КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Підсумки роботи Круглого столу «Приєднання до ЄС через високі стандарти у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг» у Київському національному університеті технологій та дизайну

24 березня 2023 року в рамках реалізації у Київському національному університеті технологій та дизайну грантової програми Європейського Союзу «Еразмус+» за напрямом «Модуль Жан Моне» – «Роль захисту споживачів фінансових послуг для фінансової стабільності в цифрову епоху: європейські підходи» (620509-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE) відбувся Круглий стіл «Приєднання до ЄС через високі стандарти у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг». Модератором заходу виступила декан факультету управління та бізнес-дизайну, доктор економічних наук, професор Олександра Володимирівна Ольшанська, яка запросила для відкриття Круглого столу виступити з вітальним словом ректора Київського національного університету технологій та дизайну, академіка НАПН України, Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, доктора економічних наук, професора Івана Михайловича Грищенка.

 У своєму вітанні ректор окреслив стан та перспективи реалізації програм ERASMUS+ у Київському національному університеті технологій та дизайну, акцентував увагу на важливості та актуальності міжнародної проектної діяльності професорсько-викладацького складу Університету в контексті подальшої інтеграції в європейський та світовий освітньо-науковий простір, висловив щиру вдячність всім партнерам та учасникам Круглого столу за багаторічну співпрацю.

З вітальним словом до учасників Круглого столу звернувся Георгій Гавтадзе, Професор Державного університету Акакія Церетелі (Кутаїсі, Грузія), керівник міждисциплінарного наукового кластеру докторантів та магістрантів. У своїй промові він привітав учасників та гостей з початком роботи Круглого столу, підкреслив його важливість та актуальність. Пан Георгій зазначив, що політика Грузії у сфері захисту прав споживачів також має комплексний характер, де основою ефективної фінансової системи захисту прав споживачів є доступний та ефективний механізм звернення, який дозволяє споживачам як знати, так і відстоювати свої права, забезпечувати процедури розгляду їх скарг прозорим та справедливим способом у розумні терміни.

Почесним доповідачем на засіданні Круглого столу була Тетяна Іванівна Єфименко, академік НАН України, доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України, президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління». Тетяна Іванівна виступила з доповіддю «Фінансовий сектор України у контексті посилення резилієнтності національної економіки».

У своїй доповіді Тетяна Іванівна зосередила увагу на Євроінтеграційному векторі регулювання ринку фінансових послуг.

Ольга Прокопенко, доктор економічних наук, професор Естонського університету підприємництва Майнор виступила з доповіддю на тему «Співпраця Київського національного університету технологій та дизайну та Естонського університету підприємництва Майнор - міст до перейняття кращого досвіду цифровізації фінансових послуг», в якій підкреслила, що Модуль Жана Моне є важливим напрямом освітньо-наукової діяльності. Його метою є пропагування  європейської ідеї (ідеї Об’єднаної Європи) та поширення європейських студій в Європі та на інших континентах. Програма Жана Моне має  три основні завдання:

  • поширення знань про євроінтеграційні процеси, підвищення рівня поінформованості суспільства через заохочення університетів, кафедр, викладачів до викладання дисциплін з європейської інтеграції та проведення досліджень;
  • активізація науково-теоретичних дискусій та громадських обговорень актуальних тем і проблем, осмислення сучасних феноменів європейської інтеграції, інтерпретація її минулого та пошук майбутнього  шляхом організації науково-практичних конференцій, публічних дискусій і дебатів;
  • підтримка навчальних та науково-дослідних закладів, асоціацій, мереж, що спеціалізуються на європейських студіях.
  • Пані Ольга Прокопенко наголосила, що окрім співпраці в зазначеному напрямі, Київський національний університет технологій та дизайну і Естонський університет підприємництва Майнор мають напрацювання і за іншими напрямами, зокрема публікації в наукометричних базах даних, участь програмі КА 171 – академічна мобільність студентів та викладачів тощо.

Василь Миколайович Дарков, голова правління ГО «Всеукраїнське об’єднання споживачів страхових послуг «Страховий захист», Об’єднання учасників фінансового ринку України, голова комітету з питань захисту прав та законних інтересів споживачів фінансових послуг, експерт Національного банку з питань захисту прав споживачів фінансових послуг виступив з ґрунтовною доповіддю «Рекомендації  ради OECD щодо принципів високого рівня захисту прав та законних інтересів споживачів фінансових послуг»

Олександр Олексійович Любіч, доктор економічних наук, професор,  віце-президент Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» та  Олександр Євгенович Стрижак, доктор технічних наук, професор, радник президента Академії фінансового управління презентували доповідь на тему «Застосування когнітивних цифрових засобів аналізу фінансових наративів на прикладі документів Євросоюзу».

Ірина Олексіївна Тарасенко, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри  та Андрій Олександрович Золковер, доктор економічних наук, професор (кафедра фінансів та бізнес-консалтингу КНУТД) у доповіді «Особливості реалізації права на доступ до публічної інформації емітентів цінних паперів: українська практика» проаналізували українське законодавство з питань доступу до публічної інформації в період воєнного стану.

Антоніна Миколаївна Вергун, кандидат економічних наук, доцент (КНУТД) та Андрій Семеног, кандидат економічних наук, доцент (Сумський державний університет) у своїй доповіді «Захист прав споживачів фінансових послуг в умовах формування цифрової економіки» акцентували увагу на тому, що з метою гармонізації законодавства Європейського Союзу із законами України та забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг доцільно розробити й затвердити уніфіковані стандарти надання фінансових послуг споживачам, які б враховували особливості фінансових послуг; наводили перелік документів, необхідних для надання фінансової послуги, склад та послідовність дій споживача для отримання фінансових послуг у процесі звернення до фінансової установи; передбачали можливість оскаржити рішення фінансової установи про відмову у наданні фінансової послуги до відповідного державного органу або суду, а також строки надання фінансової послуги й іншу інформацію, визначену законодавством.

Директор Інституту післядипломної освіти «Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління», доктор економічних наук Яна Олійник виступила з доповіддю на тему «Подолання податкових викликів, які виникають внаслідок діджиталізації економіки в контексті реалізації Плану дій BEPS». В ході доповіді було проаналізовано хронологію імплементації Плану дій BEPS в Україні та план щодо імплементації CRS (загального стандарту звітності).

Тетяна Дмитренко, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління», кандидат економічних наук, завідувач відділу міжнародних фінансів та фінансової безпеки відділення глобальної економіки і міжнародних фінансів та аспірантка Юлія Пархоменко, представили доповідь на тему «Цифрова освіта як складова фінансової інклюзії відповідно до європейських стандартів захисту прав вкладників та інвесторів фінансового ринку». В ході доповіді було анонсовано освітній проєкт ІТ Generation. Це проєкт  Міністерства цифрової трансформації разом із партнерами, блокчейн-екосистемою Binance та Львівським ІТ Кластером. В рамках проєкту таланти з будь-якого куточку України зможуть безоплатно отримати професію у сфері IT. Операційна підтримка IT Generation здійснюється у співпраці з Програмою USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та за технічної підтримки Проєкту ПРООН «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні».

Щиро дякуємо учасникам та гостям Круглого столу «Приєднання до ЄС через високі стандарти у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг» за цікаві доповіді, насичені та плідні дискусії! Рухаємо освітній та науковий фронт разом до Перемоги!

27.03.2023