КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Факультет економіки та бізнесу
Про факультет
ОЛЬШАНСЬКА Олександра Володимирівна
декан факультету економіки та бізнесу, доктор економічних наук, професор

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0328

Телефон для довідок: +38 044-256-21-45

e-mail:

Сторінка ФЕБ в  http:// facebook.com/febknutd

Факультет економіки та бізнесу Київського національного університету технологій і дизайну готує фахівців, здатних швидко адаптуватися до стрімких змін у розвитку суспільства в умовах глобальних викликів, компетентних у розв’язанні найскладніших проблем з різних сфер функціонування соціально-економічної системи країни, зокрема:

 • дослідження особливостей та механізмів функціонування ринку, вимірювання та прогнозування попиту, виявлення потреб споживачів, їхніх мотивацій, тенденцій розвитку попиту та пропозиції;
 • розроблення конкурентоспроможної стратегії розвитку підприємств на основі розуміння логіки розвитку бізнесу;
 • обґрунтування та прийняття стратегічних рішень у сфері управління людськими ресурсами та економіки праці;
 • застосування основ антикризового та ризик-менеджменту в практиці господарювання;
 • розроблення, економічне обґрунтування та організація рекламних заходів, презентацій, акцій, виставок та ярмарків;
 • розроблення балансів та ефективна організація облікової й контрольно-фінансової діяльності;
 • практичне застосування теоретичних та експериментальних досліджень фінансово-економічних процесів;
 • використання в практичній діяльності отриманих знань щодо системи оподаткування, страхування, безпосереднього керівництва підприємством, його матеріально-технічним забезпеченням;
 • здійснення ґрунтовного аналізу зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах інтеграції України у світовий економічний простір.

 

Місія факультету:

формування національної бізнес-еліти, що має креативний ресурс для створення та підтримання власного іміджу та розбудови сприятливого бізнес-середовища як в Україні, так і поза її межами.

 

Мета діяльності:

 • забезпечити високу якість надання освітніх послуг на засадах студентоцентрованого навчання та максимального забезпечення можливості отримання студентами першого місця роботи завдяки врахуванню вимог та очікувань потенційних роботодавців, а також постійного підвищення наукового, навчально-методичного та професійно-педагогічного рівня професорсько-викладацького корпусу факультету;
 • посилити теоретичну та професійну підготовку випускників та сформувати в них унікальні компетентності в умовах зростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг за рахунок запровадження освітніх програм нового покоління, які є конкурентними в сучасному європейському просторі вищої освіти та відповідають запитам стейкхолдерів;
 • сформувати у студентів професійно орієнтовану іншомовну комунікативну компетентність відповідно до загальноєвропейських рівнів володіння іноземною мовою;
 • забезпечити вихід на провідні позиції у світовій освітньо-професійній сфері та інтеграцію зі світовим науково-освітнім товариством, дбайливо зберігаючи національні та корпоративні досягнення, цінності і традиції, напрацьовані на кафедрах факультету та в університеті.

Факультет економіки та бізнесу є одним з найбільших в університеті. Навчання здійснюється за сучасними освітніми програмами на основі інноваційних підходів, технологій та методів навчання.

Факультет є активним осередком науково-дослідницької діяльності, постійно розвиває свій кадровий потенціал та виступає ініціатором створення платформ для наукових дискусій та розроблення інноваційних проектів.

Кафедри
ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

Економіст – найпопулярніша в наші дні професія. Головним плюсом є високий рівень попиту на таких фахівців, а її універсальність дозволяє знайти роботу майже в будь-якій сфері. Володіючи необхідним багажем знань і умінь, можна відкрити свою справу і бути впевненим, що вона стане прибутковою.

Магістерська програма – «Бізнес-економіка».

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

Економіст-кібернетик – це професія майбутнього! Підготовка фахівця з даної спеціальності передбачає формування певних професійних компетенцій, що включають знання та вміння щодо побудови та застосування економіко-математичних моделей оптимального управління економічними процесами; розробки і застосування інформаційних технологій для аналізу та оптимізація економічних рішень; системного аналізу економіки на рівні країни, галузей і регіонів, підприємств і організацій; стратегічного планування розвитку організацій тощо.

Магістерська программа – «Бізнес-аналітика».

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Професія економіста-міжнародника в усі часи вважалася елітною, високооплачуваною, престижною. Вона дає чудову можливість в рамках професії побувати в багатьох країнах світу, вивчити їх економіку, дослідити рівень життя населення та інші аспекті. Фахівець з міжнародної економіки вивчає різні напрями професійного обслуговування діяльності підприємств, до яких входять захист економічних інтересів компаній та організацій на міжнародних ринках, вибір методів та інструментів проведення експортно-імпортних операцій, здійснення взаємодії бізнесу з органами державної влади у сфері зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Магістерська програма – «Міжнародний бізнес та комерція».

ЕКОНОМІКА ІНДУСТРІЇ МОДИ

Економіка індустрії моди спрямована на формування виробничих і комерційних можливостей наповнення ринку високоякісною fashion–продукцією вітчизняних та зарубіжних модельєрів, будинків моди, провідних виробничих підприємств. Фахівці цієї сфері набудуть навиків просування модних тенденцій на ринок, їх комерціалізації та налагодження масового виробництва продукції індустрії моди.

Магістерська програма – «Економіка індустрії моди».

ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС

Фахівець з туристичного бізнесу – це експерт, який займається організацією туристичних подорожей, втілює мрії кожної людини про відпочинок, який всі чекають з нетерпінням. Це найромантичніша і найцікавіша професія – свято кожен день, можливість подорожувати в далекі країни. На даний час – це одна з найбільш затребуваних професій в індустрії відпочинку та розваг.

Магістерська програма – «Туристичний бізнес».

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Професіонал у сфері публічного управління та адміністрування здатен вирішувати весь комплекс проблем державного та регіонального розвитку, місцевого врядування. Глибокі теоретичні знання, вміння системно та інноваційно мислити, здатність приймати ефективні рішення – характеристики нового покоління управлінців муніципального, регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня.

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ

Кадри вирішують все! Відоме гасло є актуальним і донині. Сучасний менеджер з персоналу – це стратегічний управлінець. В його обов'язки входить формування кадрової політики підприємства, розробка системи навчання персоналу, його розвиток, мотивація та підтримання здорового психологічного клімату у колективі.

Магістерські програми – «Управління розвитком організації», «Управління інноваційною діяльністю».

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ

Менеджер – це дуже затребувана професія, і на кваліфікованих фахівців з ґрунтовними знаннями та високим професіоналізмом завжди є великий попит на ринку праці. Актуальність цієї професії полягає в її багатогранності. Випускники спеціальності «Менеджмент» отримують комплекс фундаментальних знань, умінь і практичних навичок в різних сферах, зокрема в економіці, управлінні, маркетингу, PR-технологіях тощо.

Магістерські програми – «Управління розвитком організації», «Управління інноваційною діяльністю».

БІЗНЕС-МАРКЕТИНГ ТА КОМУНІКАЦІЇ

Маркетолог – перспективна професія з можливістю значного кар'єрного зростання. Маркетолог – це фахівець з дослідження ринку та потреб споживачів. Він оцінює, яка продукція буде користуватися попитом і чому, пропонує шляхи просування нового товару або можливості збільшення продажів вже існуючих, збирає та аналізує статистичну інформацію, оцінює дії конкурентів, проводить моніторинг галузі, організовує роботу дослідницької команди, з'ясовує переваги потенційних покупців, обробляє отриману інформацію, робить прогноз і готує рекомендації.

Магістерська програма – «Комунікаційний маркетинг».

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Існують традиційні економічні професії, список яких очолюють, звичайно ж, найбільш популярні і затребувані спеціалісти – бухгалтер, податківець  та аудитор. Вони здійснюють облік та аудит кожної господарської операції фірми або підприємства відповідно до закону, відстежують стан фінансів організацій, своєчасно розраховуються за податками, безпосередньо контактують з усіх грошових питань з державними органами та керівництвом компанії. Без представників цих професій неможливо уявити ні крихітне підприємство, ні солідну організацію, ні контролюючі органи держави в цілому.

Магістерські програми – «Міжнародний облік і аудит консалтинг», «Управлінський облік і податковий едвайзинг».

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Змусити гроші працювати звичайній людині самостійно досить важко. Надати грамотну кваліфіковану допомогу у такій важливій і потрібній справі може фахівець, який має знання і досвід у відповідній сфері, здатний розбиратися в грошових потоках та орієнтуватися як в економічній, так і в політичній кон'юнктурах. Саме такими фахівцями і є фінансисти. Їх безпосередньою метою є збільшення капіталу через інвестування грошей у нерухомість, різні проекти підприємства, прорахунок всіх можливих ризиків, розробка фінансових стратегій тощо.

Магістерська програма – «Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання».

Деканат

Заступник декана з науково-педагогічної роботи

Євсейцева Олена Сергіївна

Телефон: +38 044-256-21-45

Заступник декана з виховної роботи

Раллє Наталія Вікторівна

Телефон: +38 044-256-21-45

Фахівець 1 категорії денного відділення

Мальована Мирослава Олексіївна

Телефон: +38 044-256-21-16

Фахівець 1 категорії заочного відділення

Сергієнко Лариса Володимирівна

Телефон: +38 044-256-21-91

Секретар денного відділення

Трофимова Яна Андріївна

Телефон: +38 044-256-21-16

Секретар заочного відділення

Українець Тетяна Олександрівна

Телефон: +38 044-256-21-16

Історія факультету

Факультет створений у 1930 році при Київському політехнічному інституті шкіряної промисловості і мав назву «інженерно-економічний факультет». Деканом факультету був Ісаак'ян Саак Галустович (1884 р.н.). До складу факультету належали:

 • кафедра економіки та обліку (економіки та нормування праці) — завідувач професор Чорний Б. О. (1883 р.н.);
 • кафедра планування (планування і раціоналізації шкіряно-взуттєвої промисловості) — завідувач професор Шелонін М. А. (1897 р.н.);
 • кафедра економіки праці (статистики та економіки шкіряно-взуттєвої промисловості) — завідувач Ісаак’ян С. Г.;
 • кафедра соціально-економічна — завідувач професор Богуш І.М.

З 1934 по 1938 роки деканами інженерно-економічного факультету були: Качер І.Л., Гільман М.Й., Мікулінський І.М., Яковлєв М.Д., Чернявський Г.І.

Починаючи з 1938 року, після реорганізації, до складу факультету входили кафедри:

 • економіки і планування промисловості — завідувач Славський Й. Л.;
 • організації та планування виробництва — завідувач Месежніков Г. Ш.

Після Великої Вітчизняної війни викладачі кафедр почали підготовку та випуск інженерів-економістів для всіх галузей і виробництв легкої промисловості. Очолював факультет у цей період Славський І.Л.

З 1957 року на факультеті розпочато здійснення підготовки інженерів широкого профілю за спеціальністю «Економіка, організація та планування підприємств товарів широкого вжитку». Деканом факультету була призначена доцент Щукіна Н. Г. До складу факультету в цей період входили кафедри:

 • кафедра економіки та організації шкіряного та взуттєвого виробництва;
 • кафедра економіки та організації швейно-трикотажного виробництва.

Після реорганізації кафедр факультету за функціональною ознакою в 1965 році було утворено дві кафедри:

 • кафедра економіки (завідувач професор Іспірян Г.П.);
 • кафедра організації та планування (завідувач професор Адамова Н. А.).

У вересні 2011 року факультет отримав назву «Факультет економіки та бізнесу».

У період з 1965 по 2016 роки факультет очолювали: доцент Скакунов І. І., доцент Алексєєва Л.Л., доцент Сімонов О. Й., доцент Рожок В. Д., професор Чмельов В. С., професор Яцишина Л. К., професор Ігнатьєва І.А., професор Хоменко О.В.

З липня 2016 року факультет економіки та бізнесу очолює доктор економічних наук, професор Ольшанська Олександра Володимирівна.

Сьогодні на факультеті створені всі необхідні умови для гармонійного розвитку студента, підготовки кваліфікованих фахівців відповідно до вимог сучасної світової економіки.

Освітні програми

Спеціальність:

051

Економіка

075

Маркетинг

073

Менеджмент

072

Фінанси

 

071

Облік і оподаткування

281

Публічне управління та адміністрування

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Бакалаврські

освітні програми

Економіка

Маркетинг

Менеджмент

Фінансово-кредитна діяльність суб’єктів господарювання 

Облік, аудит і оподаткування

Публічне управління та адміністрування

Економічна кібернетика

Туристичний бізнес

Спеціалізації

1.Економіка

підприємства

 

2.  Економіка індустрії моди

 

3. Міжнародна економіка 

 

 

1.Менеджмент персоналу

2.Менеджмент організацій

 

 

 

1.ІТ-облік

2.Копоративний екаунтинг та оподаткування

 

 

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Магістерські

освітні програми

Економіка

Комунікаційний маркетинг

 

 

Управління розвитком організації

Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

 

 

Облік, аудит і оподаткування

 

 

 

Управління інноваційної діяльністю

Бізнес-аналітика

Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання

Туристичний бізнес

Спеціалізації

1. Економіка

підприємства

 

2.  Економіка індустрії моди

 

3. Міжнародний бізнес і комерція

 

1.Міжнародний облік і аудит консалтинг

2.Управлінський облік і податковий едвайзинг

 

Економічні напрями факультету економіки та бізнесу

Розробка теоретичних і прикладних основ економіки вищої освіти, професійної підготовки кадрів для управління бізнесом

Науковий керівник – ГРИЩЕНКО Іван Михайлович

доктор економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки

Напрями:

 • дослідження соціально-економічних процесів функціонування та інноваційного розвитку системи вищої освіти;
 • розробка ефективних економіко-організаційних механізмів та фінансово-економічних моделей розвитку вищої школи;
 • обґрунтування теоретичних та практичних засад підготовки фахівців з комерційно-посередницької діяльності, їх галузева інтерпретація неперервної освіти.

Результати:

 • захищені 3 докторські та 6 кандидатських дисертації;
 • опубліковано понад 200 науково-методичних праць.

Кібернетичні засади інноваційного розвитку

Науковий керівник – ЧУБУКОВА Ольга Юріївна

доктор економічних наук, професор, академік УАІ та АЕНУ

Напрями:

 • розробка методичного забезпечення концептуального інформацийного моніторингу подолання невизначеностей граничних та ситуаційних станів розвитку державного сектору економіки та визначення критеріїв підвищення ефективності його функціонування;
 • створення реально діючих інформаційних та координаційних інститутів для забезпечення оперативних та стратегічних контактів між державними органами управління та суб’єктами господарювання на основі принципів системно-ситуативного управління;
 • розробка механізмів проблемно-діагностичного моделювання економічного розвитку підпріємств легкої промисловості.

Результати:

 • захищено 7 кандидатських дисертацій;
 • опубліковано понад 200 науково-методичних праць.

 

Основи когнітології

Науковий керівник – РУБАН Владислав Якович

доктор технічних наук, професор, академік АТНУ, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Напрями:

 • розробка методичного забезпечення когнітивних процесів на засадах системно-ситуаційного моделювання  у просторі граничних ресурсів (знання та час), станів об’єктів розвитку (досконалість та небезпека) і часових ситуаційних станів (минулий, поточний та цільовий);
 • створення когнітивних систем для знання орієнтованого суспільства;
 • розробка моделей когнітивного розвитку освітніх закладів.

Результати:

 • захищено 8 кандидатських дисертацій;
 • опубліковано понад 200 науково-методичних праць.

 

Удосконалення управління виробництвом з використанням економіко-математичного моделювання

Науковий керівник – РОЖОК Володимир Давидович

доктор технічних наук, професор, академік УТА і МКА, заслужений діяч науки і техніки України

Напрями:

 • розробка наукових основ побудови стратегій розвитку підприємств легкої промисловості;
 • розробка сучасних інструментальних методів управління підприємством, технологічними процесами виготовлення конкурентоспроможної продукції;
 • оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств легкої промисловості;
 • розробка концептуальних методів формування логістичної системи на підприємствах легкої промисловості.

Результати:

 • захищено 2 докторські та 10 кандидатських дисертації;
 • опубліковано понад 200 наукових праць, з них 6 монографії, 6 навчальних посібники. 

Сучасні технології управління підвищенням ефективності виробництва, якості та конкурентоспроможності продукції

Науковий керівник – ГОНЧАРОВ Юрій Вікторович

доктор економічних наук, професор, академік АЕНУ, заслужений економіст України

Напрями:

 • управління інноваційно-інвестиційним розвитком та конкурентоспроможністю підприємств і національної економіки;
 • підвищення експортного потенціалу;
 • управління інтеграційними процесами;
 • управління людським капіталом.

Результати:

 • захищені 2 докторські та 8 кандидатські дисертації;
 • опубліковано понад 200 науково-методичних праць
Науково-педагогічні працівники

Своїми знаннями, уміннями, навичками та суто людськими якостями студенти факультету завдячують кваліфікованому педагогічному колективу, який здійснює їх підготовку за вимогами сьогоднішнього дня, готує майбутню ділову бізнес-еліту України.

Зарубіжне партнерство

Факультет готує кваліфікованих фахівців для інших держав, а саме: Угорщини, Болгарії, Німеччини, Монголії, Куби, В'єтнаму, Нікарагуа, Коста-Ріки, Ефіопії, Китаю та ін. Студенти факультету проходили навчально-ознайомлювальну практику на підприємствах легкої промисловості Угорщини, Чехії. Факультет економіки та бізнесу має налагоджені партнерські зв'язки з університетами Німеччини, Польщі, Чехії, Китаю.

Університети-партнери факультету економіки та бізнесу

Студенти

На факультеті працює студентське самоврядування; студенти беруть активну участь у наукових конференціях, конкурсах наукових робіт та олімпіадах. Активно розвивається художня самодіяльність. За відмінне навчання та активну участь у громадському житті кращим студентам призначаються іменні стипендії Президента України, Верховної ради України та Кабінету Міністрів України, Київського міського Голови, ради КНУТД.

Основними завданнями студентського самоврядування є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 • сприяння науковій, навчальній та творчій діяльності студентів;
 • сприяння створенню належних умов для проживання та відпочинку студентів;
 • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств та клубів за інтересами;
 • розроблення та втілення в життя студентських бізнес-проектів;
 • організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів і молодіжними організаціями.

 

На факультеті діють студентські наукові гуртки:

«Економіка і сервіс», «Інвестор», «Бухгалтер: науковець і практик», «Креативний менеджер», «Клуб маркетологів «M-TEAM», «Фінансовий аналітик», «Подорож до успіху». 

На факультеті започаткована низка бізнес-проектів, які виконуються безпосередньо студентами. Зокрема, у рамках профорієнтаційної діяльності розпочато проект «Junior Business Academy» («Мала бізнес-академія»), який спланований, розроблений та втілений у життя студентами факультету. 

 

Ми професійні, креативні, інноваційні!

Приєднуйтеся до дружньої сім’ї нашого факультету! 

все о строительстве, ремонте и обустройстве