КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN
Навчально-наукова лабораторія «ЕКСПЕРТИЗА ШКІРИ ТА ХУТРА»

Науковий керівник доктор технічних наук, професор АНДРЕЄВА Ольга Адіславівна

кафедра біотехнології, шкіри та хутра

адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, корпуc 1, аудиторія: 1-0109.

телефон: (044) 256 21 65

e-mail: 

Положення про навчально-наукову лабораторію

НАПРЯМ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розробка маловідходних екологічно орієнтованих технологій шкіряно-хутрового виробництва з метою створення конкурентоспроможної продукції; експертиза шкіри, хутра та виробів з них.

ДІЯЛЬНІСТЬ
 • Фізико-хімічні основи модифікації біополімерів у виробництві шкіри та хутра;
 • Розробка маловідходних екологічно орієнтованих технологій виробництва шкіри та хутра;
 • Наукові основи створення матеріалів та удосконалення процесів оздоблення шкіри та хутра;
 • Фізико-хімічні основи цілеспрямованого формування структури і експлуатаційних властивостей шкіряних та хутрових матеріалів;
 • Аналітичний контроль якості хімічних матеріалів для шкіряно-хутрового виробництва;
 • Ідентифікаційна експертиза шкіри, хутра та виробів з них;
 • Оцінка якості та відповідності шкіряних і хутрових матеріалів та виробів з них.
ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ

Комплекти устаткування для хімічного аналізу шкіри та хутра

 

Установки для визначення голинної речовини; вмісту речовин, що екстрагуються органічними розчинниками; уявної питомої ваги; вмісту дубильних речовин у шкірі; рівня рН хлоркалієвої витяжки.

Прилади для вимірювання маси та визначення рівня рН

 

Ваги аналітичні лабораторні ВЛКТ -500М

Ваги лабораторні електронні AxisAD 200, 1 шт.

Ваги аналітичні лабораторні ВЛКТ -500М, 1 шт.

рН-метр ЛПУ–01

рН-метр рН-301

Оптичне обладнання

 

Мікроскопи лабораторні ОБМ 200

Фотоелектроколориметр ФЕК-Е42

Обладнання для термічної обробки

 

Сушильні шафи SNOL 67/350

Сушильні шафи 2В–151

Муфельна піч  SNOL 8,2/1100

Лабораторне оснащення

 

Струшувач для колб лабораторний АВУ-6С

Баня лабораторна БН-06, Uoslab

Аквадистилятор

Фільтрувальна установка

Обладнання для досліджень фізико-механічних та гігієнічних властивостей шкіри та хутра

 

Прилади для визначення температури зварювання білоквмісних речовин

Прилад для визначення мазкості шкіри ПТ-4

Машини для визначення фізико-механічних показників шкіри та хутра РТ-250М-2

Машина для визначення фізико-механічних показників покривних плівок РМ-30-1

Машина для визначення фізико-механічних показників покривних плівок РМІ-5

Прилад виробництва УкрНДІШП для визначення зносостійкості шкір для низу взуття

Обладнання для визначення стійкості покриття на шкірі до сухого та мокрого тертя ІПК-І

Обладнання для визначення стійкості покриття до багаторазового вигину ІПК-2

Обладнання для визначення здатності шкіри і шкірної тканини хутра пропускати воду у динамічному стані ПВД-2

Обладнання для визначення здатності шкіри і шкірної тканини хутра пропускати воду у статичному стані ПВС-2

Прилади для визначення жорсткості і пружності шкіри ПЖУ-12М

Прилад для визначення повітропроникності шкіри

Виробниче обладнання шкіряно-хутрового виробництва

 

Машина міздрильна М6-70

Машина стругальна 07788/Р1

Баркас Б-100

Баркас Б-500

Барабан підвісний фірми «Валеро»

Розбивальна машина РМ-2

Центрифуга Ц–25

Прес ЗІС/ЛМ

Сушарка конвективна

ПЛАТНІ ПОСЛУГИ
 • Оцінка якості натуральних шкір згідно вимог нормативних документів;
 • Ідентифікаційна експертиза шкіри, хутра та виробів з них;
 • Дослідження хімічного складу натуральних шкір та хутра;
 • Оцінювання фізико-механічних та гігієнічних властивостей натуральних шкір та хутра;
 • Дослідження білкового складу та структурних характеристик шкіряних та хутрових матеріалів;
 • Дослідження якості хімічних матеріалів для шкіряного та хутрового виробництва;
 • Дослідження дефектів натуральних шкір/хутра та аналіз причин їх виникнення;
 • Розробка технологій виробництва шкіри та хутра різного призначення;
 • Ідентифікаційна експертиза твердих побічних продуктів шкіряного та хутрового виробництва.
ФОТО ЛАБОРАТОРІЇ