КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

МЕХАТРОНІКА ТА РОБОТОТЕХНІКА

Обрати професію Сторінки освітніх програм

Спеціальність:  131 Прикладна механіка

Освітня програма: Мехатроніка та робототехніка

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

 

Кафедра:  Прикладної механіки та машин

Завідувач кафедри:  кандидат технічних наук, доцент МАНОЙЛЕНКО Олександр Петрович

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри Прикладної механіки та машин:

 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальні корпуси 1 (ауд.1- 0152) та 3 (ауд. 1- 0161).

(044) 256-21-68.

e-mail: kpmm@knutd.edu.ua

Сторінка кафедри Прикладної механіки та машин

 

Спеціальність 131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА - для тих, хто прагне проектувати нові зразки технічних систем з використанням найсучасніших математичних продуктів, інженерних систем автоматизованого проектування та систем 3D-моделювання, а також обслуговувати та ремонтувати обладнання і устаткування різних галузей промисловості.

Освітня програма Мехатроніка та робототехніка надає можливість майбутньому фахівцю займатися проектуванням, дослідженням і виготовленням обладнання, верстатів, нових роботів і практично будь-якої сучасної техніки: від космічної, військової, авіаційної, автомобільної техніки до пральної та швейної машини.

По закінченню університету студенти отримують диплом європейського зразка, який визнається в усьому світі.

Мехатроніка - наука, що об'єднала в собі знання точної механіки з електронними, комп'ютерними та електротехнічними елементами, які дозволяють створювати, експлуатувати і обслуговувати нові види машин, пристроїв і механізмів. Робототехніка вважається самим затребуваним напрямком мехатроніки.

Вступ на перший курс

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «магістр» здійснюється основі ступеня (рівня) Бакалавр або ОКР спеціаліст на підставі діючих «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

Терміни навчання студентів на основі відповідної базової вищої освіти для отримання освітнього ступеня «Магістр» складає 1 рік 4 місяці.

Всім студентам кафедри прикладної механіки та машин, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік від навчальних корпусів Університету.

Конкурентні переваги

Сфера професійної діяльності та працевлаштування

Фахівець з мехатроніки та роботехніки може працювати над створенням нових нікому ще не відомих систем і розвивати власні ідеї, створивши стартап, або стати частиною команди (приватного або державного підприємства).

Основними місцями роботи після закінчення навчання на кафедрі прикладної механіки та машин освітньої програми «Мехатроніка та робототехніка» є:  сервісний інженер з пізнаннями в мехатроніки і робототехніки тобто фахівці з обслуговування, ремонту та пусконалагодження промислових роботів. До їх обов’язків входить: моделювання та проектування мехатронних систем; підбір потрібних матеріалів для майбутнього механізму; контроль за роботою техніків, участь в монтажі; пуск і введення в експлуатацію готового механізму; організація робіт по обслуговуванню робота або мехатронної системи; настройка і налагодження програмного забезпечення; ведення необхідної документації (проектно-кошторисних робіт, звітів по пуску і налагодження обладнання, роботі систем і т.д.); навчання техніків-фахівців, які керують роботом; контроль за наявністю запасних частин і витратних матеріалів для робота.

Навчання в університеті

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми Мехатроніка та робототехніка  з переліком програмних компетенцій 

Обов’язкові компоненти освітньої програми

Цикл загальної підготовки:

Ділова іноземна мова;

Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності;

Охорона праці в галузі.

 

Цикл професійної підготовки:

Проєктування промислових роботів-маніпуляторів;

Науково-дослідна практика;

Переддипломна практика;

Дипломний магістерський проект.

 

Вибіркові компоненти освітньої програми 

В університеті успішно працює «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», яке забезпечує студентам можливість самостійного користування електронними освітніми ресурсами, у тому числі навчально-методичними матеріалами з навчальних дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), здавати звіти, проходити тестування, ставити питання викладачам та отримувати відповіді на форумах, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого, що дозволяє оптимізувати навчальний процес та отримувати високоякісну освіту.

 Практична підготовка

Навчальним планом підготовки магістрів передбачено проходження практики на кожному з курсів. Під час практики на базових підприємствах студенти закріплюють та розширюють знання з фундаментальних та загально-професійних дисциплін, збирають матеріал для виконання дипломного проєкту, знайомляться з різним технологічним обладнанням з мехатроними системами.

На кафедрі прикладної механіки та машин діє «Центр SolidWorks», де студенти вивчають 3-D моделювання деталей та механізмів різноманітного призначення, виконують розрахунки в сучасних CAD/САЕ-системах, виконують підготовку виробництва в САМ-системах. Студентам надається можливість пройти екзамен на рівень володіння програмою SolidWorks та отримати відповідний міжнародний сертифікат компанії Dassault Systemes (CSWA: Certified SOLIDWORKS Associate). На кафедрі створена лабораторія мехатроніки, лабораторія роботів та маніпуляторів, яка оснащена сучасними елементами та системами пневмоавтоматики, що використовуються на сучасних виробництвах, лабораторія САМ-технологій з металорізальними верстатами.

 

Рівень підготовки студентів кафедрою прикладної механіки та машин підтверджується чисельними дипломами, грамотами та призовими місцями на всеукраїнських конкурсах та олімпіадах та високими посадами випускників минулих років.

Військова підготовка

Паралельно з базовою вищою освітою є можливість здобути військово-облікову спеціальність «Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення» з отриманням по закінченню офіцерського звання. Для проходження військової підготовки в розкладі занять студентам надається окремий день.

 

Можливе навчання за індивідуальним, зручним для студента, графіком, що дозволяє поєднувати навчання з роботою.

В КНУТД діють спортивні секції та творчі гуртки.

«ЩОБ БУДУВАТИ – ПОТРІБНО ЗНАТИ, ЩОБ ЗНАТИ – ПОТРІБНО ВЧИТИСЯ»