КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2024

для здобуття освітнього ступеня бакалавра

на основі повної загальної середньої освіти

І етап – денна, заочна та дистанційна форми здобуття освіти

01 липня –

31 жовтня

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

03 липня –

10 липня

реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах на місця державного та регіонального замовлення

11 липня –

25 липня

реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

08 липня –

19 липня

проведення творчих  конкурсів, співбесід (для вступників на місця державного та регіонального замовлень) в декілька потоків

20 липня –

31 липня

проведення творчих  конкурсів, співбесід (за кошти фізичних та/або юридичних осіб) в декілька потоків

19 липня – 

31 липня 

прийом заяв від вступників для участі у конкурсному відборі

05 серпня до 1200

формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)

08 серпня до 1800

виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

09 серпня до 1200

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

10 серпня

зарахування вступників на навчання за державним замовленням 

30 серпня

зарахування вступників на навчання, які вступають на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 17 серпня

переведення на вакантні місця державного замовлення, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

ІІ етап – денна, заочна та дистанційна форми здобуття освіти

21 серпня –

01 вересня

реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

26 серпня –

07 вересня

проведення творчих  конкурсів, співбесід (за кошти фізичних та/або юридичних осіб) в декілька потоків

02 вересня –

15 вересня

прийом заяв від вступників для участі у конкурсному відборі

17 вересня

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

30 вересня

зарахування вступників на навчання, які вступають на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

ІІІ етап – денна, заочна та дистанційна форми здобуття освіти

16 вересня –

30 вересня

реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

3 вересня –

06 жовтня

проведення творчих  конкурсів, співбесід (за кошти фізичних та/або юридичних осіб) в декілька потоків

07 жовтня –

20 жовтня

прийом заяв від вступників для участі у конкурсному відборі

22 жовтня

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

31 жовтня

зарахування вступників на навчання, які вступають на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

для здобуття освітнього ступеня бакалавра

на основі НРК5

(освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра)

І етап – денна, заочна та дистанційна форми здобуття освіти

19 квітня –

30 квітня (до 1800)

реєстрація заяв на участь в ЄФВВ, проведення основної і додаткової сесії ЄФВВ на основі НРК5

для спеціальностей галузей знань 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальностей 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 051 «Економіка»

10 червня –

14 червня (до 1800)

01 липня –

31 жовтня

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

03 липня –

10 липня

реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах на місця державного та регіонального замовлення

11 липня –

25 липня

реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

08 липня –

19 липня

проведення творчих  конкурсів, співбесід (для вступників на місця державного та регіонального замовлень) в декілька потоків

20 липня –

31 липня

проведення творчих  конкурсів, співбесід (за кошти фізичних та/або юридичних осіб) в декілька потоків

19 липня – 

31 липня 

прийом заяв від вступників для участі у конкурсному відборі

05 серпня до 1200

формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)

08 серпня до 1800

виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

09 серпня до 1200

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

10 серпня

зарахування вступників на навчання за державним замовленням 

30 серпня

зарахування вступників на навчання, які вступають на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 17 серпня

переведення на вакантні місця державного замовлення, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

ІІ етап – денна, заочна та дистанційна форми здобуття освіти

21 серпня –

01 вересня

реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

26 серпня –

07 вересня

проведення творчих  конкурсів, співбесід (за кошти фізичних та/або юридичних осіб) в декілька потоків

02 вересня –

15 вересня

прийом заяв від вступників для участі у конкурсному відборі

17 вересня

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

30 вересня

зарахування вступників на навчання, які вступають на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

ІІІ етап – денна, заочна та дистанційна форми здобуття освіти

16 вересня –

30 вересня

реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

3 вересня –

06 жовтня

проведення творчих  конкурсів, співбесід (за кошти фізичних та/або юридичних осіб) в декілька потоків

07 жовтня –

20 жовтня

прийом заяв від вступників для участі у конкурсному відборі

22 жовтня

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

31 жовтня

зарахування вступників на навчання, які вступають на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

для здобуття освітнього ступеня магістр

на основі НРК6 та НРК7

І етап – денна, заочна та дистанційна форми здобуття освіти

07.05.2024 –

29.05.202 (до 1800)

реєстрація заяв на участь в ЄФВВ, ЄВІ проведення основної і додаткової сесії ЄФВВ, ЄВІ на основі НРК6, НРК7

для вступу на спеціальності галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» (окрім 017 «Фізична культура і спорт»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування» 

17.06.2024 –

21.06.2024 (до 1800)

24.06.2024 –

15.07.2024

проведення тестування  ЄФВВ, ЄВІ

31.07.2024-

14.08.2024

01 липня –

31 жовтня

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня –

24 липня (до 1800)

реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ

17 липня –

28 липня

проведення співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ

01 серпня –

22 серпня

реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі

01 серпня –

16 серпня

проведення фахового іспиту для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця кошти фізичних та/або юридичних осіб

24 серпня

формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)

26 серпня (до 1800)

виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

27 серпня

зарахування вступників на навчання за кошти державним замовленням 

30 вересня

зарахування вступників на навчання, які вступають на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

31 серпня

переведення на вакантні місця державного замовлення, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

ІІ етап – денна, заочна та дистанційна форми здобуття освіти

21 серпня –

01 вересня

реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ

02 вересня -

15 вересня

реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі

26 серпня  -

07 вересня

проведення фахового іспиту для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця кошти фізичних та/або юридичних осіб

17 вересня

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

30 вересня

зарахування вступників на навчання, які вступають на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

ІІІ етап – денна, заочна та дистанційна форми здобуття освіти

16 вересня –

30 вересня

реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

07 жовтня –

20 жовтня

прийом заяв від вступників для участі у конкурсному відборі

23 вересня –

06 жовтня

проведення фахового іспиту для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця кошти фізичних та/або юридичних осіб

22 жовтня

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

31 жовтня

зарахування вступників на навчання, які вступають на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

для здобуття

ступеня «доктор філософії»

І етап  – очна (денна, вечірня) та заочна форми здобуття освіти

07.05.2024 –

29.05.202 (до 1800)

реєстрація заяв на участь в ЄВІ проведення основної і додаткової сесії ЄВІ на основі НРК7

17.06.2024 –

21.06.2024 (до 1800)

24.06.2024 –

15.07.2024

проведення тестування  ЄВІ

31.07.2024-

14.08.2024

15 липня –

29 липня

реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

05 серпня -

09 серпня

проведення вступних випробувань вступників для участі в конкурсному відборі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

13 серпня

формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

20 серпня

виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

23 серпня

зарахування вступників на навчання на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

ІІ етап – очна (денна, вечірня) та заочна форми здобуття освіти

01 серпня –

15 серпня

реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі на місця за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) та за кошти фізичних та/або юридичних осіб

26 серпня –

30 серпня

проведення вступних випробувань вступників для участі в конкурсному відборі на місця за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) та за кошти фізичних та/або юридичних осіб

3 вересня

формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих на місця за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) та за кошти фізичних та/або юридичних осіб

10 вересня (до 1800)

виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення та за кошти фізичних та/або юридичних осіб

13 вересня

зарахування вступників на навчання на місця за кошти державним замовленням  та за кошти фізичних та/або юридичних осіб

ІІІ етап – очна (денна, вечірня) та заочна форми здобуття освіти

23 вересня 

7 жовтня

реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

14 жовтня  –

18 жовтня

проведення вступних випробувань вступників для участі в конкурсному відборі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

21 жовтня

формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

25 жовтня

виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

31 жовтня

зарахування вступників на навчання на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб