КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Факультет дизайну

КАФЕДРА ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ

Руслана Іванівна БЕЗУГЛА

завідувачка кафедри графічного дизайну, доктор мистецтвознавства, доцент

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0438

Контактний телефон: +38044-256-29-80

Е-mail: [email protected]

Положення про кафедру графічного дизайну

Програма розвитку кафедри

Про кафедру
Історія

Кафедру графічного дизайну (раніше кафедра рисунка та живопису) було створено у червні 2000 р. Засновником кафедри був В. Г. Колесніков, професор, народний художник України та очолював її протягом майже 15 років.  Відкриття кафедри стало базовим підґрунтям для розвитку мистецького фахового спрямування у КНУТД та відкрило шляхи для удосконалення підготовки графічних дизайнерів.

У 2003 р. на кафедрі відкрито фахове спрямування «Графічний дизайн» (у рамках напряму підготовки 022 «Дизайн») для підготовки фахівців прикладної графіки і реклами, що відобразило потреби сучасної України у висококваліфікованих фахівцях, які на гідному рівні здатні творити візуальну культуру країни. Авторське бачення науково-педагогічного колективу кафедри основних акцентів освітнього процесу спрямовано на максимальне досягнення поставленої мети. Кафедра є випусковою за спеціальністю 022 «Дизайн», та здійснює підготовку професійних дизайнерів-графіків з вищою освітою за освітніми програмами підготовки бакалаврів та магістрів «Графічний дизайн».

Студенти кафедри графічного дизайну під керівництвом викладачів здобувають фундаментальні знання  і професійні вміння та навички з дисциплін: «Дизайн-графіка», «Композиція в дизайн-проєкті», «Комплексне дизайн-проєктування» та багатьох інших.

Кафедра графічного дизайну має міцні творчі зв’язки з Національною академією образотворчого мистецтва та архітектури, Львівською національною академією мистецтв, Київською державною академією декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука та іншими мистецькими закладами України.

Науково-педагогічні працівники

Нині кафедра має потужний науково-педагогічний склад, міцний колектив професіоналів-практиків і науковців. На кафедрі працює 17 викладачів із яких 3 професори, 5 доцентів, 3 старші викладачі, 6 асистентів. Переважна більшість викладачів кафедри є членами творчих спілок України – Національної спілки художників України, Спілки дизайнерів України.

Викладачі кафедри активно працюють у галузі графічного дизайну, регулярно експонують свої проєкти і творчі роботи на різноманітних всеукраїнських та міжнародних дизайнерських форумах та мистецьких виставках, як в Україні, так і за її межами, підвищують свій професійний рівень на регіональних та міжнародних пленерах, підтримують імідж КНУТД і факультету дизайну, сприяють розвитку зв’язків із європейським митцями графіки та дизайну, популяризують українську дизайнерську графічну школу та візуальне мистецтво в Європі та світі.

Науково-педагогічний колектив кафедри постійно зміцнює творчі зв’язки, активно інтегрується до європейського дослідницького співтовариства, бере участь у міжнародних культурно-мистецьких проєктах, конкурсах та виставках в Іспанії, Китаї, Польщі, Словаччині, Німеччині, Франції, Австрії та багатьох інших країнах світу. Професори та доценти кафедри О. В. Колісник, Є. П. Гула, М. Ф. Руденко, О. В. Мазніченко, О. В. Кротевич, О. Ю. Михайлюк, С. В. Подлевський здійснюють експертні роботи в галузі станкової графіки та графічного дизайну, обмін досвідом у навчальній та науковій діяльності.

Творчий і креативний професорсько-викладацький колектив кафедри має значний культурно-мистецький і науковий потенціал для організації та розширення творчої інноваційної співпраці на культурно-мистецькому, освітньому та науково-дослідному рівнях. До участі в освітньому процесі залучаються провідні фахівці з графічного дизайну, діячі наукових установ та організацій, викладачі вищих навчальних закладів мистецького спрямування.

Євген Петрович ГУЛА, професор, заслужений працівник освіти України

Закінчив Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури, член Національної спілки художників України. Працює у галузі станкового та монументального мистецтва. Учасник виставок міжнародного та національного рівня. Відігравав провідну роль у впровадженні на кафедрі спеціалізації «Графічний дизайн та реклама». Має чимало методичних розробок у сфері пластичної анатомії, основ композиції тощо. Твори Є. П. Гули зберігаються в приватних колекціях України, Німеччини, Польщі. Автор 45 наукових праць.

 

Олександра Володимирівна КОЛІСНИК, доктор філософських наук, професор

Закінчила магістратуру Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв,   кандидат філософських наук зі спеціальності «Антропологія, філософія культури», доктор філософських наук зі спеціальності «Історія філософії» (2014 р.) (аспірантура, докторантура – КНУТШ), професор (2015 р.). Член Спілки дизайнерів України, член Національної спілки художників України. Автор більш як 157 публікацій, з-поміж яких три монографії, розділи в підручниках, колективних монографіях, науково-методичні посібники, понад 70 наукових статей у фахових та міжнародних виданнях.

 

Михайло Федорович РУДЕНКО, професор

Закінчив Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури з відзнакою (Суріковський стипендіат), член Національної спілки художників України. Стажувався за кордоном. Має досвід викладання у Європейських ЗВО. Його учні продовжують навчання в Сорбоні 8 (Франція), та у Віденській Академії мистецтв,  член Спілки художників Берліну, член Міжнародної спілки музейних працівників (арт. експерт. займається міжнародними проєктами та популяризацією українського мистецтва на телебаченні та радіо. Працює у галузі живопису, графіки та пластичних мистецтв. Учасник понад 56-ти міжнародних виставок та багатьох виставок національного  та регіонального рівня. Творчі роботи зберігаються в приватних колекціях та в галереях в Україні, Німеччині,  Угорщині, Австрії, Канаді, США. Автор 8 наукових праць.

 

Святослав Володимирович ПОДЛЕВСЬКИЙкандидат історичних наук, доцент

Закінчив Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г Шевченка. Художник, учасник українських і міжнародних художніх виставок, доктор філософії, мистецтвознавець, член Всеукраїнської творчої спілки художників «БЖ-АРТ» . Засновник і куратор мистецького простору Library Art Center у Чернігові.

 

Ольга Юріївна МИХАЙЛЮК, доктор філософії, доцент

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну.  Член Спілки дизайнерів України. У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 022 «Дизайн». Постійний учасник конференцій, конкурсів, виставок з дизайну. Співавтор серії наукових праць з культурології, естетики, конструктивно-функціональної проблематики дизайну в контексті етнокультури, екології та систем життєзабезпечення людини; культурології та естетики дизайну в проєктуванні костюма в контексті полікультурної інтеграції; теоретичних та практичних основ естетичного формоутворення одягу різного призначення.

 

Олександр Володимирович КРОТЕВИЧ, кандидат мистецтвознавства, доцент

Закінчив Київський державний інститут культури і мистецтв. Художник, дизайнер, кандидат мистецтвознавства, за спеціальністю 022 «Дизайн». Учасник українських та міжнародних художніх виставок. Член Спілки дизайнерів України. Працює в галузях монументального мистецтва, графіки, живопису та графічного дизайну. Творчі роботи зберігаються в приватних колекціях України та за кордоном. Опубліковано 10 наукових праць у фахових виданнях України, наукових виданнях держав ЄС, збірках матеріалів всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій.

 

Оксана Володимирівна МАЗНІЧЕНКОдоцент

цтва та архітектури, член Спілки дизайнерів України. Працює у провідних видавництвах України в галузі книжкової ілюстрації, лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Творчі роботи зберігаються у приватних колекціях в Україні та за кордоном. Автор 19 наукових праць.

 

Маріанна Олегівна НЕРОЗНАкандидат культурології, доцент

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну, Національну академію керівних кадрів культури та мистецтв. Кандидат культурології зі спеціальності 26.00.01 – «Теорія та історія культури». Тема «Збереження культурного розмаїття в добу глобалізації (середина ХХ – початок ХХI ст.)». Автор серій наукових праць з проблематики збереження культурного розмаїття у добу глобалізації, розвитку дизайнерської освіти, питань сучасного мистецтва. Постійний учасник конференцій, конкурсів, виставок з дизайну та живопису. Роботи М. О. Нерозної зберігаються у приватних колекціях в Україні, Польщі, Германії Німеччині, Іспанії.

 

Алла Миколаївна ОСАДЧА, старший викладач

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури. Учасниця виставок національного та регіонального рівня. Має методичні розробки з графічних технік. Працює у галузі станкового живопису та графіки. Творчі роботи зберігаються в приватних колекціях в Україні та за кордоном. Автор 28 наукових праць.

 

Олеся Анатоліївна ПІЛЬГУК, старший викладач

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури, член Національної спілки художників України. Має методичні розробки з рисунка. Працює у галузі станкового живопису. Учасниця виставок міжнародного та національного рівня. Творчі роботи зберігаються у приватних колекціях в Україні та за кордоном. Автор 13 наукових праць.

 

Аурелія Едуардівна КОЛЄСНІКОВА, старший викладач

Закінчила Національну академію керівних кадрів культури і мистецтв, Інститут реклами в 2017 році. Отримала кваліфікацію спеціаліст з дизайну зі спеціальності 022 «Дизайн». Практикуючий художник, графік, дизайнер. За результатами наукових досліджень опубліковано 2 статті у фахових виданнях України, публікація у Scopus, 5 тез доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

  

Дар’я В’ячеславівна КУРОВСЬКА, асистент

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну. Працює у галузі графічного дизайну. Учасниця міжнародних та всеукраїнських конкурсів з дизайну та художньої творчості.

 

Марія Олегівна КОВАЛЕНКО, асистент

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну. Працює у галузі ілюстрації, графічного дизайну та анімації. Керівник креативних проєктів по розвитку сучасної української ілюстрації, а саме: розвиток книжкової графіки, коміксів, плакатів. Займається впровадженням і поширенням української ілюстрації в міжнародних проєктах. Учасниця виставок національного та міжнародного рівня. Графічні роботи знаходяться в приватних колекціях в Україні, Англії, Америці, Індонезії, Німеччині, Японії.

 

Анастасія Вікторівна КУЦЕНКО, асистент

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну. Художник, графік, дизайнер. Працює в сфері графічного дизайну, дизайну інтерфейсів, графіки та живопису. Працює над дисертацією. Опубліковано наукові праці у фахових виданнях України, у збірках матеріалів конференцій та міжнародних виданнях.

 

Ольга Григорівна ТЕРЕЩЕНКО, асистент

Закінчила магістратуру в Київському національному університеті технологій та дизайну в 2021 році, спеціальність 022 «Дизайн». В 2011 році закінчила університет ВМУРоЛ «Україна», спеціальність 022 «Дизайн». Художник, учасник всеукраїнських виставок, лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів.  Член Спілки дизайнерів України. Засновник всеукраїнського художнього конкурсу «Моя земля – мій дім». Засновник художньої студії «Чарокіts». Постійний учасник виставок та конкурсів.

 

Єлизавета Євгенівна ДЕРЕВ'ЯНКО, асистент

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури, за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво». Працює у сфері графіки, живопису та  оформлення книжок.

 

 

Олександр Сергійович ВАСИЛЬЄВ, аспірант, асистент

Закінчив Міжнародний Соломонів університет у 2007 році отримав кваліфікацію магістр зі спеціальності «Маркетинг». Має досвід практичної роботи в дизайн-студії з проєктування вебсайтів. У 2021 році закінчив Київський національний університет технологій та дизайну та отримав кваліфікацію магістр зі спеціальності «Технології легкої промисловості», за фахом модельєр-конструктор одягу. Працює над дисертацією за спеціальністю 022 «Дизайн», тема дисертації «Дизайн вебсайтів електронної комерції: еволюція, естетичні аспекти». За результатами наукових досліджень опубліковано 6 статей у наукових фахових виданнях України категорії «Б», 13 тез доповідей у збірниках матеріалів міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій.

 

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра графічного дизайну має творчі майстерні для проведення практичних занять з дисциплін «Дизайн-графіка», «Комп’ютерна графіка», «Комплексне дизайн-проєктування», «Фірмовий стиль», «Шрифти та типографіка», які оснащені сучасним комп’ютерним обладнанням та програмним забезпеченнями.

Для проведення лекційних та практичних занять зі спецдисциплін на кафедрі функціонують навчальні аудиторії і творчі дизайн-студії. У рекреаційних приміщеннях знаходяться зразки студентських робіт та твори викладачів кафедри.

Підготовка фахівців графічного дизайну на кафедрі графічного дизайну передбачає широке застосування комп’ютерних технологій навчання та програмного забезпечення освітнього процесу. Під час проведення лекцій активно застосовуються мультимедійні засоби, а практичні заняття, особливо з фахово-орієнтованих та практичних дисциплін проводяться в комп’ютерних класах університету, де встановлено програмне забезпечення, необхідне для виконання навчального плану.  

Мистецька школа

Мистецька школа: «УКРАЇНСЬКЕ ГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО ТА ДИЗАЙН»

Засновник мистецької школи – заслужений працівник освіти України, художник, графік, відмінник освіти, член НСХУ, професор Євген Петрович Гула

Школа працює у напрямах розвитку мистецтва та графічного дизайну України; дослідження актуальних аспектів розвитку дизайну; виявлення та формування сучасних тенденцій удосконалення графічного дизайну.

Результати діяльності мистецької школи:

 • твори експонуються у музеях світу, зокрема в Німеччині, Польщі,  Китаї, Швейцарії, Німеччині, Франції, Малайзії, США, Бельгії, Узбекистані, Таджикистані, Казахстані, Молдові тощо;
 • розроблено монументально-декоративні твори, які знаходяться в Україні, (Київ, Полтава, Лубни, Дрогобич);
 • у творчому доробку понад 3000 робіт (монументально-декоративне мистецтво, живопис, графіка, скульптура, графічний дизайн), 30 публікацій, у тому числі  монографій та каталогів.
Наукова діяльність

Викладачі кафедри графічного дизайну здійснюють дослідження в галузі графіки, візуального мистецтва, дизайну, а також у сфері вдосконалення педагогічних методик з метою поліпшення засвоєння знань студентами. Вони беруть участь у художніх та дизайнерських міжнародних, національних та регіональних виставках, конкурсах, симпозіумах, а також у науково-методичних конференціях.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у роботі науково-методичного семінару з актуальних проблем художньої культури, естетики, проєктування та теорії графічного дизайну, який діє на факультеті та орієнтований на формування нової концепції дизайну, що базується на екології культури та життя людини. 

Вагомий внесок у науково-творчі дослідження вніс професор кафедри графічного дизайну, Євген Петрович Гула – автор книжки, у якій пластична анатомія розглядається як основний базис академічного рисунка. Інноваційний підхід у поданні матеріалу сприяє зацікавленню студентів у подальшому поглибленні знань з анатомії та пластики, що допомагає формуванню естетичного світогляду та вихованню художнього смаку в майбутніх дизайнерів.

 

Випускники кафедри графічного дизайну:

 • Олександров Олексій  –  графічний дизайнер у ТОВ «Червона квітка»;
 • Брачун Андрій (випуск 2017 р.)  –  провідний дизайнер компанії «Петрус», член Національної спілки художників України;
 • Галайда Лілія (випуск 2017 р.)  –  дизайнер, аніматор в «1 + 1 media»;
 • Помазнюк Ольга  –  дизайнер з реклами мережі магазинів «Каркас»;
 • Потапенко Аліна (випуск 2017 р.)  –  графічний дизайнер у музичній групі «Дзидзьо»;
 • Руденко Ліза  –  графічний дизайнер та дизайнер одягу торгової марки «L Rudenko»;
 • Якушина Вікторія (випуск 2018 р.)  –  менеджер з дизайну та реклами компанії ООО «Парус Экспо Медиа»;
 • Дідик Альона, Калініченко Олександра, Москаленко Ілона, Мотицька Яна, Чобан Едіта  –  графічні дизайнери в провідних дизайнерських та рекламних компаніях Києва (Україна);
 • Войтенко Катерина (випуск 2020 р.)– графічний дизайнер в агенції «Prentkovych Digital Agency»;
 • Сафрановська Ліна (випуск 2020 р.) – графічний дизайнер фрилансер;
 • Філатова Марія (випуск 2020 р.) – графічний дизайнер фрилансер;
 • Александрова Олександра (випуск 2020 р.) – менеджер СММ, графічний дизайнер;
 • Куровська Дар’я (випуск 2021 р.) – викладач кафедри графічного дизайну;
 • Коваленко Марія (випуск 2021 р.) – викладач кафедри графічного дизайну.

 

На основі проведених кафедрою наукових досліджень, на замовлення державних та громадських установ, мистецьких та інших закладів освіти, підприємств та організацій, виконано чимало дизайнерських розробок проєктів фірмового стилю, художньо-мистецького оформлення внутрішнього простору, а також у сфері створення соціально-мистецьких проєктів, що мають нагальну актуальність у сучасному суспільстві.

 

Основними напрямами наукової роботи кафедри є:

 • творчо-інноваційна робота науково-педагогічних працівників кафедри на виставках, науково-творчих симпозіумах, публікація творчих робіт з живопису та графіки у ЗМІ (професор Є. П. Гула,  професор М. Ф. Руденко, доцент О. В. Кротевич, старший викладач А.М. Осадча);
 • дизайн у контексті культури сучасного суспільства (професор Є. П. Гула, професор О. В. Колісник, професор М. Ф. Руденко, доцент О. В. Мазніченко, доцент О. В. Кротевич);
 • науково-дослідні проблеми дизайну та мистецтва освіти в Україні (професор О. В. Колісник, доцент О. Ю. Михайлюк);
 • особливості сприйняття студентами мистецького напряму підготовки питань наукових досліджень у дизайні (професор О. В. Колісник, , доцент О. Ю. Михайлюк, доцент О. В. Мазніченко);
 • формування напрямів наукової роботи студентів за освітніми програмами магістерської підготовки «Графічний дизайн» (професори О. В. Колісник, Є. П. Гула).

Наукова школа

Формування методологічних основ та дослідження творів графічного дизайну.

Напрями:

 • дослідження соціокультурних і мистецьких тенденцій з метою дослідження інновацій у дизайні та його фахового викладання майбутнім дизайнерам;
 • розробка сучасних  креативних проєктів на основі аналізу новітніх тенденцій графічного дизайну та візуального мистецтва;
 • обґрунтування теоретичних та практичних засад підготовки фахівців із графічного дизайну та мистецтвознавства, їх галузева інтерпретація неперервної освіти.

 

Наукові керівники

доктор філософських наук, професор О. В. Колісник 

заслужений працівник освіти України, професор Є. П. Гула 

 

Результати:

 • опубліковано понад 120 наукових праць та монографій.

Результати наукових досліджень за цими напрямами покладено в основу науково-дослідної роботи кафедри із залученням студентів, що допомагає у розроблені курсових та дипломних магістерських робіт з графічного дизайну.

За роки існування кафедри науково-педагогічними працівниками видано понад 20 навчальних та навчально-методичних посібників, монографій за напрямом наукової та творчої діяльності, з-поміж яких найбільш значущими вважаємо:

 1. Гула Є. П. Пластична анатомія — основа рисунка / Є. П. Гула. – К. : [Видано за сприянням Київської спілки художників книги], 2013. – 344 с.
 2. Колісник О. В. Художня та матеріальна культура (за видами дизайну): навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0202 «Мистецтво», напряму підготовки 022 «Дизайн», спеціалізації 2201 «Графічний дизайн. Фірмовий стиль». Київ: КНУТД, 2020. 188 с.
 3. Kolisnyk O. V.  Сollective Monograph / Graphic design as a sign of cooparation // Мodern Technologies and Design Art / Edited by Liubov Bovnegra. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. –  Katowice School of Technology, 2020, –  Р. 209 - 214. (обсяг – 299 с., фіксований власний обсяг – 5 с.)
 4. Колісник О. В.: монографія / Дизайн в контексті самоідентифікаційних соціокультурних практик / Колісник О. В. – К.: КНУТД, 2020, – 224 с.
 5. Гула Є. П.: монографія/ Пластична анатомія – основа рисунка: монографія / Є. П. Гула. – К.: ВХ [студіо], 2013. – 504 с. (обсяг – 504 с., фіксований власний обсяг – 504 с.)
 6. Гула Є. П.: навчальний посібник/Пластична анатомія – основа рисунка: Навч. посібник / Є. П.  Гула. – К.: Київська спілка художників книги, 2013.–344с. (обсяг–344с., фікс. власн. обсяг – 344с.)
Студенти

На кафедрі графічного дизайну навчається понад 476 здобувачів освіти денної та більше 60 студентів заочної форм навчання. Студенти постійно беруть участь у фахових міжнародних, регіональних конкурсах, виставках та отримують нагороди (Всеукраїнський студентський фестиваль виставкових технологій «Експо-Зірка», Міжнародний конкурс плаката та комп’ютерної анімації, всеукраїнські художні виставки, в тому числі мають можливість продемонструвати свої роботи у нашому виставковому центрі «Мистецький простір»).

У процесі навчання студенти кафедри виконують великий обсяг творчих розробок, постійно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах молодих художників, художників-графіків, дизайнерів-ілюстраторів та дизайнерів фірмового стилю, де постійно виборюють призові нагороди.

Студенти кафедри, під керівництвом викладачів, є учасниками та лауреатами таких всеукраїнських та міжнародних творчих професійних конкурсів як:

 • Міжнародний конкурс молодих дизайнерів «Печерські каштани»
 • Всеукраїнський студентський фестиваль виставкових технологій «Експо-Зірка»
 • Всеукраїнський конкурс дизайнерів «Сузір’я «Каштан»
 • Всеукраїнський конкурс рисунка серед студентів мистецьких навчальних закладів
 • Міжнародний конкурс плаката та комп’ютерної анімації
 • Всеукраїнські художні виставки молодих митців у галузі образотворчого мистецтва, проєктної графіки та фірмового стилю

Рекреаційні приміщення кафедри використовуються як виставкова зала для демонстрації творчих робіт як викладачів кафедри – професійних художників, так і студентів університету. За період 2000—2023 рр. кафедрою графічного дизайну було проведено понад 50 художніх виставок.

Таким чином, студенти мають можливість не тільки здобувати вищу освіту за спеціальністю 022 «Дизайн», а також брати безпосередню участь у мистецьких заходах України. Студенти кафедри графічного дизайну не раз займають призові місця на конкурсах мистецького напряму та отримують найкращі результати серед конкурентних закладів вищої освіти.

Крім того, протягом останніх років студенти кафедри – майбутні дизайнери-графіки, є постійними учасниками міжнародних проєктів «Плакатом по витратах» та «Енергоефективний університет».

   

Плакати студентів-переможців міжнародного конкурсу «ЗБЕРЕЖИ ENERDGY»
(автори – студ. Крижанівська К., Солодка Д., Куровська Д., Драпун Л., кер. доц. Мазніченко О.В., Кугай Т.А.), 2019 р.

 

 

 

 

  

     

 

Перспективи для студентів

На кафедрі графічного дизайну створено всі умови для повноцінного засвоєння знань та навичок майбутніми фахівцями, що мають вільно володіти сучасними художніми засобами для повноцінного розкриття своїх здібностей під час виконання реальних проєктів. Поглиблене вивчення основ графічного дизайну та поєднання його з комп’ютерним проєктуванням дає можливість створювати конкурентоспроможну продукцію.

У процесі навчання студенти ознайомлюються з основами наукових досліджень у галузі дизайну та із сучасними методиками наукових досліджень.

В освітньому процесі активно застосовуються ефективні методи навчання, сучасні творчі розробки дизайнерів, найновіші зразки художньої творчості провідних митців світу, комп’ютерна техніка та унікальне фахово-орієнтоване програмне забезпечення.

Студентські гуртки

У процесі навчання студенти кафедри графічного дизайну, під керівництвом викладачів, виконують аналітично-творчі та науково-дослідні роботи, оволодівають навичками збирання матеріалу, аналізу, узагальнень, обґрунтування наукових висновків – тобто, розвивають своє аналітичне мислення, що стане основою їх подальшої дизайнерської діяльності.

На кафедрі організовано й успішно функціонують студентські творчі гуртки, діяльність яких спрямована на підвищення професійної майстерності студентів, активізацію їх творчого потенціалу та майстерності.

З-поміж найбільш значущих напрямів діяльності студентів у творчих гуртках необхідно виділити такі:

Розробка нових базових та індивідуальних проєктів графічного дизайну різного призначення та стильового вирішення (керівники – доценти Кротевич О. В. та Мазніченко О. В.). Основними пріоритетами у роботі студентського гуртка можна назвати:

 • виконання дизайн-проєктів графічного дизайну та реклами різного призначення та стильового рішення на основі сучасних інноваційних технологій;
 • розробка реальних чи віртуальних макетів дизайн-об’єктів рекламної та поліграфічної продукції;
 • проведення здійснення пошуку, моделювання та порівняльного аналізу графічних дизайнерських творів. 
Випускники

Випускники кафедри – фахівці з графічного дизайну активно працюють у сфері реклами, в організаціях із розробки фірмового стилю (логотипи, знак, ділова документація, візитки, рекламні носії), видавничій сфері, на телебаченні (володіння анімаційними технологіями), на підприємствах, де здійснюється оформлення видовищних заходів. Володіння комп’ютерними технологіями дає можливість проєктування рекламної продукції в інтер’єрі та на зовнішніх носіях (вивіски, сітілайт, білборд, зовнішні плакати, світлові установки, перетяжки, навіси).

Професійні уміння і знання про методи реалізації та презентації результатів наукового дослідження, дають випускникам можливість. здійснювати графічне дизайн-проєктування на міцній теоретичній основі.

Випускники кафедри сьогодні є затребуваними висококваліфікованими фахівцями у сфері графічного дизайну та реклами, айдентики, дизайну книжок художньої літератури, мальописів і періодичних видань, упаковки тощо, а також можуть працювати викладачами дизайну та візуального мистецтва закладів освіти (ІІІ – IV  рівнів) в Україні та за її межами. 

Зарубіжне партнерство

Науково-педагогічні працівники кафедри графічного дизайну підтримують міжнародні зв’язки із закладами вищої освіти та митцями багатьох зарубіжних країн (Грузія, Болгарія, Польща, Чехія, Велика Британія, Іран, Індія). За останні роки на кафедрі пройшли навчання понад 80 іноземних студентів з Китаю, Литви, Вірменії, Туркменістану, Сербії, Молдови, Ірану. Уже понад 10 років на кафедрі здійснюється підготовка студентів з Китаю.

Викладачі кафедри є членами редколегій міжнародних наукових журналів, спільно із студентами виступають з доповідями на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

Мистецькі твори викладачів кафедри графічного дизайну експонувалися на виставках країн Східної та Західної Європи, та Північної Америки, зокрема в Канаді.

Знаковою подією для кафедри графічного дизайну стало отримання доцентом Олександром Кротевичем почесної нагороди від експертної ради ГО «Грандів, рейтингів та номінацій», БО «Комітет з громадських нагород України» - МІЖНАРОДНОЇ ПРЕМІЇ «КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ» – за популяризацію української графіки, висвітлення тематики української ідентичності в авторському графічному проєкті «Абетка українських буквиць».

Експозиції у Виставковому центрі КНУТД «Мистецький простір»

Виставковий центр Київського національного університету технологій та дизайну «Мистецький простір» – це культурне середовище, платформа самовираження і свободи, місце де відбувається обмін ідеями, натхненням та емоціями, де викладачі та здобувачі освіти презентують свої творчі здобутки та таланти.

Відкриття цього мистецького середовища 1 березня 2023 року було ознаменовано персональною виставкою «ЕЛЕГІЯ ЖИТТЯ» Євгена Гули, живописця, графіка, члена Національної спілки художників України, учасника всеукраїнських та зарубіжних художніх виставок, професора кафедри графічного дизайну Факультету дизайну КНУТД. Євген Гула – педагог, автор навчальних посібників з курсів «Пластична анатомія» (КНУТД, 2007) та «Основи композиції» (КНУТД, 2012); монографії «Пластична анатомія – основа рисунка» (2013).

  

Наступною виставкою в «Мистецькому просторі» стала експозиція доцента кафедри графічного дизайну Олександра Кротевича «ІДУ НА ВИ!». На виставці було представлено роботи серій «Моя Україна» та «Абетка українських буквиць. Олександр Кротевич – художник, дизайнер, кандидат мистецтвознавства, член Спілки дизайнерів України, учасник багатьох всеукраїнських та міжнародних художніх виставок. Митець працює в галузях монументального мистецтва, графіки, живопису та графічного дизайну, його твори зберігаються в приватних колекціях України та зарубіжжя.

Серія «Абетка Українських буквиць» складається з 33 графічних аркушів, що було створено в 2019 році як своєрідне відображення української ідентичності в баченні митця. Митець отримав Свідоцтво авторського права державного зразка № 90684 на серію «Абетка Українських буквиць».

1 травня 2023 року у Виставковому центрі «Мистецький простір» Київського національного університету технологій та дизайну відбулося  відкриття Персональної виставки Михайла Руденка «…і цим живу!».  Іван Грищенко, ректор КНУТД, доктор економічних наук, професор, академік НАПН України відкрив виставку та привітав митця і численну аудиторію друзів, гостей, студентів – щирих поціновувачів мистецтва із цією подією. Іван Михайлович наголосив, що пишається і  підтримує талановитих учених нашого колективу, адже впевнений, що мистецтво – це скарб нації.

Багато колег та друзів прийшли привітати автора, лунали привітання і від закордонних колег, а саме від: Ву Сюебіня, декана Східно-Західної академії образотворчого мистецтва Гуансі в Китаї, почесного професора Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури України та Університету декоративного мистецтва; Фідеша Кьоніга, відомого угорського живописця, президента Угорського університету образотворчих мистецтв, академіка Угорської Академії мистецтв.

16 травня 2023 року відбулася відкрита лекція з кольорознавства Михайла Руденка, професора кафедри графічного дизайну Факультету дизайну для студентів Факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій.

У лекції з теми «Колір як явище, його властивості та методи використання в графічному дизайні та образотворчому мистецтві» також взяли участь  викладачі та здобувачі освіти бакалаврського та магістерського освітніх рівнів факультетів: дизайну, мистецтв та моди, мехатроніки та комп’ютерних технологій.

Михайло Руденко у цікавій та доступній формі ознайомив учасників з основами науки про колір, а також відповів на запитання, які цікавили аудиторію. За відгуками учасників, лекція була цікавою, інформативною та пізнавальною.

Відкрита лекція відбулася у «Мистецькому просторі» КНУТД де експонувалася персональна виставка«…І цим живу» майстра М.Руденка.  Твори художника наочно демонстрували використання кольору в графіці та живописі, майстерність поєднання відтінків, розмаїття барв.

Важливою подією для кафедри графічного дизайну є нагорода Маріанни Нерозної, доцента кафедри, дипломом кандидата культурології, від експертної ради ГО «Грандів, рейтингів та номінацій», БО «Комітет з громадських нагород України» - МІЖНАРОДНОЇ ПРЕМІЇ «КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ» - за розвиток українського мистецтва та графіки в Україні та поза її межами.

4 липня в Музеї Шолом Алейхема в Києві відбулася виставка Євгена Гули, академіка живопису, в. о. завідувача кафедри графічного дизайну, Київського національного університету технологій та дизайну, члена НСХУ. Митець представляв свої оригінальні твори живопису, вернісаж виставки пройшов у колі колег-викладачів, художників, студентів професора та близьких друзів.