КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Технології легкої промисловості ДФ

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ ІНДУСТРІЇ МОДИ. ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНУ. ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНИХ ТА БІОФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність: 182 Технології легкої промисловості

Освітня програма «Технології легкої промисловості»

Освітній ступінь «доктор філософії»

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня доктор філософії проводиться згідно  «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

Форма навчання: очна (денна, вечірня) або заочна.

Термін навчання 4 роки.

 

Телефони та контакти Міжнародного інституту аспірантури і докторантури

Адреса: 01011, м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, корпус 1, к. 333

Тел./факс.: +38044-256-29-53

e-mail: 

 

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Для вступу для здобуття освітнього ступеня доктор філософії денної, вечірньої або заочної форм навчання вступники складають:

 

Після успішного опанування освітньої складової атестація випускників освітньої програми проводиться у формі публічного захисту дисертації. Здобувачі отримують диплом про присудження ступеня доктора філософії із присвоєнням кваліфікації:

Після завершення навчання, молоді фахівці доктори філософії  здатні виконувати професійну роботу:

Здобувачі ступеня доктор філософії за спеціальністю 182 - Технології легкої промисловості, освітня програма «Технології легкої промисловості» здатні працювати:

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму «Технології легкої промисловості»