КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД)
(Kyiv National University of Technologies and Design)

Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД) сьогодні ‒ це багатопрофільний навчально-науково-інноваційний комплекс із широко розвиненою інфраструктурою і сучасною матеріально-технічною базою, який здійснює багаторівневу підготовку кваліфікованих фахівців різних напрямів, є флагманом у сфері підготовки фахівців для галузей легкої та хімічної промисловості, індустрії моди, бізнесу, художньо-технічного моделювання та дизайну промислових виробів та середовищ, мистецтва, сфери економіки та побутового сервісу, сфери юриспруденції та ін. Це один із найстаріших в Україні закладів вищої освіти технологічного профілю. Університет має низку унікальних наукових шкіл, які провадять науково-інноваційну діяльність і визнані як в Україні, так і за її межами.

Київський національний університет технологій та дизайну засновано 17 квітня 1930 року наказом Вищої ради народного господарства №1240 як Інститут шкіряної промисловості. Зазначену дату можна вважати точкою відліку історії університету в межах формального підходу, адже дослідження витоків підготовки спеціалістів свідчать, що фактично її слід було б віднести до початку 19 ст., коли розпочалась професійна підготовка ремісників, які виробляли товари із шкіри, хутра, текстилю кустарним і кооперативним способами. Таким чином, ця тема ще чекає на більш ґрунтовні дослідження.

З 1944 року заклад вищої освіти називається Київським технологічним інститутом легкої промисловості (КТІЛП). 13 серпня 1993 року Постановою Кабінету Міністрів України №646 на базі інституту створено Державну академію легкої промисловості України (ДАЛПУ), а  30 серпня 1999 року Постановою Кабінету Міністрів України № 1585 – Київський державний університет технологій та дизайну (КДУТД) – заклад вищої освіти IV рівня акредитації. З 7 серпня 2001 року згідно з Указом Президента України №591/2001 університету надано статус національного і він одержав назву Київський національний університет технологій та дизайну.

За роки роботи було підготовлено десятки тисяч фахівців для економіки України, а також для країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки.

Зі стін університету вийшло багато видатних особистостей, діячів уряду та державних органів влади різних рівнів, вчених, фахівців різних сфер життєдіяльності, успішних керівників, бізнесменів, відомих дизайнерів.

Згідно з рішенням Державної акредитаційної комісії від 10 червня 2003 року за протоколом №45 (наказ МОН України від 23.06.2003р. №401) університет визнано акредитованим за статусом закладу вищої освіти ІV рівня акредитації. У 2013 році КНУТД пройшов чергову акредитацію. За висновком Експертної комісії відповідно до п.15 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів щодо акредитації за певним статусом (рівнем) рішенням Акредитаційної комісії України від 26 квітня 2013 року (протокол №103) Київський національний університет технологій та дизайну визнаний акредитованим за IV рівнем (термін дії сертифіката до 01.07.2023р.).

Юридичною підставою для надання освітніх послуг, пов’язаних зі здобуттям вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра, доктора філософії (у т.ч. для іноземних громадян) КНУТД є ліцензія Міністерства освіти і науки України від 03.02.2017 р. (наказ МОН України від 03.02.17 №21-л «Про переоформлення ліцензій») з додатком у формі відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти та сертифікат про акредитацію серія РД-IV №1124433 від 05 червня 2013 року.

Університет здійснює діяльність відповідно до законодавства України та Статуту університету.

Загальна характеристика КНУТД (станом на 01.04.2018 р.) наведена в таблиці:

Таблиця 1

Загальна характеристика

Київського національного університету технологій та дизайну

№ з/п

Показники діяльності

Кількісні параметри

1.

Ліцензований обсяг вищого навчального закладу, осіб

9519

 

у т.ч. за ступенями (освітньо-класифікаційними рівнями), осіб:

 

 

- молодший спеціаліст

1675

 

- бакалавр

4665

 

- магістр

3015

 

- доктор філософії

164

2.

Кількість здобувачів вищої освіти разом, осіб:

10033

 

у т.ч. за формами навчання, осіб:

 

 

- денна

6770

 

- заочна

3263

3.

Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за Переліком – 2015 (одиниць):

 

 

- молодший спеціаліст

12

 

- бакалавр

23

 

- магістр

20

 

- доктор філософії

12

 

- доктор наук

10

4.

Кількість кафедр, (одиниць)

34

 

з них випускових (одиниць):

28

5.

Кількість факультетів (одиниць)

7

6.

Кількість інститутів

1

7.

Кількість центрів та навчальних комплексів

8

8.

Кількість наукових спеціальностей (за Переліком 2011), за якими здійснюється підготовка:  

 

кандидатів наук

16

 

докторів наук

8

 

Кількість наукових спеціальностей (за Переліком 2015), за якими здійснюється підготовка:

 

докторів філософії

12

 

докторів наук

10

9.

Кількість спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій

6

 

Організацію навчальної, методичної, організаційної, виховної та наукової роботи студентів в Університеті забезпечують:

3 коледжі:

–       Коледж мистецтв та дизайну КНУТД (м. Київ);

–       Львівський коледж індустрії моди;

–       Чернігівський промислово-економічний коледж.

7 факультетів:

–       індустрії моди;

–       мехатроніки та комп'ютерних технологій;

–       хімічних та біофармацевтичних технологій;

–       економіки та бізнесу;

–       дизайну;

–       підприємництва та права;

–       ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (м. Черкаси).

1 інститут:

–       Навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання;

8 центрів і навчальних комплексів:

–       Центр доуніверситетської та індивідуальної освіти;

–       Навчально-науковий комплекс військової підготовки;

–       Центр міжнародного співробітництва;

–       Українсько-Польський навчальний центр;

–       Українсько-Азербайджанський культурно-освітній центр;

–       Центр праці та кар'єри;

–       Центр фізичного виховання та здоров'я;

–       Центр культури та мистецтв.

Університет здійснює підготовку фахівців за:

15 галузями знань (табл.2),

12 спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (табл. 3),

23 спеціальностями освітнього ступеня «бакалавр» (табл. 4),

20 спеціальностями освітнього ступеня «магістр» (табл. 5),

12 спеціальностями освітнього ступеня «доктор філософії» (табл. 6),

10 спеціальностями освітнього ступеня «доктора наук» (табл. 7).

 

Таблиця 2

Перелік галузей знань підготовки фахівців КНУТД

(відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2015р. №266)

№ з/п

Шифр та найменування галузі знань

1           

01

Освіта/Педагогіка

2           

02

Культура і мистецтво

3           

05

Соціальні та поведінкові науки

4           

07

Управління та адміністрування

5           

08

Право

6           

12

Інформаційні технології

7           

13

Механічна інженерія

8           

14

Електрична інженерія

9           

15

Автоматизація та приладобудування

10         

16

Хімічна та біоінженерія

11         

17

Електроніка та телекомунікації

12         

18

Виробництво та технології

13         

22

Охорона здоров’я

14         

24

Сфера обслуговування

15         

28

Публічне управління та адміністрування

 

Таблиця 3

Перелік спеціальностей підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного
рівня «молодший спеціаліст» в КНУТД *

з/п

Шифр та найменування спеціальності

1

021

Аудіовізуальне мистецтво і виробництво

2

022

Дизайн

3

051

Економіка

4

071

Облік і оподаткування

5

072

Фінанси, банківська справа і страхування

6

076

Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

7

133

Галузеве машинобудування

8

141

Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка

9

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

10

161

Хімічні технології та інженерія

11

182

Технології легкої промисловості

12

242

Туризм

* Останній набір на спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» відбудеться в 2019 р

 

Таблиця 4

Перелік спеціальностей підготовки фахівців за ступенем «бакалавр» у КНУТД

(відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2015р. №266)

№ з/п

Шифр та найменування спеціальності

1                       

015

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Професійна освіта (Метрологія, стандартизація та сертифікація)

Професійна освіта (Дизайн)

2                       

022

Дизайн

3                       

051

Економіка

4                       

071

Облік і оподаткування

5                       

072

Фінанси, банківська справа та страхування

6                       

073

Менеджмент

7                       

075

Маркетинг

8                       

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

9                       

081

Право

10                     

122

Комп’ютерні науки

11                     

123

Комп’ютерна інженерія

12                     

131

Прикладна механіка

13                     

133

Галузеве машинобудування

14                     

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

15                     

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

16                     

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

17                     

161

Хімічні технології та інженерія

18                     

162

Біотехнології та біоінженерія

19                     

171

Електроніка

20                     

182

Технології легкої промисловості

21                     

226

Фармація, промислова фармація

22                     

241

Готельно-ресторанна справа

23                     

281

Публічне управління та адміністрування

 

Таблиця 5

Перелік спеціальностей підготовки фахівців за ступенем «магістр» у КНУТД

(відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2015р. №266)

№ з/п

Шифр та найменування спеціальності

1           

015

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Професійна освіта (Дизайн)

2           

022

Дизайн

3           

051

Економіка

4           

071

Облік і оподаткування

5           

072

Фінанси, банківська справа та страхування

6           

073

Менеджмент

7           

075

Маркетинг

8           

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

9           

081

Право

10         

122

Комп’ютерні науки

11         

123

Комп’ютерна інженерія

12         

131

Прикладна механіка

13         

133

Галузеве машинобудування

14         

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

15         

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

16         

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

17         

161

Хімічні технології та інженерія

18         

171

Електроніка

19         

182

Технології легкої промисловості

20         

226

Фармація, промислова фармація

 

Таблиця 6

Перелік спеціальностей підготовки фахівців за ступенем
«доктор філософії» у КНУТД

(відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2015р. №266)

№ з/п

Шифр та найменування спеціальностей

1

022

Дизайн

2

051

Економіка

3

073

Менеджмент

4

075

Маркетинг

5

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

6

132

Матеріалознавство

7

133

Галузеве машинобудування

8

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

9

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

10

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

11

161

Хімічні технології та інженерія

12

182

Технології легкої промисловості

 

Таблиця 7

Перелік спеціальностей підготовки фахівців за ступенем
«доктор наук» у КНУТД

(відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2015р. №266)

№ з/п

Шифр та найменування спеціальностей

1

022

Дизайн

2

051

Економіка

3

073

Менеджмент

4

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

5

132

Матеріалознавство

6

133

Галузеве машинобудування

7

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

8

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

9

161

Хімічні технології та інженерія

10

182

Технології легкої промисловості

 

Національне та міжнародне визнання

Плідна робота науково-педагогічних працівників та науковців університету дозволила отримувати достойні місця у національних та міжнародних рейтингах.

В 2017 році КНУТД підтвердив свою приналежність до ТОП-100 дизайнерських університетів світу за версією американського журналу CEOWORLD Magazine, який є провідним у світі бізнесу і технологій. Цього року наш університет піднявся на 13 позицій, 75-е місце з 88-го у 2016 році. Крім того, в цьому рейтингу наш університет є єдиним представником ЗВО України.

За версією цього ж видання 2017 року опубліковано рейтинг 100 кращих медичних та фармацевтичних шкіл, в якому КНУТД посів 71 місце і також є єдиним представником України.

За рейтингом «WEBOMETRICS» університет посідає 29 місце серед ЗВО України.

Згідно аналізу репозитаріїв університетів  за 2017 рік КНУТД посів 34 позицію серед ЗВО України.

Відповідно до рейтингу «SCOPUS» КНУТД займає 38-у позицію.

За консолідованим рейтингом України  «Кращі ЗВО України» за 2017 рік, (узагальнює результати рейтингів «ТОП-200 Україна», «Scopus» і «Webometrics»), університет займає 26-е місце серед ЗВО України і 8-е – серед університетів
м. Києва.

Згідно  міжнародної Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України  та проекту в рамках програми «Діалог щодо інноваційних стратегій вищої освіти (DIES)», що спільно проводиться Німецькою службою академічних обмінів (DAAD) та Конференцією ректорів Німеччини (HRK), Київський національний університет технології та дизайну увійшов до п’ятірки кращих серед 450 університетів з усього світу, які взяли участь у конкурсі. 

 

Наукові дослідження

У Київському національному університеті технологій та дизайну наукові дослідження проводяться в рамках діяльності 19 наукових шкіл:

 1. Розробка теоретичних і прикладних основ економіки вищої освіти, професійної підготовки кадрів для управління бізнесом.
 2. Перспективні матеріали для новітніх типів електрохімічних джерел струму.
 3. Теоретичні і практичні основи створення ресурсозберігаючих технологій виготовлення виробів із сучасних текстильних і шкіряних матеріалів.
 4. Наукові та практичні засади створення поліфункціональних текстильних матеріалів та виробів з прогнозованими властивостями.
 5. Динаміка рідких та квазірідких середовищ в технологічному обладнанні легкої промисловості.
 6. Фізико-хімічні основи формування структури колагену у виробництві шкіри та хутра.
 7. Технічні та організаційні основи підвищення якості продукції на базі сучасних методів метрології, стандартизації та сертифікації.
 8. Дизайн, ергономіка та технічна естетика.
 9. Наукові основи розробки, створення та фіксації внутрішньої форми взуття і асортименту.
 10. Вдосконалення методів проектування машин легкої промисловості.
 11. Фізико-хімічні перетворення при створенні нових полімерних композиційних матеріалів та сучасних методів і технології їх переробки.
 12. Обробка конструкційних матеріалів швидкісним гідро- та гідроабразивним струменем.
 13. Динаміка, надійність та довговічність круглов'язальних машин.
 14. Фарбування текстильних матеріалів барвниками, які утворюються на волокні.
 15. Комп'ютерний графічний просторовий дизайн.
 16. Наукові основи створення адаптивних приладів і сенсорних систем для контролю параметрів технологічних процесів, навколишнього середовища та оцінювання їх впливу на фізичний та психічний стан людини.
 17. Динаміка, надійність та довговічність плоских в'язальних машин.
 18. Розробка теоретичних основ нових технологій виробництва тонковолокнистих матеріалів.
 19. Математичне забезпечення САПР обладнання та технологічних процесів легкої та текстильної промисловостей.

В КНУТД діють дві мистецькі школи:

 1. Рух у просторі і часі
 2. Дослідження тектонічної структури костюма в розробці перспективних колекцій одягу.

Створено і працює 36 науково-дослідних лабораторій.

В університеті працює 23 Лауреати Державних премій в галузі науки і техніки, 2 академіки Національних академій наук України, 24 заслужених діячів науки, працівників освіти, промисловості України та 2 народних художників та артистів України.

Указом Президента України колективам вчених університету присуджено 4 державні премії України:

у 2007 p. за цикл робіт «Наукові основи, розроблення та впровадження конкурентоздатних, ресурсозберігаючих технологій волокнистих матеріалів та виробів»;

у 2013 р. за роботу «Поліфункціональні шкіряні та хутрові матеріали»;

у 2015 р. за роботу «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями»;

у 2017 р. за роботу «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття».

Складовою частиною діяльності університету є науково-дослідна та творча робота студентів, яка сприяє підвищенню якості професійної підготовки, виявленню найбільш обдарованої молоді. Організацією науково-дослідної роботи студентів, її аналізом, розробкою методичної документації займається сектор по роботі з обдарованою студентською молоддю разом з Радою наукового товариства студентів та аспірантів університету (НТСА).

У Київському національному університеті технологій та дизайну виходить фаховий науковий журнал «Вісник КНУТД. Технічні науки» та «Вісник КНУТД. Економічні науки», у яких публікуються наукові статті з проблем сучасної науки, техніки та технологій; мови видання українська, російська, англійська. Сьогодні журнал представлено у 14 наступних міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Ulrich`s Periodicals Directory, EBSCOhost, WordCat, РИНЦ, Index Copernicus, Research Bible, PBN, JIF, OAJI, InfoBase Index, ISI, UIF, CiteFactor, Google Scholar.

У КНУТД функціонує електронний науковий журнал «Технології та дизайн», мови видання – українська, російська, англійська. Журнал публікує наукові статті, в яких висвітлюються винятково нові результати фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері техніко-економічного забезпечення та інноваційного розвитку підприємств легкої, текстильної, хімічної промисловості та споріднених галузей.

В КНУТД також видається науково-виробничий фаховий журнал, «Легка промисловість. Індустрія моди» – компетентне видання про новітні технології в текстильній та швейній промисловості, сучасне обладнання та останні дослідження в галузі.  Мови видання: українська, російська, англійська.

З 2017 року в університеті видається фаховий журнал «Мистецтво та дизайн».

В університеті діє аспірантура та докторантура в  т.ч. і для навчання іноземців. На сьогодні університет здійснює підготовку кандидатів наук, докторів філософії за 12 спеціальностями та докторів наук за 10 спеціальностями.

 

Міжнародна діяльність

Одним із інструментів модернізації та підвищення конкурентоспроможності освітніх програм і наукових досліджень університету в умовах глобалізації є інтернаціоналізація – послідовний розвиток міжнародного співробітництва у сфері освіти і науки.

Міжнародне співробітництво сприяє інтеграції університету до світового освітнього простору, реформуванню діяльності університету і охоплює як освітній  процес, так організацію наукових досліджень, трансферт технологій, сприяє інноваційному розвитку університету, гармонізації вітчизняної системи вищої освіти з європейською, підвищенню якості підготовки компетентних фахівців, створенню умов для посилення мобільності, розширенню автономії підрозділів університету. Забезпечення високої якості підготовки іноземців формує міжнародний авторитет Київського національного університету технологій та дизайну, посилює його позиції на міжнародних ринках  освітніх послуг.

Розвиток міжнародної діяльності університету є невід’ємною складовою успішного європейського авторитетного університету.

Важливим напрямом міжнародного співробітництва є членство КНУТД у міжнародних освітніх та виробничих асоціаціях,  серед яких:

 • Європейська Асоціація Університетів (EUA) (з 2005 року), яка налічує 861 член з 46 країн і об’єднує європейські університети, які задіяні в навчанні та наукових дослідженнях, національних асоціаціях ректорів та інших організаціях, що діють у вищій освіті та науці;
 • Асоціація університетів текстильного профілю (AUTEX) (з 2005 року) яка налічує 32 члени з 24 країн і залучає університети із закріпленою міжнародною репутацією щодо надання вищої освіти та проведення наукових досліджень в галузі текстилю;
 • Міжнародна федерація трикотажних технологів (з 2009 року), що об’єднує 286 індивідуальних членів та організацій з 22 країн – навчальні заклади та промислові організації в галузі текстильної промисловості;
 • Європейська мережа підтримки підприємств «EEN – Enterprise Europe Network» (з 2011 року) що налічує 600 організацій, які входять у 250 консорціумів з 40 країн, у тому числі 27 країн Європейського Союзу (9 членів від України);
 • Німецько-українське товариство економіки та науки, яке очолює почесний консул України в Німеччині Ганс-Юрген Досс, який 21 рік був депутатом Бундестагу. Мета організації – налагодження і зміцнення зв'язків науковців та промисловців, підприємств та організацій двох країн. Це здійснюється це шляхом пошуку партнерства з бізнес-асоціаціями, урядовими й неурядовими установами науки й промисловості, проведенням нарад в обох країнах. Особливу увагу приділяється налагодженню контактів між підприємцями малого й середнього бізнесу, а також заохоченню студентів, політиків і науковців.
 • Всесвітня мережа сприяння дослідженням та освіті в сфері наукового розвитку складних цифрових систем. Центр складних цифрових систем (The Complex Systems Digital Campus:CS-DC) - це міжнародна мережа науково-дослідних та закладів вищої освіти, метою якої є вирішення наукових проблем досліджень складних систем шляхом обміну усіма необхідними дослідницькими та освітніми ресурсами.

Крім того, КНУТД є активним учасником в українських асоціаціях та організаціях таких як:

 • Спілка ректорів закладів вищої освіти України;
 • Асоціація ректорів вищих технічних закладів освіти України;
 • Рада ректорів київського вузівського центру;
 • Всеукраїнське об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств легкої промисловості «Укрлегпром»;
 • Українська асоціація підприємств легкої промисловості «Укрлегпром»;   
 • Українська асоціація хутровиків України;
 • Асоціація звірівників України;
 • Ліга українських промисловців-виробників взуття, шкіргалантереї, хутрових виробів і шкіряних товарів «Укршкірвзуттяпром» та ін.

КНУТД має міжнародні договори про співробітництво з 43 вищими навчальними та науковими установами в сфері освітньої та наукової діяльності.

В університеті у 2017 році були проведені переговори, зустрічі та інші спільні заходи з представниками Великобританії, Польщі, Німеччини, Азербайджанської Республіки, Йорданії, КНР, В’єтнаму та Лівії.

Протягом 2016-2017 року з метою встановлення наукових, освітніх та ділових зв’язків із закордонними університетами КНУТД приймав делегації з: Республіки Польща, Федеративної Республіки Німеччини, Ізраїлю, Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Бангладеш, Іраку, Йорданії, Китайської Народної Республіки, Гамбії, Грузії, Естонії, Канади, Литви, Молдови, Марокко, Сирії, Туркменістану, Туреччини, Узбекистану, Лівії, Словаччини, Франції, Таджикистану.

У 2016-2017 навчальному році наш університет представляв Україну у 15 країнах світу (Бельгії, Словаччині, Білорусі, КНР, Грузії, Польщі, Туреччині, Німеччині, Румунії, Франції, Киргизстані, Італії, Угорщини, Молдови,  Об’єднаних Арабських Еміратах). 32 представника  університету взяли участь у міжнародних заходах, зокрема: участь в спільних наукових проектах – 13 осіб, наукових дослідженнях – 9 осіб, науковому стажуванні – 10 осіб.

За результатами зустрічей, проведених у 2016-2017н.р., в Університеті продовжуються та започатковані нові освітні програми:

-     програма «Подвійний диплом» - базується на отриманні дипломів як Київського національного університету технологій та дизайну так і Вищої  школи менеджменту у Варшаві одночасно;

-     програми академічної мобільності студентів та викладачів;

-     програма підготовки іноземних громадян.

Яскравою демонстрацією відносин дружби України з Польщею та Азербайджаном є функціонування в університеті двох центрів: Українсько-Польського навчального центру та Українсько-Азербайджанського культурно-освітнього центру.

Підготовка іноземних громадян в університеті почалася ще у 1948 році, за 69 років навчання іноземних громадян університет підготував більше 2000 спеціалістів з 71 країни світу.

У 2017/2018 навчальному році в КНУТД навчається 511 іноземних громадян з 26 країн світу, таких як Китайська Народна Республіка, Великобританія, Ізраїль, Грузія, Бразилія, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Пакистан, Азербайджан, Алжир, Нігерія та ін.

 

Академічна мобільність та проектна діяльність

Академічна мобільність в університеті здійснюється шляхом реалізації  таких програм:

 1. Подвійний диплом.
 2. Вільний слухач.
 3. Стажування науково-педагогічних працівників та студентів.
 4. Співробітництво між вітчизняними та зарубіжними вищими навчальними закладами

Академічна мобільність студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників  університету здійснюється на підставі міжурядових угод, угод про співробітництво між університетом та зарубіжними вищими навчальними закладами за узгодженими навчальними планами.

Варто зазначити, що у 2017 році Київський національний університет технологій та дизайну значно розширив міжнародне співробітництво, яке передбачає комплексну взаємодію освітнього, культурного, наукового та ділового рівнів з закладами вищої освіти, посольствами, організаціями різних країн світу.

З метою комерціалізації результатів освітньої та наукової діяльності університету для підвищення якості підготовки проектів, просування інтелектуальної власності  університету на національному та міжнародному ринках,  залучення зовнішніх фінансових ресурсів  для  впровадження проектних ініціатив в університеті створено та успішно функціонує Проектний офіс. Основні напрями діяльності проектного офісу:

–       Ініціювання проектів, в тому числу збір та спільне опрацювання проектних заявок.

–       Пошук та налагодження сталих стосунків з міжнародними партнерами та організаціями.

–       Створення механізму залучення працівників та студентів університету до участі у конкурсах на одержання фінансування проектів різних напрямів.

–       Пошук грантових коштів під розроблені кафедрами теми, з урахуванням стратегічних завдань діяльності університету.

–       Підтримка  роботи структурних підрозділів, супровід роботи міжнародних проектів, розвиток нових форм міжнародної діяльності підрозділів університету, стимулювання інновацій та ініціатив.

–       Координація комунікацій між проектами.

–       Спільно з адміністративним та управлінським персоналом університету підготовка проектів до завершення та інтеграції  в освітню діяльність.

Високий інтелектуальний потенціал Київського національного університету технологій та дизайну забезпечує активну участь закладу освіти в освітньому інвестиційно-технологічному кластері легкої промисловості міста Києва, який створено разом із університетом. У 2016-2017 роках відбулось становлення цієї нової форми організації співпраці. Науково-інвестиційні проекти кластеру спрямовані на виробництво шкіри та взуття спеціального призначення, засобів індивідуального захисту для військовослужбовців, рятувальників, пошиття шкільної форми, виготовлення  взуття для дошкільнят. Науковий супровід цих проектів здійснює університет, ставши таким чином каталізатором інноваційного розвитку освіти, економіки та соціальної сфери м. Києва. Водночас КНУТД є і  центром духовного та культурного розвитку столиці України.

 

Видатні випускники

Київський національний університет технологій та дизайну закінчило більше 100 тисяч випускників, якими пишається колектив закладу. Серед них – міністри легкої промисловості України Касьяненко О. Я. та Нікітенко Г. Г.; заступник міністра зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі Олійник В. І., заступники міністра Соколов О. В., Масло М. І. та ін.; державні діячі Радченко В. І. та Голуб В. В.; народні депутати України Мокроусов А. О. і Васильєва Г. І., відомий дизайнер, Президент концерну «Voronin» Воронін М. Л. та Вороніна Л. М.; Глова спостережної ради ПАТ «Володарка» Гавриш Л. Т., Голова ради директорів об'єднання «Талан» Лаврик М. І., Генеральний директор об'єднання «Київ» Тарасюк П. Ю., Директор ТОВ «Дана-мода» м. Київ Іванова Л. І., Президент  ліги «Укршківзуттяпром»  Бородиня О. Г., Генеральний директор ПАТ «Чинбар» м. Київ Ліщук В. І., Голова правління ПАТ «Промінвестбанк» Рожок А. В., головний редактор журналу «Exclusive Style» Долженко А. та багато інших відомих керівників підприємств та об’єднань. Випускниками КНУТД є Половніков І. І. – президент Української технологічної академії, ректор Хмельницького національного університету Скиба М. Є., ректор КТІЛП Анохін В. В., ректор Київського економічного інституту менеджменту «Екомен» Рожок В. Д.; професори університету Мойсеєнко Ф. А., Березненко М. П., Коновал В. П. та інші професори університету, а також керівники підприємств, науково-дослідних установ України, країн СНД, Прибалтики, далекого зарубіжжя.

З університету вийшла ціла плеяда талановитих і відомих дизайнерів, серед них Тетяна Земськова, Олена Ворожбіт – креативні директори будинку моди «Земськова-Ворожбіт», Діана Дорожкіна – креативний директор будинку моди «Діана Дорожкіна», Андре Тан – відомий український дизайнер одягу, власник бренду «Andre Tan», Костянтин  Володін – директор рекламного агентства «Маркет Пульс Україна»,  Діана Агаян –  провідний дизайнер з хутрових виробів, Іван Фролов – відомий український дизайнер, засновник бренду одягу «FROLOV», Серж Смолін – дизайнер будинку моди «IDOL», Айна Гассе – відомий український дизайнер, власниця бренду «Gasse».

Університет робить багато – дійсно цікавого і значного для трудового колективу, міста, суспільства. Здорова творча атмосфера в колективі, взаємодовіра і взаєморозуміння, почуття відповідальності, корпоративна культура є запорукою динамічного розвитку і щасливого майбутнього колективу, що забезпечує нашим випускникам якісну освіту і престижний диплом.

КНУТД розвивається як крупний науково-дослідний комплекс, зберігаючи все краще від класичного університету та реалізуючи програми інноваційного розвитку. Модель розвитку університету базується на академічній репутації, науковій діяльності, освітній сфері, і системі управління.

Конкурентні переваги, якими володіє КНУТД сьогодні, такі:

1. Головні конкурентні переваги пов'язані із динамічним та інтенсивним розвитком у останні роки. Це суттєвий науково-інноваційний «фундамент» успішного економічного розвитку.

2. Організація освітнього процесу базується на концепції практико-орієнтованого навчання, метою якої є ефективна взаємодія сфери освіти із реальним сектором економіки. Провідні фахівці, представники роботодавців залучаються до практичних занять, майстер-класів, читання лекцій, керівництва практиками, участі в екзаменаційних комісіях тощо.

3. В основу освітнього процесу в університеті покладена тріада «університет-бізнес-влада» із використанням переваг створеного освітнього інвестиційно-технологічного кластеру легкої промисловості в м. Києві. Для колективу важлива концентрація зусиль та ресурсів на напрямах діяльності для руху університету як інноваційної організації, підвищення віддачі від використання існуючих нематеріальних активів.

4. Якість як затрати, як процес і як результати. Реформування університету враховує нові вимоги суспільства до якості освітніх послуг. Колектив університету постійно працює над забезпеченням внутрішньої та зовнішньої системи якості освіти.

5. Університет організаційно забезпечив впровадження постійно діючої системи  моніторингу, збору, аналізу, оцінювання  і управління процесами енергоспоживання енергоносіїв та води, відповідального їх використання. Економія ресурсів, ощадливість, збереження – умова стійкого фінансового благополуччя університету.  

В Київському національному університеті технологій та дизайну створені умови, щоб будь-який студент міг проявити себе у навчанні, або у спорті, художній самодіяльності, адміністративній роботі, науково-дослідній, творчій діяльності і ін. Саме в формуванні духовного потенціалу людини, сили її духу і полягає суть становлення Справжньої Людини, справжнього патріота, справжнього Українця. Знання, культура, якісна освіта в стінах храму науки і культури забезпечують шлях до успіху. Випускники університету стануть творцями нашого майбутнього, в якому ми будемо жити. Вони візьмуть на себе відповідальність за його вигляд та характер, будуть жити, працювати і розвиватися в ньому. Можна говорити про багато речей, що є важливими в нашому житті, але найважливішою залишається освіта, підготовка молодих людей до цієї місії. І цю освіту можна отримати у чудовому університеті – КНУТД, який трансформується у підприємницький, розвиваючи підприємницьку культуру та співробітництво із бізнес-спільнотою та роботодавцями, здійснюючи різноманітні заходи по просуванню інновацій та співпрацюючи із підприємствами.