КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Спеціалізована вчена рада Д 26.102.07

Голова спеціалізованої вченої ради – д.мист., доцент Кротова Тетяна Федорівна, (КНУТД, професор кафедри художнього моделювання костюма, тел. 256-21-05).

Заступник голови ради – д.т.н., професор Пашкевич Калина Лівіанівна (КНУТД, професор кафедри ергономіки і проектування одягу, тел. 256-29-23).

Секретар – к.мист., Полякова Ольга Володимирівна (КНУТД, доцент кафедри дизайну інтер’єру і меблів, тел. 256-21-59).

Члени ради

Термін повноважень ради: 24.10.2017 р. – 24.10.2020 р.

Атестація за спеціальностями:

17.00.07 – Дизайн

Дисертаційні роботи

з/п
ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1

Лагода Оксана Миколаївна

Репрезентативні практики дизайну костюма в контексті еволюції художньо-проектної культури

текст дисертації

текст автореферату

Даниленко Віктор Якович, доктор мистецтвознавства, професор, Харківська державна академія дизайну і мистецтв; академік Національної академії мистецтв України

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн

09.07.2020 о 10:00

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.07

у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича –Данченка, 2,

корпус 1, 1-й поверх, конференц-зала, ауд.1-0114

1. Стельмащук Галина Григорівна,
доктор мистецтвознавства, професор, Львівська національна академія мистецтв, завідувач кафедри теорії та історії мистецтв; академік Національної академії мистецтв України

 текст відгуку

2. Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна, доктор мистецтвознавства, професор,
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, завідувач відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва; академік Національної академії мистецтв України

 текст відгуку

3. Алфьорова Зоя Іванівна,

доктор мистецтвознавства, професор, Харківська державна академія культури, декан факультету кіно-, телемистецтва

 текст відгуку 

4. Роготченко Олексій Олексійович

доктор мистецтвознавства, професор, головного наукового співробітника Інституту проблем сучасного мистетцва

текст відгуку

2

Головчанська Євгенія Олександрівна

Дизайн жіночого одягу промислового виробництва: композиційні засоби та методи формоутворення

текст дисертації

текст автореферату

Колосніченко Марина Вікторівна, доктор технічних наук, професор,

Київський національний університет технологій та дизайну;
декан факультету дизайну, професор кафедри ергономіки і дизайну, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн 11.03.2021 о 13:00на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.07у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича –Данченка, 2,корпус 1, 1-й поверх, конференц-зала, ауд.1-0114

1. Кузнецова Ірина Олексіївна, доктор мистецтвознавства, професор, видавничо-поліграфічний інститут Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, професор кафедри графіки.

текст відгуку

2. Яремчук Олена Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури, доцент кафедри рисунку та живопису.

текст відгуку

3

Фролов Іван Васильович

Авторська колекція сучасного одягу: методи створення та засоби ідентифікації

текст дисертації

текст автореферату

Колосніченко Марина Вікторівна, доктор технічних наук, професор,
Київський національний університет технологій та дизайну;
декан факультету дизайну, професор кафедри ергономіки і дизайну, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн 11.03.2021 о 10:00на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.07у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича –Данченка, 2,корпус 1, 1-й поверх, конференц-зал,
ауд.1-0114

1. Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна, доктор мистецтвознавства, професор,
Інститут мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, завідувач відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва; Дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України

текст відгуку

2. Цимбала Лада Іванівна,
кандидат мистецтвознавства, доцент,
Львівська національна академія мистецтв, доцент кафедри теорії та історії

текст відгуку