КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПРОМИСЛОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ КНУТД
Про коледж
ГАЙДЕЙ Олексій Олексійович

к.е.н., заслужений працівник освіти України, директор коледжу

Адреса: 14014, м. Чернігів, вул. Щорса, 64

Телефони для довідок:

тел./факс   (0462) 66-22-63
(0462) 613-011 - директор 
(0462) 651-242 - приймальна комісія 
(0462) 662-266 - навчальна частина
e-mail:     chpekcomua@ukr.net
Cайт коледжу:     http://chpek.com.ua
 
Про ЧПЕК КНУТД
Правила прийому до ЧПЕК КНУТД

 

 

(Відповідно до наказу МОН України №194 від 25.02.2011 року та наказів університету №78 від 14.03.2011 року, №63-уч від 18.04.2011 року Чернігівський державний механіко-технологічний технікум увійшов до структури Київського національного університету технологій та дизайну зі зміною назви – Чернігівський промислово-економічний коледж)

Чернігівський промислово-економічний коледж Київського національного університету технологій та дизайну (ЧПЕК КНУТД) - це вищий навчальний заклад Ι рівня акредитації, у якому здійснюється підготовка фахівців із здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Юридичною підставою для здійснення освітньої діяльності є ліцензія Міністерства освіти і науки України про надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста (серія АВ, 498318), рішення ДАК від 02.07.2009р., протокол №79 (наказ МОН України від 16.07.2009р.№ 2675-Л)

 

Умови вступу:

Правила прийому розроблені приймальною комісією ЧПЕК КНУТД відповідно до умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом міністерства освіти і науки України №961 від 19 жовтня 2010 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 року за №999/18294.

Вступники особисто подають заяву, в якій вказують спеціальність та форму навчання. До заяви вступник додає:

  • Документ державного зразка про рішення здобувати освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінали або копії);
  • Сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або копії);
  • Ідентифікаційний код;
  • Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

Інші документи або їх копії, які надають вступнику право на пільгове зарахування.

 

Перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста:

  • Галузь знань «Економіка та підприємництво» Спеціальність 5.03050901 «Бухгалтерський облік»
  • Галузь знань «Машинобудування та матеріалообробка» Спеціальність 5.05050207 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості»
  • Галузь знань «Машинобудування та матеріалообробка» Спеціальність 5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості»
  • Галузь знань «Електротехніка та електромеханіка» Спеціальність 5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»
  • Галузь знань «Хімічна технологія та інженерія» Спеціальність 5.05130107 «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів»
  • Галузь знань «Мистецтво» Спеціальність 5.02020701 «Дизайн»

У коледжі функціонують відділення денної та заочної форм навчання.

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання за інтегрованими навчальними планами в Київському національному університеті технологій та дизайну, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста та магістра відповідного напрямку.

Більше інформації про вступ і навчання у Чернігівському промислово-економічному коледжі  можна дізнатися на сайті  http://chpek.com.ua/

все о строительстве, ремонте и обустройстве