КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Наукове товариство студентів та аспірантів

КУРАКСІНА Валерія Євгеніївна

Голова Ради Наукового товариства студентів та аспірантів

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0329

Контактні телефони: +38044-256-84-21 (24-21 - внутрішній), +38066-713-91-84

Email: [email protected]

Наукове товариство студентів та аспірантів Київського національного університету технологій та дизайну (НТСА КНУТД) є спадкоємцем славетних традицій наукових товариств вищої школи, які беруть свій початок за часів заснування університету. Молодіжне товариство сприяє розвитку наукового мислення та навичок дослідницької роботи у студентів та аспірантів закладу та заохочує студентів до наукового життя.

Мета діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів і молодих вчених – створення сприятливих умов для науково-дослідної роботи та інноваційної діяльності студентів, аспірантів і молодих вчених Університету, об’єднання їхніх зусиль для вирішення актуальних проблем сучасної науки.

Основними завданнями Наукового товариства є:

- популяризація та залучення до наукової роботи та виконання наукових досліджень студентів, аспірантів та молодих учених університету;

- сприяння формуванню умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентів, магістрів, наукових співробітників, аспірантів;

- сприяння удосконаленню та підвищенню інтелектуального рівня, розширенню світогляду студентів, магістрів, наукових співробітників, аспірантів;

- набуття студентами навичок майбутньої професії, а також навичок самостійного проведення ними наукових досліджень;

- пошук і підтримка талановитих дослідників серед студентів, аспірантів і молодих учених, надання їм всебічної допомоги;

- підготовка з числа магістрів університету майбутнього аспірантського складу;

- обмін досвідом та сприяння тісному спілкуванню студентів, магістрів, аспірантів з викладачами університету;

- встановлення зв’язків і обмін досвідом роботи з науковими товариствами інших закладів вищої освіти (організація і розвиток національного і міжнародного наукового і культурного співробітництва);

- сприяння формування особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;

- сприяння розповсюдженню інформації про напрями і зміст науково-дослідницької діяльності серед студентів і аспірантів університету, популяризації досягнень сучасної науки.

Вищевикладене повинно сприяти повній та всебічній реалізації наукових та організаційних здібностей студентів та аспірантів і підвищенню рейтингу Університету в колі навчальних та наукових закладів.

Положення Наукового товариства студентів та аспірантів