КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій

Тетяна Михайлівна ДЕРКАЧ

декан факультету, доктор педагогічних наук, професор

Адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0352, 1-0354

Контактний телефон: +38044-280-54-18

e-mail:

 

Програма розвитку факультету ХБТ 2021-2023 р.р.

План роботи факультету на 2023-2024 н.р.

 

Деканат

Тетяна Михайлівна ДЕРКАЧ
доктор педагогічних наук, професор,
декан факультету ХБТ 

Ганна Вікторівна ТАРАСЕНКО
кандидат технічних наук, доцент,
заступник декана факультету ХБТ

Олена Анатоліївна КРЮКОВА
кандидат технічних наук, доцент,
заступник декана факультету ХБТ

Наталія Олександрівна ПИЛИПЕНКО
фахівець 1-ої категорії

Олена Вікторівна ГУРКОВСЬКА
фахівець 1-ої категорії

Ірина Сергіївна БАРВІНСЬКА
фахівець 1-ої категорії

 

Про факультет

Місія факультету полягає у задоволенні потреб населення у підготовці конкурентоспроможних фахівців у сфері хімічних, біотехнологічних та фармацевтичних  технологій; активній участі в особистісному розвитку кожноголюдини здобувача освіти, її його виховання й удосконалення знань, умінь, навичок та здібностей.

Мета – навчати й виховувати молодь, розвивати потенціал учасників освітнього процесу, їх творчі здібності та активну соціальну позицію.

Завдання:

‒ забезпечення якісної підготовки фахівців за спеціальностями: «Хімічні технології та інженерія»; «Біотехнології та біоінженерія»; «Фармація, промислова фармація»; «Технології захисту навколишнього середовища»;

‒ розвиток наукових досліджень у галузі хімічних технологій та біоінженерії, біотехнології, промислової фармації;

‒ міжнародна інтеграція наукової та освітньої діяльності факультету шляхом участі у міжнародних освітніх і наукових проєктах, конкурсах, виставках у сфері хімічних, біотехнологічних та фармацевтичних технологій, академічній мобільності, публікаційної активності тощо.

 

Здобувачі освіти факультету хімічних та біофармацевтичних технологій опановують престижні спеціальності, що дають можливість працювати на підприємствах фармацевтичної, легкої та хімічної промисловості, у державних контрольно-аналітичних лабораторіях, науково-дослідних і проєктних інститутах, представництвах іноземних компаній, закладах вищої освіти, центральних органах виконавчої влади, регуляторній та експертній сферах.

Положення про факультет хімічних та біофармацевтичних технологій

Кафедри
ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій є одним із найстаріших в університеті.  У буремні  30-ті роки минулого століття, коли було засновано Київський політехнічний інститут шкіряної промисловості, до його складу ввійшов хіміко-технологічний факультет. На факультеті було розпочато підготовку  фахівців для шкіряної, взуттєвої та хутряної промисловості. Протягом 1990-х років кафедра технології шкіри та хутра була провідною кафедрою у підготовці спеціалістів для цієї сфери, а нині, залишилася єдиною кафедрою у закладах вищої освіти України.  Протягом  усього історичного періоду на факультеті здійснюється фундаментальна підготовка з  хімічних  дисциплін для студентів усіх спеціальностей. Унікальність освітніх програм за спеціальністю хімічні технологія та інженерія полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі полімерних матеріалів і  хімічних волокон, електрохіміі, технологій шкіри та хутра. На сучасному етапі розвитку факультету  успішно розвиваються нові напрями підготовки фахівців у сфері, екології, промислової фармації та біотехнології.  Навчання на факультеті здійснюється за сучасними освітніми програмами на основі інноваційних підходів, технологій та методів навчання.

Факультет ‒ активний осередок науково-дослідницької діяльності, постійно розвиває свій кадровий потенціал, виступає ініціатором створення платформ для наукових дискусій та розроблення інноваційних проєктів.

Напрями діяльності факультету охоплюють широкий спектр організаційної, навчальної, методичної, наукової та виховної роботи.

Із 2017 року факультет внесено до рейтингу американського журналу «CEOWORLD Magazine», який є провідним у світі бізнесу й технологій.  Рейтинг 100 кращих медичних та фармацевтичних шкіл світу свідчить про постійно зростаючий успіх КНУТД, починаючи з 71 місця у 2017 році, досягли 61 місця у 2022 році.

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій  у 2021 році було прийнято до Міжнародної фармацевтичної федерації   (FIP) і з цього року  він є повноправним її членом, що сприяло активізації діяльності з питань фармацевтичної освіти та промислової фармації.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ
 • Бакалаврів за спеціальностями:

161 – «Хімічні технології та інженерія»;

162 – «Біотехнології та біоінженерія»;

183 – «Технології захисту навколишнього середовища»;

 • Магістрів на базі ПЗСО за спеціальністю:

226.02 – «Промислова фармація».

За освітньою програмою «Промислова фармація»

 • Магістрів за спеціальностями:

161 – «Хімічні технології та інженерія».

За освітніми програмами:

162 – «Біотехнології та біоінженерія».

226 – «Фармація, промислова фармація». 

 • «Промислова фармація».

 

 • Докторів філософії за спеціальностями:

161 – «Хімічні технології та інженерія»;

226 – «Фармація, промислова фармація».

 

Терміни навчання: бакалавр — 3 роки 10 місяців; магістр промислової фармації (на базі ПЗСО) – 4 роки 10 місяців, магістр — 1,4 року; доктор філософії — 4 роки.

Здобувачі освіти

Сьогодні на факультеті навчається майже 1200 студентів, із яких понад 600 здобувачів освіти з КНР.

Усі спеціальності факультету акредитовані за IV освітньо-кваліфікаційним рівнем. На факультеті активно здійснює діяльність аспірантура та докторантура.

Практичні навички студенти здобувають у провідних наукових установах НАН України, на сучасних підприємствах легкої, хімічної та фармацевтичної промисловості.

Факультет здійснює підготовку іноземних студентів із чотирьох країн світу. Значну увагу на факультеті приділено науковій роботі зі студентами. Майже всі здобувачі освіти залучені до наукових гуртків, що дає їм змогу провадити дослідження у лабораторіях, які оснащені сучасним обладнанням.

Здобувачі освіти беруть активну участь у науковій роботі кафедр, про що свідчить велика кількість доповідей на наукових конференціях молодих учених та студентів університету, участь у конкурсі наукових студентських робіт університету, де здобувачі освіти факультету посідають призові місця. Щорічно студенти факультету беруть участь у міжнародних та національних конференціях, симпозиумах, студентських олімпіадах.

Невід'ємною частиною підготовки майбутніх фахівців є їх естетичне виховання, формування творчих засад на основі загальнолюдських цінностей, національно-патріотичне виховання. Активно працює Рада студентського самоврядування.

Найкращі студенти факультету – відмінники навчання та активісти студентського життя, мають можливість отримати іменні стипендії: Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Київського міського голови. 

Студентське самоврядування ФХБТ

Студентська організація самоврядування ФХБТ створена і функціонує на основі спільності інтересів і завдань, які традиційно постають перед студентською молоддю: здобути ґрунтовні знання і професійні навички, щоб стати висококваліфікованим фахівцем, гармонійно розвиненою і соціально активною особистістю.

Студентське самоврядування, як самостійна студентська організація, розпочало свою роботу в 2007 році. Це потужний осередок на чолі з головою, яку обирають представники груп та курсів факультету. Мета студентського самоврядування – разом з кураторами-викладачами в рамках спільного плану співпраці допомогти студентам першого курсу адаптуватися до освітнього процесу, до життя в університеті загалом, навчити користуватися бібліотечним фондом університету, а також зробити життя першокурсників легшим, цікавим, активним, насиченим. Студенти-куратори допомагають першокурсникам у навчанні, залучають їх до різних корисних заходів, програм, тренінгів, які дають можливість їм проявити себе, свої здібності, стати активними та ініціативними. Члени самоврядування ФХБТ беруть активну участь у підготовці газети «ТЕХНО-ДИЗАЙН» та займаються благодійницькою діяльністю.  Упродовж останніх років студенти ФХБТ відвідували дитячі будинки у селах Тимки та Стара Басань Чернігівської області, м. Березані Київської області, у Черкасах. Творча група благодійної акції «За покликом серця» виїжджала до Великої Димерки та у двох пансіонатах показала новорічну виставу для діточок-біженців зі Сходу України. На День Святого Миколая з Новорічною виставою відвідали дітей, які проходять лікування у клініці ім. Павлова. Активно займаються волонтерською діяльністю.

Здобувачі освіти факультету із задоволенням беруть участь у роботі самодіяльних гуртків університету, різноманітних конкурсах студентської творчості, благодійних акціях, заходах до державних свят і пам’ятних дат, організовують щорічні Дні факультету.

Значну увагу на факультеті приділено навчанню іноземних мов для професійного та повсякденного спілкування. Процес навчання іноземних мов спрямовано на формування у студентів професійно-орієнтованої іншомовної комунікативної компетенції – уміння спілкуватися іноземними мовами у професійній діяльності. Викладачі створюють сучасну навчальну літературу англійською мовою.

На військовій кафедрі студенти мають можливість здобути військову спеціальність.

До послуг студентів факультету науково-технічна бібліотека університету – одна з найбільших з-поміж київських ЗВО. У ній зберігається більш як мільйон примірників науково-технічної та художньої літератури. Також у студентів є можливість користуватися сучасною електронною бібліотекою.

Зарубіжне партнерство

Факультет здійснює широке міжнародне співробітництво з багатьма закладами вищої освіти та іншими організаціями з різних країн світу та має низку міжнародних договорів про співробітництво, серед яких:

 • Dontech Global, Inc., Lake Forest, USA Dontech Global, Inc., Lake Forest, сумісно з його канадським партнером Focus Graphite Inc., Ottawa (США/Канада);
 • Міжнародна компанія SOLVAY SA, м. Брюссель (Бельгія);
 • Міжнародна компанія SOLVAY SOLEXIS S.P.A, м. Болате (Італія);
 • Westfälische Wilhelms University,  Мюнстер. Науково-дослідний інститут шкіри і полімерних матеріалів (Німеччина);
 • Ягелонський університет, м. Краків (Польща);
 • Люблінська  політехніка, м. Краків (Польща);
 • Інститут шкіряної промисловості, м. Лодзь (Польща);
 • Інститут механіки матеріалів Латвійського університету, м. Рига (Латвія);
 • Технологічний   університет,  м. Рига (Латвія);
 • Каунаський  технологічний  університет, м. Каунас (Литва);
 • Науково-дослідний інститут текстилю і шкіри, м. Бухарест (Румунія);
 • Сичуаньський університет, м. Ченду (КНР);
 • Кхулнський університет інженерії та технології, м. Кхулна (Бангадеш).

 

Випускники факультету опанували престижні спеціальності, здобули грунтовні знання і працюють на провідних підприємствах хімічної, фармацевтичної, біотехнологічної промисловості та отримують гідну заробітну плату

Бажаєте опанувати сучасну спеціальність в одному з найпрестижніших закладів вищої освіти столиці – Вам до нас!