КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій

Борис Миколайович ЗЛОТЕНКО

доктор технічних наук, професор, відмінник освіти України, декан факультету МКТ

Адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0356, 1-0358

Контактний телефон:+38044-280-53-42, +38044256-29-15

e-mail: [email protected]

Приймальна комісія факультету: +380(63)-439-83-49
Пн-Пт з 10:00 до 18:00
      Сб з 10:00 до 14:00

Положення про факультет МКТ

Програма розвитку факультету МКТ на 2024-2026 роки 

План роботи факультету МКТ на 2023/2024 н.р. 


Сторінка ФМКТ у  Facebook 

Профіль ФМКТ у  https://instagram.com/fmct_knutd

Профіль ФМКТ у  https://t.me/MKTKNUTD

Деканат

кандидат технічних наук, доцент Володимир Миколайович ДВОРЖАК

Телефон: +38 044-280-53-42

кандидат технічних наук, доцент Наталія Вікторівна ЧУПРИНКА

Телефон: +38 044-280-53-42

Старший диспетчер деканату

Олена Олегівна ЗАЄЦ

Телефон: +38 044-280-53-42

Секретар деканату

Юлія Віталіївна ШИНКАРЕНКО

Телефон: +38 044-280-53-42

Секретар деканату

Жанна Григорівна ШЕГЕДА

Телефон: +38 044-280-53-42

Про факультет

Місія факультету полягає у задоволенні потреб населення у підготовці конкурентоспроможних фахівців в сфері інформаційних та комп’ютерних технологій, автоматизації та механічної інженерії; активній участі в особистісному розвитку кожної людини, її вихованні й удосконаленні здібностей.

Мета – навчати й виховувати молодь, розвивати потенціал учасників освітнього процесу, їх творчі здібності та активну соціальну позицію.

Завдання:

‒      забезпечення якісної підготовки фахівців за спеціальностями прикладна механіка; галузеве машинобудування; комп’ютерні науки; кібербезпека; інженерія програмного забезпечення; інформаційні системи та технології; автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

‒      розвиток наукових досліджень у галузі інформаційних технологій, механічної інженерії, автоматизації та приладобудування;

‒      міжнародна інтеграція наукової та освітньої діяльності факультету шляхом участі у міжнародних освітніх і наукових проєктах, конкурсах, виставках у сфері інформаційних та комп’ютерних технологій, механічної інженерії, академічній мобільності, публікаційної активності тощо.


Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій є одним з найбільших в університеті. Навчання здійснюється за сучасними освітніми програмами на основі інноваційних підходів, технологій та методів навчання.

Факультет є активним осередком науково-дослідницької діяльності, постійно розвиває кадровий потенціал, також є ініціатором створення платформ для наукових дискусій та розроблення інноваційних проєктів.

Випускники

Випускники факультету працюють на державних та приватних підприємствах, у вітчизняних і зарубіжних компаніях, серед яких: НЕК “Укренерго”, EPAM Systems, Ajax Systems, Американська кіберспортивна організація “Umbrella Squad”, Kalion Digital, DataArt, Temabit Fozzy Group,  WebbyLab, Creatio, Dicom Systems, ТОВ « Хелсі УКРАЇНА», ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА», ТОВ «ПНН СОФТ», ТОВ «Аудиторська фірма «Капітал Плюс», ТОВ «Бетон-комплект», ТОВ «Поллі-сервіс», ДАХК "АРТЕМ", ТОВ "МР ІНЖИНІРИНГ" та інші.

Кафедри
Спеціальності та освітні програми 

Спеціальність

Освітня програма

Випускова кафедра

Шифр

Назва

Ступінь бакалавра

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

Кафедра інформаційних та комп’ютерних технологій

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

Кафедра комп’ютерних наук

125

Кібербезпека та захист інформації

Інженерія кібербезпеки

Кафедра комп’ютерних наук

126

Інформаційні системи та технології

Управління ІТ-проєктами

Кафедра інформаційних та комп’ютерних технологій

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

Кафедра механічної інженерії

133

Галузеве машинобудування

Машинобудування

Кафедра механічної інженерії

174

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Кафедра інформаційних та комп’ютерних технологій

Ступінь магістра

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

Кафедра комп’ютерних наук

131

Прикладна механіка

Мехатроніка та робототехніка

Кафедра механічної інженерії

133

Галузеве машинобудування

Індустріальна інженерія

Кафедра механічної інженерії

174

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва

Кафедра інформаційних та комп’ютерних технологій

Ступінь доктора філософії

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

Кафедра комп’ютерних наук

133

Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

Кафедра механічної інженерії

Професії

Фахівець з інженерії програмного забезпечення

Фахівці з розроблення комп'ютерних програм, або програмісти, – це професіонали, які спеціалізується на створенні програмного забезпечення для комп'ютерів, мобільних та інших електронних пристроїв. Вони використовують різноманітні мови програмування та інструменти для розроблення програм, від ігор до корпоративних застосунків. Їх кваліфікація дозволяє здійснювати аналіз вимог до програм, проектування архітектури програм, кодування, тестування та впровадження програмного забезпечення. Фахівці з розроблення комп'ютерних програм повинні мати глибокі знання в галузі програмування та бути досконалими у вирішенні складних технічних завдань.

Фахівець з комп’ютерних наук

Фахівці з комп’ютерних наук займаються розробкою програмного забезпечення, знаються на різноманітних операційних системах, розуміють всі особливості програмного коду та здатні вирішувати практичні задачі із застосуванням теорій та методів інформаційних  технологій. Основні задачі, які вирішує фахівець з комп’ютерних наук в професійній діяльності: проектування та розробка баз даних; розробка мобільних, веб- та десктоп-додатків і програм; маркетинговий супровід бізнесу, робота з соціальними мережами, сайтами; управління командою проекту, розробка планів роботи, супровід проекту; обробка зображень, відеоматеріалу та звуку у спеціалізованих програмах; розуміння та вміння використовувати математичні та програмні інструменти для розробки проектів.

Фахівець з кібербезпеки та захисту інформації

Фахівці з кібербезпеки та захисту інформації – це професіонали, які відповідають за забезпечення безпеки інформації в організації або компанії. Їх кваліфікація забезпечує виявлення, аналіз та вирішення потенційних загроз безпеці даних, розробку та впровадження стратегій захисту, встановлення та підтримку технічних заходів безпеки, а також проведення навчань та інформаційних кампаній для персоналу з питань безпеки інформації. Співробітники служби захисту інформації мають глибокі знання з галузі кібербезпеки, розуміння внутрішніх та зовнішніх загроз для інформації, а також навички управління ризиками та вміння ефективно реагувати на інциденти безпеки. Крім того, вони здатні комунікувати з іншими відділами та керівництвом організації для забезпечення відповідного рівня захисту інформації.

Фахівець з інформаційних систем та технологій

Фахівці з інформаційних систем та технологій – це професіонали, які спеціалізуються на використанні технологій для обробки, передачі та зберігання інформації. Їх кваліфікація дозволяє здійснювати налаштування комп'ютерних систем та мереж, підтримку користувачів, розроблення та впровадження програмного забезпечення, а також забезпечення безпеки та захисту даних. Фахівець з інформаційних технологій повинен мати глибокі знання про різноманітні аспекти комп'ютерних технологій, включаючи апаратне та програмне забезпечення, мережеві технології, безпеку даних та аналіз даних. Віни також здатні ефективно комунікувати та співпрацювати з іншими членами команди та користувачами для досягнення спільних цілей організації.

Фахівець з прикладної механіки

Фахівці з прикладної механіки здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми міцності, стійкості, раціональної оптимізації, довговічності, ресурсу, надійності конструкцій обладнання, приладів і апаратури керування. Особлива увага приділяється застосуванню інформаційних технологій, сучасних систем автоматизованого проектування. Кваліфікація випускників дозволяє здійснювати діагностику технічного стану обладнання, заміну деталей та вузлів, регулювання параметрів роботи, вирішення механічних проблем та забезпечення безперебійної роботи механізмів. Щоб стати успішним фахівцем з прикладної механіки, потрібні глибокі знання з механіки та технічної експлуатації, вміння роботи з інструментами та обладнанням, а також вміння аналізувати та вирішувати технічні проблеми.

Фахівець з галузевого машинобудування

Фахівці з галузевого машинобудування займаються проектуванням та розробкою механічних систем, машин, пристроїв та інших складних конструкцій. Вони здатні здійснювати аналіз технічних вимог, створення концепційних та робочих креслень, вибір матеріалів та компонентів, а також вирішення технічних проблем, що виникають під час проєктування. Випускники мають глибокі знання в галузі механіки, машинобудування та технічного проектування, володіють навичками роботи з CAD –системами (наприклад, SolidWorks, AutoCAD). Їх кваліфікація дозволяє здійснювати технічне обслуговування та ремонт обладнання, діагностику технічних проблем, швидко вирішувати технічні проблеми під час ремонту та обслуговування механічних систем.

Фахівець з автоматизаціі, комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки

Фахівці з автоматизаціі, комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки здійснюють проектування, впровадження та обслуговування систем автоматизації виробничих процесів, механізмів управління та комп’ютерно–інтегрованих технологій, аналіз потреб виробництва, розробку концепцій автоматизації, програмування контролерів та програмного забезпечення, налагодження систем управління промислового обладнання і робототехнічних систем. Успішни фахівці в галузі автоматизації та робототехніки мають глибокі знання з електроніки, програмування, сенсорних технологій та систем управління, точності та відповідності вимірювальних засобів, що використовуються у виробничих процесах.

Коротка історія

Історія факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій почалася у 1930-х роках, коли було засновано Київський політехнічний інститут шкіряної промисловості, в якому діяли хіміко-технологічний, механіко-технологічний, та інженерно-економічний факультети. Окремий, механічний факультет було створено 1 лютого 1939 року.

Спочатку факультет готував інженерів-механіків для шкіряних заводів, взуттєвих, швейних і трикотажних фабрик. У 1940-х роках на факультеті діяли кафедри: технології металів і деревини; електротехніки; теоретичної механіки.

Поява в легкій промисловості нового надскладного устаткування, обладнаного мікропроцесорною та комп'ютерною технікою та бурхливий розвиток хімічних підприємств зумовили відкриття у 1957 спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами».

Наприкінці 60-х років на факультеті створено лабораторію обчислювальної техніки, на базі якої згодом створено обчислювальний центр університету, а у 1972 р. почалась підготовка фахівців з  обчислювальної техніки і програмування.

З 1980 року на факультеті ведеться підготовка фахівців з машин і апаратів легкої промисловості, автоматизації та комплексної механізації хіміко-технологічних процесів, технології машинобудування і конструкційних матеріалів.

У 1990-х і 2000-х роках на вимоги потреб ринку праці на факультеті було відкрито спеціальності: «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування», «Комп'ютерно-інтегровані процеси і виробництва», «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології», «Якість, стандартизація та сертифікація».

В 2015 році відбулося оновлення змісту навчання і з’явились нові спеціальності: «Комп’ютерні науки»; «Прикладна механіка»; «Галузеве машинобудування»; «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології».  За наукові досягнення у 2017 році визначним науковцям факультету було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.

Враховуючи бурхливий розвиток інформаційних технологій і іх зростаючу роль у всіх сферах життя і діяльності людства, з 2021 році почалась підготовка фахівців за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення», а з 2022 - за спеціальностями «Інформаційні системи та технології» і «Кібербезпека та захист інформації».

Сьогодні на факультеті успішно діють і динамічно розвиваються кафедри: механічної інженерії; комп’ютерних наук; інформаційних та компйютерних технологій. Тут створено всі необхідні умови для гармонійного розвитку студента, підготовки кваліфікованих фахівців відповідно до вимог сучасної світової інженерії.

Наукові школи та напрями факультету

Наукова школа: МАТЕМАТИЧНЕ, АЛГОРИТМІЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИХ ТА ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ ПРОМИСЛОВОСТІ, СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОСВІТИ

Науковий керівник – Володимир Юрійович Щербань, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Міжнародної академії комп’ютерних наук та систем, кавалер відзнаки ІІІ ступеня «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України.

Напрями:

 • розроблення методів математичного моделювання технологічних процесів та обладнання легкої та текстильної промисловості;
 • удосконалення технологічних процесів легкої та текстильної промисловості;
 • розроблення наукових основ САПР технологічних процесів та обладнання легкої та текстильної промисловості;
 • удосконалення структури та технології виробництва багатошарових тканин;
 • розробка наукових основ механіки нитки.

Результати:

 • захищено 6 докторських та 27 кандидатських дисертацій;
 • опубліковано 38 монографій, навчальних посібників, понад 560 статей, у фахових виданнях та провідних журналах, понад 670 тез доповідей;
 • отримано 225 патентів та авторських свідоцтв.

Наукова школа: ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПРОЄКТУВАННЯ МАШИН ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Науковий керівник – Броніслав Вікентійович Орловський, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Напрями:

 • розробка наукових основ комп'ютерної механіки, високошвидкісних машин легкої промисловості, оптимізаційного синтезу цільових механізмів машин легкої і текстильної промисловості, об'єктно-орієнтованого проєктування складних механіко-технологічних систем на прикладі машин швейного, трикотажного і взуттєвого виробництв, структурного аналізу і синтезу просторових механізмів;
 • створення швейних машин для незрячих і швейних тренажерів;
 • розробка методів проєктування швейних та побутових основов'язальних машин.

Результати:

 • захищено 7 докторських і 54 кандидатські дисертації;
 • опубліковано понад 900 наукових праць, у тому числі 10 монографій, 7 підручників та навчальних посібників;
 • отримано більше 300 патентів та авторських свідоцтв.

Науковий напрям: КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗКРОЮ МАТЕРІАЛІВ НА ДЕТАЛІ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ

Керівник наукового напряму – Віктор Іванович Чупринка, доктор технічних наук, професор.

Науковий напрям: ПРОБЛЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ПОБУДОВИ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Керівник наукового напряму – Ганна Іванівна Хімічева,  доктор технічних наук, профессор, академік Української технологічної академії.

Науковий напрям: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧІ СИСТЕМИ РОБОТИЗОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ

Керівник наукового напряму – Олег Якович Ніконов, доктор технічних наук, професор, Лауреат премії Президента України для молодих учених, академік Транспортної Академії України.

Науковий напрям: РОЗРОБЛЕННЯ НОВИХ МЕТОДІВ ПРОЄКТУВАННЯ, КОМП’ЮТЕРНОГО ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ І МАШИН В ГАЛУЗІ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Керівник наукового напряму – Олександр Петрович Манойленко, кандидат технічних наук, доцент.
Зарубіжне партнерство

На факультеті завжди велика увага приділяється підготовці фахівців для зарубіжних держав. Дипломи інженерних спеціальностей факультету отримали понад 1000 студентів з Чехії, Йорданії, Польщі, Німеччини, Угорщини, В’єтнаму, Мадагаскару, Китаю, Молдови, Туркменістану, Узбекистану, Азербайджану, Грузії, Туреччини та інших країн світу.

Підписано меморандуми про співпрацю з: Гданським політехнічним університетом, Польща Люблінською політехнікою, Польща; Грузинським технічним університетом, Грузія; Університетом Неаполіса в Пафосі, Кіпр; Міжнародним славістичним університетом, Македонія; Гірничо-металургійною академією, Польща; Університетом прикладних наук, Латвія.; Аграрним університетом в Нітрі, Словаччина; Ушакським Університетом, Туреччина, Науково-інженерною компанією «CoreTech Systems», Тайвань.

Із 2016 року на базі факультету проходить Міжнародна науково-практична конференція «Мехатронні системи: інновації та інжиніринг (МСІЕ)», у роботі якої традиційно беруть участь наші колеги зі Сполучених штатів Америки, Польщі, Туреччини, Німеччини, Італії, Швейцарії та інших країн світу.

Партнери

Студенти

Студентство було завжди не байдужим до подій, якими живе факультет та університет. Протягом останніх 5-ти років на факультеті активно діє осередок студентського самоврядування, до складу якого входять найактивніші студенти.

Студентське самоврядування займається проведенням додаткових занять для студентів (які не встигають), проведенням благодійних акцій, вечорів відпочинку, толок. Члени самоврядування входять до складу Вченої ради та стипендіальної комісії факультету.

Студенти факультету активно беруть участь у різних змаганнях та конкурсах як українського, так і міжнародного рівня.

На факультеті інтенсивно працюють над національно-патріотичним вихованням студентів. Додатково варто відзначити, що частина студентів залучена до волонтерської діяльності, яка спрямована на підтримку Збройних Сил України. Крім того, студентський актив регулярно організовує та проводить різноманітні культурно-масові заходи, в яких активно беруть участь студенти факультету.