КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Екологічний інжиніринг

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНИХ ТА БІОФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Освітня програма «ЕКОЛОГІЧНИЙ ІНЖИНІРИНГ»

Освітній ступінь «бакалавр»

 

КАФЕДРА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

 

Контактна інформація:

Адреса: 01011 м. Київ 01011, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, корпус 1, ауд. 1-0238, 1-0244, 1-0258, 1-0235.

Завідувач кафедри: доктор технічних наук, професор ПЛАВАН Вікторія Петрівна

Телефон для довідок:

Завідувач кафедрою

+38044-256-84-75 

Викладацька

+38044-256-21-57

e-mail: ,  

 

Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб (за контрактом).

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову або повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 183 – Технології захисту навколишнього середовища

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail:

 

Загальна інформація

Освітньо-професійна програма «ЕКОЛОГІЧНИЙ ІНЖИНІРИНГ», яка реалізується на кафедрі прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон факультету хімічних і біофармацевтичних технологій КНУТД, спрямована на підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та/або практичні проблеми у сфері технологій захисту навколишнього середовища, охорони довкілля, збалансованого природокористування.

Освітньо-професійна програма орієнтована на формування у здобувачів компетентностей щодо набуття глибоких знань, умінь та навичок для вирішення природоохоронних завдань в сфері хімічних і біофармацевтичних технологій та споріднених виробництв.

Програма створює умови для працевлаштування випускників на хімічних і біофармацевтичних підприємствах та в суміжних галузях: легка, харчова і переробна промисловість, утилізація і повторне використання відходів хімічної та біофармацевтичної промисловості, дає можливість здійснювати практичну діяльність в галузі виробництва та технологій.

Екологічний інжиніринг дозволяє реалізувати ідею сталого розвитку будь-якого промислового підприємства, здатного одночасно скорочувати шкідливий вплив на довкілля і підвищувати ефективність технологічних процесів.

Місія кафедр:

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом європейського зразка, який визнається в усьому світі, та мають можливість продовжити навчання в КНУТД з метою отримання освітнього ступеню «Магістр».

Підготовчі курси

Для підготовки до вступу на спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища» в центрі доуніверситетської та індивідуальної освіти КНУТД пропонується проходження підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Детальна інформація на сторінці: Центр доуніверситетської та індивідуальної освіти.

 

Вміння та знання

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців на кафедрі створені спеціалізовані навчально-наукові лабораторії, працює науковий гурток «ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ – МАЙБУТНЄ КРАЇНИ».  Студенти щорічно беруть участь у вітчизняних і міжнародних наукових конференціях молодих учених і студентів, публікують наукові статті, приймають участь у олімпіадах з фахових дисциплін.

На базі кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон функціонує  Центр колективного користування науковим обладнанням «Технології адитивного виробництва» (3D-друк).

Студенти мають можливості брати участь у виконанні науково-дослідних робіт, курсових і дипломних проектів наукового характеру.

Навчання в університеті

Навчання проводять високоосвічені фахівці з науковим авторитетом та великим досвідом роботи як на виробництві, так і в проектних організаціях. Лабораторії факультету оснащені сучасними приладами та обладнанням, що дозволяє закріпити отримані теоретичні знання на практиці.

В університеті успішно працює «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», яке забезпечує можливість студентам самостійно користуватися електронними освітніми ресурсами, у тому числі навчально-методичними матеріалами з навчальних дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), здавати звіти, проходити тестування, ставити питання викладачам на форумах та отримувати на них відповіді, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого.

Працевлаштування

Випускники можуть працювати на підприємствах хімічної, біофармацевтичної та суміжних галузей, з інженерно-технологічної діяльності, техногенно-екологічної безпеки та природоохоронної сфери, в проєктних установах, у природозахисних організаціях органів державної влади та інспекційної діяльності з  техногенного та екологічного нагляду тощо.

Випускники можуть обіймати посади: еколог, інженер з техногенно-екологічної безпеки, інженер з охорони навколишнього середовища, інженер з природокористування, інженер-технолог з очищення води, інженер-технолог з переробки відходів, фахівець з управління природокористуванням, інспектор державний з технологічного та екологічного нагляду, експерт з екології, молодший науковий співробітник.

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків

Студенти мають можливість паралельно з базовою вищою освітою здобути військово-облікову спеціальність «Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення» з отриманням по закінченню офіцерського звання. Для проходження військової підготовки в розкладі занять студентам надається окремий день.

Всім студентам, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

Можливе навчання за індивідуальним, зручним графіком для студента, що дозволяє поєднувати навчання з роботою.

Під час навчання ви будете мати можливості:

Наші студенти користуються їдальнею, спортивними залами, стадіоном, бібліотекою.

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«ЕКОЛОГІЧНИЙ ІНЖИНІРИНГ»

кафедри

Прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

Будемо раді бачити вас серед наших студентів!

ПРИЄДНУЙТЕСЬ!