КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ДИЗАЙН. ДИЗАЙН ОДЯГУ. Художнє моделювання костюма

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНУ

Спеціальність 022 «ДИЗАЙН» 

Освітня програма «Дизайн (за видами), спеціалізація 022.02 Дизайн одягу (взуття)»

Фахове спрямування «Художнє моделювання костюма»

Освітній ступень «бакалавр», «магістр»

 

КАФЕДРА МИСТЕЦТВА ТА ДИЗАЙНУ КОСТЮМА

 

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0365, 1-0367

Телефони для довідок: +38044-256-21-77

e-mail: 

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для вступу на 1 курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр денної або заочної форм навчання вступники складають конкурсні предмети (ЗНО)  та творчі конкурси.

Для вступу для здобуття освітнього ступеня магістр денної форми навчання вступники складають вступні випробування.

 

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

Телефони та контакти приймальної комісії  

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail[email protected]

 

Навчання за фаховим спрямуванням «художнє моделювання костюма» спрямоване на розвиток сучасних інноваційних напрямів дизайн-діяльності в сфері моди, художнього проєктування, стилістики, моделювання в сфері виробництва одягу, трикотажних виробів, аксесуарів та оздоблень.

Програма навчання враховує специфіку розвитку перспективних напрямів моди, роботи сучасних брендів в сфері модної індустрії, шоу-бізнесу та мас-медіа.

 

В ході навчання студенти оволодівають знаннями в галузі художнього моделювання костюма, трикотажних виробів, створення іміджу, комп’ютерної графіки і т.д. Студенти знайомляться з основами наукових досліджень в галузі дизайну та із сучасними методиками наукових досліджень. Під час навчання студенти виконують аналітично-творчі та науково-дослідні роботи, оволодівають навичками збору матеріалу, аналізу, узагальнень, обґрунтування наукових висновків – іншими словами, розвивають своє аналітичне мислення, що стане основою їх подальшої дизайнерської діяльності.

 

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову або повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 022 Дизайн:

Студенти кафедри мистецтва та дизайну костюма, за результатами здобуття освітнього ступеня «бакалавр дизайну» мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньою програмою «Дизайн (за видами)» фаховими спрямуваннями: «художнє моделювання костюма», «дизайн брендової продукції», що діє при кафедрі, та отримати освітній ступінь «магістр дизайну». 

Випускники здатні здійснювати фахову діяльність в закладах культурологічного та мистецтвознавчого спрямування, у закладах вищої освіти сфери мистецької та дизайнерської освіти, проектних установах різних напрямів дизайну, інформаційних засобах творчого та мистецтвознавчого профілю, провідних Будинках моди та дизайн-студіях, рекламних бюро, виставкових організаціях та в засобах мас-медіа.

 Місцем професійної діяльності дизайнера-художника-модельєра є:

Студенти кафедри мистецтва та дизайну костюма мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка. 

На військову підготовку (на базі Київського національного університету технологій та дизайнуякий проводить військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу спільно з Національним університетом оборони України з подальшим присвоєнням офіцерського звання) можуть бути прийняті студенти всіх форм навчання. Пройти військову підготовку, за бажанням, можуть як юнаки, так і дівчата

Для підготовки до вступу на фахове спрямування «Художнє моделювання костюма» на кафедрі мистецтва та дизайну костюма організовані підготовчі курси, навчаючись на яких вступники мають змогу підготуватись до складання творчого конкурсу (рисунок, живопис, спецкомпозиція). Результати випускного екзамену, після навчання на підготовчих курсах, можуть бути враховані як вступні (з творчого конкурсу). 

Всім студентам факультету дизайну, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.