КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Факультет дизайну
КАФЕДРА ДИЗАЙНУ
Про кафедру
ОВЧАРЕК Володимир Євгенович

завідувач кафедри, к.т.н., доцент

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1

ауд. 1-0383 викладацька, 1-0282 методичний кабінет кафедри

Телефони для довідок: +38044-256-84-79, +38044-256-84-77

e-mail: 

Cайт кафедри: www.knutd-kd.kiev.sch.in.ua

Історія

Кафедра дизайну Київського національного університету технології та дизайну була заснована в 1996 році. На кафедрі готуються фахівці зі спеціалізацій «Текстильний дизайн», «Фотовідеодизайн», «Web-дизайн» та «Motion-дизайн».  За цей час підготовлено більше 600 фахівців у галузі дизайну одягу, текстильного дизайну та фотовідеодизайну, які отримали високий рівень фахової підготовки і є переможцями багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів, працюють в Україні та за кордоном. 

Склад науково-педагогічних працівників кафедри

На кафедрі працюють 11 викладачів, серед яких, 9 доцентів, 1 старший викладач, 2 асистенти. У складі кафедри 8 викладачів мають науковий ступінь кандидата технічних наук, 1 - має науковий ступінь кандидата мистецтвознавства, 1 асистент навчається в аспірантурі за спеціальністю 17.00.07 – дизайн.

Більша частина викладачів є членами творчих спілок та професійних об’єднань України: Національної спілки фотохудожників України, Національної спілки художників України, Спілки дизайнерів України, Національної спілки журналістів, Національної спілки кінематографістів Виставкової федерації України. Вони регулярно експонують свої творчі роботи, зокрема, на міжнародних виставках і конкурсах в Австрії, Великій Британії, Канаді, Казахстані, Об’єднаних Арабських Еміратах, Польщі, Росії, Словаччині, Угорщині, Швейцарії, Франції, США.

Кафедра є організатором щорічних міжнародних фотовиставок в Об’єднаних Арабських Еміратах, Словаччині, Україні, а також всеукраїнських студентських конкурсів «Експо-Зірка» та «Гаряча Крига». Студенти і викладачі постійно беруть участь у найбільших в Україні міжнародних спеціалізованих виставках з індустрії моди - «Kyiv Fashion», «Baby Fashion», «Ukrainian Fashion Week», «Leather and Shoes», дитячих товарів - «Baby Expo» та інших.  

 

ОВЧАРЕК Володимир Євгенович, завідувач кафедри, к.т.н., доцент.

Член Громадської організації «Виставкова федерація України», заст. голови оргкомітету, член журі Всеукраїнського студентського фестивалю виставкових технологій «Експо-Зірка», заст. голови оргкомітету, член журі Міжвузівської фотовиставки-конкурсу «Гаряча Крига».

У 1976 р. закінчив Київський політехнічний інститут. Спеціальність «Електричні машини і апарати».

У 1994 р. закінчив Комерційний університет менеджменту. Присвоєна кваліфікація «Менеджер по маркетингу».

У 1997 р. пройшов перепідготовку в Інституті ринкових відносин та підприємництва міжнародного центру «Ринок» за спеціальністю «Фінанси і кредит».

У 1986 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка заходів з покращання віброакустичних параметрів асинхронних електродвигунів».

Педагогічний стаж з 2006 року.

З 2005 року розпочав цикл досліджень у сфері виставкової діяльності, зокрема: виставкового дизайну, виставкового менеджменту та виставкового маркетингу.

Основні/останні друковані праці:

 1. Роль виставок у розвитку інноваційної діяльності в Україні. Матеріали ІІ Міжнародного бізнес-форуму «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні», К : 2009– с. 25-26;
 2. Детермінанти маркетингу інновацій у виставковому бізнесі. Матеріали Сьомої міжнародної науково-практичної конференції «Виставкова діяльність в Україні: інтеграція освіти, науки та практики». К : 2009 – с. 125-130;
 3. Вплив проведення виставок та ярмарків на розвиток діяльності підприємств легкої промисловості. «Легка промисловість», №5, 2010– с.21- 23 (спільно з Крахмальовою Н.А.);
 4. Інформаційна та виставкова діяльність. Словник базових термінів. К :2011, НАКККіМ – 72с.;
 5. Вивчення та використання прийомів фотомерчандайзінгу у виставковій діяльності. Журнал «Легка промисловість» №1,  2013 – с. 27-28. (спільно з Колосніченко М.В. та Сичовою М.В.).
 6. Овчарек В.Є. Виставкова діяльність в Україні: історичний аспект. Навчальний посібник, К., 2014, КНУТД.86 с.
 7. Виставковий дизайн: визначення, структура, сфера застосування. ВІСНИК КНУТД Серія «Технічні науки» №2 (84).-  2015. - С.157-163 (спільно з Омельченко Г.В.)
 8. Виставка як ефективний засіб спільної презентації промислових товарів та мистецьких творів. ВІСНИК КНУТД Серія «Технічні науки» №2 (85).-  2015. - С.9-13

Викладає дисципліни:

«Дизайн у виставкових технологіях»;
«Режисура зйомки та монтажу».

ПРАСОЛ Станіслав Іванович, заступник декана, доцент.

В 1970 році закінчив механічний факультет Київського технологічного інституту легкої промисловості.

Спеціальність – машини і апарати легкої промисловості. 

Педагогічний стаж з 1972 року.

Вчене звання доцента університету по кафедрі графіки та нарисної геометрії 30.06.2003р.

Нагороди:

Подяка – 13.12.1976;
Почесна грамота – 06.02.1987;
Почесна грамота МОНУ – 27.12.2005;
Знак «Відмінник освіти України» – 25.12.2003.

Підвищення кваліфікації в 2013 році.

Автор більше ніж 54 друкованих праць, основні з них:

 1. «Про відображення поверхні еліпсоїда на площині». Прикладна геометрія та інженерна графіка. Вип.32. – 1981;
 2. «Автоматизоване проектування при розробці верха спортивного взуття». Шкіряно-взуттєва промисловість. №6, – 1983;
 3. «Алгоритм евристичного проектування сліду колодки». Міжвідомчий збірник наукових праць. Ташкент, ІТЛП. – 1992;
 4. «Російсько-український технічний словник термінів інженерної графіки і нарисної геометрії». Київ, КНУТД. – 1999;
 5. «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка». Навчально-методичний посібник. Київ, КНУТД. – 2007;
 6. «Нарисна геометрія». Навчальний посібник. Київ, КНУТД. – 2010.

Викладає дисципліни:

«Перспектива та геометрія графічних відображень».

СЛІТЮК Олена Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент.

У 2002 році закінчила з відзнакою магістратуру Київського національного університету технологій та дизайну, спеціальність 7.020210 «Дизайн», спеціалізація 7.020210.01 «Художнє моделювання костюма».

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка комплексної оцінки якості форменого одягу за естетичними показниками» та здобула науковий ступінь кандидата технічних наук, за спеціальністю  05.01.02 - Стандартизація та сертифікація.

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених 2009-2011рр.

Підвищення кваліфікації - 2012 р.

Педагогічний стаж з 2005 року.

Напрям наукової діяльності: "Дослідження кількісної оцінки якості швейних виробів." Автор  більше 30-ти друкованих праць, серед яких 2 патенти на винахід.

Викладає дисципліни:

«Художня і матеріальна культура»;
«Проектна графіка текстильних виробів»;
«Основи композиції та кольорознавства»;
«Історія мистецтва та матеріальної культури (за видами дизайну)».

ЯВОРСЬКИЙ Олександр Леонідович, кандидат технічних наук, доцент.

У 1977 році закінчив факультет систем управління Київського політехнічного інституту.

Спеціальність  –  «Прикладна математика».

У 1988 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Синтез текстов естественного языка в адаптивных диалоговых системах» та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук, за спеціальністю  25.12.07 –  Теоретичні основи інформатики.

З 2005 р. розпочав цикл досліджень у сфері комп’ютерних технологій в дизайні.

2011 р. – отримав вчене звання доцента кафедри дизайну;

Педагогічний стаж з 2005 року.

Автор більше ніж 30 друкованих праць, основні/останні з них:

 1. Доцільність та значення веб-технологій для фотовідеодизайнерів. Матеріали Ювілейної міжнародної науково-технічної та науково-методичої конференції «Інтеграція науки і освіти – майбутнє України» –  Вісник КНУТД, К: 2010 №5 (т.3) –  С. 203-205
 2. Фотодизайнерські веб-видання на базі гіперструктур  як інноваційний засіб образотворчої підтримки масових комунікацій. Матеріали наукової Інтеренет-конференції «Мистецька освіта: теорія, світовий досвід, прогноз» –  Умань-2011, с.122-127 (сумісно з В.О. Соловйовим)

Викладає дисципліни: 

«Основи мультимедіа та web-дизайн»;
«Проектна типографіка»;
«Проектування фотовідео- та WEB-проектів»;
«Спеціальні технології у дизайн-проектуванні»;
«Сучасні поліграфічні технології дизайнера»;
«Виконання проекту в матеріалі (за видами дизайну)».

ХІНЕВИЧ Руслана Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент.

У 1995 р. закінчила ДАЛПУ (КНУТД) за спеціальністю 7.091805 «Технологія та конструювання швейних виробів».

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Удосконалення конструкцій одягу на основі геометричних параметрів тіла людини" та здобула науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю  05.19.04 –Технологія швейних виробів.

Доцент кафедри графіки та нарисної геометрії з 2002 р.

В 2010 р. отримала грамоту КНУТД за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів.

З 2002 по 2003 рр., 2007 р., 2012-2013 рр. проходила підвищення кваліфікації.

Педагогічний стаж з 1995 року.

Автор друкованих праць:

 1. Побудова перспективи інтер’єру приміщення з криволінійним обрисом у плані.  Антропова Н.В., Кущ М.В., Хиневич Р.В. Тези доповіді  VI Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». Том І. 2007
 2. Театральна перспектива. Щербакова О.М., Хиневич Р.В. Тези доповіді VIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». Том ІІ. 2009
 3. Фронтальна перспектива інтер’єра приміщення з криволінійним обрисом. Краснова Г.Л., Хиневич Р.В. Тези доповідей Ювілейної Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». Том ІІ. 2010
 4. Перспектива інтер’єра з циліндричним склепінням. Мітрошина К.М., Хиневич Р.В. Тези доповідей  Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». Том ІІ. 2011

Викладає дисципліни:

«Спеціальні технології у дизайн-проектуванні»;
«Перспектива та геометрія графічних відображень»;
«Композиція фото- та відеозображень».

МИРОНЕНКО Вікторія Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, доцент.

У 2003 році закінчила факультет історії та теорії мистецтва Національної Академії образотворчого мистецтва і архітектури.

У 2013 Захистила дисертацію на тему: "Особливості мистецтва фотографії Києва доби Незалежності" та здобула науковий ступінь кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05.

Підвищення кваліфікації – 2011 рік.

Педагогічний стаж з 2009 року.

Керівник навчально-наукової лабораторії з проблем сучасної фотографії кафедри дизайну КНУТД.

Викладає дисципліни:

«Історія мистецтва та матеріальної культури».

Учасник науково-практичних конференцій, автор численних публікацій в спеціалізованих виданнях.

Основні друковані праці:

 1. Авторські методи постобробки фотокадру та проблема пластичних рішень в фотографії Києва та Львова доби незалежності // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні. – 2010. – № 6. – C.122 – 132.
 2. Етапи розвитку мистецтва фотографії Києва в період 1990-х років // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – 2009. – №10. –  С.72 – 80.
 3. Проблеми аналізу творів фотографії в контексті фотомистецтва Києва та Львова кінця 1980-х – початку 1990-х. / Мироненко В. О. // Сучасне мистецтво. Науковий збірник. – 2009. –Випуск 6. – С. 381 – 386.
 4. Фотографія як «суб’єктивний документ» в контексті мистецтва фотографії Києва доби незалежності. / Мироненко В. О. //  Мистецтво і дизайн: традиції, пошук, перспективи: зб. мат.  Всеук. наук.-прак. конфер., студентів і молодих вчених, (17-18 травня 2012р., Київ) –Київ, 2012. –  С. 56– 60.
 5. Влияние постмодернистской культуры на становление искусства фотографии Киева 1990-х годов // Гуманитарные научные исследования. 2014. № 7 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2014/07/7338

Викладає дисципліни: 

«Історія мистецтва та матеріальної культури (за видами дизайну)»;
«Комплексне дизайн-проектування (за видами дизайну)»;
«Сучасні технології дизайн-діяльності».

ДОВЖЕНКО Ірина Борисівна, доцент кафедри, доктор філософії в галузі культурології, професор. Член Національної спілки кінематографістів України.

У 1984 р закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого.

Спеціальність «Кінознавство».

У 2008 р закінчила докторантуру Міжнародного Відкритого Університету, Міжнародної кадрової Академії, Міжрегіональної Академії управління персоналом і захистила дисертацію на тему «Монтаж як засіб авторської кіномови». У 2008 році присвоєно вчене звання професора культурології.
Педагогічний стаж з 1987 року.

Автор наукових публікацій культурологічного спрямування (теорія та історія кіно, телебачення, дизайну, музики).

Основні / останні друковані праці:

 1. Поэтика фильма Сергея Параджанова «Тени забытых предков. Монтаж.  К.: КВИЦ, 2001;
 2. Метафорические киноструктуры в свете постмодерного дискурса. Материалы международной научно-практической конференции «Украина-Мир: от культурного своеобразия до  родства культур». 25-26 мая 2006 г. – К.: ДАКККиМ, 2006. – С.121-125;
 3. Авторская и коммерческая культура:  траектория определения проблемы. Всеукраинская научно-практическая конференция «Украинская культура в контексте современных научных исследований и практических реалий», Киев, ДАКККиМ,   21-22 декабря 2006. – К.: ДАКККиМ, 2006. – С.269-271;
 4. Концептуальная матрица авангардной культуры ХХ ст. // Информационно-культурное пространство: европейский выбор Украины: Сб. материалов Международной научно-практической конференции, Киев, ДАКККиМ, 7-8 декабря, 2008 г. Ч. 1. - К.: ДАКККиМ, 2008. – С.218-221.
 5. Монтажная концепция Леся Курбаса в контексте «культурной трансмутации» 20-х гг. ХХ столетия // Научный вестник КНУТКиТ им. И. Карпенко-Карого.  Вып. 2-3. – К.:: ПП «ЕКМА», 2008. – С. 307-310.
 6. Режиссура экранных медиа: культурологический аспект. Материалы международной научно-практтческой конференции «Экранное творчество в современном медиакультуроном пространстве» КНУТКиТ им.И.Карпенко-Карого 24-25 ноября 2014 года, г.Киев, Дом кино. – К.: Освита Украины. – 2014. – С.57-59.

Розроблені та реалізовані культурологічні проекти (останні):

 • 2012 - «Кінематограф ХХ століття: Досвід історичної реконструкції» (мультимедійний перфоманс про актора театру і кіно В. Кобасе), Київ, Будинок Актора;
 • 2014 - «Моновистава «Монологи царя Давида» (мелодекламація П.Дубінского за віршами поетеси В. Горт (Ізраїль), Київ, Будинок Актора.
 • 2015 - «Мелодії на схилах Дніпра» до 110-річчя з дня народження композитора, доктора мистецтвознавства, професора Валеріана Довженка, Київ, Художній салон КНУ ім.Т.Шевченка.

Викладає дисципліни:

«Режисура зйомки та монтажу».

СКЛЯРЕНКО Валерій Олександрович.

Член НСФХУ з 1989 р.

Голова Київської організації НСФХУ в період 1993- 1997рр.

Член Президії НСФХУ з 2012 р.

Закінчив Київський політехнічний інститут 1972 року.

Спеціальність: Гіроскопічні прилади та пристрої.

Професійна і творча діяльність: Учасник національних та міжнародних фотовиставок в Аргентині, Бразилії, Німеччині, Португалії, Франції, Чехословаччині, Швейцарії та ін.

Публікації: 1987-2000 р.. в ілюстрованих газетах і спеціалізованих журналах: "Академія", "Жінка", "Готельний бізнес," "Наталі", "Олігарх", "Дос`є" "PANORAMA" "Комп'ютери і програми", "Телекомунікації та  зв'язок" та ін.

2012 г - Майстер клас з мистецтва та техніки фотографії : -для Асоціації благодійних фондів України.

2014 Викладач міжнародної он - лайн фото школи від України під егідою Європейського Співтовариства.

Автор корпоративних перекидних календарів з постановочними сюжетами 2000 -2005 р для банку "Фінанси та Кредит", страхової компанії "ЮРИС" видавництв "МАКРОС". "Преса України" та ін.

Викладає дисципліни:

«Композиція фото і відеозображень»;
«Основи режисури та монтажу».

ПОТАНІН Станіслав Євгенійович, старший викладач.

Член спілки журналістів України. Напрямок наукової діяльності – дослідження історії та розвитку фотографії на Україні.

Закінчив Київський політехнічний інститут (КПІ) у 1998 році, спеціалізація «інженер-механік».

Підвищення кваліфікації – 2012 року.

Педагогічний стаж з 1999 року.

Викладає дисципліни:

«Мультимедіа та web-дизайн»;
«Історія мистецтв та матеріальної культури».

ВАСИЛЬЄВА Олена Сергіївна, асистент.

Закінчила КНУТД у 2001 році, спеціальність: художник-дизайнер.

18.02.2016р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення дизайн-проектування головних уборів» та здобула науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.19 – Технологія текстильних матеріалів, швейних та трикотажних виробів.

Напрям наукової діяльності – комп’ютерний дизайн.              

Педагогічний стаж з 2005 року.

Автор друкованих праць:

 1. О.С. Васильєва. Система антропометричних ознак голови та її вплив на дизайн головних уборів // Праці Таврійського державного агротехнічного університету. Випуск 4. Прикладна геометрія та інженерна графіка. Том 40. – Мелітополь, 2008. – с. 157-161;
 2. О.С. Васильєва, І.В. Васильєва. Попередня оцінка методів  та сучасних пристроїв для дослідження форми та розмірів тіла людини.// Вісник КНУТД №5 (43). – Київ, 2008. – с. 58-63;
 3. О.С. Васильєва «Вікові особливості та зміни морфології голови людини» Вісник ХНУ, 2008. – с. 40;
 4. Васильєва О.С. Вдосконалення метода фотометрії для дослідження особливостей будови форми голови людини, Проблеми легкої і текстильної промисловості України 2010, №1 (16). – с.120;
 5. Особливості Проектування  ГУ з урахуванням особливостей різних типів опорної поверхні голови людини. Проблеми легкої і текстильної промисловості України 2013;
 6. Васильева С. Проектирование головных уборов для различных типов головы человека… Текстиль, одежда, обувь, средства индивидуальной защиты в XXI веке. IV Международная. науч.-практич. конф. (2013; Шахты). IV Международная научно-практич. конф., 18 - 19 апреля . – с.127.

Викладає дисципліни:

«Дизайн-графіка (за видами дизайну)».

ОМЕЛЬЧЕНКО Ганна Віталіївна

У 2014 році закінчила КНУТД.

Спеціальність – фотовідеодизайн.

Педагогічний стаж з 2014 року.

Напрям наукової діяльності – виставковий дизайн.

Останні друковані праці:

 1.  «Особливості використання піктографічних систем у фірмових стилях» / Г. В. Омельченко // Збірник тез доповідей 13-ї Всеукраїнської наукової конференції.- К: КНУТД, 2014;
 2. «Ситуаційний аналіз в області дизайн-проектування піктографічних навігаційних систем» / С. В. Донченко, Г. В. Омельченко // Вісник КНУТД, №4(78). – 2014. – С.118 – 122.

Викладає дисципліни:

«Сучасні поліграфічні технології та матеріали».

 

Співробітники кафедри дизайну:

ЧЕРЕДНІЧЕНКО Світлана Олександрівна, завідуюча лабораторією.

ДОМАНСЬКА Олена Миколаївна, майстер виробничого навчання.

ІВАНЕНКО Олеся Олександрівна, старший лаборант.

ЖИЛЕНКО Ірина Сергіївна, інженер 1-ої категорії.

НІЖНИК Ольга Сергіївна, інженер 1-ої категорії.

КАБАНОВ Іван Григорович, інженер 1-ої категорії.

Навчальні і лабораторні приміщення

Для проведення освітнього процесу та наукових досліджень на кафедрі оснащено спеціалізовані аудиторії:

 • 1-0380 - спеціальна творча лабораторія - цифрова фотостудія;
 • 1-0383а - арт-лабораторія «Цифрова фотостудія» (яка укомплектована сучасними фото- та відеокамерами, небхідним студійним обладнанням);
 • 1-0390а - фотостудія плівкової фотографії;
 • 1-0395в - «Музей фотографії КНУТД».

спеціалізовані творчі студії:

 • 1-0385 - навчально-творча майстерня;
 • 1-0193 - мультимедійний лекторій з виставкового дизайну;
 • 1-0191 - навчально-творча арт-майстерня з художнього розпису тканин;
 • 1-0291 - навчально-творча майстерня «Студія проектного конструювання»;

а також:

 • кабінет з дипломного проектування;
 • аудиторії для практичних занять.
Наукова діяльність

Науково-педагогічними працівниками кафедри постійно ведеться і вдосконалюється робота, спрямована на формування нової концепції дизайну, що ґрунтується на багатовіковій культурі людства та науково-технічному розвитку суспільства.

Серед основних наукових тем, над яким працюють викладачі кафедри, необхідно виділити такі:

 • Цикл наукових  досліджень  проектно-обумовлених   методологій  моделювання об’єктів і процесів у сфері фотовідеодизайну (к.т.н., доц. Яворський О. Л., к.т.н. доц. Довженко І. Б., к. мист., доц. Мироненко В. О., ст. викладач Потанін С. Є. ас. Омельченко Г. В.);
 • Дизайн у виставкових технологіях (к.т.н., доц. Овчарек В. Є., к.т.н., доц. Слітюк О. О., к.т.н.,доц. Хиневич Р. В., ст. викладач Потанін С. Є., ас. Омельченко Г. В.);
 • Вдосконалення методів наскрізного проектування виробів з текстилю різного призначення: дизайн, конструювання, моделювання, технології (к.т.н., доц. Струмінська Т.В., к.т.н., ст. викл.  Васильєва О.С.)
 • Об’єктно-орієнтоване проектування складних композиційних систем в дизайні одягу (к.т.н. доц. Слітюк О. О.)
 • Дослідження еволюції тектонічних систем в дизайні одягу та розвитку тектонічних уявлень у формоутворенні одягу (к.т.н. доц. Хиневич Р.В., ас. Сичова М.В.)
 • Використання нових інформаційних технологій у контексті конструктивно-функціональної проблематики дизайну (к.т.н., доц. Прасол С.І., к.т.н., доц. Яворський О. Л.)
 • Цикл досліджень у сфері комп’ютерних технологій в дизайні (к.т.н., доц. Яворський О. Л., к.т.н.  Васильєва О. С., ас. Омельченко Г. В.)

Науково-педагогічним працівниками кафедри дизайну виконано наукові дослідження та за їх результатами захищено дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за такими темами:

 • Розробка комплексної оцінки якості форменого одягу за естетичними показниками  (доц. Слітюк О.О.)
 • Синтез текстів природної мови в адаптивних діалоговых системах (доц. Яворський О.Л.)
 • Удосконалення конструкцій одягу на основі геометричних параметрів тіла людини (доц. Хиневич Р.В.)
 • Розробка захисних рукавиць від впливів високотемпературного середовища (доц. Струмінська Т.В.)
 • Удосконалення дизайн-проектування головних уборів (ст. викл. Васильєва О. С.)

Результати наукових досліджень, оприлюднені під час захисту дисертацій, покладені в основу науково-дослідної роботи кафедри, із залученням студентів (що має розвиток в розробці курсових робіт та дипломних робіт магістра з дизайну).

Крім того, науково-педагогічні працівники кафедри ведуть активну наукову діяльність в межах наукового напряму, затвердженого Вченою Радою КНУТД «Культурологія, естетика, конструктивно-функціональна проблематика екології та систем життєзабезпечення людини» (науковий керівник – д.т.н., професор, декан факультету дизайну Колосніченко М.В.). 

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

Викладачами кафедри дизайну розроблено та впроваджено в освітній процес викладання фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін для підготовки фахівців з текстильного дизайну, дизайну виробів з текстилю, web-дизайну, motin-дизайну та фотовідеодизайну. Дисципліни, які складають основу фундаментальної підготовки з дизайну, розроблені спільно з викладачами інших кафедр факультету дизайну.

Зокрема, на кафедрі ведеться викладання таких дисциплін:

 1. Дизайн у виставкових технологіях
 2. Дизайн-графіка (за видами дизайну)
 3. Дизайн-технології виробів з текстилю
 4. Диференційні системи конструювання та моделювання
 5. Історія мистецтва та матеріальної культури (за видами дизайну)
 6. Комплексне дизайн-проектування (за видами дизайну)
 7. Композиція фото- та відеозображень
 8. Мистецтво фотографії
 9. Мультимедіа та web-дизайн
 10. Основи композиції та кольорознавства (за видами дизайну)
 11. Передпроектний і проектний аналіз в дизайні (за видами дизайну)
 12. Перспектива та тіні
 13. Проектна типографіка (за видами дизайну)
 14. Проектування фотовідео- та WEB-проектів
 15. Режисура зйомки та монтажу
 16. Спеціальні технології у дизайн-проектуванні
 17. Сучасні поліграфічні технології дизайнера
 18. Сучасні технології дизайн-діяльності (за видами діяльності)
 19. Художня і матеріальна культура (за видами дизайну)

Програми всіх дисциплін є авторськими розробками науково-педагогічних працівників кафедри та враховують передовий досвід дизайн-освіти відповідних дизайнерських шкіл України та світу.

Навчально-методичне забезпечення

Науково-методична робота викладачів кафедри проводиться за такими напрямами:

 • застосування нових, у тому числі, інформаційних та комунікаційних технологій навчання;
 • розробка нових якісно удосконалених навчальних програм, навчальних посібників, конспектів лекцій та навчально-методичних матеріалів за тематикою дисциплін, що викладаються на кафедрі при підготовки фахівців-дизайнерів в галузі текстильного дизайну, дизайну виробів з текстилю,  web-дизайну, motin-дизайну та фотовідеодизайну;
 • підвищення рівня навчально-методичної роботи шляхом створення нових навчальних програм, підручників, навчальних посібників, що поєднують фундаментальні наукові дослідження та освітній процес;впровадження навчально-методичних матеріалів, що відповідають сучасному світовому рівню;
 • підготовка, проведення та висвітлення виставкових заходів засобами дизайну.

За роки існування кафедри викладачами підготовлено та видано більше більше 200 науково-методичних видань, 60 конспектів лекцій (в тому числі на електронних носіях), більше 20 навчальних посібників за спеціальністю «Дизайн» (в тому числі на електронних носіях), зокрема:

 1. Колосніченко М.В. Історія текстилю: навч.-метод. посібник для студ. ВНЗ / М.В. Колосніченко, Н.П. Супрун, Л.В. Орленко. – К.: КНУТД, 2006. – 186с.: іл.
 2. Яворський О.Л. Основи режисури та відеомонтажу: навч.-метод. посібник для студ. ВНЗ / О.Л. Яворський, В.А. Костилєва. – К.: КНУТД, 2007. – 74с.
 3. Овчарек В. Є. Виставкова діяльність в Україні: історичний аспект, навчальний посібник / В. Є. Овчарек. К.: КНУТД, 2014. -  86 с.
 4. Слітюк О.О. Художній розпис тканин: навч.-метод. посібник для студ. ВНЗ / О.О. Слітюк, Л.М. Кришталь, М.В. Сичова. – К.: КНУТД, 2009. – 90с.: іл.
Освітні програми

Кафедра дизайну є випускаючою за освітньою програмою «Дизайн (за видами)», за освітніми ступіням «бакалавр» (4 роки), «магістр» (1,5 року або 2 роки для несуміжних бакалаврських спеціальностей) за такими спеціалізаціями:

 • текстильний дизайн,
 • фотовідеодизайн,
 • web-дизайн,
 • motion-дизайн.

Підготовка фахівців вищої освіти в галузі знань 02 «Культура і мистецтво» здійснюється за освітніми ступенями:

Освітня програма:

Дизайн (за видами)

Освітній ступінь:

бакалавр мистецтва

Період навчання:

8 семестрів (4 роки)

4 семестри (2 роки)

6 семестрів (3 роки)

Кредити ECTS:

240

180

180

Мова навчання:

українська/ англійська

Мета програми:

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в різних сферах дизайну (з різними об’єктами  професійної діяльності), що направлені на здобуття студентом:

знань, вмінь і навичок в роботі при проектуванні і створенні певного образу об’єктів дизайну, засвоєння прийомів та принципів інтегративності художніх, культурологічних, конструктивно-функціональних та технологічних параметрів проектування певного об’ємно-просторового виробу, комплексного об'єкту дизайну або дизайн-проекту

Програмні результати навчання:

 1. Базові знання та розуміння художньо-естетичних та конструктивно-ергономічних аспектів сприйняття об’єктів дизайну складних структурних побудов
 2. Базові уявлення про конфекціювання та маркетинг як основу споживчої потреби на об'єкти та предмети дизайну
 3. Базові уявлення про основні та додаткові складові проектування
 4. Базові уявлення про системність проектування об'єктів дизайну, особливості дизайн-проектування окремих об'єктів та їх комплексів
 5. Вільне володіння прийомами академічного рисунку, законами, правилами та прийомами зображення об'ємно-просторової форми у реальній та віртуальній площинах
 6. Вільне володіння прийомами представлення просторової пластики у віртуальній та реальній площинах
 7. Володіння базовими знаннями та методами організації проектно-графічного середовища, характеристиками матеріалів та інструментів, а також особливостями різних графічних засобів
 8. Володіння засобами аналізу історичних тенденцій та сучасних проблем розвитку дизайну, прогресивного досвіду з фахової діяльності з метою впровадження проектних новацій
 9. Володіння методами аналізу факторів впливу на формування художніх та проектних напрямів
 10. Здійснення оптимального вибору інструментів та пристосувань для виконання різних видів проектних робіт, враховуючи індивідуальні аспекти проектного завдання,
 11. Здатність до диференціації ситуацій в комплексному дизайн-проектуванні з позицій ергодизайнерського підходу
 12. Здатність використання графічно-просторової мови, яка сформувалась на основі всього проектного досвіду людства та останніх здобутків комп'ютерних технологій в художньому проектуванні та проектній графіці
 13. Здатність до визначення факторів впливу властивостей різних матеріалів на роботу з формою
 14. Знання вимог до розробки знакових систем, комбінаторних методів формоутворення з метою розробки візуально-інформаційних проектів
 15. Сучасні уявлення про методи моделювання в системі дизайну
 16. Швидке і чітке виконання проектного завдання за допомогою різноманітних комп'ютерних технологій

 

Освітні програми підготовки магістра:

Освітня програма:

Дизайн (за видами)

Освітній ступінь:

Магістр з дизайну

Період навчання:

3 семестри 1 рік 6 місяців)

4 семестри (2 роки)

Кредити ECTS:

90

120

Мова навчання:

українська/ англійська

Мета програми:

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі дизайну ( з різними об’єктами професійної діяльності) та проектної діяльності, що направлені на здобуття студентом: здатності володіти методами змістового та соціального наповнення проекту проектними методиками теоретичної та практичної роботи, сутністю евристичних методів творчості, змістом етапів ескізної та проектної діяльності, вимогами до проектування багаторівневих комплексів

Програмні результати навчання:

 1. Вміти самостійно здійснювати характеристику та аналіз особливостей та напрямів проектно-дослідної діяльності в галузі розвитку теорії та практики дизайну
 2. Вміти впроваджувати результати роботи над інформаційно-дослідницьким матеріалом комплексного проектного дослідження достатніми засобами
 3. Вміти застосовувати методику науково-проектного аналізу в дизайнерській діяльності
 4. Вміти обирати та обґрунтовувати використання певної методологічної основи передпроектного дослідження згідно поставленої проектної задачі
 5. Вміти структуризувати підґрунтя проектування дизайн-обєктів складних структурних побудов на базі дослідження соціального замовлення та проектного завдання
 6. Володіти навичками аргументовано формувати та обґрунтувати актуальність та сутність концепції проектування конкретного дизайн-об'єкта
 7. Володіти навичками переосмислення наявних та створення нових професійних практик побудови об’єктів дизайну
 8. Здатність до організації методично раціональних робіт на різних фазах проектування
 9. Здатність застосовувати комплексний підхід при вирішенні концептуальних задач проектування
 10. Здатність застосовувати теоретичні знання при виконанні конкретних практичних завдань проектування
 11. Здатність розробки проектного завдання і мети, та їх експлікації, як ряду проектних завдань у створенні нових об'єктів дизайну
 12. Знання вимог до промислового впровадження розроблених дизайн-об'єктів
 13. Знання та здатність раціонального використання в професійній діяльності базових уявлень про існуючі матеріали та інструменти для дизайну, сучасних інформаційних технологій тощо
 14. Самостійно вирішувати завдання системного підходу до розробки та реалізації дизайн-об'єктів складних структурних побудов
 15. Синтез проектних рішень на основі впровадження результатів передпроектного аналізу
 16. Створення оригінал-макетів синтетичних об'єктів дизайну як кінцевого дизайнерського продукту
 17. Участь в організації, проведенні та впровадженні результатів дослідного процесу
Студенти

Загалом на кафедрі дизайну навчається біля 150 студентів денної та майже 50 студентів заочної форм навчання.

Сучасна поглиблена програма з теорії та практики дизайну в цілому орієнтована на підготовку фахівців, що поєднують практичні навички з теоретичними.

Студенти кафедри впродовж навчання мають можливість реалізувати свої творчі задуми, створюючи індивідуальні та колективні проекти, беручи участь в конкурсах студентських робіт різного рівня – від університетського до міжнародного.

Зокрема, під час навчання студенти є учасниками конкурсів в Україні та за її межами:

 • «Печерські каштани» (м. Київ)
 • «Сузір’я «Каштан» (м. Київ)
 • «Експо-Зірка» (м. Київ)
 • «Гаряча крига» (м. Київ)
 • «ПроДизайн» (м. Херсон)
 • «Феєрія барв» (м. Київ)
 • «Русский силуэт» (м.Москва, Росія)
 • «Адмиралтейская игла» (м. Санкт-Петербург, Росія)

За останні 10 років творчі доробки студентів отримали більше 500 нагород різного рівня, серед яких – 15 Гран-прі.

 

Творчі роботи студентів спеціалізації фотовідеодизайн

 

 

Дізнатися більше про творчу діяльність студентів та викладачів кафедри дизайну можна за цим посиланням https://www.youtube.com/channel/UCbn0G-hk4Cx8Uwo93KmZPqQ

Перспективи для студентів

Кафедра дизайну є випускаючою, такою, що забезпечує підготовку фахівців за такими освітніми ступенями – бакалавр, магістр – і навчає студентів за такими спеціалізаціями бакалаврської та магістерської підготовки: «текстильний дизайн», «web-дизайн», «motion-дизайн» та «фотовідеодизайн».

Підготовка фахівців з текстильного дизайну орієнтована на прищеплення вміння створювати сучасний інтер’єр засобами текстилю. Вивчення дизайн-проектування віртуального простору дає можливість втілення і подачі творчих ідей засобами комп’ютерних технологій, що розширює бачення проблем сучасного інтер’єру.

Студенти отримують навички з оздоблювальних технологій. Вони знайомляться з культурою різних народів та цивілізацій, що дає необмежені можливості для творчості і фантазії, в тому числі, застосовуючи елементи українського етносу.

Розуміння формотворчого процесу в текстильному дизайні та при створенні виробів з текстилю, особливо в інтер’єрному просторі, дає можливість студентам пройти всі кроки від ідеї до втілення у життя об’єкту задуму.

  Навчання за спеціалізацією «фотовідеодизайн» спрямоване на здобуття навичок створення творчого продукту рекламно-презентаційного, освітнього та інформаційного характеру, зокрема, в серіях плакатів, веб-сайтах, ілюстраціях періодичних видань, композиційних рішеннях зовнішньої реклами, відеокліпах, тощо, що нині набирає неабиякого поширення.

  Технічна підтримка навчального процесу здійснюється в новітніх середовищах – у так званих комплексних цифрових середовищах, які інтегрують в собі комп’ютерну техніку, цифрову фотовідеотехніку, а також сучасне обладнання для світлотіньового моделювання спец ефектів у дизайні. Студенти, в рамках опанування даного фаху, отримують практичні навички не тільки ефективного використання найпоширеніших комп’ютерно-графічних та мультимедійних середовищ від компаній Adobe, Corel, але й моделювання авторських спеціалізованих технологій на базі цих середовищ. Для опанування спеціальних операторських та режисерських дисциплін кафедра має цифрові фото- та відеолабораторії.

  Підготовка фахівців з «web-дизайну» та «motion-дизайну» орієнтована на створення відеодизайнерських творчих продуктів рекламно-презентаційного, просвітницького та інформативного характеру. Зокрема, веб-сайтів, концепцій архітектоніки, композицій для зовнішньої реклами, відеокліпів та фільмів, тощо.

  Для опанування спеціальних операторських та режисерських дисциплін  кафедра має цифрові фото- та відеолабораторії.

  Спеціалізація «Web-дизайн» враховує досвід створення Інтернет-ресурсів у спеціалізованих веб-студіях і спрямована для виховання майбутніх спеціалістів (веб-менеджерів, веб-майстрів, веб-дизайнерів, веб-верстальників), містить базові теоретичні та практичні заняття, які сприяють засвоєнню наступних вмінь і навичок:

  • володіння програмними продуктами Adobe Dreamweaver, Adobe Muse, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash та Windows Movie Maker;
  • уміння знаходити й обробляти великі обсяги інформації, користуватися інформаційними ресурсами і підтримувати їх в актуальному стані;
  • практичні навички роботи в команді, розуміння своєї ролі в конкретному проекті;
  • орієнтуватися у курсі новітніх технологій, інструментів, тенденцій  в області веб-дизайну;
  • розуміти технічні і художні принципи створення веб-сайтів;
  • мати навички відтворювати технологічний ланцюжок веб-виробництва;
  • уміти працювати з брифом на сворення сайту;
  • уміти управляти веб-проектом, взаємодіяти із замовником, менеджером та арт-директором;
  • уміти презентувати свої роботи замовнику та робити власний сайт-візитівку.

  Спеціалізація «motion-дизайн» спрямована для виховання майбутніх спеціалістів (сценаристів, режисерів, художників-аніматорів, відеомонтажерів, супервайзерів візуальних ефектів) та містить базові теоретичні та практичні заняття з дизайну, анімації, режисури та створення візуальних ефектів для таких сфер діяльності як – кіновиробництво, медійна реклама, шоу-бізнес та індустрія інтерактивних розваг.   

   

  Студенти кафедри дизайну, за результатами отримання освітнього рівня «бакалавр» мають можливість продовжити навчання в магістратурі на кафедрі за такими спеціалізаціями магістерської підготовки: «текстильний дизайн», «web-дизайн», «motion-дизайн» і «фотовідеодизайн».

  При факультеті дизайну КНУТД діє аспірантура та здійснюється підготовка за спеціальністю  17.00.07 «Дизайн» (Перелік наукових спеціальностей 2011 р.), а з 2016 р. здійснюється підготовка докторів філософії зі спеціальності 022 «Дизайн» (Перелік спеціальностей 2015 р.). 

  Викладачами кафедри дизайну, спільно з керівництвом Київського коледжу КНУТД, розроблено інтегровані навчальні плани для вступу на 3 курс денної та заочної форм навчання на базі молодшого спеціаліста.

  Студенти кафедри дизайну мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати  військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка.

  Студентські гуртки

  Протягом всього періоду навчання студенти кафедри дизайну, очолювані досвідченими викладачами, розробляють аналітично-творчі дизайн-проекти виконують  науково-дослідні роботи, розвиваючи аналітичне та асоціативне мислення, що стане основою їх подальшої дизайнерської діяльності.

  На кафедрі створено декілька студентських творчих та наукових гуртків які сприяють підвищенню професійної майстерності студентів, активізаціюї їх творчого потенціалу та виконавчої майстерності.

  Серед найбільш значущих напрямів діяльності студентів у науково-творчих гуртках необхідно виділити такі з них:

  1. Прикладні аспекти мистецтва фотографії (керівники – к.т.н., доцент Овчарек В.Є., ст. викладач Потанін С.Є.). Серед основних сфер діяльності студентського гуртка необхідно виділити:

  • проведення тематичних відкритих лекцій-презентацій;
  • проведення майстер-класів;
  • створення та участь у виставці «Гаряча крига»;
  • свтворення виставок з дисципліни «Мистецтво фотографії» та її експозиція у виставковому залі КНУТД .

  2. Студентський Клуб виставкових технологій «КНУТД-Експо» (керівник – к.т.н. – доцент Овчарек В.Є.). Основні напрями діяльності:

  • дослідження виставкових технологій та виставкого дизайну;
  • набуття практичних навичок з організації та ефективної участі у виставкових заходах;
  • впровадження знань з підготовки та проведення виставкових заходів у практику.

  3. Специфіка декору, як засіб підкреслення індивідуальності (керівник – к.т.н., доцент Струмінська Т.В., ас. Сичова М.В.). Основними пріоритетами у роботі студентського гуртка можна назвати:

  • дослідна діяльність у сферах дизайну сучасного оздоблення одягу та декорування інтер’єру;
  • проведення майстер-класів;
  • виготовлення та підготовка робіт до тематичних конкурсів.

  4. Розробка творчих проектів одягу (керівники – доцент Слітюк О.О., ас. Сичова М.В.). Основними аспектами розкриття тематики студентського гуртка є:

  • визначення характерних функціонально-образних властивостей сучасних тенденцій індустрії моди;
  • виготовлення колекції сучасних моделей одягу за результатами дослідження теми-першоджерела та сучасних тенденцій моди;
  • розробка принципів презентації колекції моделей костюма.

  5. Геометрія графічних відображень (керівники – доценти Прасол С.І., Хіневич Р.В.). Основними аспектами розкриття тематики студентського гуртка є:

  • Опанування методів прикладної геометрії в курсах, які вивчають студенти;
  • Засвоєння принципів побудови перспективних зображень при виконанні дизайн-проектів.
  Випускники

  Серед випускників кафедри дизайну провідні фахівці в галузях проектування та дизайну одягу, дизайну інтер’єру, поліграфії, телебачення та фотографії, зокрема:

  • Шандренко Ольга Миколаївна, закінчила КНУТД у 2001 році, кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник, доцент, зав. кафедри дизайну одягу КНУКім.
  • Марченко Ксенія закінчила університет у 2007 році. Свою першу колекцію продемонструвала у віці 19 років на подіумі "Сезонів Моди", з тих пір є постійним учасником Ukrainian Fashion Week, Holiday Fashion Week та Baby Fashion Week. У 2005 році Ксенія стала призером конкурсу молодих дизайнерів "Погляд у майбутнє", а в 2006 році отримала грант за кращий показ у рамках Fresh Fashion – а саме, можливість пройти стажування у британському коледжі Central St. Martins. Окрім цього, Марченко прослухала спеціальний курс італійського Instituto Marangoni.

  У 2004 дизайнер створила власну марку одягу під назвою X’U. На рахунку Ксенії співпраця з Cosmopolitan, Procter&Gamble, adidas, UMC, Vogue, Martini, Drive Dance Project та іншими компаніями та проектами. У 2007 дизайнер розробила шкільну форму для мережі дитячих магазинів Umo 7-14. У 2008 році, разом із художником Володимиром Кузнєцовим, Марченко представила публіці арт-експеримент під назвою BLOOMING.

  Окрім розвитку свого бренду, Ксенія Марченко працює стилістом та є автором модних колонок у деяких українських виданнях.

  • Пржонська Олена випускниця 2007 року. Приймала учать в work-shop лектора London College of Fashion Пітера Кокса. Бренд PRZHONSKAYA є постійним учасником Тижня моди в Києві – Ukrainian Fashion Week. В вересні 2011-го бренд приймає участь в українській fashion-презентації в рамках офіційного Італійського тижня Моди в Мілані  – Milano Moda Donna, а з 2012-го – в двух європейський fashion-виставках: White Milano (22.09.12-24.09.12, з колекцією весна-літо 2013), Who's Next Prêt à Porter Paris (19.01.13-22.01.13, з колекцією осінь-зима 2013-2014). В 2012 году дизайнер бренда Олена Пржонська була номінована на премию в галузі моди Best Fashion Awards як "Відкриття рока".
  • Герасько Юлія, закінчила університет у 2009 році. У 2007- переможець конкурсу «погляд у майбутнє», 2007- лауреат конкурсу «Русский силуэт», 2008- переможець конкурсу «Анти СПІД» благодійний фонд Олени Франчук. У 2008-2010 роках працювала на телебаченні — шоу «фабрика зірок», стиліст. У 2010-2011 роках «Esse фильм продакшн», «Adrenaline Brothers продакшн», «Family продакшн», «Radioactivefilm», freelance стилист. Співпрацювала з поліграфічними виданнями, у 2010- «playing fashion», у 2007- «Fashion season».
  • Кизєєва Тетяна, директор фотостудії «KIZEEVA», випускниця кафедри 2007 року. Український фотограф, чий стиль відрізняє витонченість і легкість подачі, елегантність і чистоту кольорів. Співпрацює з брендами як на зйомках каталогів і лукбука, так і в різних творчих проектах. Працювала з модними будинками: TAGO, Andre Tan, Suavite, Alice Fashion, Juliana Klochko, Tanya Grig, LoveStory, Slanovskiy, Kenzi, Марта Холод, BOROVIK, Novias, Стелла Шаховська, Катя Пшеченко.
  • Ферсман Олена, випускниця 2011 року, володарка Гран-Прі XIII всеукраїнського конкурсу молодих дизайнерів одягу «Погляд в майбутнє», 2012 рік. Співпрацює з домом моди Андре Тана.
  • Худолій Анастасія, провідний дизайнер салону «Калина».
  • Новожилова Галина ТОВ “Cтайл-Інтер’єр” Дизайнер інтер’єру та корпусних меблів.
  • Шульга Артем, директор фотостудії (Одеса), випускник кафедри 2009 року.
  • Латишев Кіріл. У 2009 році закінчив університет. Працює редактором журналу «Профспілкові вісті».
  • Перебийніс Тарас, режисер телебачення, випускник кафедри 2008 року.
  Зарубіжне партнерство

  Кафедра підтримує міжнародні зв'язки з вищими навчальними закладами та компаніями Білорусі, Болгарії, Грузії, Киргизстану, Об’єднаних Арабських Еміратів, Польщі, Росії, Словаччини, Франції, Чехії.

  На кафедрі проходять навчання студенти з Ірану, Китаю, Молдови, Росії, Туркменістану.