КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Каталог

дисциплін вільного вибору студентів спеціальної професійної підготовки

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» факультету економіки та бізнесу (ДВСПП)

Шифр блоку дисциплін

(семестр, кількість кредитів)

№ з/п

Назва дисципліни

Шифр кафедри, яка викладає дисципліну

1

2

3

4

ДВСПП 1

4 сем.

(3 кр. )

ВК Б.1

Електронна комерція

ЕКМр

ВК Б.2

Хмарні технології в економіці

ЕКМр

ВК Б.3

Тайм-менеджмент

Мн

ВК Б.4

Інформаційний менеджмент

Мн

ДВСПП 2

5 сем.

(5кр. )

ВК Б.5

Міжнародний облік та аудит

ОА

ВК Б.6

Бухгалтерський облік у прикладних програмних рішеннях

ОА

ВК Б.7

Фінансова глобалізація

ФФЕБ

ВК Б.8

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн

ФФЕБ

ДВСПП 3

5 сем.

(5 кр.)

ВК Б.9

Бренд-менеджмент

ЕКМр

ВК Б.10

Медіа-планування

ЕКМр

ВК Б.11

Міжнародна економіка

БЕТ

ДВСПП 4

6 сем.

(4 кр.)

ВК Б.12

Облік та звітність суб'єктів малого бізнесу

ОА

ВК Б.13

Менеджмент якості

Мн

ВК Б.14

Операційний менеджмент

Мн

ВК Б15

Комунікації в публічному адмініструванні

Мн

ВК Б.16

Фінансовий ринок та біржова діяльність

ФФЕБ

ВК Б.17

Поведінка споживача

ЕКМр

ВК Б.18

Інвестиційна діяльність підприємства

БЕТ

ВК Б.19

Туроперейтинг

БЕТ

ДВСПП 5

7 сем.

(4 кр.)

ВК Б.20

Облік у банках

ОА

ВК Б.21

Забезпечення ефективності управління

Мн

ВК Б.22

Антимонопольне регулювання

Мн

ВК Б.23

Фінансове планування

ФФЕБ

ВК Б.24

Управління продажами

ЕКМр

ВК Б.25.

Аналіз, моделювання та управління ризиками

ЕКМр

ВК Б.26

Економіка і організація інноваційної діяльності

БЕТ

ВК Б.27

Проектування підприємств індустрії моди

ТКВШ

ВК Б.28

Організація готельного господарства

ПБ

ДВСПП 6

7 сем.

(4 кр.)

ВК Б.29

Облік у бюджетних установах

ОА

ВК Б.30

Менеджмент корпоративних структур

Мн

ВК Б.31

Управління розвитком інфраструктури (міста, регіону, країни)

Мн

ВК Б.32

Інвестування

ФФЕБ

ВК Б.33

Психологія реклами

ЕКМр

ВК Б.34

Бізнес-аналітика

ЕКМр

ВК Б.35

Економічний успіх підприємств

БЕТ

ДВСПП 7

7 сем.

(4 кр.)

ВК Б.36

Облікова політика підприємства

ОА

ВК Б.37

Менеджмент персоналу

Мн

ВК Б.38

Інноваційний менеджмент

Мн

ВК Б.39

Державні та місцеві фінанси

ФФЕБ

ВК Б.40

Кадровий менеджмент суб'єктів публічної сфери

Мн

ВК Б.41

Маркетинг промислових підприємств

ЕКМр

ВК Б.42

Імітаційне моделювання

ЕКМр

ВК Б.43

Митна справа

БЕТ

ВК Б.44

Індустрія моди

ХМК

ВК Б.45

Модні тренди

ХМК

ВК Б.46

Зелений туризм

БЕТ

ДВСПП 8

7 сем.

(4 кр.)

ВК Б.47

Міжнародні станадарти (МСФЗ, МСА)

ОА

ВК Б.48

Виробничий менеджмент

Мн

ВК Б.49

Стратегічний менеджмент

Мн

ВК Б.50

Менеджмент якості послуг державних та муніципальних органів влади

Мн

ВК Б.51

Бюджетна система

ФФЕБ

ВК Б.52

Міжнародний маркетинг

ЕКМр

ВК Б.53

Моделі економічної динаміки

ЕКМр

ВК Б.54

Витрати підприємства

БЕТ

ДВСПП 9

8 сем.

(3 кр.)

ВК Б.55

Обліково-інформаційні системи і технології в аналізі та аудиті

ОА

ВК Б.56

Менеджмент ресурсів

Мн

ВК Б.57

Соціально-орієнтований менеджмент

Мн

ВК Б.58

Управлінський контроль в публічній сфері

Мн

ВК Б.59

Фінансування зовнішньо-економічної діяльності

ФФЕБ

ВК Б.60

Паблік рілейшнз

ЕКМр

ВК Б.61

Системи підтримки прийняття рішень

ЕКМр

ВК Б.62

Проектний аналіз

БЕТ

ВК Б.63

PR and fashion promoshin

ЕКМр

ВК Б.64

Туристична логістика

ЕКМр

ДВСПП 10

8 сем.

(3 кр.)

ВК Б.65

Облік і звітність в оподаткуванні

ОА

ВК Б.66

Менеджмент сталого розвитку

Мн

ВК Б.67

Стаффінг

Мн

ВК Б.68

Соціальне страхування

ФФЕБ

ВК Б.69

Маркетинг послуг

ЕКМр

ВК Б.70

Актуарні розрахунки

ЕКМр

ВК Б.71

Організація ресторанного господарства

ПБ

ДВСПП 11

8 сем.

(3 кр.)

ВК Б.72

Облік у зарубіжних країнах

ОА

ВК Б.73

Забезпечення ефективності управління

Мн

ВК Б.74

Рекрутинг

Мн

ВК Б.75

Бюджетний менеджмент

Мн

ВК Б.76

Банківська справа

ФФЕБ

ВК Б.77

Інтернет-маркетинг

ЕКМр

ВК Б.78

Технологія створення програмних та інтелектуальних систем

ЕКМр

ВК Б.79

Зовнішньоекономічна діяльність

БЕТ