КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Обрати професію Вступ на перший курс (на базі загальноосвітньої школи)

Спеціальність 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Освітня програма «МАШИНОБУДУВАННЯ» 

 

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ ТА МАШИН

  

Спеціальність 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ це – сучасна інженерна підготовка, майбутній напрям діяльності для тих, хто прагне досконало оволодіти знаннями про механічну інженерію, проектування та дослідження промислового обладнання, а також профтехнічне обслуговування механічних систем.

Спеціальність 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ саме для тих, хто прагне навчитися проектувати та конструювати машини та їх складові із застосуванням сучасного інструментарію та засобів автоматизованого проектування, розрахунків, віртуальних випробувань, прогнозування і оптимізації технічних характеристик тощо.

Спеціальність  133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ  надає можливість фахівцю працювати на будь-якому підприємстві машинобудівного комплексу не тільки України, але і за її межами, завдяки тісній співпраці із закордонними вищими навчальними закладами Польщі, Чехії тощо.

Після закінчення нашого університету студенти отримують диплом європейського зразка, який визнається в усьому світі.

 

Вступ на перший курс

Для вступу на навчання за спеціальністю 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ запрошуються абітурієнти, які мають повну загальну середню освіту та успішно пройшли зовнішнє незалежне оцінювання з предметів затверджених правилами прийому до КНУТД в 2016 р. 

  Прийом документів та період подання здійснюється на підставі діючих правил прийому до КНУТД в 2016.

  Термін навчання 4 роки.

  Форма навчання – денна (за державним замовленням, або за кошти фізичних чи юридичних осіб).

  Після закінчення університету бакалавр з галузевого машинобудування буде:

  знати методи проектування та конструювання, виготовлення, реінженірінгу, експлуатації, ремонту, реновації виробів, обладнання і устаткування, технологічного оснащення, інструментів, формування структури технологічних процесів виготовлення та ремонту обладнання, застосування новітніх методів обробки матеріалів, нормативних документів, стандартів тощо для забезпечення необхідного рівня якості продукції на підприємствах машинобудування та в інших галузях промисловості;

  мати тверді навички проведення спеціальних розрахунків та визначення необхідних даних з використанням загально-технічної та спеціальної літератури, 3D – моделювання деталей, механічних, електричних систем, розробки конструкторської документації, технологічного процесу;

  вміти застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних  та спеціальних дисциплін для конструкторської, технологічної підготовки виробництва виробів всіх видів машинобудування та розв’язувати якісні та кількісні завдання реального виробництва;

  володіти сучасними прикладними програмними засобами комп’ютерного проектування, конструювання, розрахунку та моделювання виробів машинобудування.

   

  Сфера професійної діяльності та працевлаштування

  Фахівець з галузевого машинобудування може працювати на різних підприємствах і в установах будь-яких форм власності, у різних галузях промисловості й бізнесі, оскільки такий фахівець з фундаментальною вищою технічною освітою потрібен завжди і всюди.

  Навчання в університеті

  В університеті успішно працює «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», яке забезпечує студентам можливість самостійно користуватися електронними освітніми ресурсами, у тому числі навчально-методичними матеріалами з навчальних дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), здавати звіти, проходити тестування, ставити питання викладачам на форумах та отримувати на них відповіді, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого, що дозволяє оптимізувати навчальний процес та отримати високоякісну освіту.

  Навчання проводять високоосвічені фахівці, що мають великий досвід роботи як на виробництві, так і в проектних організаціях, а також мають авторитет у науково-дослідній роботі.

  На кафедрі є лабораторії, оснащені сучасними приладами та обладнання, що дозволяє закріпити отримані теоретичні знання на практиці.

   

  Практична підготовка

  В університеті великому значенню надається практичній підготовці майбутніх фахівців. Навчальним планом підготовки бакалаврів з галузевого машинобудування передбачено проходження практики на кожному курсі. Під час практики на базових підприємствах студенти закріплюють та розширюють знання з фундаментальних та загально-професійних дисциплін, збирають матеріал для виконання курсових проектів, знайомлять з різним технологічним обладнанням.

  На кафедрі прикладної механіки та машин діє ліцензований «Центр SolidWorks», в якому студенти вивчають 3D моделювання деталей та механізмів різноманітного призначення, виконують розрахунки в сучасних CAD/САЕ-системах, виконують підготовку виробництва в САМ-системах. Студентам надається можливість пройти екзамен на рівень володіння програмою SolidWorks та отримати відповідний сертифікат компанії Dassault Systemes (CSWA: Certified SOLIDWORKS Associate).

      

  Також на кафедрі прикладної механіки та машин створена лабораторія мехатроніки, яка оснащена елементами та системами пневмоавтоматики (фірма Festo), що використовуються на сучасних виробництвах, лабораторія САМ-технологій з металорізальними верстатами, працює гурток «Робототехнічні пристрої та системи» де студенти знайомлять з промисловими роботами та навчаються їх програмувати та обслуговувати, відвідують екскурсії на машинобудівні підприємства різного призначення.

  Рівень підготовки студентів кафедри прикладної механіки та машин підтверджується численними дипломами, грамотами та призовими місцями на всеукраїнських конкурсах та олімпіадах, а також високими посадами випускників минулих років.

   

  Підготовчі курси

  Для підготовки до вступу на спеціальність «галузеве машинобудування» в центрі доуніверситетської та індивідуальної освіти КНУТД пропонується проходження підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

  Випускники можуть отримати додаткові бали при вступі на інженерно-технічні спеціальності до 5% від конкурсного бала.

  Детальна інформація на сторінці Центру доуніверситетської та індивідуальної освіти

   

  Наступний рівень вищої освіти

  Тим хто отримав диплом бакалавра на кафедрі прикладної механіки та машин пропонується продовжити своє навчання в магістратурі.

    

  Військова підготовка

  Паралельно з базовою вищою освітою є можливість здобути військову спеціальність (Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення) та отримати військове звання офіцера запасу. Для проходження військової підготовки в розкладі занять студентів вивільняється окремий день.

  Всім студентам факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, що розташований неподалік навчальних корпусів університету.

   

  Контакти

  Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальні корпуси 1 та 3.

  Сторінка кафедри прикладної механіки та машин

  Завідувач кафедри кандидат технічних наук, доцент МАНОЙЛЕНКО Олександр Петрович

  e-mail:

  http://vk.com/kpmm_knutd

   

  «ЩОБ БУДУВАТИ – ПОТРІБНО ЗНАТИ, ЩОБ ЗНАТИ – ПОТРІБНО ВЧИТИСЯ»

  все о строительстве, ремонте и обустройстве