КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет дизайну

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

ОВЧАРЕК Володимир Євгенович

завідувач кафедри, к.т.н., доцент

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1

ауд. 1-0383 викладацька, 1-0282 методичний кабінет кафедри

Телефони для довідок: +38044-256-84-79, +38044-256-84-77

e-mail: 

Cайт кафедри: www.knutd-kd.kiev.sch.in.ua

Програма розвитку кафедри

 

Про кафедру
Історія

Кафедра дизайну Київського національного університету технології та дизайну була заснована у 1996 році та випускала фахівців зі спеціалізацій «Текстильний дизайн» і «Дизайн виробів з текстилю». З 2004 року після злиття КНУТД з Інститутом післядипломної освіти працівників побутового обслуговування кафедра розпочала підготовку фахівців зі спеціалізації «Фотовідеодизайн». На сьогоднішній час на кафедрі готуються фахівці спеціальності «022 Дизайн» за освітньою програмою «Дизайн (за видами)», спеціалізацій «Графічний дизайн» («Фотовідеодизайн», «Web-дизайн», «Motion-дизайн») і «Промисловий дизайн». За цей час викладачами кафедри підготовлено більше 600 фахівців з дизайну одягу, текстильного дизайну та фотовідеодизайну, які отримали високий рівень професійної підготовки, є переможцями багатьох всеукраїнських і міжнародних конкурсів, працюють в Україні та за кордоном.

Склад науково-педагогічних працівників і співробітників кафедри

На кафедрі працюють 12 викладачів: 1 професор, 9 доцентів, 1 старший викладач, 1 асистент, серед яких 1 викладач має науковий ступінь доктора педагогічних наук, 1 – є доктором філософії в культурології, 6 викладачів мають науковий ступінь кандидата технічних наук, 1 – є кандидатом педагогічних наук.

Викладачі кафедри є членами творчих спілок і професійних об’єднань України: Спілки дизайнерів України, Національної спілки фотохудожників України, Національної спілки кінематографістів України, Національної спілки журналістів України, Виставкової федерації України, Академії будівництва України.

Кафедра є організатором щорічного Міжнародного студентського фотоконкурсу «Гаряча Крига», Всеукраїнського студентського фестивалю виставкових технологій «Експо-Зірка», а також всеукраїнських і міжнародних фотовиставок, що проходять в Україні, Об’єднаних Арабських Еміратах, Польщі та Словаччині. Викладачі разом зі студентами постійно беруть участь у найбільших в Україні міжнародних спеціалізованих виставках, форумах, фестивалях: «Kyiv Fashion», «Ukrainian Fashion Week», «Leather and Shoes», «Baby Expo», «Children’s Fashion Fair», «Baby active», «Innovation Market», «Освіта та Кар’єра», а також у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах і конкурсах з дизайну та мистецтва.

 

ОВЧАРЕК Володимир Євгенович, завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Виконавчий директор Громадської організації «Виставкова федерація України», заступник голови оргкомітету, директор Міжнародного студентського фотоконкурсу «Гаряча Крига», заступник голови оргкомітету, член журі Всеукраїнського студентського фестивалю виставкових технологій «Експо-Зірка».

У 1976 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Електричні машини і апарати». У 1986 році захистив кандидатську дисертацію у Київському політехнічному інституті і здобув науковий ступінь кандидата технічних наук. У 1994 році закінчив Комерційний університет менеджменту і здобув кваліфікацію «Менеджер по маркетингу». У 1997 році пройшов перепідготовку в Інституті ринкових відносин та підприємництва Міжнародного центру «Ринок» за спеціальністю «Фінанси і кредит». З 2005 року розпочав цикл досліджень у сфері виставкової діяльності, зокрема: виставкового дизайну, виставкового менеджменту та виставкового маркетингу.

Підвищення кваліфікації у 2017 році у Київському національному університеті технологій та дизайну.

Напрям наукової діяльності: дослідження у виставковому дизайні, застосування виставкових технологій у дизайні.

Педагогічний стаж з 2006 року. На кафедрі працює з 2014 року.

Викладає дисципліни: «Виставкові технології», «Графічний дизайн у виставковій діяльності», «Дизайн у виставкових технологіях».

Останні наукові праці:

 1. Овчарек В.Є. Роль виставок у розвитку інноваційної діяльності в Україні / В.Є. Овчарек // Матеріали ІІ Міжнародного бізнес-форуму «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні». – К.: 2009. – С. 25-26.
 2. Овчарек В.Є. Детермінанти маркетингу інновацій у виставковому бізнесі / В.Є. Овчарек // Матеріали Сьомої міжнародної науково-практичної конференції «Виставкова діяльність в Україні: інтеграція освіти, науки та практики». – К.: 2009 – С. 125-130.
 3. Овчарек В.Є. Вплив проведення виставок та ярмарків на розвиток діяльності підприємств легкої промисловості / В.Є. Овчарек, Н.А. Крахмальова //  Легка промисловість. – К.: КНУТД, 2010. – Вип. 5. – С.21- 23.
 4. Інформаційна та виставкова діяльність: словник базових термінів / уклад.: Г.В. Власова, В.В. Загуменна, Л.М. Зеленська, О.Р. Копієвська, В.Є. Овчарек, Л.С. Прокопенко. – К.: НАКККіМ, 2011. – 72 с.
 5. Колосніченко М.В. Вивчення та використання прийомів фотомерчендайзінгу у виставковій діяльності / М.В. Колосніченко, В.Є. Овчарек, М.В. Сичова // Легка промисловість. – К.: КНУТД, 2013. – Вип.1. – С. 27-28.
 6. Овчарек В.Є. Виставка та івент: щодо питання конкурентоздатності і партнерства / В.Є. Овчарек, Л.М. Зеленська // Міжнародна науково-практична конференція «Індустрія дозвілля в сучасному світі: теорія, історія, практика»: збірник тез доповідей. – К.: НАКККіМ, 2013.
 7. Овчарек В.Є. Виставкова діяльність в Україні: історичний аспект / В.Є. Овчарек // Навчальний посібник. – К.: КНУТД, 2014. – 86 с.
 8. Овчарек В.Є. Виставковий дизайн: визначення, структура, сфера застосування / В.Є. Овчарек, Г.В. Омельченко // Вісник КНУТД, серія «Технічні науки». – № 2 (84). – К.: КНУТД, 2015. – С. 157-163.
 9. Овчарек В.Є. Виставка як ефективний засіб спільної презентації промислових товарів та мистецьких творів / В.Є. Овчарек // Вісник КНУТД, серія «Технічні науки». – № 2 (85). – К.: КНУТД, 2015. – С. 9-13.
 10. Овчарек В.Є. Особливості презентації фотографічних творів на мистецьких та торгово-промислових виставках / В.Є. Овчарек, В.О. Мироненко // Теорія та практика дизайну: збірник наукових праць / Технічна естетика. – К.: Компринт, 2016. – Вип. 10. – С. 113-125.
 11. Овчарек В.Є. Фірмовий одяг як ефективний засіб просування на ринок закладів освіти / В.Є. Овчарек, О.О. Слітюк // Вісник КНУТД, серія «Економічні науки». – № 5 (101), спецвипуск. – К.: КНУТД, 2016. – С. 419-426.
 12. Овчарек В.Є. Дизайн у виставкових технологіях / В.Є. Овчарек // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв'язків з громадськістю та дизайну в умовах глобалізації та розбудови української держави». – К.: Видавничий дім «Персонал», 2016. – Вип. 5. – С. 234-236.
 13. Овчарек В.Є. Фотовідеодизайн – сучасний засіб відображення та формування українського національного стилю / В.Є. Овчарек // Тези доповіді ІV Міжнародного конгресу «Етнодизайн: пошуки українського національного стилю: Полтава-Петриківка». – Полтава: ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2017.
 14. Овчарек В.Є. Конструкції виставкових стендів як об’єкт дизайн-проектування / В.Є. Овчарек, Р.В. Хиневич // Теорія і практика дизайну: збірник наукових праць / Мистецтвознавство. – К.: «Дія», 2017. – Вип. 12. – С. 185-192.
 15. Гончарук О.В. Паралакс і множинність смислів: до проблеми адаптації інноваційних технологій у сфері фотовідеодизайну / О.В. Гончарук, І.Б.  Довженко, В.Є. Овчарек // Вісник КНУТД, серія «Технічні науки». – № 5 (114). – К.: КНУТД, 2017. – C. 235-241.
 16. Зеленська Л.М. Міжнародні виставкові проекти в структурі сучасних культурних індустрій / Л.М. Зеленська, В.Є. Овчарек // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Синергія в культурному просторі сучасності». – К.: КНУКіМ, 2018. – С. 89-93.
 17. Овчарек В.Є. Дослідження фоторинку в Україні / В.Є. Овчарек, І.С. Жиленко // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», м. Київ, 20 квітня 2018 року. – К.: КНУТД, 2018. – Том 2. – С. 280-284.
 18. Овчарек В.Є. Роль виставкових технологій при підготовці фахівців у закладах вищої освіти / В.Є. Овчарек, Н.А. Крахмальова // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», м. Київ, 20 квітня 2018 року. – К.: КНУТД, 2018. – Том 2. – С. 285-287.
 19. Овчарек В.Є. Дослідження фоторинку в Україні / В.Є. Овчарек, І.С. Жиленко // Технічна естетика і дизайн: міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 14. – С. 145-149.

 

 

ЧИРЧИК Сергій Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри. Член Спілки дизайнерів України, член-кореспондент Академії будівництва України.

У 2001 році закінчив з відзнакою Житомирський державний педагогічний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика і математика» і здобув кваліфікацію вчителя фізики, математики, астрономії і безпеки життєдіяльності. У 2002 році закінчив з відзнакою магістратуру Житомирського державного педагогічного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика» і здобув кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізики. У 2007 році захистив кандидатську дисертацію в Інституті фізики напівпровідників НАН України за спеціальністю «Фізика твердого тіла» і здобув науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук. У 2011 році закінчив Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну за спеціальністю «Дизайн». У 2017 році захистив докторську дисертацію в Житомирському державному університеті ім. Івана Франка за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти» і здобув науковий ступінь доктора педагогічних наук. Підвищення кваліфікації у 2018 році у Київському національному університеті технологій та дизайну.

Напрям наукової діяльності: художньо-комунікативні аспекти формування візуального змісту у дизайні засобами інформаційних технологій.

На кафедрі працює з 2017 року. Відповідальний за наукову діяльність кафедри.

Викладає дисципліну: «Сучасні технології дизайн-діяльності (за видами дизайну)».

Останні наукові праці:

 1. Чирчик С.В. Освітлення як функціонально-художній засіб візуалізації / С.В. Чирчик // Вища школа. – 2018. – № 5-6 (167). – С. 16-33.
 2. Чирчик С.В. До питання становлення та розвитку поняття «інтер’єр» / С.В. Чирчик // Вища школа. – 2018. – № 2 (163). – С. 87-100.
 3. Чирчик С.В. Науково-дослідна робота як базис формування творчого потенціалу студентів у мистецькому вищому навчальному закладі / С.В. Чирчик // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Сучасна мистецька освіта: досвід, проблеми та перспективи». – К.: 2018.
 4. Чирчик С.В. Професійна підготовка дизайнерів інтер’єру: теорія, методика, практика: [монографія] / С.В. Чирчик; наук. ред. докт. пед. наук, проф. О.А. Дубасенюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – 464 с.
 5. Чирчик С.В. До питання становлення системи дизайн-освіти в Україні / С.В. Чирчик // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв’язків з громадськістю та дизайну в умовах глобалізації та розбудови української держави». – К.: 2017. – С. 227-229.
 6. Чирчик С.В. Концептуальні засади професійної підготовки майбутніх дизайнерів інтер'єру / С.В. Чирчик // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Художні практики початку ХХІ століття: новації, тенденції, перспективи». – К.: 2017.
 7. Chyrchyk S. Competencies formation diagnostics of students in the system of higher education / S. Chyrchyk // Herald pedagogiki. Nauka і Praktyka: wydanie specjalne. – 2016. – № 11-16. – S. 6-10.
 8. Chyrchyk S. The composition and structure of interior designer professional competence / S. Chyrchyk // Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka: wydanie specjalne. – 2016. – № 17-18. – S. 66-71.
 9. Chyrchyk S. Conceptual provisions and scientific approaches to problem research / S. Chyrchyk // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2016. – IV (49). – S. 27-32.
 10. Chyrchyk S. Foreign experience of design education / S. Chyrchyk // Modern Science. – Moderní věda. – Praha. – Česká republika, Nemoros. – 2016. – № 6. – P. 97-104.
 11. Chyrchyk S. Organizational and methodological justification conditions of future interior designers’ professional training model / S. Chyrchyk // Herald pedagogiki. Nauka і Praktyka: wydanie specjalne. – 2017. – № 32-33. – S. 75-80.
 12. Чирчик С.В. Комплексный государственный экзамен как способ диагностики качества высшего дизайн-образования / С.В. Чирчик // Педагогика. Достижения, проекты, гипотезы : сборник науч. докладов, 29-30 декабря 2014 г., Варшава. – Варшава-Краков: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – С. 110-117.
 13. Chyrchyk S. Conceptual model of professional training of future interior designers / S. Chyrchyk // Педагогіка. Актуальні наукові дослідження. Теорія, практика: збірник наук. доповідей, 30-31 березня 2015 р., Познань. – Познань: 2015. – С. 77-85.
 14. Чирчик С.В. Методологічні аспекти підготовки майбутніх дизайнерів / С.В. Чирчик // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. праць / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.]. – К.; Луганськ: Вид-во «НОУЛІДЖ», 2014. – Вип. 1(8). – С. 59-68.
 15. Чирчик С.В. Оптимізаційна модель «Інтеграл компетентності дизайнера» / С.В. Чирчик // Вища школа. – 2014. – № 2. – С. 59-95.
 16. Чирчик С.В. Позиціонування дипломного кваліфікаційного проекту в системі фахової підготовки за напрямом «дизайн» / С.В. Чирчик // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. праць / В.М. Мадзігон (гол. ред.) та ін. – К.: Інформаційні системи, 2014. – Вип. 12. – С. 108-111.
 17. Чирчик С.В. Структурно-логічна схема підготовки дизайнера інтер’єру / С.В. Чирчик // Вища школа. – 2014. – № 10 (123). – С. 71-82.
 18. Чирчик С.В. Формування інноваційного освітнього середовища як фактора професійного становлення майбутніх дизайнерів інтер’єру / С.В. Чирчик // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – Вип.125. – С. 41-45.
 19. Чирчик С.В. До проблеми діагностики якості вищої дизайн-освіти / С.В. Чирчик, С.В. Можаровський // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є І. Коваленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – № 3. – С. 71-76.
 20. Чирчик С.В. Математичні передумови регресійного моделювання в оптимізаційній моделі «Інтеграл компетентності дизайнера» / С В. Чирчик // Проблеми освіти: наук-метод. зб. – К.: 2015. – Вип. 85. – С. 217-223.
 21. Чирчик С.В. Робота з обдарованими дітьми – від теорії до практики / С.В. Чирчик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки: [зб. наук. праць]. – Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2015. – Вип. 3. – С. 362-368.
 22. Чирчик С.В. Оцінка якості вищої дизайн-освіти / С.В. Чирчик // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – Вип. 130. – С. 106-110.
 23. Чирчик С.В. Дизайн-проектування у системі професійної підготовки майбутнього дизайнера середовища / С.В. Чирчик // Вища школа. – 2016. – № 2 (139). – С. 32-40.
 24. Чирчик С.В. Діагностика сформованості компетенцій у студентів у системі дизайн-освіти / С.В. Чирчик // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 квіт. 2016 р., Київ / за заг. ред. В.О. Огнев’юка. – К.: Київськ. ун-т. ім. Б. Грінченка, 2016. – С. 720-727.
 25. Чирчик С.В. Світлодизайн – естетичний та композиційний вимір / С.В. Чирчик // Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн: тези I Міжнар. наук.-практ. конгресу, 10-14 лютого 2014 р. – К.: 2014. – С. 285-286.
 26. Чирчик С.В. Модель професійної підготовки дизайнерів інтер’єру / С.В. Чирчик // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 18 вересня 2015 р. – Маріуполь: 2015. – С. 196.
 27. Чирчик С.В. Математичний алгоритм оптимізаційної моделі «Інтеграл компетентності дизайнера» / С.В. Чирчик // Наукові пошуки XXI століття: молодіжний вимір: тези III Міжнар. дистанційної наук.-практ. конф., 2 жовтня 2015 р. / Інститут розвитку дитини НПУ ім. М.П. Драгоманова. – С. 426-430.
 28. Чирчик С.В. Підготовка дизайнерів інтер’єру в системі неперервної дизайн-освіти / С.В. Чирчик // Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв’язків з громадськістю та дизайну в рекламній індустрії: матеріали V наук.-практ. конф., 26 березня 2015 р. – К.: 2015. – С. 24-26.
 29. Чирчик С.В. Діагностика сформованості професійних компетенцій у студентів у системі дизайн-освіти / С. В. Чирчик // Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв’язків з громадськістю та дизайну в рекламній індустрії: зб. праць / [ред. кол.: В. Б. Захожай (гол. ред.), С.С. Бойко, І.І. Каліна та ін.]. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2016. – С. 219-222.
 30. Чирчик С.В. Робота з обдарованими студентами в умовах дизайн-освіти / С.В. Чирчик // Художні практики на початку XXI століття: новації, тенденції, перспективи : матеріали наук.-практ. конф., 25 листопада 2016 р., Київ / Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука. – К.: 2016. – С. 101-103.
 31. Чирчик С.В. До питання становлення системи дизайн-освіти в Україні / С.В. Чирчик // Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв’язків з громадськістю та дизайну в умовах глобалізації та розбудови української держави : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф., 29 березня 2017 р. – К.: 2017. – С. 227-229.
 32. Чирчик С.В. Позиціонування практики у системі фахової підготовки за напрямом «дизайн» / С.В. Чирчик // Образование и эпоха (актуальная научная парадигма): монография / [В.Б. Атипин, О.Н. Балоян, С.А. Баляева и др.]; под. общей ред. проф. О.И. Кирикова.– М.: Наука: информ; Воронеж: ВГПУ, 2015. – Кн. 5. – С. 200-210.
 33. Чирчик С.В. Средства диагностики качества высшего образования по специальности «дизайн интерьера» / С.В. Чирчик // Образовательно-инновационные технологии: теория и практика: монография / [М.П. Волощук, Б.Г. Еропкин, Ф.А. Ильясова и др.]; под общей ред. проф. О.И. Кирикова. – М.: Наука: информ; Воронеж: ВГПУ, 2014. – Кн. 22. – С. 70-83.
 34. Чирчик С.В. Світлодизайн: [навч. посіб.] / С.В. Чирчик. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2016. – 160 с.
 35. Чирчик С.В. Інформаційні технології, системи та ресурси: [навч.-метод. комплекс дисципліни] / С.В. Чирчик. – К.: КНУКіМ, 2014. – 65 с.
 36. Чирчик С.В. Світлодизайн: [навч.-метод. комплекс дисципліни] / С.В. Чирчик, О.М. Яремчук. – К.: КНУКіМ, 2014. – 55 с.
 37. Чирчик С.В. Інформаційні технології в дизайні середовища: [навч.-метод. комплекс дисципліни] / С.В. Чирчик. – К.: КНУКіМ, 2014. – 65 с.
 38. Чирчик С.В. Матеріалознавство в дизайні: [навч.-метод. комплекс дисципліни] / С.В. Чирчик. – К.: КНУКіМ, 2014. – 53 с.
 39. Освітньо-кваліфікаційна характеристика (галузь знань 0202 «Мистецтво», напрям підготовки 6.020207 «Дизайн», кваліфікація 3471 «Дизайнер-виконавець інтер’єру» / [Соломатова В.В., Бондар І.С., Чирчик С.В. та ін.]; Міністерство освіти і науки України. – К.: 2014. – 123 с.
 40. Освітньо-професійна програма підготовки (галузь знань 0202 «Мистецтво», напрям підготовки 6.020207 «Дизайн», кваліфікація 3471 «Дизайнер-виконавець інтер’єру» / [Соломатова В.В., Бондар І.С., Чирчик С.В. та ін.]; Міністерство освіти і науки України. – К.: 2014. – 66 с.
 41. Засоби діагностики якості вищої освіти (галузь знань 0202 «Мистецтво», напрям підготовки 6.020207 «Дизайн», кваліфікація 3471 «Дизайнер-виконавець інтер’єру» / [Соломатова В.В., Бондар І.С., Чирчик С.В. та ін.]; Міністерство освіти і науки України. – К.: 2014. – 90 с.

 

 

ДОВЖЕНКО Ірина Борисівна, доктор філософії в культурології, професор культурології, доцент кафедри, член Національної спілки кінематографістів України.

У 1984 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого за спеціальністю «Кінознавство». У 2008 році закінчила докторантуру Міжнародного Відкритого Університету, Міжнародної кадрової Академії, Міжрегіональної академії управління персоналом і захистила дисертацію на тему «Монтаж як засіб авторської кіномови», здобула науковий ступінь доктора філософії в культурології. У 2008 році присвоєно вчене звання професора культурології.

Автор наукових публікацій культурологічного спрямування: теорія та історія кіно, телебачення, дизайн, музика.

Напрям наукової діяльності: дослідження культурологічних аспектів кіно- і телемистецтва, проблем екранної мови аудіовізуальної творчості.
Педагогічний стаж з 1987 року.

На кафедрі працює з 2015 року. Відповідальна за дипломне проектування студентів.

Викладає дисципліни: «Режисура зйомки і монтажу», «Передпроектний і проектний аналіз в дизайні (за видами дизайну)».                         

Останні наукові праці:

 1. Довженко І.Б. Поетика фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків. Монтаж». – К.: КВІЦ, 2001.
 2. Довженко І.Б. Метафоричні кіноструктури у світі постмодерного дискурсу / І.Б. Довженко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна-Світ: від культурної своєрідності до спорідненості культур», м. Київ, 25-26 травня 2006 року. – К.: ДАКККіМ, 2006. – С. 121-125.
 3. Довженко І.Б. Авторська та комерційна культура: траєкторія визначення проблеми / І.Б. Довженко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українська культура в контексті сучасних наукових досліджень та практичних реалій», м. Київ, 21-22 грудня 2006 року. – К.: ДАКККіМ, 2006. – С. 269-271.
 4. Довженко І.Б. Концептуальна матриця авангардної культури ХХ ст. // Інформаційно-культурний простір: європейський вибір України: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 7-8 грудня 2008 року. – К.: ДАКККіМ, 2008. – Ч. 1. – С. 218-221.
 5. Довженко І.Б. Монтажна концепція Леся Курбаса в контексті «культурної трансмутації» 20-х рр. ХХ ст. // Науковий вісник КНУТКіТ ім. І. Карпенка-Карого. – Вип. 2-3. – К.: ПП «ЕКМА», 2008. – С. 307-310.
 6. Довженко І.Б. Режисура екранних медіа: культурологічний аспект / І.Б. Довженко // Екранна творчість в сучасному медіакультурному просторі: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. КНУТКіТ ім. І. Карпенка-Карого, м. Київ, 24-25 листопада 2014 року. – К.: Освіта України, 2014. – С. 57-59.
 7. Довженко І.Б. Слово від кураторів / І.Б. Довженко, Л.М. Наумова // Екранна творчість в сучасному медіакультурному просторі: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. КНУТКіТ ім. І. Карпенка-Карого, Київ, 24-25 листопада 2014 року. – К.: Освіта України, 2014. – С. 5.
 8. Довженко І.Б. Віктор Кісін: поліфонічність особистості / І.Б. Довженко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. Медіапедагогіка», 18 квітня 2016 року, м. Київ / Упорядник О.В. Безручко. – К.: Видав. центр КНУКіМ, 2016. – С. 84-85.
 9. Довженко І.Б. Дослідження особливостей створення кінетичної типографіки / І.Г. Здольник, І.Б. Довженко, С.Є. Потанін // Вісник КНУТД. Технічні науки. – К.: КНУТД, 2016. – № 6 (104). – C. 230-235.
 10. Довженко І.Б. Проморолик як візуалізація концепції дизайн-проекту. Етапи створення / О.Р. Семченкова, І.Б. Довженко  // Вісник КНУТД. Технічні науки. – К.: КНУТД, 2016. – № 6 (104). – C. 236-241.
 11. Довженко І.Б. Динаміка застосування анімаційних технік програми After Effects / І.Г. Здольник, І.Б. Довженко // Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». – Т. 1: Секція «Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та спеціального призначення» [Текст]: 28-29 квітня 2016 року. – К.: КНУТД, 2016. – С. 196.
 12. Довженко І.Б. Паралакс і множинність смислів / О.О. Гончарук, І.Б. Довженко // Тези доповідей ХVI Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». – Т. 1: 27-28 квітня 2017 року. – К.: КНУТД, 2017. – С. 451-452.
 13. Довженко І.Б. Паралакс і множинність смислів: до проблеми адаптації інноваційних технологій у сфері фотовідеодизайну [Текст] / О.О. Гончарук, І.Б. Довженко, В.Є. Овчарек // Вісник КНУТД. Серія Технічні науки,  № 5 (114). – К.: КНУТД, 2017. – C. 235-241.
 14. Довженко І.Б. «Починається новий цикл...» / І.Б. Довженко // В.Б. Кісін: режисер, науковець, педагог: колективна монографія [наук. Ред. О.В. Безручко; упоряд. С.І. Степаненко]. – К.: Видав. центр КНУКіМ, 2017. – Т. 2. – С. 57-67.
 15. Довженко І.Б. Відлуння педагогічних настанов В.Б. Кісіна: до проблеми загальнокультурного успадкування / І.Б. Довженко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «В.Б. Кісін та Інститут кіно і телебачення Київського національного університету культури і мистецтв», 14 грудня 2017 року, Київ, КНУКіМ / Упорядник О.В. Безручко. – К.: Видав. центр КНУКіМ, 2017. – Ч. 1. – С. 65-69.
 16. Довженко І.Б. Особливості творення моушн-графіки в сучасній медіа-сфері: до постановки проблеми / В.В. Черкас, І.Б. Довженко // Тези доповідей ХVIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі», 26-28 квітня 2018 року. – К.:  КНУТД, 2018. – Т. 1. – С. 382-383.
 17. Довженко І.Б. Відеодизайн: тенденції, пошуки, перспективи / І.Б. Довженко // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», м. Київ, 20 квітня 2018 року. – К.: КНУТД, 2018. – Т. 2. – С. 23-26.

Розроблені та реалізовані культурологічні проекти:

 • «Кінематограф ХХ століття: Досвід історичної реконструкції» (мультимедійний перфоманс про актора театру і кіно В. Кобаса), Київ, Будинок Актора, 2012 рік.
 • «Моновистава «Монологи царя Давида» (мелодекламація П. Дубінського за віршами поетеси В. Горт (Ізраїль)), Київ, Будинок Актора, 2014 рік.
 • «Мелодії на схилах Дніпра» до 110-річчя з дня народження композитора, доктора мистецтвознавства, професора Валеріана Довженка, Київ, Художній салон КНУ ім. Т. Шевченка, 2015 рік.                                                    

 

 

ВАСИЛЬЄВА Олена Сергіївна, кандидат технічних наук, доцент.

У 2001 році закінчила з відзнакою Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю 0202 «Дизайн» і здобула кваліфікацію художника-дизайнера. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію у Київському національному університеті технологій та дизайну на тему «Удосконалення дизайн-проектування головних уборів» і здобула науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.19 «Технологія текстильних матеріалів, швейних та трикотажних виробів». З 2018 року навчається у докторантурі Київського національного університету технологій та дизайну за спеціальністю 022 Дизайн.

Напрям наукової діяльності: культурологія, естетика, конструктивно-функціональна проблематика дизайну в контексті етнокультури, екології та систем життєзабезпечення людини; motion-дизайн.         

Педагогічний стаж з 2005 року.

На кафедрі працює з 2005 року. Відповідальна за навчальну і виробничу практику студентів, рейтингове оцінювання викладачів.

Викладає дисципліну: «Дизайн-графіка (за видами дизайну)».

Наукові статті: опубліковано 24 наукові статті, з яких 4 статті в міжнародних наукових виданнях і 20 статей у фахових виданнях України, зроблено 10 доповідей на міжнародних конференціях, 3 з яких за межами України та 7 доповідей на всеукраїнських конференціях.

Наукові праці в іноземних виданнях:

 1. Vasilieva O.S. The development of information database for designing of hats / О.S. Vasilyeva, M.V. Kolosnichenko // Vlákna a textile. – 2015. – №. 3-4. – P. 31-36.
 2. Васильева Е.С., Пашкевич К.Л., Васильева И.В., Колосниченко М.В. Совершенствование дизайн-проектирования женских головных уборов . Creating technology marketing 2017 Proceeding of the IV international symposium, 2017. ‒ P. 219-224.
 3. Vasilieva O. Improving the Design of Hats / O. Vasilyeva, M. Kolosnichenko, I. Vasilyeva // IV-th international simposium Creativity technology marketing. Book abctravts . – Р. 41.
 4. Vasilieva O. Certain consumer requirements for the manufacture of  school uniforms for children of primary  school groups / О. Vasilyeva, O. Kolosnichenko, I. Vasilyeva // IV-th international simposium Creativity technology marketing. – Book abctravts. – Р. 40.

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Васильєва І.В. Удосконалення дизайн-проектування шкільної форми для дівчат на основі принципів трансформації / І.В. Васильєва, О.В. Дорошенко, О.С. Васильєва // Технічна естетика і дизайн: міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 14. – С. 20-24.
 2. Васильєва О.С. Особливості використання орнаментів Закарпаття кінця XIX-XX cт. в текстильних виробах / О.С. Васильєва, Я.М. Вароді // Технічна естетика і дизайн: міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 14. – С. 14-19.
 3. Васильєва О.С. Інфографічні складові motion-дизайну / О.С. Васильєва // Технічна естетика і дизайн: міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 14. – С. 25-29. 
 4. Васильєва О.С. Українська народна вишивка як елемент дизайн-проектування сучасних колекцій одягу / О.С. Васильєва, О.М. Воловодюк, В.О. Мусієнко, І.В. Васильєва // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – № 1. – С. 150-154.
 5. Нга Зионг Фионг. Анімована інфографіка / Зионг Фионг Нга, О.С. Васильєва // Матеріали ХХХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 35. ‒ С. 229-232.
 6. Дремблюга А. Еволюція художніх моделей в процесі розвитку анімографії / А. Дремблюга, О. Васильєва // Матеріали ХХХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 35. ‒ С. 51-54.
 7. Проценко Я. Типографіка в моушн дизайні: історія та сьогодення / Я. Проценко, О. Васильєва // Матеріали ХХХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 35. ‒ С. 63-66.
 8. Васильєва О.С. Історія та сьогодення 3D дизайну в Україні та світі / О.С. Васильєва, А.М. Якименко // Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв’язків із громадськістю та дизайну в умовах глобалізації та розбудови Української держави. ‒ 2016. ‒ № 5. ‒ С. 178-181.
 9. Васильєва О.С. Розробка класифікації видів і принципів реалізації функції трансформації дитячого шкільного одягу і гардеробу / О.С. Васильєва, О.В. Колосніченко, І.В. Васильєва, Н.В. Остапенко // Теорія і практика дизайну: збірник наукових праць / Технічна естетика. ‒ К.: «Дія», 2017. ‒ Вип. 13. ‒ С. 101-108.
 10. Васильєва О.С. Удосконалення дизайн-проектування шкільної форми для дівчат на основі принципів трансформації / О.С. Васильєва, І.В. Васильєва, О.В. Дорошенко // Теорія і практика дизайну: збірник наукових праць / Технічна естетика. ‒ К.: «Дія», 2017. ‒ Вип. 13. ‒ С. 34-40.
 11. Колосніченко О.В. Архітектурні форми дерев'яного зодчества – джерело дизайн-проектування колекцій молодіжного одягу / О.В. Колосніченко, О.С. Васильєва, І.О. Приходько, І.В. Васильєва // Теорія і практика дизайну: збірник наукових праць / Технічна естетика. ‒ К.: «Дія», 2017. ‒ Вип. 13. ‒ С. 128-144.
 12. Васильєва О.С. Інфографічні складові дизайну / О.С. Васильєва, І.В. Васильєва, І.О. Приходько // Теорія і практика дизайну: збірник наукових праць / Технічна естетика. ‒ К.: «Дія», 2017. ‒ Вип. 13. ‒ С. 140-144.
 13. Васильєва О.С. Систематизація асортименту та кольорових рішень форменого одягу для дітей молодшої шкільної групи / О.С. Васильєва, А.С. Двойних, С.М. Червонюк, І.В. Васильєва // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – № 6. – С. 54-61.
 14. Васильєва О.С. Особливості використання орнаментів Закарпаття кінця XIX-XX ст. в текстильних виробах / О.С. Васильєва, Я.М. Вароді // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – № 1. – С. 70-75.
 15. Васильєва О.С. Удосконалення проектних баз для розробки колекцій сучасних головних уборів / О.С. Васильєва, О.В. Колосніченко, І.В. Васильєва, // Теорія і практика дизайну: збірник наукових праць / Технічна естетика. ‒ К.: «Дія», 2016. ‒ Вип. 10. ‒ С. 14-22.
 16. Васильєва О.С. Розробка методу побудови нульових конструкцій шитих головних уборів / О.С. Васильєва, М.В. Колосніченко, І.В. Васильєва, Є.П. Гула // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – № 6. – С. 104-107.
 17. Васильєва І.В. Розробка підходу до дизайн-проектування суконь-оберегів на основі народної символіки українців / І.В. Васильєва, М.В. Колосніченко, Є.П. Гула, О.С. Васильєва // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – № 6. – С. 89-92.
 18. Васильєва О.С. Удосконалення інформаційних баз даних для дизайн-проектування головних уборів / О.С. Васильєва, М.В. Колосніченко // Теорія і практика дизайну: збірник наукових праць / Технічна естетика. – К.: «Дія», 2015. – Вип. 8. – С. 34-40.
 19. Васильєва І.В. Розробка підходу до створення нових форм дитячого зимового одягу методами дизайн-проектування / І.В. Васильєва, О.С. Васильєва // Теорія і практика дизайну: збірник наукових праць / Технічна естетика. – К.: «Дія», 2015. – Вип. 8. – С. 26-33.
 20. Васильєва О.С. Особливості проектування головних уборів з урахуванням особливостей різних типів опорної поверхні голови людини / О.С. Васильєва // Проблеми легкої та текстильної промисловості України. – 2013. – № 2 (20). – С. 222-225.

 

 

КОВАЛЬЧУК Майя Олегівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

У 2009 році закінчила Житомирський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи інформатики» і здобула кваліфікацію викладача математики та інформатики. У 2017 році захистила кандидатську дисертацію у Житомирському державному університеті ім. Івана Франка за спеціальністю 015 (13.00.14) «Теорія і методика професійної освіти» і здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Підвищення кваліфікації у 2018 році у Київському національному університеті технологій та дизайну.

Напрям наукової діяльності: web-дизайн, SEO, мультимедійні технології в дизайні.

На кафедрі працює з 2017 року. Відповідальна за профорієнтаційну роботу.

Викладає дисципліни: «Дизайн-графіка (за видами дизайну)», «Композиція фото- та відеозображень».          

Наукові праці: 35 публікацій, з них 28 – одноосібних (5 статей – у провідних наукових фахових виданнях України, 5 – у зарубіжних виданнях, включених до наукометричних баз, 2 – навчально-методичні посібники, 2 – посібники у співавторстві, 2 – розділи монографій, 19 статей – в інших виданнях і збірниках матеріалів конференцій), а саме:

 1. Синиця М.О. Використання мультимедійних засобів у системі вищої освіти / М.О. Синиця // Нові технології навчання: [наук.-метод. зб.] / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки: в 2-х ч. – Ч. І. – Київ-Вінниця, ФОП Корзун Д.Ю., 2012. – Вип. 73. – С. 188-193.
 2. Синиця М.О. Впровадження мультимедіа та медіаосвіти в Польщі та Україні / М.О. Синиця // Українська полоністика. – Вип. 10. – Житомир: Вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2013. – С. 188-195.
 3. Синиця М.О. Проблеми підготовки майбутніх учителів до застосування мультимедійних технологій у професійній діяльності / М.О. Синиця // Нові технології навчання: [наук.-метод. зб.] / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. – К.: 2013. – Вип. 79. – С. 187-191.
 4. Синица М.О. Оценка готовности студентов к учебной деятельности с использованием мультимедийных технологий / М.О. Синица // Актуальные проблемы педагогической теории и практики: [материалы международной научной конференции] / [под общей ред. проф. О.И. Кирикова; проф. Н.И. Сметанского]. – М.: Наука: информ; Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2013. – С. 234-243.
 5. Ковальчук М.О. Методичний аспект створення навчального мультимедійного курсу для студентів вищої школи / М.О. Ковальчук // Українська полоністика. – Вип. 13. – Житомир: Вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2016. – С. 198-206.
 6. Ковальчук М.О. Методична система формування готовності вчителів початкових класів до використання мультимедійних технологій / М.О. Ковальчук // Нові технології навчання: [наук.-метод. зб.] / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. – К.: 2016. – Вип. 89. – С. 112-117.
 7. Kovalchuk M. Multimedia educational systems as a scientific problem / М. Kovalchuk // Modern-Sciens – Moderni veda. – Praha. – Ceska republika, Nemoros. – 2017. – № 2. – р. 87-92.
 8. Синиця М.О. Використання мультимедійних засобів у процесі вивчення педагогічного досвіду А.С. Макаренка / М.О. Синиця //  Інноваційність ідей А.С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття: [монографія] / [за ред. проф. О.А. Дубасенюк]. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – С. 234-242.
 9. Синица М.О. Формирование у будущих учителей начальных классов готовности к применению мультимедийных технологий в профессиональной деятельности / М.О. Синица // Образовательно-инновационные технологии: теория и практика: [монографія] / [Г.Ю. Волкова, А.Б. Измайлова, О.И. Кириков и др.; под общей ред. проф. В.Т. Прохорова]. – Кн. 21. – М.: Наука: информ; Воронеж: ВГПУ, 2014. – C. 278-288.
 10. Ковальчук М.О. Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі ВНЗ як засіб формування педагогічних знань / М.О. Ковальчук // Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: [монографія] / за ред. проф. О.А. Дубасенюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – C. 418-439.
 11. Рудницька Н.Ю. Педагогічні технології у початковій школі: [навчальний посібник] / Н.Ю. Рудницька, М.О. Синиця. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 114 с.
 12. Рудницька Н.Ю. Інноваційні технології викладання математики у початковій школі: навчальний посібник / Н.Ю. Рудницька, М.О. Синиця. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 125 с.
 13. Ковальчук М.О. Мультимедійні технології в системі професійної діяльності майбутніх вихователів ДНЗ та вчителів початкової школи: [навчально-методичний посібник] / М.О. Ковальчук. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – 94 с.
 14. Ковальчук М.О. Комп’ютерні технології у роботі з дітьми молодшого шкільного та дошкільного віку: [навчально-методичний посібник] / М.О. Ковальчук. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – 112 с.
 15. Ковальчук М.О. Збірник тестових завдань з курсу «Методика викладання математики у початковій школі» // Н.Ю. Рудницька, Ю.М. Клименюк, М.О. Ковальчук. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – 120 с.
 16. Синиця М.О. Технологія складання нестандартних математичних задач / М.О. Синиця // Професійно-компетентнісне становлення майбутніх педагогів початкової та дошкільної освіти у ВНЗ: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 178-181.
 17. Синиця М.О. Роль методу проектів та мультимедійних технологій в освітньому середовищі ВНЗ / М.О. Синиця // Наукові записки Малої академії наук України: [збірник наукових праць]. – К.: ТОВ «Праймдрук». – 2012. – (Серія: Педагогічні науки, вип. 2). – С. 191-197.
 18. Синиця М.О. Математичне моделювання в загальноосвітніх закладах / М.О. Синиця // Методичні засади реалізації особистісно-орієнтованого виховного процесу в сучасних освітніх закладах: [збірник науково-методичних праць] / за ред. О. О. Максимової, М.А. Федорової. – Житомир: ФОП Левковець, 2012. – С. 20-22.
 19. Синиця М.О. Використання мультимедійних технологій на уроках у початковій школі / М.О. Синиця // Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: [збірник науково-методичних праць] / [за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник]. – Житомир: ФОП Левковець, 2012. – С. 398-402.
 20. Синиця М.О. Використання комп’ютерних технологій на уроках математики в початковій школі / М.О. Синиця // Сучасні технології навчання і виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: [збірник науково-методичних праць] / [за заг. ред. Н.А. Басюк, Н.П. Тарнавської]. – Житомир: ФОП Левковець, 2012. – С. 29-33.
 21. Дубасенюк О.А. Использование мультимедийных средств в процессе  профессиональной подготовке студентов университета / О.А. Дубасенюк, Н.Г. Сидорчук, М.О. Синица // Стратегические коммуникации, теоретические знания и практические навыки в экономике, управлении проектами, педагогике, праве, политологии, природопользовании, психологии, медицине, философии, филологии, социологии, технике, математике, физике, химии: cборник научных статей по итогам Международной научно-практической конференции, 29-30 ноября 2013 года, г. Санкт-Петербург. – СПб.: Мзд-во «КультИнформПресс», 2013. – С. 129-30.
 22. Синиця М.О. Технологія використання студентами мультимедійних засобів під час захисту кваліфікаційних робіт / М.О. Синиця // Проблеми філології в педагогічному дискурсі: збірник наукових праць / [за заг. ред. К.Я. Климової]. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – С. 35-40.
 23. Синиця М.О. Використання мультимедійних технологій в умовах сталого розвитку освіти / М.О. Синиця // Сталий розвиток: проблеми та перспективи: [збірник наукових праць] / [за заг. ред. О.А. Дубасенюк]. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – С. 369-374.
 24. Ковальчук М.О. Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі у ВНЗ / М.О. Ковальчук // Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти: [збірник науково-методичних праць] / [за ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник, Т.В. Наумчук]. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка. – 2014. – С. 116-128.
 25. Ковальчук М.О. Діагностика сформованості мультимедійної компетентності майбутніх учителів початкових класів / М.О. Ковальчук // Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф]. (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.) / [за ред. О.А. Дубасенюк, В.А. Ковальчук]. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 338-347.
 26. Ковальчук М.О. Проблеми впровадження освітніх інновацій в Україні / М.О. Ковальчук // Історичні аспекти, сучасний стан і перспективи розвитку системи дошкільної і початкової шкільної освіти: [зб. наук.-метод. праць] / [за ред. О.О. Максимової, М.А. Федорової]. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка. – 2014. – С. 240-249.
 27. Ковальчук М.О. Особливості реалізації інноваційного потенціалу суб'єктів психолого-педагогічної  діяльності / М.О. Ковальчук // Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: [зб. наук.-метод. праць] / [за заг. ред. О.А. Дубасенюк]. – Житомир: ФОП Левковець, 2014. – С. 107-133.
 28. Ковальчук М.О. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання мультимедійних технологій у професійній діяльності / М.О. Ковальчук // Актуальні питання сучасної педагогіки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22-23 жовтня 2014 року). – Херсон: ВД «Гельветика», 2014. – С. 63-67.
 29. Ковальчук М.О. Теоретичні засади впровадження мультимедійних технологій у вищій школі / М.О. Ковальчук // Сталий розвиток: проблеми та перспективи / [за ред. О.А. Дубасенюк] : [зб. наук. праць]. – Житомир: Вид-во «Полісся», 2015. – С. 253-267.
 30. Ковальчук М.О. Методика створення мультимедійної книги / М.О. Ковальчук // Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти: [зб. наук.-метод. праць] / [за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник, Т.В. Наумчук]. – Житомир, Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – С. 398-404.
 31. Ковальчук М.О. Особливості створення навчального мультимедійного курсу / М.О. Ковальчук // Молодий вчений. – № 9 (24). – Ч. 1. – 2015. – С. 156-160.
 32. Ковальчук М.О. Технологія створення мультимедійного курсу / М.О. Ковальчук // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, 3 грудня 2015 року. У 4 ч. – Суми: Мрія, 2015. – Ч. 3. – С. 118-121.
 33. Ковальчук М.О. Технологія створення мультимедійної книги / М.О. Ковальчук // Стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в Україні: [матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 4-5 вересня 2015 року]. – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2015. – С. 56-59.
 34. Ковальчук М.О. Історичні аспекти розвитку мультимедіа та мультимедійних технологій / М. О. Ковальчук // Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи: [зб. наук.-метод. праць] / [за ред. О.А. Дубасенюк]. – Житомир: Вид. Євенок О.О., 2017. – С. 133-139.
 35. Ковальчук М.О. Наукові підходи до проблеми формування готовності майбутніх фахівців застосовувати мультимедійні технології / М.О. Ковальчук // Актуальні проблеми журналістики, соціології та дизайну: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 15 березня 2018 року, м. Київ, Україна. – [співредактори: проф. М.Ф. Головатий, проф. С.С. Бойко; наук. ред. проф. О.М. Холод]. – К.: 2018. – 448 с.

 

 

ПРАСОЛ Станіслав Іванович, доцент, виконує обов'язки заступника декана факультету дизайну.     

У 1970 році закінчив механічний факультет Київського технологічного інституту легкої промисловості за спеціальністю «Машини і апарати легкої промисловості». У 2003 році присвоєно вчене звання доцента Київського національного університету технологій та дизайну (ДЦ № 14). Підвищення кваліфікації у 2013 році.

Напрям наукової діяльності: застосування методів прикладної геометрії при проектуванні взуття, одягу, застосування, аналіз перспективних зображень у художніх творах.

Педагогічний стаж з 1972 року.

Нагороди: Подяка – 13.12.1976; Почесна грамота – 06.02.1987; Знак «Відмінник освіти України» – 25.12.2003; Почесна грамота МОНУ – 27.12.2005.

На кафедрі працює з 2011 року. Відповідальний за виховну роботу зі студентами.

Викладає дисципліну: «Перспектива та тіні».  

Основні та останні наукові праці:

 1. «Про відображення поверхні еліпсоїда на площині». Прикладна геометрія та інженерна графіка. – Вип. 32. – 1981.
 2. «Автоматизоване проектування при розробці верху спортивного взуття». Шкіряно-взуттєва промисловість, № 6. – 1983.
 3. «Алгоритм евристичного проектування сліду колодки». Міжвідомчий збірник наукових праць. – Ташкент: ІТЛП, 1992.
 4. «Російсько-український технічний словник термінів інженерної графіки і нарисної геометрії». – К.: КНУТД, 1999.
 5. Прасол С.І. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка / С.І. Прасол // Навчально-методичний посібник. – К.: КНУТД, 2007.
 6. Прасол С.І. Нарисна геометрія / С.І. Прасол // Навчальний посібник. – К.: КНУТД, 2010.
 7. Чупріна Н.В., Прасол С.І. Спецдисципліна за напрямом наукового дослідження / Н.В.Чупріна, С.І. Прасол // Навчально-методичний посібник. – К.: КНУТД, 2013.
 8. Прасол С.І., Ковальов Ю.А., Хиневич Р.В. Тіні та перспектива. Робочий зошит для студентів спеціальності «Дизайн»: методичні вказівки. – К.: КНУТД, 2013.
 9. Прасол С.І., Ковальов Ю.А., Хиневич Р.В. Тіні та перспектива. Збірник завдань для самостійної роботи студентів спеціальності «Дизайн»: методичні вказівки. – К.: КНУТД, 2013.
 10. Прасол С.І., Ковальов Ю.А., Хиневич Р.В. Тіні та перспектива. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності «Дизайн»: методичні вказівки. – К.: КНУТД, 2013.
 11. Прасол С.І., Князєв В.І. Нарисна геометрія і креслення. Робочий зошит для студентів спеціалізації «Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів»: методичні вказівки. – К.: КНУТД, 2013.
 12. Прасол С.І., Князєв В.І. Нарисна геометрія і креслення. Методичні рекомендації з самостійної роботи для студентів спеціалізації «Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів»: методичні вказівки. – К.: КНУТД, 2013.
 13. Прасол С.І., Князєв В.І. Нарисна геометрія і креслення. Завдання з графічних робіт для студентів спеціалізації «Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів»: методичні вказівки. – К.: КНУТД, 2013.
 14. Прасол С.І., Ковальов Ю.А., Хиневич Р.В. Перспектива та тіні. Методичні рекомендації до практичних занять (робочий зошит): методичні вказівки. – К.: КНУТД, 2014.
 15. Прасол С.І., Ковальов Ю.А., Хиневич Р.В. Перспектива та тіні. Перспектива та тіні. Методичні вказівки до СРС: методичні вказівки. – К.: КНУТД, 2014.
 16. Прасол С.І., Ковальов Ю.А., Хиневич Р.В. Перспектива та тіні. Методичні рекомендації до виконання РГР (завдання): методичні вказівки. – К.: КНУТД, 2014.
 17. Прасол С.І., Ковальов Ю.А., Хиневич Р.В. Перспектива та тіні. Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання: методичні вказівки. – К.: КНУТД, 2014.
 18. Прасол С.І. Геометрія графічних відображень. Методичні рекомендації до практичних занять (робочий зошит): методичні вказівки. – К.: КНУТД, 2014.
 19. Прасол С.І. Геометрія графічних відображень. Методичні рекомендації до СРС: методичні вказівки. – К.: КНУТД, 2014.
 20. Прасол С.І. Геометрія графічних відображень. Методичні рекомендації до виконання РГР (завдання): методичні вказівки. – К.: КНУТД, 2014.
 21. Струмінська Т.В., Прасол С.І. Метод пошуку творчих рішень як засіб створення нових дизайн-об’єктів // Вісник КНУТД, № 2. – К.: КНУТД, 2015. –С.172-175.
 22. Струмінська Т.В., Прасол С.І., Пашкевич К.Л. Аналіз художніх творів як засіб вивчення дисципліни «Перспектива та тіні» // Вісник КНУТД, № 3. – К.: КНУТД, 2016. – С. 206-212.
 23. Прасол С.І. Перспектива та тіні: конспект теоретичного викладення матеріалу для студентів денної та заочної форми навчання освітнього ступеню бакалавр, галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 022 Дизайн, за освітньою програмою Дизайн (за видами) / С.І. Прасол, Р.В. Хиневич. – К.: КНУДТ, 2016. – 58 с.
 24. Прасол С.І. Перспектива та тіні: методичні рекомендації до виконання індивідуальних графічних робіт для студентів денної форми навчання освітнього ступеню бакалавр, галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 022 Дизайн, за освітньою програмою  Дизайн (за видами) / С.І. Прасол, Р.В. Хиневич // Збірник завдань. – К.: КНУТД, 2016. – 15 с.
 25. Прасол С.І. Перспектива та тіні: методичні вказівки для студентів заочної форми навчання освітнього ступеню бакалавр, галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 022 Дизайн, за освітньою програмою Дизайн (за видами) / С.І. Прасол, Р.В. Хиневич. – К.: КНУТД, 2016. – 70 с.
 26. Прасол С.І. Перспектива та тіні: методичні рекомендації для практичних занять (робочий зошит) для студентів денної форми навчання освітнього ступеню бакалавр, галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності 022 Дизайн, за освітньою програмою Дизайн (за видами) / С.І. Прасол, Р.В. Хиневич // Робочий зошит. – К.: КНУДТ, 2016. – 34 с.
 27. Прасол С.І. Перспектива та тіні: методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів денної форми навчання освітнього ступеню бакалавр, галузі знань 02 Культура і мистецтво, спеціальності  022 Дизайн, за освітньою програмою Дизайн (за видами) / С.І. Прасол, Р.В. Хиневич. – К.: КНУДТ, 2016. – 31 с.
 28. Кошлань Л.В. Дослідження орнаментики традиційної української писанки для проектування виробів з текстилю / Л.В. Кошлань, Т.В. Струмінська, С.І. Прасол // Технології та дизайн [електронний ресурс]. – К.: КНУТД, 2017. – № 2. – 6 с. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2017_2_2  

 

 

СЛІТЮК Олена Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент.

У 2002 році закінчила з відзнакою магістратуру Київського національного університету технологій та дизайну за спеціальністю 7.020210 «Дизайн», спеціалізацією 7.020210.01 «Художнє моделювання костюма». У 2007 році захистила кандидатську дисертацію у Київському національному університеті технологій та дизайну на тему «Розробка комплексної оцінки якості форменого одягу за естетичними показниками» і здобула науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.02 «Стандартизація та сертифікація».

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених у 2009-2011 р.р. Підвищення кваліфікації у 2012 році.

Напрям наукової діяльності: дослідження кількісної оцінки якості швейних виробів.

Автор більше 40 наукових праць, серед яких 2 патенти на винахід.

Педагогічний стаж з 2005 року. На кафедрі працює з 2005 року.

Викладає дисципліни: «Основи композиції та кольорознавства (за видами дизайну)», «Художня і матеріальна культура (за видами дизайну)».

Останні наукові праці:

 1. Слітюк О.О. Методика модульного проектування комплектів форменого одягу / О.О. Слітюк, А.А. Дубова // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2012. – № 2/10 (50). – С. 56-58.
 2. Слітюк О.О. Вплив природно-кліматичних факторів на вимоги споживачів до якості швейних виробів / А.С. Зенкін, О.О. Слітюк, Н.І. Сирота // Вісник КНУТД. – К.: КНУТД, 2011. – № 2/10 (50). – С. 51-56.
 3. Слітюк О.О. Оцінка показників цілісності композиції форменого одягу / О.О. Слітюк, В.О. Коваль // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2012. – № 5. – С. 151-153.
 4. Слітюк О.О. Дослідження каркасної системи формотворення з метою розробки повсякденного одягу з корисними властивостями впливу на носія [електронний ресурс] / І.В. Ключук, О.О. Слітюк // Технології та дизайн: електронне наукове фахове видання Київського національного університету технологій та дизайну. – К.: КНУТД, 2014. – № 3.  
 5. Слітюк О.О. Оцінка якості клейових з'єднань при спільній дії нормальних та дотичних напружень / М.А. Зенкін, Н.Л. Козелло, І.В. Василенко, О.О. Слітюк // Вісник Інженерної академії України. – 2016. – № 1. – С. 163-167.
 6. Овчарек В.Є. Фірмовий одяг як ефективний засіб просування на ринок закладів освіти / В.Є. Овчарек, О.О. Слітюк // Вісник КНУТД, серія «Економічні науки». – № 5 (101), спецвипуск. – К.: КНУТД, 2016. – С. 419-426.
 7. Слітюк О.О. Особливості проектування колекції сучасного повсякденного одягу на основі використання елементів балетного костюму / О.О. Слітюк, А.Д. Базилевська-Волошина // Технічна естетика і дизайн: міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 14. – С. 172-176.
 8. Слітюк О.О. Принципи використання елементів балетного костюму в дизайн-проектуванні колекції сучасного повсякденного одягу / О.О. Слітюк, А.Д. Базилевська-Волошина // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», м. Київ, 20 квітня 2018 року. – К.: КНУТД, 2018. – Том 1. – С. 406-409.

 

 

ХИНЕВИЧ Руслана Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент.

У 1995 році закінчила Державну академію легкої промисловості України (КНУТД) за спеціальністю 7.091805 «Технологія та конструювання швейних виробів». У 1999 році захистила кандидатську дисертацію у Державній академії легкої промисловості України (КНУТД) на тему «Удосконалення конструкцій одягу на основі геометричних параметрів тіла людини» і здобула науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.04 «Технологія швейних виробів». З 2002 року працює доцентом на кафедрі графіки та нарисної геометрії КНУТД.

У 2010 році отримала грамоту КНУТД за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів.

Підвищення кваліфікації у 2002-2003 р.р., 2007 році, 2012-2013 р.р., 2017 році.

Напрям наукової діяльності: удосконалення методики викладання комп'ютерних дисциплін для спеціалізацій «Фотовідеодизайн», «Web-дизайн», «Виставковий дизайн»; систематизація видів обробки фотозображень в контексті сучасної дизайн-освіти.

Педагогічний стаж з 1995 року. 

Працює на кафедрі з 2011 року. Відповідальна за навчальне навантаження.

Викладає дисципліни: «Комплексне дизайн-проектування (за видами дизайну)», «Перспектива та тіні», «Спеціальні технології у дизайн-проектуванні», «Сучасні поліграфічні технології дизайнера».

Останні наукові праці:

 1. Антропова Н.В. Побудова перспективи інтер'єру приміщення з криволінійним обрисом у плані / Н.В. Антропова, М.В. Кущ, Р.В. Хиневич // Тези доповіді VI Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». – Том І. – 2007.
 2. Щербакова О.М. Театральна перспектива / О.М. Щербакова, Р.В. Хиневич // Тези доповіді VIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». – Том ІІ. – 2009.
 3. Краснова Г.Л. Фронтальна перспектива інтер'єру приміщення з криволінійним обрисом / Г.Л. Краснова, Р.В. Хиневич // Тези доповідей Ювілейної Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». – Том ІІ. – 2010.
 4. Хиневич Р.В. Перспектива інтер'єру з циліндричним склепінням / Р.В. Хиневич, К.М. Мітрошина // Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі». – Том ІІ. –  2011.
 5. Хиневич Р.В. Дизайн-проектування виставкових стендів у сучасній дизайн-освіті / В.Є. Овчарек, Р.В. Хиневич // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку маркетингу, зв'язків із громадськістю та дизайну в умовах глобалізації та розбудови». – К.: Видавничий дім «Персонал», 2016. – Вип. 5. – С. 236-238.
 6. Хиневич Р.В. Соціальна реклама в повсякденному житті та особливості її створення / М.В. Воропай, С.Є. Потанін, Р.В. Хиневич // Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 203-206.
 7. Хиневич Р.В. Соціальна реклама та особливості її створення за допомогою 3D візуалізації / М.В. Воропай, Р.В. Хиневич // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: тези доповідей XVI Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів, 27-28 квітня 2017 року, м. Київ. – К.: КНУТД, 2017. – Т. 1: Сучасні матеріали і технології виробництва виробів широкого вжитку та спеціального призначення. – С. 442-443.
 8. Хиневич Р.В. Щодо підготовки фахівців з виставкового дизайну / В.Є. Овчарек, Л.П. Ткаченко, Р.В. Хиневич // Матеріали ХХХІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32. – С. 71-74.
 9. Хиневич Р.В. Конструкції виставкових стендів як об’єкт дизайн-проектування / В.Є. Овчарек, Р.В. Хиневич // Теорія і практика дизайну: збірник наукових праць / Технічна естетика. – К.: «Дія», 2017. – Вип. 12. – С. 185-192.
 10. Хиневич Р.В. Дослідження особливостей архітектурної фотозйомки / О.В. Грицишин, С.Є. Потанін, Р.В. Хиневич // Матеріали ХХХІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 33. – С. 164-166.
 11. Хиневич Р.В. Реставрація старих фотографій / Я.С. Степанович, Р.В. Хиневич // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: тези доповідей XVIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів, 26-27 квітня 2018 року, м. Київ. – К.: КНУТД, 2018. – Т. 1. – С. 386-387.
 12. Хиневич Р.В. Ретушування як спосіб покращення візуального сприйняття фотозображень / О.В. Терешина, Р.В. Хиневич // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: тези доповідей XVIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів, 26-27 квітня 2018 року, м. Київ. – К.: КНУТД, 2018. – Т. 1. – С. 388-389.
 13. Хиневич Р.В. Як точка зйомки здатна повністю змінити архітектурну фотографію / О.В. Грицишин, Р.В. Хиневич // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: тези доповідей XVIІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів, 26-27 квітня 2018 року, м. Київ. – К.: КНУТД, 2018. – Т. 1. – С. 390-391.
 14. Хиневич Р.В. Пост-обробка іміджевої портретної фотографії / В.О. Різниченко, Р.В. Хиневич // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», м. Київ, 20 квітня 2018 року. – К.: КНУТД, 2018. – Том 2. – С. 86-88.
 15. Хиневич Р.В. Аналіз та систематизація видів обробки фотозображень / Р.В. Хиневич // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», м. Київ, 20 квітня 2018 року. – К.: КНУТД, 2018. – Том 2. – С. 89-91.

 

 

ЯВОРСЬКИЙ Олександр Леонідович, кандидат технічних наук, доцент.

У 1977 році закінчив факультет систем управління Київського політехнічного інституту за спеціальністю «Прикладна математика».

У 1988 році захистив кандидатську дисертацію у Київському політехнічному інституті на тему «Синтез текстів природної мови в адаптивних діалогових системах» і здобув науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 25.12.07 «Теоретичні основи інформатики». З 2005 року розпочав цикл досліджень у сфері комп'ютерних технологій у дизайні. У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри дизайну КНУТД.

Напрям наукової діяльності: новітні комп'ютерні технології у сучасному дизайні.

Педагогічний стаж з 2005 року.

На кафедрі працює з 2005 року. Відповідальний за роботу викладачів і студентів з електронними ресурсами навчального процесу університету: МСОП, електронний журнал.

Викладає дисципліни: «Проектна типографіка (за видами дизайну)», «Проектування фотовідео- та web-проектів (за видами дизайну)», «Спеціальні технології у дизайн-проектуванні».

Останні наукові праці:

 1. Яворський О.Л. Доцільність та значення веб-технологій для фотовідеодизайнерів / О.Л. Яворський // Матеріали Ювілейної міжнародної науково-технічної та науково-методичної конференції «Інтеграція науки і освіти – майбутнє України». – Вісник КНУТД, № 5 (т. 3), спецвипуск. – К: КНУТД, 2013. – С. 203-205.
 2. Яворський О.Л. Фотодизайнерські веб-видання на базі гіперструктур як інноваційний засіб образотворчої підтримки масових комунікацій / О.Л. Яворський, В.О. Соловйов // Матеріали Наукової інтеренет-конференції «Мистецька освіта: теорія, світовий досвід, прогноз» . – Умань: 2013. – С. 122-127.
 3. Соловйов В.О. Особливості формулювання творчих завдань на виконання  фотовідеодизайнерських проектів / В.О. Соловйов, О.Л. Яворський // Матеріали Дев'ятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Науковий потенціал-2013», 25-27 березня 2013 р. – К.: 2013. – Ч. 2. – С. 45-47.
 4. Соловйов В.О. Програмні засоби та технології розробки фотографічних дизайн-концепцій веб-сайтів / В.О. Соловйов, О.Л. Яворський // Матеріали Десятої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив», 18-20 листопада 2013 р. – К.: 2013. – С. 64-67.
 5. Яворський О.Л. Розробка дизайн-концепції адаптивного сайту / О.Л. Яворський, В.В. Завгородня // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: зб. наук. праць. – К.: КНУТД, 2014. – Т. 2. – С. 190.
 6. Яворський О.Л. Дизайн-концепція кулінарного календаря «Мій сніданок» / О.Л. Яворський, І.О. Кострицька // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: зб. наук. праць. – К.: КНУТД, 2015. – Т. 3. – С. 195.
 7. Буров С.А. Дизайн-концепція створення рекламного відеоролика фотовідеодизайнерскими методами / С.А. Буров, О.Л. Яворський // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: зб. наук. праць. – К.: КНУТД, 2015. – Т. 3. – С. 197.
 8. Іванова Г.С. Розробка дизайн-концепції сайту музею фотографії / Г.С. Іванова, О.Л. Яворський // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: зб. наук. праць. – К.: КНУТД, 2016. – Т. 1. – С. 198.
 9. Яворський О.Л. Розробка мультиекспозиції у відеомонтажі сучасними методами фотовідеодизайну / О.Л. Яворський, В.С. Капуловський // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: зб. наук. праць. – К.: КНУТД, 2017. – Т. 1. – С. 449-450.
 10. Яворський О.Л. Проектування веб-сайту для сучасної фотостудії з використанням новітніх досягнень веб-дизайну / О.Л. Яворський, Фан Мі // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: зб. наук. праць. – К.: КНУТД, 2017. – Т. 1. – С. 447-448.
 11. Яворський О.Л. Сучасні тенденції розвитку веб-дизайну / О.Л. Яворський // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», м. Київ, 20 квітня 2018 року. – К.: КНУТД, 2018. – Т. 2. – С. 97-99.

 

 

ПОТАНІН Станіслав Євгенійович, старший викладач кафедри. Член Національної спілки фотохудожників України, Національної спілки журналістів України, директор «Музею фотографії КНУТД».

У 1998 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія оптико-електронного приладобудування» і здобув кваліфікацію інженера-механіка. У 2016 році проходив стажування в Університеті Лестера (м. Лестер, Велика Британія). Підвищення кваліфікації у 2017 році у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Учасник міжнародних фотопленерів, фотофестифалів в Україні, Словаччині, Литві, Польщі: XIII Inter Foto Plener Liptov 2017, Ukrainian Photo Camp (Асканія-Нова-2016, Вознесенськ-2017, Хортиця-2018).

Напрям наукової діяльності: дослідження історії та розвитку фотографії в Україні; сучасні проблеми візуального дизайну, візуальної культури.

Педагогічний стаж з 1999 року.

На кафедрі працює з 2001 року. Відповідальний за діяльність і розвиток «Музею фотографії КНУТД».

Викладає дисципліни: «Композиція фото- та відеозображень», «Мультимедіа та Web-дизайн», «Художня і матеріальна культура (за видами дизайну)».

Останні наукові праці:

 1. Потанін С.Є. Музейна фотографія / С.Є. Потанін // Міжнародна науково-практична конференція «Технічний музей: історія, досвід, перспективи»: збірник тез доповідей. – К.: НТТУ (КПІ), 2008. – С. 114-115.
 2. Потанін С.Є. Визначення основних параметрів та експозиційних умов фотозйомки при проведенні антропометричних досліджень / С.Є. Потанін // Вісник КНУТД. – К.: КНУТД, 2009. – № 5. – С. 54-58.
 3. Потанін С.Є. Сучасні методи збереження архівних фотодокументів / С.Є. Потанін // Збірник наукових праць 7-ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки». – К.: 2010. – Вип. 7. – С. 142-144.
 4. Здольник І.Г. Дослідження особливостей створення кінетичної типографіки / І.Г. Здольник, І.Б. Довженко, С.Є. Потанін // Вісник КНУТД. Технічні науки. – К.: КНУТД, 2016. – № 6 (104). – C. 230-235.
 5. Хиневич Р.В. Соціальна реклама в повсякденному житті та особливості її створення / М.В. Воропай, С.Є. Потанін, Р.В. Хиневич // Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 203-206.
 6. Потанін С.Є. Дослідження особливостей архітектурної фотозйомки / О.В. Грицишин, С.Є. Потанін, Р.В. Хиневич // Матеріали ХХХІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 33. – С. 164-166.
 7. Чередніченко С.О. Основні аспекти дизайн-прoектування сумок-переносок / С.О. Чередніченко, Н.В. Остапенко, С.Є. Потанін // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», м. Київ, 20 квітня 2018 року. – К.: КНУТД, 2018. – Том 1. – С. 422-425.
 8. Потанін С.Є. Краса як джерело творчості фотодизайнера / С.Є. Потанін, А.О. Штонда // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», м. Київ, 20 квітня 2018 року. – К.: КНУТД, 2018. – Том 2. – С. 69-72.
 9. Сафронов В.К. Сучасні прийоми фотомонтажу як засобу трансформації фотографій в графічний художній образ / В.К. Сафронов, А.В. Сафронова, С.Є. Потанін // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», м. Київ, 20 квітня 2018 року. – К.: КНУТД, 2018. – Том 2. – С. 76-79.
 10. Сафронов В.К. Особливості використання технології фотомонтажу у графічному дизайні / В.К. Сафронов, А.В. Сафронова, С.Є. Потанін // Технічна естетика і дизайн: міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 14. – С. 213-218.

 

 

Навчальні приміщення кафедри

Для проведення освітнього процесу та наукових досліджень на кафедрі оснащено спеціалізовані аудиторії:

 • 1-0380 – навчальна фотовідеолабораторія;
 • 1-0383а – комп'ютерна аудиторія;
 • 1-0390а – аудиторія для практичних занять, фотостудія;
 • 5-0106 – навчально-наукова лабораторія з проблем фотодизайну та сучасної фотографії, фотостудія;
 • 1-0191 – навчальна аудиторія з виставкового дизайну;
 • 1-0291 – майстерня з дизайн-проектування;
 • 1-0378 – навчальна аудиторія;
 • 1-0385 – навчальна аудиторія;
 • 1-0282 – навчально-методичний кабінет;
 • 1-0385в – «Музей фотографії КНУТД».
Наукова діяльність

Науково-педагогічними працівниками кафедри постійно ведеться і вдосконалюється робота, спрямована на формування нової концепції дизайну, що ґрунтується на багатовіковій культурі людства та науково-технічному розвитку суспільства, а також полягає у впровадженні сучасних інформаційних технологій візуалізації у дизайні.

Напрями наукової діяльності викладачів:

 1. Дослідження проектно-обумовлених методологій моделювання об'єктів і процесів у сфері фотовідеодизайну, motion і web-дизайну (доц. Довженко І.Б., доц. Васильєва О.С., доц. Ковальчук М.О., доц. Яворський О.Л., ст. викл. Потанін С.Є.).
 2. Дослідження у виставковому дизайні, застосування виставкових технологій у дизайні (доц. Овчарек В.Є., доц. Хиневич Р.В.).
 3. Удосконалення методики викладання комп'ютерних дисциплін для спеціалізацій «Фотовідеодизайн», «Web-дизайн»; систематизація видів обробки фотозображень в контексті сучасної дизайн-освіти (доц. Хиневич Р.В.).
 4. Новітні комп'ютерні технології у сучасному дизайні (доц. Яворський О.Л.).
 5. Web-дизайн, SEO, мультимедійні технології в дизайні (доц. Ковальчук М.О.).
 6. Дослідження культурологічних аспектів кіно- і телемистецтва, проблем екранної мови аудіовізуальної творчості (доц. Довженко І.Б.).
 7. Художньо-комунікативні аспекти формування візуального змісту у дизайні засобами інформаційних технологій (проф. Чирчик С.В.).
 8. Дослідження історії та розвитку фотографії в Україні; сучасні проблеми візуального дизайну, візуальної культури (ст. викл. Потанін С.Є.).
 9. Культурологія, естетика, конструктивно-функціональна проблематика дизайну в контексті етнокультури, екології та систем життєзабезпечення людини; motion-дизайн (доц. Васильєва О.С.).
 10. Застосування методів прикладної геометрії при проектуванні взуття, одягу, застосування, аналіз перспективних зображень у художніх творах (доц. Прасол С.І.).
 11. Дослідження кількісної оцінки якості швейних виробів (доц. Слітюк О.О.).

Крім того, науково-педагогічні працівники кафедри ведуть активну наукову діяльність в межах наукових напрямів, затверджених Вченою Радою КНУТД:

 • Культурологія, естетика, конструктивно-функціональна проблематика дизайну в контексті етнокультури, екології та систем життєзабезпечення людини (науковий керівник – д.т.н., професор, декан факультету дизайну Колосніченко М.В.). 
 • Художньо-комунікативні аспекти формування візуального змісту у дизайні засобами інформаційних технологій (науковий керівник – д.п.н., доцент, професор кафедри Чирчик С.В.).
Дисципліни, що викладаються на кафедрі

Викладачами кафедри дизайну розроблено та впроваджено в освітній процес викладання фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін, а саме:

 1. Виставкові технології (ДВРЗК 1).
 2. Графічний дизайн у виставковій діяльності.
 3. Дизайн у виставкових технологіях.
 4. Дизайн-графіка (за видами дизайну).
 5. Комплексне дизайн-проектування (за видами дизайну).
 6. Композиція фото- та відеозоображень.
 7. Мультимедіа та web-дизайн.
 8. Основи композиції та кольорознавства (за видами дизайну).
 9. Передпроектний і проектний аналіз в дизайні (за видами дизайну).
 10. Перспектива та тіні.
 11. Проектна типографіка (за видами дизайну).
 12. Проектування фотовідео- та web-проектів (за видами дизайну).
 13. Режисура зйомки та монтажу.
 14. Спеціальні технології у дизайн-проектуванні.
 15. Сучасні поліграфічні технології дизайнера.
 16. Сучасні технології дизайн-діяльності (за видами дизайну).
 17. Художня і матеріальна культура (за видами дизайну).

Програми всіх дисциплін є авторськими розробками науково-педагогічних працівників кафедри та враховують передовий досвід дизайн-освіти відповідних дизайнерських шкіл України та світу.

Навчально-методичне забезпечення

Науково-методична робота викладачів кафедри проводиться за такими напрямами:

 • застосування нових, у тому числі інформаційних і комунікаційних, технологій навчання;
 • розробка нових, якісно удосконалених навчальних програм, навчальних посібників, конспектів лекцій та навчально-методичних матеріалів за тематикою дисциплін, що викладаються на кафедрі при підготовки фахівців-дизайнерів у галузі фотовідеодизайну, motion і web-дизайну, промислового дизайну; 
 • підвищення рівня навчально-методичної роботи шляхом створення нових навчальних програм, підручників, навчальних посібників, що поєднують фундаментальні наукові дослідження та освітній процес, а також відповідають сучасному світовому рівню;
 • підготовка, проведення та висвітлення виставкових заходів засобами дизайну.

За роки існування кафедри викладачами підготовлено та видано більше 200 науково-методичних видань, 60 конспектів лекцій, більше 20 навчальних посібників за спеціальністю «022 Дизайн» (у тому числі на електронних носіях).

Спеціалізації кафедри

Кафедра дизайну є випусковою за спеціальністю «022 Дизайн», освітньою програмою «Дизайн (за видами)», за наступними спеціалізаціями:

1. Освітній ступінь «Бакалавр»:

Графічний дизайн. Фотовідеодизайн        

Графічний дизайн. Web-дизайн         

Графічний дизайн. Motion-дизайн          

Промисловий дизайн      

 

2. Освітній ступінь «Магістр»:

Фотовідеодизайн, Web-дизайн, Motion-дизайн, Промисловий дизайн

Студенти

Студенти кафедри впродовж навчання мають можливість реалізувати свої творчі задуми, створюючи індивідуальні та колективні проекти, беручи участь у конкурсах студентських робіт різного рівня – від університетського до міжнародного, зокрема:

 • Міжнародний студентський фотоконкурс «Гаряча Крига».
 • Міжнародний конкурс молодих дизайнерів «Печерські каштани».
 • Міжнародний конкурс молодих дизайнерів «Україна квітуча».
 • Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів про моду «Fashion Film Festival».
 • Всеукраїнський конкурс молодих дизайнерів одного образу «Сузір’я Каштан».
 • Всеукраїнський студентський фестиваль виставкових технологій «Експо-Зірка».
 • Всеукраїнський дизайн-форум «ПроDESIGN».

За останні 10 років творчі роботи студентів отримали більше 500 нагород різного рівня, серед яких – 15 Гран-прі.

У рамках перспективного напряму «Виставковий дизайн», що формується на кафедрі, студенти і викладачі кафедри постійно беруть участь у провідних вітчизняних спеціалізованих міжнародних виставках: Kyiv Fashion, Leather & Shoes, Baby Expo, Innovation Market.

 

Творчі та дипломні роботи студентів кафедри дизайну

Сергієнко Єлизавета, серія фоторобіт "Наше коріння"

 

Височина Євгенія, фотороботи "Перший сніг" і "…"

Дяченко Анастасія, фотороботи "Осіння графіка" і "Спогади минулого"

 

Семченкова Оксана, фоторобота "Останні проміння"

Мішурова Юлія, фоторобота "Зимові акварелі"

Литвинова Юлія, фоторобота "Барви осені"

Збарживецький Едуард, фотороботи "Софіївська площа. Київ", "Зимова графіка. Львів" і "Монументальність"

Сергієнко Єлизавета, фоторобота "Сутінки. Лівий берег"

Вернигора Ірина, фотороботи "Вечірні вогні. Київ" і "Серпневі настрої"

Єніна Анна, фоторобота "Анюта"

Прищепа Анна, фотороботи "Єлизавета", "Ракушка", "У світлих тонах"

 

Богаченко Ганна, фоторобота "Роздуми"

Прищепа Анна, серія фоторобіт "Аліса в країні чудес"

  

Грицишин Олена, серія фоторобіт "Настрій"             

 

Угарова Яна, фоторобота "Гармонія"

Циганок Анастасія, фоторобота "Співіснування"

Гончаров Ярослав, фоторобота "Дорога до меду"

Балабанова Ірина, фоторобота "Дорога до храму"

Аліксейчук Алла, фотороботи "Пірамідальна гармонія" та "Небесна блакить"

 

Прищепа Анна, фоторобота "Монументальність"

Терешина Олена, фоторобота "Пробудження"

Дяченко Анастасія, із серії фоторобіт "Fashion"

 

Якименко Андрій, серія фоторобіт "Люди Кассена"

 

 

Якименко Андрій, фоторобота "Ретро-блюз"

Грицишин Олена, фоторобота "Море в тобі"

Збарживецький Едуард, дипломна бакалаврська робота, фотопроект "Професія життя"

 

 

 

 

 

 

 

 

Іванченко Олександра, дипломна бакалаврська робота, фотопроект "Деталі цілого"

 

 

 

  

Капуловський Віталій, "Agent Cooper", дипломна магістерська робота, спеціалізація "Фотовідеодизайн"

Гончарук Ольга, "Шлях до перемоги", дипломна магістерська робота, спеціалізація "Motion-дизайн"

Зионг Фионг Нга, "Анімована інфографіка", дипломна магістерська робота, спеціалізація "Motion-дизайн"

Дремблюга Анна, "Анімаграфії", дипломна магістерська робота, спеціалізація "Motion-дизайн"

Угарова Яна, відеопроект "Way to yourself", дипломна бакалаврська робота, спеціалізація "Фотовідеодизайн"

Вовк Уляна, відеопроект "Від цифри до плівки", дипломна бакалаврська робота, спеціалізація "Фотовідеодизайн"

Переглянути більше фото та відеопроектів студентів кафедри можна за наступними посиланнями:

www.knutd-kd.kiev.sch.in.ua

https://www.youtube.com/channel/UCH0OXJRUexHPn8FbYYZNJxA

Студентські наукові гуртки

Протягом всього періоду навчання студенти кафедри дизайну, очолювані досвідченими викладачами, розробляють аналітично-творчі дизайн-проекти, виконують науково-дослідні роботи, розвиваючи аналітичне та асоціативне мислення, що стане основою їх подальшої дизайнерської діяльності.

На кафедрі створено декілька творчих і наукових гуртків, які сприяють підвищенню професійної майстерності студентів, активізації їх творчого потенціалу та виконавчої майстерності, а саме:

1. Студентський Клуб виставкових технологій «КНУТД-Експо» (керівник – зав. кафедри, доц. Овчарек В.Є.). 

Основні напрями діяльності гуртка: дослідження виставкових технологій та виставкового дизайну; набуття практичних навичок з організації та ефективної участі у виставкових заходах; впровадження знань з підготовки і проведення виставкових заходів у практику.

2. Актуальні питання візуального дизайну (керівник – ст. викл. Потанін С.Є.).

Основні напрями діяльності гуртка: сучасні проблеми візуального дизайну; візуальне середовище; новітні засоби візуального дизайну; основні тенденції візуальної культури фестивалів; представлення свого бачення візуалізації проекту.

3. Перспектива та тіні (керівник – доц. Прасол С.І.).

Основний напрям діяльності гуртка: засвоєння принципів побудови перспективних зображень при виконанні дизайн-проектів.

Зарубіжне партнерство

Кафедра підтримує міжнародні зв'язки із закладами вищої освіти, творчими спілками й об'єднаннями Азербайджану, Литви, Молдови, Польщі, Словаччини, Об’єднаних Арабських Еміратів. 

Зарубіжні партнери-спілки:

1. Об'єднання фотографів Азербайджану (AFB, м. Баку, Азербайджан).

2. Замойське фотографічне товариство (ZTF, Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne, м. Замостя, Польща).

3. Союз польських фотографів природи (Округ Розточансько-Підкарпатський) (ZPFP, Okręg Roztoczańsko-Podkarpacki Związek Polskich Fotografów Przyrody, Польща).

4. Фотоклуб Об'єднання митців Польської Республіки (Stowarzyszenie Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej, м. Варшава, Польща).

5. Галерея фотографії "Stylowy" (м. Замостя, Польща).

    

Зарубіжні партнери-університети:

1. Технічний університет Молдови (м. Кишинів, Республіка Молдова).

   

Зарубіжний партнер: Почесний доктор КНУТД Херш Чадха (доктор OPM (Гарвард), ARPS, м. Дубай, Об'єднані Арабські Емірати).