КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет дизайну

КАФЕДРА РИСУНКА ТА ЖИВОПИСУ

ГУЛА Євген Петрович

професор, завідувач кафедри

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0438

Телефон для довідок: +38044-256-29-80

Е-mail[email protected]

Про кафедру
Історія

Кафедра рисунка та живопису створена у червні 2000 р. Засновником кафедри був професор, народний художник України Колесніков В.Г., який протягом майже 15 років очолював кафедру. Відкриття кафедри стало базовим підґрунтям для розвитку мистецького фахового спрямування в КНУТД та відкрило шляхи для удосконалення підготовки художників-дизайнерів.

Колективом однодумців – проф. Гулою Є.П., проф. Павленко А.Ф., проф. Кожековим О.В, проф. Бистряковим В.П., доц. Бистряковою В.Н., під керівництвом Колеснікова В.Г., розроблені авторські програми викладання дисциплін: «Індустрія графічного дизайну», «Проектна графіка»,  «Основи композиції та кольорознавства», «Композиція графіки та фірмовий стиль»,  «Художня та матеріальна культура» та ін., створено творчі майстерні, започатковано виїзди на пленери, що надало змогу розвивати креативність у студентів й всебічно розкривати  потенціал викладачів.

Студенти факультету дизайну на кафедрі рисунку та живопису опановують базові дисципліни «Образотворче мистецтво та художня творчість», «Основи рисунку, живопису та пластичної анатомії», «Проектування упаковки», «Формоутворення в графічному дизайні» та ін. У 2003 р. на кафедрі відкрито фахове спрямування «Графічний дизайн» (в межах напряму підготовки 022 «Дизайн») для підготовки фахівців промислової графіки і реклами, що відобразило потреби сучасної України у високопрофесійних спеціалістах, які на гідному рівні здатні творити візуальну культуру країни. Авторське бачення професорсько-викладацького складу кафедри головних акцентів навчального процесу спрямовано на максимальне досягнення поставленої мети. З того часу й по сьогоднішній день кафедра є випусковою за спеціальністю 022 «Дизайн», яка готує професійних дизайнерів-графіків з вищою освітою за програмами підготовки бакалаврів та магістрів «Графічний дизайн» та «Фірмовий стиль».

Студенти кафедри рисунку та живопису набувають фундаментальних знань та професійних навичок з дисциплін: «Дизайн-графіка», «Композиція в дизайн-проекті», «Комп'ютерна графіка та шрифти», «Комплексне дизайн-проектування» та багатьох інших в навчально-творчих майстернях під керівництвом викладачів.

Кафедра має міцні творчі зв’язки з Національною академією образотворчого мистецтва та архітектури, Львівською національною академією мистецтв, Київською державною академією декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука та іншими мистецькими закладами України.

Науково-педагогічні працівники

З січня 2019 р. кафедру очолює один з її засновників – професор Гула Є.П. Він продовжує працювати над укріпленням кадрового потенціалу кафедри – запрошує докторів та кандидатів наук, професорів та доцентів, вимогливо ставиться до молодих викладачів щодо захисту кандидатських та докторських дисертацій, залишає працювати на кафедрі талановитих випускників. Сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри являє собою міцний творчий та науковий потенціал. На кафедрі працюють 23 викладача, серед яких професори Гула Є.П., Колісник О.В., Павленко А.Ф., 15 доцентів, кандидатів наук. Доц. Павельчук І.А. є заслуженим художником України. Переважна більшість викладачів кафедри є  членами творчих спілок України – Національної спілки художників України, Спілки дизайнерів України.

Викладачі кафедри постійно працюють в галузі живопису та графіки, підвищують свій професійний рівень на регіональних та міжнародних пленерах, регулярно експонують свої творчі роботи на різноманітних персональних, всеукраїнських та міжнародних виставках, як в межах України так і за кордоном, поширюють імідж КНУТД, факультету дизайну в Європі, сприяють розвитку зав’язків з європейським митцями (графіками, дизайнерами),    популяризують українську мистецьку та графічну школу в Європі.

Розвиток творчих зав’язків, обмін досвідом, популяризація української графічної школи, інтеграція до європейського дослідницького співтовариства колективом кафедри здійснюється постійно, зокрема у Міжнародних іспано-українських, китайських, польських, словацьких, німецьких, французських, австрійських, культурно-мистецьких проектах, конкурсах, виставках а також по консультуванню студентів,  експертним роботам в галузі живопису, станкової графіки та графічного дизайну, обміну досвідом у навчальній та науковій діяльності  викладачів кафедри рисунку та живопису: проф. Є.П. Гули,  доц. А.П. Дубрівни,  доц. Т.А.Кугай, доц. О.В. Мазніченко, проф. О.В. Колісник, доц. Л.А. Берната, доц. І.А. Павельчук, ст. викл.  М.Ф. Руденка та ін.

Творчий професорсько-викладацький колектив кафедри має значний культурно-мистецький та науковий потенціал для організації та проведення творчої інноваційної співпраці на культурно-мистецькому, освітньому та науково-дослідному рівні та проведення належного високопрофесійного навчально-освітнього процесу на факультеті дизайн КНУТД.

На кафедрі систематично поповнюється кадровий склад молодими випускниками. До участі в освітньому процесі залучаються провідні фахівці з рисунку, живопису та графічного дизайну, діячі наукових установ та організацій, викладачі вищих навчальних закладів мистецького профілю.

ГУЛА Євген Петрович, професор.           

Закінчив Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури, член Національної спілки художників України. Працює у галузі станкового та монументального мистецтва. Учасник виставок міжнародного та національного рівня. Приймав провідну роль в організації на кафедрі спеціалізації «Графічний дизайн та реклама». Має ряд методичних розробок у сфері пластичної анатомії, основ композиції тощо. Твори Гули Є.П. зберігаються в приватних колекціях України, Німеччини, Польщі.

 

КОЛІСНИК Олександра Володимирівна, доктор філософських наук, професор.

Закінчила Полтавський педагогічний університет імені В. Г. Короленка (1992 р.), кандидат філософських наук зі спеціальності «Антропологія, філософія культури» (1997 р.), доктор філософських наук зі спеціальності «Історія філософії» (2014 р.), професор (2015 р.). Автор більше 145 публікацій, серед яких три монографії, розділи в підручниках, колективних монографіях, науково-методичні посібники, більше 57 наукових статей у фахових та міжнародних виданнях.

 

ПАВЛЕНКО Анатолій Федорович, професор

Закінчив Львівський інститут декоративно-прикладного мистецтва, член Національної спілки художників України. Працює у галузі станкового живопису та графіки. Учасник виставок міжнародного та національного рівня. Має методичні розробки з дисциплін графічного напрямку. Твори Павленко А.Ф. зберігаються в приватних колекціях України, США.

 

БИСТРЯКОВА Валентина Никодимівна, доцент.

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури, член Національної спілки художників України. Працює в галузі графіки та живопису. Учасниця 100 виставок міжнародного та національного рівня, творчих пленерів та симпозіумів. Має ряд методичних розробок у сфері живопису та формоутворення в графічному дизайні. Твори Бистрякової В.Н. знаходяться у багатьох державних зібраннях, зокрема у фондах Міністерства культури України, Державному музеї Т.Г. Шевченка (Київ), музеї Т.Г. Шевченка (Казахстан), а також зберігаються в приватних колекціях України та за кордоном.

 

ДУБРІВНА Антоніна Петрівна, кандидат мистецтвознавства (доктор філософії), доцент.

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури у 1998 р.

В 2018 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (доктора філософії) на тему «Абстракція в образотворчому мистецтві як феномен художньої культури України». Опубліковано 28 наукових праць у наукових фахових виданнях України та наукових періодичних виданнях за кордоном.

Член Національної спілки художників України з 2003 р.

Нагороджена відзнаками: орден «Освітянська слава» Міжнародного форуму «Сучасний стан освіти і науки в Україні. Стратегія розвитку» ІІ Національного конгресу освітян (за підтримки НАНУ, НАПНУ, АНВШУ, 2016 р.), за вагомий внесок у розвиток освіти та науки України; орден «Берегиня України» (2017) Всеукраїнського проекту «Я – Українка», за підтримки та участі представників Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, за особистий внесок у розвиток України та вірність нації; почесна грамота Національної Спілки Художників України «За вагомий особистий внесок у розвиток українського образотворчого мистецтва, високий професіоналізм, багаторічну творчу та педагогічну діяльність» (2017); орден «Флагман освіти і науки України» Міжнародного форуму «Освіта і наука заради миру та розвитку суспільства» від Комітету Верховної Ради України з питань освіти та науки та НАНУ, НАПНУ, 2018 р.), за особисті вагомі успіхи в організації наукового процесу, значний внесок у підготовку та розвиток високого інтелектуального, культурного, морального рівня молоді; почесна грамота Спілки педагогів Грузії «За активну і плідну педагогічну діяльність» (2018).

 

ОСИПЧУК Микола Володимирович, доцент.

Закінчив Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури. Працює в галузі станкового живопису. Учасник виставок міжнародного та національного рівня. Автор навчального посібника «Рисунок» та упорядник методичних розробок з рисунка та живопису. Твори Осипчука М.В. зберігаються в приватних колекціях України та за кордоном.

 

БАСАНЕЦЬ Олександра Петрівна, доцент.

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури, член Національної спілки художників України. Співавтор навчального посібника «Рисунок», має методичні розробки у галузі живопису. Працює у галузі станкового живопису. Учасниця виставок міжнародного та національного рівня. Творчі роботи зберігаються в приватних колекціях України та за кордоном.

 

КУГАЙ Тетяна Анатоліївна, доцент.

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури, член Національної спілки художників України. Має методичні розробки у галузі індустрії графічного дизайну, макетування та роботі в матеріалі. Працює в галузі станкової та комп'ютерної графіки, живопису, книжкового та журнального оформлення. Учасниця виставок міжнародного та національного рівня. Творчі роботи Кугай Т.А. зберігаються в приватних колекціях України, Німеччини, Канади, США, Англії та музеї Тараса Шевченка у Пекіні, Китай.

 

МАЗНІЧЕНКО Оксана Володимирівна, доцент.

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури, член Спілки дизайнерів України. Працює в провідних видавництвах України в галузі книжкової ілюстрації, лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Творчі роботи зберігаються в приватних колекціях України та за кордоном.

 

ЧЕРНИШ Маріана Олегівна, кандидат культурології, доцент.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну, Національну академію керівних кадрів культури та мистецтв. Кандидат культурології зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури. Тема "Збереження культурного розмаїття в добу глобалізації (середина ХХ – початок ХХI ст.)". Автор серій наукових праць з проблематики збереження культурного розмаїття в добу глобалізації, розвитку дизайнерської освіти, питань сучасного мистецтва. Постійний учасник конференцій, конкурсів, виставок з дизайну та живопису. Творчі наробки зберігаються у приватних колекціях України, Польщі, Германії, Іспанії.

БЕРНАТ Леонід Анатолійович, доцент.

Народився в 1962 році, в Києві. 1980 - Закінчив Республіканську художню школу ім. Т. Г. Шевченка. 1990 - Закінчив Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури, факультет графічного дизайну. 2000 - Член Національного Союзу Художників України. Активно працює у різних напрямах мистецтва, а саме книжкова графіка, плакат, станковий живопис і графіка, об'єктний асамбляж і т.д. Гармонічно поєднує творчу та виставкову діяльність з викладанням в інститутах і академіях України. Учасник і дипломант багатьох вітчизняних та міжнародних виставок. 

ПАВЕЛЬЧУК Іванна Андріївна, Заслужений художник України, кандидат мистецтвознавства, доцент.

Член Національної спілки художників України (1995). Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури (2000). Лауреат міжнародної освітньої програми Gaude Polonia та стипендіат Міністра культури Польщі (2004). Кандидат мистецтвознавства (PhD in Arts) зі спеціальності «Образотворче мистецтво». Художні твори зберігаються в музейних збірках: Національного музею Т. Г. Шевченка, Київського національного музею російського мистецтва, Українському центрі народної культури «Музей Івана Гончара», Східно-Казахстанського обласного музею образотворчих мистецтв імені родини Невзорових. Автор понад 70 наукових праць, серед яких монографія, три навчально-методичних посібника та публікації, що входять до наукометричної бази Scopus та Index Copernicus International (ICI).  www.ivapavelchuk.com

 

БАЛАН Уляна Григорівна, старший викладач.

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури, член Національної спілки художників України. Працює в сфері живопису, рисунка, дизайну, оформлення книги. Учасниця виставок національного та регіонального рівня. Творчі роботи зберігаються в приватних колекціях України та за кордоном.

 

ОСАДЧА Алла Миколаївна, старший викладач.

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури. Учасниця виставок національного та регіонального рівня. Має методичні розробки по графічним технікам. Працює у галузі станкового живопису та графіки. Творчі роботи зберігаються в приватних колекціях України та за кордоном.

 

ПІЛЬГУК Олеся Анатоліївна, старший викладач.

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури, член Національної спілки художників України. Має методичні розробки з рисунку. Працює у галузі станкового живопису. Учасниця виставок міжнародного та національного рівня. Творчі роботи зберігаються в приватних колекціях України та за кордоном.

 

РУДЕНКО Михайло Федорович, старший викладач.

Закінчив Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури з відзнакою (Суріковський стипендіат), член Національної спілки художників України. Стажувався за кордоном. Має досвід викладання в Європейських вузах. Його учні продовжують навчання в Сорбона 8 (Франція), та в Віденській Академії мистецтв,  член спілки художників Берліну, член міжнародної спілки музейних працівників (арт. експерт), нагороджений цінним подарунком від ЮНЕСКО за вклад в розвиток культурних зв”язків  Україна-Франція. Займається міжнародними проектами та популяризацією Українського мистецтва на телебаченні та радіо. Працює в галузі живопису, графіки та пластичних мистецтв. Учасник більше 56-ти міжнародних виставок та багатьох виставок національного  та регіонального рівня. Творчі роботи зберігаються в приватних колекціях та в галереях України, Німеччини,  Угорщини, Австрії, Канади, США .

 

БАСАНЕЦЬ Юрій Петрович, старший викладач.

Закінчив Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури, член Національної спілки художників України. Працює у галузі станкового живопису. Учасник виставок міжнародного та національного рівня. Творчі роботи зберігаються в приватних колекціях України та за кордоном.

 

ПАШУКОВА Світлана Георгіївна, старший викладач.

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури. Працює у галузі станкового живопису та графіки. Творчі роботи зберігаються в приватних колекціях України та за кордоном. 

 

ГАЛЬЧИНСЬКА Ольга Сергіївна, асистент.

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури. Член Національної спілки художників України (спілка молодих художників та мистецтвознавців). Працює в сфері станкового живопису. Бере активну участь в різноманітних конкурсах та виставках. Роботи художниці знаходяться в приватних колекціях України, Росії, США, Ірану.

 

ЄРМАК Інга Олександрівна, асистент.

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури. Працює в сфері живопису, рисунка, дизайну, оформлення книги. Має ряд методичних розробок з рисунка, живопису, графіки. Творчі роботи зберігаються в приватних колекціях України та закордоном.

 

ПШІНКА Наталя Миколаївна, асистент.

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури, член Національної спілки художників України. Працює в галузі станкової та книжкової графіки, станкового живопису. Учасниця виставок національного та регіонального рівня. Творчі роботи зберігаються в приватних колекціях України та за кордоном.

 

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра рисунка та живопису має творчі майстерні для проведення практичних занять з дисциплін «Основи рисунку, живопису та пластичної анатомії», «Образоторче мистецтво та художня творчість», які оснащені сучасним обладнанням і різноманітним натюрмортним фондом. Студенти забезпечені навчальною натурою й гіпсовими моделями античних зразків скульптури.

Для проведення лекційних та практичних занять зі спецдисциплін на кафедрі функціонують навчальні аудиторії та творчі арт-студії, зал курсового та дипломного проектування. В рекреаційних приміщеннях знаходяться зразки студентських робіт та твори викладачів кафедри – професійних художників.

Всі складові матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу кафедри постійно розвиваються та оновлюються. На кафедрі функціонують творчі студії, методична студія-лабораторія, арт-студії з розробки комплексних дизайн-проектів, зокрема:

 • 1-0192  –  Студія графічного дизайну
 • 1-0194  –  Дизайн-студія
 • 1-0195  –  Приміщення дипломного проектування
 • 1-0384  –  Студія дизайн-графіки
 • 1-0384А  –  Студія дизайн-графіки
 • 1-0387  –  Студія композиції графіки
 • 1-0387А  –  Студія візуальних комунікацій
 • 1-0425  –  Студія рисунку
 • 1-0427  –  Арт-студія образотворчого мистецтва
 • 1-0429  –  Студія живопису
 • 1-0431  –  Студія рисунку
 • 1-0433  –  Кабінет завідувача кафедрою
 • 1-0435  –  Студія рисунку
 • 1-0436  –  Методична студія пластичної анатомії
 • 1-0438  –  Викладацька
 • 1 майстерня  –  Зал дипломного проектування
 • 2 майстерня  –  Зал графічного проектування

У студіях композиції графіки, дизайн-графіки та Арт-студії графічного дизайну студенти кафедри, очолювані керівниками – досвідченими фахівцями у цій сфері образотворчої діяльності, втілюють у практику знання про науково-практичні методи реалізації творчої інформації в комплексних дизайн-проектах, удосконалюють володіння принципами візуалізації проектів засобами дизайн-графіки, проектної графіки та рекламної графіки для втілення власних творчих рішень.

В Арт-студії образотворчого мистецтва та залі графічного проектування студенти виконують графічні розробки до міжнародних та всеукраїнських конкурсів, виготовляють та опрацьовують творчі дизайн-проекти соціального та рекламного спрямування, створюють та готують до експозиції конкурсні та виставкові роботи в галузі графічного дизайну.

В методичній студії-лабораторії з вивчення пластичної анатомії студенти проводять інформаційно-теоретичні та практичні дослідження будови пластики людського тіла, що сприяє вдосконаленню роботи над дизайнерськими проектами.

Підготовка фахівців у сфері графічного дизайну та фірмового стилю на кафедрі рисунку і живопису передбачає широке застосування комп’ютерних технологій навчання та програмного забезпечення освітнього процесу. При проведенні лекцій все активніше застосовуються мультимедійні засоби, а практичні заняття, особливо з фахово-орієнтованих та практичних дисциплін проводяться в комп’ютерних класах університету, де встановлено програмне забезпечення, необхідне для виконання навчального плану. 

  

 

Мистецькі школи

Науково-педагогічними працівниками кафедри сформовано мистецьку школу «Рух у просторі і часі», засновник якої – народний художник України, професор, Володимир Григорович Колесніков (завідувач кафедрою рисунку і живопису, 2000 – 2014 р.).

Школа працює у напрямку досліджень сучасних концепцій розвитку та дослідженню мистецтва, матеріальної культури.

Мистецька школа:   УКРАЇНСЬКЕ ГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО ТА ДИЗАЙН

Засновник мистецької школи – художник, графік, завідуючий кафедрою рисунку та живопису, відмінник освіти, член НСХУ, професор  Гула Євген Петрович

Школа працює у напрямку розвитку мистецтва та графічного дизайну України; дослідження актуальних аспектів мистецтва та дизайну; виявлення та формування сучасних тенденцій удосконалення живопису та графічного дизайну в контексті сталого розвитку.

Результати діяльності мистецьких шкіл:

 • твори експонуються у музеях світу, зокрема в Німеччині, Польщі,  Китаї, Швейцарії, Німеччині, Франції, Малайзії, США, Бельгії, Узбекистані, Таджикістані, Казахстані, Молдові тощо;
 • розроблені монументально-декоративні твори, які знаходяться в Україні, (Київ, Полтава, Лубни, Дрогобич), в Криму (Симферополь), а також у Росії (Москва, Ханти-Мансійськ);
 • в університеті створено творче об'єднання «Мистецтво»;
 • у творчому доробку понад 3000 робіт (монументально-декоративне мистецтво, живопис, графіка, скульптура, графічний дизайн), 30 публікацій, у тому числі  монографій та каталогів.

 

Наукова діяльність

Викладачі кафедри рисунка та живопису проводять дослідження в галузі живопису, графіки, дизайну, а також у сфері вдосконалення педагогічних методик з метою поліпшення засвоєння знань студентами. Вони постійно беруть участь у художніх та дизайнерських міжнародних, національних та регіональних виставках, конкурсах, симпозіумах, а також у науково-методичних конференціях.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь в роботі науково-методичного семінару з актуальних проблем художньої культури, естетики, проектування та теорії графічного дизайну, який орієнтований на формування нової концепції дизайну, що базується на екології культури та життя людини (діє на факультеті дизайну).

Вагомий внесок у науково-творчі дослідження вніс професор кафедри рисунка та живопису, Євген Петрович Гула – автор книги, у якій пластична анатомія розглядається як основний базис академічного рисунка. Іноваційний підхід у подачі матеріалу сприяє зацікавленню студентів у подальшому поглибленні знань з анатомії та пластики, що допомагає формуванню естетичного світогляду та вихованню художнього смаку в майбутніх художників і дизайнерів.

 

Результати діяльності школи:

 • твори експонуються у 22 музеях світу, зокрема в Росії, Узбекистані, Таджикістані, Казахстані, Молдові, Китаї, Швейцарії, Німеччині, Франції, Малайзії, США, Бельгії, Японії;
 • монументально-декоративні твори знаходяться в Україні (Київ, Полтава, Лубни, Каланчак), а також в Росії (Москва, Саранськ, Ханти-Мансійськ, Тюмень, Нижньовартовськ);
 • в університеті створено творче об'єднання «Мистецтво»;
 • у Полтаві споруджено чотириповерхову галерею сучасного мистецтва та створено міжнародний фонд захисту талановитих дітей;
 • у творчому доробку понад 3000 робіт (монументально-декоративне мистецтво, живопис, графіка, скульптура, графічний дизайн), 30 публікацій, у тому числі 1 монографія та 8 каталогів.

 

Випускники:

 • Александров Алексей  –  графічний дизайнер у ТОВ «Червона квітка»;
 • Брачун Андрій (випуск 2017 р.)  –  провідний дизайнер компанії «Петрус», член національної спілки художників;
 • Галайда Лілія (випуск 2017 р.)  –  дизайнер, аніматор в «1 + 1 media»;
 • Помазнюк Ольга  –  дизайнер по рекламі мережі магазинів «Каркас»;
 • Потапенко Аліна (випуск 2017 р.)  –  графічний дизайнер в музичній групі «Дзидзю»;
 • Руденко Ліза  –  графічний дизайнер та дизайнер одягу торгової марки «L Rudenko»;
 • Якушина Вікторія (випуск 2018 р.)  –  компанія менеджер по дизайну та рекламі ООО «Парус Экспо Медиа»;
 • Дідик Альона, Калініченко Олександра, Москаленко Ілона, Мотицька Яна, Чобан Едіта  –  графічні дизайнери в провідних дизайнерських та рекламних компаніях Києва (Україна).

 

На основі проведених кафедрою наукових досліджень, на замовлення державних та громадських установ, творчих та освітянських закладів, підприємств та організацій, виконано цілий ряд дизайнерських розробок проектів фірмового стилю, художньо-мистецького оформлення внутрішнього простору, а також у сфері створення соціально-мистецьких проектів, що мають нагальну актуальність в сучасному суспільстві.

 

Головними напрямами наукової роботи кафедри є:

 • Творчо-інноваційна робота науково-педагогічних працівників кафедри на виставках, науково-творчих симпозіумах, публікація творчих робіт з живопису та графіки у ЗМІ (проф. Павленко А. Ф., доценти Бистрякова В. Н., Кугай Т.А., ст. викладач Руденко М. Ф.);
 • Дизайн-освіта в контексті культури сучасного суспільства (проф. Гула Є. П., доцент Дубрівна А. П., доцент Мазніченко О. В.);
 • Науково-дослідні проблеми дизайнерської освіти в Україні (доценти Осипчук М. В., Кугай Т. А., Бернат Л.А., асистент Єрмак І. О.);
 • Особливості сприйняття студентами мистецького напряму підготовки питань наукових досліджень в дизайні (професор Колісник О. В., ст. викладачі Пільгук Л. А., Басанець Ю. П.);
 • Формування напрямів наукової роботи студентів за освітніми програмами магістерської підготовки «Графічний дизайн» та «Фірмовий стиль» ((професор Гула Є. П., доценти Бистрякова В. Н., Дубрівна А. П., асистент Гальчинська О. С.).

 

Наукова школа

Формування методологічних основ та дослідження творів дизайну на основі синтезу мистецтв

Напрями:

 • дослідження соціокультурних тенденцій, процесів функціонування суспільства з метою дослідження інновацій у дизайні та його фахового викладання майбутнім дизайнерам;
 • розробка ефективних моделей графічного дизайну на основі синтезу мистецтв;
 • обґрунтування теоретичних та практичних засад підготовки фахівців з графічного дизайну та мистецтвознавства, їх галузева інтерпретація неперервної освіти.

 

Наукові керівники

доктор філософських наук, професор Колісник О.В.

професор Гула Є. П.

 

Результати:

 • опубліковано понад 120 наукових праць та монографій.

Результати наукових досліджень за цими напрямами покладені в основу науково-дослідної роботи кафедри із залученням студентів, що допомагає у розробці курсових робіт та дипломних робіт магістра з дизайну.

Разом з тим, науково-педагогічні працівники кафедри ведуть активну наукову діяльність в межах наукового напряму, затвердженого Вченою Радою КНУТД «Культурологія, естетика, конструктивно-функціональна проблематика екології та систем життєзабезпечення людини», науковий керівник – д. т. н., професор, декан факультету дизайну Колосніченко М. В.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

Науково-педагогічні працівники кафедри виконують різні види навчального навантаження (лекції, практичні, семінарські, лабораторні заняття, курсове та дипломне проектування та ін.) з дисциплін, які закріплені за кафедрою рисунку та живопису.

На кафедрі ведеться викладання таких дисциплін:

 1. Виконання проекту в матеріалі (за видами дизайну)
 2. Дизайн-графіка (за видами дизайну)
 3. Живопис
 4. Індустрія графічного дизайну
 5. Індустрія дизайну та реклами
 6. Історія мистецтва та матеріальної культури (за видами дизайну)
 7. Комплексне дизайн-проектування (за видами дизайну)
 8. Композиція в дизайн-проекті
 9. Композиція графіки та фірмовий стиль
 10. Композиція графіки
 11. Комп'ютерна графіка та шрифти
 12. Макетування та проектування упаковки
 13. Макетування та робота в матеріалі
 14. Образотворче мистецтво та художня творчість (рисунок, живопис)
 15. Основи композиції та кольорознавства (за видами дизайну)
 16. Основи рисунку, живопису та пластичної анатомії
 17. Передпроектний та проектний аналіз в дизайні (за видами дизайну)
 18. Проектна графіка
 19. Проектування рекламної графіки
 20. Проектування упаковки
 21. Рисунок
 22. Формоутворення в графічному дизайні
 23. Художня і матеріальна культура (за видами дизайну)

Розроблені викладачами програми з наведених дисциплін є авторськими та враховують передовий досвід дизайн-освіти відповідних дизайнерських шкіл України та світу. 

Навчально-методичне забезпечення

Викладачами кафедри підготовлено та видано більше 230 науково-методичних посібників, 48 конспектів лекцій (в тому числі на електронних носіях), більше 20 навчальних посібників за спеціальністю «Дизайн» (в тому числі на електронних носіях).

Навчально-методична робота викладачів кафедри рисунку та живопису проводиться за такими напрямами:

 • застосування нових, у тому числі, інформаційних та комунікаційних навчальних технологій;
 • впровадження прогресивних форм організації освітнього процесу та активних методів навчання;
 • підготовка та вдосконалення навчально-методичних комплексів дисциплін (НМКД) відповідно до вимог вищих закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації;
 • розробка навчальних посібників, конспектів лекцій та навчально-методичних матеріалів за тематикою дисциплін, що викладаються на кафедрі при підготовці фахівців-дизайнерів в галузі графічного дизайну та фірмового стилю;
 • впровадження навчально-методичних матеріалів, що відповідають сучасному світовому рівню. 

 

За роки існування кафедри науково-педагогічними працівниками видано більше 20 навчальних та навчально-методичних посібників, монографій за напрямом наукової та творчої діяльності, серед яких найбільш значущими можна вважати:

 1. Єлисєєв І. А. Живопис: каталог / І. А. Єлісєєв. – К. : ТОВ «Атлант ЮЕмСі», 2006. – 64 с. : іл.
 2. Гула Є. П. Пластична анатомія: навч. посібник для студ. ВНЗ / Є. П. Гула. – К. : КНУТД, 2007. – 87 с.
 3. Сівкова-Салогуб М. Л. Кольорознавство. Розгляд колористичних проблем в історичному аспекті з урахуванням спеціалізацій дизайну: навчальний посібник / М. Л. Сівкова-Салогуб. - К. : КНУТД, 2007. – 106 с.
 4. Дубрівна А. П. Основи пленерного живопису: навч. посібник для студ. ВНЗ / А. П. Дубрівна. - К. : КНУТД, 2008. – 82 с.
 5. Колесніков В. Г., Осипчук М. В., Басанець О. П. Рисунок: навч. посібник для студ. ВНЗ / В. Г. Колесніков М. В Осипчук М. В., Басанець О. П. - К. : КНУТД, 2008. – 148 с.
 6. Колесніков В. Г. Рух у просторі і часі: монографія / В. Г. Колесніков. – К. : Арістей, 2009. – 136 с. :іл.
 7. Богданець М. Г. Графіка, живопис, скульптура: каталог / М. Г. Богданець. – Мюнхен: Український вільний університет, 2009. – 60 с. : іл.
 8. Колесніков В. Г. Подорож у всесвіті почуттів: монографія / В. Г. Колесніков. – К. : АГАТ ПРІНТ, 2010. – 235 с. :іл.
 9. Колесніков В. Г. КОЛЕС: монографія у 2-х томах / В. Г. Колесніков. – К. : АГАТ ПРІНТ, 2012. – 852 с. :іл.
 10. Гула Є. П. Пластична анатомія - основа рисунка / Є. П. Гула. – К. : [Видано за сприянням Київської спілки художників книги], 2013. – 344 с.
 11. Колісник О.В.: колективна монографія/ До  проблеми визначення соціокультурних контекстів понять «ідентичності» та «самоідентифікації» / О.В. Колісник, В.В. Танчер,  О.Г. Злобіна,  А.А Ручка., та ін. // Соціологічний аналіз сучасних соціокультурних процесів /за наук.овою  ред. д.ф.н., проф. Танчера В.В. - Київ: КНУКіМ, 2017. – С. 118-132 (обсяг – 248 с., фіксований власний обсяг – 15 с.)
 12. Kolisnyk O.V.  Сollective Monograph / Graphic design as a sign of cooparation // Мodern Technologies and Design Art / Edited by Liubov Bovnegra. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. –  Katowice School of Technology, 2020, –  Р. 209 - 214. (обсяг – 299 с., фіксований власний обсяг – 5 с.)
 13. Колісник О.В.: монографія / Дизайн в контексті самоідентифікаційних соціокультурних практик / О.В. Колісник. – К.: КНУТД, 2020, – 224 с.
 14. Гула Є. П.: монографія/ Пластична анатомія – основа рисунка: монографія / Є.П,Гула. – К.: ВХ [студіо], 2013. – 504 с. (обсяг – 504 с., фіксований власний обсяг – 504 с.)
 15. Гула Є. П. : навчальний посібник/Пластична анатомія – основа рисунка: Навч. посібник / Є.П. Гула. – К.: Київська спілка художників книги, 2013.–344с. (обсяг–344с., фікс. власн. обсяг – 344с.)
 16. Павельчук І.А.: навчальний посібник/ На перехресті модерну: Ф. Кричевський на щляху до постімпресіонізму / І.А. Павельчук; [пер. англ. тексту І. Боброва]. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2017/18. – 118 с.: 125 іл. – (обсяг – 118 с., фіксований власний обсяг – 80 с.)

Крім того, за роки становлення кафедри викладачами підготовлено та видано такі навчально-методичні матеріали до викладання дисциплін:

ПІБ

Назва

1.

Гула Є. П.

Пластична анатомія 1-ша частина

2.

Павленко А. Ф.

Начерки людської фігури

3.

Дубрівна А. П.

Конструктивно пластична та тонова побудова драперії

4.

Гула Є. П.

Пластична анатомія 2-га частина

5.

Колесніков В. Г.

Малюнок м’яким матеріалом

6.

Бойко Б. М.

Плямова графіка натюрморту

7.

Бистрякова В. Н.

Техніка акварельного живопису

8.

Осипчук М. В.

Композиційно-декоративне вирішення живопису на старших курсах

9.

Сівкова-Салогуб М. Л.

Кольорознавство. Вводний курс

10.

Сівкова-Салогуб М. Л.

Рисунок голови з плечовим поясом

11.

Дубрівна А. П.

Технологія та техніка пастелі

12.

Павленко А. Ф.

Дубрівна А. П.

Основи рисунка та художньої графіки

13.

Тихонюк В. І.

Основні прийоми письма пласким пером для графіків

14.

Гула Є. П.

Основи композиції

15.

Бистрякова В. Н.

Основи формоутворення І курс

16.

Бистрякова В. Н.

Основи формоутворення ІІ курс

17.

Богданець М. Г.

Рисунок, світло та тінь в рисунку

18.

Пільгук О. А.

Рисунок одягненої фігури

19.

Осадча А. М.

Гравюра на дереві та лінолеумі

20.

Пашукова С. Г.

Композиція геометричних форм на площині

21.

Бондаренко Л. Г.

Мозаїка

22.

Колесников В. В.

Малюнок з натури м’яким матеріалом (сангіна, соус, вугілля) з додаванням фактури та інших матеріалів

23.

Розуванова М. Ю.

Етюд голови акварельними фарбами

24.

Басанець О. П.

М. В. для виконання практ. і самостійних робіт по курсу живопис

25.

Дубрівна А. П.

Пленерний живопис

26.

Гула Є. П.

Пластична анатомія для студентів І курсу

27.

Сівкова-Салогуб М. Л.

Кольорознавство. Розгляд колористичних проблем в історичному аспекті з урахуванням спеціалізацій дизайну

28.

Ромашева І. С.

Рисунок предметів побуту, інтер’єру та екстер’єру

29.

Сівкова Л. Ю.

Сівкова-Салогуб М. Л.

Методичні рекомендації та вимоги щодо виконання ДП

30.

Кугай Т. А.

Методичні вказівки до виконання КР з дисципліни «Робота в матеріалі»

31.

Сівкова Л. Ю.

Конспект лекцій до виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи проектування середовища»

32.

Колесніков В. Г.

Чуприна Н. В.

Кугай Т. А.

Графічний дизайн та реклама. Метод. вказівки до виконання наукового розділу магістерської випускної кваліфікаційної роботи.

33.

Кугай Т. А.

Засоби і технічні прийоми виконання художніх творів в основних графічних техніках

34.

Сівкова Л. Ю.

Пуханова Л. В.

Проектування рекламної графіки. Вимоги до КР

35.

Колесніков В. Г.

Богданець М. Г.

Ситодрук

36.

Черниш М. О.

НДРС

37.

Бистрякова В. Н.

Основи формоутворення. Композиційно-пластична організація тримірного об’єму

38.

Бистрякова В. Н.

Основи формоутворення

39.

Гула Є. П.

Пільгук О. А

Інтелектуальна власність

40.

Басанець Ю. П.

Рисунок

41.

Руденко М. Ф.

Живопис. Техніка акварельного живопису

42.

Осипчук М. В.

Басанець О. П.

Живопис. Натюрморт. Декоративне вирішення постановки

43.

Єлісєєв І. А.

Рисунок

44.

Богданець М. Г.

Ситодрук. Офорт (глибокий друк)

45.

Ящук О. В.

Композиція графіки

46.

Павленко А. Ф.

Осипчук В. В.

Басанець О. П.

Основи рисунку та живопису

47.

Мазніченко О. В.

Сівкова Л. Ю.

Проектування рекламної графіки

48.

Черниш М. О.

Основи історії мистецтва та матеріальної культури

49.

Розуванова М. Ю.

Колесников В. В.

Техніки монументального мистецтва. Вітражі настінний розпис

50.

Павленко А. Ф.

Сівкова-Салогуб М. Л.

«Основи рисунку та живопису».

 

51.

Колесніков В. В.

Розуванова М. Ю.

Техніки монументального мистецтва. Вітраж і настінний розпис

52.

Кугай Т. А.

Макетування та робота в матеріалі

53.

Єрмак І. О.

Рисунок. Школа Ашбе

54.

Павленко А. Ф.

Осипчук М. В.

Басанець О. П.

«Основи рисунку та живопису»

55.

Осипчук М. В.

Басанець О. П.

«Основи малюнку і художньої графіки»

56.

Осипчук М. В.

Басанець О. П.

«Композиція графіки. Закони єдності та супідрядності в графічному дизайні» для виконання практичних робіт для студентів напряму 
підготовки 6. 020207

57.

Дубрівна А. П.

Основи рисунка інтер’єру і меблів для студентів спеціальності «Дизайн», спеціалізації 06. 0202. 10 «Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів», ден. Форма навчання

58.

Єрмак І. О.

Рисунок. Етапи побудови натюрморту

59

Осипчук М. В.

Басанець О. П.

Басанець Ю. П.

Образзотворче мистецтво і художня творчість для виконання практичних робіт для студентів напряму 
підготовки 6. 020207 

60

Осипчук М. В.

Басанець О. П.

Басанець Ю. П.

Основи рисунка, живопису та пластичної анатомії для виконання практичних робіт для студентів напряму 
підготовки 6. 020207

61

Балан У. Г.

Павленко А. Ф

Основи композиції та кольорознавства «методика виконання растрового патерну»

62

Руденко М.Ф.

Живопис. Техніка та технологія акварельного живопису до виконання практичної та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.020207

63

Руденко М.Ф.

Швидкі начерки до виконання практичної та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.020207

64

Гула Є.П.

Графічний дизайн та фірмовий стиль до виконання графічних вправ по фірмовому стилю для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.020207

65

Гула Є.П.

Передпроектний та проектний аналіз (за видами дизайну)  навчально-методичні рекомендації для студентів першого(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0202 «Мистецтво» напряму підготовки 022 «Дизайн» спеціалізації «Графічний дизайн. Фірмовий стиль»

66

Колісник, О.В. 

Художня та матеріальна культура (за видами дизайну):  навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти галузі знань 0202 «Мистецтво», напряму  підготовки 022 «Дизайн», спеціалізації «Графічний дизайн. Фірмовий стиль». Київ: КНУТД, – 2019. – 188 с.

67

Колісник, О.В. 

Передпроектний та проектний аналіз за видами  дизайну: навчально-методичні рекомендації для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0202 «Мистецтво», напряму підготовки 022 «Дизайн», спеціалізації  «Графічний дизайн. Фірмовий стиль». Київ: КНУТД, – 2019. – 54 с.

Напрями підготовки, спеціальності та спеціалізації. Освітні програми

Кафедра рисунку і живопису є випускаючою за спеціальністю 022 «Дизайн» (для бакалаврів та магістрів).

На кафедрі ведеться підготовка фахівців за освітніми ступенями бакалавр (4 роки), магістр (1,5 роки) в межах спеціальності «Дизайн» за такими освітніми програмами:

 • Графічний дизайн (бакалавр, магістр)
 • Фірмовий стиль (бакалавр, магістр)

Підготовка фахівців вищої освіти в галузі знань 02 «Культура і мистецтво» здійснюється за освітніми ступенями, з набуттям такої кваліфікації:

 1

 Освітній ступінь:

 бакалавр (4 роки)

 

 Кваліфікація за дипломом:

 бакалавр мистецтва

 

 Спеціальність:

 022 Дизайн

 

 Фахові спрямування:

 2

 Освітній ступінь:

 магістр (1,5 роки на базі диплому бакалавра)

 

 Кваліфікація за дипломом:

 магістр з дизайну

 

 Спеціальність:

 022 Дизайн

 

 Освітні програми магістерської підготовки:

Студенти

На кафедрі рисунка та живопису проходять навчання понад 730 студентів денної та більше 115 студентів заочної форм навчання. Студенти постійно беруть участь у фахових міжнародних, регіональних конкурсах, виставках та отримують нагороди (Всеукраїнський студентський фестиваль виставкових технологій «Експо-Зірка», Всеукраїнський конкурс соціальної реклами «Сім’я та робота – наша турбота», «Всеукраїнський конкурс рисунка», «Міжнародний конкурс плаката та комп’ютерної анімації», Всеукраїнські художні виставки).

В процесі навчання студенти кафедри виконують великий обсяг творчих розробок, постійно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах молодих художників, художників-графіків, дизайнерів-ілюстраторів та дизайнерів фірмового стилю, де постійно виборюють призові нагороди.

Студенти кафедри, під керівництвом викладачів, є учасниками та лауреатами таких всеукраїнських та міжнародних творчих професійних конкурсів:

 • Міжнародний конкурс молодих дизайнерів «Печерські каштани»
 • Всеукраїнський студентський фестиваль виставкових технологій «Експо-Зірка»
 • Всеукраїнський конкурс соціальної реклами «Сім’я та робота – наша турбота»
 • Всеукраїнський конкурс дизайнерів «Сузір’я «Каштан»
 • Всеукраїнський конкурс рисунка серед студентів мистецьких навчальних закладів
 • Міжнародний конкурс плаката та комп’ютерної анімації
 • Всеукраїнські художні виставки молодих митців в галузі образотворчого мистецтва, проектної графіки та фірмового стилю
 • Всеукраїнський конкурс соціального плакату «Мода на безпечний секс» та багато інших.

Рекреаційні приміщення кафедри використовуються як виставкова зала для демонстрації творчих робіт як викладачів кафедри – професійних художників, так і студентів університету. За період 2000-2016 рр. кафедрою рисунка та живопису було проведено більше 50 художніх виставок.

Таким чином, студенти мають можливість не тільки отримувати вищу освіту за спеціальністю «Дизайн», а також приймати безпосередню участь в мистецьких заходах України. Студенти кафедри на конкурсах з рисунка та живопису серед вищих навчальних закладів мистецького напрямку не раз займали призові місця.

Крім того, протягом останніх років студенти кафедри рисунку і живопису – майбутні дизайнери-графіки, є постійними учасниками Міжнародних проектів «Плакатом по витратах» та «Енергоефективний університет». 

  

 

  

  

 

  

Перспективи для студентів

На кафедрі рисунку та живопису створені всі умови для повноцінного засвоєння знань та навичок майбутніми фахівцями, що мають вільно володіти сучасними художніми засобами для повноцінного розкриття своїх здібностей при виконанні реальних проектів. Поглиблене вивчення основ графічного дизайну та поєднання його з комп’ютерним проектуванням дає можливість представляти вітчизняну продукцію в конкурентноспроможному вигляді.

В процесі навчання студенти знайомляться з основами наукових досліджень в галузі дизайну та із сучасними методиками наукових досліджень.

В освітньому процесі активно застосовуються ефективні методи навчання, сучасні творчі розробки дизайнерів, найновіші зразки художньої творчості провідних митців світу, комп’ютерна техніка та унікальне фахово-орієнтоване програмне забезпечення.

Студенти кафедри отримують знання як у межах загальноуніверситетських нормативних циклів, так і за оригінальними програмами профорієнтованих дисциплін, які розробляються провідними викладачами та дизайнерами, і постійно модернізуються з метою відповідності міжнародним стандартам підготовки дизайнерів різних напрямів проектної діяльності.

Студенти кафедри рисунку та живопису, за результатами здобуття освітнього ступеня «бакалавр мистецтва» за освітніми програмами «Графічний дизайн» та «Фірмовий стиль» мають можливість продовжити навчання в магістратурі за відповідною освітньою програмою магістерської підготовки, що діє при кафедрі, та отримати кваліфікацію «магістр з дизайну».

При факультеті дизайну КНУТД діє аспірантура та здійснюється підготовка за спеціальністю  17.00.07 «Дизайн» (Перелік наукових спеціальностей 2011 р.), а з 2016 року здійснюється підготовка докторів філософії зі спеціальності 022 «Дизайн» (Перелік спеціальностей 2015 р.).

Викладачами кафедри, спільно з керівництвом Київського коледжу КНУТД, розроблено інтегровані навчальні плани для вступу на 3 курс денної та заочної форм навчання на базі молодшого спеціаліста.

Студенти кафедри рисунку та живопису мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка. 

Студентські гуртки

В ході навчання студенти кафедри рисунку та живопису, під керівництвом викладачів, виконують аналітично-творчі та науково-дослідні роботи, оволодівають навичками збору матеріалу, аналізу, узагальнень, обґрунтування наукових висновків – іншими словами, розвивають своє аналітичне мислення, що стане основою їх подальшої дизайнерської діяльності.

На кафедрі організовано та успішно діють студентські творчі гуртки, активність яких спрямована на підвищення професійної майстерності студентів, активізацію їх творчого потенціалу та виконавчої майстерності.

Серед найбільш значущих напрямів діяльності студентів у творчих гуртках необхідно виділити такі:

Розробка нових базових та індивідуальних проектів графічного дизайну різного призначення та стильового вирішення (засновник – народний художник України, професор Колесніков В. Г., керівники – доцент Кугай Т.  А. та Мазніченко О.  В.). Основними пріоритетами у роботі студентського гуртка можна назвати:

 • виконання дизайн-проектів промислової та рекламної графіки різного призначення та стильового рішення на основі сучасних інноваційних технологій;
 • створення реальних чи віртуальних моделей художніх композицій об’єктів та дизайн-проектів рекламної та промислової графіки;
 • проведення пошуку, моделювання та порівняльного аналізу графічних творчих варіантів образів та форм. 
Випускники

Випускники кафедри – фахівці з графічного дизайну активно працюють у сфері реклами, в організаціях з розробки фірмового стилю (логотипи, емблеми, ділові папери, візитки, упаковка), видавничій сфері, на телебаченні (володіння анімаційними технологіями), на підприємствах, де має місце оформлення видовищних заходів. Володіння комп’ютерними технологіями дає можливість проектування рекламної продукції в інтер’єрі.

Професійні уміння та знання про методи реалізації та презентації творчої інформації в дизайн-проектах, дають випускникам можливість впроваджувати принципи підготовки графічної частини дизайн-проекту засобами комп’ютерної графіки та фотографіки. Відповідно, вони можуть плідно працювати у поліграфічній галузі, видавництвах та періодичних виданнях.

Випускники кафедри сьогодні є затребуваними висококваліфікованими фахівцями у сфері графічного дизайну та реклами, фірмового стилю, а також викладачами вищих навчальних закладів в різноманітних сферах дизайну в Україні та за її межами. 

Зарубіжне партнерство

Науково-педагогічні працівники кафедри рисунку і живопису підтримують міжнародні зв’язки з ВНЗ та митцями багатьох країн (Росія, Грузія, Болгарія, Польща, Чехія, Великобританія, Іран, Індія та інш.). За роки функціонування на кафедрі пройшли навчання понад 80 іноземних студентів з Росії, Китаю, Білорусі, Литви, Вірменії, Туркменістану, Сербії, Молдови, Ірану. Вже більше 10 років на кафедрі ведеться підготовка студентів з Китаю.

Викладачі кафедри є членами редколегій міжнародних журналів, спільно із студентами виступають з доповідями на міжнародних конференціях.

Мистецькі твори викладачів факультету (живопис, батік, скульптура) представлені на виставках країн СНД, Західної Європи, Канади.

Крім того, кафедра підтримує міжнародні зв'язки з суміжними за напрямом фахової підготовки фахівцями вищих навчальних закладів країн СНД та далекого зарубіжжя – Росії, Литви, Молдови, Білорусії, Грузії, Таджикистану, Болгарії, Польщі, Чехії, Великобританії, Китаю, Ірану, тощо. 

Випускники кафедри:

 • Александров Алексей  –  графічний дизайнер у ТОВ «Червона квітка»;
 • Брачун Андрій (випуск 2017 р.)  –  провідний дизайнер компанії «Петрус», член національної спілки художників;
 • Галайда Лілія (випуск 2017 р.)  –  дизайнер, аніматор в «1 + 1 media»;
 • Помазнюк Ольга  –  дизайнер по рекламі мережі магазинів «Каркас»;
 • Потапенко Аліна (випуск 2017 р.)  –  графічний дизайнер в музичній групі «Дзидзю»;
 • Руденко Ліза  –  графічний дизайнер та дизайнер одягу торгової марки «L Rudenko»;
 • Якушина Вікторія (випуск 2018 р.)  –  компанія менеджер по дизайну та рекламі ООО «Парус Экспо Медиа»;
 • Дідик Альона, Калініченко Олександра, Москаленко Ілона, Мотицька Яна, Чобан Едіта  –  графічні дизайнери в провідних дизайнерських та рекламних компаніях Києва (Україна).

Квінтесенцією мистецьких подій початку вересня у  Київському національному університеті технологій та дизайну  стало відкриття  9  вересня  2020 р.  (1 корпус , 4 поверх, ауд. 1-0425)  на факультеті дизайну  виставки творчих живописних та графічних робіт викладачів та студентів кафедри рисунку та живопису.

Виставку відкрив ректор КНУТД,  професор, академік Іван Михайлович Грищенко. Він привітав усіх гостей та учасників виставки, зазначивши, що ця виставка є значним показником рівня професійної дизайнерської підготовки студентів, яку здійснює творчий професорсько-викладацький колектив кафедри рисунку та живопису  під керівництвом завідуючого кафедрою проф. Гулою Є.П. Ректор відмітив високий творчий та науковий рівень підготовки студентів як в КНУТД, так і в технологічному університету Цілу (Академія наук провінції Шандун, Китай), де минулого року розпочалась підготовка студентів-дизайнерів, сумісно з факультетом дизайну КНУТД. На відкритті виставки виступила декан факультету дизайну проф. Марина Вікторівна Колосніченко зазначивши, що будь-яка виставка - це одкровення і випробування, що кожна з виставлених робіт є сукупністю академічної точності і новаторського мислення, виразної образності, безкінечної кількості значень та сміливих рішень, які в сукупності дозволяють створити захоплюючий діалог між студентами і викладачами. Завідуючий кафедрою рисунку та живопису, проф. Євген Петрович Гула зазначив у своєму слові, що виставка є органічною складовою творчого та освітнього процесу, естетичним і духовним орієнтиром для студентів-дизайнерів.

На виставці представлені роботи талановитих студентів факультету дизайну, виконані як в академічних традиціях, так і відповідно до тенденцій contemporary art під керівництвом професорів Гули Є.П., Павленка А.Ф., доцентів Дубрівної А.П., Басанець О.П., Осипчука М.В., ст. викладачів Пашукової С.Г., Басанця Ю.П.