КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД)

ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ

1 жовтня 1930 року відбувся урочистий акт відкриття Київського політехнічного інституту шкіряної промисловості, створеного рішенням Вищої ради народного господарства на базі Київського політехнічного інституту. Ця подія й поклала початок відліку славетної історії сучасного Київського національного університету технологій та дизайну. Проте перші витоки створення нашого університету сягають кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Засновниками навчального закладу були: Гінзбург Олександр Маркович (директор), доцент Котов Михайло Павлович (пізніше професор, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки), професор Соколов Юрій Дмитрович (згодом член-кореспондент АН УРСР), професор Душський П.Є., доцент Казанський М.Р. (пізніше доктор технічних наук, професор), Нікітін В.М., Поспєхов Д.А., Тополянський М.Г. та інші.

Першою юридичною адресою сучасного університету була Велика Житомирська, 32.

До складу інституту входило 3 факультети: хіміко-технологічний, механіко-технологічний, інженерно-економічний.

У 1930 році було оголошено набір на 1 курс. Другий, третій та четвертий курси були укомплектовані студентами Київського, Харківського та Одеського політехнічних інститутів.

В 1930-1931 навчальному році в інституті працювало 32 фахівці професорсько-викладацького складу.

Перший випуск спеціалістів відбувся в 1932 році.

За перші 5 років (1931-1935) інститут підготував 102 інженери. Щорічний випуск в 1936 та 1937 роках становив 110 спеціалістів.

З 1937 року університет (тоді інститут) розташовується за вулицею Немировича-Данченка, 2 (на той час вулиця Кловська, 16), де до революції були казарми Миргородського кінного полку. Будівлю на вулиці Велика Житомирська було передано під гуртожиток.

За період 1936-1941 років випуск інженерів становив 1158 спеціалістів.

У 1941 році було здійснено останній, довоєнний випуск інженерів – 240 фахівців.

З перших днів війни багато викладачів, співробітників, випускників та студентів інституту добровільно вступили до лав Червоної Армії. Вони брали участь в бойових діях на всіх фронтах Другої світової війни.

Наприкінці червня 1941 року інститут одержав розпорядження про підготовку до евакуації. І вже 1 жовтня 1941 року два залізничних ешелони з майном і невеликим особовим складом інституту прибули на станцію Хромпік міста Первоуральска, Свердловської області. Інститут розмістився на базі шкіряного заводу міста Хромпік. Вже влітку 1942 року було випущено 35 інженерів, а в 1943-1944 роках інститут випускав по 38 інженерів.

У червні 1944 року інститут повернувся до Києва і став готувати спеціалістів не лише з наявних спеціальностей (хіміко-технологічної, механіко-технологічної, інженерно-економічної), а ще за двома спеціальностями «Технологія швейного виробництва» та «Технологія трикотажного виробництва». З цього часу інститут має назвуКиївський технологічний інститут легкої промисловості (КТІЛП). Під цією назвою інститут проіснував 48 років.

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ В ДОБУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

У 1992 році Київський технологічний інститут легкої промисловості був акредитований за четвертим (вищим) рівнем спеціальної підготовки та перейменований на Державну академію легкої промисловості України (ДАЛПУ), а 30 серпня 1999 року – в Київський державний університет технологій та дизайну (КДУТД).

Враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності та вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, за указом президента України Л.Д. Кучми від 07.08.2001 року № 591/2001 університет отримав статус національного і став називатися Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД).

На сьогодні Київський національний університет технологій та дизайну – це навчальний заклад IV рівня акредитації (сертифікат про акредитацію серія РД-IV №1124433 від 5 червня 2013 року), ліцензія МОНУ

У 2015 році Розпорядженням Кабінету Міністрів до КНУТД приєднано вищий навчальний заклад – Міжгалузева академія управління.

Починаючи з 2015 року, університет готує  висококваліфікованих фахівців, які спроможні якісно працювати у сфері підприємництва та права.

У 2016- 2017 н.р. згідно «Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 КНУТД здійснює підготовку фахівців з 14 галузей знань, 12 спеціальностей за ОКР «молодший спеціаліст», 21 спеціальності за ступенем «бакалавр», 15 спеціальностей за ОКР «спеціаліст», 17 спеціальностей за ступенем «магістр».

Також університет готує кандидатів та докторів наук за 12 спеціальностями, які можуть захищати свої дисертації у шести спеціалізованих вчених радах.

Крім того, згідно з ліцензією КНУТД надає такі освітні послуги:

 • підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами;
 • підготовка до вступу до вищих навчальних закладів громадян України;
 • підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами (спеціальностями) (в межах ліцензованих обсягів відповідних напрямів (спеціальностей));
 • підготовка іноземців та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальні заклади.

З метою забезпечення економічної ефективності освітньої діяльності в університеті в 2016 р. була проведена реструктуризація структури факультетів економіки та бізнесу та юридичного факультету, останній було перейменовано на факультет підприємництва та права (наказ КНУТД №21 від 18.02.2016 р.) та реорганізовано Інститут післядипломної освіти (наказ КНУТД №21 від 18.02.16, наказ КНУТД № 39-015 від 30.06.16).

Всього в університеті на факультетах, в інститутах та коледжах навчається понад 10 тисяч студентів.

 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Міжнародне співробітництво є невід’ємною частиною діяльності КНУТД. Воно розпочалося ще у 1948 році, коли на навчання було прийнято чотирьох іноземних громадян. З 1966 року в Університеті почав функціонувати деканат по роботі з іноземними громадянами. За цей час Університет підготував більш ніж 1700 спеціалістів з 71 країни світу.

Важливим напрямом міжнародного співробітництва є членство КНУТД у міжнародних освітніх та виробничих асоціаціях, так університет є членом Європейської мережі підтримки підприємств «EEN – Enterprise Europe Network» (з 2011 р.) – 600 організацій, які входять у 250 консорціумів з 40 країн, в тому числі 27 країн Європейського Союзу (9 членів від України).

З метою встановлення наукових, освітніх та ділових зв’язків із міжнародними партнерами протягом 2016 року університет приймав делегації з: Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Бангладеш, Грузії, Єгипту, Іраку, Ірану, Еквадору, КНР, Конго, Пакистану, Палестини, Молдови, Марокко, Росії, Сирії, Домініканської Республіки, Туреччини, Туркменістану, Узбекистану, Польщі, Греції, Аргентини, Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів, Німеччини, Італії, Франції, Великобританії.

У 2016-2017 навчальному році в університеті навчається 444 іноземці з 20 країн світу. Підготовка студентів здійснюється на 7 факультетах та науково-дослідницьких інститутів університету

 

ПРО УНІВЕРСИТЕТ

До складу університет входять  факультети:

 • дизайну;
 • індустрії моди;
 • мехатроніки та комп’ютерних технологій;
 • хімічних та біофармацевтичних технологій;
 • економіки та бізнесу;
 • підприємництва та права;
 • ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (м. Черкаси).

Інститути:

 • Навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання;
 • Науково-дослідний інститут економіки.

Коледжі:

 • Коледж КНУТД, м. Київ;
 • Коледж легкої промисловості, м. Львів;
 • Промислово-економічний коледж, м. Чернігів.

В університеті працює 1528 осіб. Навчально-виховний процес забезпечує 650 науково-педагогічних працівників, які мають високий професійний та науково-методичний рівень, серед яких 295 мають науковий ступінь доктора або кандидата наук, що складає 67,7% від загальної кількості науково-педагогічних працівників (630 за штатом).

 • Докторів наук, професорів – 70 осіб;
 • Кандидатів наук, доцентів – 268 осіб;
 • Заслужених діячів науки і техніки України – 4 особи;
 • Заслужених працівників у сфері послуг України – 1 особа;
 • Заслужених працівників народної освіти – 7 осіб;
 • Заслужених економістів України – 4 особи;
 • Заслужених працівників промисловості України – 1 особа;
 • Академіків Національної академії наук – 1 особа;
 • Лауреатів Державної премії в галузі науки та техніки – 16 осіб.

   

НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Науково-інноваційну діяльність університету забезпечують 18 наукових шкіл, 2 мистецькі школи, 6 наукових напрямів економічного спрямування та 33 наукові лабораторії.

Групі вчених нашого університету Указом Президента України N675/2014, на підставі подання Комітету з Державних премій України, присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки 2013 року за роботу «Поліфункціональні шкіряні та хутрові матеріали». Групі вчених присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки 2014 року за роботу «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями».

Науково-педагогічними працівниками університету в 2016 році виконувалось 16 держбюджетних тем за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, а саме:

 • фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення сталого розвитку суспільства і держави;
 • найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук;
 • найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій;
 • фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства;
 • інформаційні та комунікаційні технології;
 • раціональне природокористування;
 • науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;
 • нові речовини та матеріали.

  

ВИЗНАННЯ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ В УКРАЇНІ ТА У СВІТІ

Плідна робота викладачів і науковців університету дозволила утримувати достойні місця у національних та міжнародних рейтингах

Головним здобутком колективу університету є успішне входження в коло найкращих дизайнерських ВНЗ світу в 2017 році – 75 місце в рейтингу The Top 100 Fashion Schools In The World 2017 (ТОП-100 дизайнерських ВНЗ світу), при чому наш Університет є єдиним представником українських ВНЗ і навіть ВНЗ Східної Європи.

У рейтингу «Консолідований рейтинг вишів України» наш університет займає 26 місце та 8 місце серед столичних вишів. Київський національний університет технологій та дизайну в рейтингу «Кращі ВНЗ України» – 27 місце, у міжнародному рейтингу науково-метричної бази Scopus – 38 місце серед навчальних закладів України, за останніми результатами рейтингу Інтернет- присутності Webometrics – 37 місце, у рейтингу веб-сайтів – 6 місце по Україні і 2 місце по Києву.

За офіційними даними державних органів статистики України, у результаті дослідження методом ICCA – 50 (Congress and Conventional Association at 50) серед підприємств, які працюють в Україні, згідно з показниками фінансово-господарської діяльності Київський національний університет технологій та дизайну за вагомий внесок у розвиток України було нагороджено статус-званням «Вибір України 2016 року».

За багаторічну сумлінну, плідну працю колектив університету був неодноразово нагороджений грамотами, подарунками від Президента України, Кабінету міністрів України, Верховної ради України, Київського міського голови, дипломами міжнародного та всеукраїнського рівня за наукові досягнення та участь в конкурсах та виставках. У 2007 році Головою Української православної церкви Університет було нагороджено грамотою та медаллю «За благодійність».

Понад 85 років існування університету дало змогу підготувати багато висококваліфікованих фахівців, які працюють у всіх регіонах України та за її межами. Серед них відомі державні та політичні діячі, визначні науковці, керівники відомств, підприємств, організацій та установ, провідні українські модельєри та дизайнери.

Сьогодні університет розвивається як великий науково-дослідний комплекс, зберігаючи все краще від класичного університету та реалізуючи програми інноваційного розвитку. Однією з основних стратегічних цілей є підвищення конкурентоздатності серед провідних європейських науково-освітніх центрів. Ми знаходимось на шляху інтеграції у європейський освітній, науковий та інформаційний простір.

все о строительстве, ремонте и обустройстве