіка

3

073

Менеджмент

4

075

Маркетинг

5

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

6

081

Право

7

132

Матеріалознавство

8

133

Галузеве машинобудування

9

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

10

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

11

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

12

161

Хімічні технології та інженерія

13

182

Технології легкої промисловості

14

226

Фармація, промислова фармація

 

Таблиця 8

Перелік спеціальностей підготовки фахівців наукового ступеня
доктора наук

 

№ з/п

Шифр та найменування спеціальностей

1

022

Дизайн

2

051

Економіка

3

073

Менеджмент

4

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

5

132

Матеріалознавство

6

133

Галузеве машинобудування

7

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

8

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

9

161

Хімічні технології та інженерія

10

182

Технології легкої промисловості

 

Окрім освітнього і наукового процесів студенти беруть активну участь у громадському, культурному та спортивному житті університету. Багато студентів залучено до постійної участь в художніх колективах і творчих студіях. А традиційний міжнародний фестиваль «Печерські каштани» – стає справжньою феєрією талантів-дизайнерів, яким можуть позаздрити навіть професійні дизайнери. Користується заслуженим авторитетом Народний ансамбль естрадного танцю «БУМ».

Протягом року в університеті проходить чимало культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів, творчих зустрічей, в яких активну участь беруть як українські так і іноземні студенти. Студія народної пісні «Червона калина» об’єднала  студентів з Білорусі, Узбекистану, Нігерії, Китайської Народної Республіки, а також України. Біля 1000 студентів беруть участь у культурному житті університету. Нові творчі формати заходів приваблюють увагу студентів та співробітників університету: фольклорний перфоменс «Етно-Україна», Студія театрального мистецтва, Студії народної пісні «Червона калина» та ін.

Творчі колективи представляють своє мистецтво на міських та Всеукраїнських мистецьких фестивалях, конкурсах, оглядах, а також на міжнародних фестивалях, виступають в багатьох університетах міста.

В університеті є багато різних видів спорту, серед них : футбол, волейбол, баскетбол, бадмінтон, настільний теніс, атлетична гімнастика та кульова стрільба. Спортивну славу університету складають видатні спортсмени, які досягли високих результатів під час навчання в університеті: Костевич Олена – заслужений майстер спорту України з кульової стрільби. Чемпіонка Олімпійських ігор, Світу, Європи; Сергієнко Наталя – заслужений майстер спорту України, чемпіонка Дефлімпійських ігор, чемпіонка світу, Європи, Універсіади з настільного тенісу; Стоянович Мар’яна – майстер спорту міжнародного класу з дзюдо та сумо, срібна призерка молодіжного чемпіонату Європи; Гончаренко Богдан – майстер спорту міжнародного класу з карате, багаторазовий чемпіон України, Європи та Світу; Коновалов Артем – майстер спорту України з карате, чемпіон України, Європи та Світу та ін.  

 

Наукова діяльність

У Київському національному університеті технологій та дизайну наукові дослідження проводяться в рамках діяльності 19 наукових шкіл:

 1. Розробка теоретичних і прикладних основ економіки вищої освіти, професійної підготовки кадрів для управління бізнесом.
 2. Перспективні матеріали для новітніх типів електрохімічних джерел струму.
 3. Теоретичні і практичні основи створення ресурсозберігаючих технологій виготовлення виробів із сучасних текстильних і шкіряних матеріалів.
 4. Наукові та практичні засади створення поліфункціональних текстильних матеріалів та виробів з прогнозованими властивостями.
 5. Динаміка рідких та квазірідких середовищ в технологічному обладнанні легкої промисловості.
 6. Фізико-хімічні основи формування структури колагену у виробництві шкіри та хутра.
 7. Технічні та організаційні основи підвищення якості продукції на базі сучасних методів метрології, стандартизації та сертифікації.
 8. Дизайн, ергономіка та технічна естетика.
 9. Наукові основи розробки, створення та фіксації внутрішньої форми взуття і асортименту.
 10. Вдосконалення методів проектування машин легкої промисловості.
 11. Фізико-хімічні перетворення при створенні нових полімерних композиційних матеріалів та сучасних методів і технології їх переробки.
 12. Обробка конструкційних матеріалів швидкісним гідро- та гідроабразивним струменем.
 13. Динаміка, надійність та довговічність круглов'язальних машин.
 14. Фарбування текстильних матеріалів барвниками, які утворюються на волокні.
 15. Комп'ютерний графічний просторовий дизайн.
 16. Наукові основи створення адаптивних приладів і сенсорних систем для контролю параметрів технологічних процесів, навколишнього середовища та оцінювання їх впливу на фізичний та психічний стан людини.
 17. Динаміка, надійність та довговічність плоских в'язальних машин.
 18. Розробка теоретичних основ нових технологій виробництва тонковолокнистих матеріалів.
 19. Математичне забезпечення САПР обладнання та технологічних процесів легкої та текстильної промисловостей.

В КНУТД діють дві мистецькі школи:

 1. Рух у просторі і часі.
 2. Дослідження тектонічної структури костюма в розробці перспективних колекцій одягу.

Створено і працює 36 науково-дослідних лабораторій.

В університеті працює 23 Лауреати Державних премій в галузі науки і техніки України, 2 академіки Національних академій наук України, 24 заслужених діячів науки, працівників освіти, промисловості України, народний художник та народний артист України.

Указом Президента України колективам вчених університету присуджено 4 державні премії України:

2007 p. – за цикл робіт «Наукові основи, розроблення та впровадження конкурентоздатних, ресурсозберігаючих технологій волокнистих матеріалів та виробів»;

2013 р. – за роботу «Поліфункціональні шкіряні та хутрові матеріали»;

2015 р. – за роботу «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями»;

2017 р. – за роботу «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття».

У Київському національному університеті технологій та дизайну видаються наукові журнали: «Вісник КНУТД. Технічні науки» та «Вісник КНУТД. Економічні науки», які індексуються у 14 міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Ulrich`s Periodicals Directory, EBSCOhost, WordCat, РИНЦ, Index Copernicus, Research Bible, PBN, JIF, OAJI, InfoBase Index, ISI, UIF, CiteFactor, Google Scholar.

Також видаються: науково-виробничий фаховий журнал «Легка промисловість. Індустрія моди»; науковий журнал «ART&DESIGN» електронний науковий журнал «Технології та дизайн».

В університеті діє аспірантура та докторантура, в т.ч. і для навчання іноземних громадян. На сьогодні університет здійснює підготовку докторів філософії за 12 спеціальностями та докторів наук за 10 спеціальностями.

 

Інтернаціоналізація

Одним із інструментів модернізації та підвищення конкурентоспроможності освітніх програм і наукових досліджень університету в умовах глобалізації є інтернаціоналізація – посилення міжнародного співробітництва у сфері освіти і науки.

Міжнародне співробітництво сприяє інтеграції КНУТД до світового освітнього простору, реформуванню діяльності університету й охоплює як освітній  процес, так і організацію наукових досліджень, трансферт технологій, сприяє інноваційному розвитку університету, гармонізації вітчизняної системи вищої освіти з європейською, підвищенню якості підготовки компетентних фахівців, створенню умов для посилення мобільності, розширенню автономії підрозділів університету. Забезпечення високої якості підготовки іноземних громадян формує міжнародний авторитет Київського національного університету технологій та дизайну, посилює його позиції на міжнародних ринках  освітніх послуг.

Розвиток міжнародної діяльності університету є невід’ємною складовою успішного європейського авторитетного університету.

В КНУТД здійснюється співпраця за укладеними міжнародними договорами про співробітництво з 40 закладами вищої освіти та науковими установами. Упродовж останніх років з метою встановлення наукових, освітніх та ділових зв’язків із закордонними університетами КНУТД відвідали делегації з Республіки Польща, Федеративної Республіки Німеччини, Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Китайської Народної Республіки, Грузії, Литви, Латвії, Молдови, Марокко, Туркменістану, Туреччини, Узбекистану, Словаччини, Франції, Таджикистану, Киргизстану тощо.

Підготовка іноземних громадян в університеті почалася ще у 1948 році. За 70 років навчання іноземних громадян університет підготував більше 2000 спеціалістів з 71 країни світу.

В КНУТД навчається понад 900 іноземних громадян з 26 країн світу, таких як: Китайська Народна Республіка, Великобританія, Ізраїль, Грузія, Бразилія, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Пакистан, Азербайджан, Алжир, Нігерія та ін. В університеті функціонують два міжнародні центри: Українсько-Польський навчальний центр та Українсько-Азербайджанський культурно-освітній центр.

З метою підвищення рівня української освіти на міжнародному ринку освітніх послуг та  розвитку інтернаціоналізації освіти та науки Київського національного університету технологій та дизайну відповідно до стратегічного партнерства між Україною та Китайською народною республікою, закріпленого двома міждержавними угодами щодо реалізації китайської стратегічної ініціативи – транснаціонального проекту «Один пояс, один шлях» Київським національним університетом технологій і дизайну разом з Технічним університетом Цілу створено китайсько-український заклад вищої освіти – Київський Інститут Технічного університету Цілу (КІТУЦ), адреса: 3501, Університетська дорога, район Чанцин, місто Цзинань, провінція Шаньдун, Китайська Народна Республіки. Термін дії ліцензії (MOE37UAA02DNR20191976N) на здійснення освітньої діяльності КІТУЦ виданої Міністерством освіти КНР до 31 грудня 2039 року.  На різних освітніх програмах у КНУТД наразі навчається 478 китайських студентів та планується щорічний вступ близько 250 студентів на різні рівні вищої освіти.

Академічна мобільність в університеті здійснюється шляхом реалізації  таких програм:

-       Подвійний диплом.

-       Вільний слухач.

-       Стажування наукових та науково-педагогічних працівників та студентів.

-       Проектна діяльність та співробітництво в сфері науково-дослідної діяльності між вітчизняними та зарубіжними закладами вищої освіти.

Академічна мобільність студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників  університету здійснюється згідно з міжурядовими угодами, угодами про співробітництво між університетом та зарубіжними закладами вищої освіти за узгодженими освітніми програмами.

        

Видатні випускники

Київський національний університет технологій та дизайну закінчило більше 100 тисяч випускників, якими пишається колектив закладу. Серед них – міністри легкої промисловості України Касьяненко О. Я. та Нікітенко Г. Г.; заступник міністра зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі Олійник В. І., заступники міністра Соколов О. В., Масло М. І. та ін.; державні діячі Радченко В. І. та Голуб В.В.; народні депутати України Мокроусов А. О. і Васильєва Г. І., відомий дизайнер, Президент концерну «Voronin» Воронін М. Л. та Вороніна Л. М.; Голова спостережної ради ПАТ «Володарка» Гавриш Л. Т., Голова ради директорів об'єднання «Талан» Лаврик М. І., Генеральний директор об'єднання «Київ» Тарасюк П. Ю., Директор ТОВ «Дана-мода» м. Київ Іванова Л. І., Президент  ліги «Укршківзуттяпром»  Бородиня О. Г., Генеральний директор ПАТ «Чинбар» м. Київ Ліщук В. І., Голова правління ПАТ «Промінвестбанк» Рожок А. В., головний редактор журналу «Exclusive Style» Долженко А. та багато інших відомих керівників підприємств та об’єднань.

Випускниками КНУТД є президент Української технологічної академії Половніков І. І., ректор Хмельницького національного університету Скиба М. Є., ректор КТІЛП Анохін В. В., ректор Київського економічного інституту менеджменту «Екомен» Рожок В. Д.; професори університету Мойсеєнко Ф. А., Березненко М. П., Коновал В. П. та інші, а також керівники підприємств, науково-дослідних установ України, країн СНД, Прибалтики, далекого зарубіжжя.

З університету вийшла ціла плеяда талановитих і відомих дизайнерів, серед них Тетяна Земськова, Олена Ворожбіт – креативні директори будинку моди «Земськова-Ворожбіт», Діана Дорожкіна – креативний директор будинку моди «Діана Дорожкіна», Андре Тан – відомий український дизайнер одягу, власник бренду «Andre Tan», Костянтин  Володін – директор рекламного агентства «Маркет Пульс Україна»,  Діана Агаян –  провідний дизайнер з хутрових виробів, Іван Фролов – відомий український дизайнер, засновник бренду одягу «FROLOV», Серж Смолін – дизайнер будинку моди «IDOL», Айна Гассе – відомий український дизайнер, власниця бренду «Gasse».

Університет робить багато цікавого і значного для трудового колективу, міста, суспільства. Здорова творча атмосфера, взаємодовіра і взаєморозуміння, почуття відповідальності, корпоративна культура є запорукою динамічного розвитку і щасливого майбутнього колективу, що забезпечує нашим випускникам якісну освіту і престижний диплом.

КНУТД розвивається як крупний науково-дослідний комплекс, зберігаючи все краще від класичного університету та реалізуючи програми інноваційного розвитку. Модель розвитку університету базується на академічній репутації, науковій діяльності, освітній сфері і системі управління.

Конкурентні переваги, якими володіє КНУТД сьогодні, такі:

1. Головні конкурентні переваги пов'язані із динамічним та інтенсивним розвитком у останні роки. Це суттєвий науково-інноваційний «фундамент» успішного економічного розвитку.

2. Організація освітнього процесу базується на концепції практико-орієнтованого навчання, метою якої є ефективна взаємодія сфери освіти із реальним сектором економіки. Провідні фахівці, представники роботодавців залучаються до практичних занять, майстер-класів, читання лекцій, керівництва практиками, участі в екзаменаційних комісіях тощо.

3. В основу освітнього процесу в університеті покладена тріада «університет-бізнес-влада» із використанням переваг створеного освітнього інвестиційно-технологічного кластеру легкої промисловості в м. Києві. Для колективу важлива концентрація зусиль та ресурсів на напрямах діяльності для руху університету як інноваційної організації, підвищення віддачі від використання існуючих нематеріальних активів.

4. Якість як затрати, як процес і як результати. Реформування університету враховує нові вимоги суспільства до якості освітніх послуг. Колектив університету постійно працює над забезпеченням внутрішньої та зовнішньої системи якості освіти.

5. Університет організаційно забезпечив впровадження постійно діючої системи  моніторингу, збору, аналізу, оцінювання й управління процесами енергоспоживання енергоносіїв та води, відповідального їх використання. Економія ресурсів, ощадливість, збереження – умова стійкого фінансового благополуччя університету.  

В Київському національному університеті технологій та дизайну створені умови, щоб кожен студент міг проявити себе у навчанні, спорті, художній самодіяльності, адміністративній роботі, науково-дослідній, творчій діяльності тощо. Саме в формуванні духовного потенціалу людини, сили її духу і полягає суть становлення Справжньої Людини, справжнього патріота, справжнього Українця. Знання, культура, якісна освіта в стінах храму науки і культури забезпечують шлях до успіху. Випускники університету стануть творцями нашого майбутнього, в якому ми будемо жити. Вони візьмуть на себе відповідальність за його вигляд та характер, будуть жити, працювати і розвиватися в ньому. Можна говорити про багато речей, що є важливими в нашому житті, але найважливішою залишається освіта, підготовка молодих людей до цієї місії. І цю освіту можна отримати у чудовому університеті – КНУТД, який трансформується у підприємницький, розвиваючи підприємницьку культуру і співробітництво із бізнес-спільнотою та роботодавцями, здійснюючи різноманітні заходи по просуванню інновацій та підтримуючи партнерство між університетом  та підприємствами.