КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Наукове товариство студентів та аспірантів

Наукове товариство студентів та аспірантів Київського національного університету технологій та дизайну (НТСА КНУТД) є спадкоємцем славетних традицій наукових товариств вищої школи, які беруть свій початок за часів заснування університету. Молодіжне товариство сприяє розвитку наукового мислення та навичок дослідницької роботи у студентів та аспірантів закладу та заохочує студентів до наукового життя.

Метою НТСА є підвищення рівня якості вищої освіти та  інтелектуального рівня студентів, магістрантів, наукових співробітників, аспірантів і здобувачів університету, розширення їхнього світогляду.

Основні задачі діяльності НТСА КНУТД:

  • популяризація та залучення до наукової роботи та виконання наукових досліджень студентів, аспірантів та молодих вчених університету;
  • сприяння формуванню умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентів, магістрантів, наукових співробітників, аспірантів і здобувачів;
  • сприяння удосконаленню та підвищенню інтелектуального рівня, розширенню світогляду студентів, магістрантів, наукових співробітників, аспірантів та здобувачів; - набуття студентами навичок майбутньої професії, а також навичок самостійного проведення ними наукових досліджень;
  • пошук і підтримка талановитих дослідників серед студентів, аспірантів і молодих вчених, надання їм всебічної допомоги;
  • підготовка з числа студентів та магістрантів університету майбутнього аспірантського складу;
  • обмін досвідом та сприяння тісному спілкуванню студентів, магістрантів, аспірантів і здобувачів з викладачами університету;
  • встановлення зв’язків і обмін досвідом роботи з науковими товариствами інших вищих навчальних закладів (організація і розвиток національного і міжнародного наукового і культурного співробітництва);
  • сприяння формування особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;
  • сприяння розповсюдженню інформації про напрями і зміст науково-дослідницької діяльності серед студентів і аспірантів університету, популяризації досягнень сучасної науки.

Зусиллями НТСА щорічно організовуються ряд заходів - конференцій, семінарів, круглих столів, ділових зустрічей.