КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД ОТРИМАВ СТАТУС-ЗВАННЯ «ВИБІР УКРАЇНИ 2016»
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ
ДО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
В 2017 РОЦІ

 

Правила прийому до КНУТД в 2017 р.

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (Громадяни України)

Додаток 3. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

Додаток 4. Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття ступеня магістра за спорідненою спеціальністю

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Додаток 6. Перелік спеціальностей, щодо яких застосовуються пункти 3.2, 3.9, 6.5, 10.3 Правил прийому

Додаток 7. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році

Додаток 8. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 200

Додаток 9. Таблиця переведення середнього бала диплома ступеня «Бакалавр» (ОКР «Спеціаліст»), обрахованого за 5-бальною шкалою, в шкалу 60-100 балів

Додаток 10. Перелік досягнень з наукової та організаційної робіт, за які нараховуються додаткові бали при вступі на здобуття ступеня «Магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

Додаток 11. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році

Додаток 12. Правила прийому до аспірантури Київського національного університету технологій та дизайну в 2017 році

Додаток 13. Правила прийому до докторантури Київського національного університету технологій та дизайну в 2017 році

Додаток 14. Положення про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році

все о строительстве, ремонте и обустройстве