КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет дизайну

КАФЕДРА МИСТЕЦТВА ТА ДИЗАЙНУ КОСТЮМА

ПАШКЕВИЧ Калина Лівіанівна

завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, член Спілки дизайнерів України

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0367

Контактний телефон: +38044-256-21-77

e-mail

Положення про кафедру мистецтва та дизайну костюма

Програма розвитку кафедри

 

Сторінка кафедри в  https://www.facebook.com/costumdepartment

 

Про кафедру
Історія

Спеціальність «Художнє моделювання костюма» було відкрито в Київському технологічному інституті легкої промисловості в 1987 р. Кафедру художнього моделювання костюма відкрито в 1992 р.

Першими викладачами та засновниками творчої спеціальності були члени Національної спілки художників України та Спілки дизайнерів України професор Т. В. Ніколаєва, доценти: Л. М. Латишева, В. М. Мудра, Н. М. Шехірєва, О. С. Мамчич, М. В. Дорохіна, В. С. Смаженко, А. Г. Шаповал, Р. М. Халлієва, Л. О. Борисова, Є. П. Гула та інші. В 1994 році завідувачем кафедри було обрано к. т. н., професора Ніколаєву Тетяну Вадимівну, яка очолювала кафедру до 2022 р.

Тетяна Вадимівна Ніколаєва – видатний український вчений в галузі теорії художнього формоутворення костюма, дизайнер, педагог. Предметом її наукової діяльності є дослідження закономірностей художнього моделювання костюма на основі різних творчих джерел в образотворчому, декоративно-прикладному мистецтві, дизайні та архітектурі. У науковому доробку Т. Ніколаєвої – понад 300 публікацій з проблем художнього моделювання і композиції костюма, дизайну одягу, розвитку костюмографічної мови та теорії формоутворення костюма, з методики та практики художнього проектування костюма, теоретико-методологічної бази дизайнерської та мистецтвознавчої освіти.

За період з 1992 р. кафедрою підготовлено понад 700 фахівців у галузі художнього моделювання костюма. З-поміж них такі відомі українські дизайнери як: Тетяна Земскова, Олена Ворожбіт, Лілія Пустовіт, Діана Дорожкіна, Анжела Лисиця, Айна Гассе, Ірина Каравай, Олена Буреніна, Жан Грицфельд, Олександр Каневський, Марія Рева та інші.

Кафедра була неодноразово нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, подяками Київської мерії, дипломами Спілок художників та дизайнерів України.

25 січня 2022 року кафедру було перейменовано на кафедру мистецтва та дизайну костюма. З серпня 2022 р. кафедру очолює  Калина Лівіанівна Пашкевич, доктор технічних наук, професор, член Спілки дизайнерів України.

Науково-педагогічні працівники

На кафедрі працює 10 науково-педагогічних працівників, з-поміж яких 4 професори, 5 доцентів та один асистент, які здійснюють підготовку бакалаврів, магістрів та аспірантів за спеціальністю 022 «Дизайн». 

Усі науково-педагогічні працівники кафедри є членами Спілки дизайнерів України. Професори  – К. Л. Пашкевич, О. В. Колосніченко, Т. Ф. Кротова, Н. В. Чупріна є членами Національної спілки художників України.

ПАШКЕВИЧ Калина Лівіанівна, доктор технічних наук, професор, член Національної Спілки художників України, член Спілки дизайнерів України.

Закінчила Державну академію легкої промисловості України в 1997 р., отримала кваліфікацію магістр технології і конструювання швейних виробів, за фахом – модельєр-конструктор. У КНУТД працює з 2002р. У 2017 р. захистила докторську дисертацію зі спеціальності 05.01.03 – Технічна естетика (022 Дизайн) на тему «Теоретичні основи дизайну одягу на засадах тектонічного підходу. Є заступником голови спеціалізованої вченої ради КНУТД Д 26.102.07 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн, член редколегій фахових наукових журналів (категорія Б): «Art and design» (КНУТД), «Технічна естетика» (КНУБА). Автор більше як 200 науково-методичних праць, з-поміж яких 6 навчальних посібників із грифом МОН України, 7 монографій, 6 патентів, 10 свідоцтв України на комп’ютерні програми, більш ніж 100 наукових статей у виданнях різного рівня,  понад 40 методичних розробок, конспектів лекцій з дисциплін та тези доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

  

КОЛОСНІЧЕНКО Олена Володимирівнадоктор мистецтвознавства, професор, Лауреат Національної премії України імені Бориса Патона, член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України.

Освіта: КНУТД, магістр з дизайну. У 2019 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн на тему «Теоретичні основи художньо-композиційного формоутворення одягу спеціального призначення». Керівник наукової роботи магістрів, аспірантів. Колосніченко О.В. є членом спеціалізованої вченої ради КНУТД Д 26.102.07 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн, член редколегій фахових наукових журналів (категорія Б): «Art and design» (КНУТД), «Технічна естетика» (КНУБА), «Народна творчість та етнологія» (ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України); член науково-організаційного комітету міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну (КНУТД). Автор понад 200 наукових праць, з-поміж яких навчальні посібники із грифом МОН України, монографії, патенти і авторські свідоцтва України, більш ніж 100 наукових статей у виданнях різного рівня,  тези доповідей на конференціях.

  

КРОТОВА Тетяна Федорівна, доктор мистецтвознавства, професор. Член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України.

Освіта: КНУКіМ, магістр дизайну. У 2015 році захистила докторську дисертацію у ЛНАМ за спеціальністю 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво на тему «Класичний костюм в європейській моді ХІХ – початку ХХІ століття: еволюція форм і художньо-стильові особливості». Керівник наукової роботи магістрів, аспірантів. Кротова Т.Ф. є головою спеціалізованої вченої ради КНУТД Д 26.102.07 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – «Дизайн», заступником головного редактора наукового фахового журналу МОН України «Art&Design» (категорія Б), член редакційної колегії «Вісник Львівської національної академії мистецтв», член науково-організаційного комітету міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну (КНУТД). Автор понад 200 праць, виданих різними мовами в Україні та за кордоном. Кротова Т. Ф. є учасником міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, присвячених проблемам мистецтвознавства та дизайн-освіти.

  

ЧУПРІНА Наталія Владиславівна, доктор мистецтвознавства, професор. Член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України.

Закінчила Державну академію легкої промисловості України в 1996 р., отримала кваліфікацію художник-технолог за спеціальністю «Художнє моделювання». У КНУТД працює з 2000 р. У 2019 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор мистецтвознавства за спец. 17.00.07 Дизайн на тему «Система моди ХХ – початку ХХІ століття: проєктні практики та чинники функціонування». Член спеціалізованої вченої ради Д 26.102.07 КНУТД (спец. 17.00.07 – Дизайн); член редколегій фахових наукових журналів (категорія Б): «Art and design» (КНУТД), «Технічна естетика» (КНУБА), «Народна творчість та етнологія» (ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України); член науково-організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну»; керівник наукової роботи студентів та аспірантів за спеціальністю 022 Дизайн. Автор більше як 200 науково-методичних праць, з-поміж яких 4 навчальних посібники із грифом МОН України, 6 монографій, 6 свідоцтв України на творчі проєкти, більш ніж 100 наукових статей у виданнях різного рівня,  понад 50 методичних розробок, конспектів лекцій з дисциплін та тези доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

  

КОКОРІНА Галина Василівна, кандидат технічних наук, доцент, член Спілки дизайнерів України.

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості у 1980 р. за спеціальністю конструювання швейних виробів. У 1994 р. закінчила Українську академію мистецтв за спеціальністю мистецтвознавство. Працювала в Будинку моделей «Хрещатик», Українському науково-дослідному інституті легкої промисловості, Київському державному інституті театрального мистецтва. З 1992 р. працює в КНУТД. У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка методів реконструкції українського чоловічого костюма XVII – XIX століть». Проводить консультації дипломних робіт магістрів. Автор більше як 100 науково-методичних праць, з-поміж яких монографія, свідоцтва про авторські права, наукові статті у виданнях різного рівня, методичні розробки та конспекти лекцій з дисциплін, тези доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Галузь наукових інтересів: «Теорія та практика відтворення історичного костюма, історія української моди ХХ ст.». Керівник студентського наукового гуртка «Реконструкція історичного костюма». Учасник міжнародного проєкту з академічної мобільності між Birmingham City University (Великобританія) та КНУТД.

 

ЛУЦКЕР Тетяна Валентинівна, кандидат технічних наук, доцент, член Спілки дизайнерів України.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну у 2001 р. Отримала кваліфікацію: інженер-конструктор-технолог. В КНУТД працює з 2006 р. Дисертацію захистила в 2012р. на тему: «Розробка аварійно-рятувального спеціального одягу робітників нафтопереробних підприємств. За результатами досліджень опубліковано понад 70 робіт, серед яких 40 статей у наукових виданнях, 1 навчальний посібник, 1 монографія, 3 патенти України на корисну модель та тези доповідей на наукових конференціях різного рівня.

 

ГЕРАСИМЕНКО Олена Дмитрівна, доктор філософії, доцент. Член Спілки дизайнерів України.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну в 2007 р. за спеціальністю «Швейні вироби». Отримала кваліфікацію інженера-дослідника. У КНУТД працює з 2017 р. Має досвід практичної роботи на швейному підприємстві модельєром-конструктором одягу. У 2021 р. захистила дисертацію зі спеціальності 022 – Дизайн за темою «Дитяча мода в Україні ХХ – початку ХХІ століть: еволюція, тенденції, проєктна практика», виконану під керівництвом д.т.н., проф. К. Л. Пашкевич. За результатами наукових досліджень опубліковано 2 розділи в колективних монографіях, більше 10 статей у фахових виданнях, 3 статті у закордонних виданнях,  стаття у Web of Science, публікація у Scopus, близько 10 методичних розробок, 20 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Стипендіат Президента України у 2020-2021 рр.

   

ДАВИДЕНКО Ірина Володимирівна, доцент, член Спілки дизайнерів України.

Освіта: КТІЛП, конструктор-технолог. Керівник наукових та творчих студентських робіт, поданих на конкурси, олімпіади, виставки міжнародного та всеукраїнського рівня. Автор близько 100 науково-методичних праць, з-поміж яких навчальні посібники, розділи колективної монографії, наукові статті, тези в українських та закордонних наукових фахових виданнях, науково-методичні матеріали, свідоцтва про реєстрацію авторського права. Керівник студентського наукового гуртка «Реконструкція історичного костюма», результатом роботи якого є численні експозиції костюмів в музеях та на виставках України та світу.

 

ГАРКІН Петро Володимирович, доцент, член Спілки дизайнерів України.

Закінчив Державну академію легкої промисловості України у 1996 році за спеціальністю «Художнє моделювання костюма», отримав кваліфікацію – художник-технолог. Креативний директор бренду «Cyan». Голова департаменту арт-проектів Ukrainian Fashion Week; програмний директор Fashion Film Festival Kyiv. Спеціалізується на розробці айдентики стартапів fashion-індустрії. Автор навчальних посібників та наукових публікацій.

ТЕРЕЩЕНКО Ольга Григорівна, аспірант, асистент, член Спілки дизайнерів України.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну у 2021 році, отримала кваліфікацію магістр зі спеціальності Дизайн, за фахом – дизайнер одягу. Має декілька авторських виставок, працює в акварельних та олійних техніка. Є волонтером благодійної організації «Від мрії до реальності» та засновником Всеукраїнського конкурсу «Моя земля – мій дім». Працює над дисертацією.

Навчальні й лабораторні приміщення

Матеріально-технічна база кафедри постійно розвивається та оновлюється. На кафедрі функціонують арт-студії, дизайн-студії, студії-лабораторії, навчально-творчі майстерні та лабораторії:

 • 1-0350 – Навчально-наукова лабораторія з формоутворення костюма;
 • 1-0362, 1-0365 – Навчально-творча майстерня «Дизайн-студія з розробки перспективних колекцій одягу»;
 • 1-0364 – Творча дизайн-лабораторія та дизайн-студія з вивчення та реконструкції історичного костюма;
 • 1-0307  – Дизайн-студія реконструкції історичного костюма;
 • 1-0366 – Навчально-творча майстерня «Арт-студія з композиції та кольорознавства»;
 • 1-0368, 1-0277 – Навчально-творча майстерня «Арт-студія з дизайн-графіки та проєктної графіки»;
 • 1-0369 – Творча студія-лабораторія з комплексного дизайн-проєктування.

У навчально-творчих майстернях та лабораторіях студенти виконують творчі розробки до міжнародних та всеукраїнських конкурсів дизайнерів одягу, виготовляють та опрацьовують творчі колекції перспективних моделей костюма. У науково-творчій дизайн-лабораторії з вивчення та реконструкції історичного костюма, під керівництвом викладачів кафедри студенти проводять дослідження історіографії форм костюма та виконують творчі розробки моделей реконструйованого історичного та народного костюма.

Наукова діяльність

Науково-педагогічними працівниками кафедри сформовано мистецьку школу «Дослідження тектонічної структури костюма в розробці перспективних колекцій одягу», у рамках якої здійснюється вивчення закономірностей функціонування моди, формоутворення перспективних форм костюма та розвитку систем сучасної моди (засновник школи – професор Т. В. Ніколаєва).

Мистецька школа кафедри працює в напрямі досліджень і вдосконалення процесу дизайн-проєктування асортименту одягу, тектонічної структури костюма в розробці перспективних колекцій та методик реконструкції історичного та народного одягу (наукові керівники – професори: К. Л. Пашкевич, Т. Ф. Кротова, О. В. Колосніченко, Н. В. Чупріна).

Зразками комплексної наукової та творчої роботи кафедри є розробки фірмового одягу для прикордонної та митної служби, залізничного транспорту Україні, державної фіскальної служби, комунальних служб та медичних установ м. Києва, костюмів для представницької делегації та волонтерів Євро-2012 (друга премія на Всеукраїнському конкурсі), історичного туристичного парку «Київська Русь», Національного академічного оркестру народних інструментів України, багатьох кінофільмів та театральних вистав Зокрема, під керівництвом викладача кафедри доц. Н.І. Кудрявцевої, студенти та викладачі працювали над розробкою видовищних костюмів до кінофільмів «Моя бабуся Фанні Каплан», «Кіборги», що отримали престижні міжнародні премії на кінофестивалях.

Проф. Т.В. Ніколаєва, доц. Г.В. Кокоріна, І.В. Давиденко, Н.І. Кудрявцева, І.Л. Гайова та інші викладачі кафедри стали ініціаторами створення колекції реплік історичного костюма «Костюмотека» та організаторами виставок історичного та сучасного костюмів, в тому числі: «Історія в костюмах» (2005 р., Національний музей українського народного декоративного мистецтва), «Гра з часом» (2007 р., Альта-центр), «Юбер Живанши для Одрі Хепберн» (2010 р., Radisson Blu), «Від готики до модерну» (2011 р., Мистецький Арсенал), «Межі тіла» (2011 р., Мистецький Арсенал), «Український кутюр» (2016-2017 рр., Київ, ЦУМ), «Столична мода XVIII– XIX століть: кіно та артефакти» (2017 р., Київ, Victoria Museum), проект «Костюм країн Сходу» (2018-2021 рр., Чернігівський історичний музей ім. В.В. Тарновського). Протягом 2005-2021 рр. було влаштовано більше 30 виставок історичного та національного костюма, у тому числі під час презентації КНУТД на Всесвітній виставці «EXPO-2020 Dubai» у 2022 р.

Науково-педагогічними працівниками кафедри зареєстровано в УкрІНТЕІ ініціативну наукову тему «Актуальні тенденції в дизайні костюма» (№ держреєстрації 0120U102456, 2020–2023 рр.), наук. керівники – Т. Ф. Кротова, д.мист., проф., Н. В. Чупріна, д.мист., проф.

О. В. Колосніченко, д.мист., проф. є науковим керівником держбюджетної теми «Розробка дизайн-ергономічних рішень функціонального адаптивного одягу для важкохворих та військовослужбовців в умовах запобігання нового спалаху пандемії Covid-19», 2021–2022 рр. (№ держреєстрації 0121U109720).

Основними напрямами наукової роботи кафедри є:

 • «Дослідження тектоніки формоутворення костюма та удосконалення методів розробки перспективних колекцій одягу з використанням сучасних інформаційних технологій» (наук. керівник – д.т.н., проф. К. Л. Пашкевич);
 • «Культурологія та естетика дизайну в проєктуванні костюма в контексті полікультурної інтеграції» (наук. керівник – д.мист., проф. Т. Ф. Кротова);
 • «Теоретичні та практичні основи естетичного формоутворення одягу різного призначення» (наук. керівник – д.мист., проф. О. В. Колосніченко);
 • «Система моди як інтегрована сфера дизайн-діяльності» (наук. керівник – д.мист., проф. Н. В. Чупріна).

За роки розвитку кафедри науково-педагогічними працівниками виконано наукові дослідження та за їх результатами захищено дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, кандидата мистецтвознавства та доктора мистецтвознавства за такими темами:

 • «Теоретичні основи художньо-композиційного формоутворення одягу спеціального призначення» (проф. О. В. Колосніченко, 2019 р.);
 • «Система моди ХХ – початку ХХІ століття: проектні практики та чинники функціонування» (європейський та україніський контексти) (проф. Н. В. Чупріна, 2019 р.);
 • «Стильові трансформації в дизайні костюма: художні засоби та принципи формоутворення» (доц. А. І. Баранова, 2020 р.);
 • «Етномистецька спадщина Домініка Де ля Фліза в дизайні сучасного одягу» (ас. Н. П. Паранько, 2018 р.);
 • «Удосконалення процесу проектування верхніх трикотажних виробів з урахуванням характеристик полотен» (ас. К. О. Кисельова, 2013 р.);
 • «Вдосконалення процесу проектування канонічного одягу складової форми» (ас. В. І. Малиновський, 2014 р.);
 • «Розробка процесу реконструкції українського історичного чоловічого костюма» (доц. Г. В. Кокоріна, 2013 р.);
 • «Удосконалення методу художнього конструювання дитячого одягу на основі біонічних принципів формоутворення» (доц. Т. І. Ніколаєва, 2013 р.).

 

Результати наукових досліджень, оприлюднені під час захисту дисертацій, покладено в основу науково-дослідної роботи кафедри, до якої залучено студентів (що має розвиток в розробці курсових робіт та дипломних робіт бакалавра та магістра з дизайну).

Щорічно в межах конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну» відбувається засідання платформи «Тенденції розвитку арт і фешн-дизайну» за безпосередньої організації та участі кафедри мистецтва та дизайну костюма. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного дизайну» – це щорічний захід, який проводить факультет дизайну КНУТД з 2018 року, мета якого є – обмін досвідом та результатами наукових досліджень з актуальних проблем дизайну, сприяння творчій співпраці кращих фахівців, митців, науковців у галузі дизайну та мистецьких спеціальностей України, країн Європи та світу. Конференція відбувається за підтримки Міністерства освіти і науки України. 

Дисципліни, що викладають на кафедрі
 1. Актуальні тенденції моди.
 2. Дизайн-графіка костюма
 3. Загальна теорія формоутворення
 4. Історія мистецтва і моди
 5. Історія мистецтва
 6. Комп’ютерний дизайн одягу
 7. Комплексне дизайн-проєктування колекцій одягу
 8. Концепції брендового проєктування
 9. Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 10. Основи дизайну та композиції костюма
 11. Основи формоутворення костюма
 12. Проєктування
 13. Проєктна графіка
 14. Реалізація дизайн-проєктів
 15. Сучасні методи дизайн-проєктування костюма
 16. Сучасні технології дизайн-діяльності
 17. Художне моделювання та конструювання одягу
 18. Художнє проєктування костюма

Програми всіх дисциплін є авторськими розробками науково-педагогічних працівників кафедри та враховують передовий досвід дизайн-освіти дизайнерських шкіл України та світу.

Навчально-методичне забезпечення

Науково-педагогічними працівниками кафедри підготовлено та видано понад 300 науково-методичних видань, 52 конспекти лекцій (зокрема на електронних носіях), більше 25 навчальних посібників за спеціальністю «Дизайн» (зокрема на електронних носіях), 8 монографій.

За роки існування кафедри науково-педагогічними працівниками видано понад 30 підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, монографій за напрямом наукової та творчої діяльності, серед яких найбільш значущими можна вважати такі:

 1. Графічний дизайн в інформаційному та візуальному просторі: монографія / М. В. Колосніченко та ін. Київ: КНУТД, 2022. 226 с.
 2. Інноваційні технології виробництва текстильних матеріалів і виробів спеціального та військового призначення: монографія / О.В. Чепелюк, Ю.Г. Сарібєкова, О.Я. Семешко, П.І. Ванкевич,  А.Д. Черненко, Н.В. Остапенко,  О.В. Колосніченко,  А.С. Прохоровський. Херсон, Олді-Плюс, 2021. 408 с.
 3. Вироби спеціального та військового призначення: дизайн і технології / Остапенко Н.В., Колосніченко О.В., Колосніченко М.В., Третякова Л.Д., Луцкер Т.В., Рубанка А.І., Токар Г.М. К.: КНУТД, 2021. 231 с.
 4. Art: metamorphoses and discources: monograph / T. Krotova, K. Pashkevych, N. Chuprina, O. Kolosnichenko et.al. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021. 230 p.
 5. Fashion design in a multicultural space: monograph / М. V. Kolosnichenko, К. L. Pashkevich, Т. F. Krotova et al. Publisched by Academic Society of Michal Baludansky, Printed by UK Technical University of Košice, Slovakia, 2020. 258 p.
 6. Дизайн одягу в полікультурному просторі: монографія/ М. В. Колосніченко, К. Л. Пашкевич, Т. Ф. Кротова та інш. К.: КНУТД, 2020. 268 с.
 7. Кокоріна Г. В. Чоловічий костюм в Україні XVII-XIX століть. Методи практичної реконструкції: монографія. К.: КНУТД, 2019. 140 с.
 8. Чупріна Н. В. Система моди ХХ – початку ХХІ століття: проектні практики та чинники функціонування (європейський та український контексти): монографія. К.: КНУТД, 2019. 476 с.
 9. Колосніченко О. В. Формоутворення одягу спеціального призначення як об’єкта дизайн-діяльності: монографія. К.: КНУТД, 2018. 420 с.
 10. Малинська А. М., Пашкевич К. Л., Смирнова М. Р. Колосніченко О. В. Розробка колекцій одягу: навч. посібник. К.: ПП НВЦ Профі 2018. 242 с.
 11. Колосніченко М.В., Пашкевич К.Л. Мода і одяг. Основи проектування та виробництва одягу: навч. посібник. К.: КНУТД, 2018. 236 с.
 12. Чупріна Н. В., Струмінська Т. В. Сучасні технології дизайн-діяльності: навч. посібник. К.: КНУТД, 2017. 416 с.
 13. Дизайн-проектування виробів спеціального призначення: навчальний посібник / Н.В. Остапенко, М.В. Колосніченко, Т.В. Луцкер, О.В. Колосніченко, А.І. Рубанка. – К.: КНУТД, 2016. – 320 с.
 14. Пашкевич К. Л. Проектування тектонічних форм одягу з урахуванням властивостей тканин: Монографія. Київ: ПП «НВЦ «Профі», 2015. 364 с.
 15. Ергономіка і дизайн. Проектування сучасних видів одягу: навчальний посібник / [М.В.Колосніченко, Л.І.Зубкова, К.Л.Пашкевич, Т.О.Полька, Н.В.Остапенко, І.В.Васильєва, О.В.Колосніченко]. К.: ПП «НВЦ «Профі», 2014. 386 с.
 16. Конструювання дитячого одягу: навчальний посібник / К.Л. Пашкевич, Т.М. Баранова. К.: НВЦ «Профі», 2012. 320 с.
 17. Чупріна Н. В. Спецдисципліна за напрямом наукового дослідження: навч. посібник. К.: КНУТД, 2011. 272 с.
 18. Чупріна Н. В. Методологія сучасних наукових досліджень з дизайну: навч. посібник. К.: КНУТД, 2011. 265 с.
 19. Ніколаєва Т. В. Тектоніка формоутворення костюма: навч. посібник (видання третє, доповнене). К.: Арістей, 2011. 376 с.
 20. Чупріна Н. В. Прогнозування формоутворення як етап художнього проектування костюма: монографія. К.: КНУТД, 2010. 180 с.
 21. Мамчич О. С. Проектирование и творческий источник: навч.-метод. посібник для іноз студ. К.: КНУТД, 2010. 99 с.
 22. Мамчич О. С., Гаркін П. В. Візуалізація образу та проектування костюма в різних художніх системах: навч.-метод. посібник. К.: КНУТД, 2010. 45 с.
 23. Чупріна Н. В. Методологія сучасних наукових досліджень: навч. посібник. К.: КНУТД, 2009. 245 с.
 24. Ніколаєва Т. В. Тектоніка формоутворення костюма: навч. посібник (видання друге). К.: Арістей, 2008. 340 с.
 25. Ніколаєва Т. В., Чупріна Н.В. Основи теорії формоутворення костюма: навч. посібник. К: КНУТД, 2004. 156 с. 

Спеціальності. Освітні програми та фахові спрямування

Кафедра мистецтва та дизайну костюма є випусковою за спеціальністю 022 «Дизайн» (галузь знань 02 «Культура і мистецтво»).

Студенти

На кафедрі мистецтва та дизайну костюма навчається близько 200 студентів денної та майже 50 студентів заочної форм навчання громадяни України та інших країн світу.

У процесі навчання студенти кафедри виконують багато творчих розробок, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах художників-модельєрів та дизайнерів одягу, де постійно виборюють призові місця.

Студенти кафедри, під керівництвом викладачів, є учасниками та лауреатами таких всеукраїнських та міжнародних творчих професійних конкурсів: «In Vogue Vilnius» (м. Вільнюс, Литва);    «Les Etioiles De La Mode» (м. Льєж, Бельгія); «Асамблея неукротимой моды» (м. Вільнюс, Литва); «Золота нитка» (м. Познань, Польща); «Печерські каштани» (м. Київ, КНУТД); «Сузір’я «Каштан» (м. Київ, КНУТД); «Золота амфора» (м. Софія, Болгарія); Ukrainian fashion week (м. Київ); Міжнародна виставка «Kyiv-Fashion»; «Погляд у майбутнє» (м. Київ); «FRANKFURTSTYLEAWARD» (м. Франкфурт, Німеччина); «PRIME ART» (м. Катовіце, Польща); «Start Fashion» (м. Харьків); «Remix Eurasia» - Fur Futures Ukraine (м. Київ); «International Youth Design Competition» (м. Пекін, Китай); «NEW FASHION ZONE» (м. Київ); «Epson Digital Fashion» (м. Київ) тощо.

Упродовж 10 років творчі розробки студентів кафедри отримали більш як 600 нагород різного рівня, поміж яких – 25 Гран-прі.

Крім того, протягом останніх років студенти кафедри мистецтва та дизайну костюма – майбутні дизайнери костюма, є постійними учасниками Міжнародних фестивалів «Kyiv-Fashion» та  UFW (Ukrainian Fashion Week).

Перспективи для студентів

Під час навчання в Університеті студенти оволодівають знаннями в галузі художнього моделювання костюма, трикотажних виробів, видовищного костюма, фірмового стилю та створення іміджу, комп’ютерної графіки тощо. Студенти ознайомлюються з основами передпроєктного та проєктного аналізу, сучасних технологій творчої діяльності в галузі дизайну, опановують сучасні методики наукових досліджень. 

В освітньому процесі активно застосовуються ефективні методи навчання, сучасні творчі розробки дизайнерів, сучасна комп’ютерна техніка та фахово-орієнтоване програмне забезпечення.

Студенти кафедри здобувають знання як у рамках загальноуніверситетських нормативних циклів, так і за оригінальними програмами профорієнтованих дисциплін, які розробляють провідні викладачі та дизайнери, і постійно модернізують відповідно до міжнародних стандартів підготовки дизайнерів різних напрямів проєктної діяльності.

На факультеті дизайну КНУТД діє аспірантура та здійснюється підготовка докторів філософії зі спеціальності 022 «Дизайн». 

Студенти кафедри мистецтва та дизайну костюма мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати  військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка.

Студентські гуртки

На кафедрі діють студентські наукові та творчі гуртки, діяльність яких спрямована на підвищення професійної майстерності студентів, активізацію їх творчого потенціалу.

Дизайн костюма: тектоніка формоутворення (керівники – К. Л. Пашкевич, д.т.н., проф., О. В. Колосніченко, д.мист., проф.)

Основні завдання студентського наукового гуртка:

 • дослідження принципів системного підходу при проектуванні тектонічних форм одягу з урахування властивостей тканин;
 • вивчення сучасних проектно-композиційних технологій та методів досліджень, застосування інформаційних технологій в дизайні одягу;
 • розробка теоретичних та методологічних основ урахування властивостей тканин при розробці складних об’ємно-просторових форм костюма;
 • вивчення засобів гармонізації зовнішнього вигляду одягу на основі аналізу форми костюма з позицій тектонічного підходу.

Актуальні тенденції в дизайні костюма (керівники – Т.Ф. Кротова, д.мист., проф., Н. В. Чупріна, д.мист., проф.).

Основними пріоритетами у роботі студентського гуртка є:

 • прогнозування структури костюма як етап передпроєктних робіт в системі моди;
 • основні чинники дизайнерської розробки сучасного одягу з урахуванням напряму моди;
 • асоціативні методи пошуку творчих рішень в дизайні костюма;
 • розробка принципів презентації колекції моделей на різноманітних фестивалях одягу та конкурсах молодих модельєрів-дизайнерів одягу всеукраїнського та міжнародного рівня.

 

Реконструкція історичного костюма (керівники - Г. В. Кокоріна, к.т.н., доцент, І. В. Давиденко, доцент).

Основні напрями роботи студентського гуртка:

 • дослідження історії української моди ХХ – ХХІ століття;
 • реконструкція національного костюма України;
 • розробка експонатів історичного та національного  костюма та їхня експозиція на різних виставкових локаціях; 
 • проведення тематичних виставок сумісно з музеями м. Києва та України.

 

Випускники

З-поміж випускників кафедри мистецтва та дизайну костюма провідні дизайнери України в галузі дизайну одягу, зокрема:

Діана Дорожкіна, дизайнер «Модного дому Діани Дорожкіної», випускниця 2000 року. Творчі здібності модельєра відзначені на численних вітчизняних та зарубіжних конкурсах – вона здобула Гран-прі «Молоді зірки моди» (м.Льєж, Бельгія, 2000), «Кришталевий силует» (м.Київ, 2003), «Конкурс круїзних колекцій «10х10» (2004) та ін. Покази її колекцій, в основі яких вечірні туалети і корсети, одяг з хутра і шкіри, неодноразово проходили в Європі та США. 
Айна Гассе, головний дизайнер дизайн-студії «Айна Гассе», випускниця 2000 року. У тому ж році створила першу колекцію, представлену в рамках українських «Сезонів моди», а вже у квітні 2008 року презентувала в Мілані нову колекцію сезону осінь-зима 2008/09. У січні-лютому 2009 року торгова марка «Aina Gasse» демонструвала промислову колекцію сезону осінь-зима 2009/10 для байєрів на тижні прет-а-порте а Парижі та Milanovendemoda в Мілані. З-поміж наступних досягнень дизайнера – створення власної фабрики і мережі бутиків, вихід продукції з її трендом на європейський ринок.
Тетяна Земскова, Олена Ворожбит, відомі українські дизайнери, засновники бренду «Земскова/Ворожбит», випускниці 1992 року.  У 1994 р., після першого значного показу колекції одягу в рамках програми «Культура України», їхні роботи було відібрано для експонування в музеї моди м. Тулуза (Франція), де представлені до сьогодні. Із 1997 р. дизайнери працюють над власною торговою маркою "V&Z", під егідою якої, відтоді й презентують свої колекції. Щорічно дизайнерки представляють по дві колекції костюма на подіумі UFW (Ukrainian Fashion Week). Дизайнерський дует зі стабільним успіхом презентує свої колекції на багатьох фестивалях моди та дизайнерських конкурсах Києва, країн Балтії та Європи.
Анжела Лисиця, провідний український стиліст, випускниця 1992 року. Її творчі роботи відомі багатьом за новорічними телевізійними мюзиклами «Вечори на хуторі біля Диканьки», «Фігаро», «Попелюшка», «Сорочинський ярмарок» тощо. Під час навчання на кафедрі художнього моделювання костюма співпрацювала з французьким журналом ІТРТ, брала участь та ставала лауреатом численних студентських професійних конкурсів та фестивалів у галузі дизайну костюма. Після закінчення інституту працювала у Франції та київському Будинку трикотажних моделей. Тоді й представила свою першу повноцінну авторську колекцію на перших «Сезонах моди», після чого у неї з’явились перші постійні клієнти. Наразі – дизайнер власної студії-ательє.

Ірина Каравай – відомий український дизайнер, креативний директор бренду KARAVAY, випускниця 2001 року. 

У 2003 році було створено бренд Nota Bene & KARAVAY як спільний проєкт компанії Nota Bene та дизайнера Ірини Каравай. Того ж року Ірина взяла участь у конкурсі «Нові імена», на якому представила свою першу авторську колекцію. У 2011 році Ірина заснувала незалежний бренд KARAVAY,  колекції якого регулярно беруть участь у показах Українського тижня моди, а моделі успішно продаються в Україні та за кордоном.

Олена Буреніна, молодий український дизайнер, випускниця 2008 року.  У 2006 році, будучи студенткою кафедри художнього моделювання костюма, стає переможцем конкурсу «Сезони моди – Погляд у майбутнє», а в 2007 – представила велику авторську колекцію в рамках UFW (Ukrainian Fashion Week). У 2009 році стала переможцем телевізійного проєкту-конкурсу молодих дизайнерів "ПроFashion". Наразі активно розвиває власну торгову марку.
Маша Рева, молодий український дизайнер, випускниця 2010 року. Переможець конкурсів молодих дизайнерів одягу Bazaar Fashion Forward-2010. Проходила стажування в Нью-Йорку, у культового дизайнера Вальтера ван Бейрендонка. Наступний етап розвитку творчої кар’єри – навчання у найпрестижнішій світовій школі моди – школі Святого Мартіна. Активно розвиває власну творчу марку.
Жан Грицфельд один з топових українських дизайнерів. У його вбрання одягається більшість вітчизняних зірок, а його колекції завжди зухвалі, сміливі й екстравагантні.

Зарубіжне партнерство

З 2001 року на огляді дизайнерських шкіл України кафедра мистецтва та дизайну костюма КНУТД була визнана найкращою у цій галузі, і відтоді утримує провідні місця в дизайнерській освіті в Україні.

Кафедра активно розвиває міжнародне партнерство із зарубіжним навчальними закладам та організаціями в галузі моди та дизайну. У рамках окремих проєктів зарубіжного партнерства кафедра співпрацює з суміжними за напрямом фахової підготовки закладами вищої освіти України та країн світу: Болгарії, Польшщі, Молдови, Латвії, Литви, Ірану, Чеської республіки, Румунії, Словаччини, Казахстану, Франції, Великої Британії, Китаю та Італії.

Уже понад 10 років на кафедрі здійснюється підготовка студентів з Китаю, Азербайджану, Грузії, Ірану, Болгарії, Казахстану тощо. Випускники кафедри успішно працюють у відомих та престижних Будинках моди, фірмах та навчальних закладах зарубіжжя. З 2019 року здійснюється дистанційна підготовка студентів у м. Цілу, Китай.

Кафедра мистецтва та дизайну костюма має звання міжнародної кафедри та отримала сертифікат Міжнародної академії «Платон» на право здійснення освітянської діяльності в галузі художнього моделювання костюма на міжнародному рівні.

У 2013 році було підписано договір про творче співробітництво з Інститутом маркетингу та моди (м. Париж, Франція).  

Бірмінгемський Сіті Університет (Birmingham City University) і Київський національний університет технологій та дизайну отримали підтримку проєкту академічної мобільності Еразмус + на 2021 - 2023 рр. Суть проекту полягає в залученні студентів до реальної професійної діяльності, що виходить за рамки освітньої програми «Дизайн». Методика підготовки студентів в галузі дизайну одягу в Birmingham City University орієнтована на сферу видовищного костюма і моди, а на кафедрі мистецтва та дизайну костюма КНУТД накопичено досвід роботи з видовищним костюмом, а також розроблені унікальні методи реконструкції костюма.

У рамках спільної роботи реалізовано інтерактивний проєкт на базі Літературно-меморіального музею Михайла Булгакова в Києві. Студенти КНУТД та Бірмінгемського Сіті Університету створили костюми для спектаклю-реконструкції, прем’єра якого відбулася 15 травня 2021 року в день 130-річчя від дня народження письменника. У проєкті на конкурсній основі брали участь понад 40 студентів КНУТД та Бірмінгемського Сіті Університету. Умови конкурсу та його проміжні результати були опубліковані на сторінках спеціально створеного сайту, сайті музею Булгакова і в соцмережах:

Студенти кафедри мистецтва та дизайну костюма – переможці конкурсу Анастасія Галушко, Ілона Мандираджи, Руслана Рудюк та Софія Ніколаєнко приймають участь у проєкті академічної мобільності Еразмус+ у 2022 році та успішно навчаються в Birmingham City Institute of Jewellery, Fashion and Textiles.