КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Індустріальна інженерія

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність «133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

Освітньо-професійна програма «Індустріальна інженерія»

Освітній ступінь «магістр»

 

КАФЕДРА МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

 

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0136

Телефони для довідок: +38044-280-55-45, +38044-256-29-94

e-mail: 

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

Другий (магістерський) рівень вищої освіти. 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

 

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «магістр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії  

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail[email protected]

Головні переваги продовження навчання в магістратурі:

Конкурентні переваги

 

 

Працевлаштування

Магістр з  галузевого машинобудування може працювати на престижних посадах державних та приватних підприємств і установ різних галузей промисловості та опановувати власний бізнес, оскільки  фахівці даного напрямку завжди  затребувані на ринку праці.

Магістр з машинобудування отримує високий рівень науково-практичної підготовки, спеціалізовані знання, поглиблену фахову підготовку, що дозволяє

обіймати первинні посади: інженера-конструктора (механіка), інженера-технолога (механіка), інженера-механіка, інженера з комплектації устаткування, інженера із впровадження нової техніки й технологій, інженера з комплектації устаткування.

 

Подальше навчання

Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму магістра, можуть продовжувати навчання в аспірантурі.

Можливість паралельного навчання за військово-обліковою спеціальністю «Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення» з отриманням по закінченню офіцерського звання. Для проходження військової підготовки в розкладі занять для студентів виділяється окремий день.

 

Можливе навчання за індивідуальним, зручним для студента, графіком на денній формі навчання, що дозволяє поєднувати навчання з роботою.

Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком. Університет  та гуртожитки знаходяться в центрі Києва - на Печерську.

 

В КНУТД діють спортивні секції та наукові гуртки.

 

 

 

«ЩОБ БУДУВАТИ – ПОТРІБНО ЗНАТИ, ЩОБ ЗНАТИ – ПОТРІБНО ВЧИТИСЯ»