КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ, ШКІРИ ТА ХУТРА

МОКРОУСОВА Олена Романівна

завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0210, 1-0212

Телефони для довідок: +38044-256-21-65, +38044-256-21-87

e-mail

Про кафедру

Місія: Вивчайте, застосовуйте, дійте!

Історія

17 квітня 1930 року,  з метою забезпечення інженерно-технічними кадрами шкіряної та взуттєвої промисловості в місті Києві на базі Київського політехнічного інституту був створений новий вищий учбовий заклад України – Київський інститут шкіряної промисловості (зараз Київський національний університет технологій та дизайну).

Фундатором інституту, засновником та першим завідувачем кафедри технології шкіри став професор Михайло Павлович Котов – провідний спеціаліст з технології шкіри.

З 1970 по 1984 рік керівництво кафедрою здійснював професор Іван Трохимович Шкаранда.

З 1985 року кафедру очолив доктор технічних наук, професор Юрій Макарович Островський.

З 1990 року кафедру очолив професор, академік Української академії наук Національного Прогресу Василь Антонович  Журавський.

З 2003 по 2014 рік кафедру технології шкіри та хутра очолював доктор технічних наук, професор Едуард Євгенович Касьян.

В грудні 2014 року у зв’язку з відкриттям нового напряму кафедру технології шкіри та хутра перейменовано у кафедру технології шкіри, хутра та біотехнології. Випускову кафедру технології шкіри, хутра та біотехнології з січня 2015 року очолює (за сумісництвом) доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри біохімії Навчально-наукового центру «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченко – Савчук Олексій Миколайович.

З липня 2015 року кафедру очолює (за сумісництвом) доктор технічних наук, професор Мокроусова Олена Романівна.

В серпні 2015 року кафедру технології шкіри, хутра та біотехнології перейменовано у кафедру біотехнології, шкіри та хутра.

Науково-педагогічні працівники

На сьогодні чисельність професорсько-викладацького складу кафедри налічує 14 викладачів, в тому числі: 4 докторів наук, професорів; 9 кандидатів наук, 1 асистента.

Для забезпечення потреб кафедри у науково-викладацьких кадрах (або на замовлення підприємств галузі) здійснюється підготовка фахівців вищої кваліфікації (кандидатів і докторів технічних наук), головним чином, через аспірантуру та докторантуру.  За час існування кафедри підготовлено понад 70 кандидатів наук та 10 докторів наук.

Науковий потенціал кафедри підтверджується присудженням Державної премій в галузі науки і техніки 2013 за роботу «Поліфункціональні шкіряні та хутрові матеріали». Лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки стали четверо викладачів кафедри.

На кафедрі біотехнології, шкіри та хутра працюють:

МОКРОУСОВА Олена Романівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри (за сумісництвом). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

В 1994 році з відзнакою закінчила ДАЛПУ. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Використання сполук цирконію у хутровому виробництві для підвищення якості виробів». В жовтні 2012 року захистила докторську дисертацію на тему: «Наукові основи формування структури шкіри модифікованими високодисперсними мінералами в післядубильних процесах».

Читає курс лекцій з дисциплін «Матеріалознавство», «Тренінгові студії студента-дослідника», «Технічне регулювання у шкіряно­хутровій галузі».

Наукові інтереси - фізико-хімічні основи цілеспрямованого формування структури і експлуатаційних властивостей шкіряних, хутрових матеріалів і взуття.

Співавтор навчального посібника «Технологія і матеріали виробництва шкіри» і монографій «Поліфункціональні шкіряні матеріали», «Электроповерхностные явления в процессах формирования структуры кожи», «Hide and Skin of Mammals».

З 2004 року дійсний член Американської асоціації хіміків-шкіряників (American Leather Chemists Association - ALCA). Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 Київського національного університету технологій та дизайну (05.18.18 - Технологія взуття, шкіряних виробів та хутра), Спеціалізованої вченої ради Д 26.055.02 Київського національного торговельно-економічного університету (05.18.08 - Товарознавство непродовольчих товарів); член редакційної колегії наукових фахових видань «Вісник КНТЕУ» і «Товари та ринки» (КНТЕУ), наукового електронного журналу «Технології та дизайн» (КНУТД). 

КАСЬЯН Едуард Євгенович, доктор технічних наук, професор. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

 

В 1984 році з відзнакою закінчив КТІЛП. У 1988 році захистив кандидатську дисертацію, присвячену удосконаленню покривного фарбування шкір. У 2011 році захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток наукових основ формування полімерних композиційних покриттів натуральних шкір».

Читає курс лекцій з дисциплін: «Хімія і технологія шкіри та хутра», «Проектування та реконструкція підприємств галузі». Займається питаннями удосконалення покривного фарбування шкір, дослідженням процесу фарбування дерми та волосяного покриву.

Автор підручника «Технологія шкіри та хутра», посібників «Основи технології шкіри та хутра», «Розрахунки у шкіряному та хутровому виробництві», співавтор монографій «Екологічно орієнтовані технології виробництва шкіряних та хутрових матеріалів для створення конкурентоспроможних товарів», «Інноваційні технології виробництва шкіряних і хутрових матеріалів і виробів» та «Енциклопедії швейного виробництва», понад 160 наукових і методичних праць, має авторські свідоцтва й патенти. Член Спеціалізованої вченої ради Університету.

АНДРЕЄВА Ольга Адіславівнадоктор технічних наук, професор.

 

У 1971 році з відзнакою закінчила КТІЛП, працювала на інженерних посадах в Українському науково-дослідному інституті шкіряної промисловості. У 2005 році захистила докторську дисертацію на тему «Наукові основи ресурсозберігаючих технологій дублення та оздоблювання шкір з використанням поліфункціональних сполук». Читає лекційний курс з дисциплін «Сучасні напрямки розвитку шкіряно-хутрового виробництва», «Переробка відходів шкіряно-хутрового виробництва», «Фізико-хімія природних біологічно-активних сполук», «Фізика та хімія протеїнів».

Наукові інтереси: розробка ресурсоощадних та екологічно орієнтованих технологій виробництва шкіри та хутра з використанням сучасних поліфункціональних матеріалів; дослідження властивостей шкіряно-хутрових товарів з метою підвищення їх надійності та комфортності. Керівник студентського наукового гуртка «Дослідник».

У доробку більше 230 науково-методичних робіт, серед яких монографія, підручник, навчальний посібник. Член двох Спеціалізованих вчених рад Університету, член редколегій журналів «Вісник КНУТД» та «Технології та дизайн», секретар підкомісії з хімічної інженерії МОН України. Співавтор навчального посібника «Товарознавство шкіряно-хутрової сировини».

ДАНИЛКОВИЧ Анатолій Григорович, доктор технічних наук, професор. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

 

В 1966 році закінчив КТІЛП. Докторську дисертацію присвятив темі «Наукові основи ресурсозберігаючих технологій формування структури шкіри та хутра в дубильно-оздоблювальних процесах». Читає курс лекцій з дисциплін «Інноваційні технології виробництва шкіри та хутра»  та «Технічне регулювання у шкіряно-­хутровій галузі». Автор більше ніж 10 підручників для студентів спеціальності «Технології обробки шкіри та хутра».

Наукові інтереси: фізико-хімія та моделювання ресурсозберігаючих технологій виробництва шкіри та хутра. Автор понад 250 науково-методичних робіт, має авторські свідоцтва та патенти, брав участь у підготовці 3 кандидатів наук. Виступав науковим консультантом для 4 докторантів.

Голова робочої групи МОН України з розробки стандартів , член спеціалізованої Вченої ради Університету із захисту дисертацій.

ВОЛОШИНА Ірина Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент.

 

У 2001 р. закінчила Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Біотехнологія», кваліфікація спеціаліст з біотехнології.

У 2008 р. захистила дисертацію на тему «Розробка технології синтезу поверхнево-активних речовин нафтоокиснювальними бактеріями» та отримала диплом кандидата технічних наук за спеціальністю біотехнологія.

Викладає дисципліни: «Біоетика», «Обладнання та оснащення біотехнологічних виробництв», «Промислова біотехнологія лікарських засобів».

Автор понад 70 друкованих публікацій наукового та навчально-методичного характеру (статті, тези, патент України на винахід, конспекти лекцій і методичні рекомендації). Співавтор учбового посібника під грифом МОН України «Біологія клітини» (Київ, РПЦ НУХТ, 2016 р, 300 с), який рекомендовано для підготовки спеціалістів-біотехнологів.

Сертифікований спеціаліст «Laboratory Biorisk Management» в рамках партнерського проекту УНТЦ з ЄС – «Розвиток знань й передача кращих практик з біозахисту, біобезпеки та управління біоризиками» за матеріалами Брадфордського університету, Сполучене Королівство.

ОХМАТ Олена Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри.

 

В 1998 році з відзнакою закінчила магістратуру КДУТД. У 2002 році захистила кандидатську дисертацію присвячену дослідженню технології фарбування напівфабрикату, видубленого із застосуванням солей цирконію.

Читає курс лекцій з дисциплін:  «Хімія і технологія шкіри та хутра», «Устаткування та основи проектування шкіро­ і хутропереробних підприємств», «Проектування та реконструкція підприємств галузі», «Обладнання та оснащення біотехнологічних виробництв».

Науково-дослідна робота присвячена розробці нових екологічно безпечних технологій виробництва шкіри та хутра на основі вітчизняних хімічних матеріалів. Стипендіат Кабінету Міністрів України. Автор понад 60 науково-методичних робіт, має авторські свідоцтва та патенти. Співавтор навчальних посібників «Технологія і матеріали виробництва шкіри» та «Механічна технологія та обладнання шкіряно-хутрового виробництва».

МАЙСТРЕНКО Леся Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент.

 

У 2008 році з відзнакою закінчила магістратуру КНУТД. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розробка технологій виробництва шкіри з використанням полімерних матеріалів на основі малеїнової та акрилової кислот».

Науково-дослідна робота присвячена розробці ресурсоощадних технологій шкіряно-хутрового виробництва з метою створення конкурентоспроможної продукції. Читає курс лекцій з дисципліни «Хімія і технологія шкіри та хутра», «Якісний та кількісний аналіз».

Стипендіат Кабінету Міністрів України. Автор понад 30 науково-методичних робіт, у т.ч. французько-українського словника термінів шкіряно-хутрового виробництва.

ЖОЛОБАК Надія Михайлівна, кандидат біологічних наук, доцент (за сумісництвом).

У 1987 році з відзнакою закінчила Київський національний університеті ім. Т. Г. Шевченка, кваліфікація – вірусолог. В 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Інтерфероногенна та антивірусна дія молекулярних комплексів дріжджова РНК – тилорон». В 2010 році за цикл наукових праць «Молекулярно-біологічні особливості інтерфероногенезу та створення науково обґрунтованих підходів до використання препаратів інтерферону і їх індукторів при патології» отримала премію НАН України ім. О. В. Палладіна. В 2015 р докторська дисертація на тему «Природні та синтетичні низькомолекулярні сполуки як регулятори процесу вірус-клітинної взаємодії» подана до розгляду Вченої ради Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України.

Читає курс лекцій з дисциплін «Мікробіологія та гігієна», «Біологія клітини», «Мікробіологія та вірусологія».

За останні 5 років опубліковано 43 статті, з них з імпакт-фактором вище 2 – 11 статей, до 2 – 8 статей, в журналах, що входять до бази даних SCOPUS – 9 статей, внутрішньо українські видання – 12 статей; 2 патенти Росії, 4 патенти України на корисну модель. Індекс Гірша – 9 (Google Scholar). Дійсний член товариства мікробіологів України.

ЮНГІН Ольга Сергіївна, кандидат біологічних наук, доцент.

У 2012 році з відзнакою закінчила Київський національний університеті ім. Т. Г. Шевченка, кваліфікація – мікробіолог. В 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Стійкість мікроорганізмів карстових порожнин за дії екстремальних факторів». В період 2015-2017 рр – Лауреат стипендії молодих науковців НАН України. В рамках програми NATO Science for Peace and Security Programme є виконавцем проекту «Fighting maritime corrosion and biofouling with task-specific ionic compounds» (2015-2017 рр.), а також виконавцем проекту «Transcriptomic responses of beneficial rhizobacteria to root exudates and environmental pollutants» програми CRDF Global (2017-2018 рр.). Є керівником проекту з української сторони програми Erasmus Plus (KA107 Higher education student and staff mobility between Programme and Partner countries), project number 2017-1-BE02-KA107-034651 (2017-2018 рр.).

Читає курс лекцій з дисципліни «Мікробіологія та гігієна», «Загальна мікробіологія та вірусологія», а також проводить практичні і лабораторні заняття.

ГАЛЕНОВА Тетяна Іванівна, кандидат біологічних наук, доцент (за сумісництвом)

У 2008 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченко за спеціальністю «Біохімія», кваліфікація – магістр біології, біохімік, викладач біології. В 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Біохімічні механізми розвитку клітинної інсулінорезистентності за умов розвитку експериментального цукрового діабету 2 типу». В 2012 році отримала диплом кандидата біологічних наук за спеціальністю «Біохімія».

Коло наукових інтересів пов’язано з дослідженням ролі універсальних месенджерних внутрішньоклітинних каскадів у розвитку різних патологічних станів організму тварин і людини.

Читає курс лекцій з дисципліни «Біологічна хімія».

Автор понад 100 наукових публікацій.

ШИДЛОВСЬКА Ольга Андріївна, кандидат біологічних наук, старший викладач

У 2014 році з відзнакою закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність мікробіологія (вірусологія). В 2018 році планується захист кандидатської дисертації на тему «Антивірусна дія наночасток золота, оксиду заліза, діоксиду церію та нанобіокомпозитів на його основі».

Коло наукових інтересів пов’язано із дослідженням антивірусної та антиоксидантної активності наночасток металів та оксидів металів, модифікації рекомбінантних цитокінів наночастками металів для підвищення їх біологічної активності. Автор понад 15 наукових публікацій.

Викладає дисципліни «Методи і засоби діагностики в біотехнологіях», «Основи фармацевтичної біотехнології», «Загальна біотехнологія».

ГРЕЦЬКИЙ Ігор Олександрович, кандидат біологічних наук, доцент.

 

У 2002 році з відзнакою закінчив Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи». У 2017 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Система експрес-оцінки біологічної дії неіонізуючого електромагнітного випромінювання з використанням Photobacterium phosphoreum ІМВ В-7071».

Науково-дослідна робота присвячена розробці біосенсорних технологій з метою біотестування навколишнього середовища.

Читає курс лекцій з дисципліни «Мікробіологія та гігієна», «Загальна біотехнологія».

Автор понад 20 наукових та методичних робіт.

РЕБРИКОВА Поліна Андріївна, аспірант.

 

У 2017 році закінчила Київський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність екологічна біотехнологія та біоенергетика, професійна кваліфікація – інженер-дослідник. В червні 2017 року захистила випускну магістерську роботу на тему «Очищення стічних вод деревообробного підприємства аеробним біологічним методом».

Коло наукових інтересів пов’язано з дослідженнями та вивченням біотехнологічних методів очищення стічних вод та біологічних аспектів відновлюваної енергетики.

КОЛЕСНИК Тетяна Олександрівна, аспірант.

У 2011 році закінчила Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Початкова освіта» та здобула кваліфікацію бакалавра, вчителя початкової школи.

У 2017 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну,  спеціальність Технології обробки шкіри та хутра, кваліфікація – інженер-дослідник. В червні 2017 року захистила випускну магістерську роботу на тему «Дослідження властивостей пергаменту».

Коло наукових інтересів пов’язано з дослідженнями та розробкою (удосконаленням) технології одержання шкіряного пергаменту.

Навчальні і лабораторні приміщення

Аудиторний фонд кафедри включає 3 навчальні аудиторії, одна з яких лекційна, а 2 інші  – лабораторії, оснащені обладнанням для виконання аналізів та випробувань у виробництві шкіри та хутра; 1 дослідно-експериментальну лабораторію вичинки шкіри та хутра, оснащену діючим обладнанням  шкіряно-хутрового виробництва для проведення навчальної практики студентів 3 курсу та виконання кваліфікаційних дипломних робіт магістрантів кафедри.

В 2016 році на кафедрі створено сучасну лабораторію мікробіологічних та біотехнологічних досліджень. Відкриття лабораторії обумовлено розвитком біотехнологічного та фармацевтичного напряму в університеті і спрямоване на забезпечення високого рівня конкурентного практико-орієнтованого навчання майбутніх фахівців-біотехнологів.

Під час проектування та організації лабораторії враховано передовий досвід профільних науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів України і забезпечено дотримання чинних нормативних вимог щодо функціонування мікробіологічної лабораторії.

За структурою лабораторія мікробіологічних та біотехнологічних досліджень включає ряд відокремлених приміщень: для підготовки та стерилізації інструментарію; приготування поживних середовищ; бокс та робочу кімнату для безпосереднього проведення мікробіологічних досліджень. Сучасна лабораторія обладнана мікроскопами з відеокамерами для фото та відео досліджень мікробіологічних об’єктів, забезпечена спектрофотометрами для кількісного та якісного аналізу, стерилізаторами, термостатами  тощо.

 

До аудиторного фонду також входять кабінет завідувача кафедри, 2 кабінети професорів кафедри та кімната викладачів, а також методичний кабінет, що забезпечує студентів навчально-методичними матеріалами.

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота виконується викладачами кафедри відповідно до наукового напряму «Розробка нових технологічних процесів, раціональне використання ресурсів, безвідходні та маловідходні технології, рекуперація й утилізація відходів та комплексна переробка сировини» за напрямом «Комплексна переробка сировини, рекуперація і утилізація відходів біотехнологічних виробництв».

На кафедрі функціонує наукова школа під керівництвом д.т.н., професора Данилковича Анатолія Григоровича «Фізико-хімічні основи формування структури колагену у виробництві шкіри та хутра».

23 серпня 2014 року Президентом України Петром Порошенко, був підписаний указ про присудження Державних премій в галузі науки і техніки 2013. Роботу «Поліфункціональні шкіряні та хутрові матеріали» викладачів кафедри д.т.н. Касьяна Е.Є., д.т.н. Данилковича А.Г., д.т.н. Ліщука В.І., д.т.н. Мокроусової О.Р. відмічено Державною премією України.

Тільки за 2014-2019 роки колективом кафедри було опубліковано 8 навчальних посібників, 11 монографій, 25 статей у виданнях, розміщених у наукометричних базах, 65 статей у фахових виданнях («Вісник КНУТД», «Легка промисловість», «Хімічна промисловість України», «Вісник ХНТУ», «Вісник Хмельницького університету» та ін.); понад 200 тез доповідей на конференціях різного рівня (в тому числі за участю студентів). Науковці кафедри за останній рік взяли участь у роботі Міжнародних конференції в Україні, Польщі, Литві, Туреччині, Словаччині, Китаї, Естонії, Канаді, Латвії, Білорусії, Бельгії.

Кафедра і факультет хімічних та біофармацевтичних технологій є співвиконавцями проекту KA107 – «Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries» за Програмою Європейського Союзу Erasmus+. 2 лютого 2018 року в Київському національному університеті технологій та дизайну відбувся семінар за участі співвиконавців проекту: професора Geert Potters (Antwerpen Maritime Academy, Belgium), Юнгін Ольги Сергіївни (КНУТД), Мошинець Олени Володимирівни (Інститут молекулярної біології НАН України).

В квітні 2019 року відбулось науково-практичне стажування представників кафедри біотехнології, шкіри та хутра (д.т.н. Мокроусової О.Р., к.б.н. Юнгін О.С., к.б.н. Шиловської О.А., ас. Ребрикової П.А., к.т.н. Майстренко Л.А., к.б.н. Грецького І.О.) в межах завдань проекту KA107. Метою стажування стало створення міжнародного навчального курсу високого рівня з електрохімії та окисно-відновної біології; обмін досвідом та сучасними методологіями викладання; створення інноваційного кейсу для викладацького складу; практичний аналіз спілкування та використання мови міжкультурних курсів на університетському рівні.

 

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

Кафедра біотехнології, шкіри та хутра здійснює науково обґрунтоване управління процесом навчання студентів спеціальності «Хімічні технології та інженерія» за освітньою програмою «Технологія та експертиза шкіри і хутра» з таких дисциплін:

 1. Аналітичний контроль та оцінка якості продукції шкіряно-хутрового виробництва
 2. Інноваційні технології виробництва шкіри та хутра
 3. Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 4. Переробка відходів шкіряно-хутрового виробництва
 5. Проектування та реконструкція підприємств галузі
 6. Промислова біотехнологія лікарських засобів
 7. Сучасні напрямки розвитку шкіряно-­хутрового виробництва
 8. Технічне регулювання у шкіряно-­хутровій галузі
 9. Устаткування та основи проектування шкіро-­ і хутропереробних підприємств
 10. Фізика та хімія протеїнів
 11. Хімічна технологія матеріалів і продуктів шкіряно-­хутрового виробництва
 12. Хімія і технологія шкіри та хутра
 13. Якісний та кількісний аналіз

 

Навчання студентів спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» передбачає викладання наступних дисциплін:

 1. Біологічна хімія
 2. Загальна біотехнологія
 3. Загальна мікробіологія та вірусологія
 4. Біологія клітини
 5. Біоетика
 6. Фізико-хімія природних біологічно активних сполук
 7. Обладнання та оснащення біотехнологічних виробництв
 8. Методи та засоби діагностики в біотехнологіях
 9. Якісний та кількісний аналіз
 10. Екологічна біотехнологія
 11. Основи фармацевтичної біотехнології
 12. Гігієна та санітарія

Навчально-методичне забезпечення

Для всіх дисциплін кафедри розроблено навчально-методичний комплекс навчального процесу (програми дисциплін, робочі програми, методичні вказівки тощо).

Для студентів спеціальності випущено ряд підручників, навчальних посібників та монографій, авторами яких являються викладачі кафедри:

 1. Данилкович А.Г., Ліщук В.І. Технологія і обладнання шкіряно-хутрового виробництва: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1995. –188 с.
 2. Журавський В.А., Касьян Е.Є., Данилкович А.Г. Технологія шкіри та хутра: Підручник. – К.: ДАЛПУ, 1996. –744 с.
 3. Данилкович А.Г. Практикум з хімії та технології шкіри та хутра: Навчальний посібник. – К.: КДУТД, 1999. – 427 с.
 4. Касьян Е.Є. Основи технології шкіри та хутра: Навчальний посібник. – К: КДУТД, 2001.- 252 с.
 5. Касьян Е.Є. Розрахунки у шкіряному та хутровому виробництві: Навчальний посібник. – К: КДУТД, 2002. - 302 с
 6. Данилкович А.Г., Чурсин В.И. Практикум по химии и технологии кожи и меха: Учебное по-собие. – М.: ЦНИИКП, 2000. – 413 с.
 7. Андреєва О.А. Фізика та хімія протеїнів: Навчальний посібник. – К.: КНУТД, 2003. – 224 с.
 8. Данилкович А.Г. Практикум з хімії та технології шкіри та хутра: Навчальний посібник, 2-ге видання. – К.: Фенікс, 2006. – 340 с.
 9. Данилкович А.Г. Експертиза шкіри та хутра: Навчальний посібник. –К.:Фенікс, 2005. – 234 с.
 10. Данилкович А.Г., Ліщук В.І. Технологія і обладнання шкіряно-хутрового виробництва: Навчальний посібник. –К.: Фенікс, 2007. –310 с.
 11. Основи створення сучасних технологій виробництва шкіри та хутра: Монографія / А.А. Горбачов, С.М. Кернер, О.А. Андреєва, О.Д. Орлова. –К.: КНУТД, 2007. – 190 с.
 12. Данилкович А.Г., Мокроусова О.Р., Охмат О.А. Технологія і матеріали виробництва шкі-ри: Навчальний посібник. –К.: Фенікс, 2009. – 578 с.
 13. Данилкович А.Г. Основи наукових досліджень у вищому навчальному закладі: Навча-льний посібник. –К.: КНУТД, 2010. – 294 с.
 14. Енциклопедія швейного виробництва: Навчальний посібник / розділ Технологія шкіри та хутра / О.І. Волков, М.П.Березненко, С.М.Березненко, Е.Є.Касьян, В.Й.Бехарський та ін. –К.: Самміт-книга, 2010. – 967 с.
 15. Плаван В.П. Оцінка археологічної шкіри з поховання 16 Тюрбе хана Хаджі Герая // Тюр-бе хана Хаджи Герая. –Київ-Запоріжжя: Дике поле, 2010. – С. 121-125, 126-130.
 16. Екологічно орієнтовані технології виробництва шкіряних та хутрових матеріалів для створення конкурентоспроможних товарів: Монографія: в 2 ч. Ч. 1 / Екологічно орієнтовані технології виробництва шкіряних та хутрових матеріалів / А.Г. Данилкович, В.І. Ліщук, В.П. Плаван, Е.Є. Касьян, О.Г. Жигоцький; за ред. А.Г. Данилковича. – К.: Фенікс, 2011. – 438 с.
 17. Андреєва О.А., Цеменко Г.В. Товарознавство шкіряно-хутрової сировини: Навчальний посібник. –К.: Кондор, 2012. – 359 с.
 18. Інноваційні технології виробництва шкіряних і хутрових матеріалів та виробів: монографія / А.Г. Данилкович, І.М Грищенко, В.І. Ліщук, В.П. Плаван, Е.Є. Касьян та ін.; за ред. А.Г. Данилковича. – К.: Фенікс, 2012. – 344 с.
 19. Поліфункціональні шкіряні матеріали: монографія / І.М. Грищенко, А.Г. Данилкович, О.Р. Мокроусова; за ред. А.Г. Данилковича. – К.: Фенікс, 2013. – 268 с. 
 20. Морару В. Н. Электроповерхностные явления в процессах формирования структуры кожи: монография / Морару В. Н., Мокроусова Е. Р. – Lap Lambert Academic Publishing. – 2013. – 160 с.
 21. Данилкович А. Г. Експертиза шкіри та хутра: навчальний посібник: вид. 2, випр. і доп. / Данилкович А. Г., Омельченко Н. В. – К.: Фенікс, 2014. – 228 с.
 22. Mokrousova O. Hide and Skin of Mammals / O. Mokrousova, Yu. Volfkovich // Structural Properties of Porous Materials and Powders Used in Different Fields of Science and Technology. – Springer London Ltd, 2014. – Part III/Chapter 12. – P. 251-266. ISBN 978-1-4471-6377-0.
 23. Данилкович А. Г. Сучасне виробництво хутра: навчальний посібник / Данилкович А. Г., Ліщук В. І., Стрембулевич Л. В. – К. : Фенікс, 2015. – 320 с.
 24. Данилкович А. Г. Аналитический контроль в производстве кожи и меха. Лабораторный практикум: учебное пособие / Данилкович А. Г.,Чурсин В. И. – М. : МГУДТ, 2014. – 170 с.
 25. Данилкович А. Г. Основні матеріали і технології виробництва шкіри : навч. посіб. / А. Г. Данилкович. – К. : Фенікс, 2016. – 175 с.
 26. Охмат О. А. Механічна технологія та обладнання шкіряно-хутрового виробництва : навч. посіб. / Охмат О. А., Долгіх В. О. – Фенікс, 2017. – 263 с.
 27. Данилкович А. Г. Екоефективні технології формування еластичних шкіряних матеріалів : монографія / А. Г. Данилкович, О. Р. Мокроусова. – Київ : Фенікс, 2017. – 277 с.
 28. Данилкович А. Г. Методологія наукових досліджень з основами інтелектуальної власності: підручник / А. Г. Данилкович, Б. М. Злотенко. – Київ : КНУТД, 2017. – 433 с.
 29. Данилкович А. Г. Теоретичні основи технологічного забезпечення якості та ефективності виробництва : підручник / А. Г. Данилкович, О. В. Сангінова. – Київ : КНУТД, 2017. – 175 с.
 30. Особливості шкіряно-хутрової сировини: монографія / О. А. Андреєва, І. М. Грищенко, І. Т. Зварич; за заг. ред. І. М. Грищенка, І. Т. Зварича. – К. : Світ успіху, 2018.  – 416 с.
 31. Грищенко І. М. Технологічне обладнання для виробництва хутра і шкіри в інноваційній економіці : монографія / І. М. Грищенко, І. Т. Зварич, О. А. Охмат; за заг. ред. докт. екон. наук, проф., акад. НАПН України І. М. Грищенка, докт. політ. наук, проф., президента Української асоціації хутровиків І. Т. Зварича. – К. : Світ успіху, 2018. – 272 с.
 32. Грищенко І. М. Ефективні екологічноорієнтовані технології виробництва хутрових і шкіряних. матеріалів: монографія / І. М. Грищенко, А. Г. Данилкович, І. Т. Зварич. – К. : Світ успіху, 2018. – 352 с.

Спеціальності

Кафедра готує:

Бакалаврів за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія (освітня програма «Технологія та експертиза шкіри і хутра») (4 роки навчання)

Бакалаврів за спеціальністю 162 – Біотехнології та біоінженерія (освітня програма «Біотехнологія») (4 роки навчання)

Магістрів за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія (освітня програма «Технологія та експертиза шкіри і хутра») (1,5 роки навчання)

Магістрів за спеціальністю 162 – Біотехнології та біоінженерія (освітня програма «Біотехнологія високомолекулярних сполук») (1,5 роки навчання)

Докторів філософії за спеціальністю 182 – Технології легкої промисловості (освітньо-наукова програма «Технології легкої промисловості») (4 роки навчання)

   

  Студенти

  За роки існування кафедра випустила близько 4 тисяч фахівців.

  Для розвитку та реалізації своїх творчих здібностей студенти вже з другого курсу активно залучаються до науково-дослідної роботи у вигляді студентських Олімпіад, наукових конференцій, конкурсів та публікацій. Лише протягом останніх трьох років по матеріалах виконаних досліджень за участю студентів підготовлено 65 публікацій, захищено 75 дипломних робіт науково-дослідного характеру.

  Студенти активно залучаються до виконання держбюджетної і госпдоговірної тематики під керівництвом професорів А. Г. Данилковича і  О. А. Андреєвої, О. Р. Мокроусової.

  В 2013 році студентка 4 курсу Сучкова Світлана стала членом Американської асоціації хіміків-шкіряників (ALCA).

    

  Практико-орієнтоване навчання студентів кафедри передбачає:

  - екскурсії на провідні фахові підприємства та установи

   

  - участь в організації та проведенні науково-практичних форумів.

  З 2016 року КНУТД та кафедрою біотехнології, шкіри та хутра за підтримки Української асоціації хутровиків започатковано проведення Міжнародного форуму хутровиків «FUR Futures», мета якого – відкриття молодих талантів для хутрової галузі України та світу. В 2017 році 20 квітня відбувся ІІ Міжнародний форум хутровиків «EURASIA FUR FUTURES UKRAINE», а 5 квітня 2018 року – третій. За результатами роботи Міжнародного форуму кафедрою біотехнології, шкіри та хутра досягнуто домовленостей з хутровою компанією «Тикаферлюкс» та ТОВ «Спільне українсько-нідерландське підприємство «MPV–Юкрейн» і з 2016 року започатковане стажування студентів кафедри в умовах хутрових виробництв з оплатою праці. А в 2017 році відбулось стажування студентки кафедри Лапи Олександри на «МРV Murrhardter Pelzveredelung Franke KG» (м. Мурхардт, Німеччина), результатом якого стало удосконалення навичок студентки щодо сучасного фарбування хутра.

  - екскурсії цікавими місцями

  Перспективи для студентів

  Заснована більше 88 років тому, кафедра є першою та єдиною кафедрою в Україні, що готує фахівців з вищою освітою для шкіряно-хутрового виробництва.

  Навчання студентів передбачає 4 практики:

  навчальні – по виробництву хутра та шкіри, які проводять на базі виробничого комплексу кафедри в університеті;

  виробничі –  на базі провідних шкіро- та хутропереробних підприємств.

  Вже в 2018 році студенти кафедри проходили практику в умовах:

  • ПрАТ «Чинбар», м. Київ;
  • ТОВ «Шкірзавод «Велес», м. Бердичів;
  • ТОВ «Слава», м. Васильків, Київська обл.;
  • ТОВ «Торговий дім Річмен», м. Баришівка, Київська обл.;
  • ТОВ «Світ шкіри», м. Болехів;
  • ТОВ «УШК», м. Вознесенськ;
  • ТОВ «ШКІРКОН», м. Костянтинівка;
  • ТОВ «Спільне українсько-нідерландське підриємство «MPV-Юкрейн», м. Тисмениця, Івано-Франківська обл.;
  • Хутрова компанія «Тикаферлюкс», м. Тисмениця, Івано-Франківська обл.;
  • ТОВ «Мінське виробниче шкіряне об’єднання» (м. Мінськ, Білорусь).
  • ВАТ «Бобруйський шкіряний комбінат» (м. Бобруйськ, Білорусь).

  Навчальні практики студентів-біотехнологів проводяться в:

  • Інституті мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України; 
  • ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар»;
  • ТОВ «Фармацевтичний завод «Біофарма», м. Біла Церква, Київська обл.;
  • ТОВ «Лізоформ Медікал», м. Київ;
  • ТОВ «ХФК Біокон», м. Київ.

  В рамках навчальної практики студентів молодших курсів кафедри біотехнології, шкіри та хутра та кафедри технології та конструювання швейних виробів започаткована міжкафедральна співпраця, за результатами якої було підготовлено колекцію дитячого одягу з натурального хутра.

    

  По закінченні бакалаврату видається диплом Державного зразка.

  Підготовка магістрів на базі бакалаврату складає 1,5 роки.

  Галузь працевлаштування:

  • шкіряні заводи  та хутрові фабрики,
  • хімічні підприємства, що випускають матеріали і продукти для шкіряно-хутрової галузі,
  • підрозділи фіскальної служби України (митниця),
  • підприємства по виготовленню виробів із шкіри та хутра,
  • підприємства по випуску товарів побутової хімії,
  • науково-дослідні установи,
  • навчальні заклади,
  • торгово-промислові палати України;
  • організації, пов’язані з визначенням товарознавчих властивостей сировини, шкіри, хутра та виробів з них тощо.

  Університет має військову кафедру, де юнаки та дівчата можуть здобути звання офіцера запасу. 

  При кафедрі функціонує аспірантура з денною та заочною формами навчання,  випускникам якої, по захисті дисертації, присвоюється науковий ступінь доктора філософії зі спеціальності 182 – «Технологія легкої промисловості». 


  З 2015/2016 навчального року на кафедрі розпочато (рішення Акредитаційної комісії України від 31.03.2015р. про надання КНУТД ліцензії, протокол № 115) підготовку бакалаврів за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія».


  У всьому світі біотехнологія, яка вивчає та розробляє методи отримання корисних для людства продуктів і препаратів за допомогою біологічних об’єктів, є однією з найперспективніших спеціальностей ХХІ століття.

  На сьогодні фахівці біотехнологи входять до ТОП-10 найбільш затребуваних та перспективних спеціальностей, як в  Україні, так і за її межами.

  Вітчизняний біотехнологічний промисловий сектор потребує великої кількості спеціалістів-біотехнологів високої кваліфікації та різного профілю, професіоналів, які б змогли на високому рівні організувати роботу на підприємствах різного напряму діяльності, пов’язану з біотехнологічним профілем; контрольних, діагностичних, експертно-криміналістичних, екологічних лабораторіях; органах санітарно-гігієнічного контролю, митниці,  управліннях у справах захисту прав споживачів; науково-дослідних інститутах НАН України.

  Професійних навичок фахівця-біотехнолога потребують і державні установи, починаючи від рівня Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства навколишнього середовища, профільних Державних комітетів до Державних підприємств стандартизації та митниці.

  По закінченні бакалаврату буде видаватися диплом Державного зразка.

   

   

  Запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія»!

  Оберіть технології майбутнього!

  Студентські гуртки

  На кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Дослідник», де під керівництвом професора Андреєвої Ольги Адіславівни студенти 2-5 курсів залучаються до науково-дослідної роботи, результати якої представляються в рамках Всеукраїнських конференцій. За період 2015-2018 рр. за результатами роботи щорічної Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, студентами спеціальності підготовлено понад 100 доповідей.

   

  Започаткований з 2015 року Міжнародний науково-практичний семінар «Інноваційні матеріали та технології шкіряно-хутрового виробництва», який щорічно організовує кафедра, в 2016 році зібрав учасників з 5 країн світу. За результатами роботи семінару в 2017 році  опубліковано 20 тез доповідей студентів кафедри.

  Студенти 4-5 курсів в 2013-2018 роках взяли участь у роботі 22 міжнародних конференцій (Україна, Польща, Словаччина, Латвія, Естонія).

  Випускники

  Випускники кафедри працюють на всіх великих шкіряних та хутрових підприємствах України: Київське ПрАТ «Чинбар», Вознесенське ПАТ «ВОЗКО», «В-Центр», «УШК», «UKRTAN», Васильківське ТОВ «СлаВа», хутрофірма «Тисмениця», Кременчуцький шкіряний завод, шкіряне підприємство «Світ шкіри» (м. Болехів), ТОВ «Томіг» (Миколаївська обл.), Шкіряне підприємство ТОВ «Торговий Дім Річмен» (м. Баришівка), шкіряний завод «Велес» (м. Бердичів) та інші.

    

  Зважаючи на навчання на кафедрі громадян країн СНД, випускники кафедри займають керівні посади на Бобруйському шкіряному заводі та  шкіряному заводі «Гатово-Тенері» (республіка Білорусь).

  Випускники кафедри плідно працюють на відповідальних керівних посадах в науково-дослідних установах, комерційних структурах, на виробничих підприємствах різних галузей промисловості далеко за межами України (Польща, Угорщина, Болгарія, Канада, Німеччина, Афганістан, Монголія, В’єтнам, Ефіопія, Бангладеш, Болівія, Куба, Руанда, Бурунді, Мадагаскар тощо).

  Зарубіжне партнерство

  Традиційним для кафедри стало науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями Білорусії, Румунії, Польщі, Болгарії, Прибалтійських країн, Бельгії, Китаю. За підтримки МОН України проведено дослідження в рамках спільного українсько-румунського проекту науково-технічного співробітництва з Національним Науково-дослідним інститутом текстилю і шкіри (м. Бухарест) та спільного українсько-литовського проекту науково-технічного співробітництва з Каунаським технологічним університетом.

  В 2017 році підписано договір про співпрацю з Khulna University of Engineering & Technology, Bangladesh.

  Активний діалог щодо навчання студентів та працевлаштування випускників, проходження стажування викладачів та виробничої практики студентів ведеться з представниками ВАТ «Бобруйський шкіряний комбінат» та ТОВ «Мінське виробниче шкіряне об’єднання», Білорусь.

   

  16 червня 2017 року кафедрою проведено Міжнародний науково-практичний семінар «Інноваційні матеріали та технології шкіряного виробництва: досвід Smit and Zoon». Основною метою семінару стало ознайомлення науковців та профільних фахівців шкіряної галузі з сучасними розробками оздоблення шкіряної продукції від нідерландської компанії «Smit and Zoon», яка має 196 річний досвід та на сьогоднішній день є лідером у забезпеченні виробництв шкіри хімічними матеріалами та технологічним супроводом їх застосування. Науково-практичний семінар зібрав понад 60 представників від 25 шкіряних підприємств України та близького зарубіжжя.