КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»

за освітньо-професійною програмою

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

№ з/п

Назва дисципліни, курс

1 курс

1

Українська та зарубіжна культура

2

Філософія, політологія та соціологія

3

Іноземна мова

4

Технологічні основи автоматизації

5

Фізика

6

Вища математика

7

Основи екології

8

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

9

Навчальна практика

10

Фізичне виховання

2 курс

11

Іноземна мова

12

Теорія ймовірності та математична статистика

13

Ділова українська мова

14

Комп’ютерні технології та програмування

15

Комп’ютерно-інтегровані технології

16

Моделювання комп’ютерно-інтегрованих систем

17

Технологічні вимірювання та прилади

18

Електротехніка та електроніка

19

Технічна механіка

20

Навчальна практика

21

Фізичне виховання

3 курс

22

Іноземна мова фахового спрямування

23

Технічні засоби автоматизації, гнучке автоматизоване виробництво і роботизовані комплекси

24

Теорія автоматичного керування

25

Технологічні вимірювання та прилади

26

Архітектура комп’ютерних систем і мереж та програмування систем реального часу

27

Основи охорони праці

28

Виробнича практика

4 курс

29

Іноземна мова фахового спрямування

30

Теорія автоматичного керування

31

Архітектура комп’ютерних систем і мереж та програмування систем реального часу

32

Підприємництво та бізнес

33

Виробнича практика