КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Освітньо-професійна програма 

ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 073 Менеджмент

Ступінь вищої освіти

бакалавр

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Спеціальність

073 Менеджмент

Кваліфікація

бакалавр з менеджменту

(Туристичний бізнес)

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньо-професійної програми ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС

Гарант освітньої програми:

Шацька Зорина Ярославівна, к.е.н., доцент

доцент кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів, які розширюють загальні компетентності  здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (ДВРЗК)

Члени проектної групи:

Ольшанська Олександра Володимирівна, д.е.н.,  

професор кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Каталог дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету економіки та бізнесу (ДВСПП)

Бугас Валерій Васильович, к.е.н., доцент,

професор кафедри бізнес-економіки Київського національного університету технологій та дизайну

Програма практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» освітньої програми «Туристичний бізнес» зі спеціальності 073 Менеджмент

Поліщук Дмитро Сергійович, студент

факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну

Завідувач випускової кафедри бізнес-економіки

Мельник Альона Олексіївна, д.е.н., професор 

Інформація про комплексний екзамен з фаху здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 073 Менеджмент