КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»

 освітньо-професійної програми

ЕКСПЕРТИЗА ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРАЛІВ ТА ВИРОБІВ

 

№ з/п

Назва дисципліни, курс

1 курс

1

Філософія, політологія та соціологія

2

Українська та зарубіжна культура

3

Іноземна мова

4

Фізичне виховання (позакредитна)

5

Вища та прикладна математика

6

Інженерна та комп'ютерна графіка

7

Вступ до фаху: Основи експертизи текстильних матеріалів

8

Фізика

9

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

10

Навчальна практика

11

Ділова українська мова

2 курс

12

Іноземна мова

13

Фізичне виховання (позакредитна)

14

Хімія

15

Інформаційні системи та технології

16

Теоретичні основи експертизи текстилю

17

Квалітологія текстильного виробницва

18

Матеріалознавство

19

Прикладна механіка

20

Експертиза текстильних матеріалів

21

Навчальна практика

3 курс

22

Іноземна мова фахового спрямування

23

Професійні комунікації

24

Основи технології виробів

25

Асортимент текстильних матеріалів та виробів

26

Ідентифікація товарів

27

Навчальна практика

4 курс

28

Основи теплотехніки та тепломасопереносу

29

Економіка та бізнес

30

Експертиза товарів легкої промисловості

31

Екологічна експертиза текстилю

32

Ідентифікація товарів

33

Іноземна мова фахового спрямування

34

Виробнича практика

35

Комплексний екзамен з фаху