КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНИХ ТА БІОФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

Освітня програма «ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ»

Освітній ступінь «бакалавр»

КАФЕДРА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

 

Контактна інформація:

Адреса:01011 м. Київ 01011, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, корпус 1, ауд. 1-0242, 1-0248

Завідувач кафедри: доктор технічних наук, професор ПЛАВАН Вікторія Петрівна

Телефон для довідок:

Завідувач кафедрою

+38044-256-84-75 

Викладацька

+38044-256-21-57

e-mail: ,

 

Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб (за контрактом).

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

–      перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (на базі повної загальної середньої освіти, на базі ОКР "молодший спеціаліст" зі скороченим терміном навчання);

–      другий (магістерський) рівень вищої освіти.

 

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову або повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська, 2, навчальний корпус 4, 2 поверх

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail:

 

Загальна інформація

Освітньо-професійна програма "ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ", яка реалізується на кафедрах хімічних технологій та ресурсозбереження та біотехнології шкіри та хутра факультету хімічних і біофармацевтичних технологій, спрямована на підготовку фахівця, який здатний використовувати знання, уміння й практичні навички в галузі хімічних технологій та інженерії, зокрема на підприємствах з переробки полімерних матеріалів і композитів, електрохімічної енергетики, шкіряної і текстильної промисловості та споріднених; оволодів фаховими знаннями щодо проєктування і реалізації хіміко-технологічних процесів, експлуатації технологічного обладнання та виробничих систем, оцінки і контролю якості готової продукції.

Хімічна промисловість потребує спеціалістів із високим рівнем знань, які забезпечать подальший розвиток багатьох її галузей. Інженери-хіміки – фахівці в області хімічної технології, які мають всебічну високоякісну підготовку з дисциплін загальноосвітнього і професійно-орієнтовного спрямування, а отже можуть працювати над розробкою та впровадженням нових або модернізацією наявних технологічних процесів, здатні вивчати наукові проблеми різних виробництв, проводити науково-дослідні роботи, направлені на удосконалення технологічних процесів та поліпшення якості кінцевої продукції.

Наші випускники – фахівці з глибокими теоретичними знаннями та хорошими практичними навичками. Це спеціалісти, які сьогодні обіймають керівні посади на багатьох вітчизняних підприємствах різних форм власності, працюють в науково-дослідних інститутах і держустановах, мають вагомі наукові здобутки.

Місія кафедр:

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом європейського зразка, який визнається в усьому світі, та мають можливість продовжити навчання в КНУТД з метою отримання освітнього ступеню «Магістр».

Вміння та знання

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців на кафедрах створені спеціалізовані навчально-наукові лабораторії, працюють наукові гуртки під керівництвом провідних викладачів кафедр, докторів наук. Студенти щорічно беруть участь у вітчизняних і міжнародних наукових конференціях молодих учених і студентів, публікують наукові статті, приймають участь у олімпіадах з фахових дисциплін.

На базі кафедри хімічних технологій та ресурсозбереження функціонує Центр колективного користування науковим обладнанням «Технології адитивного виробництва» (3D-друк).

 

Навчання в університеті

Навчання проводять високоосвічені фахівці з науковим авторитетом та великим досвідом роботи як на виробництві, так і в проектних організаціях. Лабораторії факультету оснащені сучасними приладами та обладнанням, що дозволяє закріпити отримані теоретичні знання на практиці.

В університеті успішно працює «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», яке забезпечує можливість студентам самостійно користуватися електронними освітніми ресурсами, у тому числі навчально-методичними матеріалами з навчальних дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), здавати звіти, проходити тестування, ставити питання викладачам на форумах та отримувати на них відповіді, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого.

Після отримання базової вищої освіти випускники освітньо-професійної програми можуть продовжити навчання в магістратурі  за такими освітніми програмами:

На факультеті хімічних та біофармацевтичних технологій КНУТД діє аспірантура за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія, яка надає можливість захистити дисертацію та отримати науковий ступень доктора філософії.

 

Працевлаштування

Випускник може бути працевлаштованим на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують в галузі хімічних технологій та інженерії, в освітніх закладах, науково-дослідних та проєктних інститутах. Професійні назви робіт, які може виконувати випускник: технолог, технік-технолог, технік (хімічні технології), стажист-дослідник, лаборант (хімічні та фізичні дослідження), технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження, хімічне виробництво).

Наші випускники працюють на таких підприємствах як:

 

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків

Студенти мають можливість паралельно з базовою вищою освітою здобути військово-облікову спеціальність «Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення» з отриманням по закінченню офіцерського звання. Для проходження військової підготовки в розкладі занять студентам надається окремий день.

Всім студентам, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

Можливе навчання за індивідуальним, зручним графіком для студента, що дозволяє поєднувати навчання з роботою.

Під час навчання ви будете мати можливості:

Наші студенти користуються їдальнею, спортивними залами, стадіоном, бібліотекою.

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ»

кафедри

Хімічних технологій та ресурсозбереження

Біотехнології шкіри та хутра

Будемо раді бачити вас серед наших студентів!

ПРИЄДНУЙТЕСЬ!