КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Спеціалізована вчена рада Д 26.102.07

Голова спеціалізованої вченої ради – д.мист., доцент Кротова Тетяна Федорівна, (КНУТД, професор кафедри художнього моделювання костюма, тел. 256-21-05).

Заступник голови ради – д.т.н., доцент Пашкевич Калина Лівіанівна (КНУТД, професор кафедри ергономіки і проектування одягу, тел. 256-29-23).

Секретар – к.мист., доцент Чернявський Костянтин Володимирович (КНУТД, завідувач кафедри рисунку та живопису, тел. 256-29-80).

Члени ради

Термін повноважень ради: 24.10.2017 р. – 24.10.2020 р.

Атестація за спеціальностями:

17.00.07 – Дизайн

Дисертаційні роботи

з/п
ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1 Назаркевич Євгенія Петрівна

Стереозображення в графічному дизайні: генезис, еволюція, сучасні тенденції

текст дисертації

текст автореферату

Шандренко Ольга Миколаївна, кандидат мистецтвознавства, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв, доцент кафедри дизайну і технологій дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 – дизайн 27.06.2018 о 12.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.07
у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою:01011, м. Київ, вул. Немировича –Данченка, 2,
корпус 1, 1-й поверх конференц зал

1. Михайлова Рада Дмитрівна, доктор мистецтвознавства, професор, Київський національний університет технологій та дизайнупрофесор кафедри дизайну інтер’єру і меблів

текст відгуку

2. Стасенко Володимир Васильович, кандидат мистецтвознавства, доцент,Заслужений діяч мистецтв України, Українська академія друкарствазавідувач кафедри графічного дизайну та мистецтва книги

текст відгуку