КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВСТУПУ ДО КНУТД У 2017 РОЦІ
1. Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів та творчого конкурсу при вступі на І курс для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»
2. Програми фахових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» при вступі на ІІ (ІІІ) курс з нормативним терміном навчання

2.1.  Спеціальність 015 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості»

2.2.  Спеціальність 015 «Професійна освіта. Дизайн»

2.3.  Спеціальність 022 «Дизайн»

2.4.  Спеціальність 051 «Економіка»(Економіка індустрії моди)

2.5.  Спеціальність 051 «Економіка» (Міжнародна економіка)

2.6.  Спеціальність 051 «Економіка» (Економіка підприємства)

2.7.  Спеціальність 051 «Економіка» (Економічна кібернетика)

2.8.  Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» (Облік, аудит і оподаткування)

2.9.  Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»(Фінансово-кредитна діяльність суб’єктів господарювання)

2.10.  Спеціальність 073 «Менеджмент»(Туристичний бізнес)

2.11.  Спеціальність 073 «Менеджмент»(Менеджмент організацій)

2.12.  Спеціальність 073 «Менеджмент»(Менеджмент персоналу)

2.13.  Спеціальність 073 «Менеджмент» (Виставковий бізнес)

2.14.  Спеціальність 075 «Маркетинг»(Бізнес-маркетинг та комунікації)

2.15.1  Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Підприємництво та комерційна діяльність)

2.15.2. Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (ІТ-підприємництво)

2.16.  Спеціальність 081 «Право»(Господарсько-правова діяльність)

2.17.  Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» (Інформаційні технології проектування)

2.18.  Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» (Комп’ютерна інженерія)

2.19.  Спеціальність 131 «Прикладна механіка»(Прикладна механіка)

2.20.  Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»(Машинобудування)

2.21.  Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»(Електромеханіка)

2.22.  Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»(Електротехніка та електротехнології)

2.23.  Спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» (Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

2.24.  Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні техніка»(Метрологія, стандартизація та сертифікація)

2.25.  Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»(Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів)

2.26.  Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»(Хімічні технології та дизайн волокнистих систем)

2.27.  Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»(Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика)

2.28.  Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»(Технологія та експертиза шкіри і хутра)

2.29.  Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»(Біотехнологія)

2.30.  Спеціальність 171 «Електроніка»(Електронні пристрої та системи)

2.31.  Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»(Конструювання та технології швейних виробів)

2.32.  Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»(Технології та дизайн трикотажу)

2.33.  Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»(Експертиза текстильних матеріалів та виробів)

2.34.  Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»(Проектування взуття та галантерейних виробів)

2.35. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Індустрія моди)

2.36.  Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»(Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості)

2.37.  Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»(Промислова фармація)

3. Програми додаткових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня «Бакалавра» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», здобутого за іншою спеціальністю

3.1. Українська мова (Спеціальності: 015 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості», 182 «Технології легкої промисловості» (Конструювання та технології швейних виробів; Технології та дизайн трикотажу; Експертиза текстильних матеріалів та виробів; Проектування взуття та галантерейних виробів; Індустрія моди)

3.2. Живопис (Спеціальність 022 «Дизайн»)

3.3. Історія держави і права України та зарубіжних країн (Спеціальність 081 «Право»)

3.4. Основи економічної теорії (Спеціальності: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)

3.5. Алгоритмізація та програмування (Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»)

3.6. Основи програмування (Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»)

3.7. Теорія автоматичного керування (Спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»)

3.8. Технічна механіка (Спеціальності 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Електромеханіка))

3.9. Фізика (розділ «Електрика») (Спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Електротехніка та електротехнології); 171 «Електроніка»)

3.10. Основи метрології та вимірювальної техніки (Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні техніка»)

3.11. Хімія (Спеціальності: 161 «Хімічні технології та інженерія»; 162 «Біотехнології та біоінженерія»; 226 «Фармація, промислова фармація»)

3.12. Рисунок (Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості))

4. Програми фахових вступних випробувань на здобуття освітнього ступеня «Магістр»

4.1.  Спеціальність 022 «Дизайн»

4.2.  Спеціальність 051 «Економіка» (Бізнес-економіка)

4.3.  Спеціальність 051 «Економіка» (Бізнес-аналітика)

4.4.  Спеціальність 051 «Економіка» (Міжнародний бізнес та комерція)

4.5.  Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» (Управлінський облік і податковий едвайзинг)

4.6.  Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» (Міжнародний облік і аудит - консалтинг)

4.7.  Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»(Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу)

4.8.  Спеціальність 073 «Менеджмент» (Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання)

4.9.  Спеціальність 073 «Менеджмент» (Управління інноваційною діяльністю)

4.10.  Спеціальність 073 «Менеджмент» (Управління розвитком організації)

4.11.  Спеціальність 073 «Менеджмент» (Туристичний бізнес)

4.12.  Спеціальність 073 «Менеджмент» (Бізнес-адміністрування)

4.13.  Спеціальність 073 «Менеджмент» (Малий та середній бізнес)

4.14.  Спеціальність 075 «Маркетинг» (Комунікаційний маркетинг)

4.15.  Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Підприємництво та сервісна діяльність)

4.16.  Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» (Інформаційні технології проектування)

4.17.  Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»(Комп’ютерна інженерія)

4.18.  Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»(Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування)

4.19.1.  Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»(Електропобутова техніка)

4.19.2. Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Енергоменеджмент)

4.20.  Спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»(Автоматизоване управління технологічними процесами)

4.21.  Спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»(Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва)

4.22.  Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні техніка»(Метрологія та вимірювальна техніка)

4.23.  Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні техніка»(Якість, стандартизація та сертифікація)

4.24.  Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів)

4.25.  Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Хімічні технології та дизайн волокнистих систем)

4.26.  Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика)

4.27.  Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Технологія та експертиза шкіри і хутра)

4.28.  Спеціальність 171 «Електроніка» (Електронні системи)

4.29.  Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»(Конструювання та технології швейних виробів)

4.30.  Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Проектування взуття та галантерейних виробів)

4.31.  Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Технології та дизайн трикотажу)

4.32.  Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Експертиза текстильних матеріалів та виробів)

4.33.  Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості»(Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості)

4.34.  Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» (Промислова фармація)

4.35. Спеціальність 015.17 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості» (Технологія виробів легкої промисловості)

4.36. Спеціальність 015.17 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості» (Дизайн)

5. Програми додаткових вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на базі ступеня «Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст», здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

5.1. Рисунок (Спеціальності: 022 «Дизайн»; 182 «Технології легкої промисловості»(Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості))

5.2. Економічна теорія (Спеціальності: 051 «Економіка»; 071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 073 «Менеджмент»; 075 «Маркетинг»; 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)

5.3. Математичні методи дослідження операцій (Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»)

5.4. Комп’ютерна схемотехніка (Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»)

5.5. Технологія та обладнання галузей легкої промисловості (Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»)

5.6. Електричні машини (Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Електропобутова техніка))

5.7. Автоматизоване управління (Спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»)

5.8. Теоретичні основи метрології та вимірювальної техніки (Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»)

5.9. Загальна хімічна технологія (Спеціальності: 161 «Хімічні технології та інженерія», 226 «Фармація, промислова фармація»)

5.10. Енергетична електроніка (Спеціальність 171 «Електроніка»)

5.11. Основи технології виробів легкої промисловості (Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Конструювання та технології швейних виробів)

5.12. Основи технології виробів легкої промисловості (Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Технології та дизайн трикотажу)

5.13. Основи технології виробів легкої промисловості (Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Експертиза текстильних матеріалів та виробів)

5.14. Основи технології виробів легкої промисловості (Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Проектування взуття та галантерейних виробів)

5.15. Історія держави і права України та зарубіжних країн (Спеціальність 081 «Право»)

5.16. Загальна педагогіка (Спеціальність 015.17 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості» (Технологія виробів легкої промисловості; Дизайн)

5.17. «Електронні системи в енергетиці» (Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Енергоменеджмент))

6. Програма з іноземної мови для здобуття освітнього ступеня «Магістр»
все о строительстве, ремонте и обустройстве