КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ДИЗАЙН ДФ

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНУ

Спеціальність «ДИЗАЙН»

Освітня програма ДИЗАЙН

Освітній ступінь «доктор філософії»

Міжнародний інститут аспірантури і докторантури

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня доктор філософії проводиться відповідно до «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну». 

Нормативний строк  підготовки доктора філософії:

 Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

 

Нормативний строк  підготовки доктора наук у докторантурі – 2 роки.

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється:

 

Телефони та контакти Міжнародного інституту аспірантури і докторантури

Адреса: 01011, м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, корпус 1, к. 333

Тел./факс.: +38044-256-29-53

e-mail: 

 

ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Для вступу для здобуття освітнього ступеня доктор філософії денної, вечірньої або заочної форм навчання вступники складають:

 

Після успішного опанування освітньої складової атестація випускників освітньої програми проводиться у формі публічного захисту дисертації. Здобувачі отримують диплом про присудження ступеня доктора філософії із присвоєнням освітньої кваліфікації:

 

Випускники ступеня доктор філософії за спеціальністю 022 Дизайн, освітньої програми «Дизайн» здатні працювати в організаціях, установах, на підприємствах та закладах , що функціонують в галузі дизайну та освіти в галузі дизайну. Випускники здатні працювати у закладах вищої освіти мистецького спрямування, наукових та проєктних установах в різних сферах дизайну, науково-виробничих об’єднаннях, установах творчого та мистецького профілю. Фахівці здатні виконувати професійну роботу викладача, дизайнера, арт-директора, профконсультанта, художника, модельєра, мистецтвознавця в дизайнерських та архітектурних бюро, рекламних агенціях, засобах масової інформації, на телебаченні, в компаніях, малих підприємствах, що працюють в галузі текстильного виробництва, індустрії моди, промислового та арт дизайну, поліграфічної діяльності, інформації та телекомунікацій, у сферах мистецтва, наукової та технічної діяльності, освіти, розваг та відпочинку.

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню программу ДИЗАЙН