КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Спеціалізована вчена рада Д 26.102.07

Голова спеціалізованої вченої ради – д.мист., доцент Кротова Тетяна Федорівна, (КНУТД, професор кафедри художнього моделювання костюма, тел. 256-21-05).

Заступник голови ради – д.т.н., професор Пашкевич Калина Лівіанівна (КНУТД, професор кафедри ергономіки і проектування одягу, тел. 256-29-23).

Секретар – к.мист., Полякова Ольга Володимирівна (КНУТД, доцент кафедри дизайну інтер’єру і меблів, тел. 256-21-59).

Члени ради

Термін повноважень ради: 24.10.2017 р. – 24.10.2020 р.

Атестація за спеціальностями:

17.00.07 – Дизайн

Дисертаційні роботи

з/п
ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1 Назаркевич Євгенія Петрівна

Стереозображення в графічному дизайні: генезис, еволюція, сучасні тенденції

текст дисертації

текст автореферату

Шандренко Ольга Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв, доцент кафедри дизайну і технологій дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – дизайн 27.06.2018 о 12.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.07
у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою:01011, м. Київ, вул. Немировича –Данченка, 2,
корпус 1, 1-й поверх конференц зал

1. Михайлова Рада Дмитрівна, доктор мистецтвознавства, професор, Київський національний університет технологій та дизайнупрофесор кафедри дизайну інтер’єру і меблів

текст відгуку

2. Стасенко Володимир Васильович, кандидат мистецтвознавства, доцент,Заслужений діяч мистецтв України, Українська академія друкарствазавідувач кафедри графічного дизайну та мистецтва книги

текст відгуку

2 Полякова Ольга Володимирівна

Художньо-образні засади дизайну інтелектуально керованого житлового середовища

текст дисертації

текст автореферату

Заварзін Олег Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ), завідувач кафедри дизайну середовища дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн

21.12.2018 о 11:00

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.07

у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича –Данченка, 2,

корпус 1, 1-й поверх, конференц-зала, к. 114

1. Яремчук Олена Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури, доцент кафедри рисунку та живопису

текст відгуку
 
2. Шмагало Ростислав Тарасович, доктор мистецтвознавства, професор, Львівська національна академія мистецтв, декан факультету історії та теорії мистецтв

текст відгуку

3 Косів Василь Михайлович

Українська ідентичність у графічному дизайні 1945–1989 років: символи, образи, стилістика

текст дисертації

текст автореферату

Шмагало Ростислав Тарасович,
доктор мистецтвознавства, професор, Львівська національна академія мистецтв, декан факультету історії і теорії мистецтв
дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 — Дизайн

11.04.2019 о 13:00

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.07

у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича –Данченка, 2,

корпус 1, 1-й поверх, конференц-зала, к. 114

1. Лагутенко Ольга Андріївна,

доктор мистецтвознавства, професор, Національна академія образотворчого

мистецтва і архітектури, завідувач кафедри теорії та історії мистецтва

текст відгуку

2. Боднар Олег Ярославович,

доктор мистецтвознавства, професор, Національний університет “Львівська

політехніка”, професор кафедри дизайну та основ архітектури

текст відгуку        

3. Роготченко Олексій Олексійович,

доктор мистецтвознавства, Інститут проблем сучасного мистецтва

Національної академії мистецтв України, головний науковий співробітник

текст відгуку

4

Паранько Надія Петрівна

Етномистецька спадщина Домініка Де ля Фліза в дизайні сучасного одягу

текст дисертації

текст автореферату

Ніколаєва Тетяна Вадимівна, кандидат технічних наук, професор, Київський національний університет технологій та дизайну, завідувач кафедри художнього моделювання костюма дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн

11.04.2019 о 10:00

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.07

у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича –Данченка, 2,

корпус 1, 1-й поверх, конференц-зала, к. 114

1. Никорак Олена Іванівна,
доктор мистецтвознавства, професор, Інститут народознавства НАН України,
провідний науковий співробітник відділу народного мистецтва

текст відгуку
 
2. Костюкова Валентина Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука МОН України, доцент кафедри художнього текстилю, вишивки і моделювання костюма

текст відгуку

5

Колосніченко Олена Володимирівна

Теоретичні основи художньо-композиційного формоутворення одягу спеціального призначення

текст дисертації

текст автореферату

Яковлєв Микола Іванович, доктор технічних наук, професор,дійсний член НАМ України (академік),Національна академія мистецтв України,перший віце-президент дисертація на здобуття наукового ступеню доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн 16.05.2019 о 10:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.07 у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2,корпус 1, 1-й поверх, конференц зал

1. Кузнецова Ірина Олексіївна, доктор мистецтвознавства, професор, Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «Київський політехнічний інститут» ім. І. Сікорського, професор кафедри графіки

текст відгуку

 2. Тарасенко Ольга Андріївна, доктор мистецтвознавства, професор, Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, завідувач кафедри образотворчого мистецтва

текст відгуку

 3. Роготченко Олексій Олексійович, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, головний науковий співробітник

текст відгуку

6

Чупріна Наталія Владиславівна

Система моди ХХ – початку ХХІ століття: проектні практики та чинники функціонування (європейський та український контексти)

текст дисертації

текст автореферату

Колосніченко Марина Вікторівна, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,

Київський національний університет технологій та дизайну,

декан факультету дизайну, професор кафедри ергономіки і проектування одягу
дисертація на здобуття наукового ступеню доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн

07.11.2019 о 10:00

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.07

у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича –Данченка, 2, корпус 1, 1-й поверх, конференц зал

1.     Стельмащук Галина Григорівна,

доктор мистецтвознавства, професор,

академік Національної академії мистецтв України,

Львівська національна академія мистецтв, завідувач кафедри теорії та історії мистецтв

текст відгуку

 

2.     Кузнецова Ірина Олексіївна,

доктор мистецтвознавства, професор, Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «Київський політехнічний інститут» ім. І. Сікорського,

професор кафедри графіки

текст відгуку

 

3.     Урсу Наталія Олексіївна,

доктор мистецтвознавства, професор,

Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, завідувач кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації

текст відгуку