КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій

Павленко Володимир Миколайович

к.т.н., доцент, декан факультету МКТ

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0358

Контактний телефон:+38044-280-53-42, +38044256-29-15

e-mail: [email protected]

Приймальна комісія факультету: +380(63)-439-83-49
Пн-Пт з 10:00 до 18:00
      Сб з 10:00 до 14:00

Сторінка ФМКТ в  Facebook 

Профіль ФМКТ в  https://instagram.com/fmct_knutd

Профіль ФМКТ в  https://t.me/MKTKNUTD

Загальні відомості про факультет
Місія та мета факультету

Місія факультету:

формування національної інженерної еліти, що має креативний ресурс для створення та підтримання власного іміджу та розбудови сприятливого інноваційного технічного середовища як в Україні, так і поза її межами.

 Мета факультету:

 • забезпечити високу якість надання освітніх послуг на засадах студентоцентрованого навчання та максимального забезпечення можливості отримання студентами першого місця роботи завдяки врахуванню вимог та очікувань потенційних роботодавців, а також постійного підвищення наукового, навчально-методичного та професійно-педагогічного рівня професорсько-викладацького корпусу факультету;
 • посилити теоретичну та професійну підготовку випускників та сформувати в них унікальні компетентності в умовах зростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг завдяки запровадженню освітніх програм нового покоління, які є конкурентними в сучасному європейському просторі вищої освіти та відповідають запитам стейкхолдерів;
 • сформувати у студентів професійно-орієнтовану іншомовну комунікативну компетентність відповідно до загальноєвропейських рівнів володіння іноземною мовою;
 • забезпечити вихід на провідні позиції у світовій освітньо-професійній сфері та інтеграцію зі світовим науково-освітнім товариством, дбайливо зберігаючи національні та корпоративні досягнення, цінності і традиції, напрацьовані на кафедрах факультету та в університеті.

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій є одним з найбільших в університеті. Навчання здійснюється за сучасними освітніми програмами на основі інноваційних підходів, технологій та методів навчання.

Факультет є активним осередком науково-дослідницької діяльності, постійно розвиває свій кадровий потенціал та виступає ініціатором створення платформ для наукових дискусій та розроблення інноваційних проектів.

Загальна інформація

Факультет готує фахівців з проектування та обслуговування сучасного обладнання, засобів та систем автоматизації  та управління для всіх галузей промисловості.

Випускники факультету здатні ставити та вирішувати інженерні задачі з проектування нової сучасної техніки, а також організовувати обслуговування будь-якого обладнання в сфері виробництва та побутового обслуговування.

Випускники факультету проектують та експлуатують автоматизовані системи управління, розробляють програми контролю, забезпечують роботу персональних комп'ютерів та комп'ютерних мереж, проводять комп'ютерну обробку наукової, технічної та комерційної інформації, розробляють комп'ютерні діагностичні системи, проектують та розробляють електронні пристрої та блоки, що використовуються в системах управління, здійснюють їх ремонт та налагодження. Вони також вирішують питання, пов'язані з метрологічним забезпеченням якості, стандартизації та сертифікації товарів.

Ґрунтовна підготовка з фундаментальних, загальноосвітніх та загально-інженерних дисциплін дозволяє студентам факультету паралельно з навчанням на основній спеціальності здобувати другу вищу освіту і після закінчення навчання отримати два дипломи – з основної спеціальності та за однією із спеціальностей університету (наприклад, економіка, менеджмент, маркетинг, облік та аудит, право тощо).

Всі бажаючі студенти можуть здобути військову спеціальність в Навчально-науковому комплексі військової підготовки та отримати звання молодшого лейтенанта.

Випускники можуть працювати на підприємствах різних форм власності, у силових структурах, в оборонному комплексі, бізнесі тощо. Серед випускників є чимало високопосадовців, бізнесменів, керівників підприємств та науковців.

Відомі випускники

Скиба Микола Єгорович

ректор Хмельницького національного університету, заслужений працівник народної освіти, відмінник освіти України,доктор технічних наук, професор, академік Української технологічної академії, Міжнародної академії інформатизації, випускник кафедри МЛП(машин легкої промисловості), 1972 рік, спеціальність "Машини і апарати легкої промисловості".

 

Петриченко Олексій Григорович.

директор фірми PEG DigitalAgency (WEB - розробки), випускник кафедри ІТП 2008, спеціальність "Інформаційні технології проектування".

 

Гордєєв Микола Олександрович

технічний директор фірми І.Б.С., випускник кафедри ШВМ, 1996 рік, спеціальність "Машини та апарати легкої промисловості".

 

Кузняк Анатолій Кузьмич (начальник управління МОН України)

заступник директора Державного підприємства «НТЦ»ОРТ» МОН України. Державний експерт з якості управління, закінчив механічний факультет КТІЛП, 1996 рік.

 

Євгеній Павлович Рябчук

технічній директор американкої компанії - DeepBody INC.  Займається розробкою системи штучного інтелекту для покращення світової медицини  у сфері лікування складних захворювань, в тому числі ракових. 

Євгеній Павлович увійшов  у 3% найталановитіших працівників ІТ у світі (за версіє сайту Toptal.com). Був запрошений до співпраці всесвітньовідомими компаніями: Google, Amazon, LinkedIn, NASA. 

Випускник 2010 року

 

Кафедри
Спеціальності та освітні програми факультету

Спеціальність

Освітня програма

Випускова кафедра

шифр

назва

назва

код

Ступінь бакалавра

 

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

БІП

Інформаційних та комп’ютерних технологій

126

Інформаційні системи та технології

Системи та технології інтернет речей

БІСТ

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

БІТ

Комп’ютерних наук та технологій

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

БПМ

Прикладної механіки та машин

133

Галузеве машинобудування

Машинобудування

БМБ

Інжиніринг 3D друку

БМ3D

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

БА

Інформаційних та комп’ютерних технологій

Ступінь магістра

 

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

МгІТ

Комп’ютерних наук та технологій

131

Прикладна механіка

Мехатроніка та робототехніка

МгМР

Прикладної механіки та машин

133

Галузеве машинобудування

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

МгМ

Прикладної механіки та машин

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва

МгАк

Інформаційних та комп’ютерних технологій

Ступінь доктора філософії

 

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

ДФКН

Комп’ютерних наук та технологій

133

Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

ДФГМБ

Прикладної механіки та машин

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ДФА

Інформаційних та комп’ютерних технологій

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

ДФМВТ

Терміни навчання: бакалавр — 3 роки і 10 місяців; магістр — 1 рік і 4 місяці; доктор філософії — 4 роки.

 

Деканат факультету

 

Декан факультету:

 

кандидат технічних наук, доцент

ПАВЛЕНКО Володимир Миколайович

Телефон: +38 044-280-53-42

Заступники декана факультету:

 

заступник декана з навчальної роботи

кандидат технічних наук, доцент

ДВОРЖАК Володимир Миколайович

Телефон: +38 044-280-53-42

заступник декана з виховної роботи

кандидат технічних наук, доцент

ЧУПРИНКА Наталія Вікторівна

Телефон: +38 044-280-53-42

Старший диспетчер деканату:

ЗАЄЦ Олена Олегівна

Телефон: +38 044-280-53-42

Секретарі деканату:

ШИНКАРЕНКО Юлія Віталіївна

Телефон: +38 044-280-53-42

ЖОЛОБОВСЬКА Тетяна Миколаївна

Телефон: +38 044-280-53-42

Історія факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій

Історія факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій пов'язана з історією нашого університету. Шлях нашого факультету починався ще у 30-ті роки минулого сторіччя. 1 жовтня 1930 року було засновано Київський політехнічний інститут шкіряної промисловості (КПІ ШП).

Першим директором інституту було призначено Макса Абрамовича Гінзбурга, а заступником - директора Михайла Павловича Котова.

Гінзбург М.А. 

Котов М. П.

В складі КПІ ШП діяли факультети: хіміко-технологічний (декани Котов М.П., Фокін А.С.), механіко-технологічний (декани Ердман М.О., Вульф А.Г.), інженерно-економічний (декани Ісаак'ян С.Г., Чернявський Г.І.). Інститут у 1935 році дістав назву Київський інститут шкіряно-взуттєвої промисловості, а в 1939 році – Київський технологічний інститут шкіряно-взуттєвої промисловості. Згідно Уставу 1935 року інститут містив три факультети: шкіряно-технологічний, взуттєво-механічний та інженерно-економічний.

У жовтні 1930 року також було засновано Київський текстильний інститут, який у 1934 році перевели до м. Харків. Цей інститут відкрили в складі чотирьох факультетів: швейного (декан Генкін Л.Г.), економічного (декан Сірченко А.В.), хімічної технології волокнуватих речовин (декан Лоханько Ф.П.) та механічної технології волокнистих речовин (декан Виноградов В.О.). 2 травня 1936 року затверджено два нових факультети – загально-технічний (декан Князюк Г.Г.) та технологічний (декан Мясніков І.С.).

20 травня 1944 року постановою Ради Народних Комісарів СРСР Київський технологічний інститут шкіряно-взуттєвої промисловості та Текстильний інститут були об'єднані в один. Новий освітній заклад в червні 1944 року дістав назву – Київський технологічний інститут легкої промисловості. На початку 1945 року інститут включав чотири факультети: механіко-енергетичний (декан Петровський С.Д.), механіко-технологічний (декан Пожидаєв М.М.), хіміко-технологічний (декан Фокін А.С.), інженерно-економічний (декан Славський І.Л.).

У різні періоди своєї 70-річної історії інститут по різному називався : Київський політехнічний інститут шкіряної промисловості (10.06.1930 р. – 1931 р.); Київський технологічний інститут шкіряної промисловості (1931 р.  - 25.05.1944 р.); Київський технологічний інститут легкої промисловості (25.05.1944 р. - 13.08.1993 р.); Державна академія легкої промисловості України (13.08.1993 р. - 30.08.1999р.); Київський державний університет технологій та дизайну (30.08.1999 р. - 07.08.2001 р.); Київський національний університет технологій та дизайну (з 07.08.2001 р. і по теперішній час).

Змінювались назви унверситету, змінювались ректори, які ним керували, але, незважаючи ні на що, долаючи на своєму історичному шляху всі складності, зростав і розвивався факультет мехатронки т комп’ютерних технологій (МКТ).

Факультетом вписано багато яскравих сторінок в історію інституту - академії - університету. З ім'ям факультету пов'язані імена відомих науковців та педагогів, які були окрасою факультету : чл.-кор. АН України, докторів технічних наук, професорів Грозіна Б.Д. і Кремньова О.О.; заслужених діячів науки і техніки України докторів технічних наук, професорів,  Піскорського Г.А. , Рабіновича А.Н., Скатерного В.О., Зенкіна А.С., Орловського Б.В., Скрипника Ю.О., Піпи Б.Ф. ; докторів технічних наук, професорів Павловича Н.Д., Бобровникова Г.А., Волощенка В.П., Цатурянца А.Б.; кандидата технічних наук, професора Сердюка В.П.; кандидатів технічних наук, доцентів Кореняки О.С. і Кременштейна Л.І. та багатьох інших, які своєю відданою працею зробили великий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, створили і розвинули багато наукових напрямків, пов'язаних з різними галузями легкої промисловості.

1 лютого 1939 року з механіко-взуттєвого факультету, який було утворено в 1930 році виділився механічний факультет. Механічний факультет розміщувався на першому поверсі навчального корпусу інституту.

Навчальний корпус інституту.
Перший поверх займали кафедри механічного факультету

 

У вересні 1930 року для підготовки інженерів-механіків на І-й курс механіко-взуттєвого факультету було набрано 25 студентів. Певний час прийом студентів для підготовки спеціалістів з обслуговування і ремонту механічного і енергетичного господарства підприємств взуттєвої і шкіряної промисловості був на рівні 1-ї групи.

 

Один з перших випусків факультету

 

Серед випускників 1949 року зав. каф. Ризького політехнічного інституту
д.т.н., проф. Окс Б.С., доц. кафедри автоматизації КТІЛП Павленко Ю.С.

У перші роки  свого існування факультет готував інженерів-механіків для обслуговування і ремонту обладнання і енергетичного господарства взуттєвих фабрик і шкіряних заводів, а з 1944 року - і для швейних, трикотажних та текстильних підприємств.

Першим деканом механічного факультету був Бріскман Л.Л. (1939 р. – 1941 р.). У цей період до складу факультету входили кафедри:

 • технології металів і деревини (зав. кафедрою доц. Рабінович А.Н.);
 • електротехніки (зав. кафедрою проф. Городецький Г.Н.);
 • теоретичної механіки (зав. кафедрою доц. Кременштейн Л.І.).

Під час 2-ї Світової війни війни факультет у складі інституту був евакуйований в м. Первоуральськ. Враховуючи особливості того періоду деканів на факультетах не призначали. До повернення у м. Київ у 1944 році в інституті було організовано об’єднаний  факультет, який за сумісництвом очолив  начальник навчальної частини Тополянський Н.П. (1942 р. – 1944 р.). У повоєнні роки факультет очолювали: Петровський С.Д. (1944 р. – 1947 р.); Рабінович А.Н. (1948 р.),  Подвальний Л.С. (1949 р. – 1950 р.). В 1951 - 1953 роках обов’язки деканів механічного і технологічного факультетів виконував Орлов І.В.. З 1953 року факультет знову стає самостійною структурною одиницею. З цього моменту і надалі його очолювали: Репетін О.П. (1953 р. – 1969 р.),  Рего К.Г. (1969 р. – 1978 р.), Стародуб О.А. (1978 р. – 1986 р.), Толстоухов О.С. (1986 р. – 1989), Бурмістенков О.П. (з 1989 року).

Поява в легкій промисловості нового надскладного устаткування, обладнаного мікропроцесорною та комп'ютерною технікою, та бурхливий розвиток хімічних підприємств зумовили відкриття нової спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами». У 1957 році зі студентів-механіків, вперше в Радянському Союзі, була набрана група, яка навчалась за цією спеціальністю.

 

Декан факультету Репетін А.П. і зав. каф. Піскорський Г.А. з випускниками факультету 1957 – 1958 р.

 

Серед випускників факультету 1950 року - зам. голови Кабміну України Дзись Т.В., к.т.н., доц. кафедри МАЛП Ценова Л.В., ст. викл. кафедри МАЛП Панасюк В.І.

У кінці 60-х років на факультеті створена лабораторія обчислювальної техніки (зав. лаб. Сагінашвілі О.С.), на базі якої згодом створено обчислювальний центр університету.

В 1972 р. зі складу кафедри автоматизації хіміко-технологічних процесів виділилась кафедра обчислювальної техніки і програмування, яка зараз носить назву  кафедри інформаційних технологій проектування.

З 1978 по 1986 р. р. посаду декана обіймав доцент Стародуб О.А.

В цей період силами студентів факультету, зокрема, було збудовано корпус гуртожитку №7.

У 1980 році до складу факультету входили кафедри машин і апаратів шкіряно-взуттєвого виробництва, машин  і апаратів швейно-трикотажного виробництва, автоматизації та комплексної механізації хіміко-технологічних процесів, технології машинобудування і конструкційних матеріалів, теоретичної і загальної теплотехніки, російської мови.

З обранням деканом доцента Толстоухова О.С. у 1986 р. на факультеті була створена кафедра прикладної механіки. З появою нових спеціальностей, пов'язаних не тільки з технологічним обладнанням, а і з системами управління у 1988 році факультет було перейменовано у факультет Технологічного обладнання та систем управління (скорочено ТОСУ).

У 90-х роках, з приходом до керівництва факультетом декана Бурмістенкова О.П., факультет динамічно розвивається – на вимоги потреб ринку праці відкриваються нові спеціальності: «Комп'ютерно-інтегровані процеси і виробництва», «Електронні системи» (1991 р.), «Електропобутова техніка» (1992 р.), «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» (1997 р.), «Якість, стандартизація та сертифікація» (1998 р.). У 1997 році на факультеті створено нову кафедру – Метрології, стандартизації та сертифікації.

У 2012 році відбувається подальше розширення факультету - у відповідності до наказу ректора КНУТД академіка Грищенка І.М. кафедри Інженерної графіки та Інформаційних технологій ввійшли до складу факультету. В цей же період до навчальних планів механіків включаються нові дисципліни - «Мехатроніка» та САПР «Solid Works», які дозволяють готувати механіків на сучасному рівні та підвищують конкурентоспроможність спеціалістів на ринку праці.

На факультеті з'являється все більше спеціальностей і дисциплін, пов'язаних з комп'ютерною та мікропроцесорною технікою, інформаційними технологіями, мехатронікою і стара назва факультету вже не відповідає змісту підготовки фахівців. Тому у 2012 році назва факультету втретє зазнала змін.

Наказом ректора університету професора Грищенка І.М. за №387 від 27.09.2012 р. факультет Технологічного обладнання та систем управління перейменовано у факультет Мехатроніки та комп'ютерних технологій (скорочено МКТ).

З 2011 року розпочато підготовку студентів за напрямом «Метрологія, стандартизація та сертифікація», у 2013 році відкрито напрям «Машинобудування», дві спеціалізації «Комп'ютерно-інтегрована електропобутова техніка» та «Сервісне обслуговування електропобутової техніки», а у 2014 році – напрям «Електротехніка та електротехнології».

Протягом свого існування факультет брав активну участь у створенні і розбудові кафедр Джамбульського технологічного інституту легкої та харчової промисловості, Далекосхідного технологічного інституту легкої промисловості, Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування (зараз технологічний університет Поділля), Херсонського індустріального інституту.

Прийняття у 2014 році нового закону «Про вищу освіту» вимагає перегляду підходів до підготовки майбутніх магістрів. Це, в першу чергу, розвиток у них підприємницьких та комунікативних здібностей, поглибленого вивчення іноземних мов, підвищення практичної і професійної підготовки, більш широкого залучення їх до наукової діяльності.

На факультеті навчається близько 1000 студентів студентів. Підготовку студентів ведуть високопрофесійні викладачі, з яких 12 докторів наук та професорів та 30 кандидатів наук та доцентів.

На факультеті ведеться підготовка науково-педагогічних кадрів через докторантуру і аспірантуру, діють спеціалізовані Ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій.

З 2016 року на базі факультету проходить Міжнародна науково-практична конференція «Мехатронні системи: інновації та інжиніринг (МСІІ)», в роботі якої традиційно беруть участь наші колеги зі Сполучених штатів Америки, Польщі, Туреччини, Німеччини, Італії, Швейцарії та інших країн світу.

У 2017 році визначним науковцям факультету Президентом України П.О. Порошенком було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.

Наукові школи факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій

Щербань Володимир Юрійович – д.т.н., проф., академік МАКНС.

МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САПР ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЛЕГКОЇ ТА ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Напрями:

 • розробка методів математичного моделювання технологічних процесів та обладнання легкої та текстильної промисловості;
 • удосконалення технологічних процесів легкої та текстильної промисловості;
 • розробка наукових основ САПР технологічних процесів та обладнання легкої та текстильної промисловості;
 • удосконалення структури та технології виробництва багатошарових тканин;
 • розробка наукових основ механіки нитки.

Результати:

 • захищені 2 докторські та 6 кандидатських дисертацій;
 • опубліковано 300 наукових праць, у тому числі 10 монографій;
 • отримано 18 патентів та авторських свідоцтв.

 


Орловський Броніслав Вікентійович – д.т.н., проф., академік УТА та Заслужений діяч науки і  техніки України.

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПРОЕКТУВАННЯ МАШИН ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Напрями:

 • розробка наукових основ комп'ютерної механіки, високошвидкісних машин легкої промисловості, оптимізаційного синтезу цільових механізмів машин легкої і текстильної промисловості, об'єктно-орієнтованого проектування складних механіко-технологічних систем на прикладі машин швейного, трикотажного і взуттєвого виробництв, структурного аналізу і синтезу просторових механізмів;
 • створення швейних машин для незрячих і швейних тренажерів;
 • розробка методів проектування швейних та побутових основов'язальних машин.

Результати:

 • захищені 7 докторських і 54 кандидатських дисертацій;
 • опубліковано понад 900 наукових праць, у тому числі 10 монографій, 7 підручників та навчальних посібників;
 • отримано більше 300 патентів та авторських свідоцтв.

 


Зенкін Анатолій Семенович – д.т.н., проф., академік УТА, Заслужений діяч науки і  техніки України,Президент асоціації технологів та машинобудівників України.

ТЕХНІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА БАЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ МЕТРОЛОГІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

Напрями:

 • використання теоретичних, методичних та організаційних основ забезпечення робіт в управлінні якістю та стандартизацією;
 • робота над перспективними напрямами стандартизації, механізмами тa інструментами управління якістю продукції;
 • розвиток основ побудови систем управління якістю, контролем якості ключових технологічних процесів;
 • підвищення ефективності стандартизації.

Результати:

 • захищені 4 докторські і 21 кандидатських дисертацій;
 • опубліковано понад 400 праць, у тому числі 15 монографій, 10 довідників, 10 підручників і 10 навчальний посібників;
 • отримано понад 35 охоронних документів на винаходи.

 


Піпа Борис Федорович – д.т.н., проф., академік УТА, академік ПТА, Заслужений діяч науки і  техніки України.

ДИНАМІКА, НАДІЙНІСТЬ ТА ДОВГОВІЧНІСТЬ КРУГЛОВ’ЯЗАЛЬНИХ МАШИН

Напрями:

 • дослідження особливостей динаміки механізмів в'язання в'язальних машин;
 • розробка теорії проектування принципово нових конструкцій робочих органів механізмів в’язання;
 • дослідження динаміки приводів круглов’язальних машин;
 • створення принципово нових конструкцій приводів та наукові основи їх проектування.
 • Дослідження механізмів відтяжки та накатування круглого трикотажного полотна.

Результати:

 • захищені 3 докторські та 18 кандидатських дисертацій;
 • опубліковано понад 1000 наукових робіт, серед яких 12 мографій, 2 підручники і 11 навчальних посібників;
 • отримано понад 530 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.

 


Скрипник Юрій Олексійович – д.т.н., проф., академік УТА, Заслужений діяч науки і  техніки України.

НАУКОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ АДАПТИВНИХ ПРИЛАДІВ І СЕНСОРНИХ СИСТЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ОЦІНКИ ЇХ ВПЛИВУ НА ФІЗИЧНИЙ ТА ПСИХІЧНИЙ СТАН ЛЮДИНИ

Напрями:

 • методи і засоби автоматичної корекції прогресуючи похибок сенсорів і приладів на основі структурно-часової надлишковості вимірювань;
 • автоматизація контролю технологічних процесів;
 • створення багатофункціональних вимірювальних перетворювачів на основі оборотних електричних ефектів;
 • вимірювання слабких електромагнітних випромінювань;
 • взаємодії електромагнітних полів людини з матеріалами одягу та взуття;
 • створення радіометричної апаратури діапазону надвисоких частот;
 • розробка комп’ютерних систем для оцінки комфортності одягу за електрофізичними параметрами шкіри людини і рівнем електромагнітного випромінювання.

Результати:

 • захищені 7 докторських і 36 кандидатських дисертацій ;
 • опубліковано 46 монографій, підручників і монографій, підручників і навчальних посібників, понад 350 статей і доповідей;
 • отримано 960 патентів та авторських свідоцтв.

 


Хомяк Олег Миколайович – д.т.н., проф., академік УТА, академік ПТА, Заслужений працівник народної освіти України.

ДИНАМІКА, НАДІЙНІСТЬ ТА ДОВГОВІЧНІСТЬ ПЛОСКИХ ВЯЗАЛЬНИХ МАШИН

Напрями:

 • динаміка машин та механізмів;
 • розвиток теорії проектування і вдосконалення механізмів плосков’язальних машин.

Результати:

 • захищені 1 докторська і 7 кандидатських дисертацій;
 • опубліковано понад 300 наукових праць, в тому числі 10 монографій, 1 підручник, 13 навчальних посібників;
 • отримано 172 авторських свідоцтва і патента.
Зарубіжне партнерство

На факультеті завжди велика увага приділялась підготовці фахівців для зарубіжних держав. Дипломи інженерних спеціальностей факультету отримали понад 1000 студентів з Чехії, Йорданії, Польщі, Німеччини, Угорщини, В’єтнаму, Мадагаскару, Китаю, Молдови, Туркменістану, Узбекистану, Азербайджану, Грузії, Туреччини та інших країн світу.

Приєднання України до Болонської угоди дало змогу студентам факультету продовжувати навчання у закладах  вищої освіти Європи, зокрема у Чехії та Польщі. Підписано протоколи про співпрацю з машинобудівним факультетом Ліберецького технічного університету та Люблінською політехнікою (Польща), в яких визначено спільні напрями навчально-наукової діяльності.

Підписано меморандуми про співпрацю з компанією «Камоцці» (Італія) та «ТуранЕлектрік» (Турція).

З 2016 року на базі факультету проходить Міжнародна науково-практична конференція «Мехатронні системи: інновації та інжиніринг (МСІЕ)», в роботі якої традиційно беруть участь наші колеги зі Сполучених штатів Америки, Польщі, Туреччини, Німеччини, Італії, Швейцарії та інших країн світу.
Студентський актив

Студентство було завжди не байдужим до подій, якими живе факультет та університет. Протягом останніх 5-ти років на факультеті активно діє осередок студентського самоврядування, до складу якого входять найактивніші студенти.

Студентське самоврядування займається проведенням додаткових занять для студентів (які не встигають), проведенням благодійних акцій, вечорів відпочинку, толок. Члени самоврядування входять до складу Вченої ради та стипендіальної комісії факультету.

На факультеті розробляється програма "Про організацію спортивно-оздоровчої роботи", яка має на меті підвищення рівня залучення студентської молоді до спортивно-оздоровчих заходів, покращення результатів виступів збірних команд університету на всеукраїнських змаганнях, підвищення рівня вмотивованості участі студентів у таких заходах.

На факультеті проводиться робота з національно-патріотичного виховання. Декілька студентів були учасниками антитерористичної операції на сході України. Студентський актив регулярно організовує і проводить культурно-масові заходи, в яких беруть участь всі студенти факультету.