КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет дизайну

КАФЕДРА ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ

Євген Петрович ГУЛА

Завідувач кафедри Графічного дизайну, професор

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0438

Контактний телефон: +38044-256-29-80

Е-mail[email protected]

Положення про кафедру графічного дизайну

Програма розвитку кафедри

Про кафедру
Історія

Кафедра графічного дизайну (дотепер рисунка та живопису) створена у червні 2000 р. Засновником кафедри був професор, народний художник України В.Г. Колесніков, який протягом майже 15 років очолював кафедру. Відкриття кафедри стало базовим підґрунтям для розвитку мистецького фахового спрямування у КНУТД та відкрило шляхи для удосконалення підготовки художників-дизайнерів.

Колективом однодумців – проф. Є.П. Гулою, проф. А.Ф. Павленко, проф. О.В. Кожековим, проф. В.П. Бистряковим, доц. В.Н. Бистряковою, під керівництвом В.Г. Колеснікова, розроблено  авторські програми викладання дисциплін: «Індустрія графічного дизайну», «Проектна графіка», «Основи композиції та кольорознавства», «Композиція графіки та фірмовий стиль»,  «Художня та матеріальна культура» та ін., створено творчі майстерні, започатковано виїзди на пленери, що дало змогу розвивати креативність у студентів і всебічно розкривати  потенціал викладачів.

У 2003 р. на кафедрі відкрито фахове спрямування «Графічний дизайн» (у рамках напряму підготовки 022 «Дизайн») для підготовки фахівців промислової графіки і реклами, що відобразило потреби сучасної України у високопрофесійних фахівцях, які на гідному рівні здатні творити візуальну культуру країни. Авторське бачення професорсько-викладацького складу кафедри основних акцентів освітнього процесу спрямовано на максимальне досягнення поставленої мети. Відтоді кафедра є випусковою за спеціальністю 022 «Дизайн», яка готує професійних дизайнерів-графіків з вищою освітою за програмами підготовки бакалаврів та магістрів «Графічний дизайн» та «Фірмовий стиль».

Студенти кафедри графічного дизайну здобувають фундаментальні знання  і професійні вміння та навички з дисциплін: «Дизайн-графіка», «Композиція в дизайн-проекті», «Комплексне дизайн-проектування» та багатьох інших у навчально-творчих майстернях під керівництвом викладачів.

Кафедра має міцні творчі зв’язки з Національною академією образотворчого мистецтва та архітектури, Львівською національною академією мистецтв, Київською державною академією декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука та іншими мистецькими закладами України.

Науково-педагогічні працівники

Із січня 2019 р. кафедру очолює один із її засновників – професор Є.П. Гула Він продовжує працювати над зміцненням кадрового потенціалу кафедри – запрошує кандидатів і докторів наук, доцентів та професорів, вимогливо ставиться до молодих викладачів щодо захисту кандидатських та докторських дисертацій, спонукає працювати на кафедрі талановитих випускників. Сьогодні професорсько-викладацький колектив кафедри має міцний творчий та науковий потенціал. На кафедрі працює 20 викладачів із яких 3 професори, 6 доцентів, 6 кандидатів наук, 4 асистенти. Переважна більшість викладачів кафедри є  членами творчих спілок України – Національної спілки художників України, Спілки дизайнерів України.

Викладачі кафедри постійно працюють у галузі графічного дизайну, підвищують свій професійний рівень на регіональних та міжнародних пленерах, регулярно експонують свої творчі роботи на різноманітних персональних, всеукраїнських та міжнародних виставках, як в Україні так і за кордоном, підтримують імідж КНУТД і Факультету дизайну в Європі, сприяють розвитку зав’язків із європейським митцями (графіками, дизайнерами), популяризують українську мистецьку та графічну школу в Європі.

Науково-педагогічний колектив кафедри постійно поглиблює розвиток творчих зав’язків, здійснює обмін досвідом, популяризує українську графічну школу, активно інтегрується до європейського дослідницького співтовариства, зокрема під час міжнародних іспано-українських, китайських, польських, словацьких, німецьких, французських, австрійських, культурно-мистецьких проєктах, конкурсах, виставках а також здійснює консультування студентів,  експертні роботи в галузі станкової графіки та графічного дизайну, обмін досвідом у навчальній та науковій діяльності  викладачів кафедри графічного дизайну: проф. Є.П. Гули, доц. Т.А.Кугай, доц. О.В. Мазніченко, проф. О.В. Колісник, доц. О.А. Осадчої, доц.  М.Ф. Руденка та ін.

Творчий професорсько-викладацький колектив кафедри має значний культурно-мистецький і науковий потенціал для організації та проведення творчої інноваційної співпраці на культурно-мистецькому, освітньому та науково-дослідному рівні та здійснення належного високопрофесійного навчально-освітнього процесу на Факультеті дизайну КНУТД.

На кафедрі систематично поповнюється кадровий склад випускниками. До участі в освітньому процесі залучаються провідні фахівці з графічного дизайну, діячі наукових установ та організацій, викладачі вищих навчальних закладів мистецького спрямування.

Євген Петрович ГУЛА, професор

Закінчив Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури, член Національної спілки художників України. Працює у галузі станкового та монументального мистецтва. Учасник виставок міжнародного та національного рівня. Відігравав провідну роль у впровадженні на кафедрі спеціалізації «Графічний дизайн та реклама». Має чимало методичних розробок у сфері пластичної анатомії, основ композиції тощо. Твори Є.П. Гули зберігаються в приватних колекціях України, Німеччини, Польщі. Автор 45 наукових праць.

 Останні публікації:

 

Олександра Володимирівна КОЛІСНИК, доктор філософських наук, професор

Закінчила магістратуру Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв,   кандидат філософських наук зі спеціальності «Антропологія, філософія культури», доктор філософських наук зі спеціальності «Історія філософії» (2014 р.) (аспірантура, докторантура – КНУТШ), професор (2015 р.). Член Спілки дизайнерів України. Автор більше 157 публікацій, з-поміж яких три монографії, розділи в підручниках, колективних монографіях, науково-методичні посібники, більше 70 наукових статей у фахових та міжнародних виданнях. 

Останні публікації:

 • Kolosnichenko , M., Kolisnyk, O., Gula, Y., Dubrivna, A., & Nikolayeva, T. El diseño gráfico como indicador de las transformaciones sociales. (2022). Revista De La Universidad Del Zulia, 13(38), 893—915.
 • Колісник О. В., Приходько І. В. Особливості дизайну музичних афіш США та Великої Британії другої половини ХХ – початку ХХІ століття Колісник О. В., Приходько І. В. Art and Design. Науковий журнал.  –К. –2022. –№ 2 (18). –P. 68—78. DOI:10.30857/2617-0272.2022.2.6;
 • Колісник О. В. Специфіка сучасних коміксів: традиції та інновації. Колісник О.В. Монографія / Графічний дизайн в інформаційному та візуальному просторі. Серія монографій факультету дизайну / М. Колосніченко та ін. – Київ: КНУТД. –2022. С. 16—35;
 • Kolisnyk O., Kolosnichenko M., Pashkevych K. Modern Graphic Design as a phenomenon of a social communication. Oleksandra Kolisnyk, Marina Kolosnichenko, Kalina Pashkevych. International Circular of Graphic Education and Research, No. 13, 2021. – URL: https://www.internationalcircle.net/circular/issues/21_10;
 • Kolisnyk O. V., Kovalenko M. O. Naive Art: Features of Creative Perception. Kolisnyk O.V., Kovalenko M.O. Art and Design. Науковий журнал.  – К. 2021. N 3 (11). – P. 45—54. DOI:10.30857/2617-0272.2021.3;
 • Kolisnyk O. V., Pashukova S. G., Chernova P. S. Line and its Design in the Visual Environment. Kolisnyk O.V., Pashukova S. G., Chernova P. S. Art and Design. Науковий журнал.  – К. 2021. N 3 (11). –P.114-124. DOI:10.30857/2617-0272.2021.3;
 • Колісник  О. В.,  Оганесян С. В Знаково-символічний аспект у фірмових знаках кінця XIX – початку XX століття. Колісник  О. В.,  Оганесян С. В. Культура і мистецтво у сучасному світі, КНУКіМ, 2021. (22), с. 212—222. – URL: https://doi.org/10.31866/2410-1915.22.2021.235916;
 • Kolisnyk O. V., Yakovlev M. I., Kolosnichenko O. V., Pashkevich K.L Tendencies and art techniques in contemporary comic book graphic design. Kolisnyk O. V., Yakovlev M. I., Kolosnichenko O. V., Pashkevich K. L. Art and Design. Науковий журнал.  – К. –2020. N 3 (11). – С. 34—46. DOI:10.30857/2617-0272.2020.3.2;
 • Колісник О. В., Подобєд К. І Спадщина Василя Єрмилова в культурному контексті незалежної України. Колісник О. В., Подобєд К. І. Art and Design. Науковий журнал.  – К. 2020. N 4 (12). – С. 114—122. DOI:10.30857/2617-0272.2020.4.9;
 • Колісник О. В.  Художня та матеріальна культура (за видами дизайну): навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0202 «Мистецтво», напряму підготовки 022 «Дизайн», спеціалізації «2201 Графічний дизайн. Фірмовий стиль». Колісник О. В.  – Київ: КНУТД, 2020. 188 с.;
 • Колісник О. В.  Дизайн в контексті самоідентифікаційних соціокультурних практик. Колісник О. В.  Монографія.  –Київ: КНУТД, 2020. – 235 с.;
 • Kolisnyk O. V. Graphic design as a sign of cooperation. Kolisnyk O.V. Monograph / Мodern Technologies and Design Art / Edited by Liubov Bovnegra. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. - Katowice School of Technology, 2020, Р. 209-215;
 • Колісник О. В., Гула Є. П. Втілення концептів гейм-дизайну при розробленні ігрового проекту «Мавка» в умовах запитів сучасності. Колісник О. В., Гула Є. П. Art and Design. Науковий журнал.  – К. –2019. –№ 1 (05). –C. 77-86. DOI: 10.30857/ 2617-0272.2019.1.7;
 • Колісник О. В. Мурали як засіб соціальних комунікацій. Порівняння світового досвіду. Колісник О. В. Art and Design. Науковий журнал. – К. – 2019. –№ 2 (06).  – C. 62—74. DOI: 10.30857/ 2617-0272.2019.2.

 

Володимир Оникійович МУСІЄНКО, кандидат технічних наук, професор

У 1979 р. успішно захистив дисертаційну роботу в Московському технологічному інституті легкої промисловості. Паралельно з науковою роботою постійно займається живописом та виставковою діяльністю. Член Спілки дизайнерів України.  Мав 15 персональних художніх виставок у Києві та по Україні. Його роботи знаходяться у приватних колекціях в Аргентині, Австралії, Німеччині, Франції, Канаді, США, Греції, Іспанії, Ізраїлі, а також у Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського, Черкаському обласному художньому музеї, Корсуні-Шевченківському державному історико-культурному заповіднику, якому художник подарував значну кількість своїх робіт, за що йому було присвоєно почесне звання «Лицар-благодійник»  міста Корсуня-Шевченківського. Автор понад 50 наукових праць.

Останні публікації:

 • Гальчинська О., Чупріна А., Басанець Ю., Мусієнко В., Осипчук М. Використання сучасних методів шрифтового дизайну в соціальному плакаті. Гальчинська О., Чупріна А., Басанець Ю., Мусієнко В., Осипчук М. Актуальні проблеми сучасного дизайну: тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції, 27 квітня 2022 р. – Київ: КНУТД, 2022. – Том 2. – С. 58–62;
 • Расулова К. Є., Головчанська Є. О., Мусієнко В. О. Дизайн логотипу у формуванні образу харчової компанії. Традиції та новації в дизайні. Расулова К. Є., Головчанська Є. О., Мусієнко В. О.: збірник тез доповідей за матеріалами VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, м. Луцьк, 14 травня 2021 року. – Т. 1. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – С. 30—31;
 • Кононученко І. С., Головчанська Є. О., Мусієнко В. О. Особливості розробки логотипу для компанії брендового спортивного одягу. Кононученко І. С., Головчанська Є. О., Мусієнко В. О. Молодь — науці і виробництву — 2021: Інноваційні технології легкої промисловості: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Херсон, 19—20 травня 2021 року. – Херсон: Херсонський національний технічний університет, 2021. – С. 109—110.

 

Олена Сергіївна ВАСИЛЬЄВА, кандидат технічних наук, доцент

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну. Член Спілки дизайнерів України. Авторка більше 70 публікацій, з-поміж яких колективні монографії, науково-методичні посібники, наукові статті у фахових та міжнародних виданнях.  

 Останні публікації:

 • Yezhova O., Abramova О., Pashkevich К., Vasylieva O. Designing of children’s stage costume using bionic objects. Olga Yezhova, Oksana Abramova, Kalina Pashkevich, Olena Vasylieva. Fashion, Style & Popular Culture, Volume 9, Number 3, 1 July 2022, pp. 259—271(13);
 • Васильєва О. С., Пашкевич К. Л.Логотип та емблема як складові фірмового стилю закладів освіти України. Васильєва О.С., Пашкевич К.Л., Art and Design, № 4, 2020. – С. 70—80  
 • Васильєва О. С., Ковальчук М. О. та ін. Графічні технології візуально-комунікативного середовища: навч. посіб. / О. С. Васильєва., М. О. Ковальчук, Р. В Хиневич., О. Л. Яворський. Київ: КНУТД, 2019. – 122 с.
 • Васильєва О. С.,  Овчарек В. Є.,  Васильєва І. В. Дизайн шкільного форменого одягу: історія, сучасні тенденції / Васильєва О. С.,  Овчарек В. Є.,  Васильєва І. В. // Дизайн одягу в полікультурному просторі: монографія  / М. В. Колосніченко, К. Л. Пашкевич, Т. Ф. Кротова та ін. ― Київ, КНУТД, 2020 –  С. 219—235. 
 • Vasylieva O., Ovcharek V., Vasylieva I. School clothing design: history, topical trends / O. Vasylieva, V. Ovcharek., I. Vasylieva // Fashion design in a multicultural space: Monograph / М. V.– Kyiv: KNUTD, 2020. –Publisched by Academic Society of Michal Baludansky, Košice, Slovakia, 2020. — 258 p.

 

Святослав Володимирович ПОДЛЕВСЬКИЙкандидат історичних наук, доцент

Закінчив Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г Шевченка. Художник, учасник українських і міжнародних художніх виставок, доктор філософії, мистецтвознавець, член Всеукраїнської творчої спілки художників «БЖ-АРТ» . Засновник і куратор мистецького простору Library Art Center у Чернігові.

Останні публікації:

Подлевський С. Графіті Чернігова у соціокультурному просторі X — XVII ст. : монографія / Святослав Подлевський, відп. ред. О. Є. Черненко, наук. ред. О. Б. Коваленко; Департамент інформ. діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігів. облдержадміністрації, ННІ історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського, Нац. ун-т «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка, Наук.- дослід. центр вивчення історії релігії та Церкви ім. Лазаря Барановича. – Чернігів: Scriptorium, 2018. – 276 c.

Анна Ігорівна ШЕВЧЕНКО, кандидат педагогічних наук, доцент

Художник-графік, учасник всеукраїнських живописних бієнале. Автор навчальних програм з живопису, рисунку з основами пластичної анатомії, основ композиції. Напрям наукових пошуків: види і структура художнього проектування у специфіці графічного дизайну для майбутніх фахівців з дизайну. У 2017 р. – захистила дисертаційне дослідження на тему: «Методика навчання художнього проектування у майбутніх фахівців з дизайну»

Останні публікації:

Освітньо-професійний комплекс: 015 Професійна освіта. Дизайн: науково-методичне видання нормативних документів та змісту навчальних дисциплін, практик, курсових та випускної кваліфікаційної роботи щодо підготовки бакалаврів за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціальністю «Дизайн»), галузь знань 01 Освіта/Педагогіка/-2019. – 181с.

Ольга Юріївна МИХАЙЛЮК, кандидат мистецтвознавства (доктор філософії), старший викладач

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну.  Член спілки дизайнерів України. У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 022 «Дизайн». Постійний учасник конференцій, конкурсів, виставок з дизайну. Співавтор серії наукових праць з культурології, естетики, конструктивно-функціональної проблематики дизайну в контексті етнокультури, екології та систем життєзабезпечення людини; культурології та естетики дизайну в проєктуванні костюма у контексті полікультурної інтеграції; теоретичних та практичних основ естетичного формоутворення одягу різного призначення.

Останні публікації:

 • Михайлюк О. Ю., Колосніченко М. В. та ін. Узагальнена систематизація різновидів фактур матеріалів для дизайн-проектування одягу. Михайлюк О. Ю., Колосніченко М. В., Остапенко Н. В., Гайова І. Л., Антонюженко А. Ю. Art and Design (2018).
 • Михайлюк О. Ю., Остапенко Н. В. Підхід до дизайнпроектування фактурних рішень жіночого одягу. Михайлюк О. Ю., Остапенко Н. В., Луцкер Т. В. Art and Design (2019).
 • Струмінська Т. В., Михайлюк О. Ю. Принти у стилі поп-арт як творче джерело для проектування сучасних колекцій одягу. Струмінська Т.В., Михайлюк О.Ю., Слітюк О.О., Омельченко Г.В., Дегтяр Т.Ю. Art and Design (2020).
 • Колосніченко М., Остапенко Н., Михайлюк О. Фактурні рішення художніх виробів з текстилю: термінологічні аспекти. М. Колосніченко, Н. Остапенко, О. Михайлюк. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2020. – № 4. – С. 237—244.
 • Чупріна Н., Колосніченко М., Винничук М., Михайлюк О.Споживацькі пріоритети як основа дизайн діяльності в сфері моди. Чупріна Н., Колосніченко М., Винничук М., Михайлюк О. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2020. V8, № 1. – P. 87—92.
 • Свідоцтво на промисловий зразок № 42524 Двостороннє пальто з фактурним ефектом. Колосніченко О. В., Михайлюк О. Ю., Луцкер Т. В., Струмінська Т. В. 2020 р.

 

Олександр Володимирович КРОТЕВИЧ, кандидат мистецтвознавства, доцент.

Закінчив Київський державний інститут культури і мистецтв. Художник, дизайнер, кандидат мистецтвознавства, фах – дизайн. Учасник українських та міжнародних художніх виставок. Член Спілки Дизайнерів України. Працює в сфері монументального мистецтва, графіки, живопису та графічного дизайну. Творчі роботи зберігаються в приватних колекціях України та за кордоном. Опубліковано 10 наукових праць у фахових виданнях України, у наукових виданнях держав ЄС, у збірках матеріалів Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій.

Останні публікації:

 • Кротевич О. В. Значення графічних образів у традиційному японському художньому татуюванні. Науковий журнал «Art and Design»,2019. № 2 (06). C. 97–104.
 • Кротевич О. В. Трансформація технологій мистецтва татуювання та їх вплив на художню якість і виразність зображень. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство, 2019. № 19. С. 189–197.
 • Кротевич О. В. Татуювання як сучасна дизайнерська практика. Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство. № 41. 2019. C. 185-191.
 • Кротевич О. В. Визначення національних особливостей сучасного українського патріотичного тату. Міжнародний науковий журнал «ScienceRise» 2018. №6 (47). С. 6–10.
 • Кротевич О. В. Аналіз татуювання кланово-представницьких спільнот та його позитивна деформація в суспільстві. Міжнародний науковий журнал «ScienceRise» 2018. № 7 (48) 2018. С. 19-22.

 

Тетяна Анатоліївна КУГАЙ, викладач

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури, член Національної спілки художників України. Має методичні розробки у галузі індустрії графічного дизайну, макетування та роботи в матеріалі. Працює в галузі станкової та комп'ютерної графіки, живопису, книжкового та журнального оформлення. Учасниця виставок міжнародного та національного рівня. Творчі роботи Кугай Т.А. зберігаються у приватних колекціях в Україні, Німеччині, Канаді, США, Англії та музеї Тараса Шевченка у Пекіні, Китай. Опубліковано 17 наукових праць.

Останні публікації:

 

Оксана Володимирівна МАЗНІЧЕНКО, викладач

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури, член Спілки дизайнерів України. Працює у провідних видавництвах України в галузі книжкової ілюстрації, лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Творчі роботи зберігаються у приватних колекціях в Україні та за кордоном. Опубліковано 19 наукових праць.

Останні публікації:

 

Маріана Олегівна НЕРОЗНАвикладач

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну, Національну академію керівних кадрів культури та мистецтв. Кандидат культурології зі спеціальності 26.00.01 – «Теорія та історія культури». Тема «Збереження культурного розмаїття в добу глобалізації (середина ХХ – початок ХХI ст.)». Автор серій наукових праць з проблематики збереження культурного розмаїття у добу глобалізації, розвитку дизайнерської освіти, питань сучасного мистецтва. Постійний учасник конференцій, конкурсів, виставок з дизайну та живопису. Роботи М. О. Нерозної зберігаються у приватних колекціях в Україні, Польщі, Германії, Іспанії.

Михайло Федорович РУДЕНКО, викладач

Закінчив Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури з відзнакою (Суріковський стипендіат), член Національної спілки художників України. Стажувався за кордоном. Має досвід викладання у Європейських ЗВО. Його учні продовжують навчання в Сорбоні 8 (Франція), та у Віденській Академії мистецтв,  член Спілки художників Берліну, член Міжнародної спілки музейних працівників (арт. експерт. Займається міжнародними проектами та популяризацією українського мистецтва на телебаченні та радіо. Працює у галузі живопису, графіки та пластичних мистецтв. Учасник понад 56-ти міжнародних виставок та багатьох виставок національного  та регіонального рівня. Творчі роботи зберігаються в приватних колекціях та в галереях в Україні, Німеччині,  Угорщині, Австрії, Канаді, США . Опубліковано 8 наукових праць.

Останні публікації:

 

Алла Миколаївна ОСАДЧА, викладач

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури. Учасниця виставок національного та регіонального рівня. Має методичні розробки по графічним технікам. Працює у галузі станкового живопису та графіки. Творчі роботи зберігаються в приватних колекціях в Україні та за кордоном. Опубліковано 28 наукових праць.

Останні публікації:

 • Кротова Т. Ф., Осадча А. М. Культура і Мистецтво/ Інноваційні наукові дослідження: теорія, методологія, практика,Т. Ф. Кротова, А. М. Осадча, (2021);
 • Осадча А., Гула Є. Урбаністика у світовому дизайні, А. Осадча, Є Гула, Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва, 85—87 (2021);
 • Осадча А., Гула Є. Забезпечення інтелектуальної власності на дизайнерські розробки, А. Осадча, Є. Гула.  Матеріали конференцій МЦНД, 82—85 (2020).

 

Олеся Анатоліївна ПІЛЬГУК, викладач

Закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури, член Національної спілки художників України. Має методичні розробки з рисунку. Працює у галузі станкового живопису. Учасниця виставок міжнародного та національного рівня. Творчі роботи зберігаються у приватних колекціях в Україні та за кордоном. Опубліковано 13 наукових праць.

Останні публікації:

 

Діана Олександрівна МАЛИШ, асистент

Закінчила Національний університет технологій та дизайну. Працює у сфері комп’ютерної ілюстрації, графічного дизайну, графіки, живопису, оформлення книги. Має чимало методичних розробок та досвід роботи з комп’ютерною ілюстрацією, поліграфічною продукцією, графічним дизайном, живописом, графікою. Творчі роботи зберігаються у приватних колекціях в Україні та за кордоном.

Останні публікації:

 • Чупріна Н., Малиш Д. Візуальні особливості соцреалізму у плакаті української народної музики і пісні другої половини ХХ століття / Н. Чупріна, Д. Малиш. Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДИЗАЙНУ», КНУТД, Київ, 22 квітня 2021 р., С. 98—101. // Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 22 квітня 2021 року. — В 2-х т. — Т. 2. — Київ : КНУТД, 2021. — С. 98—101);
 • Chuprina N. V., Malysh D. О.Graphic Features of the Styles of Posters of Ukrainian Folk and Pop Music of the Second Half of the XX century. Chuprina N. V., Malysh D. О.  Публікація в журналі Art & Design, Вип. 3 (15), КНУТД, Київ, 2021 р., С. 105–113, Art and design. 2021. No 3(15). – С. 105–113).

 

Дар'я В'ячеславівна КУРОВСЬКА, асистент

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну. Працює у галузі графічного дизайну. Учасниця міжнародних та українських конкурсів з дизайну та художньої творчості.

Останні публікації:

 • Куровська Д. В.Порівняльний аналіз основних рис технік поп-ап та кірігамі. Куровська Д. В. Гагенмейстерські читання: зб. міжнародної науково-практичної конференції. 19 листопада 2020 р. Кам`янець-Подільський: К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2020;
 • Гула Є. П., Мазніченко О. В., Кугай Т. А., Куровська Д. В. Використання поп-ап техніки в різних сферах дизайну Гула Є. П., Мазніченко О. В., Кугай Т. А., Куровська Д. В. Polish journal of science. – 2021. – № 37. – т.1. – С. 3—8.

 

Марія Олегівна КОВАЛЕНКО, асистент

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну. Працює у галузі ілюстрації та графічного дизайну. Має методичні розробки про роботу з ілюстрацією, графічним романом. Учасниця виставок національного рівня.

Останні публікації:

 • Колісник О., Коваленко М. та ін. Творчість представників наївного мистецтва / О. Колісник, М. Коваленко, Т. Кугай, Осипчук М. International Scientific Conference «TOPICAL ISSUES OF MODERN DESIGN», КНУТД, Київ, 22 квітня 2021 р., С. 49 – 52 // Topical issue of modern design : збірник матеріалів ІІІ Міжнародно науково - практичної конференції, м. Київ, 22 квітня 2021 року: КНУТД, 2021 — С. 49 — 52).
 • Kolisnyk O., Kovalenko M. Naive Art: Features of Creative Perception. Kolisnyk O., Kovalenko M. Art and Design. Науковий журнал. – К. – 2021. – N 3 (11). – P. 45—54.

 

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра графічного дизайну має творчі майстерні для проведення практичних занять з дисциплін «Основи рисунку, живопису та пластичної анатомії», «Образотворче мистецтво та художня творчість», які оснащені сучасним обладнанням і різноманітним натюрмортним фондом. Студенти забезпечені навчальною натурою й гіпсовими моделями античних зразків скульптури.

Для проведення лекційних та практичних занять зі спецдисциплін на кафедрі функціонують навчальні аудиторії і творчі артстудії, зал курсового та дипломного проєктування. У рекреаційних приміщеннях знаходяться зразки студентських робіт та твори викладачів кафедри – професійних художників.

Усі складові матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу кафедри постійно модернізуються та оновлюються. На кафедрі функціонують творчі студії, методична студія-лабораторія, артстудії з розробки комплексних дизайн-проєктів, зокрема:

 • 1-154 – Студія композиції та кольорознавства
 • 1-175, 1-177 – Дизайн-студія
 • 1-0192  –  Студія графічного дизайну
 • 1-0194  –  Дизайн-студія
 • 1-0195  –  Приміщення дипломного проектування
 • 1-0384  –  Студія дизайн-графіки
 • 1-0384А  –  Студія дизайн-графіки
 • 1-385А –  Студія графічного дизайну
 • 1-0387  –  Студія композиції графіки
 • 1-0387А  –  Студія візуальних комунікацій
 • 1-505 – Приміщення проектування графічного дизайну
 • 1-0433  –  Кабінет завідувача кафедрою
 • 1-0438  –  Викладацька
 • 1 майстерня  –  Зал дипломного проектування
 • 2 майстерня  –  Зал графічного проектування

У студіях композиції графіки, дизайн-графіки та Артстудії графічного дизайну студенти кафедри, очолювані керівниками – досвідченими фахівцями у цій сфері образотворчої діяльності, втілюють у практику знання про науково-практичні методи реалізації творчої інформації в комплексних дизайн-проєктах, удосконалюють володіння принципами візуалізації проєктів засобами дизайн-графіки, проєктної графіки та рекламної графіки для втілення власних творчих рішень.

В Артстудії образотворчого мистецтва і залі графічного проєктування студенти виконують графічні розробки до міжнародних і всеукраїнських конкурсів, виготовляють і опрацьовують творчі дизайн-проєкти соціального і рекламного спрямування, створюють і готують до експозиції конкурсні та виставкові роботи в галузі графічного дизайну.

У методичній студії-лабораторії з вивчення пластичної анатомії студенти проводять інформаційно-теоретичні та практичні дослідження будови пластики людського тіла, що сприяє вдосконаленню роботи над дизайнерськими проєктами.

Підготовка фахівців у сфері графічного дизайну та фірмового стилю на кафедрі графічного дизайну передбачає широке застосування комп’ютерних технологій навчання та програмного забезпечення освітнього процесу. Під час проведення лекцій все активніше застосовуються мультимедійні засоби, а практичні заняття, особливо з фахово-орієнтованих та практичних дисциплін проводяться в комп’ютерних класах університету, де встановлено програмне забезпечення, необхідне для виконання навчального плану. 

   

Мистецькі школи

Науково-педагогічними працівниками кафедри сформовано мистецьку школу «Рух у просторі і часі», засновник якої – народний художник України, професор, Володимир Григорович Колесніков (завідувач кафедри рисунка і живопису, 2000 – 2014 р.).

Школа працює у напрямах досліджень сучасних концепцій розвитку та дослідження мистецтва, матеріальної культури.

Мистецька школа: «УКРАЇНСЬКЕ ГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО ТА ДИЗАЙН»

Засновник мистецької школи – заслужений працівник освіти України, художник, графік, завідуючий кафедри графічного дизайну, відмінник освіти, член НСХУ, професор Євген Петрович Гула

Школа працює у напрямах розвитку мистецтва та графічного дизайну України; дослідження актуальних аспектів мистецтва і дизайну; виявлення та формування сучасних тенденцій удосконалення живопису і графічного дизайну в контексті сталого розвитку.

Результати діяльності мистецьких шкіл:

 • твори експонуються у музеях світу, зокрема в Німеччині, Польщі,  Китаї, Швейцарії, Німеччині, Франції, Малайзії, США, Бельгії, Узбекистані, Таджикістані, Казахстані, Молдові тощо;
 • розроблено монументально-декоративні твори, які знаходяться в Україні, (Київ, Полтава, Лубни, Дрогобич);
 • в університеті створено творче об’єднання «Мистецтво»;
 • у творчому доробку понад 3000 робіт (монументально-декоративне мистецтво, живопис, графіка, скульптура, графічний дизайн), 30 публікацій, у тому числі  монографій та каталогів.
Наукова діяльність

Викладачі кафедри графічного дизайну проводять дослідження в галузі живопису, графіки, дизайну, а також у сфері вдосконалення педагогічних методик з метою поліпшення засвоєння знань студентами. Вони постійно беруть участь у художніх та дизайнерських міжнародних, національних та регіональних виставках, конкурсах, симпозіумах, а також у науково-методичних конференціях.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь в роботі науково-методичного семінару з актуальних проблем художньої культури, естетики, проєктування та теорії графічного дизайну, який орієнтований на формування нової концепції дизайну, що базується на екології культури та життя людини (діє на Факультеті дизайну).

Вагомий внесок у науково-творчі дослідження вніс професор кафедри графічного дизайну, Євген Петрович Гула – автор книжки, у якій пластична анатомія розглядається як основний базис академічного рисунка. Іноваційний підхід у подачі матеріалу сприяє зацікавленню студентів у подальшому поглибленні знань з анатомії та пластики, що допомагає формуванню естетичного світогляду та вихованню художнього смаку в майбутніх художників і дизайнерів.

 

Випускники:

 • Олександров Олексій  –  графічний дизайнер у ТОВ «Червона квітка»;
 • Брачун Андрій (випуск 2017 р.)  –  провідний дизайнер компанії «Петрус», член Національної спілки художників;
 • Галайда Лілія (випуск 2017 р.)  –  дизайнер, аніматор в «1 + 1 media»;
 • Помазнюк Ольга  –  дизайнер з реклами мережі магазинів «Каркас»;
 • Потапенко Аліна (випуск 2017 р.)  –  графічний дизайнер у музичній групі «Дзидзьо»;
 • Руденко Ліза  –  графічний дизайнер та дизайнер одягу торгової марки «L Rudenko»;
 • Якушина Вікторія (випуск 2018 р.)  –  компанія менеджер з дизайну та реклами ООО «Парус Экспо Медиа»;
 • Дідик Альона, Калініченко Олександра, Москаленко Ілона, Мотицька Яна, Чобан Едіта  –  графічні дизайнери в провідних дизайнерських та рекламних компаніях Києва (Україна).

 

На основі проведених кафедрою наукових досліджень, на замовлення державних та громадських установ, мистецьких та інших закладів освіти, підприємств та організацій, виконано чимало дизайнерських розробок проектів фірмового стилю, художньо-мистецького оформлення внутрішнього простору, а також у сфері створення соціально-мистецьких проєктів, що мають нагальну актуальність у сучасному суспільстві.

 

Основними напрямами наукової роботи кафедри є:

 • творчо-інноваційна робота науково-педагогічних працівників кафедри на виставках, науково-творчих симпозіумах, публікація творчих робіт з живопису та графіки у ЗМІ (професор А. Ф. Павленко, доценти О.А. Осадча, Т.А. Кугай, М. Ф. Руденко);
 • дизайн-освіта в контексті культури сучасного суспільства (професор Гула Є. П., доценти А. П. Дубрівна, О. В. Мазніченко);
 • науково-дослідні проблеми дизайнерської освіти в Україні (доценти М. В. Осипчук, Т. А. Кугай, Л.А. Бернат, ст. викладач І. О. Єрмак);
 • особливості сприйняття студентами мистецького напряму підготовки питань наукових досліджень у дизайні (професор О. В. Колісник, ст. викладачі Л. А. Пільгук, Ю. П. Басанець);
 • формування напрямів наукової роботи студентів за освітніми програмами магістерської підготовки «Графічний дизайн» та «Фірмовий стиль» (професор Є. П. Гула, доценти М.Ф. Руденко, А. П. Дубрівна, асистент О. С. Гальчинська).

 

Наукова школа

Формування методологічних основ та дослідження творів дизайну на основі синтезу мистецтв

Напрями:

 • дослідження соціокультурних тенденцій, процесів функціонування суспільства з метою дослідження інновацій у дизайні та його фахового викладання майбутнім дизайнерам;
 • розробка ефективних моделей графічного дизайну на основі синтезу мистецтв;
 • обґрунтування теоретичних та практичних засад підготовки фахівців із графічного дизайну та мистецтвознавства, їх галузева інтерпретація неперервної освіти.

 

Наукові керівники

доктор філософських наук, професор О.В. Колісник 

заслужений працівник освіти України, професор Є.П. Гула 

 

Результати:

 • опубліковано понад 120 наукових праць та монографій.

Результати наукових досліджень за цими напрямами покладено в основу науково-дослідної роботи кафедри із залученням студентів, що допомагає у розробці курсових та дипломних робіт магістра з дизайну.

Разом з тим, науково-педагогічні працівники кафедри провадять активну наукову діяльність у межах наукового напряму, затвердженого Вченою Радою КНУТД «Культурологія, естетика, конструктивно-функціональна проблематика екології та систем життєзабезпечення людини», науковий керівник – д. т. н., професор, декан Факультету дизайну М. В. Колосніченко.

Дисципліни, що викладають на кафедрі

Науково-педагогічні працівники кафедри виконують різні види навчального навантаження (лекції, практичні, семінарські, лабораторні заняття, курсове та дипломне проєктування тощо) з дисциплін, які закріплені за кафедрою графічного дизайну.

На кафедрі ведеться викладання таких дисциплін:

 • «Графічний дизайн»;
 • «Дизайн-графіка»;
 • «Індустрія графічного дизайну»;
 • «Індустрія дизайну та реклами»; 
 • «Комплексне дизайн-проектування»;
 • «Композиція в дизайн-проєкті»;
 • «Композиція графіки та фірмовий стиль»; 
 • «Основи композиції та кольорознавства»;
 • «Передпроєктний та проєктний аналіз»; 
 • «Проєктна графіка»;
 • «Проєктування рекламної графіки»;
 • «Фірмовий стиль»;
 • «Проєктування і формоутворення в графічному дизайні»;
 • «Художня і матеріальна культура».

Розроблені викладачами програми з наведених дисциплін є авторськими та враховують передовий досвід дизайн-освіти відповідних дизайнерських шкіл України та світу.

Навчально-методичне забезпечення

Викладачами кафедри підготовлено та видано більше 230 науково-методичних посібників, 48 конспектів лекцій (у тому числі на електронних носіях), більше 20 навчальних посібників за спеціальністю «Дизайн» (у тому числі на електронних носіях).

Навчально-методична робота викладачів кафедри графічного дизайнупроводиться за такими напрямами:

 • застосування нових, у тому числі, інформаційних та комунікаційних навчальних технологій;
 • впровадження прогресивних форм організації освітнього процесу та активних методів навчання;
 • підготовка та вдосконалення навчально-методичних комплексів дисциплін (НМКД) відповідно до вимог вищих закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації;
 • розробка навчальних посібників, конспектів лекцій та навчально-методичних матеріалів за тематикою дисциплін, що викладаються на кафедрі при підготовці фахівців-дизайнерів в галузі графічного дизайну та фірмового стилю;
 • впровадження навчально-методичних матеріалів, що відповідають сучасному світовому рівню. 

 

За роки існування кафедри науково-педагогічними працівниками видано більше 20 навчальних та навчально-методичних посібників, монографій за напрямом наукової та творчої діяльності, з-поміж яких найбільш значущими вважаємо:

 1. Колесніков В. Г. Рух у просторі і часі: монографія / В. Г. Колесніков. – К. : Арістей, 2009. – 136 с. :іл.
 2. Колесніков В. Г. Подорож у всесвіті почуттів: монографія / В. Г. Колесніков. – К. : АГАТ ПРІНТ, 2010. – 235 с. :іл.
 3. Колесніков В. Г. КОЛЕС: монографія у 2-х томах / В. Г. Колесніков. – К. : АГАТ ПРІНТ, 2012. – 852 с. :іл.
 4. Гула Є. П. Пластична анатомія — основа рисунка / Є. П. Гула. – К. : [Видано за сприянням Київської спілки художників книги], 2013. – 344 с.
 5. Колісник, О.В.  Художня та матеріальна культура (за видами дизайну): навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0202 «Мистецтво», напряму підготовки 022 «Дизайн», спеціалізації «2201 Графічний дизайн. Фірмовий стиль». Київ: КНУТД, 2020. 188 с.
 6. Kolisnyk O.V.  Сollective Monograph / Graphic design as a sign of cooparation // Мodern Technologies and Design Art / Edited by Liubov Bovnegra. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. –  Katowice School of Technology, 2020, –  Р. 209 - 214. (обсяг – 299 с., фіксований власний обсяг – 5 с.)
 7. Колісник О.В.: монографія / Дизайн в контексті самоідентифікаційних соціокультурних практик / О.В. Колісник. – К.: КНУТД, 2020, – 224 с.
 8. Гула Є. П.: монографія/ Пластична анатомія – основа рисунка: монографія / Є.П,Гула. – К.: ВХ [студіо], 2013. – 504 с. (обсяг – 504 с., фіксований власний обсяг – 504 с.)
 9. Гула Є. П. : навчальний посібник/Пластична анатомія – основа рисунка: Навч. посібник / Є.П. Гула. – К.: Київська спілка художників книги, 2013.–344с. (обсяг–344с., фікс. власн. обсяг – 344с.)
Напрями підготовки, спеціальності та спеціалізації. Освітні програми

Кафедра графічного дизайну є випускаючою за спеціальністю 022 «Дизайн» (для бакалаврів та магістрів).

На кафедрі ведеться підготовка фахівців за освітніми ступенями бакалавр (3 роки, 10 місяців), магістр (1рік, 4 місяця) в межах спеціальності «Дизайн» за такими освітніми програмами:

 • Графічний дизайн (бакалавр, магістр)
 • Фірмовий стиль (бакалавр, магістр)

Підготовка фахівців вищої освіти в галузі знань 02 «Культура і мистецтво» здійснюється за освітніми ступенями, з набуттям такої кваліфікації:

 1

 Освітній ступінь:

 бакалавр (4 роки)

 

 Кваліфікація за дипломом:

 бакалавр з дизайну

 

 Спеціальність:

 022 «Дизайн»

 

 Фахові спрямування:

 2

 Освітній ступінь:

 магістр (1,5 року на базі диплому бакалавра)

 

 Кваліфікація за дипломом:

 магістр з дизайну

 

 Спеціальність:

 022 «Дизайн»

 

 Освітні програми магістерської підготовки:

Студенти

На кафедрі графічного дизайну проходять навчання понад 730 здобувачів освіти денної та більше 115 студентів заочної форм навчання. Студенти постійно беруть участь у фахових міжнародних, регіональних конкурсах, виставках та отримують нагороди (Всеукраїнський студентський фестиваль виставкових технологій «Експо-Зірка», Всеукраїнський конкурс соціальної реклами «Сім’я та робота – наша турбота», «Всеукраїнський конкурс рисунка», «Міжнародний конкурс плаката та комп’ютерної анімації», всеукраїнські художні виставки).

У процесі навчання студенти кафедри виконують великий обсяг творчих розробок, постійно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах молодих художників, художників-графіків, дизайнерів-ілюстраторів та дизайнерів фірмового стилю, де постійно виборюють призові нагороди.

Студенти кафедри, під керівництвом викладачів, є учасниками та лауреатами таких всеукраїнських та міжнародних творчих професійних конкурсів як:

 • Міжнародний конкурс молодих дизайнерів «Печерські каштани»
 • Всеукраїнський студентський фестиваль виставкових технологій «Експо-Зірка»
 • Всеукраїнський конкурс соціальної реклами «Сім’я та робота – наша турбота»
 • Всеукраїнський конкурс дизайнерів «Сузір’я «Каштан»
 • Всеукраїнський конкурс рисунка серед студентів мистецьких навчальних закладів
 • Міжнародний конкурс плаката та комп’ютерної анімації
 • Всеукраїнські художні виставки молодих митців у галузі образотворчого мистецтва, проєктної графіки та фірмового стилю
 • Всеукраїнський конкурс соціального плакату «Мода на безпечний секс» та багато інших.

Рекреаційні приміщення кафедри використовуються як виставкова зала для демонстрації творчих робіт як викладачів кафедри – професійних художників, так і студентів університету. За період 2000—2022 рр. кафедрою графічного дизайну було проведено більше 50 художніх виставок.

Таким чином, студенти мають можливість не тільки здобувати вищу освіту за спеціальністю «Дизайн», а також брати безпосередню участь у мистецьких заходах України. Студенти кафедри на конкурсах з рисунка та живопису серед вищих навчальних закладів мистецького напрямку не раз займали призові місця.

Крім того, протягом останніх років студенти кафедри графічного дизайну – майбутні дизайнери-графіки, є постійними учасниками Міжнародних проєктів «Плакатом по витратах» та «Енергоефективний університет».   

 

 

 

  

   

- 2020 - Студентський конкурс на розробку логотипу для Київського інституту Кілуйського технологічного університету

  

  

Перспективи для студентів

На кафедрі графічного дизайну створено всі умови для повноцінного засвоєння знань та навичок майбутніми фахівцями, що мають вільно володіти сучасними художніми засобами для повноцінного розкриття своїх здібностей при виконанні реальних проєктів. Поглиблене вивчення основ графічного дизайну та поєднання його з комп’ютерним проєктуванням дає можливість представляти вітчизняну продукцію в конкурентноспроможному вигляді.

В процесі навчання студенти ознайомлюються з основами наукових досліджень у галузі дизайну та із сучасними методиками наукових досліджень.

В освітньому процесі активно застосовуються ефективні методи навчання, сучасні творчі розробки дизайнерів, найновіші зразки художньої творчості провідних митців світу, комп’ютерна техніка та унікальне фахово-орієнтоване програмне забезпечення.

Здобувачі освіти кафедри отримують знання як у межах загальноуніверситетських нормативних циклів, так і за оригінальними програмами профорієнтованих дисциплін, які розробляють провідні викладачі та дизайнери, і постійно модернізуються відповідно до міжнародних стандартів підготовки дизайнерів різних напрямів проєктної діяльності.

Студенти з напряму графічного дизайну, за результатами здобуття освітнього ступеня «бакалавр мистецтва» за освітніми програмами «Графічний дизайн» та «Фірмовий стиль» мають можливість продовжити навчання в магістратурі за відповідною освітньою програмою магістерської підготовки, що діє при кафедрі, та отримати кваліфікацію «магістр з дизайну».

При факультеті дизайну КНУТД діє аспірантура та здійснюється підготовка за спеціальністю  17.00.07 «Дизайн» (Перелік наукових спеціальностей 2011 р.), також здійснюється підготовка докторів філософії зі спеціальності 022 «Дизайн» (Перелік спеціальностей 2015 р.).

Викладачами кафедри, спільно з керівництвом Київського коледжу КНУТД, розроблено інтегровані навчальні плани для вступу на 3 курс денної та заочної форм навчання на базі молодшого спеціаліста.

Студенти кафедри графічного дизайну мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, здобути військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка. 

Студентські гуртки

У процесі навчання студенти кафедри графічного дизайну, під керівництвом викладачів, виконують аналітично-творчі та науково-дослідні роботи, оволодівають навичками збирання матеріалу, аналізу, узагальнень, обґрунтування наукових висновків – іншими словами, розвивають своє аналітичне мислення, що стане основою їх подальшої дизайнерської діяльності.

На кафедрі організовано й успішно діють студентські творчі гуртки, діяльність яких спрямована на підвищення професійної майстерності студентів, активізацію їх творчого потенціалу та виконавчої майстерності.

З-поміж найбільш значущих напрямів діяльності студентів у творчих гуртках необхідно виділити такі:

Розробка нових базових та індивідуальних проєктів графічного дизайну різного призначення та стильового вирішення (засновник – народний художник України, професор Колесніков В. Г., керівники – доценти Кугай Т.  А. та Мазніченко О.  В.). Основними пріоритетами у роботі студентського гуртка можна назвати:

 • виконання дизайн-проєктів промислової та рекламної графіки різного призначення та стильового рішення на основі сучасних інноваційних технологій;
 • створення реальних чи віртуальних моделей художніх композицій об’єктів та дизайн-проєктів рекламної та промислової графіки;
 • проведення пошуку, моделювання та порівняльного аналізу графічних творчих варіантів образів та форм. 
Випускники

Випускники кафедри – фахівці з графічного дизайну активно працюють у сфері реклами, в організаціях із розробки фірмового стилю (логотипи, емблеми, ділові папери, візитки, упаковка), видавничій сфері, на телебаченні (володіння анімаційними технологіями), на підприємствах, де має місце оформлення видовищних заходів. Володіння комп’ютерними технологіями дає можливість проєктування рекламної продукції в інтер’єрі.

Професійні уміння і знання про методи реалізації та презентації творчої інформації в дизайн-проєктах, дають випускникам можливість упроваджувати принципи підготовки графічної частини дизайн-проєкту засобами комп’ютерної графіки та фотографіки. Відповідно, вони можуть плідно працювати у поліграфічній галузі, видавництвах та періодичних виданнях.

Випускники кафедри сьогодні є затребуваними висококваліфікованими фахівцями у сфері графічного дизайну та реклами, фірмового стилю, а також викладачами вищих навчальних закладів у різноманітних сферах дизайну в Україні та за її межами. 

Зарубіжне партнерство

Науково-педагогічні працівники кафедри графічного дизайну підтримують міжнародні зв’язки з ВНЗ та митцями багатьох країн (Грузія, Болгарія, Польща, Чехія, Великобританія, Іран, Індія та інш.). За роки функціонування на кафедрі пройшли навчання понад 80 іноземних студентів з Китаю, Литви, Вірменії, Туркменістану, Сербії, Молдови, Ірану. Вже більше 10 років на кафедрі ведеться підготовка студентів з Китаю.

Викладачі кафедри є членами редколегій міжнародних журналів, спільно із студентами виступають з доповідями на міжнародних конференціях.

Мистецькі твори викладачів факультету (живопис, батік, скульптура) представлені на виставках країн СНД, Західної Європи, Канади.

Крім того, кафедра підтримує міжнародні зв'язки з суміжними за напрямом фахової підготовки фахівцями вищих навчальних закладів країн СНД та далекого зарубіжжя – Литви, Молдови, Грузії, Таджикистану, Болгарії, Польщі, Чехії, Великобританії, Китаю, Ірану, тощо. 

Квінтесенцією мистецьких подій початку вересня у Київському національному університеті технологій та дизайну  стало відкриття  9  вересня  2020 р.  (1 корпус , 4 поверх, ауд. 1-0425)  на Факультеті дизайну  виставки творчих живописних та графічних робіт викладачів та студентів кафедри графічного дизайну.

Виставку відкрив ректор КНУТД,  професор, академік Іван Грищенко. Він привітав усіх гостей та учасників виставки, зазначивши, що ця виставка є значним показником рівня професійної дизайнерської підготовки студентів, яку здійснює творчий професорсько-викладацький колектив кафедри графічного дизайну під керівництвом завідуючого кафедрою проф. Є. Гулою. Ректор відмітив високий творчий та науковий рівень підготовки студентів як у КНУТД, так і в технологічному університету Цілу (Академія наук провінції Шандун, Китай), де минулого року розпочалась підготовка студентів-дизайнерів, сумісно з Факультетом дизайну КНУТД. На відкритті виставки виступила декан факультету проф. Марина Колосніченко зазначивши, що будь-яка виставка - це одкровення і випробування, що кожна з виставлених робіт є єдністю академічної точності і новаторського мислення, виразної образності, безкінечної кількості значень і сміливих рішень, які в сукупності дають змогу створити захоплюючий діалог між студентами і та викладачами. Завідуючий кафедрою графічного дизайну, проф. Євген Гула зазначив, що виставка є органічною складовою творчого та освітнього процесу, естетичним і духовним орієнтиром для студентів-дизайнерів.

На виставці були представлені роботи талановитих студентів Факультету дизайну, виконані як в академічних традиціях, так і відповідно до тенденцій contemporary art під керівництвом професорів Є.П. Гули, А.Ф. Павленка, доцентів М.Ф. Руденка, А.П. Дубрівної, О.П. Басанець, М.В. Осипчука, ст. викладачів С.Г. Пашукової, Ю.П. Басанця.

 

  

 

2 липня 2022 в сквері Василя Сліпака на Андріївському Узвозі з амбітною метою зібрати 200 тис. грн на портативний апарат УЗД та дефібрилятор для медиків із передової відбувся благодійний аукціон на підтримку ЗСУ та військових медиків, організований благодійним фондом «Код Життя ЮА». Благодійний фонд «Код Життя ЮА» висловлює подяку старшому викладачу кафедри ОМГД Юрію Петровичу Басанцю за активну участь в аукціоні.

 

 

ЩИРО ВІТАЄМО ОЛЕКСАНДРА КРОТЕВИЧА

художника, дизайнера, кандидата мистецтвознавства, доцента

з отриманням почесної нагороди від експертної ради ГО «Грандів, рейтингів та номінацій», БО «Комітет з громадських нагород України»

МІЖНАРОДНОЇ ПРЕМІЇ «КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ»

за популяризацію української графіки, висвітлення тематики української ідентичності в авторському графічному проєкті

«АБЕТКА УКРАЇНСЬКИХ БУКВИЦЬ».

З повагою колектив Факультету дизайну та кафедри Графічного дизайну КНУТД!