КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД ОТРИМАВ СТАТУС-ЗВАННЯ «ВИБІР УКРАЇНИ 2016»
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
НОВИНИ, ПОДІЇ, ОГОЛОШЕННЯ
Нова спеціальність «Публічне управління та адміністрування»

 

У Київському національному університеті технологій та дизайну

започатковано підготовку фахівців за новою спеціальністю

281 «Публічне управління та адміністрування»

(освітній ступінь «бакалавр»)

 

"Публічне управління — це пошук у найкращий спосіб

використання ресурсів задля досягнення пріоритетних

цілей державної політики" (Десмонд Кілінг)

 

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» започатковується кафедрою менеджменту на факультеті економіки та бізнесу, який має потужний професорсько-викладацький склад, давні традиції та багаторічний досвід підготовки конкурентоспроможних фахівців у сфері управління. Спеціальність розрахована на здобуття молоддю знань та компетентностей у сфері державного та регіонального управління, місцевого врядування.

Публічне управління та адміністрування – це управлінська діяльність, яка пов‘язана з розробкою, прийняттям та реалізацією управлінських рішень в межах державних підприємств, установ та організацій у контексті вирішення стратегічних завдань розвитку держави, регіону, міста.

Завдання університету, факультету, кафедри – забезпечити публічний сектор висококваліфікованими фахівцями муніципального, регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня; сформувати креативне покоління управлінців, які мають глибокі теоретичні знання, вміють системно та інноваційно мислити, здатні приймати ефективні рішення, керуються принципами гуманності та відстоюють інтереси суспільства.

Зміст підготовки:

- вивчення закономірностей, принципів та механізмів публічного управління, його ролі у процесах розбудови держави;

- вивчення теорії та практики прийняття управлінських рішень на державному, регіональному та місцевому рівнях;

- здобуття навичок розроблення та впровадження системи громадського контролю за ефективністю діяльності суб'єктів публічної сфери;

- узагальнення зарубіжного досвіду та пошук на цій основі нових підходів щодо прискорення розвитку окремих регіонів та галузей економіки.

Перспективи працевлаштування - центральні органи державної влади, державні органи влади обласного, районного рівня та місцевого самоврядування. Випускник може стати експертом, радником чи консультантом з питань державного, регіонального та муніципального розвитку.

Навчання здійснюватиметься на контрактній основі.

Предмети ЗНО для вступу: українська мова та література (коеф. 0,3), історія України (коеф. 0,4), математика або географія (коеф. 0,3).

16.06.2017

все о строительстве, ремонте и обустройстве