КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій
Про факультет
Зенкін Микола Анатолійович

д.т.н., професор, декан факультету МКТ

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0358

Телефон для довідок: +38044-256-84-66, +38044-256-29-15

e-mail: fmct@knutd.edu.ua

Сторінка ФМКТ в  Facebook 

Факультет готує фахівців з усіх основних напрямів, що забезпечують створення, обслуговування та ремонт сучасного перспективного обладнання, засобів та систем управління для легкої, хімічної та інших галузей промисловості.

Фахівці, що закінчили факультет, здатні ставити та вирішувати інженерні задачі з проектування нової сучасної техніки, а також організовувати обслуговування та ремонт будь-якого обладнання в сфері виробництва та побутового обслуговування.

Випускники нашого факультету можуть проектувати та експлуатувати автоматизовані системи управління, розробляти програми контролю, забезпечувати роботу персональних комп'ютерів та комп'ютерних мереж, вести комп'ютерну обробку наукової, технічної та комерційної інформації, розробляти комп'ютерні діагностичні системи.

Наші випускники вміють проектувати та розробляти електронні пристрої та блоки, що використовуються в системах управління, здійснюють ремонт та налагодження їх. Вони здатні проектувати та конструювати сучасну побутову техніку, ремонтувати та обслуговувати її, вирішувати питання, пов'язані з метрологічним забезпеченням якості, стандартизації та сертифікації товарів.

Ґрунтовна підготовка з фундаментальних, загальноосвітніх та загальноінженерних дисциплін дозволяє студентам факультету після ІІІ-го курсу поступати до інституту післядипломної освіти і, навчаючись там паралельно з основною спеціальністю, після закінчення навчання отримати два дипломи – з основної спеціальності та за однією із спеціальностей економічного напряму (економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, облік та аудит тощо).

Всі бажаючі студенти можуть пройти навчання на кафедрі військової підготовки та отримати звання молодшого лейтенанта.

Випускники факультету працюють на державних та приватних підприємствах, у військових структурах, в оборонному комплексі, бізнесі тощо. Серед випускників є чимало високопосадовців, бізнесменів, президентів компаній, директорів підприємств та науковців.

Кафедри
ФАКУЛЬТЕТ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ

Бакалаврів за спеціальностями:

 

Магістрів за спеціальностями:

 

Докторів філософії за спеціальностями:

 

Терміни навчання: бакалавр — 4 роки; магістр — 1,5 роки; доктор філософії — 4 роки.

Історія факультету

Хоча офіційною датою заснування факультету є 1 лютого 1939 року, але підготовка механіків для обслуговування і ремонту обладнання, і енергетичного господарства взуттєвих фабрик і шкіряних заводів в інституті велась з дня його заснування — 1930 року, а з 1944 почали готувати механіків і для швейних, трикотажних та текстильних підприємств. Пізніше спеціальність отримала назву «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування».

Поява в легкій та іншій галузях промисловості нового надскладного устаткування, обладнаного мікропроцесорною та комп'ютерною технікою, впровадження передових технологічних процесів зумовили відкриття спеціальностей: в 1957 році — «Автоматизоване управління технологічними процесами», а в середині 90-х — «Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва».

Проектування та розробку електронних пристроїв та блоків, що використовуються в системах управління, ремонт та налагодження їх вміють робити випускники спеціальності «Електронні системи», яка була започаткована у 1991 році. За останні роки незрівнянно зросли можливості машин, що оточують нас у побуті. Фахівців, які можуть проектувати та конструювати сучасну побутову техніку, ремонтувати та обслуговувати її, готують за спеціальністю «Електропобутова техніка» з 1992 року.

Величезний асортимент товарів, що заполонив Україну, не гарантує їх якості та відповідності стандартам. Питання, пов'язані з метрологічним забезпеченням якості, стандартизації та сертифікації товарів, вирішують спеціалісти, які здобули спеціальності «Метрологія та вимірювальна техніка» (з 1997 р.), «Якість, стандартизація та сертифікація» (з 1998 р.) та «Професійне навчання. Метрологія, стандартизація та сертифікація в машинобудуванні» (з 2004 р.).

Науково-педагогічні працівники

Підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії ведуть 99 висококваліфікованих викладачів, з яких 27 докторів наук і професорів, в тому числі академіки, Заслужені працівники народної освіти, Заслужені діячі науки і техніки, Лауреати державної премії в галузі науки і техніки та 37 кандидатів технічних наук, доцентів.

Напрямки діяльності

Напрямки діяльності факультету охоплюють весь спектр організаційної, навчальної, методичної, наукової та виховної робіт, а саме:

  • організація, координація і контроль навчальної, соціально-побутової, виховної роботи зі студентами, організація дозвілля, побуту та стипендіального забезпечення;
  • організація та контроль наукових досліджень і підготовки науково-педагогічних кадрів на кафедрах факультету;
  • здійснення контролю за якістю викладання навчальних дисциплін, виконання навчально-методичної та наукової роботи викладачів;
  • контроль за надходженням коштів від студентів контрактної форми навчання тощо.
Зарубіжне партнерство
На факультеті ведеться підготовка іноземних студентів, з дальнього і ближнього зарубіжжя.
Студенти

Сьогодні факультет налічує майже 1500 студентів. Всі спеціальності факультету акредитовані за IV-м освітньо-кваліфікаційним рівнем, працює аспірантура і докторантура. Практичні навички студенти здобувають в провідних наукових установах НАН України, на сучасних підприємствах та фірмах.

На факультеті працює студентське самоврядування, студенти факультету є активними членами редколегії університетської газети. Своє дозвілля студенти проводять у спортивних секціях, гуртках самодіяльності, в клубі шанувальників інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?», організаторами і активними учасниками якого є студенти факультету.