КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРОБОК

Номер

науко-вого напря-му

Назва наукового напряму та науковий керівник

Назва НДР, 

категорія роботи (фундаментальна, прикладна, госпдоговірна, ініціативна) та науковий керівник

Структурний підрозділ, де виконується НДР

Факультет технологій, сервісу та моди

1

Композиційні, монокристалічні, волокнисті і плівкові поліфункціональні матеріали

проф., д-р техн. наук Березненко С.М.

Розробка інноваційних текстильних матеріалів та виробів для комплексного захисту людини від неіонізуючого електромагнітного випромінювання та патогенної мікрофлори (прикладна)

проф., д-р техн. наук Березненко С.М.

Навчально-наукова лабораторія синтетичних волокон, матеріалів і нових технологічних процесів

Інноваційний комплекс з оцінювання спеціального одягу на основі зонально-диференційованого розміщення біометричних пакетів та прогнозування деградації тактико-технічних характеристик (ініціативна)

доц., канд. техн. наук Курганський А.В.

Навчально-наукова лабораторія комплексної оцінки в’язкопружних властивостей матеріалів, процесів ВТО, клейових методів з’єднання

Дослідження профілактичних устілок із застосуванням інноваційного біометричного комплексу (госпдоговірна)

доц., канд. техн. наук Курганський А.В.

Дослідження одягу із застосуванням інноваційного біометричного комплексу в умовах низьких температур (госпдоговірна)

доц., канд. техн. наук Курганський А.В.

2

Конструювання взуття та профілактичних виробів з природних матеріалів.

проф., д-р техн. наук Гаркавенко С.С.

Розробка інтегрованого методу формування ергономічних та функціонально-експлуатаційних характеристик взуття, галантерейних виробів, спеціального (для військовослужбовців) та побутового призначення (прикладна)

проф., д-р техн. наук Гаркавенко С.С.

Навчально-наукова лабораторія «Проектування та розробка взуття в Delcam Crispin»

Розробка модельного ряду складних конструкцій виробів зі шкіри та текстильних матеріалів (госпдоговірна)

проф., д-р техн. наук Гаркавенко С.С.

Розробка конструкції моделей виробів для косметичних салонів, з підбором матеріалів та виготовленням дослідних партій розкрою на деталі (госпдоговірна)

проф., д-р техн. наук Гаркавенко С.С.

Розробка дизайну та конструкції сучасних моделей взуття з виготовленням зразків (госпдоговірна)

проф., д-р техн. наук Гаркавенко С.С.

Розробка для чоловіків  виробів полегшених конструкцій і матеріалів для косметичних салонів з розкроєм на деталі дослідних партій (госпдоговірна)

проф., д-р техн. наук Гаркавенко С.С.

3

Розробка трикотажних полотен і виробів з прогнозованими споживними властивостями

проф., д-р техн. наук Галавська Л.Є.

Розробка трикотажу технічного призначення зі склониток (госпдоговірна)

проф., д-р техн. наук Галавська Л.Є.

 

Розробка технологічної карти на снування поліпропіленових ниток (госпдоговірна)

проф., д-р техн. наук Галавська Л.Є.

4

Текстильні матеріали та їх конфекціювання на вироби для важкохворих та інвалідів

проф., д-р техн. наук Супрун Н.П.

Розробка нового асортименту одягу для поранених та шпитального одягу з гнучкою морфологічною структурою (прикладна)

проф., д-р техн. наук Супрун Н.П.

Навчально-наукова лабораторія «Експертизи текстильних матеріалів та виробів»

5

Методи та технології випробування текстильних і геотекстильних матеріалів

проф., д-р техн. наук Слізков А.М.

 

 

6

Інноваційні технології та сучасні методи підготовки фахівців для професійної освіти

доц., д-р пед. наук Бабушко С.Р.

 

 

Факультет дизайну

7

Культурологія, естетика, конструктивно-функціональна проблематика дизайну у контексті етнокультури, екології та систем життєзабезпечення людини

проф., д-р техн. наук Колосніченко М.В.

Розробка раціональної структури асортименту ергономічного одягу військовослужбовців з прогнозованими властивостями із негорючих термостійких матеріалів (прикладна)

проф., д-р техн. наук Колосніченко М.В.

Навчально-наукова лабораторія з проблем створення засобів індивідуального захисту

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій

8

Комбіновані системи енергоспоживання

проф., д-р техн. наук Каплун В.В.

Структурно-параметричний синтез комбінованих систем електроживлення енергоефективних будівель (пасивних будинків) на основі Smart-технологій (фундаментальна)

проф., д-р техн. наук Каплун В.В.

Навчально-наукова лабораторія програмно-технічних засобів керування енергоспоживанням

Нормування витрат енергоносіїв як чинник сталого розвитку ВНЗ  (у світлі комплексної науково-технічної програми «Енергоефективність та енергозбереження» КНУТД (ініціативна)

проф., д-р техн. наук Каплун В.В.

Система температурного моніторингу приміщень на основі Інтернет технологій (внутрішньоуніверситетська)

доц., канд. техн. наук Мошенський А.О.

Принципи створення енергоефективних перетворювальних агрегатів комбінованих систем електроживлення з поновлювальними джерелами (фундаментальна)

проф., д-р техн. наук Ш авьолкін О.О.

Навчально-наукова лабораторія електротехнічних перетворювачів та електромеханічних систем

9

Інформаційні технології на основі вимірювань електричних, магнітних і оптичних сигналів

проф., д-р техн. наук Здоренко В.Г.

Створення ультразвукових методів та засобів контролю технологічних параметрів тканин (ініціативна)

проф., д-р техн. наук Здоренко В.Г.

Навчально-наукова лабораторія ультразвукових приладів технологічного контролю

Акустичний контроль властивостей трикотажних матеріалів із застосуванням елементів обчислювальної техніки (ініціативна)

доц., канд. техн. наук Лісовець С.М.

10

Метрологія, стандартизація та сертифікація у системі забезпечення якості промислової продукції

проф., д-р техн. наук Зенкін А.С.

Оцінювання ризиків освітніх послуг відповідно до вимог стандартів і рекомендацій ЕSG та міжнародних стандартів  ІSО 9001:2015 (ініціативна)

проф., д-р техн. наук Хімічева Г.І.

Навчально-наукова лабораторія з вимірювань показників якості пряжі та бавовняного волокна

Удосконалення нормативної бази оцінювання якості  і безпечності туристичних послуг (ініціативна)

проф., д-р техн. наук Хімічева Г.І.

Застосування комплексно-кількісних методів до оцінювання якості матеріалів в умовах імпульсно-ударних навантажень (ініціативна)

проф., д-р техн. наук Хімічева Г.І.

Розробка структурної та функціональної реалізацій засобу контролю концентрації компонентів викидів продуктів згорання котельних установок (ініціативна)

проф., д-р техн. наук Хімічева Г.І.

11

Ресурсозбереження у технологічних процесах електропобутової техніки

проф., д-р техн. наук Злотенко Б.М.

Дослідження технологічних процесів в приладах і машинах електропобутової техніки з метою їх удосконалення (ініціативна)

проф., д-р техн. наук Злотенко Б.М.

Навчально-наукова лабораторія «Технології переробки полімерів»

Дослідження дозуючих пристроїв агрегатів для приготування сипких композицій (ініціативна)

проф., д-р техн. наук Бурмістенков О.П.

Дослідження вібраційних характеристик машин відцентрової дії (ініціативна)

проф., д-р техн. наук Петко І.В.

Аналіз конструкцій бункерних пристроїв для змішувальних комплексів сипких матеріалів (ініціативна)

доц., к-т техн. наук Біла Т.Я.

12

Удосконалення технологічного обладнання та прикладних механіко-технологічних систем

проф., д-р техн. наук Чабан В.В.

Удосконалення машин легкої промисловості з метою зменшення динамічних навантажень (ініціативна)

проф., д-р техн. наук Місяць В.П.

Навчально-наукова лабораторія «САМ-технологій»

13

Охорона навколишнього середовища, створення систем захисту людини, ресурсозберігаючі технології та обладнання для легкої промисловості

проф., д-р техн. наук Панасюк І.В.

Екологічні аспекти розвитку малої гідроенергетики в умовах глобальної зміни клімату (прикладна)

проф., д-р техн. наук Панасюк І. В.

Навчально-наукова лабораторія «Ресурсозбереження та раціонального природокористування»

Дослідження технологічного устаткування зі складним рухом ємності з метою зменшення енерговитрат (ініціативна)

проф., д-р техн. наук Панасюк І. В.

Удосконалення машин легкої промисловості з метою зменшення  енергетичних витрат (ініціативна)

проф., д-р техн. наук Панасюк І. В.

Дослідження прогресивного досвіду та європейських стандартів у сфері виробничої безпеки та здоров'я (ініціативна)

доц., канд. техн. наук Клапцов Ю.В.

Дослідження шляхів підвищення енергоефективності житлових будинків (ініціативна)

доц., канд. техн. наук Кузнєцова О.О.

14

Математичне та програмне забезпечення інформаційно-довідкових та експертних систем

проф., д-р техн. наук Щербань В.Ю.

Розробка програмного забезпечення

системи автоматизованого обліку руху товарів на малих підприємствах (госпдоговірна)

проф., д-р техн. наук Щербань В.Ю.

 

Розробка програмного забезпечення системи автоматизованого обліку руху господарської та фінансової діяльності ФОП (госпдоговірна)

проф., д-р техн. наук Щербань В.Ю.

15

Математичне та програмне забезпечення САПР обладнання та технологічних процесів текстильної, швейної та взуттєвої промисловості

проф., д-р техн. наук Чупринка В.І.

 

 

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій

16

Комплексна переробка сировини, рекуперація і утилізація відходів біотехнологічних виробництв

проф., д-р техн. наук Данилкович А.Г.

Розвиток фізико-хімічних основ технологій формування поліфункціональних біополімерних матеріалів (фундаментальна)

проф., д-р техн. наук Данилкович А.Г.

Навчально-наукова лабораторія «Ресурсозбереження та раціонального природокористування»

Оцінювання якості шкір для верху взуття виробництва ТОВ «ТД «Райсінг» (госпдоговірна)

проф., д-р техн. наук Мокроусова О.Р.

Дослідження впливу якості води на ефективність технологічних процесів шкіряного виробництва (госпдоговірна)

проф., д-р техн. наук Мокроусова О.Р.

17

Хімічні технології захисту навколишнього середовища: очистка стічних вод, переробка відходів підприємств легкої та хімічної промисловості, раціональне використання сировинних ресурсів

проф., д-р техн. наук Плаван В.П.

Фізико-хімічні закономірності компатибілізації в нанонаповнених сумішах полімерів (фундаментальна)

проф., д-р техн. наук Плаван В.П.

Навчально-наукова лабораторія перспективних волокнистих матеріалів

Фізико-хімічні закономірності нанотехнологій створення текстильних матеріалів із комплексом бар'єрних властивостей для захисту у надзвичайних ситуаціях (фундаментальна)

доц., канд. техн. наук Редько Я.В.

Фізико-хімічні основи комплексної переробки колаген містких відходів з використанням електроактивованих розчинів для отримання композиційних біоматеріалів з прогнозованими властивостями (фундаментальна)

проф., д-р техн. наук Плаван В.П.

Навчально-наукова лабораторія переробки відходів легкої та хімічної промисловості

Розробка рецептури ПВХ композиції для нанесення на трикотажні печатки (госпдоговірна)

доц., канд. техн. наук Новак Д.С.

Удосконалення технології переробки вторинного ПВХ (госпдоговірна)

доц., канд. техн. наук Іщенко О.В.

Розробка технологій отримання волокнистих сорбційних матеріалів для ліквідації розливів нафтопродуктів (госпдоговірна)

проф., д-р техн. наук Плаван В.П.

Розробка технологічного процесу переробки волокнистих відходів, що вміщують поліуретанові волокна (госпдоговірна)

проф., д-р техн. наук Плаван В.П.

18

Конструкційні полімерні матеріали та композити

доц., д-р техн. наук Савченко Б.М.

Біодеградабельні пакувальні матеріали на основі  модифікованого термопластичного крохмалю (науково-технічна (експериментальна) розробка)

доц., д-р техн. наук Савченко Б.М.

Навчально-наукова лабораторія перспективних полімерних матеріалів

Розробка технологій модифікації полімерних матеріалів з керованим терміном служби (ініціативна)

доц., д-р техн. наук Савченко Б.М.

Фізична та структурна модифікація термопластичних полімерів та їх сумішей (ініціативна)

доц., д-р техн. наук Савченко Б.М.

Розробка технологій великоформатного 3D друку методом пошарового нанесення розплаву (госпдоговірна)

доц., д-р техн. наук Савченко Б.М.

Дослідження композиційного матеріалу для бронежилету (госпдоговірна)

доц., д-р техн. наук Савченко Б.М.

Очищення продукту вторинної переробки ПВХ шпалер (госпдоговірна)

доц., д-р техн. наук Савченко Б.М.

Визначення фізико-механічних характеристик ПЕ плівки (госпдоговірна)

доц., д-р техн. наук Савченко Б.М.

Вторинна переробка відходів поліметиметакрилату методом термічної деполімеризації (госпдоговірна)

доц., д-р техн. наук Савченко Б.М.

Проведення ідентифікації та аналізу волокон і ниток різної хімічної природи (госпдоговірна)

доц., д-р техн. наук Савченко Б.М.

Проведення реологічних випробувань вторинного поліетилену (госпдоговірна)

доц., д-р техн. наук Савченко Б.М.

Проведення ідентифікації полімерів різних типів (госпдоговірна)

доц., д-р техн. наук Савченко Б.М.

Дослідження технологічних властивостей та промислового застосування наповнювачів на основі карбонату кальцію (госпдоговірна)

доц., д-р техн. наук Савченко Б.М.

Проведення аналізу полівінілхлориду (госпдоговірна)

доц., д-р техн. наук Савченко Б.М.

Проведення аналізу виробів з гуми (госпдоговірна)

доц., д-р техн. наук Савченко Б.М.

Проведення аналізу змішаних відходів полімерів (госпдоговірна)

доц., д-р техн. наук Савченко Б.М.

19

Матеріали для електрохімічної енергетики

проф., д-р хім. наук Барсуков В.З.

Наукові основи створення високоенергоємних перезаряджуваних літій-повітряних батарей на основі екологічно орієнтованих технологій (фундаментальна)

проф., д-р хім. наук Барсуков В.З.

Навчально-наукова лабораторія «Новітні матеріали і процеси в електрохімічній енергетиці»

Наноструктурована вуглець-полімерна фарба для захисту від електромагнітного випромінювання та технологія її виробництва (внутрішньоуніверситетська)

проф., д-р хім. наук Барсуков В.З.

Науково-дослідні роботи відповідно до окремих технічних завдань, які є обов’язковими додатками до даного договору – ТЗ №1 Дослідження хімічного складу зразків Заваллівського графіту методом удосконаленого рентгенофлуоресцентного аналізу (госпдоговірна)

проф., д-р хім. наук Барсуков В.З.

Науково-дослідні роботи відповідно до окремих технічних завдань, які є обов’язковими  додатками до даного договору «Електрохімічні  дослідження зразків електродних матеріалів полімерних літій-іонних акумуляторів» (госпдоговірна)

доц., канд. техн. наук Хоменко В.Г.

20

Композиційні покриття для захисту від електромагнітного випромінювання

проф., д-р хім. наук Барсуков В.З.

Наукові основи створення полімер-вуглецевих матеріалів з рекордними електроактивними та бар'єрними властивостями (фундаментальна)

доц., канд. техн. наук Хоменко В.Г.

Нанесення вуглець- полімерного покриття для захисту обладнання від електромагнітного випромінювання (госпдоговірна)

проф., д-р хім. наук Барсуков В.З.

Нанесення покриття для захисту обладнання від електромагнітного випромінювання (госпдоговірна)

проф., д-р хім. наук Барсуков В.З.

21

Фундаментальні технології активного довголіття

доц., канд. хім. наук Бессарабов В.І.

Моделювання наноструктурних екологічних систем деконтамінації фосфорорганічних токсичних речовин (фундаментальна)

доц., канд. хім. наук Бессарабов В.І.

Навчально-наукова лабораторія «Молекулярної фармакології, хемогеноміки та біогеронтології»

Розробка документації по стандартизації

у сфері обігу лікарських засобів (госпдоговірна)

доц., канд. хім. наук Баула О.П.

Факультет економіки та бізнесу

22

Обґрунтування теоретичних та практичних засад функціонування професійної вищої освіти України та її економіки

проф., д-р екон. наук, академік НАПН України Грищенко І.М.

 

Науково-дослідний інститут економіки

Дослідження ефективності виробничих процесів на підприємстві і виробництва одягу (госпдоговірна)

проф., д-р екон. наук, академік НАПН України Грищенко І.М.

23

Сталий розвиток соціально-економічних систем регіонів та механізми його забезпечення

проф., д-р екон. наук. Ольшанcька О.В.

 

Науково-дослідний інститут економіки

24

Економічний механізм адаптивного і превентивного управління підприємствами в умовах глобалізаційних процесів

проф., д-р екон. наук Мельник А.О.

 

Науково-дослідний інститут економіки

25

Основні напрями соціально-економічного розвитку суспільства в період трансформаційних змін

проф., д-р екон. наук Борецька Н.П.

 

Науково-дослідний інститут економіки

26

Розвиток людського капіталу на інноваційних засадах

проф., д-р екон. наук Денисенко М.П.

Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному  та мікрорівнях в контексті сталого розвитку (ініціативна)

проф., д-р екон. наук Денисенко М.П.

Науково-дослідний інститут економіки

27

Розвиток обліково-аналітичного та контрольного забезпечення інноваційної діяльності підприємств в умовах ризик-орієнтованого управління

доц., д-р екон. наук Скрипник М.І.

Управління суб’єктами господарювання в умовах трансформації інформаційного середовища: обліково-контрольний підхід (прикладна)

доц., д-р екон. наук Скрипник М.І.

Науково-дослідний інститут економіки

Облік і контроль в управлінні суб’єктами господарювання в умовах сталого розвитку (ініціативна)

доц., д-р екон. наук Скрипник М.І.

Методологія моделювання національної системи бухгалтерського обліку в умовах трансформації системи економічної безпеки (ініціативна)

доц., д-р екон. наук Скрипник М.І.

28

Удосконалення організаційно-економічного забезпечення управлінських рішень господарюючих суб’єктів в умовах геополітичних викликів

проф., д-р екон. наук Касич А.О.

Економіко-екологічні засади рециклінгу полімерних відходів у контексті розвитку урбаністичної інфраструктури (прикладна)

проф., д-р екон. наук Гончаров Ю.В.

Науково-дослідний інститут економіки

Економічна безпека вищих навчальних закладів: розробка заходів з мінімізації соціально-економічних втрат в умовах зовнішньої агресії (прикладна)

проф., д-р екон. наук Касич А.О.

Економічне обґрунтування ефективності переробки відходів шовкосировини на підприємстві (госпдоговірна)

проф., д-р екон. наук Гончаров Ю.В.

29

Стратегія економічної безпеки системи вищої освіти України в умовах глобалізації

проф., д-р екон. наук Тарасенко І.О.

Стратегія економічної безпеки системи вищої освіти України в умовах глобалізації (фундаментальна)

проф., д-р екон. наук Тарасенко І.О.

Науково-дослідний інститут економіки

Соціальна відповідальність фінансової поведінки населення в Україні та Євросоюзі (ініціативна)

доц., к-т екон. наук Махнарилов Ю.В.

Стійкість фінансової системи як складова фінансово-економічної безпеки України в контексті євроінтеграції задля сталого розвитку (ініціативна)

проф., д-р екон. наук Тарасенко І.О.

Фінансові та економічні чинники розвитку закладів вищої освіти (ініціативна)

проф., д-р екон. наук Тарасенко І.О.

30

Перспективи реалізації в Україні інноваційної економічної моделі

проф., д-р екон. наук Чубукова О. Ю.

Формування інтелектуального капіталу України в умовах розбудови суспільства знань (ініціативна)

проф., д-р екон. наук Чубукова О.Ю.

Науково-дослідний інститут економіки

31

Сучасні методи навчання іноземних мов як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних вищих навчальних закладів

доц., канд. філ. наук. Тьопенко Ю.А.

 

 

Факультет підприємництва та права

32

Інноваційний розвиток підприємництва

доц., д-р екон. наук Ганущак-Єфіменко Л.М.

*Інноваційна платформа бізнес–освіти на основі кластерного підприємництва для демобілізованих воїнів та переселенців із зони АТО (прикладна)

проф., д-р екон. наук, академік НАПН України Грищенко І.М.

Науково-дослідний інститут економіки

Розробка рекламного проекту (госпдоговірна)

доц., д-р екон. наук Ганущак-Єфіменко Л.М.

33

Конституційні засади претензійно-договірної роботи

проф., канд. юр. наук Олійник А.Ю.

 

 

34

Формування здорового способу життя студентської молоді у процесі фізичного виховання

проф., д-р пед. наук Дудорова Л.Ю.

 

 

Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій

35

Стратегія розвитку вищих навчальних закладів: економічний, соціокультурний, інформаційно-інноваційний та креативний аспекти

доц., канд. екон. наук Натрошвілі С.Г.

 

 

Навчально-науковий інститут сучасних технологій навчання

36

Наближення деяких класів функцій та розв’язків диференціальних рівнянь

проф., д-р фіз.-мат. наук Задерей П.В.

 

 

37

Фото-діелектричні властивості гетерогенних середовищ з наночастинками

проф., д-р фіз.-мат. наук Ковальчук О.В.

 

Навчально-наукова лабораторія властивостей матеріалів легкої промисловості.

Навчально-наукова лабораторія гетерогенних структур з наночастинками

38

Дослідження проблем гуманітарних наук

доц., д-р філ. наук Сакун А.В.

 

 

все о строительстве, ремонте и обустройстве