КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НА ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ У 2024 РОЦІ

  1. Максимальні обсяги державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2024 році.
  2. Кількість місць державного замовлення на фіксовані пропозиції.
  3. Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр».
  4. Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр».