КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій

Володимир Миколайович ПАВЛЕНКО

к.т.н., доцент, декан факультету МКТ

Адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0358

Контактний телефон:+38044-280-53-42, +38044256-29-15

e-mail: [email protected]

Приймальна комісія факультету: +380(63)-439-83-49
Пн-Пт з 10:00 до 18:00
      Сб з 10:00 до 14:00

Положення про факультет МКТ

Програма розвитку факультету МКТ 2021-2023 р.р.

План роботи факультету МКТ на 2023/2024 н.р.


Сторінка ФМКТ у  Facebook 

Профіль ФМКТ у  https://instagram.com/fmct_knutd

Профіль ФМКТ у  https://t.me/MKTKNUTD

Загальні відомості про факультет
Місія та мета факультету

Місія факультету полягає у задоволенні потреб населення у підготовці конкурентоспроможних фахівців в сфері інформаційних та комп’ютерних технологій, автоматизації та механічної інженерії; активній участі в особистісному розвитку кожної людини, її вихованні й удосконаленні здібностей.

Мета – навчати й виховувати молодь, розвивати потенціал учасників освітнього процесу, їх творчі здібності та активну соціальну позицію.

Завдання:

‒      забезпечення якісної підготовки фахівців за спеціальностями прикладна механіка; галузеве машинобудування; комп’ютерні науки; кібербезпека; інженерія програмного забезпечення; інформаційні системи та технології; автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

‒      розвиток наукових досліджень у галузі інформаційних технологій, механічної інженерії, автоматизації та приладобудування;

‒      міжнародна інтеграція наукової та освітньої діяльності факультету шляхом участі у міжнародних освітніх і наукових проєктах, конкурсах, виставках у сфері інформаційних та комп’ютерних технологій, механічної інженерії, академічній мобільності, публікаційної активності тощо.


Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій є одним з найбільших в університеті. Навчання здійснюється за сучасними освітніми програмами на основі інноваційних підходів, технологій та методів навчання.

Факультет є активним осередком науково-дослідницької діяльності, постійно розвиває кадровий потенціал, також є ініціатором створення платформ для наукових дискусій та розроблення інноваційних проєктів.

Кафедри
Спеціальності та освітні програми факультету

 

КАФЕДРА МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Ступінь бакалавра

131 «Прикладна механіка» (освітня програма «Прикладна механіка»)

133 «Галузеве машинобудування» (освітня програма «Машинобудування»)

Ступінь магістра

131 «Прикладна механіка» (освітня програма «Мехатроніка та робототехніка»)

133 «Галузеве машинобудування» (освітня програма «Індустріальна інженерія»)

Ступінь доктора філософії

133 «Галузеве машинобудування» (освітня програма «Галузеве машинобудування»)

 

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

Ступінь бакалавра

122 «Комп’ютерні науки» (освітня програма «Комп’ютерні науки»)

125 «Кібербезпека та захист інформації» (освітня програма «Інженерія кібербезпеки»)

Ступінь магістра

122 «Комп’ютерні науки» (освітні програми «Комп’ютерні науки»)

Ступінь доктора філософії

122 «Комп’ютерні науки» (освітня програма «Комп’ютерні науки»)

 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ступінь бакалавра

121 «Інженерія програмного забезпечення» (освітня програма «Інженерія програмного забезпечення»)

126 «Інформаційні системи та технології» (освітня програма «Управління ІТ-проєктами»)

174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» (освітня програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»)

Ступінь магістра

174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» (освітня програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»)

 

Терміни навчання: бакалавр — 3 роки і 10 місяців; магістр — 1 рік і 4 місяці; доктор філософії — 4 роки.

 

Історія факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій

 

Зарубіжне партнерство

На факультеті завжди велика увага приділяється підготовці фахівців для зарубіжних держав. Дипломи інженерних спеціальностей факультету отримали понад 1000 студентів з Чехії, Йорданії, Польщі, Німеччини, Угорщини, В’єтнаму, Мадагаскару, Китаю, Молдови, Туркменістану, Узбекистану, Азербайджану, Грузії, Туреччини та інших країн світу.

Приєднання України до Болонської угоди дало змогу студентам факультету продовжувати навчання у закладах  вищої освіти Європи, зокрема у Чехії та Польщі. Підписано протоколи про співпрацю з машинобудівним факультетом Ліберецького технічного університету та Люблінською політехнікою (Польща), у яких визначено спільні напрями навчально-наукової діяльності.

Підписано меморандуми про співпрацю з компанією «Камоцці» (Італія) та «ТуранЕлектрік» (Турція).

Із 2016 року на базі факультету проходить Міжнародна науково-практична конференція «Мехатронні системи: інновації та інжиніринг (МСІЕ)», у роботі якої традиційно беруть участь наші колеги зі Сполучених штатів Америки, Польщі, Туреччини, Німеччини, Італії, Швейцарії та інших країн світу.
Студентський актив

Студентство було завжди не байдужим до подій, якими живе факультет та університет. Протягом останніх 5-ти років на факультеті активно діє осередок студентського самоврядування, до складу якого входять найактивніші студенти.

Студентське самоврядування займається проведенням додаткових занять для студентів (які не встигають), проведенням благодійних акцій, вечорів відпочинку, толок. Члени самоврядування входять до складу Вченої ради та стипендіальної комісії факультету.

На факультеті розробляється програма «Про організацію спортивно-оздоровчої роботи», для підвищення рівня залучення студентської молоді до спортивно-оздоровчих заходів, результатів виступів збірних команд університету на всеукраїнських змаганнях, рівня вмотивованості участі студентів у таких заходах.

На факультеті провадиться робота з національно-патріотичного виховання. Декілька студентів були учасниками антитерористичної операції на сході України. Студентський актив регулярно організовує і проводить культурно-масові заходи, у яких беруть участь студенти факультету.