КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ. Біотехнологія високомолекулярних сполук

Обрати професію Сторінки освітніх програм

Спеціальність 162 БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

Освітня програма Біотехнологія високомолекулярних сполук

 

Кафедра біотехнології, шкіри та хутра

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1,

аудиторії 1-0210, 1-0212

Тел.: + 380442562165, + 380442562187

e-mail: 

Сторінка кафедри біотехнології, шкіри та хутра

https://www.facebook.com/

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Терміни навчання студентів на основі відповідної базової вищої освіти для отримання освітнього ступеня «Магістр» складає 1 рік 4 місяці.

Зарахування на навчання за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Біотехнологія високомолекулярних сполук») відбувається за результатами рейтингу, що враховує середній бал диплому про базову вищу освіту, додаткові бали за досягнення в науковій та організаційній роботі та результати вступних випробувань.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «Магістр»  проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету Технологій та Дизайну».

Під час навчання акцент робиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей у сфері розробки, створення, дослідження та виробництва біотехнологічних продуктів, молекулярного конструювання та модифікації високомолекулярних сполук для створення біоматеріалів та космоцевтичних продуктів, біотрансформації та розробки екобіотехнологій на основі біоінформативних методів та вимог біобезпеки та біозахисту,  розробки та створення біоаналітичних інженерних  конструкцій  (біосенсори, тест-системи).

 

Випускник освітньої програми володіє здатністю розв’язувати складні задачі і проблеми біотехнологій та  біоінженерії,  що  передбачає  проведення  досліджень  та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

  

Область працевлаштування:

Всім студентам кафедри біотехнології, шкіри та хутра, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік від навчальних корпусів Університету.

 

Вибіркові компоненти освітньої програми

Вибірковий блок 1

1.      Охорона праці в галузі

2.      Безпека у надзвичайних ситуаціях

Вибірковий блок 2

1.      Біоінформатика

2.      Інформаційні технології та аналіз біологічних даних

3.      Біобезпека та біозахист

4.      Біобезпека високомолекулярних сполук та біоризики

Вибірковий блок 3

1.      Біосенсорні інтелектуальні системи

2.      Біоаналітичні тест системи

3.      Управління біотехнологічним виробництвом

4.      Стандартизація та валідація систем якості в біотехнології