КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ДИЗАЙН. ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНУ

Спеціальність 022 «ДИЗАЙН»

Освітня програма «Графічний дизайн»

Освітній ступень «бакалавр»

 Освітня програма «Дизайн (за видами)»

Освітній ступінь «магістр»

 

КАФЕДРА ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ

 

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-433

Телефон для довідок: +38044-256-29-80

e-mail: 

 

Рівні освіти, на які здійснюють набір вступників:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

  

Навчання провадиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

 

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» здійснюється відповідно до «Правил прийому до Київського національного університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail[email protected]

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову або повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 022 Дизайн:

 

Студенти кафедри графічного дизайну за результатами здобуття освітнього ступеня «бакалавр з дизайну» мають можливість продовжити навчання в магістратурі за освітньою програмою «Дизайн (за видами)», за фаховим спрямуванням «Графічний дизайн», та отримати освітній ступінь «магістр з дизайну».

Професійна підготовка здобувачів освіти за фаховим спрямуванням «Графічний дизайн» здійснюється на основі традицій української академічної школи образотворчого мистецтва, вона закладає міцний фундамент для розвитку майстерності майбутніх графічних дизайнерів. Студенти мають можливість переймати безцінний досвід та авторські методики наукових досліджень у галузі графічного дизайну в академіків, членів-кореспондентів академій, професорів та доцентів, народних художників та заслужених діячів мистецтв України, членів творчих спілок художників, дизайнерів та фотографів України.

В результаті навчання студенти-бакалаври отримають такі знання та навички професійної діяльності:

В результаті навчання студенти-магістри отримають такі знання та навички професійної діяльності:

Основою професії графічного дизайнера є створення візуальних дизайнерських об’єктів з використанням сучасних комп’ютерних технологій та інноваційних методів проєктування. Графічний дизайнер займається розробкою поліграфічної продукції та її додрукарською підготовкою з урахуванням можливостей сучасних способів друку.

Випускники фахового спрямування «Графічний дизайн» здатні працювати:

Студенти кафедри графічного дизайну під час навчання на 3—4 курсах можуть здобути військову освіту та отримати диплом державного зразка.

Військова підготовка здійснюється на базі Київського національного університету технологій та дизайну за програмою підготовки офіцерів запасу спільно з Національним університетом оборони України з подальшим присвоєнням офіцерського звання. На військову підготовку можуть бути прийняті студенти всіх форм навчання, її, за бажанням, можуть пройти як юнаки, так і дівчата

Усіх студентів факультету дизайну, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено місцем для проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів.