КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ. Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів (магістр)

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНИХ ТА БІОФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

Освітня програма «ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ПОЛІМЕРНИХ І КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ»

Освітній ступінь «магістр»

Кафедра прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

 

Контактна інформація:

Адреса: 01011 м. Київ 01011, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1, ауд. 1-0238, 1-0244, 1-0258, 1-0235.

Завідувач кафедри ПЕТПХВ: доктор технічних наук, професор ПЛАВАН Вікторія Петрівна

Телефон для довідок:

Завідувач кафедрою

+38044-256-84-75 

Викладацька

+38044-256-21-57

e-mail: ,  

 

Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб (за контрактом).

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

– перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (на базі повної загальної середньої освіти, на базі ОКР "молодший спеціаліст" зі скороченим терміном навчання);

– другий (магістерський) рівень вищої освіти.

 

Для вступу для здобуття освітнього ступеня магістр денної форми навчання вступники складають вступні випробування.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «магістр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову або повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail:

 

Загальна інформація

Освітньо-професійна програма " ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ПОЛІМЕРНИХ І КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ", яка реалізується на кафедрі прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон факультету хімічних і біофармацевтичних технологій, спрямована на підготовку фахівця, який здатний використовувати знання, уміння й практичними навичками в галузі хімічних технологій та інженерії, зокрема на підприємствах з виробництва та переробки  полімерних і композиційних матеріалів; оволодів фаховими знаннями щодо проєктування і реалізації хіміко-технологічних процесів, експлуатації технологічного обладнання та виробничих систем, оцінки і контролю якості готової продукції.

Хімічна промисловість потребує спеціалістів із високим рівнем знань, які забезпечать подальший розвиток багатьох її галузей. Інженери-хіміки – фахівці в області хімічної технології, які мають всебічну високоякісну підготовку з дисциплін загальноосвітнього і професійно-орієнтовного спрямування, а отже можуть працювати над розробкою та впровадженням нових або модернізацією наявних технологічних процесів, здатні вивчати наукові проблеми різних виробництв, проводити науково-дослідні роботи, направлені на удосконалення технологічних процесів та поліпшення якості кінцевої продукції.

Наші випускники – фахівці з глибокими теоретичними знаннями та хорошими практичними навичками. Це спеціалісти, які сьогодні обіймають керівні посади на багатьох вітчизняних підприємствах різних форм власності, працюють в науково-дослідних інститутах і держустановах, мають вагомі наукові здобутки.

Місія кафедри:

- формування національної науково-технічної еліти, яка має креативний ресурс щодо створення та впровадження нових матеріалів та інноваційних технологій для промислових та побутових споживачів;

- формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі хімічних технологій та інженерії, які направлені на здобуття студентом професійної підготовки на сучасному рівні, необхідному для працевлаштування і самореалізації у суспільстві.

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом європейського зразка, який визнається в усьому світі, та мають можливість продовжити навчання в КНУТД з метою отримання освітнього ступеню «Доктор філософії».

Вміння та знання

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців на кафедрах створені спеціалізовані навчально-наукові лабораторії, працюють наукові гуртки під керівництвом провідних викладачів кафедр, докторів наук. Студенти щорічно беруть участь у вітчизняних і міжнародних наукових конференціях молодих учених і студентів, публікують наукові статті, приймають участь у олімпіадах з фахових дисциплін.

На базі кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон функціонує  Центр колективного користування науковим обладнанням «Технології адитивного виробництва» (3D-друк).

Студенти мають можливості брати участь у виконанні науково-дослідних робіт, курсових і дипломних проектів наукового характеру.

Навчання в університеті

Навчання проводять високоосвічені фахівці з науковим авторитетом та великим досвідом роботи як на виробництві, так і в проектних організаціях. Лабораторії факультету оснащені сучасними приладами та обладнанням, що дозволяє закріпити отримані теоретичні знання на практиці.

В університеті успішно працює «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», яке забезпечує можливість студентам самостійно користуватися електронними освітніми ресурсами, у тому числі навчально-методичними матеріалами з навчальних дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), здавати звіти, проходити тестування, ставити питання викладачам на форумах та отримувати на них відповіді, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого.

На факультеті хімічних та біофармацевтичних технологій КНУТД діє аспірантура за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія, яка надає можливість захистити дисертацію та отримати науковий ступень доктора філософії.

Працевлаштування

Професійна діяльність в галузі хімічних технологій та інженерії.

Випускник є придатним для працевлаштування на підприємствах різних форм власності, в організаціях та установах, що функціонують в галузі хімічних технологій та інженерії чи споріднених, в освітніх закладах, науково-дослідних та проєктних інститутах.

Може працювати на посадах: хімік, хімік-аналітик, інженер-дослідник, інженер-технолог (хімічні технології), інженер (хімічні технології), інженер з охорони навколишнього середовища, інженер-технолог з очищення води, асистент.

Випускник володітиме знаннями в області полімерних матеріалів та виробів, технологічних процесів їх отримання, експлуатації технологічного обладнання та виробничих систем, а також буде знайомий з основами автоматизованого проектування, матиме практичні вміння та навички, необхідні для оцінки і контролю якості полімерної продукції і технологічних процесів, а також зможе організувати, поліпшити дизайн і управління технологічними процесами виробництва, застосовуючи спеціальне програмне забезпечення.

  

    

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків

Студенти мають можливість паралельно з базовою вищою освітою здобути військово-облікову спеціальність «Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення» з отриманням по закінченню офіцерського звання. Для проходження військової підготовки в розкладі занять студентам надається окремий день.

Всім студентам, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

Можливе навчання за індивідуальним, зручним графіком для студента, що дозволяє поєднувати навчання з роботою.

Під час навчання ви будете мати можливості:

Наші студенти користуються їдальнею, спортивними залами, стадіоном, бібліотекою.

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ПОЛІМЕРНИХ І КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ»

кафедри

Прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

Будемо раді бачити вас серед наших студентів!

ПРИЄДНУЙТЕСЬ!