КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Факультет дизайну
Про факультет
КОЛОСНІЧЕНКО Марина Вікторівна

декан факультету дизайну, доктор технічних наук, професор

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0399

Телефон для довідок: +38044-256-29-33

e-mail:

Студенти навчаються за оригінальними програмами, що відповідають стандартам міжнародної підготовки дизайнерів. Навчання проводять провідні фахівці в галузі дизайну: члени-кореспонденти академій, доктори та кандидати наук та мистецтвознавства, професори, доценти, заслужені діячі мистецтва, члени творчих спілок художників та дизайнерів України.

Випускники факультету мають можливість реалізувати свої знання та вміння як у сфері модельного бізнесу та індустрії моди, так і в широкому спектрі напрямів дизайнерсько-мистецтвознавчої діяльності: технічний дизайн, рекламний та виставковий бізнес, декораторська діяльність, дизайн інтер’єрів та веб-дизайн, архітектурна та поліграфічна діяльність.

Випускники факультету дизайну сьогодні працюють в різноманітних сферах дизайну в Україні та за її межами (Росія, країни Балтії, Франція, Італія, Болгарія, Молдова, Китай, Вьєтнам, Іран, Пакистан, Нєпал, Монголія тощо).

Багато з випускників є широко відомими дизайнерами одягу (Лілія Пустовіт, Діана Дорожкіна, Тетяна Земскова, Олена Ворожбіт, Анжела Лисиця, Айна Гассе, Ірина Каравай, Наталі Руден тощо), висококваліфікованими фахівцями у сфері реклами, фірмового стилю, дизайну інтер′єру, а також викладачами вищих навчальних закладів.

Кафедри

До складу факультету входять кафедри:

 1. художнього моделювання костюма (випускова) – завідувач кафедри к.т.н. професор Ніколаєва Т.В.;
 2. дизайну (випускова) – завідувач кафедри к.т.н. доцент Овчарек В.Є.;
 3. дизайну інтер’єру і меблів (випускова) – завідувач кафедри  к.т.н. професор Сафронова О.О.;
 4. рисунку та живопису (випускова) - завідувач кафедри к.мист., доцент Чернявський К.В.
 5. ергономіки і проектування одягу (випускова) – завідувач кафедри к.т.н., доцент Остапенко Н.В.

На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів, магістрів за освітньою програмою «Дизайн (за видами)», за такими спеціалізаціями бакалаврської та магістерської підготовки:

 • випускова – кафедра художнього моделювання костюма:
 1. художнє моделювання костюма
 2. дизайн брендової продукції
 3. дизайн стилю та зачіски (бакалавр)
 4. художнє моделювання стилю, іміджу та видовищного костюма (магістр)
 • випускова – кафедра рисунку та живопису:
 1. графічний дизайн
 2. фірмовий стиль
 • випускова – кафедра дизайну:
 1. текстильний дизайн
 2. дизайн виробів з текстилю
 3. фотовідеодизайн
 4. web-дизайн
 5. motion-дизайн
 • випускова – кафедра дизайну інтер’єру і меблів:
 1. комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів
 2. ландшафтний дизайн
 • випускова – кафедра ергономіки і проектування одягу:
 1. моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості
 2. дизайн аксесуарів та ювелірних виробів
Історія факультету

У Київському національному університеті технологій та дизайну, як в одному з провідних вищих навчальних закладів України, з 1930 року ведеться якісна підготовка модельєрів-конструкторів-технологів швейного, взуттєвого, трикотажного виробництв галузі легкої промисловості, згодом КНУТД стає центром української дизайн-освіти з підготовки модельєрів-дизайнерів костюма.

Створення у 2000 році в КНУТД факультету дизайну дало змогу організаційно закріпити та успішно розвивати зароджені паростки мистецтва в технологічному вищому навчальному закладі. Студенти мають можливість поглиблено засвоювати знання та навички майбутнього фаху, що дає змогу вільно володіти сучасними художніми засобами для повноцінного розкриття своїх здібностей при виконанні реальних проектів.

Керівництво факультету вбачає подальший розвиток у поширенні векторів науково-дослідної та мистецької діяльності з одночасним збереженням кращих традицій факультету та університету в цілому.

Розвиток спеціальностей мистецького та дизайнерського напряму в технічному навчальному закладі найвищого — четвертого — рівня акредитації підкреслює особливість підготовки фахівців, їх спрямованість на фундаментальний розвиток фахових здібностей та здатність самостійно вирішувати складні реальні завдання з дизайн-проектування на високому сучасному рівні.

Деканат

Декан факультету
КОЛОСНІЧЕНКО Марина Вікторівна,
професор, доктор технічних наук
роб.тел. 256-29-33

Заступник декана
ПРАСОЛ Станіслав Іванович,
доцент
роб.тел. 256-29-33

Заступник декана
СТРУМІНСЬКА Тетяна Володимирівна,
доцент, кандидат технічних наук 
роб.тел. 256-29-33

Заступник декана
ЧУПРІНА Наталія Владиславівна, доцент, кандидат технічних наук
роб.тел. 256-29-33

Секретар деканату
ЄЛІСЄЄВА Вікторія Анатоліївна

роб.тел. 256-29-33

Секретар деканату
ГАЛАГАН Тамара Володимирівна,

роб.тел. 256-29-33.

Спеціальності

На факультеті дизайну ведеться підготовка фахівців вищої освіти в сфері культури та мистецтва – освітня програма «Дизайн (за видами)» за освітніми ступенями «бакалавр» (4 роки) та «магістр» (1,5 роки або 2 роки для несуміжних бакалаврських спеціальностей) за таким спеціалізаціями:

 • художнє моделювання костюма (бакалавр, магістр),
 • дизайн брендової продукції (бакалавр, магістр),
 • дизайн стилю та зачіски (бакалавр),
 • художнє моделювання стилю, іміджу та видовищного костюма (магістр),
 • дизайн виробів з текстилю (бакалавр, магістр),
 • текстильний дизайн (бакалавр, магістр),
 • фотовідеодизайн (бакалавр, магістр),
 • комп‘ютерний дизайн інтер‘єру і меблів (бакалавр, магістр)
 • ландшафтний дизайн (бакалавр, магістр),
 • графічний дизайн (бакалавр, магістр),
 • фірмовий стиль (бакалавр, магістр),
 • дизайн аксесуарів та ювелірних виробів (бакалавр, магістр),
 • motion-дизайн (бакалавр, магістр),
 • web-дизайн (бакалавр, магістр).

Також, з 2014 року, на факультеті ведеться підготовка фахівців вищої освіти у сфері легкої промисловості за освітньою програмою:

 • моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості (бакалавр, магістр),

Основні профорієнтовані дисципліни починають викладатися з другого курсу навчання.

Освітні програми підготовки бакалавра:

Підготовка фахівців вищої освіти в галузі знань 02 «Культура і мистецтво» здійснюється за освітніми ступенями, з набуттям такої кваліфікації:

Освітня програма:

Дизайн (за видами)

Освітній ступінь:

бакалавр мистецтва

Період навчання:

8 семестрів (4 роки)

4 семестри (2 роки)

6 семестрів (3 роки)

Кредити ECTS:

240

180

180

Мова навчання:

українська/ англійська

Мета програми:

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в різних сферах дизайну (з різними об’єктами  професійної діяльності), що направлені на здобуття студентом:

знань, вмінь і навичок в роботі при проектуванні і створенні певного образу об’єктів дизайну, засвоєння прийомів та принципів інтегративності художніх, культурологічних, конструктивно-функціональних та технологічних параметрів проектування певного об’ємно-просторового виробу, комплексного об'єкту дизайну або дизайн-проекту

Програмні результати навчання:

 1. Базові знання та розуміння художньо-естетичних та конструктивно-ергономічних аспектів сприйняття об’єктів дизайну складних структурних побудов
 2. Базові уявлення про конфекціювання та маркетинг як основу споживчої потреби на об'єкти та предмети дизайну
 3. Базові уявлення про основні та додаткові складові проектування
 4. Базові уявлення про системність проектування об'єктів дизайну, особливості дизайн-проектування окремих об'єктів та їх комплексів
 5. Вільне володіння прийомами академічного рисунку, законами, правилами та прийомами зображення об'ємно-просторової форми у реальній та віртуальній площинах
 6. Вільне володіння прийомами представлення просторової пластики у віртуальній та реальній площинах
 7. Володіння базовими знаннями та методами організації проектно-графічного середовища, характеристиками матеріалів та інструментів, а також особливостями різних графічних засобів
 8. Володіння засобами аналізу історичних тенденцій та сучасних проблем розвитку дизайну, прогресивного досвіду з фахової діяльності з метою впровадження проектних новацій
 9. Володіння методами аналізу факторів впливу на формування художніх та проектних напрямів
 10. Здійснення оптимального вибору інструментів та пристосувань для виконання різних видів проектних робіт, враховуючи індивідуальні аспекти проектного завдання,
 11. Здатність до диференціації ситуацій в комплексному дизайн-проектуванні з позицій ергодизайнерського підходу
 12. Здатність використання графічно-просторової мови, яка сформувалась на основі всього проектного досвіду людства та останніх здобутків комп'ютерних технологій в художньому проектуванні та проектній графіці
 13. Здатність до визначення факторів впливу властивостей різних матеріалів на роботу з формою
 14. Знання вимог до розробки знакових систем, комбінаторних методів формоутворення з метою розробки візуально-інформаційних проектів
 15. Сучасні уявлення про методи моделювання в системі дизайну
 16. Швидке і чітке виконання проектного завдання за допомогою різноманітних комп'ютерних технологій

 

Підготовка фахівців вищої освіти в галузі знань 18 «Виробництво та технології» здійснюється за такими освітніми ступенями, з набуттям такої кваліфікації: 

Освітня програма:

Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробі легкої промисловості

Освітній ступінь:

Модельєр-конструктор, технолог

Період навчання:

8 семестрів (4 роки)

4 семестри (2 роки)

6 семестрів (3 роки)

Кредити ECTS:

240

180

180

Мова навчання:

українська/ англійська

Мета програми:

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі моделювання, конструювання та художнього оздоблення виробів легкої промисловості, що спрямовані на здобуття студентом здатності володіти сучасними і перспективними методами проектування дизайн-проектів одягу різних видів і призначення з урахуванням утилітарно-технічних та художньо-естетичних параметрів

Програмні результати навчання:

 1. Здатність продемонструвати знання і практичні навички реалізації дизайн-проектів виробів легкої промисловості з урахуванням якісного перетворення «ескіз – конструкторсько-технологічне рішення – готовий виріб»
 2. Здатність продемонструвати знання проектних методик теоретичної та практичної роботи, класичної та інноваційної технології для організації та управління процесами дизайн-проектної діяльності
 3. Здатність продемонструвати теоретичні і експериментальні навички врахування властивостей, структури різних матеріалів (тканин, трикотажу, шкіри, хутра тощо) при проектуванні виробів легкої промисловості
 4. Оволодіння практичними навичками використання різних графічних засобів і прийомів композиції в художньому проектуванні жіночого,чоловічого і дитячого одягу та інших виробів легкої промисловості
 5. Здатність продемонструвати знання та розуміння законодавчих та нормативних документів щодо проектування, реалізації, впровадження моделей одягу у виробничі процеси, індустрію моди виробів та систем одягу
 6. Здатність продемонструвати знання і практичні навички з проектування та виготовлення швейних виробів, їх аналізу та порівняльної оцінки, обґрунтування раціональних методів обробки деталей і вузлів, що використовуються в технологічних процесах виготовлення швейних виробів
 7. Здатність продемонструвати навички вибору устаткування швейного виробництва з урахуванням технологічних властивостей матеріалу для виготовлення виробів різних видів
 8. Здатність застосувати знання та розуміння образного, композиційного мислення, естетичного смаку при проектуванні художніх систем моделей одягу (ансамбль, гардероб, колекція тощо)
 9. Здатність застосовувати сучасні і перспективні методи конструювання одягу різних силуетних і об’ємно-просторових форм з урахуванням основних законів композиції та пластичних властивостей матеріалів
 10. Здатність продемонструвати на базовому рівні знання та розуміння дизайн-проектної діяльності, аналізу та розробки нових і моделювання раніше створених моделей одягу різного призначення з урахуванням утилітарно-технічних, художньо-естетичних, економічних параметрів вимог
 11. Здатність продемонструвати вправність у володінні практичними навичками побудови креслень деталей конструкцій одягу різного асортименту і призначення, уміння отримати результат в рамках обмеженого часу з наголосом на професійне критичне оцінювання якості
 12. Оволодіння практичними навичками виконання проектно-конструкторських робіт при підготовці моделей одягу до промислового впровадження
 13. Здатність продемонструвати знання та навички формування структури ассортименту виробів різного призначення

 

Освітні програми підготовки магістра:

Освітня програма:

Дизайн (за видами)

Освітній ступінь:

Магістр з дизайну

Період навчання:

3 семестри 1 рік 6 місяців)

4 семестри (2 роки)

Кредити ECTS:

90

120

Мова навчання:

українська/ англійська

Мета програми:

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі дизайну ( з різними об’єктами професійної діяльності) та проектної діяльності, що направлені на здобуття студентом: здатності володіти методами змістового та соціального наповнення проекту проектними методиками теоретичної та практичної роботи, сутністю евристичних методів творчості, змістом етапів ескізної та проектної діяльності, вимогами до проектування багаторівневих комплексів

Програмні результати навчання:

 1. Вміти самостійно здійснювати характеристику та аналіз особливостей та напрямів проектно-дослідної діяльності в галузі розвитку теорії та практики дизайну
 2. Вміти впроваджувати результати роботи над інформаційно-дослідницьким матеріалом комплексного проектного дослідження достатніми засобами
 3. Вміти застосовувати методику науково-проектного аналізу в дизайнерській діяльності
 4. Вміти обирати та обґрунтовувати використання певної методологічної основи передпроектного дослідження згідно поставленої проектної задачі
 5. Вміти структуризувати підґрунтя проектування дизайн-обєктів складних структурних побудов на базі дослідження соціального замовлення та проектного завдання
 6. Володіти навичками аргументовано формувати та обґрунтувати актуальність та сутність концепції проектування конкретного дизайн-об'єкта
 7. Володіти навичками переосмислення наявних та створення нових професійних практик побудови об’єктів дизайну
 8. Здатність до організації методично раціональних робіт на різних фазах проектування
 9. Здатність застосовувати комплексний підхід при вирішенні концептуальних задач проектування
 10. Здатність застосовувати теоретичні знання при виконанні конкретних практичних завдань проектування
 11. Здатність розробки проектного завдання і мети, та їх експлікації, як ряду проектних завдань у створенні нових об'єктів дизайну
 12. Знання вимог до промислового впровадження розроблених дизайн-об'єктів
 13. Знання та здатність раціонального використання в професійній діяльності базових уявлень про існуючі матеріали та інструменти для дизайну, сучасних інформаційних технологій тощо
 14. Самостійно вирішувати завдання системного підходу до розробки та реалізації дизайн-об'єктів складних структурних побудов
 15. Синтез проектних рішень на основі впровадження результатів передпроектного аналізу
 16. Створення оригінал-макетів синтетичних об'єктів дизайну як кінцевого дизайнерського продукту
 17. Участь в організації, проведенні та впровадженні результатів дослідного процесу

 

Освітня програма:

Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості

Освітній ступінь:

Магістр з проектуваня одягу

Період навчання:

3 семестри 1 рік 6 місяців)

4 семестри (2 роки)

Кредити ECTS:

90

120

Мова навчання:

українська/ англійська

Мета програми:

Надати освіту в галузі моделювання, конструювання та художнього оздоблення одягу та інших виробів легкої промисловості в індустрії моди із широким доступом до працевлаштування, підготувати студентів на здобуття здатності розробки проектної концепції та прогностичної моделі формування асортименту виробів різного призначення

Програмні результати навчання:

 1. Здатність продемонструвати навички розробки проектної концепції та прогностичної моделі формування асортименту одягу і виробів різного призначення
 2. Здатність продемонструвати знання культури проектної діяльності, методик теоретичної та практичної роботи, класичної та інноваційної технологій для наукової організації та управління процесами проектної діяльності
 3. Здатність продемонструвати теоретичні і експериментальні навички щодо застосування сучасних методів моделювання та художнього оздоблення для розробки моделей і колекцій моделей одягу з використанням сучасних модних тенденцій, стильових рішень та нових досягнень галузі, науки, техніки та мистецтва на основі системного підходу
 4. Здатність продемонструвати практичні навички підготовки презентацій, складання звітів на закінчені дизайнерські розробки, наукових звітів про результати виконаної роботи, практичних рекомендацій
 5. Здатність продемонструвати знання та розуміння змісту та етапів розробки проектно-конструкторської документації на промислову колекцію моделей виробів легкої промисловості
 6. Здатність продемонструвати знання та розуміння задач дослідження, науково-обгрунтованого вибору методів теоретичної і експериментальної роботи, інтерпретації і презентації результатів наукових досліджень
 7. Здатність здійснювати контроль на кожному робочому місці та своєчасним оновленням інструкційного матеріалу на основі існуючих умов виробництва з урахуванням вимог техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту
 8. Здатність застосувати навички реалізації асоціативного образу при проектуванні систем моделей одягу високої художньої виразності на основі використання різних творчих джерел
 9. Здатність розробляти сучасні і перспективні високоестетичні і ергономічні моделі одягу різних силуетних і об’ємно-просторових форм, аксесуарів з подальшим просуванням їх у фешн-індустрії
 10. Здатність продемонструвати системні знання та розуміння з індустрії моди та її компонентів, сучасного стану та динаміки розвитку моди, fashion-маркетингу, брендингу, мерчандайзингу тощо
 11. Здатність продемонструвати знання і практичні навички з оцінювання інноваційного потенціалу нових рішень виробів
 12. Оволодіння практичними навичками експертизи і реалізації авторського контролю розроблених моделей одягу та їх систем, в тому числі при впровадженні у виробничі процеси, індустрію моди
 13. Здатність продемонструвати знання щодо принципів розробки творчих і промислових колекцій нових моделей жіночого, чоловічого і дитячого одягу різного призначення та інших виробів легкої промисловості


Студенти

Розвиток спеціальностей мистецького напряму в технічному навчальному закладі підкреслює особливість підготовки фахівців, їх спрямованість на фундаментальний розвиток фахових здібностей та здатність самостійно вирішувати складні реальні завдання з дизайн-проектування на високому сучасному рівні.

Сьогодні на факультеті навчається понад 850 студентів денної форми навчання та понад 200 студентів заочної форми навчання.В університеті успішно діє Студентський будинок моди, в якому студенти факультету створюють перспективні колекції та готуються до конкурсів моди.

Студенти факультету дизайну мають змогу переймати безцінний досвід та авторські методики організації теоретичних дизайнерських досліджень у академіків, членів-кореспондентів академій, докторів та кандидатів наук, професорів та доцентів, народних художників та заслужених діячів мистецтв України, членів творчих спілок художників, дизайнерів та фотографів України.

 

Проведення практичних досліджень у дизайні та фахові навички виконання практичних дизайнерських робіт студенти отримують та закріплюють трьома шляхами:

 • на факультеті (в навчально-творчих майстернях, спецлабораторіях та класах комп'ютерного дизайн-проектування) під наглядом штатних викладачів та провідних фахівців, яких факультет запрошує з різних сфер дизайну та прикладного мистецтва,
 • у виробничих середовищах дизайнерських організацій чи профільних відділів організацій під час проходження щорічних навчально-виробничих практик,
 • самостійно виконуючи завдання викладачів з курсового та дипломного дизайн-проектування.

Студенти вивчають як фундаментальні дисципліни (основи рисунку, живопису та пластичної анатомії; основи композиції та кольорознавства; образотворче мистецтво та художня творчість; художня та матеріальна культура), так і сучасні технології проектування комплексних дизайн-об’єктів. Вивчення дизайн-проектування віртуального простору дає можливість втілення й подачі творчих ідей засобами комп’ютерних технологій, що розширює вирішення проблем сучасного дизайну.

 

Значне місце в роботі факультету відводиться творчій роботі викладачів та студентів, що знайшло втілення в участі у художніх виставках, фестивалях, конкурсах та показах творчих колекцій одягу, як державного так і міжнародного рівня. Під час навчання студенти беруть участь у виставках образотворчого мистецтва студентської молоді, конкурсах молодих стилістів моди та показах творчих робіт студентів в університеті та за його межами.

Студенти і викладачі факультету постійно беруть участь в організації та проведенні фестивалів, творчих вечорів, круглих столів, телевізійних програм: „Про майбутнє українського кіномистецтва”, „Вечірня казка”, „Папинахабі”, „Мультфільм на замовлення”, «Танцюють всі», «Танці с зірками» та інші; на каналах УТ-1, СТБ, ТЕТ, К1. Художні роботи студентів факультету залучають до роботи виставок міжнародного рівня. За роки активного розвитку факультету студенти-дизайнери взяли участь в Республіканській виставці молодих художників “Осінні барви”, в виставці “Освіта, наука, профорієнтація”, в виставці, присвяченій українському костюму та народним промислам “Український подіум”, в виставці присвяченій 20 – річчю Спілки дизайнерів України, у виставці “История нравов в зеркале моды” Альта-центр та інш.

Разом з тим, під час навчання студенти-дизайнери постійно беруть участь у науково-практичних конференціях, як Всеукраїнських, так і міжнародних, з проблем дизайну та різних його напрямів:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика матеріально-художньої культури», ХДАДМ; 
 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми біології, екології, географії, освіти: історія та сучасність», СПб; 
 • Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі», КНУТД;
 • Міжнародний семінар «Інтеграція у Європейський освітній простір», організатор ISMA: information systems management institute, 2008, 2010;
 • Всеукраїнська науково-методична конференція «Дизайн-освіта 2008-2016», ХДАДМ, та інші.

Наукові роботи студентів різних курсів посідають призові місця та відмічаються особливими преміями олімпіад та конкурсів наукових робіт студентів різних рівнів:

 • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, 2005-2016;
 • щорічний конкурс студентських наукових робіт КНУТД, 2002-2016;
 • Міжнародний конкурс молодих модельєрів «Печерські каштани», де представляються творчі роботи дизайнерів, виконані на основі їх попередньої наукової роботи - обґрунтування дизайн-проектів, що є експериментальним доказом їх науково-методичних розробок в галузі проблем теорії дизайну та багато інших, 2000 - 2016.

Все це можна пояснити тим, що якість підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр мистецтва» за спеціальністю «Дизайн» дає достатньо професійно-практичних навичок студентам для творчої роботи. Підтвердження цього – незмінно висока кількість дипломів з відзнакою, що їх отримують студенти-бакалаври (35-45 дипломів щорічно протягом останніх 5-ти років). На основі цієї підготовки нестримно зростає бажання студентів здобути досвід науково-теоретичної роботи з проблем дизайну, які не мали належної розробки протягом багатьох років, особливо в системі вищої школи та виробництва. 

Перспективи для студентів

Досвід факультету дизайну показує, що серед молодих дизайнерів в першу чергу цінуються люди з хорошою вищою освітою. Звичайно, дизайнер повинен володіти такими програмами, як ArchiCAD та 3D Studio Max. Проте, у багатьох роботодавців досить часто зустрічається побажання, щоб претендент умів добре малювати від руки, щоб ще до початку проектування він міг відобразити основні ескізи "живцем", чого саме, в першу чергу, традиційно вимагають викладачі від студентів під час навчання в КНУТД.

 

Студенти факультету отримують знання як в рамках загальноуніверситетських нормативних циклів, так і за оригінальними програмами фахових дисциплін, які розробляються провідними викладачами та дизайнерами, і постійно модернізуються з метою відповідності міжнародним стандартам підготовки дизайнерів у різних сферах діяльності.

 

За результатами здобуття освітнього ступеня бакалавра, студенти мають можливість продовжити навчання в магістратурі за відповідними освітніми програмами магістерської підготовки, що діють на факультеті («Дизайн (за видами)» або «Моделювання, конструювання т художнє оздоблення виробів легкої промисловості»), та отримати кваліфікацію магістра за обраною освітньою програмою та спеціалізацією.

При факультеті дизайну КНУТД діє аспірантура та здійснюється підготовка за спеціальністю  17.00.07 «Дизайн» (Перелік наукових спеціальностей 2011 р.), а з 2016 р. здійснюється підготовка докторів філософії зі спеціальності 022 «Дизайн» (Перелік спеціальностей 2015 р.). 

Викладачами факультету, спільно з керівництвом Київського коледжу КНУТД, розроблено інтегровані навчальні плани для вступу на 3 курс денної та заочної форм навчання на базі диплома молодшого спеціаліста.

Студенти факультету дизайну мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка. 

Фахівці з різних галузей дизайну – випускники факультету мають можливість обирати собі майбутню сферу діяльності через Центр праці та кар’єри КНУТД. До таких сфер, в першу чергу, відносяться рекламні агентства, фірми та організації, що займаються розробкою фірмового стилю та проектуванням брендової продукції, видавництва, підприємства дизайн-проектування та виробництва одягу, аксесуарів і взуття, ландшафту, інтер‘єру та меблів, студії фотодизайну та web-дизайну, відеовиробництво, анімація, модельний бізнес, компанії та фірми, що займаються motion-діяльністю тощо.

Випускники (персоналії)

Диплом випускника факультету дизайну дає можливість працювати в державних, комерційних та спільних підприємства за профілем набутої кваліфікації, відкрити свою справу за цим напрямом; викладати у вищих та середніх навчальних закладах.

Випускники успішно працюють в рекламних агенціях, періодичних виданнях та видавництвах, створюють авторські проекти, займаються науковою роботою. Випускники факультету дизайну в галузі індустрії моди успішно працюють дизайнерами-художниками-модельєрами в Будинках моди та у сфері бізнесу моди, консультантами та художниками-дизайнерами в торгово-промислових фірмах, на кіностудіях, в театральних закладах, а також мистецтвознавцями в галузі розвитку моди та викладачами в ліцеях, коледжах та ВНЗ м. Києва, України та за кордоном. 

 

За результатами підсумкової атестації студентів-випускників різних освітніх ступенів (бакалавр, магістр) необхідно зазначити, що якість підготовки фахівців-дизайнерів є достатньо високою, оскільки протягом останніх кількох років всі студенти-випускники факультету працевлаштовані. Незначна кількість державних підприємств, які функціонують за профілем дизайну, та велика кількість комерційних підприємств, фірм та творчих бюро, які розташовані в різних містах України, із задоволенням приймають на роботу випускників факультету дизайну КНУТД.

Високий рівень підготовки фахівців та здатність до самостійної творчої роботи підтверджено іменами випускників найстаршої за роком заснування кафедри художнього моделювання костюма, серед яких відомі українські кутюр’є Діана Дорожкіна, Айна Гассе, Ірина Каравай, Анжела Лисиця, Тетяна Земскова та Олена Ворожбит, Олена Сереброва, Наталія Скаржепа, Олександр Канівський, Маша Рева, Яна Червінська та багато інших. Якість підготовки фахівців підтверджується також зростаючим попитом на підготовку за замовленням іноземних держав.

Випускники факультету дизайну сьогодні є затребуваними  висококваліфікованими фахівцями у сфері реклами, фірмового стилю, дизайну інтер′єру, а також викладачами вищих навчальних закладів в різноманітних сферах дизайну в Україні та за її межами (Росія, країни Балтії, Франція, Італія, Болгарія, Молдова, Китай, Вьєтнам, Іран, Пакистан, Нєпал, Монголія тощо). 

Зарубіжне партнерство

Кафедри факультету підтримують міжнародні зв'язки з ВНЗ та митцями багатьох країн (Росія, Молдова, Білорусь, Грузія, Таджикистан, Болгарія, Польща, Чехія, Великобританія, Китай, Іран, Індія  та інші країни). У поточному навчальному році на факультеті навчаються понад 50 іноземних студентів з Росії, Китаю, Білорусі, Литви, Вірменії, Туркменістану, Сербії, Молдови, Ірану.

Сумісно з кафедрою дизайну 25 жовтня 2012 було відкрито фотостудію «PROF. HERSH СHADHA STUDIO», для якої спонсорував придбання сучасного обладнання відомий індійський спеціаліст у сфері фотомодельного мистецтва - професор Херш Чадха.

Кафедри факультету, а також окремі викладачі мають міжнародні сертифікати, статуси та інші знаки міжнародного визнання. Зокрема, кафедра художнього моделювання костюму має звання міжнародної та отримала сертифікат Міжнародної академії «Платон» на право здійснення освітянської діяльності на міжнародному рівні, система комп'ютерного проектування інтер'єру і меблів Woody, розроблена за участю викладачів кафедри дизайну інтер’єру і меблів, отримала широке міжнародне визнання у сфері промдизайну тощо.

 

Викладачі факультету є членами редколегій міжнародних журналів, спільно із студентами виступають з доповідями на міжнародних конференціях. Міжнародна конкурсно-фестивальна діяльність викладачів та студентів має широку географію. Серед найбільш відомих конкурсів доцільно зазначити такі: «International fashion awards — P. Smirnoff», «Молоді зірки моди» (Льєж, Бельгія), «Кремлёвские звёзды» (Москва, Росія), «Русский силует» (Москва, Росія), «Ассамблея моды» (Москва, Росія), «Адмиралтейская гила» (С.Петербург, Росія), «Ассамблея неукротимой моды» (Вільнюс, Литва), «Погляд у майбутнє», що проходить в межах Ukrainian Fashion Week (Київ, Україна). Крім того, факультет дизайну з 2001 року є організатором щорічного міжнародного конкурсу модельєрів одягу «Печерські каштани». Мистецькі твори викладачів факультету (живопис, батік, скульптури) представляються на виставках країн СНД, Західної Європи, Канади. Викладачі та студенти факультету також активно беруть участь в авангардних конкурсах, виставках і фестивалях: Сузір’я «Каштан», ЕКСПО-ЗІРКА, ГАРЯЧА КРИГА, Photo&VideoDesіgn, Галерея застиглих миттєвостей та в інших.

 

У 2013 році підписаний договір про творче співробітництво з Інститутом маркетингу та моди (м. Париж, Франція). В рамках цього договору проводиться обмін навчально-методичною літературою, спільна участь у творчих конкурсах та виставках, заплановано також обмін студентами для проведення практичної та навчальної підготовки за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр».