КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

Перелік обов’язкових анотованих дисциплін

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»

 освітньо-професійної програми

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ДИЗАЙН)

 

№ з/п

Назва дисципліни, курс

1 курс

1

Українська та зарубіжна культура

2

Ділова українська мова

3

Філософія, політологія та соціологія

4

Іноземна мова

5

Фізичне виховання

6

Вища та прикладна математика

7

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

8

Інженерна та комп’ютерна графіка

9

Теорія та історія педагогіки

10

Психологія

11

Навчальна практика

2 курс

12

Іноземна мова

13

Фізичне виховання (позакредитна)

14

Інформаційні системи та технології

15

Теорія та історія педагогіки

16

Професійна педагогіка

17

Технічне забезпечення професійної діяльності

18

Основи технології виробів легкої промисловості (швейних виробів)

19

Художньо-графічна композиція костюма

20

Основи прикладної антропології

21

Навчальна практика

3 курс

22

Іноземна мова фахового спрямування

23

Професійна педагогіка

24

Методика професійного навчання

25

Технічне забезпечення професійної діяльності

26

Основи технології виробів легкої промисловості (швейних виробів)

27

Основи конструювання швейних виробів

28

Навчальна практика

4 курс

29

Іноземна мова фахового спрямування

30

Технічне забезпечення професійної діяльності

31

Основи конструювання швейних виробів

32

Квалітологія швейного виробництва

33

Комп’ютерний дизайн виробів

34

Художнє проектування виробів легкої промисловості

35

Навчальна практика