КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД ОТРИМАВ СТАТУС-ЗВАННЯ «ВИБІР УКРАЇНИ 2016»
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Факультет економіки та бізнесу
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ТА МАРКЕТИНГУ
Про кафедру
ЧУБУКОВА Ольга Юріївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0331

Телефони для довідок: +38044-256-21-00

e-mail: 

Історія

Кафедра Економічної кібернетики створена в лютому 2003 року. Завідувачем кафедри було призначено доктора економічних наук, професора Чубукову Ольгу Юріївну.

Розроблені фірмовий стиль та логотип кафедри і спеціальності, сутність якого полягає в необхідності тісної взаємоув’язки трьох кіл «хочу», «вмію», «знаю», позначених зплетінням трьох стрічок Мьобіусу (нескінченість інформації та знань) всередині чого і є фахівець з Економічної кібернетики.

Економічні кібернетики – це лідери, фахівці зі знаннями всіх економічних наук, інформаційних технологій та навичками програмування, моделювання.

Обравши девіз «Хочу, вмію, знаю», економічні кібернетики пізнають світ, опановують науки, отримують практичні навички, щоб працювати аналітиками, управлінцями, першими керівниками на підприємствах, в урядових установах, банках, біржах, науково-дослідних інститутах.

Місія

Зростання та зміцнення освітньо-професійного потенціалу держави шляхом високоякісної підготовки конкурентноспроможних на міжнародному ринку праці випускників кафедри – професіоналів – керівників різних освітньо-кваліфікаційних рівнів для підприємств, організацій та установ різних форм власності в галузі легкої промисловості та інших галузей економіки.

Мета

Вихід на лідерські позиції в світовій освітньо-професійній сфері. Інтеграція зі світовим науково-освітнім товариством з дбайливим збереженням національних та корпоративних досягнень, цінностей і традицій, напрацьованих на кафедрі, факультеті, університеті. Підвищення через діяльність кафедри престижу факультету та університету, – гарантія якості та надійності. Максимальне задоволення вимог та очікувань контрактників та замовників фахівців.

Стратегія

Пріоритетність питань якості підготовки фахівців, постійне підвищення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці за рахунок нової методології цілеспрямування освітнього процесу до межі досконалості. Постійна орієнтація на кращі світові досягнення в освітньо - професійній сфері.

Тактика

Системологічні маркетингові дослідження ринку праці та досягнень кафедр та інших інноваційних структур – світових лідерів кібернетичного напряму у сфері науки та вищої освіти.

Розвиток лідерсько-командної діяльності, спрямованої на залучення всього колективу кафедри (факультету, університету) до процесу підвищення якості підготовки фахівців на засадах спрямування освітнього процесу до межі досконалості.

Професіоналізм, компетентність, персональна та командна відповідальність кожного. Інтенсивна підготовка сучасних навчальних посібників, навчальних та дослідницьких планів і програм.

Удосконалення практичної підготовки фахівців на засадах довгострокових програм співробітництва з підприємствами, організаціями та установами, розвитку методів і форм самостійної роботи студентів.

Активізація науково-дослідної роботи з впровадженням її результатів у навчальний процес та виробництво.

Оновлення матеріально-технічної бази та наскрізна комп’ютерно-телекомунікаційна інформатизація навчально-дослідницького процесу.

Розмовляючи про кібернетику треба зазначити, що це не тільки наука, але й сфера дуже престижної людської діяльності відомої з найдавніших часів.

В перекладі з латинського «кібернетика» – це управління, з грецької – керманич. Як оповідає Гомер, афіняни щорічно проводили кібернесії – свята керманичів. Переміщатися по морю у всі часи, тим більше тоді, було справою небезпечною. Тому управління кораблем у греків перетворилося на популярну модель управління і слово «кібернет» стало означати не тільки керманич, а й правитель над людьми. Так виникла думка про мистецтво управління взагалі. Сьогодні ж «керманич» – це не тільки керуючий судном, а й мудрий керівник.

Виходячи з цього і об’єктивної умови становлення та розвитку у світі інформаційного суспільства, інформаційної економіки  фахівці з економічної кібернетики стають універсальними спеціалістами, які покликані управляти державою, підприємством, своєю власною справою.

Згідно Міжнародного класифікатора професій і спеціальностей ACSO-88 економісти-кібернетики в світі визначені як аналітики різних сфер діяльності, фахівці у сфері прогнозування, моделювання економічних процесів та створення програмних додатків для управління цими процесами.

В 2014 році до кафедр економічної кібернетики була приєднана кафедра маркетингу.

Підготовка фахівців за напрямом підготовки «Маркетинг» галузі знань «Економіка і підприємництво» започаткована у КНУТД рішенням ДАК Міністерства освіти і науки України № 8 від 10.06.97 р. Набір студентів на денну форму навчання здійснюється з 1997 р., на заочну — з 1998 р. Кафедра маркетингу створена 14 лютого 2000 р. для забезпечення підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів з маркетингу, а також для забезпечення викладання дисциплін маркетингового спрямування студентам інших напрямів підготовки, спеціальностей та галузей знань. В червні 2002 р. колективом кафедри проведено акредитацію напряму підготовки «Маркетинг» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та спеціаліст, у травні 2003 р. — за рівнем магістр. У 2013 р. проведено повторну акредитацію за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями. Починаючи з 2003/04 н. р. кафедра координує і забезпечує перепідготовку спеціалістів з маркетингу Інститутом післядипломної освіти КНУТД.

Науково-педагогічні працівники

На кафедрі працює колектив висококваліфікованих викладачів серед яких 3 доктори наук, 2 професори, 13 кандидатів економічних та технічних наук, доцентів, 5 асистентів.

ЧУБУКОВА Ольга Юріївна, завідувач кафедри, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України.

У 1977 році закінчила Київський інститут народного господарства за спеціальністю «Економіка промисловості». . У 1991 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Нормативно-балансовий метод обґрунтування потреби у житловому фонді» (спеціальність 08.00.05 – «Економіка, планування і організація управління народним господарством та його галузями»). У 2002 р. – докторську дисертацію на тему: «Організаційно-економічний механізм формування та регулювання ринку інформаційних продуктів та послуг України» (спеціальність 08.02.03 – «Організація управління, планування і регулювання економікою»).

Наукові інтереси: інформація, знання, сучасні методи та технології роботи з інформацією, проблеми формування суспільства інноваційного типу.

Викладає дисципліни: Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності, Технологія створення програмних та інтелектуальних систем, Інформаційні системи та технології

Автор понад 150 наукових праць та методичних розробок.

ЖАРІНОВА Алла Георгіївна, д.е.н., доцент, професор кафедри.

У 1980 році закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». У 2007 році закінчила Одеську національну юридичну академію за спеціальністю «Правознавство». У 2014 році захистила докторську дисертацію на тему: «Механізм управління інтелектуальним капіталом на етапі становлення економіки знань»  (спеціальність 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»).

Наукові інтереси: інтелектуальний капітал, економіка знань, процеси глобалізації.

Викладає дисципліни: Інформаційні системи та технології захисту інформації, Креативні технології в економіці, Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень.

Автор понад 50 наукових праць та методичних розробок.

ХОМЕНКО Олексій Іванович, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри.

У 1982 році закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю «Економіка і організація промисловості предметів широкого вжитку». У  1987 захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вдосконалення організації виробництва і праці в бригадах трикотажних підприємств» ( спеціальність 08.00.28 – «Організація  виробництва»).

Наукові інтереси: маркетингові дослідження, маркетингова товарна політика, товарна інноваційна політика.

Викладає дисципліни: Маркетингова товарна політика, Маркетингове ціноутворення, Аналітичний маркетинг (ч.2. «Маркетингові дослідження»), Маркетинг, Кризові комунікації.

Автор понад 150 наукових праць та методичних розробок.

ЄВСЕЙЦЕВА Олена Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри.

У 1996 році закінчила Державну академію легкої промисловості України за спеціальністю «Економіка підприємств». У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Маркетингова діагностика підприємств легкої промисловості» ( спеціальність 08.06.01 – «Економіка, організація і управління підприємствами»).

Наукові інтереси: маркетинг в сфері послуг, «Логістика», «Інфраструктура товарного ринку».

Викладає дисципліни: Маркетинг, Логістика та дистрибуція, Стратегічний маркетинг, Копірайтинг, Туристична логістика.

Автор понад 55 наукових праць та методичних розробок.

ГЕСЕЛЕВА Наталія Валеріївна, к.т.н., доцент, доцент кафедри.

У 1991 році закінчила Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «Прикладна математика». У 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Математичні моделі та алгоритми оцінювання електричних параметрів оксидно-напівпровідникових  конденсаторів у  процесі їх виробництва, випробування та зберігання» (спеціальність 05.13.02 – «Математичне моделювання в наукових дослідженнях»).

Наукові інтереси: дослідження операцій, економіко-математичні моделі.

Викладає дисципліни: Оптимізаційні методи та моделі, Прогнозування соціально-економічних процесів, Системи підтримки прийняття рішень, Прикладні задачі моделювання економічних процесів, Математичні моделі синергетичної економіки, Математичні моделі ринкової економіки

Автор понад 60 наукових праць та методичних розробок.

ПОДОЛЬНА Валентина Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри.

У 2001 році закінчила Київський державний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування позитивного гудвілу на малих підприємствах (на прикладі легкої промисловості)» ( спеціальність 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»).

Наукові інтереси: поведінка споживача, психологія реклами. 

Викладає дисципліни: Маркетингові комунікації, Медіа-планування, Психологія реклами, Поведінка споживача, Рекламний менеджмент.

Автор понад 50 наукових праць та методичних розробок.

ЯРЕНКО Анатолій Валерійович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри.

У 1988 році закінчив Київський автодорожній інститут за спеціальністю «Економіка та організація автомобільного транспорту». У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Організація і моделювання інформаційного обслуговування управління автомобільним транспортом в умовах ринкової економіки» ( спеціальність 05.13.16 – «Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях»).

Наукові інтереси: маркетинг в сферах економічної діяльності, маркетингова політика розподілення, основи маркетингу.

Викладає дисципліни: Маркетинг, Міжнародний маркетинг, Маркетинговий аудит, Маркетингова політика розподілу

Автор понад 50 наукових праць та методичних розробок.

ІВАНЧЕНКО Надія Олександрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри.

У 2002 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2007 році захистила дисертацію на тему: «Механізм управління нематеріальними активами на підприємствах легкої промисловості» ( спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами).

Наукові інтереси: методи та системи інтелектуального аналізу процесів в економіці.

Викладає дисципліни: Штучний інтелект, Електронна комерція, Алгоритмізація та програмування, Інформаційні системи та технології в управлінні

Автор понад 55 наукових праць та методичних розробок.

СИНЕНКО Олександр Іванович, к.е.н., доцент, доцент кафедри.

У 1976 році закінчив Державний університет імені 300-річчя возз’єднання України з Росією за спеціальністю «Системи автоматичного управління». У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Механізм підвищення інвестиційної привабливості підприємств на основі ведення реєстрів (на прикладі легкої промисловості)» (спеціальність 08.00.04 - «Економіка та управління підприємствами  (легка промисловість)»).

Наукові інтереси: механізм підвищення інвестиційної привабливості підприємства на основі ведення реєстрів (на прикладі легкої промисловості).

Викладає дисципліни: Технологія проектування та адміністрування БД та СД, Моніторинг трансформаційних та глобалізаційних процесів в економіці, Інформаційний бізнес.

Автор понад 50 наукових праць та методичних розробок.

ШІКОВЕЦЬ Катерина Олексіївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри.

У 1994 році закінчила Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Прикладна математика». У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Моделювання управління економічним розвитком підприємств (на прикладі легкої промисловості)» (спеціальність 08.06.01 – «Економіка, організація і управління підприємствами»).

Наукові інтереси: моделювання управління економічним розвитком підприємств (на прикладі легкої промисловості).

Викладає дисципліни: Бізнес аналітика, Кібернетичне моделювання, Управління проектами інформатизації.

Автор понад 50 наукових праць та методичних розробок.

КУЧЕР Сергій Леонідович, к.е.н., доцент, доцент кафедри.

У 2001 році закінчив Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Менеджмент організацій». У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Механізми активізації інноваційного розвитку легкої промисловості» (спеціальність 08.07.01 – «Економіка промисловості»).

Наукові інтереси: механізм активізації інноваційного розвитку легкої промисловості.

Викладає дисципліни: Економічна кібернетика.

Автор понад 30 наукових праць та методичних розробок.

КВІТА Галина Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри.

У 2002 році закінчила Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «Математика та інформатика». У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Механізм активізації персоналу промислових підприємств (на прикладі легкої промисловості)» ( спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»).

Наукові інтереси: кібернетичне моделювання трудового персоналу підприємств.

Викладає дисципліни: Економічна кібернетика, Економічна інформатика, Економіко-математичні методи та моделі, Аналіз неструктурованих бізнес даних.

Автор понад 56 наукових праць та методичних розробок.

ЗИМБАЛЕВСЬКА Юлія Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри.

У 2007 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Маркетинг». У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Брендинг на підприємствах легкої промисловості в умовах глобалізації» (спеціальність 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»).

Наукові інтереси: інфраструктура товарного ринку, бренд-менеджмент.

Викладає дисципліни: Маркетинговий менеджмент, Професійні комунікації, Паблік рілейшн, Маркетинг послуг, Бренд-менеджмент.

Автор понад 30 наукових праць та методичних розробок.

ПОНОМАРЕНКО Ігор Віталійович, к.е.н., доцент, доцент кафедри.

У 2004 році закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю «Економічна статистика». У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Статистичний аналіз зайнятості населення України: регіональний аспект» (спеціальність 08.00.10 – «Статистика»).

Наукові інтереси: економіко-математичні методи і моделі, електронна комерція, міжнародні стратегії економічного розвитку, статистичний аналіз соціально-економічних явищ та процесів.

Викладає дисципліни: Імітаційне моделювання, Реінжиніринг бізнес-процесів.

Автор понад 55 наукових праць та методичних розробок.

РАЛЛЄ Наталія Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри.

У 2010 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Економічна кібернетика». У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Когнітивне управління розвитком національного господарства» (спеціальність 08.00.03- «Економіка та управління фаціальним господарством»).

Наукові інтереси: інтелектуальні системи, штучний інтелект, інформаційні системи і технології, когнітивна економіка.

Викладає дисципліни: Інформаційні системи та технології в економіці, Технологія створення програмних та інтелектуальних систем.

Автор понад 30 наукових праць та методичних розробок.

МУРОВАНА Любов Вікторівна, асистент кафедри.

У 2007 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Маркетинг».

Наукові інтереси: маркетинг в сферах економічної діяльності, маркетингові дослідження, маркетингова товарна політика.

Викладає дисципліни: Виставковий маркетинг.

Автор понад 30 наукових праць та методичних розробок.

ПЕЧЕРСЬКИХ Леся Костянтинівна, асистент кафедри.

У 2004 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Менеджмент організації».

Наукові інтереси: інфраструктура товарного ринку, логістика.

Автор понад 10 наукових праць та методичних розробок.

РЕДЬКО Маргарита Володимирівна, асистент кафедри.

У 2013 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Економічна кібернетика»

Наукові інтереси: інвестиції, кластерний аналіз, економічний розвиток.

Викладає дисципліни: Економічна інформатика (практичні заняття), Управління проектами інформатизації (практичні заняття).


ДІБРОВА Ольга Володимирівна, асистент кафедри.

У 2013 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Економічна кібернетика»

Наукові інтереси: інформаційна безпека, кіберсередовище.

Викладає дисципліни: Оптимізаційні методи та моделі (практичні заняття).


За 2006-2015 роки на кафедрі захищено 8 кандидатських дисертацій, в аспірантурі навчаються ще 5 осіб.

Навчальні і лабораторні приміщення

Для потреб навчального процесу на кафедрі обладнано викладацьку, з сучасними мультимедійними засобами для читання лекцій та комп’ютерні класи з сучасними комп’ютерами для проведення лабораторних та практичних занять. Крім цього, студенти мають можливість займатися спортом на стадіоні та у тренажерних залах нашого університету; підвищувати рівень знань з іноземних мов факультативно на курсах іноземних мов при нашому вузі.

Кафедра має сучасну матеріальну базу: лекційну аудиторію на 76 місць, дві аудиторії для проведення практичних занять, комп'ютерний клас на 15 місць, навчально-методичну лабораторію, технічні засоби навчання. До функцій персоналу навчально-методичної лабораторії входить виконання робіт, пов'язаних з організацією, підготовкою та проведенням навчального процесу, в тому числі забезпечення студентів навчально-методичними матеріалами.

Наукова діяльність

Науково-педогагічний колектив кафедри проводить дослідження за науковим напрямом: «Когнітивне моделювання економічного розвитку».

В 2004 р. кафедра співпрацювала з Фондом державного майна України, виконуючи госпдоговірну тему: «Розробка форм вихідної аналітичної інформації для моделі Реєстру об’єктів державної власності, які використовуються у сфері господарської діяльності». Щорічно кафедра виконує наукові дослідження по темі «Кібернетичні засади інноваційного розвитку». 

Кафедрою укладено угоди на співпрацю з кафедрами економічної кібернетики Національного торговельного університету, Національного технічного університету України «КПІ», Київського інституту бізнесу і технологій, Бердянського університету менеджменту і бізнесу, Державного університету ринкових відносин та Міжнародною федерацією ділових жінок «Либідь».

За роки існування кафедра приймала участь більш ніж 50 конференціях та щорічних ярмарках «Освіта і кар’єра».               

           

У 2005 році кафедрою були започатковані заходи щодо проведення науково-практичних конференцій. Все почалося із студентської конференції присвяченій 40-річниці Економічній кібернетиці. У 2008 р. проведена І конференція «Актуальні проблеми розвитку Економічної кібернетики», яка у 2010 році переросла в міжнародну. Остання була посвячена 45-річніці Економічній кібернетиці і в ній прийняли участь 30 ВНЗ з 13 регіонів України, 2-х університетів Російської Федерації, Білорусії та Вроцлавського університету економіки. З того часу кафедра проводить кожні 2 роки Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми розвитку економічної кібернетики».

За роки існування кафедри підготовлено та випущено 40 спеціалістів та більше 50 магістрів з економічної кібернетики.

Професорсько-викладацький склад кафедри виконує наукові дослідження за напрямом: «Економіка галузей промисловості». Теми досліджень:

Стратегічне управління маркетинговою діяльністю підприємства;

Вдосконалення методології маркетингових досліджень та методів розробки комплексу маркетингу (керівник — О.І. Хоменко).

Результати наукових досліджень кафедри знаходять своє відображення у підручниках, навчальних посібниках, монографіях, навчально-методичних виданнях, що активно використовуються у навчальному процесі.

За напрямом «Маркетинг» було захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (Грищенко І.М., Лабурцева О.І.) та 13 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (Безкоровайна С.В., Білан Ю.В., Виноградов О.А., Дзюбенко О.Г., Деменіна О.М., Євсейцева О.С., Ізовіт Т.Л., Ковальчук С.О., Крахмальова Н.А., Подольна В.В., Соломенко О.Є., Усик С.П., Цимбаленко Н.В.).

У 2004-2006 рр. кафедрою виконані дві госпдоговірні науково-дослідницькі роботи: «Вплив зовнішньої реклами на безпеку життєдіяльності дітей м. Києва» (обсяг фінансування — 220 тис. грн.) та «Аналітичне дослідження впливу реклами слабоалкогольних напоїв на девіантну поведінку неповнолітніх» (обсяг фінансування — 140 тис. грн.), замовник — Київська міська державна адміністрація. У 2006 р. кафедрою сумісно з Українською Асоціацією Маркетингу проведене дослідження в рамках проекту USAID|БІЗПРО, що фінансується Агентством з міжнародного розвитку США (АМР); тема дослідження — «Діагностика сектору текстильних виробів».

14-15 листопада 2013 р. кафедрою організовано та проведено І Всеукраїнську наукову конференцію молодих учених та студентів «Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління», у якій взяли участь представники 24 вищих навчальних закладів.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

НАПРЯМОК «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА»

 1. Економічна інформатика
 2. Інформаційні системи та технології в економіці
 3. Прогнозування соціально-економічних явищ та процесів
 4. Електронна комерція
 5. Штучний інтелект
 6. Економічна кібернетика
 7. Оптимізаційні методи та моделі
 8. Інформаційні системи та технології в управлінні
 9. Технологія проектування та адміністрування БД і СД
 10. Системи підтримки прийняття рішень
 11. Управління проектами інформатизації
 12. Моделі економічної динаміки
 13. Імітаційне моделювання
 14. Прикладні задачі моделювання економічних процесів
 15. Бізнес аналітика
 16. Кібернетичне моделювання
 17. Інформаційні системи та технології захисту інформації
 18. Реінжиніринг бізнес-процесів
 19. Моделювання системних характеристик в економіці
 20. Аналіз неструктурованих бізнес-даних
 21. Когнітивний аналіз даних
 22. Моніторинг трансформаційних та глобалізаційних процесів в економіці
 23. Аналітика соціально-економічних процесів в кризових умовах
 24. Креативні технології в економіці
 25. Теорія ігор в економіці
 26. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень
 27. Інструментальні засоби статистичного та інтелектуального аналізу даних
 28. Математичні моделі синергетичної економіки
 29. Математичні моделі ринкової економіки 

 

НАПРЯМОК «МАРКЕТИНГ»

 1. Маркетинг
 2. Аналітичний маркетинг (ч.1. «Статистичне забезпечення маркетингу» ч.2. «Маркетингові дослідження»)
 3. Маркетингова товарна політика
 4. Маркетингова цінова політика
 5. Виставковий маркетинг
 6. Маркетинг послуг
 7. Логістика та дистрибуція
 8. Маркетинг промислового підприємства
 9. Поведінка споживача
 10. Інтернет маркетинг
 11. Маркетингова  політика розподілу
 12. Маркетингові комунікації
 13. Паблік рілейшн
 14. Медіа планування
 15. Управління продажами
 16. Рекламний менеджмент
 17. Стратегічний маркетинг
 18. Бренд-менеджмент
 19. Маркетинговий аудит
 20. Маркетинговий аналіз
 21. Комерційна діяльність посередницьких підприємств
 22. Комерціалізція
 23. Копірайтинг
 24. Рекламна справа
 25. Маркетинговий менеджмент
 26. Управління рекламною діяльністю
 27. Цифрові технології у маркетингу
 28. Рекламні технології
 29. Кризові комунікації
 30. Ділові переговори
Навчально-методичне забезпечення

За 2003–2017 рр. професорсько-викладацьким складом опубліковано підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації, лабораторні практикуми, опорні конспекти лекцій за напрямом «Економічна кібернетика», серед яких:

 1. Лавінський Г. В. Моделювання економічної динаміки (підручник) / ЕКМО, – К.: 2004 – 355 с.
 2. Лавінський Г. В. Моделювання сис­­темних характерис­тик в економіці – К.: ЕКМО, 2004. – 176 с.
 3. Чубукова О. Ю. Спільне підприємництво: економіко-інформаційна парадигма: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. зал. – К.: МАУП, 2005. 232 с.: іл. – Бібліогр.: с. 227-229.
 4. Лавінський Г. В., Чубукова О. Ю. Математичні моделі трансформаційної економіки – К.: Нора-прінт, 2006. – 240 с.).
 5. Чубукова О. Ю. Економіка інформації – К.: Нора-прінт, 2006. – 254 с.
 6. Чубукова О. Ю. Економіка інформації: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. К. : - МАУП, 2007. – 288с.
 7. Чубукова О. Ю., Рубан В. Я., Антошкіна Л. І., Геселева Н. В., ванченко Н. О., Шіковець К. О., Синенко О. І., Шацька З. Я., Квіта Г. М., Ямненко Г. Є.  Кібернетика економіки та бізнесу: Підручник (з грифом МОН України) – Д: Юго-Восток, 2010 р. – 516 с.
 8. Чубукова О.Ю., Іванченко Н. О., Кучер С. Л. Алгоритмізація та програмування процедур обробки економічної інформації: Навчальний посібник. – К. : КНУТД, 2009. – 138 с. (Гриф МОН України. Лист № 14\18.2-125 від 23.01.06 р.)
 9. Рубан В.Я., Іванченко Н. О., Квіта Г. М., Шіковець К. О. Кібернетичне моделювання: Навчальний посібник – К. : КНУТД, 2009. – 222 с. (Гриф МОН України. Лист № 14\18.2-127 від 23.01.06 р.)
 10. Кібернетичні засади інноваційного розвитку (монографія) О. Ю. Чубукова, В. Я. Рубан, Н.В. Геселева та ін. – К.: ПЦ “Фоліант”, 2010. – 120с.
 11. Кібернетика економіки та бізнесу: підруч. /О.Ю. Чубукова, В.Я. Рубан та ін..; за ред.. проф. О.Ю. Чубукової, проф. В.Я. Рубана. – 2-е вид., перероб. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. - 516 с.
 12. Геселева Н. В. Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи та перспективи: монографія– Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2011. – 436 с.
 13. Основи когнітивної економіки. Чубукова О.Ю., Рубан В.Я., Геселева Н.В. та ін.: Монографія. – К.: ВД “Стилос”, 2011. – 180 с.
 14. Чубукова О.Ю., Геселева Н. В., Синенко О. І. Інформаційний моніторинг: Навчальний посібник– Київ: КНУТД, 2011. – 200 с.
 15. Актуальні проблеми економічної кібернетики Чубукова О.Ю.,Антошкіна Л.І., Геселева Н.В. та ін.: Монографія. – К.: ВД“Стилос”, 2012. – 366 с.
 16. Чубукова О. Ю., Синенко О.І. Організація і методика інформаційної роботи: Навчальний посібник – Хмельницький:ХмЦНІІ, 2013., за заг ред.. д-ра екон. наук, проф. Л.І. Антошкіной – 2-ге вид., доп. І випр.  225 с.
 17. Жарінова А. Г. Методологія управління інтелектуальним капіталом в умовах становлення інформаційної економіки: Монографія. – Київ: Вид. «Наш формат» 2013. – 320 с.
 18. Когнітивні технології в економіці: підруч. для студ. вищ.навч.закл. / Л.І. Антошкіна, О.Ю. Чубукова, Н.О. Іванченко. – Донецьк: Юго-Восток, 2014. – 439 с.
 19. Економічна кібернетика: підручник / [О.Ю. Чубукова, В.Я. Рубан, Л.І. Антошкіна та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.Ю. Чубукової. – Донецьк: Юго-Восток, 2014.- 454 с.

 

Основні наукові публікації та навчальні підручники кафедри за напрямом «Маркетинг»:

 1. Лабурцева О.І. Маркетингова цінова політика: навч. посібник / О.І. Лабурцева, С.В. Безкоровайна. — К.: КНУТД, 2004. — 166 с.
 2. Грищенко І.М. Комерційна діяльність посередницьких підприємств: навч. посібник / І.М. Грищенко. — К.: КНУТД, 2005. — 80 с.
 3. Ткачова Т.М. Маркетингові дослідження впливу зовнішньої реклами на безпеку життєдіяльності дітей м. Києва : навч. посібник / Т.М. Ткачова, О.І. Лабурцева. — К.: ТОВ «ЛДЛ», 2005. — 108 с.
 4. Ткачова Т.М. Зовнішня реклама та соціальний захист неповнолітніх : монографія / Т.М. Ткачова, О.І. Лабурцева, Р.В. Гребениченко. — К.: Наук.світ, 2006. — 176 с.
 5. Грищенко І.М. Маркетингові основи комерційного посередництва: навч. посібник / І.М. Грищенко. — К.: Грамота, 2006. — 304 с.
 6. Яцишина Л.К. Рекламний менеджмент: навч. посібник / Л.К. Яцишина. — К.: КНУТД, 2006. — 140 с.
 7. Яцишина Л.К. Вступ до фаху. Маркетинг : навч.-метод. посібник / Л.К. Яцишина, Н.А. Крахмальова, Г.В. Чмельова. — К.: КНУТД, 2006. — 93 с.
 8. Лабурцева О.І. Основи маркетингу і планування : навч. посібник/ О.І. Лабурцева, А.В. Яренко. — К.: КНУТД, 2007. — 136 с.
 9. Маркетинговий менеджмент: Навч. посібник / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. — К. : Видавництво «Хімджест», 2007. — 290 с.
 10. Грищенко І.М. Формування механізму управління комерційним посередництвом: Монографія / І.М. Грищенко. — К.: Грамота, 2007. — 368 с.
 11. Ткачова Т.М. Реклама слабоалкогольних напоїв у формуванні девіантної поведінки неповнолітніх : монографія / Т.М. Ткачова, О.І. Лабурцева, Л.К. Яцишина. — К.: Наук. світ, 2007. — 272 с.
 12. Лабурцева О.І. Маркетинг і розвиток підприємництва в легкій промисловості України: Монографія / О.І. Лабурцева. — К.: КНУТД, 2008. — 364 с.
 13. Лабурцева О.І. Маркетингова політика розподілення: навч. посібник / О.І. Лабурцева, А.В. Яренко. — К.: КНУТД, 2008. — 86 с.
 14. Маркетинговий менеджмент: Підручник / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. — К. : Видавництво «Хімджест», 2008. — 720 с.
 15. Усик С.П. Маркетингова комунікаційна політика: навч.-метод. посібник / С.П. Усик, Л.К. Яцишина. – К.: КНУТД, 2009. – 96 с.
 16. Хоменко О.І. Маркетингова товарна політика: навч. посібник / О.І. Хоменко. – К.: ЕКОМЕН, 2009. – 52 с.
 17. Грищенко І.М. Комерційна діяльність посередницьких організацій: підручник / І.М. Грищенко. – К.: Грамота, 2009. – 448 с.
 18. Яцишина Л.К. Маркетинговий менеджмент: навч.-метод. посібник / Л.К. Яцишина, Ю.В. Зимбалевська, О.Є. Соломенко, Т.Л. Замороко. – К.: КНУТД, 2009. – 64 с.
 19. Березянко Т.В. Корпоративний глобалізм як базовий напрямок міжнародної економічної конвергенції : монографія / Т.В. Березянко. – К.: ТОВ «ДКС центр», 2010. – 238 с.
 20. Економічні проблеми розвитку вищої освіти в Україні: монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАПН України І.М. Грищенка. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 478 с.
 21. Головкіна Н.В. Маркетингова політика комунікації : навч.-метод. посібник / Н.В. Головкіна. – К.: КНУТД, 2010. – 112 с.
 22. Яцишина Л.К. Бренд-менеджмент : навч. посібник / Л.К. Яцишина, Ю.В. Зимбалевська, О.А. Виноградов. – К.: КНУТД, 2011. – 102 с.
 23. Яцишина Л.К. Рекламний менеджмент: навч.посіб. / Л.К. Яцишина, О.М. Деменіна. – К.: КНУТД, 2012. – 231 с.
 24. Яцишина Л.К. Маркетинговий менеджмент : навч. посібник / Л.К. Яцишина. – К.: МВЦ «Медінформ», 2013. – 323 с.
 25. Яренко А.В. Комерційна діяльність посередницьких підприємств: навчально-методичні матеріали до самостійної роботи студентів освітнього ступеня «Спеціаліст» спеціальності 7.03050701 «Маркетинг» – К.: КНУТД, 2015. – 123 с.
 26. Яренко А.В. Маркетинг у сферах економічної діяльності. Міжнародний маркетинг: Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи студентів освітнього ступеня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» – К.: КНУТД, 2015. – 144 с.
 27. Яренко А.В. Маркетинг: навчально-методичні матеріали до самостійної роботи студентів освітнього ступеня «Бакалавр»  напряму підготовки 6.051602  «Технологія виробів легкої промисловості» – К.: КНУТД, 2015. – 151 с.
 28. Чубукова О.Ю. Інформаційний маркетинг : навч.посіб. / О.Ю. Чубукова. . — К.: КНУТД, 2017. — 112 с.
Спеціальності та освітні програми

Випускова кафедра економічної кібернетики та маркетингу проводить підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями 051 «Економіка» та 075 «Маркетинг» денної і заочної форми навчання за освітніми програмами.

Спеціальність: 051 «Економіка»

Освітня програма: «Економічна кібернетика»

Ступінь: «БАКАЛАВР»

 • Вступ на перший курс (на базі загальноосвітньої школи):

051 Економіка  – Економічна кібернетика– бакалавр з економіки.

 • Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу):

051 Економіка  – Економічна кібернетика – бакалавр з економіки.

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Економічна кібернетика

Кваліфікація:

Бакалавр за спеціальністю 051 «Економіка» (за освітньою програмою «Економічна кібернетика»).

 

Термін навчання

 

8 семестрів (4 роки)

4 семестри (2 роки)/6 семетрів (3 роки)(для неспоріднених спеціальностей)

Кредити ECTS

240

120/180

Форма навчання

 

денна/ заочна/ дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

Вміння використовувати економіко-математичні методи в аналізі економічного об’єкта  за допомогою надбаних знань та відповідних спеціальних методів; вміння оцінити економічний стан підприємства та окремих  його складових (основних та оборотних засобів, персоналу, результатів діяльності тощо), знайти проблеми та запропонувати і економічно обґрунтувати шляхи їх вирішення; вміння зрозуміти та застосувати математичні методи, які використовуються в сфері відображення економічної діяльності за допомогою економічної кібернетики; вміння моделювати проблеми управління та їх наслідків і пропонувати можливі шляхи вирішення із використанням сучасних інформаційних технологій; здатність застосовувати відповідне програмне забезпечення та відповідні пакети стандартних програм; вміння пояснити широкий діапазон управлінських проблем  на всіх рівнях економічної системи.

 

Сфера працевлаштування:

 

На великих і малих підприємствах різних типів і форм власності в аналітичній діяльності; аналітиком на фондових та валютних біржах; на митницях та у податковій службі;в торгових і страхових фірмах;в комерційних банках;в консалтингових та інвестиційних компаніях, менеджером програмного забезпечення бізнесу, менеджером проектів.

 

Спеціальність: 075 «Маркетинг»

Освітня програма: «Бізнес-маркетинг та комунікації»

Ступінь: «БАКАЛАВР»

 • Вступ на перший курс (на базі загальноосвітньої школи):

075 «Маркетинг» - Комунікаційний маркетинг –  бакалавр з маркетингу. 

 • Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу):

075 «Маркетинг» - Комунікаційний маркетинг - бакалавр з маркетингу.

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Бізнес-маркетинг та комунікації

Кваліфікація:

Бакалавр за спеціальністю 075 «Маркетинг»(за освітньою програмою « Бізнес-маркетинг та комунікації»).

 

Термін навчання

 

8 семестрів (4 роки)

4 семестри (2 роки)/6 семетрів (3 роки)(для неспоріднених спеціальностей)

Кредити ECTS

240

120/180

Форма навчання

 

денна/ заочна/ дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

Базові уявлення про сучасні методи маркетингової діяльності; комунікативні вміння;здатність самостійно вирішувати наукові проблеми дослідження та розробки маркетингової стратегії та стратегічного планування;здатність до організації управління маркетинговими роботами  на різних фазах; здатність розробляти перспективних та поточних планів маркетингової діяльності;здатність до письмової та усної комунікації іноземною мовою; вміння організовувати проведення діагностики стану ринку та середовища функціонування підприємства;вміння організовувати роботу виставок, ярмарок та інших комунікаційних заходів просування продукції на ринку.

Сфера працевлаштування:

 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (зокрема на підприємствах легкої промисловості), на підприємствах різного профілю та рівня, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах, зокрема у підрозділах: маркетингу, постачання; маркетингових досліджень; інформаційного забезпечення; збуту; міжнародних зв'язків та в інших.

 

Спеціальність: 051 «Економіка»

Освітня програма: «Бізнес аналітика»

Ступінь: «МАГІСТР»

 • Вступ в магістратуру(для бакалаврів):

051 Економіка – Бізнес-аналітика – магістр з економіки.

При підготовці магістрів за освітньою програмою «Бізнес-аналітика» студенти отримають знання з дисциплін:

 • електронна комерція
 • штучний інтелект
 • Web програмування

А також оволодіють практичними  навичками роботи з проектами програм бізнес-аналізу діяльності підприємств та організацій різних форм власності та рівнів підпорядкування.

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Бізнес аналітика

Кваліфікація:

Магістр за спеціальністю 051 «Економіка» (за освітньою програмою «Бізнес аналітика»).

Термін навчання

3 семестри (1р.6 міс)/ 4 семестри (2 роки – для неспоріднених спеціальностей)

Кредити ECTS

90/120

Форма навчання

денна/ заочна/ дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

Проведення аналітичних досліджень за допомогою надбаних знань та відповідних спеціальних методів; здатність оцінити економічний стан підприємства та окремих  його складових (основних та оборотних засобів, персоналу, результатів діяльності тощо), знайти проблеми та запропонувати і економічно обґрунтувати шляхи їх вирішення; здатність зрозуміти та застосувати математичні методи, які використовуються в аналітичних дослідженнях підприємств (організацій); здатність моделювати проблеми управління та їх наслідків і пропонувати можливі шляхи вирішення із використанням сучасних інформаційних технологій; здатність розв’язувати широке коло проблем та задач шляхом розуміння їх фундаментальних економічних основ та використання як теоретичних, так і експериментальних методів, засвоєних з програми економічна кібернетика; здатність застосовувати відповідне програмне забезпечення та відповідні пакети стандартних програм, а при необхідності розробляти нові при проведенні аналітичних досліджень; здатність пояснити широкий діапазон аналітичних проблем  на підприємстві.

Сфера працевлаштування:

На великих і малих підприємствах різних типів і форм власності в аналітичній діяльності; аналітиком на фондових та валютних біржах; на митницях та у податковій службі;в торгових і страхових фірмах;в комерційних банках;в консалтингових та інвестиційних компаніях, менеджером програмного забезпечення бізнесу, менеджером проектів.

 

 

 

Спеціальність: 075 «Маркетинг»

Освітня програма: «Комунікаційний маркетинг»

Ступінь: «МАГІСТР»

 • Вступ до магістратури (для бакалаврів):

075 Маркетинг – Комунікаційний маркетинг – магістр з маркетингу.

При підготовці магістрів за освітньою програмою «Комунікаційний маркетинг» студенти отримають знання з дисциплін:

 • Паблік рілейшнз;
 • Рекламний менеджмент;
 • Поведінка споживачів;
 • Рекламна справа (Частина 1 - Психологія реклами, Частина 2 - Медіа-планування) і ін.

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Комунікаційний маркетинг

Кваліфікація:

Магістр за спеціальністю 075 «Маркетинг»(за освітньою програмою «Комунікаційний маркетинг»).

Термін навчання

3 семестри (1р.6 міс)/ 4 семестри (2 роки – для неспоріднених спеціальностей)

Кредити ECTS

90\120

Форма навчання

денна/ заочна/ дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

Базові уявлення про сучасні методи маркетингової діяльності; комунікативні вміння;здатність самостійно вирішувати наукові проблеми дослідження та розробки маркетингової стратегії та стратегічного планування;здатність до організації управління маркетинговими роботами  на різних фазах; здатність розробляти перспективних та поточних планів маркетингової діяльності;здатність до письмової та усної комунікації іноземною мовою; вміння організовувати проведення діагностики стану ринку та середовища функціонування підприємства;вміння організовувати роботу виставок, ярмарок та інших комунікаційних заходів просування продукції на ринку;

Вміння: дослідження ринків, вимірювання та прогнозування попиту, виявлення потреб споживачів; формування довгострокової маркетингової стратегії фірми; визначення необхідного споживачам рівня якості товарів, формування товарного асортименту відповідно до структури попиту;встановлення цін, що привабливі для покупців і вигідні для фірми; забезпечення збуту товарів та співпраця з торговими посередниками; організація реклами, презентацій, акцій, виставок та ярмарок.

Сфера працевлаштування:

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (зокрема на підприємствах легкої промисловості), на підприємствах різного профілю та рівня, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах, зокрема у підрозділах: маркетингу, постачання; маркетингових досліджень; інформаційного забезпечення; збуту; міжнародних зв'язків та в інших.

Студенти

Роки студентства – найкращі роки в житті людини. Наших студентів знає весь університет. Вони активні, ініціативні, веселі та дружні.

Викладачі та студенти нашої спеціальності – це велика родина, де всі добре знайомі, товаришують, тісно спілкуються з будь-яких життєвих та професійних питань. Дружня атмосфера допомагає розвиватися професійно та в особистому плані.

 

Протягом 2000-2014 років кафедрою здійснено:

12 випусків спеціалістів з маркетингу денної форми навчання (2002-2013 рр.);

11 випусків магістрів з маркетингу денної форми навчання (2003-2013 рр.);

11 випусків спеціалістів з маркетингу заочної форми навчання (2004-2014 рр.);

7 випусків магістрів з маркетингу заочної форми навчання (2008-2014 рр.).

9 випусків спеціалістів з маркетингу (друга вища освіта: ІПО КНУТД, 2005-2013 рр.).

 

Студенти-маркетологи протягом періоду навчання здійснюють активну науково-дослідницьку та творчу діяльність. При кафедрі з 2005 року працює студентський науковий гурток «Маркетинговий клуб «М-ТЕАМ» під егідою Всеукраїнської громадської організації «Українська Асоціація Маркетингу» (докладніше – в розділі «Студентські гуртки»).

Лише протягом 2013 року за участю студентів видано 2 статті у іноземних виданнях, 9 статей у фахових виданнях та 113 тез доповідей. Серед них: 1 доповідь на 9-тій Міжнародній науково-практичній конференції «Ключові питання сучасної науки» (17-25.04.13, м. Софія, Болгарія), 1 доповідь на VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «В2В маркетинг» (21-23.02.13, м. Київ, НТУУ «КПІ»), 1 стаття на конкурс інноваційних статей (розділ «Сталий розвиток»), організатори конкурсу – Державна академія педагогічних наук України, науково-дослідний гурток докторантів ІПНУ в ОПОЛІ, Державна вища професійна школа в м. Рацібуж (Польща). 64 доповіді за участю студентів представлено на ХІ Всеукраїнську наукову конференцію молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі».

В лютому 2013 р. проведено вузівський етап Всеукраїнської студентської олімпіади з маркетингу, переможці відзначені наказом 83-уч від 10.04.13.

У 2013 році студенти представили серію плакатів на ІІІ Всеукраїнську бієнале студентського плакату в Київському державному інституті декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука (Стеценко Галина, «Вкладай любов в ідею – і вона реалізується»). 22 оригінал-макети соціальної реклами представлено на 7-й Національний фестиваль соціальної реклами, що проводився 25 квітня 2013 р. Спілкою рекламістів України. Студентка Катерина Бринькова посіла 1 місце у тематичній номінації «Соціальна відеореклама»; студентка Евеліна Соколова отримала диплом «Шорт-лист» у тематичній номінації «Соціальна зовнішня реклама».

В березні 2013 р. клубом «М-ТЕАМ» проведено вузівський семінар з енергозбереження, розроблено пам’ятку «10 правил збереження енергії у гуртожитках КНУТД» та проведено конкурс студентських плакатів з енергозбереження. Переможці – Ю. Мозалевська, Н. Комарницька, О. Мельничук, О. Кравець, Л. Кузьменко, А. Махіня, О. Панасюк.

17 квітня 2013 р. 50 студентів-маркетологів під керівництвом доц. Євсейцевої О.С. взяли участь у Форумі «Найкращі соціальні проекти України» як спостерігачі. Також у квітні учасники маркетингового клубу «М-ТЕАМ» на замовлення профкому КНУТД провели маркетингове дослідження «Вивчення задоволеності студентів організацією харчування в їдальні».

На конкурсі дипломних робіт КНУТД за спеціальністю «Маркетинг» у 2013 р. 2 дипломних роботи посіли перші місця (освітньо-кваліфікаційні рівні: магістр – С.А. Пономаренко, спеціаліст – О.О. Музиченко); ще 4 дипломні роботи відзначені подякою (Н.О. Остапчук, А.П. Романюк, Г.А. Каленюк, Ю.С. Кравчук).

Команда студентів-маркетологів в кількості 5 осіб (лідер – Шехайтлі Х.М., науковий керівник – доц. Євсейцева О.С., ас. Зимбалевська Ю.В.) посіла 1 місце на 5 міжнародному студентському фестивалі реклами «Крим СаФаРі-2013» у номінації «Рекламний полігон» (м. Севастополь, 6-8 липня 2013 р.).

14-15 листопада 2013 р. кафедрою організовано та проведено І Всеукраїнську наукову конференцію молодих учених та студентів «Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління», у якій взяли участь представники 24 вищих навчальних закладів, серед них 1 – з Росії. Збірник тез конференції містить 166 позицій; з них кафедрою маркетингу підготовлено 46, в тому числі 43 – зі студентами.

35 робіт студентів подано на вузівський конкурс «Еко-сумка», що проходив в КНУТД у листопаді 2013 р.

Студенти-маркетологи під керівництвом проф. Яцишиної Л.К., доц. Євсейцевої О.С. та доц. Подольної В.В., всього 37 осіб, взяли участь у ІХ Українському студентському фестивалі реклами (Київ, 19 грудня 2013), куди представили 40 оригінал-макетів реклами. Перше місце у номінації «Відеореклама» посів студент Б. Черченко, у номінації «Друкована реклама» – М. Ормонов; крім того, у цій же номінації заохочувальні призи журі отримали А. Хінціцька та А. Хабарова.

Наприкінці 2013 року Спілкою рекламістів України та Асоціацією Українських Студентських Фестивалів Реклами (УСФР-СФеРА) вперше сформовано Рейтинг креативності молодих рекламістів. До рейтингу сезону 2012-2013 рр. увійшли 33 ВНЗ України та 126 індивідуальних учасників, фіналістів і лауреатів творчих конкурсів, фестивалів, що входять до асоціації УСФР-СФеРа. Студенти-маркетологи КНУТД посіли у цьому рейтингу почесне 3-тє місце.

Перспективи для студентів

Під час навчання за спеціальністю ви будете мати можливість:

 • проходження військової підготовки;
 • отримання на 4-5 курсі другої вищої освіти в Інституті післядипломної освіти КНУТД;
 • продовження навчання в аспірантурі та докторантурі;
 • вивчення декількох (за вибором студентів) іноземних мов;
 • цікавого і корисного використання вільного часу (в університеті працюють художні студентські колективи, спортивні секції тощо);
 • проживання в гуртожитках університету;
 • відпочинку у спортивно-оздоровчому таборі університету.

Випускник володітиме

 • знаннями з економіки  підприємства, фінансів, обліку і аудиту, маркетингу, менеджменту, програмування, роботи з ПК;
 • інструментарієм дослідження, аналізу, моделювання та прогнозування економічних систем і процесів на всіх рівнях управління;
 • найсучаснішими  програмними засобами обробки інформації в різних галузях економіки («Галактика», «Парус», 1С, Project Expert, «IT-підприємство», STATISTICA, MatLab, програмування у С++ та інші);
 • навичками з електронної комерції, прийомами та методами організації бізнесу в Internet.

Після закінчення навчання Ви матимете повну вищу освіту і кваліфікацію магістра з економічної кібернетики.

 

Працевлаштування

Наші випускники працюють:

 • системними та фінансовими аналітиками;
 • топ-менеджерами;
 • комерційними та фінансовими директорами;
 •  начальниками відділів стратегічного планування;
 • економістами з планування, управління та фінансової роботи;
 • фахівцями з ефективності виробництва;
 • бухгалтерами;
 •  консультантами та експертами;
 • адміністраторами баз даних і корпоративних систем;
 • enterprise-програмістами;

Де:

 • на великих і малих підприємствах різних типів і форм власності;
 • на фондових та валютних біржах;
 • в митницях та податкових службах;
 • в торгових і страхових фірмах;
 • в комерційних банках;
 • в консалтингових та інвестиційних компаніях і т.д.

Успіх підприємницької діяльності в сучасному світі залежить перш за все від розуміння вимог ринку, знання запитів і вподобань споживачів, здатності формувати стійкий попит на товари та послуги своєї фірми та забезпечувати високу конкурентоспроможність. Вирішення цих завдань знаходиться у компетенції маркетологів. Жодна економічна спеціальність не вимагає таких різнобічних знань, як маркетинг: від математичних методів обґрунтування оптимальних рішень до тонкощів психології споживача, від найновіших комп'ютерних інформаційних технологій до поінформованості у тенденціях моди та дизайну. Тому не дивно, що саме маркетологи з їх надзвичайно широким світоглядом дуже часто займають пости віце-президентів компаній та інші найвищі посади. Дослідження українського ринку праці засвідчують, що попит на фахівців-маркетологів останнім часом стрімко зростає. У 2007-2013 рр. приймальна комісія КНУТД реєструвала найвищий на факультеті економіки та бізнесу конкурс саме за напрямом підготовки «Маркетинг».

 

Після завершення навчання майбутні маркетологи готові до кваліфікованого виконання таких професійних завдань, як:

 • дослідження ринків, вимірювання та прогнозування попиту, виявлення потреб споживачів;
 • формування довгострокової маркетингової стратегії фірми;
 • визначення необхідного споживачам рівня якості товарів, формування товарного асортименту відповідно до структури попиту;
 • встановлення цін, що привабливі для покупців і вигідні для фірми;
 • забезпечення збуту товарів та співпраця з торговими посередниками;
 • організація реклами, презентацій, акцій, виставок та ярмарків.

 

Фахівець з повною вищою освітою за спеціальністю «Маркетинг» може працювати на посадах:

 • маркетолог підрозділу служби маркетингу;
 • маркетолог-аналітик, консультант, експерт;
 • економіст зі збуту або з матеріально-технічного забезпечення;
 • науковий співробітник;
 • викладач вищого навчального закладу.

Після отримання диплома бакалавра з маркетингу випускники запрошуються до вступу на подальше навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст або магістр. До магістратури можуть вступити також особи, що мають диплом спеціаліста з маркетингу. В свою чергу, після завершення повної вищої освіти і отримання диплома спеціаліста або магістра з маркетингу існує можливість вступу до аспірантури за спеціальностями 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством або 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Студентські гуртки

За ініціативою студентів-маркетологів у 2005 році в КНУТД створено студентський маркетинговий клуб «М-ТЕАМ» при Всеукраїнській громадській організації «Українська Асоціація Маркетингу». В 2013 р. клуб набув офіційного статусу студентського наукового гуртка.

Члени клубу протягом періоду навчання в університеті набувають практичного досвіду проведення маркетингових досліджень, беруть активну участь в олімпіадах, конкурсах, фестивалях з маркетингу, серед яких – Український студентський фестиваль реклами, Національний фестиваль соціальної реклами, Міжнародний студентський фестиваль реклами «Крим СаФаРі» та ін. Клуб регулярно організує проведення в КНУТД майстер-класів видатних українських маркетологів-практиків.

У засіданнях клубу брали участь такі «зірки» українського маркетингу, як Генеральний директор Всеукраїнської громадської організації «Українська Асоціація Маркетингу» Ірина Лилик, головний редактор журналів «Маркетинг і реклама» та «Маркетингові дослідження в Україні», завідувач кафедри маркетингу та реклами КНТЕУ, доктор наук державного управління Євген Ромат, відомий маркетолог і рекламіст, засновник і керівник однієї з провідних маркетингових груп «UNITED Communications Group» Андрій Федоров, директор бренд-консалтингової компанії «Слідопит», кандидат філософських наук Вадим Пустотін, президент виставкової компанії «Євроіндекс» Валерій Пекар, виконавчий директор Виставкової федерації України Володимир Овчарек, викладач Навчального центру Міжнародної Маркетингової Групи Тетяна Патокова, директор «Школи Рекламних Технологій», генеральний секретар організації молодих лідерів і підприємців JCI Ukraine Оксана Тюпа, заступник директора з маркетингу АТ «Оболонь» Павло Шевчук, керівник школи маркетингу «Be First» Аліна Харечко, а також директор однієї з провідних російських виставкових компаній, автор єдиного у Росії підручника з виставкового менеджменту Ігор Філоненко. Цикл лекцій для магістрів з маркетингу КНУТД провели співробітники бренд-консалтингової компанії «BrandAid» (генеральний директор і співвласник компанії – автор відомої книги «Анатомія бренду» Валентин Перція).

Більшість випускників кафедри працює за спеціальністю на підприємствах легкої промисловості та інших галузей, у торгівлі, в банках, в маркетингових дослідницьких та консалтингових компаніях тощо.

Серед наших випускників:

 • Богданов Богдан Анатолійович, начальник відділу маркетингу, PINbank (Перший інвестиційний банк)
 • Дедовець (Крюкова) Оксана Ігорівна, директор проекту, ТОР Sell Consulting Ukraine;
 • Зимбалевська Юлія Вікторівна, асистент кафедри маркетингу КНУТД;
 • Карпенко Дмитро, виконавчий директор, дослідницька компанія Touchpoll Ukraine;
 • Колесніков Сергій Олександрович, економіст відділу маркетингу, PINbank (Перший інвестиційний банк);
 • Кривошея Олена, маркетинг-менеджер KP Media;
 • Кудіна Наталія, генеральний директор, рекламно-маркетингове агентство SMART Communications;
 • Небоженко Євген, генеральний директор, Фонд рекламних ресурсів.
Зарубіжне партнерство

Кафедра підтримує та розвиває ділове співробітництво не лише з численними вищими навчальними закладами та організаціями України, але й з університетами та організаціями інших країн, зокрема Великобританії, Німеччини, Росії та Польщі. Міжнародне співробітництво реалізується через участь у спільних освітянських проектах та міжнародних конференціях, круглих столах, симпозіумах тощо.

У вересні 2001 р. в КНУТД проводився тренінг-семінар з маркетингу за фінансової підтримки British Executive Service Overseas (BESO). Семінар проводив професор з Великобританії Мартін Девіс, автор популярних книжок з маркетингу, у тому числі «Marketing & Promotion» та «Business-to-Business». У 2006 році кафедрою маркетингу КНУТД сумісно з Українською Асоціацією Маркетингу  проведене дослідження в рамках проекту USAID|БІЗПРО, що фінансується Агентством з міжнародного розвитку США (АМР); тема дослідження – «Діагностика сектору текстильних виробів».

Під час перебування в Україні всесвітньо відомих американських маркетологів професорів Уільяма Руделіуса та Філіпа Котлера представники кафедри маркетингу брали участь у проведених ними лекціях і майстер-класах.

У 2008-2010 рр. серію семінарів для студентів-маркетологів та викладачів інженерно-економічного факультету КНУТД провели керівник міжнародної програми МВА університету прикладних наук м. Есслінген (Німеччина), д.е.н., професор Гельмут Колерт та декан факультету менеджменту цього ж університету, д.е.н., професор Дитмар Фаас.

У 2013 р. проф. Лабурцева О.І. та доц. Євсейцева О.С. взяли участь у проведенні зустрічі з французькою делегацією в рамках міжнародного форуму Kiev Fashion 2013.

Кафедра має досвід співпраці з Російським державним торговельно-економічним університетом (м. Москва, Росія), Санкт-Петербурзьким державним університетом технології та дизайну (Росія), Зеленогурським університетом (Польща).

все о строительстве, ремонте и обустройстве