КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

 

ГРАНТОВА ПРОГРАМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ «ЕРАЗМУС+»

Напрям «Модуль Жан Моне»

Конкурс 2020 року

 

Назва проєкту: Роль захисту споживачів фінансових послуг для фінансової стабільності в цифрову епоху: європейські підходи

Код проєкту: 620509-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE

Тривалість проєкту: 3 роки (15.11.2020–14.11.2023)

 

Ключові особи:

Офіційна особа, що представляє Університет у проєкті: ректор, д.е.н., професор ГРИЩЕНКО Іван Михайлович.

Координатор модуля:

ВЕРГУН Антоніна Миколаївна к.е.н., доцент, декан факультету культурних і креативних індустрій

e-mail[email protected]

тел:+38-093-063-73-83

 

Викладачі модуля:

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки ТАРАСЕНКО Ірина Олексіївна

к.е.н., доцент СЕМЕНОГ Андрій Юрійович

 

Мета проєкту: європеїзація інституціональної, організаційної та процедурної архітектури захисту прав споживачів фінансових послуг в умовах цифрової трансформації, що в кінцевому рахунку сприятиме фінансовій інтеграції та фінансовій стабільності України, і буде досягнута шляхом впровадження європейських студій в підготовку бакалаврів фінансово-економічного профілю.

Проєкт передбачає такі види діяльності:

1. Створення та апробація в Київському національному університеті технологій та дизайну інноваційних навчальних дисциплін:

2. Організація та проведення на базі Київського національного університету технологій та дизайну протягом 2020-2023 рр. наукових та інформаційних заходів:

3. Підготовка та публікація навчальних посібників з навчальних дисциплін, розробка онлайн-курсу, проведення наукових досліджень з питань споживання фінансових послуг у цифрову еру та досягнення фінансової стабільності.

 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ГРАНТУ ЗА 2021 РІК

 

1. ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ

Круглий стіл «Удосконалення практики захисту прав споживачів фінансових послуг в умовах цифровізації та європейського поступу України»

 

 

Воркшоп з питань споживання фінансових послуг у цифрову еру та захисту споживачів фінансових послуг для підлітків

Воркшоп з питань споживання фінансових послуг у цифрову еру та захисту споживачів фінансових послуг для студентів неекономічних спеціальностей

Воркшоп з питань споживання фінансових послуг у цифрову еру та захисту споживачів фінансових послуг для студентів літніх людей

3. ВИДАВНИЧА І ПУБЛІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Робочі програми навчальних дисциплін

Програма дисципліни Європейська та українська практики захисту прав споживачів фінансових послуг

Програма дисципліни Цифрова трансформація фінансових послуг

Програма дисципліни Фінансова стабільність глобальний, національний та європейський контексти

Програми Круглого столу «Приєднання до ЄС через високі стандарти у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг»

Програма українськоюProgram in English

Програми Воркшопів

Програма Воркшопу з питань спживання фінансових послуг у цифрову еру для підлітків

Програма Воркшопу з питань споживання фінансових послуг у цифрову еру для літніх людей

Програма воркшопу для студентів нееконоічних спеціальностей

Брошури «Чи в безпеці твої гроші з банком?»

 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ГРАНТУ ЗА 2022 РІК

 

1. ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ

 

Круглий стіл «Приєднання до ЄС через високі стандарти у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг»

Презентація

Воркшоп з питань споживання фінансових послуг у цифрову еру та захисту споживачів фінансових послуг для підлітків

Презентація для воркшопів

Воркшоп з питань споживання фінансових послуг у цифрову еру та захисту споживачів фінансових послуг для студентів неекономічних спеціальностей
Воркшоп з питань споживання фінансових послуг у цифрову еру та захисту споживачів фінансових послуг для літніх споживачів

 

3. ВИДАВНИЧА І ПУБЛІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Програма круглого столу «Приєднання до ЄС через високі стандарти у сфері захисту фінансових споживачів»

Програма Воркшопу з питань споживання фінансових послуг у цифрову еру для підлітків

Програма Воркшопу з питань споживання фінансових послуг у цифрову еру для літніх людей

Програма Воркшопу для студентів неекономічних спеціальностей

Брошура «Чи в безпеці твої гроші з банком?»
Навчальний посібник «Європейська та українська практика захисту фінансових споживачів»
Онлайн-курс «Цифрова трансформація у фінансових послугах: європейські та українські студії»
Навчальний посібник «Фінансова стабільність: глобальний, європейський та національний контексти»
Брошура «Банк у твоєму смартфоні»

 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ГРАНТУ ЗА 2023 РІК

«Роль захисту споживачів фінансових послуг для фінансової стабільності в цифрову епоху: європейські підходи»

(Role of Financial Consumer Protection in the Financial Stability in Digital Era: European Approaches)

 

І. Викладацька діяльність 

 

ІІ. Організація заходів

2.1 Круглий стіл «Приєднання до ЄС через високі стандарти у сфері захисту фінансових споживачів» (одноденний захід)

2.2 Воркшоп з питань споживання фінансових послуг у цифрову еру та захисту споживачів фінансових послуг для підлітків

2.3 Воркшоп з питань споживання фінансових послуг у цифрову еру та захисту споживачів фінансових послуг для студентів неекономічних спеціальностей

2.4 Воркшоп з питань споживання фінансових послуг у цифрову еру та захисту споживачів фінансових послуг для літніх споживачів

ІІІ. Видавнича та публікаційна діяльність

3.1 Програма круглого столу «Приєднання до ЄС через високі стандарти у сфері захисту фінансових споживачів»

3.2 Програма воркшопу з питань споживання фінансових послуг у цифрову еру та захисту споживачів фінансових послуг для підлітків

3.3 Програма воркшопу з питань споживання фінансових послуг у цифрову еру та захисту споживачів фінансових послуг для студентів неекономічних спеціальностей

3.4 Програма воркшопу з питань споживання фінансових послуг у цифрову еру та захисту споживачів фінансових послуг для літніх споживачів

3.5 Брошура «Чи в безпеці твої гроші з банком?»

3.6 Навчальний посібник «Європейська та українська практика захисту фінансових споживачів»

3.7 Онлайн-курс «Цифрова трансформація фінансових послуг: європейські та українські студії»

3.8 Навчальний посібник «Фінансова стабільність: глобальний, європейський та національний контексти»

3.9 Брошура «Банк в твоєму смартфоні»

3.9.1 Брошура «Як безпечно сплачувати карткою в інтернеті»