КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД ОТРИМАВ СТАТУС-ЗВАННЯ «ВИБІР УКРАЇНИ 2016»
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Наукові та мистецькі школи
НАУКОВІ ШКОЛИ КНУТД

ПЕРСПЕКТИВНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ НОВІТНІХ ТИПІВ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ДЖЕРЕЛ СТРУМУ


Науковий керівник – Барсуков В'ячеслав Зіновійович

д.х.н., професор,

академік МАКНС і УЕА,

національний секретар МЕТ від України,

член комісії з електрохімічної освіти ЄКХТ

Напрями:

-        фундаментальні та прикладні дослідження новітніх ефективних матеріалів та електролітів для літій-іонних акумуляторів, суперконденсаторів;

-        здійснюється пошук та синтез доступних матеріалів-каталізаторів для паливних елементів на основі електропровідних полімерів, нових вуглецевих матеріалів та їх композитів.

Результати:

-        захищено 8 кандидатських дисертацій;

-        опубліковано понад 400 наукових праць, 3 монографії, понад 150 доповідей на міжнародних конференціях;

-        отримано 30 охоронних документів на винаходи;

-        виконано 12 Міжнародних грантів.

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ СУЧАСНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ І ШКІРЯНИХ МАТЕРІАЛІВ

Науковий керівник –  Березненко Микола Петрович

д.т.н., професор,

академік АІН,

Заслужений діяч науки і техніки України,

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Напрями:

-        дослідження у сфері створення ресурсозберігаючих технологій волого-теплової обробки швейних виробів;

-        розробка неруйнівних методів випробувань матеріалів;

-        удосконалення  процесів  котонізації коротких луб'яних волокон і їх використання при

виготовленні пряжі, трикотажних і текстильних матеріалів, паперу;

-        виготовлення клейових прокладкових матеріалів для одягу;

-        одержання  матеріалів  з  антимікробними властивостями.

Результати:

-        захищено 3 докторські і 18 кандидатських дисертацій;

-        опубліковано понад 380 наукових праць,  у тому числі 5 монографій;

-        отримано близько 90 охоронних документів на винаходи.

 

 

НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ З ПРОГНОЗОВАНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Науковий керівник –  Березненко Сергій Миколайович

д.т.н., професор,

академік АІН

Напрями:

-        дослідження зі створення поліфункціональних текстильних матеріалів та виробів, у тому числі із застосуванням нанометалів для захисту людини і навколишнього середовища;

-        дослідження процесів віброформування деталей одягу, у тому числі із використанням енергії електромагнітних хвиль;

-        розробка випробувального обладнання та технічних засобів неруйнівного контролю якості вихідних матеріалів та пакетів з наданням їм антимікробних, антистатичних, гігієнічних та інших властивостей.

Результати:

-        захищено 5 кандидатських дисертацій;

-        опубліковано 230 наукових праць, у тому числі 1 монографія;

-        одержано 30 авторських свідоцтв та патентів.

 

 

ДИНАМІКА РІДКИХ ТА КВАЗІРІДКИХ СЕРЕДОВИЩ В ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ОБЛАДНАННІ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Науковий керівник –  Бурмістенков Олександр Петрович

д.т.н., професор,

академік УТА,

Заслужений працівник народної освіти України

Напрями:

-        розробка  ефективних  технологічних   процесів та обладнання для виготовлення композицій з полімерних  матеріалів,  лиття виробів  під тиском, фінішної обробки формованих виробів, подрібнення відходів гуми та полімерних матеріалів з подальшим поверненням їх у виробничий цикл;

-        створення  нових  конструкцій, методів розрахунку, технологічних режимів, алгоритмів та програм, що забезпечують одержання матеріалів  з  необхідними  властивостями  на  кожному етапі їх виробництва.

Результати:

-        захищено  3 докторські та 12 кандидатських  дисертацій;

-        у творчому  доробку  понад  100 публікацій, з них 3 монографії, 1 підручник, 3 навчальні

посібники,

–   одержано майже  30 авторських свідоцтв та патентів.

 

 

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ КОЛАГЕНУ У ВИРОБНИЦТВІ ШКІРИ ТА ХУТРА

Науковий керівник – Данилкович Анатолій Григорович

д.т.н., професор

Напрями:

-        дослідження фізико-хімічних процесів формування шкіри зі шкур тварин;

-        розробка  ресурсозберігаючих, еколого-орієнтованих, конкурентоспроможних технологій виробництва шкіри та хутра;

-        розробка  маловідходної технології формування  шкіри  з недвоєної голини, одноетапного  дублення-жирування  овчини і шкурок  кроля,  наповнювання-жирування  шкіри зі шкур  великої рогатої худоби, заключного фарбування  шкіри, органо-мінерального зневоложевання-зоління сировини.

Результати:

-        захищено 3 докторські та 5 кандидатських  дисертацій;

-        опубліковано понад 300 праць, в тому числі 1 підручник, 8 навчальних посібників;

-        одержано   понад  50 охоронних документів на винаходи.

 

 

ТЕХНІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА БАЗІ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ МЕТРОЛОГІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

Науковий керівник – Зенкін Анатолій Семенович

д.т.н., професор,

академік УТА,

Президент асоціації технологів та машинобудівників України

Напрями:

-        використання  теоретичних,  методичних та організаційних  основ  забезпечення робіт в   управлінні якістю та стандартизацією;

-        робота   над   перспективними   напрямами стандартизації,  механізмами  та інструментами управління якістю продукції;

-        розвиток  основ  побудови систем управління якістю, контролем якості ключових технологічних процесів;

-        підвищення ефективності стандартизації.

Результати:

-        захищено  2  докторські  і  17 кандидатських  дисертацій;

-        опубліковано  понад 400 праць,  у  тому  числі  15  монографій,  10  довідників,  5 підручників, 10 навчальних посібників;

-        одержано  понад  35  охоронних документів на винаходи.

 

 

ДИЗАЙН, ЕРГОНОМІКА ТА ТЕХНІЧНА ЕСТЕТИКА

Науковий керівник – Колосніченко Марина Вікторівна

д.т.н., професор,

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,

Відмінник освіти України

Напрями:

–   теоретичні основи дизайну одягу на основі тектонічного підходу;

–   дизайн-ергономічне проектування захисного одягу та засобів індивідуального захисту;

–   формування методологічних основ та дослідження творів дизайну на основі синтезу мистецтв

Результати:

–   захищено 3 докторських та 10 кандидатських дисертацій;

–   опубліковано понад 300 наукових праць, в тому числі 4 монографії, 15 навчальних посібників, 3 Державні стандарти;

–   отримано 20 авторських свідоцтв СРСР та патентів України 

 

 

НАУКОВІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ, СТВОРЕННЯ ТА ФІКСАЦІЇ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ВЗУТТЯ  І АСОРТИМЕНТУ

Науковий керівник – Коновал Віктор Павлович

д.т.н., професор,

академік АНП,

Заслужений працівник народної освіти України

Напрями:

-        розробка методів проектування внутрішньої форми і розрахунку розмірно-повнотного асортименту взуття на основі анатомо-біомеханічних властивостей стопи;

-        розробка колодки взуття для різних статевих та вікових категорій людей, професій, тощо;

-        розробка способів конструювання та методів створення та підвищення формостійкості взуття.

Результати:

-        захищено 23 кандидатські та  1 докторська дисертації;

-        опубліковано понад 300 наукових праць;

-        підготовлено та видано 11 підручників і навчальних посібників;

-        отримано 23 авторських свідоцтва та патенти, у тому числі 11 патентів на виготовлення  промислових зразків взуття.

 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПРОЕКТУВАННЯ МАШИН ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Науковий керівник – Орловський Броніслав Вікентійович

д.т.н., професор,

академік УТА,

Заслужений діяч науки і техніки України

Напрями:

-        розробка наукових основ комп'ютерної механіки високошвидкісних машин легкої промисловості, оптимізаційного синтезу цільових механізмів машин легкої і текстильної  промисловості, об'єктно орієнтованого проектування складних механіко-технологічних систем на прикладі машин швейного, трикотажного і взуттєвого виробництв, структурного аналізу і синтезу просторових механізмів;

-        створення швейних машин для незрячих і швейних тренажерів;

-        розробка методів проектування швейних та побутових основов'язальних машин.

Результати:

-        захищено 7 докторських і 54 кандидатських дисертації;

-        опубліковано понад 900 наукових праць, у тому числі 10 монографій, 7 підручників та навчальних посібників;

-        одержано більше 300 патентів та авторських свідоцтв.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИ СТВОРЕННІ НОВИХ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА СУЧАСНИХ МЕТОДІВ, І ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ПЕРЕРОБКИ


Науковий керівник - Пахаренко Валерій Олександрович

д.т.н., професор,

академік УАНТП,

президент УА «Пластмаси»

Напрями:

-        розробка  теоретичних  основ  і  технологій переробки одержання композиційних матеріалів зі спеціальними  властивостями, технологій модифікації і переробки вторинного ПЕТФ та поліолефінів з гумовими сумішами, системи  контролю і управління процесами екструзії полімерів за допомогою мікропроцесорної техніки і одержання виробів високої розмірної точності;

-        створення  банку   даних  з  реологічних  та теплофізичних характеристик термопластів та композицій на їх основі.

Результати:

-        захищено  2  докторські  та 8 кандидатських дисертацій;

-        опубліковано  300  наукових  праць,  у тому числі 14 книг;

-        одержано  майже 30 патентів та авторських  свідоцтв.

 

 

ОБРОБКА КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ШВИДКІСНИМ ГІДРО- ТА ГІДРОАБРАЗИВНИМ СТРУМЕНЕМ

Науковий керівник – Петко Ігор Валентинович

д.т.н., професор,

академік УТА

Напрями:

-        створення  гідро-  та  гідроабразивного техлологічного устаткування з технічними параметрами,  що  забезпечують  ефективну обробку матеріалів  з  різними фізико-механічними   властивостями,  а  також  матеріалів авіа-  та ракетобудування,  для  яких традиційні методи обробки взагалі неприйнятні;

-        розробка  конструкцій,  методів  розрахунку, технологічних  режимів,  алгоритмів та програм, які дають можливість ефективно і економічно проводити  обробку спеціальних матеріалів на основі  легких  металів  та сплавів, гуми, штучної та натуральної шкіри, кераміки, прогресивних  композиційних  та  вибухонебезпечних матеріалів.

Результати:

-        захищено  1  докторська та 9 кандидатських дисертацій;

-        опубліковано  260  наукових  праць, з  них 8 монографій, 3 навчальні посібники;

-        одержано  22  авторських  свідоцтв та патентів.

 

 

ДИНАМІКА, НАДІЙНІСТЬ ТА ДОВГОВІЧНІСТЬ КРУГЛОВ'ЯЗАЛЬНИХ МАШИН

Науковий керівник – Піпа Борис Федорович

д.т.н., професор,

академік УТА,

академік ПТА,

Заслужений діяч науки і техніки України

Напрями:

-        дослідження  особливостей динаміки механізмів в'язання в'язальних машин;

-        розробка  теорії  проектування  принципово нових конструкцій робочих  органів механізмів в'язання;

-        дослідження  динаміки  приводів  круглов'язальних машин;

-        створення  принципово  нових   конструкцій приводів та наукові основи їх проектування;

-        дослідження  механізмів  відтяжки та  накатування круглого трикотажного полотна.

Результати:

-        захищено  3 докторські та 18 кандидатських  дисертацій;

-        опубліковано  понад  1000  наукових  робіт, серед яких 12  монографій, 2 підручники, 11 навчальних  посібників;

-        одержано  понад  530  авторських  свідоцтв та патентів на винаходи.

 

 

ФАРБУВАННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ БАРВНИКАМИ,  ЯКІ  УТВОРЮЮТЬСЯ НА ВОЛОКНІ

Науковий керівник – Романкевич Олег Володимирович

д.х.н., професор,

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Напрями:

-        розробка перспективних процесів колорування, що знаходяться на межі двох галузей: технології синтезу і фарбування;

-        здійснення колорування шляхом синтезу пігментів на волокні з використанням нанотехнологій ;

-        розробка термодинамічних основ процесів фарбування;

-        дослідження інших галузей використання барвників, які синтезуються на волокні;

-        реологія та кристалізація волокноутворюючих розплавів сумішей полімерів.

Результати:

-        захищено 8 кандидатських дисертацій;

-        опубліковано понад 200 наукових праць;

-        одержано 30 патентів та авторських свідоцтв.

 

 

КОМП'ЮТЕРНИЙ ГРАФІЧНИЙ ПРОСТОРОВИЙ ДИЗАЙН

Науковий керівник – Сазонов Костянтин Олександрович

д.т.н., професор,

академік АБУ

Напрями:

-        розробка принципово нової технології синтезу трьохвимірних об'єктів комп'ютерного графічного просторового проектування;

-        створення геометричної моделі, математичного та програмного забезпечення наукових основ систем комп'ютерного дизайну InteAr, Woody, Sawyer, CNC-Expert, Salon+3D для дизайнерських та меблевих фірм;

-        розробка електронних тренажерів для використання в космонавтиці;

-        створення комп'ютерних технологій проектування виробів.

Результати:

-        захищено 1 докторська і 12 кандидатських дисертацій;

-        опубліковано 120 наукових праць, у тому числі 1 підручник і 2 монографії.

 

 

НАУКОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ АДАПТИВНИХ ПРИЛАДІВ І СЕНСОРНИХ СИСТЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ОЦІНЮВАННЯ  ЇХ ВПЛИВУ НА ФІЗИЧНИЙ ТА ПСИХІЧНИЙ СТАН ЛЮДИНИ

Науковий керівник – Скрипник Юрій Олексійович

д.т.н., професор,

академік УТА,

Заслужений діяч науки і техніки України

Напрями:

-        методи і засоби автоматичної корекції прогресуючих  похибок  сенсорів і приладів  на їх основі;

-        структурно-часової надлишковості вимірювань;

-        автоматизація  контролю  технологічних  процесів;

-        створення багатофункціональних вимірювальних перетворювачів на основі оборотних електричних ефектів;

-        вимірювання слабких електромагнітних випромінювань;

-        взаємодії електромагнітних полів людини з матеріалами одягу та взуття;

-        створення  радіометричної  апаратури діапазону надвисоких частот;

-        розробка комп'ютерних систем для оцінювання комфортності одягу за електрофізичними параметрами шкіри людини і рівнем електромагнітного випромінювання.

Результати:

-        захищено  7  докторських  і  36 кандидатських дисертацій.;

-        опубліковано 46 монографій, підручників і навчальних посібників,  понад 350 статей і   доповідей;

-        одержано 960 патентів та авторських свідоцтв.

 

 

ДИНАМІКА, НАДІЙНІСТЬ ТА ДОВГОВІЧНІСТЬ ПЛОСКИХ В'ЯЗАЛЬНИХ МАШИН

Науковий керівник – Хомяк Олег Миколайович

д.т.н., професор,

академік УТА,

академік Підйомно-транспортної Академії наук України,

Заслужений працівник народної освіти України

Напрями:

-        машини легкої промисловості;

-        динаміка машин та механізмів;

-        розвиток  теорії  проектування  і  вдосконалення механізмів плосков'язальних машин. Результати:

-        за результатами досліджень на Чернівецькому державному підприємстві «Чернівцілегмаш» створено серію  принципово нових конструкцій в'язальних машин;

-        розробки по підвищенню ефективності роботи в'язальних машин впроваджено у виробництво на багатьох підприємствах України;

-        захищено 1 докторська і 7 кандидатських дисертацій;

-        опубліковано 302 наукових праці, в тому числі 10 монографій, 1 підручник, 13 навчальних посібників;

-        одержано 172 патенти та авторські свідоцтва.

 

 

РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ТОНКОВОЛОКНИСТИХ МАТЕРІАЛІВ

Науковий керівник – Цебренко Марія Василівна

д.х.н., професор,

академік УТА,

Заслужений діяч науки і техніки України,

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Напрями:

-        фундаментальні дослідження в галузі фізико-хімії розплавів сумішей полімерів;

-        створення   наукових   основ   одержання ультратонких синтетичних волокон та нових

матеріалів на їх основі;

-        розробка  теоретичних  основ  нових технологій  виробництва тонковолокнистих матеріалів;

-        розробка комбінованих матеріалів для систем індивідуального захисту та високоефективних фільтрів.

Результати:

-        вперше  в  світі  розроблено  наукові основи одержання ультратонких синтетичних волокон;

-        захищено 10 кандидатських дисертацій;

-        опубліковано понад 300 статей, 2 монографії;

-        одержано понад 40 патентів та авторських свідоцтв.

 

 

МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САПР ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЛЕГКОЇ ТА ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТЕЙ

Науковий керівник – Щербань Володимир Юрійович

д.т.н., професор,

академік МАКНС

Напрями:

-        розробка методів математичного моделювання технологічних процесів та обладнання легкої та текстильної промисловості;

-        удосконалення технологічних процесів легкої та текстильної промисловості;

-        розробка наукових основ САПР технологічних процесів та обладнання легкої та текстильної промисловості;

-        удосконалення структури та технологій виробництва багатошарових тканин;

-        розробка наукових основ механіки нитки.

Результати:

-        захищено  2 докторські та 4 кандидатські дисертації;

-        опубліковано 230 наукових праць, у тому числі 8 монографій;

одержано 18 патентів та авторських свідоцтв.

все о строительстве, ремонте и обустройстве