КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВСТУПУ ДО КНУТД У 2016 РОЦІ
1. Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів та творчого конкурсу при вступі на І курс для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»
2. Програми фахових вступних випробувань при вступі на ІІ (ІІІ) курс (зі скороченим терміном навчання)
для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» за умови вступу на споріднену спеціальність

2.1. Спеціальність 015 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості»

2.2. Спеціальність 015 «Професійна освіта. Дизайн»

2.3. Спеціальність 022 «Дизайн»

2.4. Спеціальність 051 «Економіка» (Економіка підприємства)

2.5. Спеціальність 051 «Економіка» (Економічна кібернетика)

2.6. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» (Облік, аудит і оподаткування)

2.7. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Фінансово-кредитна діяльність суб’єктів господарювання)

2.8. Спеціальність 073 «Менеджмент» (Менеджмент виставкової діяльності)

2.9. Спеціальність 073 «Менеджмент» (Інноваційний менеджмент)

2.10. Спеціальність 073 «Менеджмент» (Туристичний бізнес)

2.11. Спеціальність 073 «Менеджмент» (Менеджмент персоналу)

2.12. Спеціальність 075 «Маркетинг» (Бізнес-маркетинг та комунікації)

2.13. Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Підприємництво та комерційна діяльність)

2.14. Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Бізнес-технологій у підприємництві)

2.15. Спеціальність 081 «Правознавство» (Господарсько-правова діяльність)

2.16. Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (Комп’ютерні науки)

2.17. Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» (Комп’ютерна інженерія)

2.18. Спеціальність 131 «Прикладна механіка» (Прикладна механіка)

2.19. Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» (Машинобудування)

2.20. Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Електромеханіка)

2.21. Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Електротехніка та електротехнології)

2.22. Спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» (Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

2.23. Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні техніка» (Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології)

2.24. Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні техніка» (Метрологія, стандартизація та сертифікація)

2.25. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Технічна електрохімія)

2.26. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів)

2.27. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Технологія та експертиза шкіри і хутра)

2.28. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Хімічні технології волокон)

2.29. Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія» (Біотехнологія)

2.30. Спеціальність 171 «Електроніка» (Електронні пристрої та системи)

2.31. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Конструювання та технології швейних виробів)

2.32. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Технології та дизайн трикотажу)

2.33. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Експертиза текстильних матеріалів та виробів)

2.34. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Проектування взуття та галантерейних виробів)

2.35. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості)

2.36. Спеціальність 226 «Фармація» (Технології фармацевтичних препаратів)

3. Програми фахових вступних випробувань при вступі на ІІ (ІІІ) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця)
для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» за умови вступу на іншу спеціальність

3.1. Напрям підготовки 6.010104 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості»

3.2. Напрям підготовки 6.010104 «Професійна освіта. Дизайн»

3.3. Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн»

3.4. Напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»

3.5. Напрям підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»

3.6. Напрям підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

3.7. Напрям підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

3.8. Напрям підготовки 6.030507 «Маркетинг»

3.9. Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

3.10. Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

3.11. Напрям підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»

3.12. Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

3.13. Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент» (менеджмент туристичного бізнесу)

3.14. Напрям підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки»

3.15. Напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»

3.16. Напрям підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

3.17. Напрям підготовки 6.050501 «Прикладна механіка»

3.18. Напрям підготовки 6.050502 «Інженерна механіка»

3.19. Напрям підготовки 6.050503 «Машинобудування»

3.20. Напрям підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»

3.21. Напрям підготовки 6.050702 «Електромеханіка»

3.22. Напрям підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та системи»

3.23. Напрям підготовки 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»

3.24. Напрям підготовки 6.051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація»

3.25. Напрям підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» (технічна електрохімія)

3.26. Напрям підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» (технології обробки шкіри та хутра)

3.27. Напрям підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» (хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів)

3.28. Напрям підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» (хімічні технології волокон)

3.29. Напрям підготовки 6.051401 «Біотехнологія»

3.30. Напрям підготовки 6.051601 «Технологія та дизайн текстильних матеріалів»(технології та дизайн трикотажу)

3.31. Напрям підготовки 6.051601 «Технологія та дизайн текстильних матеріалів» (експертиза текстильних матеріалів та виробів)

3.32. Напрям підготовки 6.051602 «Технологія виробів легкої промисловості» (конструювання та технології швейних виробів)

3.33. Напрям підготовки 6.051602 «Технологія виробів легкої промисловості» (моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості)

3.34. Напрям підготовки 6.051602 «Технологія виробів легкої промисловості» (проектування взуття та галантерейних виробів)

3.35. Напрям підготовки 6.120201 «Фармація»

3.36. Напрям підготовки 6.140102 «Побутове обслуговування»

4. Програми додаткових вступних випробувань для здобуття ступеня «Бакалавра»
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю

4.1. Українська мова (Напрями підготовки: 6.010104 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості»; 6.010104 «Професійна освіта. Дизайн»; 6.051601 «Технологія та дизайн текстильних матеріалів»(технології та дизайн трикотажу; експертиза текстильних матеріалів та виробів); 6.051602 «Технологія виробів легкої промисловості» (конструювання та технології швейних виробів; проектування взуття та галантерейних виробів))

4.2. Живопис (Напрям підготовки: 6.020207 «Дизайн»)

4.3. Історія держави і права зарубіжних країн (Напрям підготовки: 6.030401 «Правознавство»)

4.4. Основи економічної теорії (Напрями підготовки: 6.030502 «Економічна кібернетика»; 6.030504 «Економіка підприємства»; 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»; 6.030507 «Маркетинг»; 6.030508 «Фінанси і кредит»; 6.030509 «Облік і аудит»; 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»; 6.030601 «Менеджмент»; 6.030601 «Менеджмент. Менеджмент туристичного бізнесу»; 6.140102 «Побутове обслуговування»)

4.5. Алгоритмізація та програмування (Напрям підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки»)

4.6. Основи програмування (Напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»)

4.7. Теорія автоматичного керування (Напрям підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»)

4.8. Технічна механіка (Напрями підготовки: 6.050501 «Прикладна механіка»; 6.050502 «Інженерна механіка»; 6.050503 «Машинобудування»; 6.050702 «Електромеханіка»)

4.9. Фізика (розділ «Електрика») (Напрями підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»; 6.050802 «Електронні пристрої та системи»)

4.10. Основи метрології та вимірювальної техніки (Напрями підготовки: 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»; 6.051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація»)

4.11. Хімія (Напрями підготовки: 6.051301 «Хімічна технологія» (технічна електрохімія, технології обробки шкіри та хутра, хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів, хімічні технології волокон); 6.051401 «Біотехнологія»; 6.120201 «Фармація»)

4.12. Рисунок (Напрям підготовки 6.051602 «Технологія виробів легкої промисловості» (моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості))

5. Програми фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

5.1. Спеціальність 015 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості»

5.2. Спеціальність 015 «Професійна освіта. Дизайн»

5.3. Спеціальність 022 «Дизайн»

5.4. Спеціальність 051 «Економіка» (Бізнес-економіка)

5.5. Спеціальність 051 «Економіка» (Економіка підприємства)

5.6. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» (Облік і аудит в промисловості)

5.7. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу)

5.8. Спеціальність 081 «Право» (Господарсько-правова діяльність)

5.9.  Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» (Системне програмування)

5.10.  Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» (Спеціалізовані комп’ютерні системи)

5.11.  Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Конструювання та технології швейних виробів)

5.12. Спеціальність 226 «Фармація» (Технології фармацевтичних препаратів)

6. Програми фахових вступних випробувань на здобуття освітнього ступеня «Магістр»

6.1. Спеціальність 022 «Дизайн»

6.2. Спеціальність 051 «Економіка» (Бізнес-економіка)

6.3. Спеціальність 051 «Економіка» (Бізнес-аналітика)

6.4. Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» (Облік і аудит в промисловості)

6.5. Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу)

6.6. Спеціальність 073 «Менеджмент» (Управління розвитком організації)

6.7. Спеціальність 073 «Менеджмент» (Управління інноваційною діяльністю)

6.8. Спеціальність 073 «Менеджмент» (Малий та середній бізнес)

6.9. Спеціальність 073 «Менеджмент» (Фінансово-економічна безпека суб'єктів господарювання)

6.10. Спеціальність 073 «Менеджмент» (Бізнес-адміністрування. Управління підприємствами в країнах ЄС)

6.11. Спеціальність 073 «Менеджмент» (Бізнес-адміністрування. Менеджмент фешн-індустрії)

6.12. Спеціальність 075 «Маркетинг» (Комунікаційний маркетинг)

6.13. Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Підприємництво та сервісна діяльність)

6.14. Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (Інформаційні технології проектування)

6.15. Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» (Системне програмування)

6.16. Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» (Спеціалізовані комп’ютерні системи)

6.17. Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» (Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування)

6.18. Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Електропобутова техніка)

6.19. Спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» (Автоматизоване управління технологічними процесами)

6.20. Спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» (Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва)

6.21. Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні техніка» (Метрологія та вимірювальна техніка)

6.22. Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні техніка» (Якість, стандартизація та сертифікація)

6.23. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів)

6.24. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Технологія та експертиза шкіри і хутра)

6.25. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Хімічні технології волокон)

6.26. Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» (Технічна електрохімія)

6.27. Спеціальність 171 «Електроніка» (Електронні системи)

6.28. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Конструювання та технології швейних виробів)

6.29. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Технології та дизайн трикотажу)

6.30. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Експертиза текстильних матеріалів та виробів)

6.31. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Проектування взуття та галантерейних виробів)

6.32. Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості)

6.33. Спеціальність 226 «Фармація» (Технології фармацевтичних препаратів)

7. Програми додаткових вступних випробувань для здобуття ступеня «Магістра» і освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліста»
на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

7.1. Загальна педагогіка (Спеціальність 015 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості»; «Професійна освіта. Дизайн»)

7.2. Рисунок (Спеціальності: 022 «Дизайн»; 182 «Технології легкої промисловості» (Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості))

7.3. Економічна теорія (Спеціальності: 051 «Економіка»; 071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 073 «Менеджмент»; 075 «Маркетинг»; 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)

7.4. Теорія держави і права (Спеціальність 081 «Право»)

7.5. Математичні методи дослідження операцій (Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»)

7.6. Комп’ютерна схемотехніка (Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»)

7.7. Технологія та обладнання галузей легкої промисловості (Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»)

7.8. Електричні машини (Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»)

7.9. Автоматизоване управління (Спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»)

7.10. Теоретичні основи метрології та вимірювальної техніки (Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні техніка»)

7.11. Загальна хімічна технологія (Спеціальності: 161 «Хімічні технології та інженерія», 226 «Фармація»)

7.12. Енергетична електроніка (Спеціальність 171 «Електроніка»)

7.13. Основи технології виробів легкої промисловості (Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Конструювання та технології швейних виробів)

7.14. Основи технології виробів легкої промисловості (Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Технології та дизайн трикотажу)

7.15. Основи технології виробів легкої промисловості (Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Експертиза текстильних матеріалів та виробів)

7.16. Основи технології виробів легкої промисловості (Спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (Проектування взуття та галантерейних виробів)

8. Програма з іноземної мови для здобуття освітнього ступеня «Магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
все о строительстве, ремонте и обустройстве