КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Факультет індустрії моди (ІМ)
Про факультет
ЗУБКОВА Людмила Іванівна

к.т.н., професор, декан факультету індустрії моди

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1

1-0365 - кабінет декана, 1-0362 - кабінет заступників декана, 1-0361 - кабінет методистів 

Телефони для довідок:

Декан факультету +38044-280-75-52
Заступники декана +38044-256-29-37
Методисти деканату +38044-256-21-36

e-mail:

 

 

 

Сторінка ФІМ у   https://www.facebook.com/FI.KNUTD/

Факультет готує фахівців, компетентних в питаннях сфери послуг, пов’язаних з виготовленням одягу, взуття, галантерейних виробів, тканин, трикотажу, експертизою текстильних матеріалів. Також факультет готує фахівців педагогічної освіти.

Факультет ІМ відомий своїми випускниками. Практичні навички майбутньої  роботи закріплюються на багатьох провідних підприємствах легкої промисловості України, керівниками яких в різний час ставали випускники нашого факультету: Воронін М.Л. – президент концерну «Михаїл Воронін»; Бойко К.В. – генеральний директор Черкаського виробничого швейного об’єднання; Бородиня О.Г. – президент Ліги українських підприємств-виробників «Укршкірвзуттяпром»; Балутенко В.В. – начальник Головного Управління МЛП «Укрвзуття»; Божок К.О. – голова правління ТОВ «Дана-мода»; Гаркавенко С.П. – начальник відділу легкої та місцевої промисловості Міністерства економіки України (1990-1992рр.);  Денисюк Л.В. – начальник Головного управління з питань реклами КМДА; Іванова Л.І. – директор ТОВ «Дана-мода»; Касьяненко О.Я. – директор взуттєвого підприємства  КВТВП «Київ» (1959-1963рр.), міністр легкої промисловості України (1972-1988рр.); Кононець Л.Г. – генеральний директор ЖВАТ «КРОК»; Корнієнко А.І. – народний депутат СРСР та УРСР; Лівий А.І. – президент Української асоціації хутровиків; Лєшуков О.М. – технічний директор ТОВ «І.В.К.»; Лобза Г.С. – д.т.н., голова Асоціації взуттєвих підприємств України; Матуляк О.С. - генеральний директор фірми «Вікторія»; Мігальцо І.І. – д.т.н., академік Української технологічної академії; Момот Д.В. – генеральний директор ПКВТФ «Крокуль»; Нестеров В.П. – д.т.н., президент Української технологічної академії; Омельченко В.Д. – директор Київського науково-дослідного інституту текстильно-галантерейної промисловості; Павличко С.С. – директор фірми «Прогрес» (м. Львів); Прокопенко М.П. – директор Дніпропетровського політехнікуму; Прокопова Є.А. – директор Київського науково-дослідного інституту текстильно-галантерейної промисловості; Рябоконь А.К. –  директор Київського будинку моделей спецодягу; Станкевич С.О. – голова правління Чернівецького акціонерного товариства відкритого типу «Трембіта»; Хорина В.А. – директор Кіровоградського взуттєвого об’єднання «Кірімімпекс»; Чаюн В.Г. –  президент ВАТ «Софія», м. Бровари; Шеверун М.С. – директор Київського державного технікуму легкої промисловості.

Випускниками факультету також є відомі українські модельєри: Андре Тан, Едуард Насиров, Олександр Гапчук, Олена Сереброва, Лілія Пустовіт, Кристина Бобкова, Снежана Нех та інші.

Кафедри
Історія факультету

Історія факультету індустрії моди пов'язана з історією нашого університету. Шлях нашого факультету починався ще у 30-ті роки минулого сторіччя. 1 жовтня 1930 року було засновано Київський політехнічний інститут шкіряної промисловості, в складі якого були факультети: хіміко-технологічний (декани Котов М.П., Фокін А.С.), механіко-технологічний (декани Ердман М.О., Вульф А.Г.), інженерно-економічний (декани Ісаак'ян С.Г., Чернявський Г.І.). Інститут у 1935 році дістав назву Київський інститут шкіряно-взуттєвої промисловості, а в 1939 році – Київський технологічний інститут шкіряно-взуттєвої промисловості. Згідно Уставу 1935 року інститут містив три факультети: шкіряно-технологічний, взуттєво-механічний та інженерно-економічний.

У жовтні 1930 року також було засновано Київський текстильний інститут, який у 1934 році перевели до м. Харків. Цей інститут відкрили в складі чотирьох факультетів: швейного (декан Генкін Л.Г.), економічного (декан Сірченко А.В.), хімічної технології волокнуватих речовин (декан Лоханько Ф.П.) та механічної технології волокнистих речовин (декан Виноградов В.О.). 2 травня 1936 року затверджено два нових факультети – загально-технічний (декан Князюк Г.Г.) та технологічний (декан Мясніков І.С.).

20 травня 1944 року постановою Ради Народних Комісарів СРСР Київський технологічний інститут шкіряно-взуттєвої промисловості та Текстильний інститут були об'єднані в один. Новий навчальний заклад в червні 1944 року дістав назву – Київський технологічний інститут легкої промисловості. На початку 1945 року інститут включав чотири факультети: механіко-енергетичний (декан Петровський С.Д.), механіко-технологічний (декан Пожидаєв М.М.), хіміко-технологічний (декан Фокін А.С.), інженерно-економічний (декан Славський І.Л.).

Першим деканом технологічного факультету, до складу якого входили швейна, взуттєва та трикотажна спеціальності, був доцент Чеченєв М.І., він керував факультетом до 1962 року. Потім на базі технологічного було створено три факультети: швейний, взуттєвий та трикотажний. З 1962 по 1982 рік деканом швейного факультету був доцент Павлов А.І., на трикотажному факультеті за цей період деканами були: доцент Ковальський А.Г. та професор Клочко О.І., а на взуттєвому факультеті – професор Толочко В.І., професор Нестеров В.П. та професор Рибальченко В.В.

У 1982 році взуттєвий факультет був об'єднаний з економічним під назвою технолого-економічний, очолював факультет професор Рожок В.Д. У 1986 році технолого-економічний факультет роз'єднується і створюється факультет технологій шкіри та взуття, деканом якого до 1994 року був професор Хом'як М.Є.

Швейний факультет у 1982 році дістав назву факультет технологій швейних виробів, деканом якого до 1994 року була доцент Бакан Л.А. Трикотажний факультет у 1982 році дістав назву факультет технології трикотажних виробів, деканом якого до 1986 року був професор Клочко О.І., а в 1986 році цей факультет був об'єднаний з хімічним під назвою факультет технологій волокнистих матеріалів і шкіри, деканом якого до 1994 року був доцент Цимбаленко О.А. У 1994 році відбувається знову об'єднання факультетів технологічних спеціальностей у факультет технологій легкої промисловості, деканом якого до 2004 року був професор Хом'як М.Є.

З 2004 року факультет технологій легкої промисловості, який у 2012 році дістав назву факультет технологій, сервісу та моди, а у 2017р. – факультет індустрії моди очолює кандидат технічних наук, професор Зубкова Людмила Іванівна, яка плідно працює над реалізацією багатьох завдань колективу факультету. 

Сьогодні факультет індустрії моди є одним з провідних в університеті, який протягом понад 80 років готує фахівців найвищої кваліфікації.

З кожним роком удосконалюється навчальний процес, підвищується професійний рівень професорсько-викладацького складу, поліпшується організаційна структура факультету. Оновлюються навчальні аудиторії, лабораторні приміщення та експериментальні майстерні, які оснащені комп'ютерною технікою, аудіовізуальними та контролюючими засобами навчання, зразками сучасного обладнання галузей легкої промисловості. Молоді науковці можуть продовжити своє навчання в аспірантурі, також діє докторантура.

На факультеті за останні роки підготовлено до друку понад 100 підручників та навчальних посібників, в тому числі з грифом МОН України.

На всіх кафедрах факультету підготовлені програми навчальних дисциплін та пакет інших матеріалів згідно з вимогами Болонського процесу.

Випускаючі кафедри факультету беруть активну участь у щорічній Всеукраїнській спеціалізованій виставці «Освіта, робота, бізнес».

Факультет індустрії моди - це можливість отримати сучасну спеціальність в одному з найпрестижніших навчальних закладів столиці

Освітні програми

БАКАЛАВР

(тривалість навчання: 4 роки)

МАГІСТР

(тривалість навчання: 1,5 роки)

Галузь знань: 18 «Виробництво та технології»

Спеціальність: 182 «Технологія легкої промисловості»

Освітня програма: «Індустрія моди»

Освітня програма: «Конструювання та технології швейних виробів»

Освітня програма:  «Конструювання та технології швейних виробів»

Спеціалізація:  «Технологія та дизайн хутряних виробів»

Освітня програма: «Проектування взуття та галантерейних виробів»

Освітня програма:  «Проектування взуття та галантерейних виробів»

Освітня програма: «Технології та дизайн трикотажу»

Освітня програма:  «Технології та дизайн трикотажу»

Освітня програма: «Експертиза текстильних матеріалів та виробів»

Освітня програма:  «Експертиза текстильних матеріалів та виробів»

Спеціальність: 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»

Освітня програма:  «Професійна освіта. Дизайн»

Освітня програма:  «Професійна освіта. Дизайн»

Освітня програма:  «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості»

Освітня програма:  «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості»

Наукові школи факультету індустрії моди

Теоретичні і практичні основи створення формостійких деталей одягу із сучасних текстильних і шкіряних матеріалів.

Науковий керівник – БЕРЕЗНЕНКО Микола Петрович, доктор технічних наук, професор, академік АІН, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Наукові засади створення поліфункціональних текстильних матеріалів та виробів з прогнозованими властивостями.

Науковий керівник – БЕРЕЗНЕНКО Сергій Миколайович, доктор технічних наук, професор, академік АІН, завідувач кафедри технології та конструювання швейних виробів

Наукові основи розробки, створення та фіксації внутрішньої форми і асортименту взуття.

Науковий керівник – КОНОВАЛ Віктор Павлович, доктор технічних наук, професор, академік АНП, Заслужений працівник народної освіти України

Науково-педагогічні працівники

Факультет забезпечує високу якість професійної підготовки майбутніх спеціалістів галузі. На кафедрах факультету працюють висококваліфіковані фахівці, серед них Заслужені діячі науки і техніки України, Заслужені працівники промисловості України, Лауреати державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужені працівники освіти України, академіки та Відмінники освіти України. До викладання дисциплін студентам факультету залучаються також висококваліфіковані фахівці з підприємств галузі.

Студенти

Велика увага на факультеті приділяється творчій та науковій роботі зі студентами. Щорічно у квітні проводяться дві Всеукраїнські студентські олімпіади зі спеціальностей «Конструювання та технології швейних виробів» та «Проектування взуття та галантерейних виробів», в яких беруть участь понад 50 студентів з ВНЗ України, Білорусі, Молдови. Зокрема, постійними учасниками олімпіади є Хмельницький національний університет, Хмельницький інститут конструювання швейних виробів, Прикарпатський національний університет, Вінницький інститут конструювання одягу та підприємництва, Мукачівський технологічний інститут, Кримський інженерно-педагогічний університет, Херсонський державний університет, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Українська інженерно-педагогічна академія.

Високий рівень підготовки фахівців факультету дозволяє талановитій молоді зі своїми творчими розробками брати участь у Міжнародних конкурсах, таких як «Печерські каштани» (м. Київ), «Золота голка» (м. Київ), «Подіум-Престиж» (м. Київ), «Новий колорит» (м. Мукачеве) тощо, а також демонструвати свої роботи на фестивалях реклами та інших заходах.

Також студенти беруть активну участь у науковій роботі кафедр, про що свідчить велика кількість доповідей на наукових конференціях молодих вчених та студентів університету, участь у конкурсі наукових студентських робіт університету, де наші студенти посідають призові місця.

  

 

Невід'ємною частиною підготовки майбутніх спеціалістів є їх естетичне виховання, формування творчих засад на основі загальнолюдських цінностей. Активно працює Рада студентського самоврядування. 

Студенти під керівництвом викладачів факультету організовують благодійні акції для дітей-інвалідів за підтримки фонду «Добросердна мода» (голова фонду – завідувач кафедри матеріалознавства, товарознавства та експертизи текстильних матеріалів, д.т.н., проф. Супрун Н.П.), відвідують Дитячі будинки «Малятко (м. Київ), «Криничка» (м. Нова Басань), дошкільний навчальний заклад для дітей з хворобами опорно-рухового апарату, беруть активну участь у Днях донора.

 

 

Благодійна діяльність на факультеті

 

Студенти факультету із задоволенням беруть участь у роботі самодіяльних гуртків університету, у різноманітних фестивалях та конкурсах студентської творчості.

  

Участь студентів факультету індустрії моди у самодіяльних гуртках

Кращі студенти факультету – відмінники навчання та активісти студентського життя, мають можливість отримати іменні стипендії: стипендію Президента України, стипендію Верховної Ради, стипендію Кабінету Міністрів України, стипендію Київського міського голови.

В університеті велика увага приділяється вивченню іноземних мов для професійного та повсякденного спілкування.

На військовій кафедрі студенти мають можливість здобути військову спеціальність, що дозволить в подальшому обрати професію державного службовця в сфері легкої промисловості.

До послуг студентів факультету бібліотека університету – одна з найбільших серед київських ВНЗ. Вона нараховує більше мільйона екземплярів науково-технічної та художньої літератури, а також періодичні видання, де висвітлені: сучасна наука, комп'ютерні технології, останні тенденції світової моди у швейній, трикотажній та взуттєвій галузях. Також у студентів є можливість користуватись сучасною електронною бібліотекою.

Зарубіжне партнерство

За роки існування факультет здобув міжнародне визнання. Ми маємо численні закордонні зв'язки, в тому числі з США, Німеччиною, Чехією, Польщею, Молдовою, Румунією, Литвою, Бельгією, Фінляндією, Китаєм, Грузією та іншими країнами. Факультет здійснює широке міжнародне співробітництво з багатьма навчальними закладами й іншими організаціями з різних країн світу. На факультеті навчаються іноземні студенти з Туркменістану, Азербайджану, Молдови та інших країн. Більшість іноземних випускників факультету працюють викладачами, науковцями, співробітниками різних міжнародних організацій.

все о строительстве, ремонте и обустройстве