КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет дизайну

КАФЕДРА МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ДИЗАЙНУ

ТИМЕНКО Володимир Петрович

завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1

ауд. 1-0383 викладацька, 1-0282 методичний кабінет кафедри

Контактні телефони: +38044-256-84-79, +38044-256-84-77

e-mail: 

Cайт кафедри: www.knutd-kd.kiev.sch.in.ua

Положення про кафедру

Програма розвитку кафедри

 

Про кафедру
Історія

Кафедра дизайну Київського національного університету технологій та дизайну була заснована у 1996 році та фахівців зі спеціалізацій «Текстильний дизайн» і «Дизайн виробів з текстилю». У 2004 році після злиття КНУТД з Інститутом післядипломної освіти працівників побутового обслуговування кафедра розпочала підготовку фахівців зі спеціалізації «Фотовідеодизайн». На кафедрі працювали фахівці спеціальності 022 Дизайн» за освітньою програмою «Дизайн (за видами)», «Графічний дизайн», «Промисловий дизайн». За цей час викладачами кафедри підготовлено 600 фахівців з дизайну одягу, текстильного дизайну та фотовідеодизайну, які отримали високий рівень професійної підготовки, є переможцями багатьох всеукраїнських і міжнародних конкурсів, працюють в Україні та за кордоном.

Науково-педагогічні працівники

На кафедрі працюють 13 науково-педагогічих працівників: 2 професори, 10 доцентів, 3 старших викладача, 4 асистента, які здійснюють підготовку бакалаврів, магістрів та аспірантів за спеціальністю 022 «Дизайн».

Викладачі кафедри є членами творчих спілок і професійних об’єднань України: Спілки дизайнерів України, Національної спілки фотохудожників України, Національної спілки журналістів України, Виставкової федерації України, Академії будівництва України.

 

Володимир Петрович ТИМЕНКО, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член Спілки дизайнерів України.

Закінчив Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького (нині  НПУ імені М. П. Драгоманова): спеціальність «Українська мова і література» (1979). Захистив докторську дисертацію «Теоретичні і методичні основи формування конструктивних умінь в учнів початкових класів» (2010).  Розробив паспорт зі спеціальності 13.00.02 – «Теорія і методика навчання технологій», за яким здійснюються захисти дисертацій з освітніх проблем технологій та архітектонічних видів творчості. Досліджує проблеми неперервної системи української дизайн-освіти. Створює наукову школу педагогічного дизайну, у якій підготував 12 кандидатів і 2 доктори педагогічних наук, що захистили дисертації з різних проблем дизайн-освіти. Автор понад 300 публікацій, з яких 280 наукового і науково-методичного характеру: монографій (14), підручників (31), навчально-методичних посібників і методичних рекомендацій (34),  навчальних програм з грифом МОН України (33).

Підвищення кваліфікації: спеціальність «Соціально-педагогічні технології професійної діяльності, професійна дизайн-освіта» (2019).

Напрями наукової діяльності: неперервна дизайн-освіта як наукова і навчально-методична проблема.

Викладає дисципліну: «Художня і матеріальна культура».

 

Оксана Миколаївна ПАСЬКО, кандидат педагогічних наук, доцент.

У 2014 році закінчила з відзнакою магістратуру Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Технологічна освіта», та здобула кваліфікацію викладача технічних дисциплін та методики викладання швейної справи, вчителя початкового професійного навчання за профілем «Конструювання та моделювання одягу».

У 2021 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Методика навчання пошукового макетування майбутніх фахівців з дизайну», на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук).

Із 2018 року розпочала цикл досліджень у сфері дизайну, зокрема: методики навчання пошукового макетування, освоєння різного виду дизайну в закладах вищої освіти.

Із 2020 по 2021 рік – проходила науково-педагогічне стажування. Wyzsza Szkola Techniczna. w. Katowice. Катовіце, Республіка Польща, Інновації в освіті. Інноваційні технології викладання фахових дисциплін. 21.01.2020-12.04.2021. Сертифікат, 13.04.2021.

Авторка наукових публікацій мистецького та дизайнерського спрямувань: педагогічний дизайн, дизайн одягу, концептуальний дизайн, цифровий дизайн та макетування.

Учасник багатьох науково-практичних конференцій, семінарів, майстер-класів, міжнародних та всеукраїнських пленерів.

Напрями наукової діяльності: Дослідження проектно-обумовлених методологій моделювання об'єктів і процесів у сфері фотовідеодизайну, motion і web-дизайну.

Викладає дисципліни: «Комплексне дизайн-проектування».

  

Анатолій Григорович ШАПОВАЛ, старший викладач, член Спілки дизайнерів України.

Освіта: УПІ ім. І. Федорова, кафедра книжної графіки, художник-графік, КНУТД, магістр з дизайну. Має почесне звання професора КНУТД.

Підвищення кваліфікації у 2022 році у Київському національному університеті технологій та дизайну. Напрям наукової діяльності: розробка фірмового стилю та фотографіка. Автор наукових публікацій з дизайн графіки: теорія та історія фірмового стилю, фотографіка, дизайн графіка.

 Творчо працює в станковій графіці та живопису, комп’ютерній графіці, фотографіці, книжковій ілюстрації. Використовує різноманітні графічні техніки (аєрограф, рапідографи,  офорт, тощо ). Учасник багатьох виставок, роботи єкспонуються в Україні та за кордоном.

Напрями наукової діяльності: теорія та історія фірмового стилю, фотографіка, дизайн графіка.

Викладає дисципліни: «Проектна  графіка   костюма та фірмовий стиль», «Дизайн-графіка (за видами дизайну)».                                            

 

Олена Олександрівна СЛІТЮК, кандидат технічних наук, доцент, член Спілки дизайнерів України. 

У 2002 році закінчила з відзнакою магістратуру Київського національного університету технологій та дизайну за спеціальністю 7.020210 «Дизайн», спеціалізацією 7.020210.01 «Художнє моделювання костюма». У 2007 році захистила кандидатську дисертацію у Київському національному університеті технологій та дизайну на тему «Розробка комплексної оцінки якості форменого одягу за естетичними показниками» і здобула науковий ступінь кандидата технічних наук. Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених у 2009-2011 р.р. 

Автор більше 60 наукових праць, серед яких розділи в колективних монографіях, статті у міжнародних і фахових виданнях, тези доповідей на наукових конференціях, навчально-методичні розробки та 2 патенти України на винахід.

Педагогічний стаж з 2005 року. На кафедрі працює з 2005 року. Секретар Вченої ради та науково-методичної ради факультету дизайну. Відповідальний виконавець наукового звіту кафедри. Керівник студентського наукового гуртка "Композиція в дизайні: проблеми та перспективи". Науковий керівних наукових та творчих студентських робіт, поданих на конкурси, виставки міжнародного та всеукраїнського рівня.

Викладає дисципліни: «Основи композиції та кольорознавства (за видами дизайну)», «Художня і матеріальна культура (за видами дизайну)».

 

Руслана Вікторівна ХИНЕВИЧ, кандидат технічних наук, доцент.

У 1995 році закінчила Державну академію легкої промисловості України (КНУТД) за спеціальністю 7.091805 «Технологія та конструювання швейних виробів». У 1999 році захистила кандидатську дисертацію у Державній академії легкої промисловості України (КНУТД) на тему «Удосконалення конструкцій одягу на основі геометричних параметрів тіла людини» і здобула науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.04 «Технологія швейних виробів». З 2002 року працює доцентом на кафедрі графіки та нарисної геометрії КНУТД.

Підвищення кваліфікації у 2002-2003 р.р., 2007 році, 2012-2013 р.р., 2017 році.

Відповідальна за навчальне навантаження.

Викладає дисципліни:  «Комплексне дизайн-проектування (за видами дизайну)», «Перспектива та тіні», «Спеціальні технології у дизайн-проектуванні», «Сучасні поліграфічні технології дизайнера».

 

Аліна Юріївна ШАУРАкандидат педагогічних наук, старший викладач. 

У 2011 році закінчила Національний педагогічний університет імені

М. П. Драгоманова, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання», кваліфікація магістра технологічної освіти; викладач технічних дисциплін та методики викладання конструювання і моделювання одягу; вчителя початкового професійного навчання за профілем «Конструювання і моделювання одягу».

2017 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Методика навчання харчових технологій майбутніх педагогів професійної освіти» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук) 13.00.02 — теорія і методика навчання (технічні дисципліни).

Із 2021 року розпочала дослідження у сфері дизайну інтер'єру, згодом дизайну веб-сайтів.

Напрями наукової діяльності: новітні комп'ютерні технології у сучасному дизайні.

Викладає дисципліни: «Спецтехнології в дизайн-проектуванні», «Дизайн web-сайтів».

 

Вадим Станіславович БАТРАК, старший викладач, член Спілки дизайнерів України.

Освіта: КНУТД, дизайнер-художник-модельєр.

Підвищення кваліфікації у 2022 році у Київському національному університеті технологій та дизайну.

Викладає дисципліни: «Графічний дизайн в проектуванні виробів», «Дизайн-графіка (за видами дизайну)», «Основи композиції та кольорознавства (за видами дизайну)», «Проектна графіка».

 

Станіслав Євгенійович ПОТАНІН, старший викладач. Член Національної спілки фотохудожників України, Національної спілки журналістів України, директор «Музею фотографії КНУТД».

У 1998 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія оптико-електронного приладобудування» і здобув кваліфікацію інженера-механіка. У 2016 році проходив стажування в Університеті Лестера (м. Лестер, Велика Британія). Підвищення кваліфікації у 2017 році у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Відповідальний за діяльність і розвиток «Музею фотографії КНУТД».

Викладає дисципліни:  «Композиція фото- та відеозображень», «Мультимедіа та Web-дизайн», «Художня і матеріальна культура (за видами дизайну)».

 

Марія Сергіївна КРАВЧЕНКО, старший викладач.

У 2019 році закінчила магістратуру Національного транспортного університету за спеціальністю «Промисловий дизайн» та здобула кваліфікацію викладача образотворчих дисциплін вищих навчальних закладів. Дипломант конференцій з дизайну (м. Київ – 2018 р., м. Київ – 2019 р.).

У 2020 році закінчила магістратуру Київського національного університету будівництва і архітектури за спеціальністю «Менеджмент, управління проєктами» та здобула кваліфікацію керівник проєктів та програм.

Із 2020 року розпочала навчання на аспірантурі.

Автор наукових публікацій мистецького та дизайнерського спрямувань: педагогічний дизайн, дизайн менеджмент.

Із 2018 року займається управлінням проектами в сфері будівництва та розвитку територій.

Творчо працює в техніці олійного живопису, різноманітних графічних техніках, комп’ютерній графіці.

Напрями наукової діяльності: дизайн інтер’єрів, архітектура, дизайн продукції, графічний дизайн.

Викладає дисципліни: «Комплексне дизайн-проєктування».

Валерій Олександрович СКЛЯРЕНКОстарший викладач, член Національної спілки фотохудожників України.

Закінчив Київський політехнічний інститут. Учасник національних виставок і фотоконкурсів, в тому числі міжнародних FIAP. Член Президії Національної спілки фотохудожників України.

Підвищення кваліфікації у 2022 році у Київському національному університеті технологій та дизайну.

Викладає дисципліни:  «Композиція фото та відеозображень», «Художня і матеріальна культура (за видами дизайну)».

Вадим Генадійович ШИНКАРЬОВ, асистент, кінознавець, кіноредактор, сценарист.

У 1991 році закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого за спеціальністю «Кінознавство».

Автор сценаріїв до анімаційних фільмів: «Місто Мрії » (2011 р.), «Бабай» (2013 р.), «Коп і Штик завзяті кроти» (2006 р.), «Калейдоскоп» (2006 р.). Співавтор сценаріїв: «Чарівний горох» (2008 р.), «Лісовик» (2013 р.), «Солом'яний бичок» (2013 р.), «Наречена для Котигорошка» (2013 р.), «Помста чорта Хмирі» (2013 р.). Фінансувався Українським Фондом Культури.

Викладає дисципліни: «Режисура зйомки і монтажу», «Спецтехнології у дизайн-проектуванні (за фаховим спрямуванням)».

Сергій Васильович ХОПЕРСЬКИЙасистент, заступник голови правління Асоціації виробників світлодіодної техніки, голова наглядової ради Асоціації фахівців Цивільного захисту, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС у 1986 році.

У 1976 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Електричні машини та апарати» і здобув кваліфікацію інженера-електромеханіка. Починаючи з 1975 року, працював у різних наукових установах НАН України, та на держслужбі. Останнє місце роботи перед КНУТД - науковий співробітник Інституту проблем напівпровідників ім. Лошкарьова НАН України. Неодноразово за фахом працював та стажувався за кордоном. Останнього разу у 2007 році у зовнішньоекономічному агентстві Республіки Південна Корея – КОТРА у м. Сеулі. 

Викладає дисципліни: «Мультимедійні технологій у дизайн-проектуванні» та «Спеціальні технології у дизайн-проектуванні (світлодизайн)».

Навчальні й лабораторні приміщення кафедри

Для проведення освітнього процесу та наукових досліджень на кафедрі оснащено спеціалізовані аудиторії:

 • 1-0380 – навчальна фотовідеолабораторія;
 • 1-0383а – комп'ютерна аудиторія;
 • 1-0390а – аудиторія для практичних занять, фотостудія;
 • 5-0106 – навчально-наукова лабораторія з проблем фотодизайну та сучасної фотографії, фотостудія;
 • 1-0191 – навчальна аудиторія з виставкового дизайну;
 • 1-0291 – майстерня з дизайн-проектування;
 • 1-0378 – навчальна аудиторія;
 • 1-0385 – навчальна аудиторія;
 • 1-0282 – навчально-методичний кабінет;
 • 1-0385в – «Музей фотографії КНУТД».
Наукова діяльність

Науково-педагогічними працівниками кафедри постійно ведеться і вдосконалюється робота, спрямована на формування нової концепції дизайну, що ґрунтується на багатовіковій культурі людства та науково-технічному розвитку суспільства, а також полягає у впровадженні сучасних інформаційних технологій візуалізації у дизайні.

Напрями наукової діяльності викладачів:

 1. Дослідження проектно-обумовлених методологій моделювання об'єктів і процесів у сфері фотовідеодизайну, motion і web-дизайну (доц. Пасько О.М., доц. Король А.М., доц. Шаура А.Ю., ст. викл. Потанін С.Є.).
 2. Дослідження у виставковому дизайні, застосування виставкових технологій у дизайні (доц. Хиневич Р.В.).
 3. Удосконалення методики викладання комп'ютерних дисциплін для спеціалізацій «Фотовідеодизайн», «Web-дизайн»; систематизація видів обробки фотозображень в контексті сучасної дизайн-освіти (доц. Хиневич Р.В.).
 4. Новітні комп'ютерні технології у сучасному дизайні (доц. Шаура А.Ю.).
 5. Неперервна дизайн-освіта як наукова і навчально-методична проблема (проф. Тименко В.П.)
 6. Дослідження культурологічних аспектів кіно- і телемистецтва, проблем екранної мови аудіовізуальної творчості (викл. Шинкарьов В.Г.).
 7. Дослідження історії та розвитку фотографії в Україні; сучасні проблеми візуального дизайну, візуальної культури (доц. Король А.М., ст. викл. Потанін С.Є.).
Дисципліни, що викладаються на кафедрі

Викладачами кафедри дизайну розроблено та впроваджено в освітній процес викладання фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін, а саме:

 1. «Дизайн-графіка».
 2. «Комплексне дизайн-проектування».
 3. «Композиція фото- та відеозоображень».
 4. «Мультимедіа та web-дизайн».
 5. «Основи композиції та кольорознавства».
 6. «Перспектива та тіні».
 7. «Проектна графіка».
 8. «Проектування».
 9. «Режисура зйомки та монтажу».
 10. «Спеціальні технології у дизайн-проектуванні».
 11. «Сучасні поліграфічні технології дизайнера».
 12. «Сучасні технології дизайн-діяльності».
 13. «Художня і матеріальна культура».
 14. «Виставкові технології (ДВРЗК 1)».
 15. «Дизайн web-сайтів (ДВВС)».
 16. «Мистецтво фотографії (ДВВС)».

Програми всіх дисциплін є авторськими розробками науково-педагогічних працівників кафедри та враховують передовий досвід дизайн-освіти відповідних дизайнерських шкіл України та світу.

Навчально-методичне забезпечення

Науково-методична робота викладачів кафедри проводиться за такими напрямами:

 • застосування нових, у тому числі інформаційних і комунікаційних, технологій навчання;
 • розробка нових, якісно удосконалених навчальних програм, навчальних посібників, конспектів лекцій та навчально-методичних матеріалів за тематикою дисциплін, що викладаються на кафедрі при підготовки фахівців-дизайнерів у галузі фотовідеодизайну, motion і web-дизайну, промислового дизайну; 
 • підвищення рівня навчально-методичної роботи шляхом створення нових навчальних програм, підручників, навчальних посібників, що поєднують фундаментальні наукові дослідження та освітній процес, а також відповідають сучасному світовому рівню;
 • підготовка, проведення та висвітлення виставкових заходів засобами дизайну.

За роки існування кафедри викладачами підготовлено та видано більше 200 науково-методичних видань, 60 конспектів лекцій, більше 20 навчальних посібників за спеціальністю «022 Дизайн» (у тому числі на електронних носіях).

Спеціальності кафедри

Кафедра дизайну є випусковою за спеціальністю «022 Дизайн», освітньою програмою «Дизайн».

Студенти

Студенти кафедри впродовж навчання мають можливість реалізувати свої творчі задуми, створюючи індивідуальні та колективні проекти, беручи участь у конкурсах студентських робіт різного рівня – від університетського до міжнародного, зокрема:

 • Міжнародний студентський фотоконкурс «Гаряча Крига».
 • Міжнародний конкурс молодих дизайнерів «Печерські каштани».
 • Міжнародний конкурс молодих дизайнерів «Україна квітуча».
 • Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів про моду «Fashion Film Festival».
 • Всеукраїнський конкурс молодих дизайнерів одного образу «Сузір’я Каштан».
 • Всеукраїнський студентський фестиваль виставкових технологій «Експо-Зірка».
 • Всеукраїнський дизайн-форум «ПроDESIGN».

Кафедра є організатором щорічного Міжнародного студентського фотоконкурсу «Гаряча Крига», Всеукраїнського студентського фестивалю виставкових технологій «Експо-Зірка», а також всеукраїнських і міжнародних фотовиставок, що проходять в Україні, Об’єднаних Арабських Еміратах, Польщі та Словаччині. Викладачі разом зі студентами постійно беруть участь у найбільших в Україні міжнародних спеціалізованих виставках, форумах, фестивалях: «Kyiv Fashion», «Ukrainian Fashion Week», «Leather and Shoes», «Baby Expo», «Children’s Fashion Fair», «Baby active», «Innovation Market», «Освіта та Кар’єра», а також у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах і конкурсах з дизайну та мистецтва.

За останні 10 років творчі роботи студентів отримали більше 500 нагород різного рівня, серед яких – 15 Гран-прі.

У рамках перспективного напряму «Виставковий дизайн», що формується на кафедрі, студенти і викладачі кафедри постійно беруть участь у провідних вітчизняних спеціалізованих міжнародних виставках: Kyiv Fashion, Leather & Shoes, Baby Expo, Innovation Market.

 

Творчі та дипломні роботи студентів кафедри дизайну

 

Розробка фірмового стилю ДП, науковий керівник Анатолій Шаповал, проф. каф. мультимедійного дизайну

Сергієнко Єлизавета, серія фоторобіт "Наше коріння"

 

Височина Євгенія, фотороботи "Перший сніг" і "…"

Дяченко Анастасія, фотороботи "Осіння графіка" і "Спогади минулого"

 

Семченкова Оксана, фоторобота "Останні проміння"

Мішурова Юлія, фоторобота "Зимові акварелі"

Литвинова Юлія, фоторобота "Барви осені"

Роробка архітектурної стели до 300-річчя Григорія Сковороди. Науковий керівник Анатолій Шаповал, проф. каф. дизайну

Збарживецький Едуард, фотороботи "Софіївська площа. Київ", "Зимова графіка. Львів" і "Монументальність"

Сергієнко Єлизавета, фоторобота "Сутінки. Лівий берег"

Вернигора Ірина, фотороботи "Вечірні вогні. Київ" і "Серпневі настрої"

Розробка ілюстрацій, науковий керівник Анатолій Шаповал, проф. каф. дизайну

Єніна Анна, фоторобота "Анюта"

Прищепа Анна, фотороботи "Єлизавета", "Ракушка", "У світлих тонах"

 

Богаченко Ганна, фоторобота "Роздуми"

Прищепа Анна, серія фоторобіт "Аліса в країні чудес"

  

Грицишин Олена, серія фоторобіт "Настрій"             

 

Угарова Яна, фоторобота "Гармонія"

Циганок Анастасія, фоторобота "Співіснування"

Гончаров Ярослав, фоторобота "Дорога до меду"

Балабанова Ірина, фоторобота "Дорога до храму"

Аліксейчук Алла, фотороботи "Пірамідальна гармонія" та "Небесна блакить"

 

Прищепа Анна, фоторобота "Монументальність"

Терешина Олена, фоторобота "Пробудження"

Дяченко Анастасія, із серії фоторобіт "Fashion"

 

Якименко Андрій, серія фоторобіт "Люди Кассена"

 

 

Якименко Андрій, фоторобота "Ретро-блюз"

Грицишин Олена, фоторобота "Море в тобі"

Збарживецький Едуард, дипломна бакалаврська робота, фотопроект "Професія життя"

 

 

 

 

 

 

 

 

Іванченко Олександра, дипломна бакалаврська робота, фотопроект "Деталі цілого"

 

 

 

  

Розробка логотипів, науковий керівник Анатолій Шаповал, проф. каф. дизайну

Капуловський Віталій, "Agent Cooper", дипломна магістерська робота, спеціалізація "Фотовідеодизайн"

Гончарук Ольга, "Шлях до перемоги", дипломна магістерська робота, спеціалізація "Motion-дизайн"

Зионг Фионг Нга, "Анімована інфографіка", дипломна магістерська робота, спеціалізація "Motion-дизайн"

Дремблюга Анна, "Анімаграфії", дипломна магістерська робота, спеціалізація "Motion-дизайн"

Угарова Яна, відеопроект "Way to yourself", дипломна бакалаврська робота, спеціалізація "Фотовідеодизайн"

Вовк Уляна, відеопроект "Від цифри до плівки", дипломна бакалаврська робота, спеціалізація "Фотовідеодизайн"

Переглянути більше фото та відеопроктів студентів кафедри можна за посиланнями:

www.knutd-kd.kiev.sch.in.ua

https://www.youtube.com/channel/UCH0OXJRUexHPn8FbYYZNJxA

Студентські наукові гуртки

Протягом всього періоду навчання студенти кафедри дизайну, очолювані досвідченими викладачами, розробляють аналітично-творчі дизайн-проекти, виконують науково-дослідні роботи, розвиваючи аналітичне та асоціативне мислення, що стане основою їх подальшої дизайнерської діяльності.

На кафедрі створено декілька творчих і наукових гуртків, які сприяють підвищенню професійної майстерності студентів, активізації їх творчого потенціалу та виконавчої майстерності, а саме:

1. Студентський Клуб виставкових технологій «КНУТД-Експо» (керівник – зав. кафедри, доц. Овчарек В.Є.). 

Основні напрями діяльності гуртка: дослідження виставкових технологій та виставкового дизайну; набуття практичних навичок з організації та ефективної участі у виставкових заходах; впровадження знань з підготовки і проведення виставкових заходів у практику.

2. Актуальні питання візуального дизайну (керівник – ст. викл. Потанін С.Є.).

Основні напрями діяльності гуртка: сучасні проблеми візуального дизайну; візуальне середовище; новітні засоби візуального дизайну; основні тенденції візуальної культури фестивалів; представлення свого бачення візуалізації проекту.

3. Перспектива та тіні (керівник – доц. Хиневич Р.В.)

Основний напрям діяльності гуртка: засвоєння принципів побудови перспективних зображень  виконанн дизайн-проктів.

4. Комплексне дизайн-проєктування (керівник - доц. Пасько О.М.)

Основний напрям діяльності гуртка: дослідження та аналіз сучасних методів комплексного дизайн-проєктування.

5. Спецтехнології в дизайн-проєктуванні (керівник - доц. Шаура А.Ю.)

Основний напрям діяльності гуртка: дослідження спецтехнологій у дизайн-проєктуванні та їх аналіз, генерування нових ідей контексті сучасних технологій у дизайн-проєктуванні.

Зарубіжне партнерство

Кафедра підтримує міжнародні зв'язки із закладами вищої освіти, творчими спілками й об'єднаннями Азербайджану, Литви, Молдови, Польщі, Словаччини, Об’єднаних Арабських Еміратів. 

Зарубіжні партнери-спілки:

1. Об'єднання фотографів Азербайджану (AFB, м. Баку, Азербайджан).

2. Замойське фотографічне товариство (ZTF, Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne, м. Замостя, Польща).

3. Союз польських фотографів природи (Округ Розточансько-Підкарпатський) (ZPFP, Okręg Roztoczańsko-Podkarpacki Związek Polskich Fotografów Przyrody, Польща).

4. Фотоклуб Об'єднання митців Польської Республіки (Stowarzyszenie Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej, м. Варшава, Польща).

5. Галерея фотографії "Stylowy" (м. Замостя, Польща).

    

Зарубіжні партнери-університети:

1. Технічний університет Молдови (м. Кишинів, Республіка Молдова).

   

Зарубіжний партнер: Почесний доктор КНУТД Херш Чадха (доктор OPM (Гарвард), ARPS, м. Дубай, Об'єднані Арабські Емірати).