КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій

БАУЛА Ольга Петрівна

кандидат хімічних наук, доцент, декан факультету ХБТ

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0352, 1-0354

Телефон для довідок: +38044-256-21-82, +38044-256-21-07

e-mail:

Про факультет

Випускники факультету отримують престижні спеціальності, які дозволяють працювати на підприємствах фармацевтичної, легкої і хімічної промисловості, у державних контрольно-аналітичних лабораторіях, науково-дослідних і проектних інститутах, представництвах іноземних компаній, вищих навчальних закладах, центральних органах виконавчої влади, регуляторній та експертній сферах.

Кафедри
ФАКУЛЬТЕТ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ
Історія факультету

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій є одним з найстаріших в університеті. Його історія розпочалася з 1930 року. Навчання на факультеті здійснюється за сучасними освітніми програмами на основі інноваційних підходів, технологій та методів навчання.

Факультет є активним осередком науково-дослідницької діяльності, постійно розвиває свій кадровий потенціал та виступає ініціатором створення платформ для наукових дискусій та розроблення інноваційних проектів.

Напрями діяльності факультету охоплюють весь спектр організаційної, навчальної, методичної, наукової та виховної робіт.

У 2017 році за версією американського журналу CEOWORLD Magazine, який є провідним у світі бізнесу і технологій опубліковано, рейтинг 100 кращих медичних та фармацевтичних шкіл, в якому КНУТД посів 71 місце і також є єдиним представником України.

Деканат

БАУЛА Ольга Петрівна
к.х.н, доцент,
декан факультету ХБТ 

ТАРАСЕНКО Ганна Вікторівна
к.т.н., доцент,
заступник декана факультету ХБТ

КРЮКОВА Олена Анатоліївна
к.т.н., доцент,
заступник декана факультету ХБТ

ЦВІЦІНСЬКА Катерина Іванівна
старший диспетчер

ЗАХАРЧЕНКО Наталія Іванівна
секретар - друкарка

Науково-педагогічні працівники

Підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії ведуть 59 висококваліфікованих викладачів, з яких 14 докторів наук і професорів, Заслужені діячі науки і техніки України (проф. Барсуков В.В., проф. Страшний В.В.), Лауреати державної премії в галузі науки і техніки та 39 кандидатів технічних наук, доцентів.

Наука

Науковці факультету працюють над створенням нетрадиційних джерел сировини для виробництва хімічних волокон, полімерних композиційних матеріалів, розробки нових методик шкіряно-хутрового виробництва, нових автономних електрохімічних джерел струму, раціонального використання сировини і переробки відходів,. На факультеті динамічно розвивається біотехнологічний та біофармацевтичний напрями, пов’язані з актуальними та сучасними питаннями біотехнології та фармації. На кафедрах факультету щорічно виконуються науково-дослідні роботи, що фінансуються з державного бюджету, підприємствами галузей та грантами.

Факультет має широкі міжнародні зв'язки. Міжнародне науково-технічне співробітництво здійснюється через виконання проектів у межах комплексних двосторонніх угод про творчу науково-технічну співпрацю та участь у міжнародних виставках, ярмарках, конференціях, симпозіумах, міжнародних наукових програмах, встановленні прямих зв'язків із зарубіжними навчальними та науково-дослідними установами. Прямі контакти здійснюються з 55 іноземними партнерами, серед яких Санкт-Петербурзький університет технологій та дизайну, Московський хіміко-технологічний університет ім. Д. І. Менделєєв, а (Росія), Університет «ПЛАТОН» (Греція), Технічний університет Таджикистану, Могильовський технічний інститут (Білорусь), Технічний університет м. Ліберець (Чехія), Королівський технічний університет м. Стокгольм (Швеція), Пекінський технічний торгівельний університет (Китай), Політехніка Радомська (Польща), а також партнери із Франції, Словаччини, Бельгії, Греції, Румунії, Литви та інші. Зростає кількість грантів. Студенти факультету проходять навчання за кордоном.

Студенти

Сьогодні на факультеті навчається близько 1000 студентів. Всі спеціальності факультету акредитовані за IV-м освітньо-кваліфікаційним рівнем, працює аспірантура і докторантура. Практичні навички студенти здобувають в провідних наукових установах НАН України та на сучасних підприємствах. Також факультет здійснює підготовку іноземних студентів з 5 країн світу.

Велика увага на факультеті приділяється науковій роботі зі студентами. Майже всі студенти залучені до наукових гуртків, що дозволяє їм проводити дослідження у лабораторіях, які оснащені сучасним обладнанням. Щорічно у квітні проводяться Всеукраїнські студентські олімпіади. Також студенти беруть активну участь у науковій роботі кафедр, про що свідчить велика кількість доповідей на наукових конференціях молодих вчених та студентів університету, участь у конкурсі наукових студентських робіт університету, де студенти факультету посідають призові місця.

Невід'ємною частиною підготовки майбутніх спеціалістів є їх естетичне виховання, формування творчих засад на основі загальнолюдських цінностей. Активно працює Рада студентського самоврядування. 

Кращі студенти факультету – відмінники навчання та активісти студентського життя, мають можливість отримати іменні стипендії: стипендію Президента України, стипендію Верховної Ради України, стипендію Кабінету Міністрів України, стипендію Київського міського голови.

Студентське самоврядування ФХБТ

Студентська організація самоврядування ФХБТ створена і існує на основі спільності інтересів і завдань, які традиційно стоять перед студентською молоддю: отримати глибокі знання і професійні навички, щоб стати висококваліфікованим спеціалістом, гармонійно розвинутою і соціально активною особистістю.

Студентське самоврядування, як самостійна студентська організація, почало свою роботу у 2007 році. Це потужний осередок на чолі з Головою, яку обирають представники груп та курсів факультету. Мета студентського самоврядування – разом з кураторами-викладачами в рамках спільного плану співпраці допомогти студентами першого курсу адаптуватися до навчального процесу, до життя в університеті взагалі, навчити користуватися бібліотечним фондом університету, а також зробити життя першокурсників більш легким, цікавим, активним, насиченим. Студенти-куратори допомагатимуть першокурсникам у навчанні, залучатимуть їх до різних корисних заходів, програм, тренінгів, які дають можливість їм проявити себе, свої здібності, стати більш активними та ініціативними. Члени самоврядування ФХБТ приймають активну участь у випуску газети ТЕХНО-ДИЗАЙН та займаються благодійницькою діяльністю. За останні роки студенти ФХБТ відвідали дитячі будинки у селі Тимки та Стара Басань Чернігівської області, м. Березані Київської області, у місті Черкасах. Творча група благодійної акції «За покликом серця» виїждала до Великої Димерки та у двох пансіонатах показала новорічну виставу для діточок-біженців зі Сходу України. На День Святого Миколая була показана Новорічна вистава для дітей, які проходять лікування у клініці ім. Павлова. 

Студенти факультету із задоволенням приймають участь у роботі самодіяльних гуртків університету, організовують щорічні Дні факультету, приймають участь у різноманітних конкурсах студентської творчості.

 

Велика увага приділяється вивченню іноземних мов для професійного та повсякденного спілкування.

На військовій кафедрі студенти мають можливість здобути військову спеціальність.

До послуг студентів факультету бібліотека університету - одна з найбільших серед київських ВНЗ. В ній нараховується більше мільйона екземплярів науково-технічної та художньої літератури. Також у студентів є можливість користуватись сучасною електронною бібліотекою.

Випускники факультету мають престижні спеціальності і працюють на підприємствах хімічної, фармацевтичної, біотехнологічної промисловості та отримують гідну заробітну плату

Хочете отримати сучасну спеціальність в одному з найпрестижніших навчальних закладів столиці – Вам до нас!