КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ. Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика

Обрати професію Вступ на перший курс (на базі загальноосвітньої школи)

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

Освітня програма «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика»

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

 

Кафедра електрохімічної енергетики та хімії

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри електрохімічної енергетики та хімії:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,

аудиторії 1-0301 – 1-0316, 1-0221, 1-0230

Тел.: + 380442562102, + 380442562981, + 380442562169

e-mail:  ,

Сторінка кафедри електрохімічної енергетики та хімії

Більш детальна інформація за посиланням http://epec.knutd.edu.ua/

 

Загальна інформація

Ми раді вітати Вас на нашій сторінці, запрошуємо вчитися до нас!

В теперішній час, коли широко використовується та бурхливо розвиваєть­ся  комп'ютерна техніка, аудіо-, відео- та фотоапаратура, мобільні засоби зв'язку та побутова електроніка,  автоном­на електрохімічна енергетика (розробка, виробництво та експлуатація паливних елементів та електрохімічних генераторів, первинних батарей, акумуляторів, супер­конденсаторів, фото-електрохімічних перетворювачів сонячної енергії в електричну) набуває виняткового значен­ня в сучасній техніці та повсякденному житті людини.

На фоні світової енергетичної кризи, у зв’язку з неухильним вичерпанням традиційних видів палива є привабливим використання водню для широкого виробництва електроенергії та в автономних джерелах струму, які відрізняються не тільки надзвичайно високою ефективністю, але й абсолютною екологічною безпекою.

Крім того, суспільство потребує розробки сучасних методів та засобів для екологічного моніторингу оточуючого середовища та знешкодження токсичних речовин, найбільш ефективними з яких є електрохімічні технології та пристрої.

Таким чином, на нашій кафедрі підготовка фахівців відбувається за пріоритетними напрямка­ми світового розвитку економики.

Щорічне виконання декількох міжнародних грантів сприяє не тільки тісному співробітництву з провідними науковими організаціями світу та інститутами НАНУ, але й дало змогу обладнати лабораторії кафедри найсучаснішим устаткуванням, необхідним для незалежного виконання наукових робіт і проведення лабораторних занять зі студентами.

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Навчання проводиться за денною формою.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеню «Бакалавр» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» (за освітньою програмою «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика») проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Вміння та знання

Результатом навчання студентів є набуття комплексу знань і умінь, які дозволяють здійснювати професійну діяльність майбутніх фахівців-електрохіміків у таких напрямах:

Навчання студентів передбачає проходження трьох навчальних практик (на базі КНУТД) та однієї виробничої практики (базі електрохімічних підприємств та провідних наукових установ України).

 

Область  працевлаштування

В наших випускниках зацікавлені:

 

Ми готуємо універсальних хіміків, це випливає з переліку первинних посад, які може займати магістр-електрохімік згідно з наказом МОНУ:

По закінченні бакалаврату видається диплом Державного зразка про базову вищу освіту зі ступенем бакалавра за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» (за освітньою програмою «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика»).

На базі диплому бакалавра студенти можуть продовжити навчання, здобуваючи кваліфікацію магістра 

за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» (за освітньою програмою «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика»).

 

Інформація про можливість отримання військової спеціальності

Університет має військову кафедру, де юнаки та дівчата можуть пройти підготовку та здобути військову освіту.

Бажаючі можуть продовжити навчання в аспірантурі,  випускникам якої, по захисті дисертації, присвоюється науковий ступінь кандидата технічних наук.

З метою підготовки абітурієнтів до ЗНО в університеті функціонують курси, з необхідних для вступу предметів: хімії, української мови та літератури, математики, біології. Форма проведення занять: вечірня, заочна та вихідного дня. Випускникам підготовчих курсів надається можливість отримати додаткові бали при вступі на інженерно-технічні спеціальності університету.

Всі іногородні студенти забезпечуються місцем проживання в гуртожитку. Студенти, які успішно навчаються за державним замовленням, мають можливість отримувати стипендію. Наші студенти користуються їдальнею, спортивними залами, стадіоном, бібліотекою, беруть активну участь в культурно-спортивному житті університету. Улітку бажаючі можуть відпочити за пільговими путівками у молодіжному спортивно-оздоровчому таборі у мальовничій місцевості Київщини на березі річки Козинки.

Міжнародна команда виконавців гранту Євросоюзу "Energy Caps" по створенню ефективних джерел струму для електромобіля.
Команда
складається з представників Бельгії (SOLVAY), Польщі (Познанска політехніка), Франції (RECUPIL) та України (КНУТД і мале підприємство ЮНАСКО - НАН України)

Студенти–електрохіміки в науково-дослідній лабораторії кафедри